NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY, JALGAON
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  91225  ADAKMOL MANISHA ASHOK           1510001
2  91538  ADAKMOL RAKESH JULAL            1510002
3  70216  AHIRE ANIL MAGAN              1510003
4  87459  AHIRE BHAIYYASAHEB TANHATI         1510004
5  95986  AHIRE HIRABAI DAYARAM           1510005
6  91849  AHIRE SANDIP BHATULAL           1510006
7  68084  AHIRE SUBHASH BANDU            1510007
8  92159  AHIRE SUVARNA SUBHASH           1510008
9  91226  AILLEN D SOUZA F/N ALEX D.SOUZA      1510009
10  91949  ALAI VIDYA ANIL              1510010
11  72261  AMBEKAR CHARULATA SUBHASH         1510011
12  68751  AMBEKAR JAYSHREE VIJAY           1510012
13  71341  AMBEKAR VIJAY BHASKAR           1510013
14  71228  AMIN SHAIKH AJIT              1510014
15  61235  AMJAD KHAN ASLAM KHAN           1510015
16  74361  AMODE ARCHANA PRABHAKAR          1510016
17  92436  AMRITKAR JAYASHRI ASHOK         1510017
18  91227  ANURAGINI CHANDRAKAR F/N CHATURILAL    1510018
19  90798  ATTARDE YOGITA SUBHASH           1510019
20  92161  AWATE RENU RAMESH             1510020
21  92705  BADAGE NILKANTH VASANT           1510021
22  28177  BADGUJAR BHARATI PITAMBER         1510022
23  64150  BADGUJAR CHANDRASHEKHAR MOTILAL      1510023
24  72928  BADGUJAR DEVIDAS BHILA           1510024
25  37118  BADGUJAR HEMENT PRAKASH          1510025
26  87463  BADGUJAR MANISHA RAJARAM          1510026
27  72890  BADGUJAR NILESH BANSILAL          1510027
28  93226  BADGUJAR SMITA DAYARAM           1510028
29  95988  BAGAD CHARUSHILA SOMANATH         1510029
30  62585  BAGAL DAGADU NAMDEO            1510030
31  71544  BAGUL GIRISH PRAKASH            1510031
32  72109  BAGUL KISHOR SURESH            1510032
33  68039  BAGUL SANJAY DAYARAM            1510033
34  91423  BAHURUPE CHHAYA BHAGWAN          1510034
35  66937  BAISANE KAVITA SAHEBRAO          1510035
36  90799  BAJAJ SNEHA RADHESHYAM           1510036
37  90800  BANSODE SUSHAMA ADINATH          1510037
38  91065  BARHATE MANISHA SHANKAR          1510038
39  90801  BARHATE SWATI BHASKAR           1510039
40  84854  BARI HEMANT SAHEBRAO            1510040
41  91228  BARI PRITI SAHEBRAO            1510041
42  90802  BARI SAYLI ASHOK              1510042
43  65044  BAVASKAR GANESH BHAGAWAT          1510043
44  38017  BAVISKAR DIPAK PRABHAKAR          1510044
45  63837  BAVISKAR PARMESHWAR MANIK         1510045
46  71879  BAVISKAR PRITI JAGATRAO          1510046
47  72625  BAVISKAR SUREKHA HIRAMAN          1510047
48  68464  BAVISKAR UMAKANT ANANDA          1510048
49  85214  BEDSE PRABHAKAR BHATU           1510049
50  63474  BELDAR SHUBHANGI SAKHARAM         1510050
51  90127  BHAGAT SACHIN VASANT            1510051
52  94681  BHAGVAT KAVITA PRAKASH           1510052
53  94971  BHAGWAT HARSHADA CHANDRAKANT        1510053
54  91950  BHAISE SHILPA SUDHAKAR           1510054
55  93068  BHALERAO MRUNALINI ANANTRAO        1510055
56  93069  BHALERAO PRADNYARATNA ASHOK        1510056
57  64510  BHAMARE GOPICHAND BHASKARRAO        1510057
58  64511  BHAMARE NILESH BALVANTRAO         1510058
59  97259  BHAMARE VISHAL JWALA            1510059
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  92162  BHANGALE DIPALI GOVINDA          1510060
61  90803  BHANGALE KUMUD SURESH           1510061
62  91066  BHANGALE NILIMA RAMA            1510062
63  37329  BHANGALE TUSHAR RAMCHANDRA         1510063
64  91230  BHARAMBE RUPALI PRAKASH          1510064
65  37726  BHAROTE PRIYANKA CHANDRAKANT        1510065
66  89389  BHAT KRUTIKA ARVIND            1510066
67  65870  BHAT NILESH VASANT             1510067
68  65242  BHAT YOGESH VASANT             1510068
69  97462  BHAVSAR RATNESHVAR CHAMPAKLAL       1510069
70  95297  BHAVSAR JYOTI NIMBA            1510070
71  75352  BHIL KAVITA KALSING            1510071
72  60125  BHILL SURESH BHAVADU            1510072
73  85334  BHIRUD KAILASH BHASKAR           1510073
74  93315  BHIVSANE AMRAPALI YASHVANT         1510074
75  72621  BHOI SAHEBRAO CHAITRAM           1510075
76  97261  BHOI SANJAY LAKADU             1510076
77  94684  BHOJANE PRIYA ASHOK            1510077
78  68468  BHOLANE PRAVIN NARAYAN           1510078
79  93071  BHOLANE VASUDHA RAMDAS           1510079
80  87596  BHOLANKAR VASANT SAMADHAN         1510080
81  90496  BHOLE DNYANESHWAR KADU           1510081
82  91068  BHOLE MADHURI BHANUDAS           1510082
83  91233  BHOLE MANISHA ASHOK            1510083
84  70663  BHOYE SANJAY VANJEE            1510084
85  94132  BOCHARE VARSHA ANANT            1510085
86  94067  BODADE KALPANA PRABHAKAR          1510086
87  76981  BORASE MINAXI JAYWANTRAO          1510087
88  73260  BORASE MUKESH SHRIDHARRAO         1510088
89  37332  BOROLE RAJENDRA GAJANAN          1510089
90  69007  BORSE ASHOK NIMBA             1510090
91  96387  BORSE LINA VIJAYRAO            1510091
92  64625  BORSE MADHURI SURYKANT           1510092
93  91858  BORSE SWATI ADHAR             1510093
94  80254  CHANDRAKANT YUVARAJ NIKUMBH        1510094
95  37333  CHANDRATRE TEJASHRI RAMESH         1510095
96  93072  CHAUDHARI AJAY SUDHAKAR          1510096
97  93228  CHAUDHARI APARNA NATHU           1510097
98  91071  CHAUDHARI ARCHANA CHANDRAKANT       1510098
99  74663  CHAUDHARI ARUNA VASANTRAO         1510099
100  72622  CHAUDHARI ATUL DAGADU           1510100
101  90805  CHAUDHARI BHARATI BHAGWAT         1510101
102  90862  CHAUDHARI BHARATI KESHAV          1510102
103  90863  CHAUDHARI BHAVANA ASHOK          1510103
104  27073  CHAUDHARI CHITRA BAPURAO          1510104
105  90128  CHAUDHARI DIPAK ASHOK           1510105
106  94068  CHAUDHARI DNYANESHWAR SUBHASH       1510106
107  93827  CHAUDHARI HEMLATA BAPURAO         1510107
108  90807  CHAUDHARI HEMLATA SUBHASH         1510108
109  81640  CHAUDHARI HRISHIKESH MURLIDHAR       1510109
110  47798  CHAUDHARI JAYASHRI NARENDRA        1510110
111  72623  CHAUDHARI KAVITA PRABHAKAR         1510111
112  90160  CHAUDHARI KIRAN GOPAL           1510112
113  71705  CHAUDHARI KIRTI GOVINDRAO         1510113
114  91073  CHAUDHARI KIRTI PRALHAD          1510114
115  68170  CHAUDHARI LAXMI KUNJILAL          1510115
116  72262  CHAUDHARI NARAYAN SOPAN          1510116
117  91234  CHAUDHARI PAURNIMA SUDHAKAR        1510117
118  63027  CHAUDHARI PRAMOD MUKUNDA          1510118
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  83322  CHAUDHARI PRASHANT BALIRAM         1510119
120  92893  CHAUDHARI RAHUL BHASKAR          1510120
121  60055  CHAUDHARI RANI CHANDRAKANT         1510121
122  38182  CHAUDHARI SATISH SUDHAKAR         1510122
123  91075  CHAUDHARI SHAMKANT HARI          1510123
124  94134  CHAUDHARI SHARAD PADMAKAR         1510124
125  69475  CHAUDHARI SWAPNA MADHUKAR         1510125
126  69476  CHAUDHARI UMESH RAMAN           1510126
127  93074  CHAUDHARI VAISHALI PANDHARINATH      1510127
128  91951  CHAUDHARI VAISHALI RAMESH         1510128
129  62612  CHAUDHARI VANITA SUBHASH          1510129
130  70848  CHAUDHARI VARSHARANI CHINDHU        1510130
131  72449  CHAUDHARI VIJAY BHATU           1510131
132  72265  CHAUDHARI VISHAL AMBADAS          1510132
133  60133  CHAUDHARI VITTHAL PANDIT          1510133
134  91076  CHAUDHARI VRUSHALI MOTIRAM         1510134
135  94687  CHAUDHARI YOGITA BHALCHANDRA        1510135
136  94069  CHAUDHARY ARATI DINKAR           1510136
137  83323  CHAUDHARY KUNDAN VISHANU          1510137
138  94136  CHAUKASE PRIYANKA RAMESH          1510138
139  92442  CHAVAN VIJAY ARUN            1510139
140  69869  CHAVAN AMOL GORKHANATH           1510140
141  90808  CHAVAN ARCHANA BHIKA            1510141
142  69911  CHAVAN BHARAT MANOJ            1510142
143  69477  CHAVAN BHARTI LAXMAN            1510143
144  96003  CHAVAN PANDURANG MOTILAL          1510144
145  94688  CHAVAN PRIYANKA VIJAYRAO          1510145
146  74097  CHAVAN RAJIV SANTOSH            1510146
147  87068  CHAVAN RAVIKANT DEVIDAS          1510147
148  47800  CHAVAN SADHANA VIJAYSING          1510148
149  78331  CHAVAN SARJU SAHEBRAO           1510149
150  69605  CHAVAN SHITAL PRABHAKAR          1510150
151  72255  CHAVAN SHRIKANT SHIVAJIRAO         1510151
152  75759  CHAVAN YOGESH VEDU             1510152
153  69479  CHAVHAN RAKESH SURESH           1510153
154  69410  CHAVHAN RAVINDRA KAUTIK          1510154
155  96388  CHAVHAN SARIKA JAGADISH          1510155
156  91862  CHHAJED SANJIVANI DILIP          1510156
157  59130  CHINCHOLE JITENDRA RAGHUNATH        1510157
158  92443  CHITTE WALMIK RAMDAS           1510158
159  70839  CHOPADE GITA KRISHNA            1510159
160  65576  CHOPADE MANISHA SUDHAKAR          1510160
161  82847  CHOUDHARI AMOL HEMANT           1510161
162  97606  DABHADE SHANTILAL BANSILAL         1510162
163  75001  DAMUDRE SARIKA VITTHALRAO         1510163
164  38965  DAS WILSON KIRAN              1510164
165  71895  DAYAMA ABHILASHA SUKHLAL          1510165
166  92164  DAYMA PRAMOD SATYANARAYAN         1510166
167  70341  DEOKAR RANJANA DINKAR           1510167
168  38780  DEORE KAVITA BHAGWATRAO          1510168
169  93829  DEORE PRIYA DINKAR             1510169
170  70230  DEORE SUVARNA DEELIP            1510170
171  72450  DESALE ABHIJEET NILKANTHRAO        1510171
172  76085  DESALE TANISHA RAJENDRA          1510172
173  90129  DESHMUKH HEMANGI MORESHWAR         1510173
174  79778  DESHMUKH NILESH ASHOKRAO          1510174
175  91863  DESHMUKH PALLAVI VIVEK           1510175
176  85650  DESHMUKH PRITAM UMESH           1510176
177  70232  DESHMUKH PUNAM UMESHRAO          1510177
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  67800  DESHMUKH RAKESH PRADIP           1510178
179  71569  DESHMUKH SACHIN PRAKASH          1510179
180  37940  DESHMUKH SHITAL ARUNRAO          1510180
181  90809  DESHPANDE SAMPADA SATISH          1510181
182  69485  DESHPANDE SHRUTI UDAY           1510182
183  91815  DEVRE DINESH TUKARAM            1510183
184  47508  DHAKE ASHWINI ARUN             1510184
185  91078  DHAKE CHHAYA ARUN             1510185
186  91237  DHAKE MINAKSHI SURESH           1510186
187  90810  DHAKE NILIMA EKNATH            1510187
188  94137  DHANDE BHAVANA BHAGWAT           1510188
189  91079  DHANDE PUNAM DNYANDEV           1510189
190  91080  DHANDE SAROJANI KRISHNA          1510190
191  92447  DHANGE VAISHALI SAHEBRAO         1510191
192  90811  DHEKALE KAVITA BHAGWAT           1510192
193  92991  DHOLE RATNPRABHA BHANUDAS         1510193
194  97696  DIXIT KALPANA GANESHPRASAD         1510194
195  70530  DIXIT KAMLESH GOKUL            1510195
196  94690  DIXIT RUCHA SUNIL             1510196
197  91081  DUGAD MAHENDRA PREMCHAND          1510197
198  74366  DUTTE MAHENDRA JAGANNATH          1510198
199  91548  EKHE SONIYA VINOD             1510199
200  64526  FAHEEM AHMAD VAKEEL AHMAD         1510200
201  96390  FAKIR SHABANA SULTANSHA          1510201
202  70849  FEGADE HEMLATA VILAS            1510202
203  91275  FRITCHLEY MAVIS CLEMENT          1510203
204  90812  FULPAGAR MANDAKINI ATMARAM         1510204
205  94139  GADE SWATI SHARAD             1510205
206  92165  GADHARI PANDURANG VIRABHAN         1510206
207  63087  GADHARI SHOBHA HILAL            1510207
208  90131  GAGADE RAJIV SAVAN             1510208
209  91512  GAJARE ANITA BHAGAWAT           1510209
210  91542  GAJARE NITIN SURESH            1510210
211  73507  GANGURDE RAJANIKANT MAKKAN         1510211
212  69876  GARUD SAMADHAN ARJUN            1510212
213  91868  GARUD TUSHAR MANOHAR            1510213
214  98337  GAVIT ABESING RAGHUNATH          1510214
215  71111  GAVIT BIPIN JAYSING            1510215
216  80572  GAVIT JITENDRA RAMDAS           1510216
217  98338  GAVIT KALPANA JAYSING           1510217
218  71127  GAVIT YASHAVANT JEMA            1510218
219  91240  GHAISAS MANJIRI PRABHAKAR         1510219
220  95448  GHAVARE GITA BALIRAM            1510220
221  61082  GHODKAR JAYASHREE PRALHD          1510221
222  90559  GHUGE NILESH DEVIDAS            1510222
223  94693  GIRASE SUREKHA BHATUSING          1510223
224  84001  GIRNARE VIJAYA PANDIT           1510224
225  92450  GORE SONALI SUDAM            1510225
226  92452  GORE VRUSHALI CHANDRAKANT        1510226
227  66986  GOSAVI NITA YASHWANT            1510227
228  96824  GOSAVI SANDIP BANSIGIR           1510228
229  65442  GOSAVI VIJAY VIKRAM            1510229
230  90506  GOYAL SAPANA JEEVANLAL           1510230
231  94695  GUJARATHI SARIKA JAWAHAR          1510231
232  97481  GURAO YOGESH NANABHAU           1510232
233  87641  HAGE RAMESH SHANKER            1510233
234  60497  HIRE DEEPAK RAMESH             1510234
235  72916  HIRE HARSHALI NARENDRA           1510235
236  70667  HIVARE VISHAL VASANTRAO          1510236
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  38334  HIWALE NILESH ANIL             1510237
238  93523  HORE SAMIR RAMDAS             1510238
239  67801  IMRAN KHAN IBRAHIM KHAN          1510239
240  91132  INGALE PRAVIN PUNDALIK           1510240
241  47812  INGALE SUBHASH SUKDEO           1510241
242  68859  INGALE YOGESH SUKADEO           1510242
243  72642  IRFAN AHEMAD MOHAMMED ISMAIL        1510243
244  76088  ISHI VIJAYSING VAMANSING          1510244
245  65585  ISHWARE VINOD NARAYAN           1510245
246  91241  JADE MONIKA SUDHAKAR            1510246
247  89018  JADHAO AHINDRA VITHOBA           1510247
248  59691  JADHAV ANITA YASHAVANT           1510248
249  93361  JADHAV MAHENDRA DHONDU           1510249
250  92167  JADHAV PALLAVI SAHEBRAO          1510250
251  69265  JADHAV PRASHANT GOPALRAO          1510251
252  66947  JADHAV RAMJI PANDIT            1510252
253  67802  JADHAV SANJAY DILIP            1510253
254  94648  JADHAV SHISHKUMAR DHUDAKU         1510254
255  93830  JAGTAP BHAVNA JAGDISH           1510255
256  88272  JAGTAP MANOJ RAMESH            1510256
257  93831  JAGTAP SHITAL SAHEBRAO           1510257
258  91085  JAIN AARTI RAVINDRA            1510258
259  60275  JAIN HEMANTKUMAR CHANDRAKANT        1510259
260  91872  JAIN MAMTA DHANRAJ             1510260
261  91429  JAIN PRIYANKA NARENDRA           1510261
262  66949  JAIN SACHIN PRAVIN             1510262
263  66950  JAIN YOGESH HIRALAL            1510263
264  87746  JAISWAL GITA RAMPRASAD           1510264
265  73833  JAMADAR ISHWAR GOKUL            1510265
266  69051  JAMADAR KRISHNA BHILA           1510266
267  94076  JANGALE VIJAY NILKANTH           1510267
268  96391  JAVARE MEGHA GAJANAN            1510268
269  93833  JAVARE SHRIRAM ROHIDAS           1510269
270  91086  JAWALE ARCHANA NARENDRA          1510270
271  60144  JAWALE REKHA KRISHNA            1510271
272  79517  JAWALE YOGESH RAMA             1510272
273  97267  JOG YOGITA ANANT              1510273
274  37121  JOGI SANJAY DATTATRAY           1510274
275  93232  JOSHI AMRUTA MANGAL            1510275
276  91278  JOSHI PRIYANKA SATISH           1510276
277  66552  JOSHI SHWETA SUBHASH            1510277
278  67359  JOSHI VAIBHAV PARASHAR           1510278
279  93077  JOSHI VIJAYSHRI SATISHCHANDRA       1510279
280  63853  KACHARE SONALI PRALHAD           1510280
281  92456  KACHAVE VIJAY BHASKAR          1510281
282  83665  KADAM PRAJAKTA PRASAD           1510282
283  84878  KADAM RAHUL KASHINATH           1510283
284  64784  KADHARE VILAS SHRAVAN           1510284
285  93966  KAKADE GANESH DASHRATH           1510285
286  72266  KAKADE SHEETAL SUDHAKAR          1510286
287  91208  KAKULE MONALI BABULAL           1510287
288  90023  KAKUSTE POONAM SAHEBRAO          1510288
289  87612  KALE DEVIDAS SUPADA            1510289
290  91123  KALE PAYAL PRADEEP             1510290
291  94698  KAMALAKAR RAGINEE VISHNU          1510291
292  65588  KAMBALE SHITAL BABURAO           1510292
293  94979  KAMBLE SHEETAL SHARAD           1510293
294  68180  KANAJA ASHA JAHAL             1510294
295  65589  KANDELKAR ARUN RAMESH           1510295
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  82788  KARNAWAT PANKAJ PRAKASH          1510296
297  67808  KASAB SHAIKHWASIM SHAIKHEAMAM       1510297
298  91874  KASAR PRIYANKA SATISH           1510298
299  61500  KATANGLE JAYASHRI VITHAL          1510299
300  91088  KAVALE SUNITA MANOHAR           1510300
301  92571  KAZI EJAJODDIN NURODDIN          1510301
302  98341  KAZI SAMEENA ANJUM BINTE AMANODDIN     1510302
303  69338  KEDAR SANDIPKUMAR ASHOK          1510303
304  91089  KHACHANE HEMANGEE BALU           1510304
305  68494  KHADASE SANDIP MADHUKAR          1510305
306  90865  KHADKE PALLAVI SHARAD           1510306
307  90816  KHADKE YOJANA RAVINDRA           1510307
308  48985  KHAIRNAR SEKHAR RAMESH          1510308
309  95994  KHAIRNAR CHHAYA BAPU            1510309
310  37402  KHAIRNAR JAYSHRI SAYAJI          1510310
311  85008  KHAIRNAR JITENDRA SHIVAJI         1510311
312  84124  KHAIRNAR MONALI VIJAY           1510312
313  74041  KHAIRNAR RAKHEE BHAGVANTRAO        1510313
314  62788  KHAIRNAR SACHIN MURLIDHAR         1510314
315  92168  KHAIRNAR SUDARSHANA RAOSAHEB        1510315
316  83545  KHALANE SANDEEP BABULAL          1510316
317  90134  KHAMBAYAT JAGDISH BAPU           1510317
318  60759  KHAMBAYAT SACHIN SUBHASH          1510318
319  91090  KHAN AFREEN                1510319
320  91279  KHAN FEROZA BANO AKEEL           1510320
321  68554  KHAN MEHWYSH ASADULLA           1510321
322  98988  KHANDEKAR SHIVAJI BHAGWAN         1510322
323  61683  KHARE SANGHMITRA VASANT          1510323
324  66953  KHATIK ASIF BABULAL            1510324
325  93078  KHEDKAR DINESH BALASAHEB          1510325
326  93079  KHETTE KIRAN NATHU             1510326
327  91433  KHEWALKAR NILESH SAMADHAN         1510327
328  91434  KHEWALKAR RAMESH GOVINDA          1510328
329  90817  KHODAPE MRUNALI VASANTRAO         1510329
330  91877  KHONDE SHITAL RAMESH            1510330
331  91091  KINGE NILIMA RAMESH            1510331
332  96618  KOKNI SUNIL VANILAL            1510332
333  91878  KOLAMBE SONALI PRADIP           1510333
334  25755  KOLATE PALLAVI SUDHAKAR          1510334
335  38183  KOLHE PRAFULL PREMCHAND          1510335
336  92458  KOLI DATTU BHAGAWAN           1510336
337  91124  KOLI BHUSHAN MURLIDHAR           1510337
338  90818  KOLI DIPALI SADASHIV            1510338
339  98947  KOLI DNYANESHVAR MADHUKAR         1510339
340  91094  KOLI MADHURI HIRAMAN            1510340
341  37594  KOLI SANJAY DHANSING            1510341
342  93834  KOTAWAL KISHOR SANTOSH           1510342
343  93835  KOTKAR VINOD PRAKASH            1510343
344  87478  KSHIRSAGAR PRATIBHA HARI          1510344
345  91096  KULKARNI CHARULATA RAMCHANDRA       1510345
346  69267  KULKARNI HARSHAL MAHENDRA         1510346
347  93233  KULKARNI JAYSHRI GOVIND          1510347
348  66625  KULKARNI KANCHAN SUBHASH          1510348
349  38662  KULKARNI KAPILESWAR DEVIDAS        1510349
350  91280  KULKARNI KIRTI RATNAKAR          1510350
351  72925  KULKARNI PALLAVI DATTATRAY         1510351
352  38557  KULKARNI PUSHKAR SUHAS           1510352
353  94980  KULKARNI SANDHYA RAMAKANT         1510353
354  68702  KULKARNI SHUBHANGI RAMESH         1510354
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  90819  KUMBHAR MANISHA HIMMATRAO         1510355
356  91436  KUNVAR JYOTI SANTOSH            1510356
357  91245  KURKURE HARSHA SURESH           1510357
358  91247  KUTE SONI PRALHAD             1510358
359  90820  LAD UJWALA PANDITRAO            1510359
360  67899  LADE ISHWAR DAMU              1510360
361  62649  LAHASE ARJUN HARI             1510361
362  91881  LAMBOLE MAHENDRA PRAKASH          1510362
363  69498  LOKHANDE PALLAVI VASANTRAO         1510363
364  84131  LOKHANDE SUREKHA SAMADHAN         1510364
365  91544  LOKHANDE VIDYA PRAKASH           1510365
366  73515  LONDHE HEMANT MADHUKAR           1510366
367  76565  MAGARE SHEJAL ARUN             1510367
368  67679  MAGARE SUNIL SUKDEO            1510368
369  68703  MAGRE KALPANA GULABRAO           1510369
370  90510  MAHADIK LEENA JAIPRAKASH          1510370
371  92460  MAHAJAN NALINI SHRAWAN          1510371
372  25761  MAHAJAN ANITA LAXMAN            1510372
373  90511  MAHAJAN ATUL MADHAORAO           1510373
374  90512  MAHAJAN CHETAN NILKANTH          1510374
375  93080  MAHAJAN HEMARAJ PANDURANG         1510375
376  94447  MAHAJAN JYOTI ISHWAR            1510376
377  70244  MAHAJAN KIRAN HILAL            1510377
378  90586  MAHAJAN KIRAN SADASHIV           1510378
379  71587  MAHAJAN MOHINI NARAYAN           1510379
380  90135  MAHAJAN MONIKA DATTU            1510380
381  70540  MAHAJAN PRAVIN SHIWAJI           1510381
382  69918  MAHAJAN RANJANA RAJARAM          1510382
383  60685  MAHAJAN RAVINDRA NAMDEO          1510383
384  68964  MAHAJAN SHEKHAR SUPDA           1510384
385  64157  MAHAJAN SHITAL RAMESH           1510385
386  71235  MAHAJAN SHIVALAL HIMMAT          1510386
387  70245  MAHAJAN SONALI PANDURANG          1510387
388  71347  MAHAJAN SOPAN PRALHAD           1510388
389  70541  MAHAJAN SUNIL SAHEBRAO           1510389
390  70672  MAHAJAN SURAJKUMAR MADHUKAR        1510390
391  72273  MAHAJAN VISHAL ANANDA           1510391
392  86018  MAHAJAN YOGESH RAJENDRA          1510392
393  72272  MAHAJAN YOGITA PRALHAD           1510393
394  94701  MAHALE SHEETAL ARJUN            1510394
395  63579  MAHALE YOGESH NIMBA            1510395
396  61446  MAHUL POONAM NANDLAL            1510396
397  70426  MAJEED KHAN YASIN KHAN           1510397
398  76566  MALI AMIT PRAVIN              1510398
399  72456  MALI ANANDRAO ATMARAM           1510399
400  39741  MALI CHANDRAKANT MADHUKAR         1510400
401  92174  MALI LAXMIKANT NAMDEO           1510401
402  68863  MALI MANOHAR ARJUN             1510402
403  68705  MALI MINAKSHI DNYANESHWAR         1510403
404  67250  MALI NARENDRA LOTAN            1510404
405  62656  MALI PANKAJ NAWAL             1510405
406  75765  MALI RAKESH KRUSHNA            1510406
407  30459  MALI RAVINDRA BHAIDAS           1510407
408  97271  MALI SANJAY DIGAMBAR            1510408
409  66560  MALI SHAILA NANDLAL            1510409
410  66338  MALI SHIVAJI JAYRAM            1510410
411  91884  MALI VAISHALI VANILAL           1510411
412  65077  MALI VIDHYA WAMAN             1510412
413  93841  MALPURE YOGITA SURESH           1510413
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 8
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
414  70283  MANGALE SATISH ARJUN            1510414
415  90821  MANORE SAVITA DEVIDAS           1510415
416  90459  MANSURI JUMMA USMAN            1510416
417  64387  MANYAR GULAB SH KARIM           1510417
418  90822  MARATHE BHARATI ASHOK           1510418
419  83342  MARATHE CHAITRAM SUKDEV          1510419
420  64790  MARATHE KAILAS NARAYAN           1510420
421  66561  MARATHE KAVITA PANDIT           1510421
422  93537  MARATHE KISHOR BHAURAO           1510422
423  75938  MARATHE PANKAJ DHARMA           1510423
424  70677  MARATHE RAKESH PRABHAKAR          1510424
425  90515  MARATHE VIJAY BABULAL           1510425
426  37944  MIRZA JAVED BAIG LUKMAN BAIG        1510426
427  78536  MOHAMMADALI SHAIKH RAFIK          1510427
428  68332  MOIN IQBAL ABDUL SAEED           1510428
429  92465  MORE ANITA HIMMATRAO           1510429
430  92467  MORE MANOJ BHAGAWAN           1510430
431  92468  MORE RATNAKAR BAJRANG          1510431
432  92469  MORE SUNIL TUKARAM            1510432
433  50475  MORE GANESH SHIVADAS            1510433
434  83346  MORE JAYANT BHAURAO            1510434
435  65080  MORE KOMAL BHAURAO             1510435
436  94703  MORE LAXMI LAKSHMAN            1510436
437  93843  MORE RAHUL SHRAVAN             1510437
438  70703  MORE SANGITA UTTAM             1510438
439  94704  MORE SHITAL SUNIL             1510439
440  88255  MORE YOGESH NIMBA             1510440
441  47527  MURSALIN AHMAD ABDUL WAHAB JHARE      1510441
442  93539  NADIM AHMAD SHAIKH IBRAHIM        1510442
443  90136  NAGTILAK SUSHMA ANIL            1510443
444  63922  NAIK PRASHANT GANESH            1510444
445  63506  NAIK RUPALI UMAKANT            1510445
446  87093  NAIK VIKAS SOMA              1510446
447  68709  NAIR NISHA JAYAPRASAD           1510447
448  63507  NALAWADE SEEMA RAMBHAU           1510448
449  91889  NANDAVE MANISHA VINAYAK          1510449
450  94080  NAPHADE ANANTA GANESH           1510450
451  92471  NAYAR SUNITA GOPAL            1510451
452  91097  NEHETE VIJENDRA PANDHARI          1510452
453  95306  NERKAR DEEPALI CHHAGAN           1510453
454  73517  NERKAR KAVITA BABURAO           1510454
455  69895  NERKAR VARSHA GOVIND            1510455
456  85290  NIKAM DEVIDAS JAGAN            1510456
457  48315  NIKAM GANESH DINKAR            1510457
458  92474  NIKAM KIRAN DINKAR             1510458
459  78336  NIKAM PRAVIN JIJABRAO           1510459
460  83993  NIKAM SANDIP KISAN             1510460
461  94705  NIKUMBH PANKAJ YUVRAJ           1510461
462  97594  NIKUMBH VIJAY MADHUKAR           1510462
463  90823  NIKUMBHA MADHAVI PRAKASH          1510463
464  90824  NIKUMBHA MANJUSHA NARENDRA         1510464
465  90939  NILOFAR SHAIKH NAKSHUDDIN         1510465
466  91347  PACHPANDE UJWALA LILADHAR         1510466
467  69272  PADAVI SANTOSH SHANKAR           1510467
468  90588  PADHAR KAVITA PANDIT            1510468
469  71592  PADME UJWALA SAHEBRAO           1510469
470  50241  PADVI JYOTI JEGLYA             1510470
471  38316  PAGAR NISHA PRAKASH            1510471
472  90825  PAITIL REVATI ANIL             1510472
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 9
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
473  47832  PALASKAR SONALI DILEEP           1510473
474  67370  PALAVE DEEPAK SUDHAKAR           1510474
475  92476  PALVE MANISHA DADASAHEB         1510475
476  93081  PANDE RENUKA DURGASHANKAR         1510476
477  71593  PARDESHI DIPAK HIRALAL           1510477
478  37280  PARDESHI JAGDISH MANOHAR          1510478
479  81759  PARDESHI KISHOR PRATAP           1510479
480  91394  PARDESHI MAHESH DEVIDAS          1510480
481  68711  PARDHI JAYA EKNATH             1510481
482  70872  PARDHI SANGITA EKNATH           1510482
483  90564  PATAWE VAHID SHAIKH SATTAK SHAIKH     1510483
484  70680  PATEL KIRANBEN ARUNBHAI          1510484
485  90921  PATEL SHIREEN BANO MUSHTAQUE AHMED     1510485
486  81189  PATHAK JAGADISH RAGHUNATH         1510486
487  72932  PATHAK NILESH MOHAN            1510487
488  91098  PATHAK PALLAVI ARUN            1510488
489  92519  PATIL CHAITALI ISHWAR          1510489
490  92479  PATIL MANGALA SUBHASH          1510490
491  92484  PATIL SAMADHAN RUPCHAND         1510491
492  92486  PATIL SONALI SHASHIKANT         1510492
493  92488  PATIL SWATI RAMESH            1510493
494  68678  PATIL ALKA ASHOK              1510494
495  68511  PATIL AMOL SAMBHJI             1510495
496  93845  PATIL AMOL VISHWASRAO           1510496
497  71239  PATIL ANANTRAO SAHEBRAO          1510497
498  95308  PATIL ANITA SURESH             1510498
499  56143  PATIL ARAVIND RAMESH            1510499
500  94707  PATIL ARCHANA DATTATRAY          1510500
501  69900  PATIL ARCHANA MANOHAR           1510501
502  71648  PATIL ARCHANA SHALIGRAM          1510502
503  72458  PATIL ARUN ADHAR              1510503
504  71600  PATIL ARUN AMBU              1510504
505  65451  PATIL ARVINDA BABULAL           1510505
506  92056  PATIL BHARATI DEELIP            1510506
507  62674  PATIL BHUSHAN ARJUN            1510507
508  61457  PATIL CHANDULAL SHIVLAL          1510508
509  93545  PATIL CHHAYA SITARAM            1510509
510  73286  PATIL DEEPAK DIGAMBAR           1510510
511  68512  PATIL DEEPAK JANKIRAM           1510511
512  96812  PATIL DEEPIKA NARAYAN           1510512
513  86030  PATIL DEVANAND PREMCHAND          1510513
514  71600  PATIL DILIP DHANARAJ            1510514
515  69521  PATIL DINESH DAYARAM            1510515
516  62684  PATIL DIPAK NILKANTH            1510516
517  90827  PATIL DIPALI VANA             1510517
518  92490  PATIL DIPTI DEVENDRA            1510518
519  86713  PATIL DNYANESHWAR BHAGAWAN        1510519
520  60729  PATIL DNYANESHWAR GOPAL          1510520
521  94150  PATIL DURGADAS DINAKAR           1510521
522  27316  PATIL EKNATH DODHU             1510522
523  61399  PATIL GANESH TUKARAM            1510523
524  68514  PATIL GIRISH PRAKASH            1510524
525  37947  PATIL GOKUL BHALCHANDRA          1510525
526  97595  PATIL HARSHALA TUKARAM           1510526
527  90763  PATIL HARSHALI BHASKARRAO         1510527
528  94711  PATIL HEMANGI PARMESHWAR          1510528
529  91250  PATIL HEMANGI SUBHASH           1510529
530  27317  PATIL HEMANTKUMAR DATTATRAYA        1510530
531  90140  PATIL HIMMATRAO ISHWARLAL         1510531
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 10
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
532  70973  PATIL ISHWAR DURYODHAN           1510532
533  93847  PATIL JAISHRI DILIP            1510533
534  75041  PATIL JAYESH SHANTARAM           1510534
535  90828  PATIL JAYSHRI DIWAKAR           1510535
536  92254  PATIL JITENDRA PUNDLIK           1510536
537  37347  PATIL JIVAN ASHOK             1510537
538  49468  PATIL KALPANA PUNDALIK           1510538
539  92842  PATIL KAMINI JAGATRAO           1510539
540  84920  PATIL KAVITA VINESH            1510540
541  87108  PATIL KIRAN ARUN              1510541
542  69905  PATIL KIRAN UDDHAV             1510542
543  87622  PATIL KISHOR SHANTARAM           1510543
544  91439  PATIL KISHOR SURESH            1510544
545  63118  PATIL KISHOR SURESH            1510545
546  84925  PATIL KISHOR VASANT            1510546
547  80829  PATIL KISHOR YOGARAJ            1510547
548  98343  PATIL KRUNAL CHANDRASHEKHAR        1510548
549  68867  PATIL LAKHICHAND KANTIRAM         1510549
550  68200  PATIL LALITA DILIP             1510550
551  93259  PATIL LALITA NARAYAN            1510551
552  70467  PATIL LAXMIKANT DODHU           1510552
553  90579  PATIL LEENA MANOHAR            1510553
554  64825  PATIL MACHINDRANATH NIMBA         1510554
555  74235  PATIL MADHURI SITARAM           1510555
556  69536  PATIL MAHENDRA BANSILAL          1510556
557  70305  PATIL MAHENDRA DILIP            1510557
558  90521  PATIL MAHESH CHINTAMAN           1510558
559  72942  PATIL MAHESH RAJENDRA           1510559
560  71917  PATIL MAHESH RAMRAO            1510560
561  91897  PATIL MALITBAI SAHEBRAO          1510561
562  63980  PATIL MANGALA HUKUMCHAND          1510562
563  39998  PATIL MANGESH CHHOTU            1510563
564  62699  PATIL MANISHA SWARUPCHAND         1510564
565  92461  PATIL MANOJ ADHIKAR            1510565
566  92492  PATIL MANOJ SHAMKANT            1510566
567  63525  PATIL MANOJ YUVRAJ             1510567
568  93853  PATIL MEGHA SAKHARAM            1510568
569  72083  PATIL MILIND BABURAO            1510569
570  86715  PATIL MOHAN SUBHASH            1510570
571  90830  PATIL MOHINI EKNATH            1510571
572  80886  PATIL MOHINI SUBHASH            1510572
573  63120  PATIL MONALI RAJENDRASING         1510573
574  90831  PATIL MONIKA NAMDEV            1510574
575  91349  PATIL MUKESH PUNDALIK           1510575
576  91251  PATIL NAYANA SHASHIKANT          1510576
577  90832  PATIL NAYANA SUBHASH            1510577
578  90833  PATIL NAYANA UTTAM             1510578
579  37948  PATIL NEETA BHASKERAO           1510579
580  96988  PATIL NEETA GHANSHYAM           1510580
581  94086  PATIL NILESH VIJAY             1510581
582  72084  PATIL NITIN MANOHAR            1510582
583  80323  PATIL NITIN SADASHIV            1510583
584  61505  PATIL NITIN VASUDEO            1510584
585  76515  PATIL NITINKUMAR RAMESHCHANDRA       1510585
586  96393  PATIL NUTAN BHASKAR            1510586
587  71355  PATIL PADMAKAR RAMESH           1510587
588  69907  PATIL PALLAVI MADHUKAR           1510588
589  65466  PATIL PALLAVI RAMESH            1510589
590  74653  PATIL PALLAVI RAMESH            1510590
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 11
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
591  91252  PATIL PALLAVI SHANTARAM          1510591
592  65058  PATIL PANDHARINATH GULABRAO        1510592
593  73292  PATIL PANKAJ MADHUKAR           1510593
594  90835  PATIL PAURNIMA DILIP            1510594
595  88258  PATIL PRABHU SANTOSH            1510595
596  90523  PATIL PRADEEP BHAGAWAN           1510596
597  49471  PATIL PRADNYA BHATU            1510597
598  86044  PATIL PRAKASH PANDIT            1510598
599  92180  PATIL PRATIBHA DINKAR           1510599
600  91713  PATIL PRATIK PANDHARINATH         1510600
601  66971  PATIL PRATIKSHA RAMESH           1510601
602  27803  PATIL PRAVIN GORAKH            1510602
603  92709  PATIL PRAVIN SAHEBRAO           1510603
604  62709  PATIL PRAVIN UDHEBHAN           1510604
605  93859  PATIL PRIYANKA INDRASING          1510605
606  90836  PATIL PUJA SUDHAKAR            1510606
607  90837  PATIL PUNAM BHASKAR            1510607
608  90867  PATIL PUNAM SURESH             1510608
609  92779  PATIL PURUSHOTTAM LAXMAN          1510609
610  90525  PATIL RAHUL RAVINDRA            1510610
611  90526  PATIL RAHUL SHARAD             1510611
612  48446  PATIL RAJSHRI ASHOK            1510612
613  85341  PATIL RAKESH BHAUSAHEB           1510613
614  82829  PATIL RAMAKANT VITTHAL           1510614
615  70976  PATIL RAMBHAU BHASKAR           1510615
616  90527  PATIL RAMKRISHNA ADHAR           1510616
617  96814  PATIL RAVINDRA BHAIDAS           1510617
618  60838  PATIL RAVINDRA SUKADEO           1510618
619  68715  PATIL REKHA RUPSINGH            1510619
620  90528  PATIL RIYAJ BHAIYASAHEB          1510620
621  66972  PATIL ROHINI YUWARAJ            1510621
622  37350  PATIL RUPALI PRAKASH            1510622
623  93860  PATIL RUTUJA BAPU             1510623
624  86832  PATIL SAMADHAN BHAIDAS           1510624
625  84945  PATIL SAMADHAN HARI            1510625
626  64801  PATIL SAMADHAN MUKTYARSING         1510626
627  91545  PATIL SAMADHAN YOGIRAJ           1510627
628  27089  PATIL SANDEEP VISHWASRAO          1510628
629  94717  PATIL SANDHYA SANTOSH           1510629
630  70288  PATIL SANDIP ARUN             1510630
631  70470  PATIL SANDIP MADHUKAR           1510631
632  93240  PATIL SANGITA DADAJI            1510632
633  88055  PATIL SATISH BHIMRAO            1510633
634  90145  PATIL SAVITA DINKAR            1510634
635  93083  PATIL SAVITA HARI             1510635
636  92712  PATIL SAVITA YUVARAJ            1510636
637  48450  PATIL SAVITRIBAI BALASAHEB         1510637
638  62718  PATIL SHAMKANT BHAURAO           1510638
639  96394  PATIL SHARDA LALA             1510639
640  63541  PATIL SHITAL ANANDRO            1510640
641  37743  PATIL SHITAL RAMANAND           1510641
642  72699  PATIL SHIVAJI BHIMRAO           1510642
643  90146  PATIL SHIVAJI GANPAT            1510643
644  69912  PATIL SHOBHANA SUMERSING          1510644
645  90840  PATIL SHUBHANGI BALASAHEB         1510645
646  87120  PATIL SHUBHANGI DILIP           1510646
647  71925  PATIL SHUBHANGI SHANTARAM         1510647
648  91099  PATIL SHWETA ASHOK             1510648
649  94171  PATIL SIMA ASHOK              1510649
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 12
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
650  75248  PATIL SIMA BANSI              1510650
651  93862  PATIL SMITA GUNVANTRAO           1510651
652  94719  PATIL SMITA KOMALSING           1510652
653  71927  PATIL SMITA SURESH             1510653
654  92181  PATIL SMITAL BHAGAWAN           1510654
655  91253  PATIL SNEHAL ANIL             1510655
656  70573  PATIL SNEHALATA CHANDRAKANT        1510656
657  82818  PATIL SOMANATH BABURAO           1510657
658  73624  PATIL SONAL BHATU             1510658
659  79620  PATIL SONAL VASANT             1510659
660  91100  PATIL SONALI PREMSING           1510660
661  94721  PATIL SUCHETA MADHAVRAO          1510661
662  73625  PATIL SUCHITA SUBHASH           1510662
663  93084  PATIL SUMIT BHASKAR            1510663
664  73518  PATIL SUNIL DILIP             1510664
665  60164  PATIL SUNIL GANGARAM            1510665
666  83422  PATIL SUNIL RAMDAS             1510666
667  72290  PATIL SUNITA AMARSING           1510667
668  91101  PATIL SUNITA DEVIDAS            1510668
669  71357  PATIL SUREKHA PRALHAD           1510669
670  93245  PATIL SUSHAMA SHAMRAO           1510670
671  64662  PATIL SUVARNA ADHAR            1510671
672  90842  PATIL SUVARNA SAHEBRAO           1510672
673  85696  PATIL SWATI SHIVRAM            1510673
674  60165  PATIL TEJBHAN ARUN             1510674
675  79249  PATIL TURYA RAMESH             1510675
676  94153  PATIL UJWALA SURESH            1510676
677  90580  PATIL UMESH RAOSAHEB            1510677
678  94082  PATIL VAIBHAV RAMESH            1510678
679  94154  PATIL VAIBHAVI SUBHASH           1510679
680  91254  PATIL VAIJAYANTI RAMESH          1510680
681  69554  PATIL VAISHALEE DILEEP           1510681
682  69914  PATIL VAISHALI AMBU            1510682
683  28918  PATIL VAISHALI VASANTRAO          1510683
684  92744  PATIL VALMIK GORAKH            1510684
685  93867  PATIL VARSHA BABURAO            1510685
686  90142  PATIL VIJAY NARAYAN            1510686
687  68869  PATIL VIJAY SUDHAKAR            1510687
688  84953  PATIL VIKAS GIRDHAR            1510688
689  90168  PATIL VINAYA SURESH            1510689
690  76396  PATIL VINAYAK GULABRAO           1510690
691  69280  PATIL VIPUL BHIMRAO            1510691
692  75440  PATIL YOGESH BHATU             1510692
693  73833  PATIL YOGESH SAMBHAJI           1510693
694  68527  PATIL YOGITA BHAGAWAT           1510694
695  91351  PATIL YOGITA BHAGWAT            1510695
696  94724  PATIL YOGITA EKNATH            1510696
697  90845  PATIL YOGITA SUBHASH            1510697
698  90846  PAWAR BHAGYASHRI RAMESH          1510698
699  93564  PAWAR JITENDRA SONU            1510699
700  91284  PAWAR MAMTA SUKHLAL            1510700
701  68870  PAWAR NILIMA CHHAGAN            1510701
702  92184  PAWAR PRATIMA SOMNATH           1510702
703  72297  PAWAR SANJAY NANA             1510703
704  90533  PAWAR SHITAL SHARADRAO           1510704
705  92887  PAWAR SMITA GAJANAN            1510705
706  93247  PAWAR SWAPNIL SURYAKANT          1510706
707  76218  PAWAR VAISHALI YASHWANT          1510707
708  97755  PAWARA RAJENDRA MALA            1510708
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 13
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
709  97475  PAWARA SHANTIRAM SAMBHU          1510709
710  90535  PINGALE JITENDRA BHANUDAS         1510710
711  91923  PINGALE PUNAM KISHOR            1510711
712  90847  PINGALE RUPALI GOTU            1510712
713  91924  PINGALE SUPRIYA MORESHWAR         1510713
714  37549  POPALGHAT ROHIDAS SHANKAR         1510714
715  86722  RAJPUT BHARATSING PRATAPSING       1510715
716  73877  RAJPUT KALPANA DHONDUSING         1510716
717  70017  RAJPUT MAHENDRASING MADHUKAR        1510717
718  90848  RAJPUT NEETA SARDARSING          1510718
719  63132  RAJPUT VIRENDRPSING SHANKAR        1510719
720  92499  RALKAR PRIYANKA VILAS          1510720
721  67901  RAMOLE LEENA VASANT            1510721
722  67689  RANE BHARAT RAMLAL             1510722
723  91352  RANE PUNAM VIJAY              1510723
724  95205  RANJANKAR ARCHANA ASHOK          1510724
725  72300  RATHOD BHARAT UTTAM            1510725
726  94995  RATHOD RANJANA VIJAY            1510726
727  72302  RATHOD SACHINKUMAR POPATRAO        1510727
728  93870  RATHOD SUDAM MORSING            1510728
729  91440  RENGE SHITAL BHIKU             1510729
730  91140  RUM PRASHANT BHANUDAS           1510730
731  65890  RUNDHE PARVATEE RANGASWAMI         1510731
732  38034  SABE GHANASHYAM PRAKASH          1510732
733  64806  SAINDANE RAYABA TANAJI           1510733
734  98952  SAINDANE YOGESH VASANT           1510734
735  91929  SAINDANE YOGITA MADHUKAR          1510735
736  93085  SAITWAL SAGAR CHANDRAKANT         1510736
737  93567  SAITWAL UJWALA ASHOK            1510737
738  74048  SAKARE JAYASHRI SURESH           1510738
739  93086  SALI BHUSHAN ANANDA            1510739
740  93248  SALI PIYUSH JAGDISH            1510740
741  91102  SALI RUPALI BANDU             1510741
742  68760  SALUNKE ASHWINI VASANT           1510742
743  68537  SALUNKE SANDIP SADASHIV          1510743
744  70472  SALUNKE SARALA VISHWASRAO         1510744
745  95457  SALUNKE SEEMA KASHINATH          1510745
746  78531  SALUNKE VISHAL BHALERAO          1510746
747  93502  SALUNKHE HEMANT BHIMRAO          1510747
748  84972  SALUNKHE LILADHAR VASANTRAO        1510748
749  92665  SALUNKHE MADHURI NANASAHEB         1510749
750  65874  SALUNKHE MILIND VISHRAM          1510750
751  92190  SALUNKHE RAMESH BAPURAO          1510751
752  67887  SALUNKHE SAPANA NAVAL           1510752
753  92191  SALUNKHE SUSHILKUMAR SANTOSH        1510753
754  83692  SANANSE JYOTI MARUTI            1510754
755  86516  SANANSE LEENA NILKANTH           1510755
756  87629  SANANSE NARENDRA KASHINATH         1510756
757  94729  SANE PRIYANKA RAJAN            1510757
758  94730  SANE SONAL SUNIL              1510758
759  67386  SAPAKALE RAMESH TUKARAM          1510759
760  98953  SAPAKE MANOJ GOVINDA            1510760
761  92501  SAPKALE RAVINDRA VINAYAK         1510761
762  67388  SAPKALE MEGHA BHAGWAN           1510762
763  65767  SAPKALE NITIN NARAYAN           1510763
764  81501  SAPKALE VASANT BHAGWAN           1510764
765  91255  SAPKALE YOGITA PRAKASH           1510765
766  91104  SARODE PRAJALI ASHOK            1510766
767  90150  SARODE RAJESH SHANKAR           1510767
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 14
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
768  87139  SARTALE VINOD TRYMBAK           1510768
769  92192  SAUNDANE PAWANKUMAR VANJI         1510769
770  63558  SAVANT MANISHA DADA            1510770
771  94733  SAWJI PURVA DILIP             1510771
772  91256  SAWKARE BHARTI NAMDEV           1510772
773  48688  SAYYED TAYYUB SAYYED YOUSUF        1510773
774  90574  SHAHENAZ BI SHAIKH JALAL          1510774
775  90923  SHAHID AHMAD KHAN AJMAL KHAN        1510775
776  90942  SHAIKH ASADULLAH SHAIKH REHMATULLAH    1510776
777  26451  SHAIKH IQBAL SHAIK YUSUF          1510777
778  90924  SHAIKH MAHEBUB SHAIKH BASIR        1510778
779  90540  SHAIKH MOHD AKHTAR SHAIKH AKBAR      1510779
780  86286  SHAIKH YAMEEN MOHD RAFIQUE         1510780
781  97476  SHARMA VIKAS BHATULAL           1510781
782  94083  SHEIKH AALIM SHEIKH HARUN         1510782
783  91105  SHELKE KIRAN KISHOR            1510783
784  90541  SHENDE MINAKSHI SHRIKRUSHNA        1510784
785  65484  SHIKH MANSINGH PRATAPSINGH         1510785
786  68758  SHIMPI PANKAJ HIRALAL           1510786
787  86065  SHIMPI RAMAKANT PRAKASH          1510787
788  75254  SHIMPI VINODKUMAR YASHAVANT        1510788
789  76578  SHINDE AVINASH KEDAR            1510789
790  90849  SHINDE BHARATI SHIVRAM           1510790
791  94736  SHINDE DEEPAK PIRAJI            1510791
792  95366  SHINDE DIPALI PRALHADRAO          1510792
793  91933  SHINDE DURGASHREE DUSHYANT         1510793
794  94737  SHINDE RAKSHA SURESH            1510794
795  67641  SHINDE SANDEEP KASHINATH          1510795
796  90545  SHINDE VIDYA PRABHAKAR           1510796
797  63585  SHINDE YASHAVANTRAO BAPURAO        1510797
798  63170  SHINDE YOGESH RAMESH            1510798
799  92522  SHINKAR RAVINDRA MADHUKAR         1510799
800  63563  SHINKAR SONALI RAMKRISHNA         1510800
801  69926  SHIRODE VINOD JAGANNATH          1510801
802  92504  SHIRSATH RUPALI PRABHAKAR        1510802
803  85708  SHIRSATH CHANDRAKANT MURLIDHAR       1510803
804  66988  SHIRSATH SANJEEV KASHIRAM         1510804
805  60792  SHIRSATH VIJAY PITAMBAR          1510805
806  94738  SHIRSATHA SHUBHANGI YASHAWANT       1510806
807  37756  SHISODE KUMUDINI RAJARAM          1510807
808  90852  SHIVRAME BHAGYASHRI MADHUKAR        1510808
809  99342  SHIVRAME SHUBHANGI DATTU          1510809
810  83381  SINKAR VINOD VASANT            1510810
811  90853  SOMANI KHUSHABU VIJAYKUMAR         1510811
812  94739  SOMWANSHI ASHWINI KRISHNA         1510812
813  97401  SONAR BHARATI SURENDRA           1510813
814  91841  SONAR KUNAL PRABHAKAR           1510814
815  94740  SONAR PRANALI PUNDLIK           1510815
816  91260  SONAR PRIYANKA VIJAYANAND         1510816
817  90152  SONAR RITESH DILIP             1510817
818  93252  SONAR SAPNA NIMBA             1510818
819  91353  SONAVANE ATUL RAMESH            1510819
820  97282  SONAVANE VINAYAK JAGANNATH         1510820
821  92505  SONAWANE DNYNESH RAMESH         1510821
822  74263  SONAWANE ABHAYKUMAR MAGANRAO        1510822
823  91261  SONAWANE ALKA DEVIDAS           1510823
824  91938  SONAWANE ASHWINEE VASUDEO         1510824
825  71254  SONAWANE DEEPMALA AVINASH         1510825
826  92507  SONAWANE DINESH YUVARAJ          1510826
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 15
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
827  74050  SONAWANE DIPALI DILIP           1510827
828  97402  SONAWANE KALPANA PRAKASH          1510828
829  77261  SONAWANE KIRAN DIGAMBER          1510829
830  97284  SONAWANE LALITA RAMESH           1510830
831  70296  SONAWANE MAHESH HANSRAJ          1510831
832  77262  SONAWANE MAHESH NARAYAN          1510832
833  78964  SONAWANE MANISHA PRABHAKAR         1510833
834  91262  SONAWANE MRUNALINI SURESH         1510834
835  93333  SONAWANE NITIN NIMBAJI           1510835
836  69420  SONAWANE PRADIP DINKAR           1510836
837  92194  SONAWANE PRALHAD PANDURANG         1510837
838  70286  SONAWANE PRASHANT PIRAN          1510838
839  93895  SONAWANE PRATIBHA RAMESH          1510839
840  91940  SONAWANE RAJASHREE ARUNRAO         1510840
841  81216  SONAWANE SANDEEP GUNVANTRAO        1510841
842  75455  SONAWANE SHITAL PUSHPARAJ         1510842
843  90855  SONAWANE SHUBHADA SUBHASH         1510843
844  94217  SONAWANE SUCHITRA BAPUJI          1510844
845  66585  SONAWANE SUSHAMA BALRAVI          1510845
846  91107  SONAWANE VIJENDRA BHAGWAN         1510846
847  87144  SONAWANE VIKAS RAMDAS           1510847
848  71944  SONAWANE VIRBHUSHAN VASUDEO        1510848
849  91108  SONGIRE LINA PURUSHOTTAM          1510849
850  91360  SONGIRKAR KANCHAN NARAYANRAO        1510850
851  69930  SONVANE KAVITA RAMDAS           1510851
852  69931  SONWANE GAURI VIJAY            1510852
853  93336  SONWANE YOGESH RAJENDRA          1510853
854  64393  SUPE LALIT RAVINDRA            1510854
855  93572  SURALKAR RAJU BHARAT            1510855
856  37407  SUREKHA SAPKALE              1510856
857  60747  SURVE RAJASHRI ASHOK            1510857
858  37362  SURWADE PRAVIN NANA            1510858
859  91441  SURWADE PRITI KADU             1510859
860  61481  SURWADE SUNIL DADA             1510860
861  70664  SURWADE VINOD BABURAO           1510861
862  88061  SURYAVANSHI HARSHAVARDHAN PUNDALIK     1510862
863  93573  SURYAWANSHI ANNA LOTU           1510863
864  73629  SURYAWANSHI BHARATI SANTOSH        1510864
865  72959  SURYAWANSHI CHANDRAJIT JAYSING       1510865
866  90856  SURYAWANSHI MAYA DEORAM          1510866
867  91518  SURYAWANSHI VAISHALI ATMARAM        1510867
868  63138  SURYWANSHI PRAVIN BHASKAR         1510868
869  97480  SWARGE MANISH MURALIDHAR          1510869
870  68748  SWATI ANAND TAPASE             1510870
871  47876  TADAVI MUKADDAR MEHABOOB          1510871
872  91265  TADAVI NILOFAR YAKUB            1510872
873  94159  TADAVI SAYANAJ LUKAMAN           1510873
874  64166  TALELE PRASHANT ASHOK           1510874
875  69934  TALWARE VIJAYA BHALCHANDRA         1510875
876  61851  TAMBATKAR SWATI BAPURAO          1510876
877  67003  TAWADE KISHOR GORAKH            1510877
878  91111  TAWARE SWATI HEMANT            1510878
879  91266  TAYADE ARUNA ASHOK             1510879
880  91800  TAYADE ASHA BHAGAWWAT           1510880
881  68580  TAYADE CHANDRAKANT KASHINATH        1510881
882  64394  TAYADE HIMMATRAO RAMESH          1510882
883  86517  TAYADE NARENDRA SONU            1510883
884  71064  TAYADE PANKAJ GAUTAM            1510884
885  73180  TAYADE PRATIBHATAI RAMESH         1510885
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 16
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
886  95208  TAYADE PUNAM JAGANNATH           1510886
887  91267  TAYADE RANJANA RAGHUNATH          1510887
888  68873  TAYADE SUNIL ARUN             1510888
889  91112  TAYADE SWATI VISHWANATH          1510889
890  68736  TAYADE VIDYA SAPURDA            1510890
891  71700  TAYADE VIVEKKUMAR SHRAVAN         1510891
892  68544  TAYDE NITIN HARI              1510892
893  67393  TELE ARUN LIMBRAJ             1510893
894  94747  TELE SEEMA MAGAN              1510894
895  65126  TELI JAGATPAL SHALIGRAM          1510895
896  71640  TELI KISHOR BABURAO            1510896
897  68230  TENI PREETI GAJANAN            1510897
898  75957  THAKARE BHUSHAN ASHOK           1510898
899  70590  THAKARE DINESH SHANTARAM          1510899
900  93877  THAKARE SANDIP SHANTARAM          1510900
901  68749  THAKARE VAISHALI RAVINDRA         1510901
902  29107  THAKOR PRAMOD SUBHERSING          1510902
903  90304  THAKUR NAYANA SHANTARAM          1510903
904  94748  THAKUR RAHUL CHANDRAKANT          1510904
905  71275  THAKUR RAHUL VASNATRAO           1510905
906  66592  THORAT AMOL SURESH             1510906
907  94749  THORAT JAYSHREE KEDARNATH         1510907
908  89075  THORAT SONAL BHAGWAN            1510908
909  91145  THOSAR JITENDRA VASUDEO          1510909
910  90858  TIWANE MAMATA LAXMAN            1510910
911  70289  TIWARI SAMRATA CHANDRAKANT         1510911
912  93088  TOKE UJAWALA BALKRISHNA          1510912
913  71946  TOSNIWAL PRANJALI LAXMINARAYAN       1510913
914  90767  TRIPATHI ARATI TIRTHARAJ          1510914
915  93579  UGALE SANDESH MOTIRAM           1510915
916  70591  UMALE BHAGWAN AJAB             1510916
917  90552  UMRANE KAUSTUBHA ARUN           1510917
918  91944  UPASANI ANURADHA PRAMOD          1510918
919  94750  UPASANI GAYATRI SURESH           1510919
920  66594  VADALKAR KUNAL MANOHAR           1510920
921  91269  VAIDYA YAMUNA VASUDEO           1510921
922  68539  VALVI SUNANDA DILIP            1510922
923  93879  VARULE CHANDRAKANT ROHIDAS         1510923
924  80565  VASAVE SANDIP APSING            1510924
925  92512  VELIS TUSHAR BHARAT            1510925
926  76294  VENDAIT SUNAYANA ANAND           1510926
927  50581  VENDE SUVARNA NIRANJAN           1510927
928  76959  VISAVE PANKAJ CHINTAMAN          1510928
929  93582  VISPUTE NILESH BHIKA            1510929
930  91270  WADE MEGHA RAVINDRA            1510930
931  91947  WADILE SUNITA BABURAO           1510931
932  92513  WAGH SUVARNAPRABHA RAMESH        1510932
933  79267  WAGH MAHESH SAHEBRAO            1510933
934  69585  WAGH NILESHKUMAR BHANUDAS         1510934
935  61969  WAGH RAJESH MANGO             1510935
936  38673  WAGH SANDIP RATILAL            1510936
937  69936  WAGH SANDIP SURESH             1510937
938  90155  WAGH SATYAJIT YUWARAJ           1510938
939  70313  WAGH UMESH KRUSHNARAO           1510939
940  66597  WAGHAMARE BHAVESH BHAGWAN         1510940
941  91127  WAGHARE SEEMA KESHAV            1510941
942  91449  WAGHMARE GANESH SADASHIV          1510942
943  91128  WAGHODE GAYATRI CHINTAMAN         1510943
944  97289  WALHE VAISHALI HIRALAL           1510944
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1101 B.A. (English)                    Page.... 17
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
945  91116  WAMORKAR NIRJA PRAKASH           1510945
946  89112  WANI CHHAYA PREMCHAND           1510946
947  90555  WARGHAT SHRIKANT KISAN           1510947
948  93060  WARULE MILINDKUMAR RAMESH         1510948
949  69041  WASAVE PRIYA PRASAD            1510949
950  61259  WASIM KHAN SHAFAT KHAN           1510950
951  92669  YEOLE BHUSHAN RAMESH            1510951
952  90929  ZAKIR KHAN YOUNUS KHAN           1510952
953  90860  ZOPE JAGRUTI RAMDAS            1510953
954  91271  ZOPE LINA DILIP              1510954
955  91119  ZOPE MONALI RAWAJI             1510955
956  64579  ZULFEQUAR AHMAD SHAMSUDDOHA        1510956
957  69936  ZUTING ABOLI MADHAV            1510957
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  93334  AHER NANDKISHOR DIGAMBAR          1510958
2  76107  AHIRE CHHAYABAI SADASHIV          1510959
3  67493  AHIRE GOKUL DIGAMBAR            1510960
4  77823  AHIRE MAGAN DHARMA             1510961
5  92260  AHIRE SAGUNABAI NAMDEO           1510962
6  92582  AHIRRAO CHANDULAL RAJDHAR         1510963
7  67504  AHIRRAO RAKESH BHASKARRAO         1510964
8  88623  AMALE MONALI RAMESH            1510965
9  91149  AMBEKAR RAJESHRI VIJAY           1510966
10  91151  AMODKAR DEEPALI PRAKASH          1510967
11  71073  BADGUJAR CHINTAMAN SONU          1510968
12  76108  BAGAL JYOTI SAHEBRAO            1510969
13  85370  BAGALE ANIL APPA              1510970
14  98956  BAGALE MAYA DAGADU             1510971
15  92217  BAGUL ROSHNI MADHUKAR           1510972
16  71706  BAGUL SONALI DAMU             1510973
17  24916  BAGUL YUVARAJ MOHAN            1510974
18  90946  BANAITE MANOJ VINOD            1510975
19  64832  BANKAR KALPANA AMRUT            1510976
20  38039  BARHATE MILIND BABULAL           1510977
21  97299  BARI BHAVANA BANSILAL           1510978
22  94184  BARI DIPAK JAGANNATH            1510979
23  26632  BARI NITIN KALIDAS             1510980
24  63983  BARI PRAVIN KALIDAS            1510981
25  92928  BARI SHIWAJI BALIRAM           1510982
26  26633  BARI YOGESH BHAGAWAT            1510983
27  97300  BARI YOGITA PRADIP             1510984
28  64833  BAVASKAR DEEPAK NIVRUTTI          1510985
29  48343  BAVISKAR CHANDRAKANT BAPURAO        1510986
30  85738  BAVISKAR CHANDRAKANT RAMESH        1510987
31  85740  BAVISKAR VIJAY RAMDAS           1510988
32  92218  BAWANE JEETENDRA PUNAMCHAND        1510989
33  64402  BENDALE ARCHANA DHANARAJ          1510990
34  89671  BHADANE SACHIN SURYAKANT          1510991
35  89643  BHADANE VIJAY LOTAN            1510992
36  91618  BHAGAT ARCHANA BAJIRAO           1510993
37  93336  BHAGAWAT ISHWAR CHINDHU          1510994
38  71709  BHALERAO JAYASHREE SHANTARAM        1510995
39  95322  BHAMARE GITANJALI BHATU          1510996
40  66692  BHAMARE PRAMOD JAGANNATH          1510997
41  93046  BHAMARE RATILAL JIBHAU           1510998
42  73449  BHANGALE MAMATA RAMDAS           1510999
43  90948  BHARAMBE CHARULATA NILKANTH        1511000
44  90949  BHARAMBE SUJATA LAXMAN           1511001
45  38250  BHAVSAR NILESH RAMESH           1511002
46  64182  BHAVSAR VAISHALI PRALHAD          1511003
47  87547  BHAWAR SARITA JAGANNATH          1511004
48  65235  BHINGARE BABLI ASHOK            1511005
49  37959  BHOI PRAMOD DHANRAJ            1511006
50  91454  BHOI ULHAS NAMDEO             1511007
51  75268  BILADE SHILA DAGADU            1511008
52  96995  BIRARE SANGITA SAMBHAJI          1511009
53  66293  BIRHADE JYOTI BABULAL           1511010
54  90951  BONDE VAISHALI NIVRUTTI          1511011
55  50659  BORASE MANISHA RAJENDRA          1511012
56  94472  BOROLE VAISHALI MADHUKAR          1511013
57  97303  BORSE ASHVINI YUVRAJ            1511014
58  71446  BORSE GAJANAN BHAURAV           1511015
59  63744  BORSE LATA RAMDAS             1511016
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  92219  BORSE YOGESH TUKARAM            1511017
61  74560  CHAUDHARI ANIL RAVAJI           1511018
62  60223  CHAUDHARI ANIL SUBHASH           1511019
63  63178  CHAUDHARI BHAGWAT HIRAMAN         1511020
64  92809  CHAUDHARI DEEPMALA PREMCHAND        1511021
65  93148  CHAUDHARI GANESH SURESH          1511022
66  75393  CHAUDHARI GHANSHAM PRAKASH         1511023
67  68363  CHAUDHARI GIRISH VIKAS           1511024
68  71380  CHAUDHARI JYOTI RAMESH           1511025
69  25852  CHAUDHARI KISHOR VASUDEO          1511026
70  94323  CHAUDHARI MANDAKINI FAKIRA         1511027
71  91153  CHAUDHARI NAMITA CHANDRAKANT        1511028
72  93150  CHAUDHARI PANDHARINATH RAMCHANDRA     1511029
73  93103  CHAUDHARI POOJA LAXMAN           1511030
74  83787  CHAUDHARI PRATIBHA ATMARAM         1511031
75  83194  CHAUDHARI RAM SHANTARAM          1511032
76  92222  CHAUDHARI RAMAKANT SANTOSH         1511033
77  91364  CHAUDHARI SAVITA MADHUKAR         1511034
78  93104  CHAUDHARI SHAILESH PANDURANG        1511035
79  92908  CHAUDHARI TANUJA NARENDRA         1511036
80  61379  CHAUDHARI VAISHALI SANTOSH         1511037
81  90672  CHAUDHARI VIDYAVTI ANANDA         1511038
82  71076  CHAUDHARY ISHAVARLAL NARAYAN        1511039
83  90673  CHAVAN ASHWINI VENKATRAO          1511040
84  62843  CHAVAN GORAKHANATH BABULAL         1511041
85  69409  CHAVAN KAMINI PURUSHOTTAM         1511042
86  66613  CHAVAN MAHESH ARUN             1511043
87  62118  CHAVAN MANISHA DILIP            1511044
88  56116  CHAVAN SHIVAJI DADA            1511045
89  63185  CHAVAN VAISHALI SURESH           1511046
90  97307  CHAVAN VARSHA YUVRAJ            1511047
91  91404  CHAVHAN MINAKSHI SUDAM           1511048
92  93120  CHAVHAN PALLAVI SURESH           1511049
93  25859  CHOPADE NAYANA PURUSHOTTAM         1511050
94  93105  DANDGAVHALE PRASHANT SHARAD        1511051
95  90040  DEOGIRE KOMAL MANGALDAS          1511052
96  37860  DEOKAR AMOL ASHOKARAO           1511053
97  62847  DESALE PRADEEP ABHIMAN           1511054
98  94761  DESALE RUPALI SUBHASHRAO          1511055
99  97309  DESHMUKH ANITA KESHAV           1511056
100  49996  DESHMUKH ASHWINI VASANTRAO         1511057
101  63189  DESHMUKH DIPALI PRABHAKAR         1511058
102  97065  DESHMUKH JAYSHREE ANANDRAO         1511059
103  37960  DESHMUKH PALLAVI PRAKASH          1511060
104  97066  DESHMUKH VASUNDHARA ANADRAO        1511061
105  94497  DEVARE MONALI RAOSAHEB           1511062
106  76112  DEVARE SHASHIKANT SHENPADU         1511063
107  92226  DHAMANE MOHINI PRAKASH           1511064
108  64187  DHANGAR SONALI PRAKASH           1511065
109  76317  DHATRAK KAVITA SAMPATRAO          1511066
110  92543  DOLE SUNIL RAMDAS             1511067
111  67245  GADGIL RENUKA RAJENDRA           1511068
112  60004  GAIKAWAD KIRAN BHIMRAO           1511069
113  91626  GALAPURE SANGITA CHANDRAKANT        1511070
114  93151  GALFADE VAISHALI VISHVANATH        1511071
115  76973  GANGURDE SUNIL PRATAP           1511072
116  60230  GARUD PANKAJ RAMESHRAO           1511073
117  91572  GAVHANE HARSHA PRABHAKAR          1511074
118  76968  GAVIT MANGALDAS UTARYA           1511075
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  74758  GAVIT PUSHPA JAYANT            1511076
120  66620  GHARATE DATTATRAY VITHAL          1511077
121  64711  GHATE SUPRIYA GOVINDRAO          1511078
122  94313  GHODRAJ VAISHALI DEVARAM          1511079
123  72299  GHONGADE VIDYA SUDHAKAR          1511080
124  95691  GIRASE MANALSING RAMSING          1511081
125  97616  GIRASE SUCHITA MANGALSING         1511082
126  92282  GORE VANITA SUDAM             1511083
127  71285  GOSAVI JYOTI SAMBHAJI           1511084
128  49056  GOSAVI SUNITA GOKUL            1511085
129  97883  GOSAVI VAISHALI SAHEBRAO          1511086
130  87299  GUNJAL SUNITA BHASKARRAO          1511087
131  94175  GUTTE TULASHIRAM ADINATH          1511088
132  69971  HADAPE MANGALA RAMDAS           1511089
133  69203  HATKAR SANDIP PANDURANG          1511090
134  93654  HELANGE SIMA FAKIRA            1511091
135  69685  INGALE KAVITA PRAKASH           1511092
136  68988  INGALE RAJESH DAMODAR           1511093
137  73370  JADHAO ANURADHA SURESH           1511094
138  87552  JADHAO JAYASHRI TULSHIRAM         1511095
139  95627  JADHAV DIPAK BABURAO            1511096
140  92227  JADHAV DIPTI NAMDEO            1511097
141  98908  JADHAV ISHVAR SUBHASH           1511098
142  48485  JADHAV MADHUKAR VITTHAL          1511099
143  69972  JADHAV NITA BHAGWAN            1511100
144  92034  JADHAV PRERNA SURESH            1511101
145  37774  JADHAV RUPALI JYOTIRAO           1511102
146  69687  JADHAV TRUPTI SURESH            1511103
147  96014  JADHAV UTTAM HILAL             1511104
148  92457  JADHAV VAISHALI SHRAWAN          1511105
149  85751  JADHAV VINOD RAMDAS            1511106
150  91574  JAIN MINAL KIRTIKUMAR           1511107
151  72318  JAISWAL BRAMHANAND CHHAGAN         1511108
152  98909  JAKHTE ASHISH RAVINDRA           1511109
153  37164  JALANKAR SEEMA PANDURANG          1511110
154  63198  JANGALE HEMANGI SAMBHAJII         1511111
155  90952  JANGALE MEGHA ARUN             1511112
156  74250  JAVRE SWATI PRAKASHRAO           1511113
157  93106  JAWALE BHUSHAN KASHINATH          1511114
158  90953  JAWALE RUPALI DNYANDEO           1511115
159  88584  JAWALE SARALA ATMARAM           1511116
160  72650  JOSHI MONALI MUKUND            1511117
161  75791  JOSHI PORNIMA KAMALAKAR          1511118
162  91366  JOSHI PUNAM ASHOK             1511119
163  51036  JOSHI SUNITA PANDURANG           1511120
164  63610  KACHARE VAISHALI PRALHAD          1511121
165  71312  KADAM KISHOR PRAKASH            1511122
166  70332  KADAM MINAKSHI MAHARU           1511123
167  90638  KALE BHAVANA PANDHARINATH         1511124
168  58732  KALUNKHE YOGENDRA KISHOR          1511125
169  89872  KARANKAL CHANDRAKANT KAUTIK        1511126
170  85755  KHAIRNAR SACHIN SUBHASH          1511127
171  96015  KHAIRNAR SURYAKANT DAULAT         1511128
172  37370  KHAIRNAR SWATI SURESH           1511129
173  93346  KHAIWALE GOPAL ARJUN            1511130
174  81269  KHALALE RAVI DEVIDAS            1511131
175  93347  KHALSE KETAN ASHOK             1511132
176  91155  KHARCHE DIPALI DINKAR           1511133
177  67943  KHOBRAGADE JYOTI GOPICHAND         1511134
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  80100  KHONDE SHEETAL VITTHAL           1511135
179  91301  KOLAPE TULSHIRAM DHULA           1511136
180  90640  KOLHE PAURNIMA TRYAMBAK          1511137
181  68766  KOLHE RUPALI DNYANDEO           1511138
182  90641  KOLHE TILOTTAMA ASHOK           1511139
183  72977  KOLI GOKUL PANDIT             1511140
184  37964  KOLI NANDKUMAR GOPAL            1511141
185  73608  KOLI PRAMOD ATMARAM            1511142
186  69424  KOLI YOGESH HIRAMAN            1511143
187  91472  KOLTE BHARAT RAMESH            1511144
188  93723  KOTAKAR SHARDA SUDHAKAR          1511145
189  49065  KOTHAVADE RAMKRISHNA VITTHAL        1511146
190  69690  KOTKAR SUVARNA RAMDAS           1511147
191  62858  KULKARNI PANKAJ ASHOK           1511148
192  93659  KUMAVAT REKHA TULASHIRAM          1511149
193  69174  KUMBHAR ALKESH NANA            1511150
194  93348  LAHASE MAHENDRA BHAGWAN          1511151
195  74923  MAGAR SANGITA PRAKASH           1511152
196  88647  MAHAJAN ARUN BHATU             1511153
197  83825  MAHAJAN BHARATI HARI            1511154
198  27114  MAHAJAN GANESH SITARAM           1511155
199  84861  MAHAJAN JYOTI NARAYAN           1511156
200  92233  MAHAJAN KAVITA MADHUKAR          1511157
201  70693  MAHAJAN KULDIP DNYANDEO          1511158
202  71449  MAHAJAN MOHAN PRAKASH           1511159
203  92982  MAHAJAN PAVAN SURESH            1511160
204  91740  MAHAJAN PRATIBHA ANIL           1511161
205  48113  MAHAJAN RAHUL GANGARAM           1511162
206  94176  MAHAJAN RANJANA VINAYAK          1511163
207  92061  MAHAJAN SANDIP JAGANNATH          1511164
208  69663  MAHAJAN SANGITA SURESH           1511165
209  93661  MAHAJAN SUVARNA PRAKASH          1511166
210  90956  MAHAJAN ULHAS NATHU            1511167
211  90957  MAHAJAN VAISHALI MANOHAR          1511168
212  71739  MAHAJAN VIJAY NAMDEO            1511169
213  82974  MAHAJAN VITHOBA BABURAO          1511170
214  93155  MAHAJAN VRUSHALI BHAGWAN          1511171
215  25345  MAHAJAN YOGESH BHANUDAS          1511172
216  65235  MAHALE ARUN MACHCHHINDRA          1511173
217  62147  MAIRALE KIRAN SAHEBRAO           1511174
218  70340  MALI ANIL RAMESH              1511175
219  75065  MALI ARUNA BAPU              1511176
220  97311  MALI BHAGYASHRI VIKAS           1511177
221  97887  MALI CHETANA PRAVIN            1511178
222  49071  MALI GANESH SHAMRAO            1511179
223  75493  MALI MADHURI VASANT            1511180
224  90646  MALI NUTAN DAGADU             1511181
225  78645  MALI RAVINDRA UKHARDU           1511182
226  93353  MALI SANDEEP KADU             1511183
227  94392  MALI SUSHAMA VASANTRAO           1511184
228  66642  MALI VIPUL UTTAM              1511185
229  64724  MALI VISHNU NATTHU             1511186
230  71292  MALPURE SONALI KASHINATH          1511187
231  73614  MANGALKAR GAJANAN GOPAL          1511188
232  61096  MANJAL ASHA ARJUN             1511189
233  98250  MARATHE BHAVANA PANDHARINATH        1511190
234  91581  MARATHE MAYABAI SHIVAJI          1511191
235  93158  MARATHE ROSHAN BHAGWAN           1511192
236  90959  MEDHE SUREKHA SUDHAKAR           1511193
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  79641  MISTARI GOPAL NANA             1511194
238  72658  MISTARI JAYASHREE SUBHASH         1511195
239  92037  MOR RANI SURESH              1511196
240  91309  MORE ARUN CHHAGAN             1511197
241  97313  MORE ASHA CHAVDAS             1511198
242  92236  MORE PRASHIK BHAGAWAN           1511199
243  74762  MORE PRATIBHA GORAKHNATH          1511200
244  75457  MORE RUPALI DATTATRAY           1511201
245  62867  MORE RUPALI SUKLAL             1511202
246  92237  MORE VAISHALI KISHANRAO          1511203
247  38504  MORE VAISHALI TULSHIRAM          1511204
248  72508  MORESKAR RESHMA SURESH           1511205
249  92466  MULLA NASIBODDIN JAYNODDIN         1511206
250  88652  NAGANE JAYASHRI EKANATH          1511207
251  92038  NAGANE MINAKSHI MADHUKAR          1511208
252  88653  NAGANE SACHIN EKNATH            1511209
253  39791  NAIK SANJAY DEVESING            1511210
254  96235  NAIK SHASHIKALA BALIRAM          1511211
255  91070  NAKHOLE SUSHAMA PRAKASH          1511212
256  77131  NANDAN CHHAYA PANDURANG          1511213
257  37500  NANNAVARE SARITA RAMCHANDRA        1511214
258  92912  NEHATE NILESH ICHHARAM           1511215
259  90961  NEMADE KAWITA NARAYAN           1511216
260  68354  NEMADE YOGESH DILIP            1511217
261  91156  NHAVAKAR RUPALI BHASKAR          1511218
262  92040  NIKAM GANESH JAGAN             1511219
263  90106  NIKAM JAGATSING BHARATSING         1511220
264  93196  NIKAM MONALI SHASHIKANT          1511221
265  93665  NIKAM RUPALEE SHASHIKANT          1511222
266  94366  NIKAM SHARAMILA SHIVAJI          1511223
267  70696  PACHPANDE UMESH PRALHAD          1511224
268  76465  PADAVI LALITA DINAKAR           1511225
269  30574  PADAVI PARVATI PRABHATSING         1511226
270  93667  PARDESHI PRABHULAL CHUNILAL        1511227
271  93668  PARDESHI SANDEEP BHAVSING         1511228
272  93355  PARDESHI SUDARSHANA DILIPSING       1511229
273  91369  PARDHI JYOTI MANGO             1511230
274  79757  PATEL RAJU SHAKUR             1511231
275  99059  PATHK VARSHA SATISH            1511232
276  94419  PATIL AMOL DILIP              1511233
277  93161  PATIL ANAND SURYABHAN           1511234
278  84031  PATIL ANITA RAMESH             1511235
279  67952  PATIL ARCHANA BALKRISHNA          1511236
280  67954  PATIL ARCHANA SURESH            1511237
281  90647  PATIL ARUNA VASANT             1511238
282  84485  PATIL ASHA BHIKAN             1511239
283  91157  PATIL ASHA PRALHAD             1511240
284  91461  PATIL ASHISH PRAKASH            1511241
285  72694  PATIL ASHVINI GULABRAO           1511242
286  97084  PATIL BALASAHEB SHIVAJI          1511243
287  28946  PATIL BHAGAWAT SHAMRAO           1511244
288  79179  PATIL BHARAT DAGADU            1511245
289  66133  PATIL BHARATBHUSHAN SUBHASH        1511246
290  92244  PATIL BHARATI DIGAMBAR           1511247
291  94019  PATIL BHAVANA JIJABRAO           1511248
292  74261  PATIL BHAVANA RAMESH            1511249
293  67439  PATIL BHAVANA VISHWASRAO          1511250
294  86609  PATIL BHUSHAN DNYANEDEO          1511251
295  69695  PATIL CHANDRAKANT AMBUJI          1511252
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  66134  PATIL CHANDRAKANT GANGADHAR        1511253
297  91630  PATIL CHETANABAI BALASAHEB         1511254
298  97000  PATIL DARSHANA UTTAM            1511255
299  69176  PATIL DINESH BHIKA             1511256
300  85651  PATIL DINESH RAMRAO            1511257
301  92245  PATIL DIPAK NATTHU             1511258
302  74765  PATIL DIPALI RATAN             1511259
303  95371  PATIL DIPALI WALMIK            1511260
304  70478  PATIL DNYANESHWAR VASANT          1511261
305  93677  PATIL DNYESHWAR MANIK           1511262
306  93678  PATIL GANESH ANANDA            1511263
307  94177  PATIL GANESH GOPAL             1511264
308  25356  PATIL GANESH PRAKASH            1511265
309  67520  PATIL GANESH PUNDALIK           1511266
310  72665  PATIL GAURI TUKARAM            1511267
311  97001  PATIL GAYTIREE TUMBA            1511268
312  71297  PATIL GOKUL ASHOK             1511269
313  25890  PATIL GULAB SHRAYAN            1511270
314  94400  PATIL GULABRAO SAHEBRAO          1511271
315  98911  PATIL GURUJITSING KARTARSING        1511272
316  60255  PATIL HARSHAL RAVINDRA           1511273
317  76297  PATIL HEMANTKUMAR JIJABRAO         1511274
318  62876  PATIL JAGADISH BABULAL           1511275
319  84042  PATIL JAGANNATH SAHEBRAO          1511276
320  91158  PATIL JAYASHRI SUDHAKAR          1511277
321  90250  PATIL JAYSHREE BHASKAR           1511278
322  58744  PATIL JIVAN ANANDA             1511279
323  67443  PATIL JYOTI EKNATH             1511280
324  95333  PATIL JYOTSNABAI ATMARAM          1511281
325  93164  PATIL KAVITA NANA             1511282
326  67961  PATIL KAVITA SURESH            1511283
327  67522  PATIL KIRAN RAJARAM            1511284
328  93679  PATIL KIRTI SUBHASH            1511285
329  89795  PATIL KISHOR BHATU             1511286
330  58799  PATIL KISHOR SHANTARAM           1511287
331  87266  PATIL KUNAL VISHNU             1511288
332  75084  PATIL LALITA RATILAL            1511289
333  60261  PATIL LAXMAN BALU             1511290
334  83237  PATIL MAHENDRA TRYAMBAK          1511291
335  76801  PATIL MAHESH RAMESH            1511292
336  62169  PATIL MAHESH VASUDEV            1511293
337  97317  PATIL MALATIBAI SHRIRAM          1511294
338  91159  PATIL MANDA BHATU             1511295
339  65968  PATIL MANISHA DHANARAJ           1511296
340  90650  PATIL MANISHA DINAKAR           1511297
341  91160  PATIL MANISHA MAGAN            1511298
342  93683  PATIL MANJUSHRI BHAGAWAN          1511299
343  66980  PATIL MANOJ DAGADU             1511300
344  90962  PATIL MANOJ KADU              1511301
345  71738  PATIL MEGHA BHAGWAN            1511302
346  71223  PATIL NARENDRAKUMAR SHANTARAM       1511303
347  69725  PATIL NILESH ANANDA            1511304
348  89130  PATIL NILIMA GULABRAO           1511305
349  68607  PATIL NILIMA SARDARSING          1511306
350  60337  PATIL NISHANT VEDU             1511307
351  88660  PATIL NITIN DINKAR             1511308
352  69211  PATIL NITIN LOTAN             1511309
353  93767  PATIL NITINKUMAR NATHU           1511310
354  93433  PATIL PADMAKAR TULSHIRAM          1511311
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  97002  PATIL PADMAVATI SUBHASH          1511312
356  68591  PATIL PALLAVI MURALIDHER          1511313
357  63999  PATIL PANDIT ANANDA            1511314
358  93112  PATIL PANDURANG MANGO           1511315
359  93687  PATIL PANKAJ DNYANESHWAR          1511316
360  86153  PATIL PANKAJ GORAKH            1511317
361  91596  PATIL PANKAJ RAMESH            1511318
362  91435  PATIL PRATIMA CHINTAMAN          1511319
363  91597  PATIL PRIYANKA ASHOK            1511320
364  93167  PATIL PUNAM SHALIGRAM           1511321
365  90651  PATIL PUNAM VINAYAKRAO           1511322
366  77172  PATIL RAJASHRI ASHOK            1511323
367  76006  PATIL RAJASHRI NATHU            1511324
368  91120  PATIL RAJENDRA BHIMRAO           1511325
369  27377  PATIL RAJENDRA ROHIDAS           1511326
370  86614  PATIL RAJSHREE MOHANSING          1511327
371  97003  PATIL RATNMALA YASHAVANT          1511328
372  67516  PATIL RAVINDRA DILIP            1511329
373  50296  PATIL RAVINDRA SUBHASHRAO         1511330
374  92798  PATIL RENUKA SUDHAKAR           1511331
375  37881  PATIL SACHIN BHARAT            1511332
376  93283  PATIL SACHIN VASUDEV            1511333
377  92800  PATIL SAMADHAN TULSHIRAM          1511334
378  93736  PATIL SANDEEP BHAGWAN           1511335
379  64002  PATIL SANDHYA VASANT            1511336
380  93370  PATIL SANDIP PANDURANG           1511337
381  67971  PATIL SANGITA ASHOK            1511338
382  57862  PATIL SANJAY BAPURAO            1511339
383  97004  PATIL SARALA ASHOK             1511340
384  69742  PATIL SARITA MADHUKAR           1511341
385  64736  PATIL SAVITA BAPURAO            1511342
386  47939  PATIL SAVITA SUDHAKAR           1511343
387  96942  PATIL SHARAD NARAYAN            1511344
388  26558  PATIL SHARADA MADHAV            1511345
389  90257  PATIL SHIVAJI BHAGIRATH          1511346
390  83696  PATIL SHUBHANGI JAYAWANTRAO        1511347
391  71750  PATIL SHWETAMBARI RAMESH          1511348
392  93921  PATIL SMITA RAMESH             1511349
393  91292  PATIL SONALI DINKAR            1511350
394  68209  PATIL SONALI NANABHAU           1511351
395  75096  PATIL SONALI RAMESH            1511352
396  80669  PATIL SONALI SHARAD            1511353
397  93693  PATIL SONIYA SUBHASH            1511354
398  82491  PATIL SULOCHANA DATTATRAYA         1511355
399  62192  PATIL SUNITA PURUSHOTTAM          1511356
400  71233  PATIL SUNITA SHIVAJI            1511357
401  64209  PATIL SUREKHA PRAMOD            1511358
402  48740  PATIL SURESH BHIKAN            1511359
403  76467  PATIL SURESH SHENPADU           1511360
404  64943  PATIL SURESH SITARAM            1511361
405  64413  PATIL SUSHAMA NARAYAN           1511362
406  64005  PATIL SUSHMA SURESH            1511363
407  91634  PATIL SUWARNA NAMDEO            1511364
408  71234  PATIL SUWARNA VIJAYRAO           1511365
409  90199  PATIL SWATI ASHOK             1511366
410  94405  PATIL URMILA SHIVAJI            1511367
411  72491  PATIL VAISHALI PRAKASH           1511368
412  37446  PATIL VAISHALI RAMESH           1511369
413  90200  PATIL VAISHALI SAHEBRAO          1511370
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 8
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
414  96713  PATIL VARSHA RAMESH            1511371
415  73693  PATIL VARSHA TRYAMBAK           1511372
416  63645  PATIL VASUDEV LILACHAND          1511373
417  74027  PATIL VIDYA SAHEBRAO            1511374
418  67526  PATIL VIIDYA HANSARAJ           1511375
419  75461  PATIL VIJAYABAI EKANATH          1511376
420  98913  PATIL VIJAYKUMAR SUBHASH          1511377
421  91603  PATIL VIVEK YUVRAJ             1511378
422  93377  PATIL VRUSHALI JANARDAN          1511379
423  23718  PATIL YOGESH MANGO             1511380
424  66667  PATIL YOGESH NATHU             1511381
425  67664  PATIL YOGESH NIMBA             1511382
426  67528  PATIL YOGITA RAJARAM            1511383
427  91885  PATIL YOGITA VEDU             1511384
428  69736  PATIL YUVARAJ VASANT            1511385
429  30438  PAWAR GULAB NAVANATH            1511386
430  94407  PAWAR LAHU SHANTARAM            1511387
431  66669  PAWAR LEENA SURESH             1511388
432  92281  PAWAR MEENA BANSILAL            1511389
433  23579  PAWAR NITU VASANTRAO            1511390
434  98969  PAWAR RAJESHAWRI SURESH          1511391
435  76568  PAWAR RANJANA LAXMAN            1511392
436  69690  PAWAR SACHIN SUKLAL            1511393
437  92546  PAWAR SANDEEP NARAYAN           1511394
438  95438  PAWAR SHASHIKANT MANGESH          1511395
439  91129  PAWAR SHEETAL SURESH            1511396
440  69700  PAWAR SWATI LAXMAN             1511397
441  75557  PAWARA NARESH GULABSING          1511398
442  91170  PHALAK DHANASHRI PANDIT          1511399
443  92251  PINGALE ASHVINI SHAMKANT          1511400
444  71750  RAJPUT HARPRIT JAGATSING          1511401
445  85126  RAJPUT NITIN SHIVAJI            1511402
446  97005  RAJPUT PRIYA RAMSING            1511403
447  93114  RANE NILESH LAXMAN            1511404
448  70887  RANE CHHAYA BHASKAR            1511405
449  37784  RATHOD DEELIP ARUN             1511406
450  64914  RATHOD KANTILAL KHEMSING          1511407
451  92483  RATHOD MANOJ TANAJI            1511408
452  67985  ROTE HEMALI ARJUN             1511409
453  92052  SABANE REKHA CHANDULAL           1511410
454  72577  SAINDANE KALPANA NAGRAJ          1511411
455  71206  SAKARE KIRTY RAJENDRA           1511412
456  37174  SALI ARCHANA PRALHAD            1511413
457  90680  SALUNKE ANITA NATHU            1511414
458  95081  SALUNKE ARUN CHINDHU            1511415
459  70710  SALUNKE DEVAYANI SHANTARM         1511416
460  49113  SALUNKE KANTILAL BAVRAO          1511417
461  90652  SALUNKE LALITA KASHINATH          1511418
462  75518  SALUNKHE HEMRAJ GAVHARLAL         1511419
463  92254  SALUNKHE SANTOSH NAMDEO          1511420
464  92802  SANGAVIKAR PALLAVI DILIP          1511421
465  90653  SAPAKALE PREMLATA MANOHAR         1511422
466  90681  SAPKALE AARATI HIMMATRAO          1511423
467  86770  SAPKALE GANESH PUNDALIK          1511424
468  37375  SAPKALE JAYSHRI CHAVDAS          1511425
469  90654  SAPKALE PUNAM DIGAMBAR           1511426
470  90205  SAPKALE SHASHIKANT ANIL          1511427
471  64418  SAPKALE VIKAS RAMESH            1511428
472  92803  SARAF MINAKSHI ASHOK            1511429
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 9
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
473  99139  SASALE PRASHANT DATTATRYA         1511430
474  37299  SATPUTE SUNITA DNYANDEO          1511431
475  98914  SAVADEKAR DINESH RAMCHANDRA        1511432
476  90969  SAWALE ISHWAR NARAYAN           1511433
477  88105  SHAIKH  VAJID  SHAIKH  SATTAR      1511434
478  91162  SHAIKH SALEHAPARVIN NISARAHMED       1511435
479  90208  SHEKH ALIMODDIN RIYAJODDIN         1511436
480  72679  SHELAR HEMLATA KAUTIK           1511437
481  97901  SHELKAR MOHINI PITAMBER          1511438
482  67463  SHIMPI SUJATA PURUSHOTTAM         1511439
483  86619  SHINDE KRISHNABAI UTTAMRAO        1511440
484  82912  SHINDE DEEPAK VISHWANATH          1511441
485  74254  SHINDE DIPAK BALU             1511442
486  36971  SHINDE GAJANAN HARI            1511443
487  95541  SHINDE MAHESH DINKARRAO          1511444
488  92055  SHINDE MAHESH RAOSAHEB           1511445
489  60870  SHINDE VAISHALI RAMESH           1511446
490  93698  SHINDE VALMIK HARI             1511447
491  65288  SHINDE YOGESH DNYANESHWAR         1511448
492  38281  SHINDE YOGESH HARI             1511449
493  63237  SHIRODE SUNITA SAKHARAM          1511450
494  38282  SHIRSATH PANCHSHILA SAMPAT         1511451
495  50314  SHIRSATH PRADIP BHAIDAS          1511452
496  37982  SHIRSATH RUDRESHVAR MAGAN         1511453
497  93172  SONAR AMRUTA SANJAY            1511454
498  98915  SONAR MORESHWAR PURUSHOTTAM        1511455
499  72682  SONAVANE SANDIP DADAJI           1511456
500  67528  SONAWANE ANIL CHINDHA           1511457
501  67690  SONAWANE ANITA MANOHAR           1511458
502  90657  SONAWANE KAVITA SAHEBRAO          1511459
503  69642  SONAWANE MINAL BHALERAO          1511460
504  84538  SONAWANE PRADEEP PURUSHOTTAM        1511461
505  73534  SONAWANE RAMKRISHNA VASANT         1511462
506  63242  SONAWANE SACHIN YASHVANTRAO        1511463
507  64419  SONAWANE SANJAY MADHUKAR          1511464
508  82918  SONAWANE SUBHASH RATAN           1511465
509  48148  SONAWANE SWATI MADHUKAR          1511466
510  72462  SONAWANE VAISHALI BHAGAWAN         1511467
511  60015  SONAWANE VAISHALI CHHAGAN         1511468
512  63243  SONAWANE VILAS BHASKAR           1511469
513  76818  SONAWANE VINOD BHIKANRAO          1511470
514  90658  SONAWANE YOGINI CHHAGAN          1511471
515  90660  SONAWANE YOGITA YADAV           1511472
516  71770  SONNI AJAY JAGANNATH            1511473
517  85521  SONWANE APEKSHA ARVIND           1511474
518  71305  SONWANE KALIDAS PRATAP           1511475
519  70713  SONWANE PRADIP JAMSING           1511476
520  67976  SURALKAR ASHWINI UTTAM           1511477
521  93116  SURWADE ASHWINI PURUSHOTTAM        1511478
522  70522  SURYAVANSHI GIRDHAR MOHAN         1511479
523  92258  SURYAVANSHI VAISHALI SAHEBRAO       1511480
524  76303  SURYAWANSHI GAJANAN RAMESH         1511481
525  71172  SURYAWANSHI KAILAS GAJANAN         1511482
526  85375  SURYAWANSHI RAOSAHEB GOPINATH       1511483
527  94180  SWATI SUBHASH               1511484
528  73022  TADAVI RASHID JABARA            1511485
529  71083  TANDE ARATI SUDHAKAR            1511486
530  91164  TATHE PRATIBHA HARIDAS           1511487
531  97892  TAVALE SUSHAMA HEMACHANDRA         1511488
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1102 B.A. (Marathi)                    Page.... 10
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
532  74044  TAWADE SUVARNA KAILAS           1511489
533  69472  TAWAR SUNIL JAGAN             1511490
534  91375  TAYADE HARSHADA RAGHUNATH         1511491
535  93118  TAYADE HARSHAL KUNDAN           1511492
536  86622  THAKARE ASHA TUKARAM           1511493
537  98251  THAKARE JYOTI PARASHRAM          1511494
538  74258  THAKARE LINA RAMESH            1511495
539  90661  THAKARE MANGALA PRAKASH          1511496
540  90264  THAKARE MANGESH SANTOSH          1511497
541  92686  THAKARE MINAKSHI RAMU           1511498
542  36984  THAKARE SHIRISHKUMAR BHAGWAN        1511499
543  90213  THAKUR VINOD NARAYAN            1511500
544  95879  THORAT SANGITA BAPU            1511501
545  38287  THOSARE JYOTI PANDIT            1511502
546  50046  TILLU YOGITA RAMESH            1511503
547  97008  VALAVI ANURADHA GIRDHAR          1511504
548  92558  VALAVI KANTA JANGLYA            1511505
549  85376  VALAVI VANSING CHANDYA           1511506
550  39118  VALAVI VIMAL GONAJI            1511507
551  49777  VALVI BABITA KALUSING           1511508
552  74780  VALVI MUNNI ISHVAR             1511509
553  75064  VALVI PRATIBHA VIJAY            1511510
554  49779  VALVI RAMESH RAMJI             1511511
555  90662  VANJARI MANISHA RAYSING          1511512
556  99278  VASAVE HEMLATA YASHVANT          1511513
557  92698  VASAVE NAVBEGAM DILWARSING         1511514
558  97329  WADILE PRATIBHA JAGANNATH         1511515
559  66323  WAGH PRAKASH NANDU             1511516
560  89786  WAGH PRASHANT PRAKASH           1511517
561  49142  WAGH PRERANA YUVARAJ            1511518
562  91147  WAGH SUNITA NARAYAN            1511519
563  96696  WANI PRIYA DATTATRAYA          1511520
564  71480  WARMA SUMANTKUMAR MOHANLAL         1511521
565  92259  YEOLE SHITAL BHALCHANDRA          1511522
566  93008  ZOPE DIPALI VISHVANATH           1511523
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1103 B.A. (Hindi)                     Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  70519  AGRAWAL PRASHANT LAXMINARAYAN       1511524
2  91690  AHIRE SANJAY SANTOSH            1511525
3  95636  AHIRE SHITAL SAHEBRAO           1511526
4  78727  AHIRE SONALI MANIKRAO           1511527
5  80472  AHIRE VAISHALI LAXMANRAO          1511528
6  27149  ARAB ANIS HAMID              1511529
7  70950  ATAUL HAQUE NAWSHAD ALI          1511530
8  68102  BADGUJAR RAJESH ARUN            1511531
9  74765  BADGUJAR VIJAY RAMKRISHNA         1511532
10  60391  BARELA ASHA TERSIG             1511533
11  91173  BARELA MANUBAI RAMSING           1511534
12  93135  BARHATE BHARATI KASHINATH         1511535
13  90683  BARI VARSHA VIJAY             1511536
14  76492  BARIKRAO MUKESH KANTILAL          1511537
15  69259  BAVISKAR DINESH MOTILAL          1511538
16  39075  BEDSE NANDRAJ SHANTARAM          1511539
17  87961  BHOI TUSHAR NAMDEW             1511540
18  72704  BHONGE BHAGYASHRI PRADIP          1511541
19  93791  BORASE BHAUSAHEB PITAMBAR         1511542
20  73057  BORASE HEMANT SOMNATH           1511543
21  95727  BORSE CHANDRAVIR JAGANNATH         1511544
22  77516  BORSE NITIN VASANTRAO           1511545
23  77921  CHAUDHARI GAJENDRA ASHOKRAO        1511546
24  83518  CHAUDHARI JYOTI FAKIRA           1511547
25  60399  CHAUDHARI KIRAN YUVARAJ          1511548
26  90695  CHAUDHARI MADHURI TULASHIDAS        1511549
27  91386  CHAUDHARI NITIN PRAKASH          1511550
28  88778  CHAUDHARI PRAMOD SAHEBRAO         1511551
29  83107  CHAUDHARI RANJANA VASANT          1511552
30  91753  CHAUDHARI RASHMI GUNVANT          1511553
31  92306  CHAUDHARI SACHIN MAGAN           1511554
32  97015  CHAUDHARI SMITA KASHINATH         1511555
33  68784  CHAUDHARI VAISHALI RAMDAS         1511556
34  77961  CHAUDHARI YUVARAJ MANGA          1511557
35  74281  CHAUDHARY SONALI PANDHARINATH       1511558
36  93855  CHAUHAN VAISHALI ANANTSINGH        1511559
37  88353  CHAVAN PRAVIN ASHOK            1511560
38  26196  CHAVAN RAMKRISHNA NAMDEO          1511561
39  26362  CHAVAN RUPESHKUMAR YASHAVANTRAO      1511562
40  69583  CHAVAN SAMADHAN DHANRAJ          1511563
41  78854  CHAVAN VIJAYSING BALLU           1511564
42  78700  CHAVHAN ANITA LAXMAN            1511565
43  27455  CHAVHAN BHAVANA SUBHASH          1511566
44  97344  DABHADE DIPALI ASHOK            1511567
45  67554  DEORE NARESH PRAKASH            1511568
46  26993  DESAI SARITA ISHWARLAL           1511569
47  68460  DESHMUKH SONALI HIRALAL          1511570
48  92935  DOHALE PRASHANT AVADHUTRAO         1511571
49  85706  DUBE RAKESHKUMAR RAVINDRANATH       1511572
50  91182  FAKIR SHABBIR ISMAIL SHAH         1511573
51  47289  FULPAGAR RAJESH GOKULDAS          1511574
52  91171  GIRASE BHATESING RUPSING          1511575
53  78241  GIRASE SUVARNSING KOMALSING        1511576
54  88355  GORE NAYANA GOVIND             1511577
55  75818  GULALE BHARATI RATILAL           1511578
56  90054  HEMNANI POONAM RAMESHLAL          1511579
57  90055  HEMNANI SARITA GUWALDAS          1511580
58  29296  HIVARE MILIND RAMESH            1511581
59  91306  IMATYAJ AHAMAD SHAIKH KASAM        1511582
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1103 B.A. (Hindi)                     Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  91307  INGALE PALLAVI ASHOK            1511583
61  68029  JADHAV JAYSHREE UTTAMRAO          1511584
62  50082  JADHAV NEPALSING KEVALSING         1511585
63  75299  JAGATAP JYOTI SUBHASHCHANDRA        1511586
64  90685  JAIN JYOTI DATTATRAY            1511587
65  73866  JAIN NAMRATA RAMNIK            1511588
66  97148  JAIN SARITA CHAMPALAL           1511589
67  61166  KALANGE RISHIKESH SATYAWAN         1511590
68  88358  KALE ARCHANA KASHINATH           1511591
69  92810  KARANKAR YOGESH SUDHAKAR          1511592
70  74668  KATARIYA SUNITA DAYALDAS          1511593
71  90339  KAZI IMRANODDIN JAHIRODDIN         1511594
72  90984  KHAIRNAR BHUPENDRA VIJAY          1511595
73  97428  KHANORE SUNITA PANDURANG          1511596
74  92963  KHETTE KISHOR NATTHU            1511597
75  98927  KOLHE PRASHANT DAULAT           1511598
76  69755  KOLI BHAIYYA SANTOSH            1511599
77  90686  KOLI MADHUBALA NIRANJAN          1511600
78  37302  KOLI MANISH CHHABULAL           1511601
79  92938  KOSHTI PRASHANT LAXMAN           1511602
80  91181  KSHIRSAGAR RUCHA DIGAMBAR         1511603
81  91482  KUKREJA HEMANT RADHAKISHAN         1511604
82  85732  KULKARNI VAISHALI KESHAVRAO        1511605
83  84201  KURIL NITA SHARADPRASAD          1511606
84  92958  KURKURE TUSHAR PRABHAKAR          1511607
85  91693  LAHARE DEEPAK PANDURANG          1511608
86  69008  LOKHANDE ANITA LAXMAN           1511609
87  80220  MAHAJAN BHARAT PRALHAD           1511610
88  92828  MAHAJAN DINESH BHIKAN           1511611
89  90056  MAHAJAN MANOJ EKNATH            1511612
90  61913  MAHAJAN NISHANT HARI            1511613
91  62330  MAHAJAN PRAMODKUMAR NARAYAN        1511614
92  90341  MAHAJAN RAJENDRA BHIKA           1511615
93  84638  MAHAJAN ROHINI NARAYAN           1511616
94  92941  MAHAJAN UDAY PRALHAD            1511617
95  90687  MAHAJAN VARSHA PRABHAKAR          1511618
96  91675  MAHESHWARI VISHAL RAMESHCHANDRA      1511619
97  38428  MALI ASHOK SUBHASH             1511620
98  50716  MALI MALINI ONKAR             1511621
99  92294  MANDOLE RAMKRISHNA DASHRATH        1511622
100  70224  MANGALE SACHIN SITARAM           1511623
101  68266  MANGALE SHALINI SHITARAM          1511624
102  27481  MOHAMMAD SALIM NAZIR AHMAD         1511625
103  66341  MORE PRAKASH MADHAV            1511626
104  90295  NANNAWARE TRUPTI HARI           1511627
105  90971  NEHETE SACHIN GOPAL            1511628
106  91483  NEMADE RAJASHRI SUBHASH          1511629
107  92295  NERPAGAR MAHESH SUDAM           1511630
108  92570  NIKAM BHARATI RAJDHAR           1511631
109  92647  NIKAM PARAG MANGU             1511632
110  37025  NIRKHE JAYSHREE PUNDLIK          1511633
111  92297  OGALE BHIKAN PRABHAKAR           1511634
112  68920  PACHAPANDE RAJSHRI DNYANDEV        1511635
113  76496  PADAVI SHASHIL VASANT           1511636
114  75068  PADVI ARVIND JALAMSING           1511637
115  63158  PADVI RAMSING KHOTYA            1511638
116  60165  PALVE NARENDRA SAKHARAM          1511639
117  91392  PALVE RUPALI SUBHASH            1511640
118  91184  PANDIT SWATI UPENDRA            1511641
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1103 B.A. (Hindi)                     Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  94968  PARMAR SHAILA DAGESING           1511642
120  93028  PATEL ASAPAK HARUN             1511643
121  30510  PATEL LATA RAMDAS             1511644
122  74674  PATEL YAMUNABEN SHRIPATBHAI        1511645
123  90347  PATHARE YOGESH KHANDU           1511646
124  92264  PATIL ABHIJIT CHANDRAKANT         1511647
125  97020  PATIL APURVA YASHWANT           1511648
126  62957  PATIL ASHOK RAMDAS             1511649
127  90297  PATIL ATUL SUDHAKAR            1511650
128  67575  PATIL BHAGWAN PRAKASH           1511651
129  78874  PATIL BHARATI MADHUKAR           1511652
130  76136  PATIL BHARATIBAI BHIKA           1511653
131  91204  PATIL BHATABAI RANCHHOD          1511654
132  93128  PATIL BHUSHAN SHANTILAL          1511655
133  68824  PATIL CHARUSHILA NEMCHAND         1511656
134  69766  PATIL DHANANJAY PARMESHWAR         1511657
135  65374  PATIL DHANVANTRAO YESHVANTRAO       1511658
136  93754  PATIL DINESH SHANTARAM           1511659
137  77936  PATIL DIPAK HIMMATRAO           1511660
138  91313  PATIL GANESH VASANT            1511661
139  93263  PATIL GAUTAM HIMMATRAO           1511662
140  90688  PATIL KALPANA NANAJI            1511663
141  91717  PATIL KIRAN NANA              1511664
142  71421  PATIL KISHOR NIMBA             1511665
143  97022  PATIL MANISHA ASHOK            1511666
144  95330  PATIL MANISHA DHAKU            1511667
145  70116  PATIL MANISHA SUBHASH           1511668
146  69269  PATIL MANOHAR TRAMBAK           1511669
147  68793  PATIL NANDKUMAR UKHA            1511670
148  91910  PATIL NAYANA VIJAY             1511671
149  66663  PATIL NILESH SURESHCHANDRA         1511672
150  91484  PATIL NILIMA BASTILAL           1511673
151  92300  PATIL PRADIP SHESHARAO           1511674
152  62993  PATIL PRAMOD DHARMARAJ           1511675
153  75908  PATIL PRAMOD PANDHARINATH         1511676
154  67106  PATIL RATNAKAR DATTATRAYA         1511677
155  68798  PATIL RAVINDRA PRABHAKAR          1511678
156  93940  PATIL SADHANA SAHADU            1511679
157  90303  PATIL SANDIP SURESH            1511680
158  91214  PATIL SANDIP VISHVANATH          1511681
159  95122  PATIL SANJAY NIMBA             1511682
160  88253  PATIL SANJAY PRATAPRAO           1511683
161  88790  PATIL SATISH PANDURANG           1511684
162  38296  PATIL SHARAD SHANTARAM           1511685
163  92048  PATIL SUNIL BALIRAM            1511686
164  69263  PATIL SUNITA DURYODHAN           1511687
165  90322  PATIL SURESH ADHAR             1511688
166  73751  PATIL VAISHALI JIJABRAO          1511689
167  75207  PATIL VANITA RAMCHANDRA          1511690
168  92518  PATIL VIJAY DHANRAJ            1511691
169  48212  PATIL VIKAS MANSARAM            1511692
170  97543  PATIL VILAS KHANDU             1511693
171  62898  PATIL VISHWAS GOPICHAND          1511694
172  93756  PATIL YOGESH SUDAM             1511695
173  48782  PATIL YOGITA DATTATRAY           1511696
174  97798  PATIL YUVARAJ PARSHARAM          1511697
175  68805  PAWAR GANESH SHRIDHAR           1511698
176  62967  PAWAR MEGHA INDRASING           1511699
177  99289  PAWAR PANKAJ JAGANATH           1511700
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1103 B.A. (Hindi)                     Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  67271  PAWAR RAMLAL NIVRUTTI           1511701
179  79676  PAWAR RAVINDRA SAHEBRAO          1511702
180  97725  PAWARA SHAMLAL PARTAN           1511703
181  97026  RAHEMAT B SHAIKH SHABBIR          1511704
182  93129  RAJAPUT DIPAKSINGH BHARATSINGH       1511705
183  28287  RAJPUT MAHENDRASING BHIMSING        1511706
184  69775  RAJPUT MITAL JAGATSINGH          1511707
185  96465  RAJPUT SHAILENDRASING PREMSING       1511708
186  72059  RATHOD POPAT GANPAT            1511709
187  88831  RUQAIYA BANO DOST MOHAMMAD         1511710
188  70121  SAIK TARANNAM-NAJ BASHIRODDIN       1511711
189  76037  SAINDANE RAVINDRA BHIKA          1511712
190  37421  SALI SARIKA PRAKASH            1511713
191  90696  SALUNKE URMILA DEVIDAS           1511714
192  92657  SALUNKHE SHALINI SUDHAKAR         1511715
193  86409  SARODE JYOTI SHRAWAN            1511716
194  97989  SARODE NIKKI RAMESH            1511717
195  38143  SAYED RAHMTULLA SAYED ABDULLA       1511718
196  67593  SAYYED AKBARALI JABBARALI         1511719
197  94205  SHAH MONIKA CHANDRAKANT          1511720
198  81307  SHAHAPURKAR SANDEEP NANDKUMAR       1511721
199  92959  SHAIKH FIROJ SHAIKHSUPADU         1511722
200  69777  SHARMA RAMSHARAN INDRAJEET         1511723
201  68927  SHE RAHIM SHE MUNAF            1511724
202  91397  SHE.IKBAL SHE AMIN             1511725
203  98092  SHELKAR PAVANKUMAR PITAMBAR        1511726
204  62314  SHIMPI MANOJ BHIKA             1511727
205  83512  SHIRSALE SUREKHA MANIK           1511728
206  90307  SOLUNKHE VINOD SURESH           1511729
207  30445  SONAR NITIN GANGADHAR           1511730
208  90361  SONAWANE NISHIKANT SUDHAKAR        1511731
209  92909  SONAWANE PRAKASH SHALIGRAM         1511732
210  60028  SONAWANE PRASHANT CHHAGAN         1511733
211  93443  SONAWANE RAJENDRA DEVARAM         1511734
212  74159  SONAWANE RAMAKANT RAGHUNATH        1511735
213  93291  SONAWANE RANJEET MADHUKAR         1511736
214  47361  SONAWANE RATNA PUNJU            1511737
215  37062  SONAWANE SANDIP BHIKA           1511738
216  91398  SURALKAR JAYSHRI PRABHAKAR         1511739
217  93444  SURWADE SHANKAR GARBAD           1511740
218  89168  SURYAWANSHI SHARMILA DEORAM        1511741
219  84295  SUSHIR VITTHAL BALIRAM           1511742
220  92829  TADAVI AJIT ARAMAN             1511743
221  67664  TADAVI MUBARAK UKHARDU           1511744
222  90689  TADVI ASTANA GULAB             1511745
223  64071  TADVI NAFISA DAGEKHA            1511746
224  48227  TAHSHILDAR MANISHA NARAYAN         1511747
225  90059  TALREJA PREETI SHRICHAND          1511748
226  68584  TAMBOLI SUNITA JASWANT           1511749
227  25582  TAYADE MAYAVATI SANTOSH          1511750
228  84065  TAYADE NIRANJANA SURESH          1511751
229  37382  TAYADE SANDHYA SAPURDA           1511752
230  73728  TELORE GEORGE LAMUWEL           1511753
231  50136  THAKARE NITESH YOGARAJ           1511754
232  93249  THAKUR ASHWINI RAMSING           1511755
233  69777  THAKUR MANGESH DEVIDAS           1511756
234  94288  THINGALE BITTYA RESHMA           1511757
235  73964  THOMBARE MUKUNDA NIVRUTTI         1511758
236  73088  VADILE PANKAJKUMAR ASHOK          1511759
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1103 B.A. (Hindi)                     Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  76502  VALAVI SUNITA RAMA             1511760
238  73089  VALVI ATYA VANSING             1511761
239  76856  VALVI RATNAMALA MADHUKAR          1511762
240  72736  VALVI SAYSING DOHARYA           1511763
241  73091  VALVI SHANTARAM SHELYA           1511764
242  95692  VASAVE JAGDISH CHHAGAN           1511765
243  50825  VASAVE RAJU VASU              1511766
244  27555  WADILE RAVINDRA DYARAM           1511767
245  93446  WAGH JIVAN BABURAO             1511768
246  97166  WAGH SUDHA VISHWANATH           1511769
247  95487  WAGH YOGESH RAMDAS             1511770
248  91492  WAGHULDE SUVARNA SHASHIKANT        1511771
249  68310  WAHIDA BI SHAIKH IBRAHIM          1511772
250  97450  WALHE NIMBA LOTAN             1511773
251  87956  WANKHEDE DEVENDRA NAMDEV          1511774
252  29073  WARKE LEENA PRABHAKAR           1511775
253  37384  YADAV MANGLA SHIVRAN PRASAD        1511776
254  49247  YEVALE NANESH PRALHAD           1511777
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1104 B.A. (Sanskrit)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  94863  AHIRE LALITA ANANDA            1511778
2  90071  CHAUDHARI PRITI HEMKANT          1511779
3  90072  DESAI VAIBHAV DIPAK            1511780
4  75698  KULKARNI SEEMA JAGADISH          1511781
5  90076  PATIL VARSHA GULABRAO           1511782
6  94865  SAUNDANKAR KAVITA PRABHAKAR        1511783
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1105 B.A. (Urdu)                      Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  70353  A WAHEED A RASHEED             1511784
2  68289  AASEMA PARVEEN HUSAIN KHAN PATHAN     1511785
3  48519  ANSARUDDIN ANWARUDDIN           1511786
4  83728  ASMA BANO AJMAL KHAN            1511787
5  61847  AZIZULLA KHAN HABIBULLA KHAN        1511788
6  90268  FAHEMEEDA AKHTAR ZAHOOR AHMED       1511789
7  68277  FIRDOUS IQBAL PATEL            1511790
8  90896  KAFIL AHEMAD SHAIKH JAVED         1511791
9  91540  KHAN ASHFAQUE AHMED MOHD IQBAL       1511792
10  59572  KHAN IMRAN KHAN SAEED KHAN         1511793
11  67534  KHAN SHAKIR KHANSHABBIR          1511794
12  90270  NARGIS PARWEEN SHARIFUDDIN         1511795
13  68299  NAZIYA BI KHALIL AHMAD           1511796
14  74665  NILUFAR BANO BINTE A SAEED         1511797
15  90880  PATEL ASMA BANO HASAN           1511798
16  90272  QURESHI JAVED ABDUL REHMAN         1511799
17  90891  SALMA BANO SHAIKH IBRAHIM         1511800
18  90894  SAYED AAYSHA SIDDIQA ABDUL AZIZ      1511801
19  68288  SAYED ABUZAR SAYED JAMEEL         1511802
20  90884  SHAIKH AASIF SHAIKH AKRAM KHATIK      1511803
21  67537  SHAIKH ANEESUDDIN SALAUDDIN        1511804
22  74659  SHAIKH FARHAT BANO NOORODDIN        1511805
23  83023  SHAIKH FEROZ SHAIKH HUSAIN         1511806
24  69544  SHAIKH JAWEED AKHTAR NAUSHERWAN      1511807
25  61217  SHAIKH KALIM SHAIKH RAHIM         1511808
26  47268  SHAIKH MOHD SADIQ SHAIKH JAHANGIR     1511809
27  60373  SHAIKH SHAKEEL BASHIR           1511810
28  74662  TARANNUM NAZ SALAHUDDIN          1511811
29  68283  YASMEEN BANO SHAIKH ABDULLA MOMIN     1511812
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1107 B.A. (General)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  64399  BAKHAL ANANDA SANTOSH           1511813
2  23511  PATIL EKANATH PITAMBAR           1511814
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1201 M.A. (English)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  29308  AASEFA TARANNUM AMINKHAN          1511815
2  29731  AGLAVE VIRSEN PRABHAKAR          1511816
3  90371  AHIRE RAHUL PITAMBAR            1511817
4  71158  AHIRE VELANTINA VIKRAM           1511818
5  70919  AKHILESH SRIVASTAVA            1511819
6  90899  AMALDAR APARNA HARI            1511820
7  66704  ATTARDE PUNAM LILADHAR           1511821
8  91610  BADGUJAR JAYASHREE PREMCHAND        1511822
9  91091  BARI HEMANT SAHEBRAO            1511823
10  12681  BASIT AYESHA FIROZ             1511824
11  90936  BEDSE PRABHAKAR BHATU           1511825
12  17724  BHADANE PRADIP SAHEBRAO          1511826
13  30343  BHALKAR RUPALI ABHIMANYU          1511827
14  85743  BHALSANE KRANTI BHASKAR          1511828
15  91583  BHAMARE GOPICHAND BHASKARRAO        1511829
16  86015  BHAMARE NILESH BALVANTRAO         1511830
17  30586  BHAMARE RUPALI NAVAL            1511831
18  29647  BHARAMBE VAISHALI SHANKAR         1511832
19  29770  BHOITE HARSHA RAMCHANDRA          1511833
20  29930  BHOSALE PRATIKSHA PARSHARAM        1511834
21  84941  BHUTADA SHIRIN HEMANT           1511835
22  29322  BIRHADE HEMANT BHIMRAO           1511836
23  66638  BIRHADE PRATIBHA BHIMRAO          1511837
24  30346  BORASE ANANT JAYSINHA           1511838
25  71168  BORASE MAHESHKUMAR VASANT         1511839
26  90875  BOROLE NILIMA GANESH            1511840
27  29650  BORSE NANDA GOPINATH           1511841
28  30744  BORSE ASHOK NIMBA             1511842
29  91513  BORSE PRASHANTKUMAR VASANT         1511843
30  29651  BORSE PRATIBHA DHUDKU           1511844
31  30067  BORSE RAVINDRA RAMDAS           1511845
32  90818  CHATTERJEE PAPIA S.            1511846
33  30537  CHAUDHARI LATA VANJI            1511847
34  85749  CHAUDHARI SANTOSH RAMDAS          1511848
35  29735  CHAUDHARI SMITA SHARAD           1511849
36  29654  CHAUDHARI VARSHA CHANDRASHEKHAR      1511850
37  91207  CHAVAN ANITA SHASHIKANT          1511851
38  29178  CHAVAN MANISHA DINKAR           1511852
39  40254  CHAVAN PANDURANG MOTILAL          1511853
40  29179  CHAVHAN ANIL KAILAS            1511854
41  66648  DABHADE GIRISH MADHUKAR          1511855
42  30073  DEORE HEMANT DEVIDAS            1511856
43  29934  DEORE PUSHPA DILEEP            1511857
44  33607  DESAI JYOTI MADHUKAR            1511858
45  90383  DESHMUKH ROHINI MADHUKAR          1511859
46  91109  DEVRE DINESH TUKARAM            1511860
47  40403  DHANGAR DIPAK MADHUKAR           1511861
48  33660  DHANGAR YUVRAJ PUNDLIK           1511862
49  70943  DIXIT RUCHA ASHOK             1511863
50  58657  FEGADE AJAY YASHWANT            1511864
51  90384  GADGIL MAYURA RAJENDRA           1511865
52  29181  GAIKAWAD SANDIP KAUTIK           1511866
53  70750  GARUD MANISHA PURUSHOTTAM         1511867
54  70838  GARUD PRADNYA BHIMRAO           1511868
55  90685  GAVANDE SHILPA SHRIRAM           1511869
56  90409  GAVIT SADANAND GONA            1511870
57  71337  GAVIT SANGITA ARJUN            1511871
58  30078  GAWARE NITIN MADHUKAR           1511872
59  71343  GUJARATHI SWAPNAJA SANTIK         1511873
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1201 M.A. (English)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  29183  GUPTA HARSHA GOVIND            1511874
61  30753  HAJARI SHASHIKANT RAJENDRA         1511875
62  71251  JADHAO AHINDRA VITHOBA           1511876
63  29939  JADHAV HARSHA BHAGWAN           1511877
64  32727  JADHAV NITIN KACHARU            1511878
65  30350  JADHAV RAMJI PANDIT            1511879
66  91381  JAIN JAYMALA VIJAY             1511880
67  90387  JOSHI GAYATRI RAMCHANDRA          1511881
68  29188  JOSHI LEENA ULHASARAO           1511882
69  70842  JOSHI PRADNYA PRAMOD            1511883
70  70843  KADAM PRAJAKTA PRASAD           1511884
71  91591  KAKULE MONALI BABULAL           1511885
72  30194  KALE PRAJAKTA RAMESH            1511886
73  29778  KALE SHILPA RAMBHAU            1511887
74  29191  KAPADANE DHANANJAY ANANDA         1511888
75  29192  KARNUK SUSHMA BALARAM           1511889
76  71256  KHAIRNAR HARSHADA YASHWANT         1511890
77  91112  KHAIRNAR JITENDRA SHIVAJI         1511891
78  30353  KHATIK ASIF BABULAL            1511892
79  29780  KOLI MANISHA CHINDHU            1511893
80  29348  KOLI SUREKHA BHIMRAO            1511894
81  30919  KOLI YOGITA BHAURAO            1511895
82  67236  KULKARNI KANCHAN SUBHASH          1511896
83  29944  KULKARNI RUPALI DILEEPRAO         1511897
84  29299  KULKARNI SIMANTINI DIGAMBAER        1511898
85  32733  KULKARNI SONALI PRABHAKAR         1511899
86  30355  LAVAND SUSHAMABAI RAJENDRA         1511900
87  29667  LOHAR PRATIBHA SURESH           1511901
88  29758  LOTE TRUPTI MOHAN             1511902
89  77693  MAHAJAN ARCHANA SHANTARAM         1511903
90  12911  MAHAJAN GOPAL VEDU             1511904
91  30921  MAHAJAN RANJANA RAJARAM          1511905
92  30046  MAHAJAN VIJAYA HIMMATRAO          1511906
93  29669  MAHAJAN VINOD KASHINATH          1511907
94  90981  MAHESHWARI RAKESH BABULAL         1511908
95  30412  MALI JYOTI RAGHUNATH            1511909
96  86258  MALI NARENDRA LOTAN            1511910
97  30200  MALI SHITAL NIMBA             1511911
98  71048  MESHRAM MANISHA FAKIRA           1511912
99  58911  MORE PRITI RAMESH             1511913
100  33047  MORE SARIKA VASANTRAO           1511914
101  30093  MORE SHAILENDRA KISAN           1511915
102  29512  NADEEM AKHTAR MEHEMOOD ALI         1511916
103  30556  NAIK ARUNA SAKHARAM            1511917
104  91522  NERE ROHINI SAHEBRAO            1511918
105  29790  NHAVAKAR SHITAL BHASKAR          1511919
106  30098  NIKAM GANESH DINKAR            1511920
107  29204  NIKAM MAYA HANSRAJ             1511921
108  30473  NIKAM SANJAY SUPADU            1511922
109  30627  NIKUMBH SACHIN ATMARAM           1511923
110  29495  PACHPANDE PRADNYA RAGHUNATH        1511924
111  29208  PARDESHI AMOLSING MERSING         1511925
112  34158  PARDESHI DILIP BRIJMOHAN          1511926
113  58865  PARDESHI HARSHILA MOTISING         1511927
114  29674  PAROLEKAR SARITA ISHWAR          1511928
115  85724  PATIL LILADHAR SHIVAJIRAO         1511929
116  29793  PATIL ANUPRIYA NILKANTH          1511930
117  29676  PATIL BHARATI RAGHUNATH          1511931
118  90847  PATIL CHETANKUMAR ARUN           1511932
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1201 M.A. (English)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  90399  PATIL DIPAK TUKARAM            1511933
120  52713  PATIL EKNATH DODHU             1511934
121  91617  PATIL GANESH TUKARAM            1511935
122  86038  PATIL GANJIDHAR GANPAT           1511936
123  91270  PATIL HARSHA TIKARAM            1511937
124  52622  PATIL HEMANTKUMAR DATTATRAY        1511938
125  29213  PATIL HITESH SURESH            1511939
126  29272  PATIL JAYASHRI SURESH           1511940
127  29961  PATIL JITENDRA BHAGWAN           1511941
128  29216  PATIL LALITA DINKAR            1511942
129  29682  PATIL MADHURANI PUNDLIK          1511943
130  30106  PATIL MONALI RAJENDRASING         1511944
131  91213  PATIL NITIN SADASHIV            1511945
132  85018  PATIL PALLAVI RAMESH            1511946
133  30363  PATIL PRADIP ASHOKRAO           1511947
134  29224  PATIL PRADNYA NAMDEO            1511948
135  85429  PATIL PRAJAKTA PRABHAKAR          1511949
136  29225  PATIL PRATIMA KISAN            1511950
137  91409  PATIL PRAVIN NATESWAR           1511951
138  29975  PATIL PRAVIN UDHEBHAN           1511952
139  13028  PATIL RAJENDRA BHASKARRAO         1511953
140  90404  PATIL RAMAKANT VITTHAL           1511954
141  29229  PATIL RUPALI JIJABARAO           1511955
142  91757  PATIL SARITA RATANRAO           1511956
143  85082  PATIL SHITAL VISHWANATH          1511957
144  29230  PATIL SHRADHA SHIVAJI           1511958
145  30490  PATIL SNEHAL BHAGAWAN           1511959
146  77894  PATIL SUPRIYA EKNATH            1511960
147  91618  PATIL VAISHALI DAGAJIRAO          1511961
148  85732  PATIL VRUSHALI PRALHAD           1511962
149  32835  PATRE MONALI RAMESH            1511963
150  52595  PAWAR CHHAYA SHANTARAM           1511964
151  29795  PAWAR KAVITA RAMESH            1511965
152  29278  PAWAR MANISHA RAMAN            1511966
153  29134  PAWAR MONIKA RAVAN             1511967
154  90853  PAWAR PRAMILA MADAN            1511968
155  30565  PAWAR SHITAL YUVRAJ            1511969
156  89862  PAWAR TUSHAR SUDHIR            1511970
157  29761  PHEGADE REKHA MANOHAR           1511971
158  85334  PURANIK ROHINI MANGAL           1511972
159  78580  RAJPUT CHARANSING SUBHASHSING       1511973
160  29762  RAJPUT DURGASINGH DIWANSINGH        1511974
161  30845  RAJPUT MANGALSING INDRASING        1511975
162  90467  RANE MADHURI GOKUL             1511976
163  85808  RATHOD BHARAT UTTAM            1511977
164  29688  ROKADE NILKANTH CHHAGAN          1511978
165  29417  SABIHA QARIN SAMIULLAH KHAN        1511979
166  90857  SALUNKE MOHAN DATTATRAY          1511980
167  90837  SALUNKHE MILIND VISHRAM          1511981
168  29991  SALUNKHE SAPANA NAVAL           1511982
169  12872  SAMUDRE SANGITA BHAIDAS          1511983
170  52743  SAMUDRE SANJEEV BHAIDAS          1511984
171  70988  SAPKALE PALLAVI DEVCHAND          1511985
172  85637  SAPKALE RAVINDRA RAJARAM          1511986
173  29304  SAPKALE VIDYA MADHUKAR           1511987
174  29244  SAVALE SAVITA SURESH            1511988
175  29289  SAVKHEDKAR LALITA CHANDRASHEKHAR      1511989
176  29749  SAWKARE MANISHA SUKDEO           1511990
177  29245  SAWKARE SHRADDHA TRYMBAK          1511991
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1201 M.A. (English)                    Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  29424  SHAH IRFANSHAH QADARSHAH          1511992
179  29517  SHAIKH AHEMAD HUSAIN GULAM HUSAIN     1511993
180  90059  SHAIKH VAHEEDUZZAMA KHALIQUZZAMA      1511994
181  84870  SHELKE ANITA ASHOKRAO           1511995
182  70989  SHELKE SANTOSH DEVIDAS           1511996
183  17584  SHINDE MRUNALINI DILIP           1511997
184  91960  SHIRSATH MAHENDRA DHANGAR         1511998
185  33643  SHIRSATH RANJIT SHANTILAL         1511999
186  30376  SHIRSATH SANJEEV KASHIRAM         1512000
187  30056  SHRIGANESH VARSHA SANTOSH         1512001
188  29997  SHRIGANESH VIDYA SANTOSH          1512002
189  30378  SONAWANE JITENDRA GULABRAO         1512003
190  30002  SONAWANE NEETA EKNATH           1512004
191  85670  SONAWANE PRASHANT MACHCHHINDRANATH     1512005
192  91323  SONAWANE RAHUL CHINDHU           1512006
193  86203  SONAWANE SANDIP SUBHASH          1512007
194  30058  SONAWANE UJWAL DAGADU           1512008
195  30226  SONAWANE VIKAS RAMDAS           1512009
196  86065  SONAWANE YOGESH RAGHUNATH         1512010
197  29694  SONGIRE VIJAY DIGAMBAR           1512011
198  29250  SUPE LALIT RAVINDRA            1512012
199  29695  SURWADE SUNIL DADA             1512013
200  91172  SURYAVANSHI HARSHAVARDHAN PUNDALIK     1512014
201  92095  SWARGE MADHURI MURLIDHAR          1512015
202  66694  TAMBOLI ARCHANA RAMESH           1512016
203  34174  TAWADE KISHOR GORAKH            1512017
204  30005  TAWAR RAMAKANT LALSING           1512018
205  33595  TAWDE SUVARNA GOVIND            1512019
206  33439  TAYADE RAJESH LOTU             1512020
207  85348  TAYDE HIRA RAJARAM             1512021
208  91431  THAKUR NAYANA SHANTARAM          1512022
209  71408  TRIPATHI ARATI TIRTHARAJ          1512023
210  29753  UBALE ANIL AMBADAS             1512024
211  30791  UGALE DHARMESH GOVIND           1512025
212  91622  VAIDYA VIKAS SURESH            1512026
213  29697  VARADE HARSHALI SOPAN           1512027
214  90866  VINITA RAMKHILAWAN YADAV          1512028
215  33970  VYAVAHARE SHARMILI PRAKASH         1512029
216  30383  WADILE CHANDRAKALA B.           1512030
217  91548  WADNERE UMA DILIP             1512031
218  29253  WAGH JAYSHRI VIJAY             1512032
219  89884  WANI TRUPTI SADANAND            1512033
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1202 M.A. (Marathi)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  26075  ADAKMOL MAYA MACHINDRA           1512034
2  51233  ADHAVE VALMIK SHANKAR           1512035
3  26628  AHIRE ASHISH SHANTARAM           1512036
4  26230  AMBODKAR YOGITA SUBHASH          1512037
5  25942  AVATE GAJANAN GOVINDA           1512038
6  69868  BADGUJAR KANCHAN SUBHASH          1512039
7  88173  BAHALKAR SEEMA RAJARAM           1512040
8  75406  BAHETI YOGITA SATISHCHANDRA        1512041
9  26917  BANKAR KALPANA AMRUT            1512042
10  25852  BAVASKAR RAJENDRA RAMKRISHNA        1512043
11  65714  BAVISKAR ANIL RAGHUNATH          1512044
12  87761  BAVISKAR VIJAY RAMDAS           1512045
13  82109  BEHERE ANIL RAMBHAU            1512046
14  81955  BHADADE RAVINDRA MANGAL          1512047
15  88425  BHAMARE SEEMA HIRALAL           1512048
16  88426  BHAMRE HEMLATA PRAKASH           1512049
17  87023  BHAVSAR SONALI SUDHAKAR          1512050
18  26862  BHAVSAR VAISHALI PRALHAD          1512051
19  88179  BHIRUD MADHURI VIJAY            1512052
20  27721  BHOI MANOJ LAKDU              1512053
21  65931  BHOLE SEEMA MURLIDHAR           1512054
22  26235  BHOLE SHUBHANGI RAMESH           1512055
23  27035  BIRHADE JYOTI BABULAL           1512056
24  25856  BORSE BHARATI NARHAR            1512057
25  69975  BORSE SANTOSH SARDAR            1512058
26  87830  CHANDILE BHUSHAN PANDURANG         1512059
27  87026  CHANDSARE SAKHAYANAND AMBADAS       1512060
28  25943  CHAUDHARI PRADNYA S.            1512061
29  30619  CHAUDHARI RAM SHANTARAM          1512062
30  87767  CHAUDHARI UMESH SHIVAJI          1512063
31  86640  CHAUDHARI VAISHALI PUNJO          1512064
32  26445  CHAVAN MANISHA DILIP            1512065
33  82301  CHAVAN SHIVAJI DADA            1512066
34  30120  CHAVAN TUSHAR CHUDAMAN           1512067
35  87966  CHAVAN UJJWALA RAGHUNATH          1512068
36  26641  CHAVAN VAISHALI SURESH           1512069
37  26148  CHAVHAN ANAND GULABSING          1512070
38  86191  DALWALA NITIN MADHUKAR           1512071
39  88322  DEO MAMTA RAMESH              1512072
40  76367  DEOKAR KALPANA DINKAR           1512073
41  27190  DEORE NANDULAL BABULAL           1512074
42  25930  DEORE SANJAY MAHADU            1512075
43  26643  DESALE PRADEEP ABHIMAN           1512076
44  87484  DHANDE DIPALI H.              1512077
45  29406  DHARMADHIKARI PRATIMA SHARADCHANDRA    1512078
46  88636  DHATRAK KAVITA SAMPATRAO          1512079
47  37705  DHOOD DEEPALI BHIMRAO           1512080
48  26246  DOLE MADHURI KAUTIK            1512081
49  88186  FIRAKE CHARULATA SURESH          1512082
50  75416  GALAPURE TRUPTI CHANDRAKANT        1512083
51  25944  GANGAWANE JYOSTNA TUKARAM         1512084
52  88875  GENGANE VARDA DATTATRAY          1512085
53  38048  GHODRAJ VAISHALI DEVARAM          1512086
54  87975  GUNJAL SUNITA BHASKARRAO          1512087
55  15298  HUDEKAR DNYANDEO RAMDAS          1512088
56  26090  INGALE PRAMOD BHAGWAN           1512089
57  26091  INGALE SANGITA BHAGWAN           1512090
58  87297  JADHAO JAYASHRI TULSHIRAM         1512091
59  69885  JADHAV RAMABAI JULAL            1512092
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1202 M.A. (Marathi)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  87299  JADHAV VINOD RAMDAS            1512093
61  26650  JANGALE HEMANGI SAMBHAJII         1512094
62  87041  JAVRAS RATNA LALA             1512095
63  26255  JAWALE SUREKHA GANESH           1512096
64  87210  JOSHI SANJAY HARI             1512097
65  65997  KADAM SUSHMA VISHWASRAO          1512098
66  65948  KAIKE SANGITA GOVARDHAN          1512099
67  88263  KAKADE JEEVAN VISHWANATH          1512100
68  87532  KALUNKHE YOGENDRA KISHOR          1512101
69  87370  KHADKE ARATI RAMESH            1512102
70  35411  KHAIRNAR MAHADU ATMARAM          1512103
71  87774  KHAIRNAR SACHIN SUBHASH          1512104
72  27142  KHAIRNAR SHRIKANT DEVIDAS         1512105
73  86501  KHALALE RAVI DEVIDAS            1512106
74  88264  KOLI ASHOK KAUTIK             1512107
75  87304  KOLI PRAMOD ATMARAM            1512108
76  81743  KOLI YOGESH HIRAMAN            1512109
77  86848  KULKARNI GUNAWANT PRABHAKAR        1512110
78  26096  KUMAWAT ARCHANA CHANDRAKANT        1512111
79  37911  LAGADE PRASHANT MALLIKARJUN        1512112
80  30384  LAMBOLE REKHABAI EKNATH          1512113
81  87307  LOKHANDE JAGANNATH LAXMAN         1512114
82  70149  LONDHE TANUJA ASHOK            1512115
83  82308  MAGAR SANGITA PRAKASH           1512116
84  26946  MAGARE SUNITA BHIMRAO           1512117
85  81833  MAHAJAN KIRAN RAMESH            1512118
86  29359  MAHAJAN NEETA K.              1512119
87  65876  MAHAJAN PARMESHWAR RAMDAS         1512120
88  26873  MAHAJAN REKHA VASANTRAO          1512121
89  27745  MAHAJAN SANGITA SURESH           1512122
90  81642  MAHAJAN VIJAY MOTILAL           1512123
91  65877  MAHAJAN VIJAY NAMDEO            1512124
92  87310  MAHAJAN VITHOBA BABURAO          1512125
93  27144  MALI PANKAJ VASANT             1512126
94  26461  MALI TUSHAR MADHUKAR            1512127
95  27145  MALI VIPUL UTTAM              1512128
96  87981  MANE RAMESH NAMDEO             1512129
97  86854  MARATHE CHHAYA BHAGWAN           1512130
98  76277  MARATHE VASUDHA ESHWARLAL         1512131
99  81752  MAVALE SUNITA V.              1512132
100  26100  MENDAKI REVATI PRABHAKAR          1512133
101  82127  MESHRAM ANJALI FAKIRA           1512134
102  27146  MORE ARUN CHHAGAN             1512135
103  87514  MORE MAHESH YUVARAJ            1512136
104  26700  MORE UJWALA BHURAJ             1512137
105  83034  MORE YASHAVANT ASHOK            1512138
106  27582  NAGARALE PRIYA SHANTARAM          1512139
107  36933  NATH JAYA BUDHO              1512140
108  65962  NEMADE VINOD BHASKAR            1512141
109  29941  NERKAR YOGESH BHASKAR           1512142
110  87983  NIKAM SARIKA DILEEPRAO           1512143
111  14244  PACHPOL REKHA VISHWANATH          1512144
112  26465  PALKHE SMITA SUMANT            1512145
113  27147  PANDHARE SANDIP RUPCHAND          1512146
114  27592  PAREKH SACHIN PURUSHOTTAM         1512147
115  75094  PATIL ALKA SHANTARAM            1512148
116  29312  PATIL ARCHANA NANA             1512149
117  87784  PATIL ASHA BHIKAN             1512150
118  88512  PATIL ASHOK VINAYAK            1512151
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1202 M.A. (Marathi)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  75575  PATIL BAPURAO RAGHO            1512152
120  75426  PATIL BHAGAWAT SHAMRAO           1512153
121  82183  PATIL BHARATSING PRALHAD         1512154
122  81880  PATIL BHARTI ABHIMANYU           1512155
123  83458  PATIL BHARTI GULABRAO           1512156
124  26472  PATIL BHUSHAN DNYANEDEO          1512157
125  29370  PATIL DEVAYANI GOVINDRAO          1512158
126  29458  PATIL DIPALI SAMBHAJIRAO          1512159
127  30142  PATIL EKNATH PANDURANG           1512160
128  87886  PATIL GANESH MANILAL            1512161
129  26766  PATIL HEMALATA DILIP            1512162
130  29951  PATIL HIRALAL BHIKAN            1512163
131  87449  PATIL JAGANNATH SAHEBRAO          1512164
132  87788  PATIL JYOTI DIGAMBAR            1512165
133  27154  PATIL KIRAN RAJARAM            1512166
134  15418  PATIL KISHOR SHANTARAM           1512167
135  25884  PATIL KUNAL VISHNU             1512168
136  82823  PATIL MAHENDRA TRYAMBAK          1512169
137  81660  PATIL MANISHA RAMCHANDRA          1512170
138  81764  PATIL MANISHA SUBHASH           1512171
139  82193  PATIL MOHINI SHIVAJIRAO          1512172
140  82140  PATIL NARENDRAKUMAR SHANTARAM       1512173
141  70214  PATIL NILIMA GULABRAO           1512174
142  87988  PATIL NILOTTAM SUDAM            1512175
143  88460  PATIL NITIN DINKAR             1512176
144  87327  PATIL PRAPHULKUMAR LALCHAND        1512177
145  26270  PATIL PRITI PRATAP             1512178
146  88461  PATIL RAJENDRA ROHIDAS           1512179
147  74957  PATIL RAVINDRA HARI            1512180
148  26271  PATIL SACHIN RAMESH            1512181
149  29488  PATIL SANDHYA YUVRAJ            1512182
150  29489  PATIL SANGITA VISHWASRAO          1512183
151  26482  PATIL SANJAY RAMKRISHNA          1512184
152  26314  PATIL SHALINI RAMESH            1512185
153  10890  PATIL SHARADA MADHAV            1512186
154  87378  PATIL SHITAL SUBHASH            1512187
155  88284  PATIL SHUBHANGI SITARAM          1512188
156  30445  PATIL SULOCHANA DATTATRAYA         1512189
157  26876  PATIL SUREKHA PRAMOD            1512190
158  87631  PATIL SURESH SAHEBRAO           1512191
159  26789  PATIL SUVARNA DATTATRAY          1512192
160  82148  PATIL SUWARNA VIJAYRAO           1512193
161  26486  PATIL SWATI NATHU             1512194
162  87798  PATIL TUSHAR UKHARDU            1512195
163  86868  PATIL UDAY BHAGWAN             1512196
164  87525  PATIL UMADEVI KAUTIK            1512197
165  26983  PATIL VARSHA TRYAMBAK           1512198
166  86515  PATIL VIDYA CHINDHU            1512199
167  34552  PATIL VIDYA RAJARAM            1512200
168  81670  PATIL VIDYA SAHEBRAO            1512201
169  27770  PATIL VIJAYA GULABRAO           1512202
170  26120  PATIL VILAS UKHA              1512203
171  30590  PATIL YOGESH MANGO             1512204
172  27165  PATIL YOGESH NATHU             1512205
173  30155  PATIL YOGESH RAMESH            1512206
174  27169  PAWAR LEENA SURESH             1512207
175  88094  PAWAR PRAVINKUMAR RAMARAO         1512208
176  27170  PAWAR YOGESH SUBHASH            1512209
177  75699  RAJPUT ISHWAR RAGHUNATH          1512210
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1202 M.A. (Marathi)                    Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  81672  RANE JYOTI L.               1512211
179  25899  RANGREJ MAINAJBANO SHAFIMAHAMAD      1512212
180  25902  RONDALE SOPAN KADUBA            1512213
181  29981  SAINDANE SUREKHA NAMDEO          1512214
182  25905  SALUNKE DNYANESHWAR KASHINATH       1512215
183  69860  SALUNKHE APEKSHA D.            1512216
184  88095  SALUNKHE GANESH BABAN           1512217
185  88525  SALUNKHE HEMRAJ GAVHARLAL         1512218
186  27397  SAMUDRE SANDIPKUMAR DEVIDAS        1512219
187  25906  SAPKALE ASHWINI EKNATH           1512220
188  26279  SAPKALE SHITAL SUBHASH           1512221
189  26280  SAPKALE VIKAS RAMESH            1512222
190  74922  SARODE RANJANA LILADHAR          1512223
191  26127  SAVKARE RANJANA SOPAN           1512224
192  26993  SHARAVANE ALKA SAMADHAN          1512225
193  25908  SHINDE ANITA MADHAV            1512226
194  83014  SHINDE JAGADISH SHAMRAO          1512227
195  26879  SHINDE JITENDRA SUBHASH          1512228
196  26686  SHIRODE SUNITA SAKHARAM          1512229
197  26133  SONAWANE CHARULATA VASUDEO         1512230
198  25913  SONAWANE KAVITA CHINDHU          1512231
199  30598  SONAWANE RAMKRISHNA DASHARATH       1512232
200  25940  SONAWANE SUBHASH RATAN           1512233
201  25915  SONAWANE VAISHALI CHHAGAN         1512234
202  65700  SONAWANE VAISHALI RAVINDRA         1512235
203  87810  SONAWANE YOGESH BHIMRAO          1512236
204  27637  SURYAVANSHI GIRDHAR MOHAN         1512237
205  82579  TADAVI LIYAKAT JUMMA            1512238
206  87475  TAWADE SUVARNA KAILAS           1512239
207  26285  TAYADE PRASHANT ZIPARU           1512240
208  89015  THAKUR JITENDRA UDAYSING          1512241
209  70302  VALAVI KANTA JANGLYA            1512242
210  87353  VISPUTE SACHIN SUDHAKAR          1512243
211  65082  WAGH KAILASH BUDHA             1512244
212  87833  WALHE MUKESH UTTAMRAO           1512245
213  65824  WANKHEDE DNYANESHWAR KISAN         1512246
214  87355  WANKHEDE PURNIMA AMBADAS          1512247
215  25947  WAYAKOLE PALLAVI GOPAL           1512248
216  26887  WAYKOLE SANGITA SUNIL           1512249
217  13887  ZOPE ANIL PRALHAD             1512250
218  75922  ZUNJARRAO VIJAY DNYANESHWAR        1512251
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1203 M.A. (Hindi)                     Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  28210  AGARWAL URMILADEVI T.           1512252
2  28002  AHIRE VAISHALI LAXMANRAO          1512253
3  28172  ASLAM BEIG MUGHAL BEIG           1512254
4  27873  BADGUJAR SAPANA GAJANAND          1512255
5  70438  BADGUJAR VIJAY RAMKRISHNA         1512256
6  12158  BAVA ASHOK KAILAS             1512257
7  89512  BENDALE LEENA RAJARAM           1512258
8  84080  BHAMARE KAILAS SHRIDHAR          1512259
9  28404  BHAMARE RAVIKANT SUBHASH          1512260
10  90044  BHAMARE SHARAD SAHEBRAO          1512261
11  38774  BHIL ANJEER NATTHU             1512262
12  89426  BHOI TUSHAR NAMDEW             1512263
13  27875  BONDE SUPRIYA RAVINDRA           1512264
14  84311  BORASE PRADNYA SHRIRAM           1512265
15  31338  BORASE VIKAS SHRAWAN            1512266
16  58348  BORSE NARENDRA BHALCHANDRA         1512267
17  66226  CHAUDHARI GAYATRI VILAS          1512268
18  32179  CHAUDHARI HEMANT KISAN           1512269
19  28889  CHAUDHARI JAGDISH LILACHAND        1512270
20  27877  CHAUDHARI KIRAN YUVARAJ          1512271
21  28305  CHAUDHARI LALIT KASHINATH         1512272
22  31843  CHAUDHARI NILESH MADHUKAR         1512273
23  28407  CHAUDHARI PRAMOD SAHEBRAO         1512274
24  89843  CHAUDHARI SACHIN MAGAN           1512275
25  28410  CHAVAN PRAVIN ASHOK            1512276
26  83717  CHINCHOLE NILESH PRAKASH          1512277
27  83910  DABHADE RAKHI MEGHARAJ           1512278
28  70388  DESAI SARITA ISHWARLAL           1512279
29  38656  DESHMUKH SHUBHANGI ASHOKRAO        1512280
30  89373  DEVKANYA HARISHCHANDRA GOLE        1512281
31  27908  DHANAKE VIJAY VASANT            1512282
32  89918  GHUGE MANISHA TANAJI            1512283
33  66551  GIRASE SUVARNSING KOMALSING        1512284
34  27883  GONDHALI NITINKUMAR SURESH         1512285
35  89312  GOSAVI RAVINDRA SHIVAJI          1512286
36  89621  JADHAV SATISH SITARAM           1512287
37  66236  JOSHI LAHANU SUNDARLAL           1512288
38  84418  KAKURDE VIDYA BHIMRAO           1512289
39  31422  KALANGE RISHIKESH SATYAWAN         1512290
40  70354  KANDEKAR MANOHAR EKNATH          1512291
41  27884  KHADSE ROHINI NIVARUTTI          1512292
42  83784  KULKARNI VAISHALI VIJAY          1512293
43  89376  KUM.VANDANA ASHOK KOLTE          1512294
44  27886  LOHAR VIJAY MANOHAR            1512295
45  28180  MAHAJAN PRAMODKUMAR NARAYAN        1512296
46  27887  MAHAJAN PRASHANT BAPURAO          1512297
47  89258  MAHAJAN PRAVIN NIMBA            1512298
48  89432  MAHAJAN ROHINI NARAYAN           1512299
49  89314  MARATHE JITENDRA BHIKARI          1512300
50  88979  MORE ARUNKUMAR JAGANNATH          1512301
51  28006  MORE NITIN JULAL              1512302
52  89433  MORE RAJANI D.               1512303
53  83892  MORESKAR JAYASHRI SURESH          1512304
54  32070  MUDASSAR NAZAR MOHAMMAD MUNIR       1512305
55  83589  PACHPANDE SANGITA RAMKRISHNA        1512306
56  88885  PAGARE SUVARNA YASHWANT          1512307
57  32189  PAGARE VAISHALI YASHAWANT         1512308
58  89218  PARDESHI NANDABAI KALUSING         1512309
59  28103  PARDESHI SEETA CHHAKKILAL         1512310
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1203 M.A. (Hindi)                     Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  84547  PATIL BHARATI MADHUKAR           1512311
61  89189  PATIL CHATUR BAPURAO            1512312
62  84333  PATIL DIPAK HIMMATRAO           1512313
63  88865  PATIL GAUTAM HIMMATRAO           1512314
64  28186  PATIL KISHOR NIMBA             1512315
65  28009  PATIL MADHURI RAMDAS            1512316
66  89335  PATIL MANOJ NAMDEO             1512317
67  28201  PATIL MUKESH PANDHARINATH         1512318
68  27913  PATIL NAYANA BHASKARRAO          1512319
69  88764  PATIL NILESH SURESHCHANDRA         1512320
70  27890  PATIL NITIN BHIKA             1512321
71  27891  PATIL PRAGATI NARAYAN           1512322
72  83897  PATIL RAMKANT BHAURAO           1512323
73  31620  PATIL RATNAMALA LAXMAN           1512324
74  89218  PATIL SAMADHAN BHAIDAS           1512325
75  27958  PATIL SANGITA SADASHIV           1512326
76  32357  PATIL SHRADDHA S.             1512327
77  84114  PATIL SUDARSHANA PRAKASH          1512328
78  38792  PATIL SUNIL BALIRAM            1512329
79  66602  PATIL SWATI DEVIDAS            1512330
80  28784  PATIL SWATI GOVIND             1512331
81  28189  PATIL YOGITA DATTATRAY           1512332
82  84144  PAWAR RAVINDRA SAHEBRAO          1512333
83  89265  PAWAR ROHINI NANASAHEB           1512334
84  28191  PAWAR SWATI N.               1512335
85  31382  PITALE VISHAL SHRIRAM           1512336
86  28194  RAJPUT ISHWAR RAGHUNATH          1512337
87  83693  SAIK TARANNAM-NAJ BASHIRODDIN       1512338
88  84346  SALI KAMLESH ASHOK             1512339
89  65697  SALUNKHE ASHA HANSRAJ           1512340
90  89295  SALUNKHE RAVINDRA PRAKASH         1512341
91  89442  SANDANSHIV SUPADU DHANA          1512342
92  89363  SARODE JYOTI SHRAWAN            1512343
93  89731  SAWANT LINKAN SHIWAJI           1512344
94  28093  SAWKARE SARALA WAMAN            1512345
95  27929  SHAIKH FEROZ SHAIKH HUSAIN         1512346
96  32197  SHAIKH NASIR SHAIKH ISMAIL         1512347
97  28436  SHARMA SUNITA SADHULAL           1512348
98  84188  SHINDE KAVITA RAJESH            1512349
99  70723  SISODE SURESH ONKAR            1512350
100  77462  SONAR NITIN GANGADHAR           1512351
101  89663  SONAWANE MANGALSING DHARMARAJ       1512352
102  27899  SONAWANE PRASHANT CHHAGAN         1512353
103  27900  SONAWANE RATNA PUNJU            1512354
104  11714  SURWADE CHADRABHAN LAXMAN         1512355
105  89204  TADAVI RAFIK NAMDAR            1512356
106  89509  TADAVI SAMA SAMARAD            1512357
107  27902  TELI MANOJ KASHINATH            1512358
108  31667  THAKUR SEEMA VASANTRO           1512359
109  28346  WALHE NIMBA LOTAN             1512360
110  70467  WANKHEDE DEVENDRA NAMDEV          1512361
111  83612  WASKAR SHAILENDRA DHANJI          1512362
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1204 M.A. (Sanskrit)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  86569  KULKARNI SEEMA JAGADISH          1512363
2  34487  MALI MANDAR PANDURANG           1512364
3  34488  SHUKLA VIJAY PRAKASH            1512365
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1205 M.A. (Urdu)                      Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  29012  A WAHEED A RASHEED             1512366
2  90215  ASMA BANO AJMAL KHAN            1512367
3  32546  AZIZULLA KHAN HABIBULLA KHAN        1512368
4  28960  KAZI WASEEM AHEMAD RAHIMUDDIN       1512369
5  32549  KHALIL AHMAD SAIKH MOHAMMAD        1512370
6  90221  KHAN IMRAN KHAN SAEED KHAN         1512371
7  29025  KHAN NASREEN BANO NAEEM AHMED KHAN     1512372
8  28962  MANIYAR SHAIKH IRFAN ABDUL SAMAD      1512373
9  28974  MOHAMMAD ASIF ABDUL RAHIM         1512374
10  28964  MOHD SUHEL MOHD JAVED           1512375
11  84616  NISHAT ANJUM BINTE MOHAMMAD IQBAL     1512376
12  29031  PARVEEN SULTANA REHMAN           1512377
13  29036  SAYYED ZAHIDALI JAMATALI          1512378
14  28966  SHAIKH AFSAR IQBAL             1512379
15  28967  SHAIKH ARIF SHAIKH REHMAN QURESHI     1512380
16  84625  SHAIKH JAWEED AKHTAR NAUSHERWAN      1512381
17  29042  SHAIKH KALIM SHAIKH RAHIM         1512382
18  84626  SHAIKH RUQAIYA HASHAM           1512383
19  28972  SHAIKH SHAKEEL BASHIR           1512384
20  90159  SHAIKH WASIM SHAIKH HUSAIN         1512385
21  28973  SHAIKH WASIMAHAMAD MOHAMMED        1512386
22  29050  SYED AMEEN ALVI SYED NAZEER ALVI      1512387
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1206 M.A. (English - Comparative Language & Literature)  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32679  PATIL MACHINDRANATH NIMBA         1512388
2  32666  PATIL MANOJKUMAR DAGADU          1512389
3  36629  PATIL RANJANA SHALIKGRAM          1512390
4  32672  TAYADE HIMMATRAO RAMESH          1512391
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1207 M.A. (Marathi - Comparative Language & Literature)  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32683  DHANGAR PRAMOD MADHUKAR          1512392
2  36653  JAISWAL HEMALATA HIMMATLAL         1512393
3  93633  PATIL ASHWINI BHAGWAN           1512394
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1208 M.A. (Hindi - Comparative Language & Literature)   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32685  BHARULE MAMTA PANDHARINATH         1512395
2  32687  JONDHALE SANGEETA SHIVADAS         1512396
3  32688  MATE SHEKHAR SHYAMKANT           1512397
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1302 D.P.A.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  46737  KASAR SATISH ASHOK             1512398
2  79971  KOLHARE SHRIKANT DINESH          1512399
3  46742  PURANIK SACHIN ASHOK            1512400
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1304 B.F.A. (Applied Arts)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  79864  AHIRRAO SHITAL DEELIP           1512401
2  79865  BORASE GANESH RAJENDRA           1512402
3  79866  DUSANE SUMIT BHIKAN            1512403
4  46697  LAMBOLE SACHIN EKNATH           1512404
5  46698  NIKAM CHAITALI SHIVAJI           1512405
6  10813  PATHAK VINAY VISHWAS            1512406
7  79867  WAGH YOGESH DAGDU             1512407
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1306 B.F.A. (Music)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  15304  BAGUL SMITA VASANT             1512408
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1501 Ph.D. (English)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  KASAT BHAGAWANDAS SHALIGRAM        1512409
2    0  KHAIRNAR ASHOK PITAMBAR          1512410
3    0  NERKAR NARAYAN MAHADU           1512411
4    9  PATIL NANDKUMAR JAMSING          1512412
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1502 Ph.D. (Marathi)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  BODHARE VIJAYA SUKDEV           1512413
2    0  GAVIT PUSHPA YASHWANT           1512414
3    0  MAHAJAN SHAILAJA RAMESH          1512415
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 1503 Ph.D. (Hindi)                     Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  KHAIRNAR ABHAYKUMAR RAMESH         1512416
2    0  NARKHEDE SWATI RAMESH           1512417
3    0  PATHAN YUNUSKHAN GOHERKHAN         1512418
4    0  SAVITA PUNDLIKRAO CHOUDHARY        1512419
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2101 B.A. (History)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  87438  ALAHIT SANTOSH RAGHUNATH          1512420
2  94568  BAGUL RUPALI SURESH            1512421
3  93620  BARI YOGESH DEVIDAS            1512422
4  72532  BAVISKAR SUVARNA SUDAM           1512423
5  94032  BELDAR ISHVAR UKHARDU           1512424
6  84737  BHADANE SHASHIKANT GOVINDRAO        1512425
7  99096  BHADANE VINOD DAMODAR           1512426
8  93621  BHARUDE PANKAJ ARVIND           1512427
9  93787  BHAVASAR SHRIKANT BALKRISHNA        1512428
10  96771  BHILAVE SUNIL TARACHAND          1512429
11  94569  BHONGE CHETASHREE CHANDRASHEKHAR      1512430
12  74201  BIRARIS LALIT SHANTARAM          1512431
13  97352  CHAUDHARI ARCHANA ARUNRAO         1512432
14  72605  CHAUDHARI DHARMESH PRABHAKAR        1512433
15  93622  CHAUDHARI JAGDISH PRAKASH         1512434
16  94214  CHAUDHARI REKHA JAGANNATH         1512435
17  71432  CHAUDHARI SANDIP PANDHARINATH       1512436
18  71670  CHAUDHARI SUSHAMA RAGHUNATH        1512437
19  94583  CHAUDHARI VANDANA RAJDHAR         1512438
20  71864  CHAUDHARI YOGESH RATAN           1512439
21  37315  DABERAO ANANTKUMAR SURESH         1512440
22  91341  DESHMUKH DINESH GULABRAO          1512441
23  90909  DESHMUKH NILOFAR BASHID          1512442
24  79802  DHAKAD CHANDRAKANT JAGANNATH        1512443
25  93789  DHAMANE NILESH BALKRISHNA         1512444
26  93790  DHAMORE JYOTI PRABHAKAR          1512445
27  36921  FEGADE PUNAM PRAKASH            1512446
28  70984  FIRAKE HARSHA VASANT            1512447
29  93323  GANGURDE MADHAV JAYARAM          1512448
30  76053  GAWADE DIPA DILEEP             1512449
31  68413  GAYAKWAD BHARTI VITTHAL          1512450
32  75825  GIRASE KAVITA ANANDSING          1512451
33  93304  GOPAL REKHA ANNA              1512452
34  94900  GORE SUNIL PRAKASH             1512453
35  93793  GUPTA AKANKSHA RAJENDRA          1512454
36  94574  KAKULDE ANITA PRATAP            1512455
37  94034  KALE SAMADHAN RAMESH            1512456
38  66181  KATKAR ASHISH SHARDCHANDRA         1512457
39  90419  KHAIRNAR SANDEEP SANJAY          1512458
40  68850  KHORPADE UMESH VISHVANATH         1512459
41  92991  KOLI GANESH BHAGWAT            1512460
42  93628  KUMAVAT RATNAKAR ATMARAM          1512461
43  72003  LANGARE KIRAN PRAKASH           1512462
44  66832  MAHAJAN KARTIK RAJENDRA          1512463
45  71868  MAHAJAN VIJAY CHINDHA           1512464
46  93796  MAHAJAN YOGITA SUBHASH           1512465
47  93797  MAHALE KIRTI PRAKASH            1512466
48  99091  MARATHE PRADIP BHASKAR           1512467
49  96519  MARATHE RAJESH BHAGWAN           1512468
50  70988  MASOLE NARESH BABURAO           1512469
51  74208  MORE HARASHADA JAYAVANTRAO         1512470
52  94580  MORE YOGESHWAR NARAYAN           1512471
53  73991  NAGARE RUSHIKESH DILIPRAO         1512472
54  94591  NAHIRE ABA PANDHARINATH          1512473
55  90705  NAIK TARKESHWARI JIVAN           1512474
56  74468  NARKHEDE TULSHIRAM SUDHAKAR        1512475
57  94581  NIKAM MANOHAR SUBHASH           1512476
58  91009  NIRBHAVANE CHARUDTTA NARAYAN        1512477
59  70785  PADAVI RAHUL LAXMAN            1512478
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2101 B.A. (History)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  97354  PADVI JOSHILA JALAMSING          1512479
61  70140  PAGARE ANIL DAGADU             1512480
62  94899  PARADESHI PRAVIN DAULAT          1512481
63  70244  PATANKAR SHAMKANT YUVRAJ          1512482
64  93798  PATIL AMOL PRAKASH             1512483
65  74209  PATIL DEVENDRA NILKANTH          1512484
66  66431  PATIL DINESH CHAITRAM           1512485
67  29293  PATIL DINESH MOHANASING          1512486
68  93636  PATIL DIPAK RAGHUNATH           1512487
69  73797  PATIL DNYANESHWAR PRAKASH         1512488
70  38452  PATIL GOKUL SURESH             1512489
71  99098  PATIL JAGRUTI HARI             1512490
72  93414  PATIL KISHOR SHIVALAL           1512491
73  71871  PATIL KISHOR YUVARAJ            1512492
74  62403  PATIL MONALI ANIL             1512493
75  68880  PATIL MURLIDHAR KISAN           1512494
76  65408  PATIL PAWANKUMAR VISHNU          1512495
77  60559  PATIL PRAVIN SUDHAKAR           1512496
78  92421  PATIL PUNAM BHOMRAJ            1512497
79  72005  PATIL RAHUL SUBHASH            1512498
80  70143  PATIL ROHIDAS BAPURAO           1512499
81  94036  PATIL SACHIN ASHOK             1512500
82  93803  PATIL SACHIN VIJAY             1512501
83  99092  PATIL SANGRAM KALYAN            1512502
84  93805  PATIL SHRADDHA BALKRISHNA         1512503
85  48596  PATIL SWATI SURESH             1512504
86  71873  PATIL TANAJI PRATAP            1512505
87  94357  PATIL UMESH DEELIP             1512506
88  93807  PATIL UMESH TUKARAM            1512507
89  94207  PATIL VAISHALI SHRIRAM           1512508
90  94584  PATIL VARSHA DILIP             1512509
91  71676  PATIL VISHAL NANA             1512510
92  94219  PATIL YOGESH SHRAVAN            1512511
93  96533  PAWAR ARUN VANILAL             1512512
94  72602  PAWAR DATTATRAY RAGHUNATH         1512513
95  93808  PAWAR DNYANESHWAR SHAMSING         1512514
96  79690  PAWAR PRASHANT MANOHAR           1512515
97  28985  PAWAR PRAVIN INDAS             1512516
98  80630  PAWARA DONGARSING LEHARYA         1512517
99  94586  PIMPLE MAYA SHIVAJI            1512518
100  60539  RAISONI SUNIL SHANTILAL          1512519
101  76667  SAPKALE URMILA SUDHAKAR          1512520
102  87446  SHAIKH SADIK SHAIKH IMAM          1512521
103  71680  SHETE MOHINI RAMESH            1512522
104  87988  SHIMPI SIMA RAGHUNATH           1512523
105  92855  SHIMPI SUHAS RAJENDRA           1512524
106  66438  SHINDE JITENDRA PRAKASH          1512525
107  90934  SHINDE SANDIP PUNDALIK           1512526
108  29682  SHINDE SWATI NARAYAN            1512527
109  93812  SONAWANE GORAKH RAMESH           1512528
110  78480  SURYAWANSHI HIRAMAN SHRIPAT        1512529
111  75759  SUTAR EKNATH BHATU             1512530
112  65952  TAYADE DHIRAJ SADASHIV           1512531
113  95525  TELE SHRIKANT ASHOK            1512532
114  98307  VALVI MANDANA UDESING           1512533
115  74698  VALVI RAMILA REHAMAN            1512534
116  96682  VALVI SAVITA KALUSING           1512535
117  70809  VASAVE SHIVAJI MANGA            1512536
118  71684  VISPUTE SHILPA PRAKASH           1512537
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2101 B.A. (History)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  71877  WAGH GULABRAO KISHOR            1512538
120  93818  WAGH KAVITA SUPADU             1512539
121  74197  WAGH RAJKUMAR UTTAMRAO           1512540
122  84717  WAGH VINAYAKRAO NIMBA           1512541
123  91011  WANJARI SUDHIR SUNIL            1512542
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2102 B.A. (Geography)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  92135  AGONE VIKRAM MADHUKAR           1512543
2  92136  AHIRE BHARTI KASHINATH           1512544
3  94593  AHIRE CHETAN VAMAN             1512545
4  49346  AHIRRAO DIPAK MANIK            1512546
5  72800  AHIRRAO NARESH MANIKRAO          1512547
6  38155  AKIL AHAMAD SHAIKH SUPADU         1512548
7  90709  AMRUTKAR RAJASHRI DEVIDAS         1512549
8  88459  BADGUJAR NISHA HIRALAL           1512550
9  76183  BADGUJAR SULABHA BAPURAO          1512551
10  38456  BADGUJAR SUVARNA MOHAN           1512552
11  97366  BAGUL CHHAYA PANDIT            1512553
12  91728  BAGUL MANISHA VASANT            1512554
13  96890  BAHIRAM MANGAL NARAYAN           1512555
14  94923  BAIRAGI RAJSHREE RAGHUNATH         1512556
15  91012  BARGE MANOJ VINAYAK            1512557
16  91042  BARHATE LEENA ANIL             1512558
17  91013  BARHATE LEENA CHANDRAKANT         1512559
18  69031  BARHATE TILOTTAMA RAMESH          1512560
19  47416  BARI SONI PANDIT              1512561
20  87783  BAVASKAR PUSHPA BALIRAM          1512562
21  85935  BAVISKAR VIJAY RAMCHANDRA         1512563
22  95533  BHADANE BHUSHAN RAMESH           1512564
23  92322  BHADANE KAVITA SURESH           1512565
24  93743  BHAMARE HEMANT PADAMSING          1512566
25  99163  BHAMARE MAHESH YUWARAJ           1512567
26  94594  BHAMARE SHAMRAO SAHEBRAO          1512568
27  91761  BHAMARE SHIVRAJ ASHOK           1512569
28  91762  BHAMARE YOGESH PRABHAKAR          1512570
29  71123  BHANGALE HARISH NATHU           1512571
30  91525  BHARAMBE DEVENDRA SURESH          1512572
31  37316  BHARAMBE UJWALA ASHOK           1512573
32  72230  BHAT DIPASHREE BHAGWAT           1512574
33  67386  BHAVSAR GANESH BABULAL           1512575
34  72421  BHAVSAR KAMALESH SURESH          1512576
35  90710  BHAVSAR PRIYANKA UMESH           1512577
36  97368  BHAWASAR PALLAVI GURUDAS         1512578
37  64336  BHIDE ALKA MADHUKAR            1512579
38  38157  BHIRUD TEJAL PRAMOD            1512580
39  93068  BHOGE TRUPTI ONKAR             1512581
40  90459  BHOI PRAKASH MAHADU            1512582
41  88192  BHOI PRATIBHA BABULAL           1512583
42  70821  BHOITE MONALI ANANTRAO           1512584
43  75355  BHOJANE RAKHI ASHOKRAO           1512585
44  91287  BHOSALE HEMANT PRALHAD           1512586
45  92412  BHOSALE SANDEEP VISHWASRAO         1512587
46  70148  BIDE VIJAY MANOHAR             1512588
47  70441  BORASE DEEPAK PRABHAKAR          1512589
48  71443  BORASE YOGITA BANSILAL           1512590
49  92375  BORKAR MAHENDRA EKNATH           1512591
50  88466  BORSE BHATU AMRUT             1512592
51  91766  BORSE CHANDRASHEKHAR ASHOKRAO       1512593
52  71444  BORSE MANISHA BANSILAL           1512594
53  48260  BORSE SANDEEP YUVRAJ            1512595
54  94042  CHAUDHARI ANJALI LILADHAR         1512596
55  92020  CHAUDHARI ANTTA SANTOSH          1512597
56  62447  CHAUDHARI BHUSHAN RAMAN          1512598
57  90427  CHAUDHARI CHANDA PANDIT          1512599
58  93029  CHAUDHARI CHETAN HARI           1512600
59  63787  CHAUDHARI DIPAK UTTAM           1512601
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2102 B.A. (Geography)                   Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  72808  CHAUDHARI DIPALI MADHUKAR         1512602
61  87826  CHAUDHARI DNYANESHWAR VASANT        1512603
62  96279  CHAUDHARI JAYASHRI PRAKASH         1512604
63  65852  CHAUDHARI JAYAVANT ARJUN          1512605
64  73805  CHAUDHARI KISHOR KASHINATH         1512606
65  67711  CHAUDHARI MOTILAL RAGHUNATH        1512607
66  73175  CHAUDHARI PANKAJ VASANT          1512608
67  91936  CHAUDHARI PUSHPA MAGAN           1512609
68  78059  CHAUDHARI SACHIN RAGHUNATH         1512610
69  26826  CHAUDHARI SANGEETA DATTATRAYA       1512611
70  93001  CHAUDHARI SHUBHADA DILIP          1512612
71  60993  CHAUDHARI SIMA JAYANT           1512613
72  62044  CHAUDHARI SURESH SHASHIKANT        1512614
73  70992  CHAUDHARI VAIBHAV MURLIDHAR        1512615
74  70271  CHAUDHARI VIJAY TUKARAM          1512616
75  94043  CHAUDHARY VAIBHAVARI MADHUKAR       1512617
76  72205  CHAVAN JYOTI UKHARDU            1512618
77  92549  CHAVAN KALPANA DASHARATH          1512619
78  93237  CHAVAN KULBHUSHAN RAJESH          1512620
79  37091  CHAVAN URMILA BHUJANGRAO          1512621
80  91016  CHAVHAN ARTI RAJULAL            1512622
81  73787  CHAVHAN DEELIP VISHNU           1512623
82  95768  CHAVHAN SONALI RAJENDRA          1512624
83  72206  DADAWE SAVITA VASANT            1512625
84  91017  DATE SHIVAJI RANGNATH           1512626
85  83212  DEOLE DIPAK VASANT             1512627
86  62456  DEORE SWATI RAMCHANDRA           1512628
87  92550  DESAI GITANJALI ARVIND           1512629
88  85555  DESALE RUPALI SHANTARAM          1512630
89  70150  DESALE SWAPNALI SHANTARAM         1512631
90  91018  DHANDE SUVARNA NANDKISHOR         1512632
91  91019  DHANDE SWATI MADHUKAR           1512633
92  72818  DUSANE DIPALI SOMNATH           1512634
93  91511  FIRAKE PALLAVI PRAKASH           1512635
94  87811  GADE MINAKSHEE BALKRISHNA         1512636
95  90103  GAGADE AMIT DEEPAK             1512637
96  91771  GAJARE ANIL RAVINDRA            1512638
97  91772  GAVHANE ARVIND MADHUKAR          1512639
98  76931  GAVIT KIRAN MAHESH             1512640
99  66462  GAVIT RAJASHREE PRATAP           1512641
100  96541  GAVIT SUNIL ARJUN             1512642
101  98329  GAVIT YONEL SATYA             1512643
102  94598  GIRASE DIPALI ARVIND            1512644
103  72820  GORANE SHRADDHA SURESH           1512645
104  94599  HIRE DEEPAK SUBHASH            1512646
105  92138  JADHAV ANIL UTTAM             1512647
106  48264  JADHAV ASHWINI MURLIDHAR          1512648
107  60084  JADHAV DADARAO RUPLAL           1512649
108  63396  JADHAV PRASHANT MURLIDHAR         1512650
109  84744  JADHAV RAJENDRA BALKRISHNA         1512651
110  91020  JADHAV RAMESH NANASAHEB          1512652
111  91050  JADHAV SACHIN BABAN            1512653
112  70251  JADHAV SANDIP VITTHALRAO          1512654
113  69627  JADHAV SANGITA GOPALRAO          1512655
114  91021  JADHAV SANGITA MADHAVRAO          1512656
115  62045  JADHAV SUYOG JAGANNATH           1512657
116  69036  JAGADALE AJAY RAMESH            1512658
117  95260  JAISUR VAISHALI CHUNILAL          1512659
118  94601  JAISWAL SUMIT DINESHCHANDRA        1512660
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2102 B.A. (Geography)                   Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  43496  KACCHWA RAJENDRAKUMAR DAULATSING      1512661
120  84746  KACHAVE KIRNKUMAR GOVINDRAO        1512662
121  26040  KADAM GANESH PRALHAD            1512663
122  67851  KAKUSTE VANDANABAI DILIP          1512664
123  94905  KALE KARTIKI SHRIDHAR           1512665
124  48618  KALE SARIKA JAGANNATH           1512666
125  94603  KANNOR PAWABA APPA             1512667
126  92382  KAPSE VAISHALI SHAMKANT          1512668
127  91022  KASAR RUPALI SURESH            1512669
128  88650  KHADKE SUWARNA MADHUKAR          1512670
129  73477  KHAIRNAR AMOL ABHIMAN           1512671
130  73180  KHATEEB AASIF KHAN HABIB KHAN       1512672
131  72905  KHEVALKAR DHANANJAY RAMKRISHNA       1512673
132  72153  KHOLE SWAPNIL SUDHAKAR           1512674
133  94048  KINGE GANESH UDDHAO            1512675
134  98326  KOKANI KESHVEL GULAB            1512676
135  91023  KOLHE DIPESH RAMESH            1512677
136  67719  KOLI GANESH SHALIK             1512678
137  91024  KOLI GANESH VASANT             1512679
138  93039  KOLI LAXMAN DHANRAJ            1512680
139  93030  KOLI PRAMOD EKANATH            1512681
140  66197  KOLI SUREKHA GOKUL             1512682
141  69838  KOLI WASUDEO BHAULAL            1512683
142  37318  KOLTE NILAKSHI SURESH           1512684
143  75338  KOTHARI YOGESH SAMPATLAL          1512685
144  38637  KOTKAR VIJAYKUMAR BHIKA          1512686
145  94605  KULKARNI DIPALI PANDURANG         1512687
146  85467  KULKARNI MAHESH SUBHASH          1512688
147  70156  KUMAVAT MEENA SAHEBRAO           1512689
148  93009  LASURE UMESH KADU             1512690
149  93142  LOHAR SHITAL JIVANLAL           1512691
150  78486  MAAAJ AHEMAD SHAIKH MOHAMMAD HUSEN     1512692
151  93144  MAHAJAN DINESH NATHU            1512693
152  48625  MAHAJAN GAJANAN BAJIRAO          1512694
153  92872  MAHAJAN MEENA PANDARINATH         1512695
154  75319  MAHAJAN SANTOSH SHENPADU          1512696
155  62470  MAHAJAN SEEMA SHANTARAM          1512697
156  91740  MAHAJAN SHRIKANT BHAGWAN          1512698
157  63401  MAHAJAN SONALI HILAL            1512699
158  67317  MAHAJAN VILAS MADHUKAR           1512700
159  75930  MAHAJAN YOGESH JAGANNATH          1512701
160  72831  MALI BHAGYASHRI DEVIDAS          1512702
161  71464  MALI SHANTARAM SAMBHAJI          1512703
162  68905  MANDLE JITENDRA SHAMRAO          1512704
163  75779  MARATHE HARSHALA SHIVAJIRAO        1512705
164  68967  MARATHE VINOD SUBHASH           1512706
165  67319  MAVALE ASHOK GOPAL             1512707
166  91025  MODAK HARSHA VIJAY             1512708
167  75217  MORANKAR DIPAK PANDHARINATH        1512709
168  97680  MORE ASHWINI MANOHAR            1512710
169  91780  MORE KIRAN NAMDEO             1512711
170  94611  MORE KIRTI JAGDISH             1512712
171  78489  MUNSHI WAJID AHMED JALALODDIN       1512713
172  63295  NAIK REKHA SATISH             1512714
173  74949  NAIK SANDYA TARASING            1512715
174  90109  NAIK VAISHALI RAGHUNATH          1512716
175  91514  NAVGHARE MADHURI PRABHAKAR         1512717
176  93011  NEHETE RAVINDRA GOPAL           1512718
177  93012  NEMADE KIRTI PURUSHOTTAM          1512719
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2102 B.A. (Geography)                   Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  70836  NHAVI SACHIN SUDHAKAR           1512720
179  92139  NIKAM BALU POPATRAO            1512721
180  92418  NIKAM RAHUL PUNJARAM            1512722
181  91026  NIKAM SMITA NARAYAN            1512723
182  94911  NIKAM SONALI DHANRAJ            1512724
183  85142  PADVI PRAVIN VASANT            1512725
184  96281  PADVI SANGEETA SUDAM            1512726
185  77770  PADVI VAISHALI UTTAM            1512727
186  67722  PAGARE AJAY SURESH             1512728
187  94615  PALVE VARSHA MADHUKAR           1512729
188  94095  PANDIT HARSHA VASANT            1512730
189  94096  PANDIT SWARANJALEE INDRADATTA       1512731
190  94616  PATAIT ARCHANA MAHENDRA          1512732
191  67392  PATHAN SHAHEED KHAN BISMILLA KHAN     1512733
192  63407  PATIL ABHAY PARASHRAM           1512734
193  91515  PATIL AMOL PRAKASH             1512735
194  75018  PATIL ANIL CHANDRASING           1512736
195  90715  PATIL ARCHANA LILADHAR           1512737
196  37101  PATIL ARVIND LAXMAN            1512738
197  98117  PATIL ASHOK GULAB             1512739
198  91782  PATIL BHARTI VINAYAKRAO          1512740
199  72838  PATIL CHITRA PRALHAD            1512741
200  92860  PATIL DEVANAND SAMADHAN          1512742
201  84802  PATIL DIPAK PANDHARINATH          1512743
202  72216  PATIL DIPALI RAMCHANDRA          1512744
203  70273  PATIL GANESH SHANKAR            1512745
204  94789  PATIL GAYATREE EKANATH           1512746
205  78852  PATIL GOKUL RAMESH             1512747
206  84762  PATIL GUNWANT ARUN             1512748
207  63804  PATIL HEMALATA DILIP            1512749
208  38821  PATIL HEMANT GOVIND            1512750
209  85322  PATIL JAGADIP DAGADU            1512751
210  90717  PATIL JAYASHRI NARENDRA          1512752
211  85954  PATIL KALPANA DEVIDAS           1512753
212  94620  PATIL KAVITA GULABRAO           1512754
213  97054  PATIL KAVITA MADHUKAR           1512755
214  91684  PATIL KIRAN VASANT             1512756
215  91028  PATIL KISHOR SHALIGRAM           1512757
216  85956  PATIL KRANTI MAHARU            1512758
217  66476  PATIL LALIT BHANUDAS            1512759
218  97682  PATIL MADHAVI SATISH            1512760
219  90719  PATIL MADHURI GOKULDAS           1512761
220  25667  PATIL MAHESH BHASKAR            1512762
221  93498  PATIL MAHESH SURESH            1512763
222  93032  PATIL MANISHA NAMDEO            1512764
223  68908  PATIL MEENA ROHIDAS            1512765
224  94933  PATIL MINAKSHEE MANOHAR          1512766
225  93015  PATIL MINAKSHI NILKANTH          1512767
226  93153  PATIL MUKESH MADHAVRAV           1512768
227  91747  PATIL MUKESH RAMESH            1512769
228  97055  PATIL NALINI SAKHARAM           1512770
229  94794  PATIL NANDKUMAR ARJUN           1512771
230  90105  PATIL NARENDRA MADHUKAR          1512772
231  90437  PATIL NIHAL BHAIYASAHEB          1512773
232  69432  PATIL NILESH CHHAGAN            1512774
233  94097  PATIL NITIN BHAGWAT            1512775
234  91241  PATIL NITIN CHHAGAN            1512776
235  85957  PATIL PANKAJ BHAGWAT            1512777
236  65822  PATIL PANKAJ VISHVANATH          1512778
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2102 B.A. (Geography)                   Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  97056  PATIL PAURNIMA RAJARAM           1512779
238  24450  PATIL PRAVIN SHALIKRAO           1512780
239  70017  PATIL PUNAM SHIWAJI            1512781
240  72447  PATIL PURUSHOTTAM BHATU          1512782
241  93036  PATIL RAHUL ARUN              1512783
242  94266  PATIL RAJANI NARAYANRAO          1512784
243  74609  PATIL RAJASHRI SUPADU           1512785
244  77543  PATIL RAKESH SITARAM            1512786
245  92862  PATIL RAKHI MADHUKAR            1512787
246  70274  PATIL RAVINDRA VASUDEV           1512788
247  91052  PATIL RUPALI PRAKASH            1512789
248  60099  PATIL RUPESH DILEEP            1512790
249  37321  PATIL SANCHAY PRAKASH           1512791
250  69232  PATIL SANDIP CHHOTULAL           1512792
251  91029  PATIL SARALA MADHUKAR           1512793
252  73189  PATIL SHANTILAL BHAURAO          1512794
253  91030  PATIL SHEETAL ISHWARLAL          1512795
254  94053  PATIL SNEHAL ASHOK             1512796
255  91793  PATIL SONALI MOHAN             1512797
256  91310  PATIL SUNIL PUNDALIK            1512798
257  62511  PATIL SUREKHA SHANTARAM          1512799
258  84807  PATIL SURESH SANTOSH            1512800
259  90720  PATIL SUSHAMA PUNDALIK           1512801
260  89347  PATIL ULHASRAO SANTOSH           1512802
261  93033  PATIL URMILA NILKANTH           1512803
262  90721  PATIL VAISHALI DATTU            1512804
263  93019  PATIL VAISHALI NILAKANTH          1512805
264  91487  PATIL VARSHA SHASHIKANT          1512806
265  94627  PATIL VIJAY CHUDAMAN            1512807
266  37205  PATIL VIRSHA NILKANTH           1512808
267  68910  PATIL YOGESH SHALIGRAM           1512809
268  90723  PATIL YOGESHWARI DILIP           1512810
269  61390  PATIL YOGITA BHIMRAO            1512811
270  69639  PATIL YOGITABEN KISHANRAO         1512812
271  78070  PAWAR ANANDRAO BHILA            1512813
272  84810  PAWAR ANIL KARTAR             1512814
273  94629  PAWAR DHANASHREE VIJAYRAO         1512815
274  84775  PAWAR HEMKANT BHIMRAO           1512816
275  94630  PAWAR JITENDRA VASANTRAO          1512817
276  70166  PAWAR SAGAR GULABRAO            1512818
277  91798  PAWAR SANGITA SHRIRAM           1512819
278  47461  PAWAR SWAPNA HIMMATRAO           1512820
279  91519  PAWAR VIJAY PRAKASH            1512821
280  91750  PAWARA KILANGYA MANYA           1512822
281  63455  PILORE GOKUL KAUTIK            1512823
282  94633  POL MANISHA MOHANLAL            1512824
283  68912  RAGHUVANSHI ROSHAN MOHANSING        1512825
284  98118  RAHASE DINESH BHARATSING          1512826
285  93499  RAJPUT DEEPAKSING SHANKAR         1512827
286  91059  RAJPUT MAHENDRASING ASHOKSING       1512828
287  94741  RAJPUT MAHENDRASING BHIMSING        1512829
288  50434  RAJPUT PRADIP YUVRAJ            1512830
289  93037  RANE BHUPENDRA DINKAR           1512831
290  93021  RANE PANKAJ ULHAS             1512832
291  63423  RATHOD UMESH MORSING            1512833
292  91031  SAITAWAL GANESH NANA            1512834
293  94634  SAIYAD EJAJALI SAIYAD LIYAKATALI      1512835
294  90448  SALAVE CHANDRAMANI NANABHAU        1512836
295  88008  SALI SHITAL RAMCHANDRA           1512837
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2102 B.A. (Geography)                   Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  79821  SALUNKE DNYANESHWAR SITARAM        1512838
297  71492  SALUNKE VIJAY YUVARAJ           1512839
298  93022  SALUNKE YUVARAJ VILAS           1512840
299  93250  SALUNKHE GULAB VIRABHAN          1512841
300  93251  SALUNKHE PRASHANT RAVSAHEB         1512842
301  94100  SAPAKALE PUNAM MADHUKAR          1512843
302  91033  SAPKALE DILIP VIJAYKANT          1512844
303  68087  SAPKALE PRANJALI PRAMOD          1512845
304  89328  SARDAR SAVITA LOTAN            1512846
305  94115  SAVALE YOGESH EKNATH            1512847
306  64111  SAVKHEDKAR MAHENDRA VASANT         1512848
307  94103  SAWALE GANESH MANOHAR           1512849
308  82433  SHAIKH ASIF SHAIKH KUTUBUDDIN       1512850
309  71498  SHAIKH GALIB SHAIKH SATTAR         1512851
310  94636  SHAIKH SHABANABEE GAFFAR          1512852
311  67733  SHIMPI MANOHAR JAGANNATH          1512853
312  88500  SHINDE ANIL SUBHASH            1512854
313  98120  SHINDE KAMLESH NAGESHRAO          1512855
314  91804  SHINDE MITESH MOHAN            1512856
315  72037  SHINDE SARITA JANKOJI           1512857
316  68914  SHIRODE NARENDRA MADHUKAR         1512858
317  74611  SHIRSATH SHITAL ATMARAM          1512859
318  60103  SHIRSATH VISHWASRAO EKNATH         1512860
319  70199  SHIRSATHE SUSHAMA MANOHAR         1512861
320  72847  SHIVADE PUNAM CHINTAMAN          1512862
321  37325  SONAR DHIRAJ SUDAM             1512863
322  62052  SONAR SHARAD VITHTHAL           1512864
323  94104  SONAWANE ALPESH EKANATH          1512865
324  89480  SONAWANE ANITA BALIRAM           1512866
325  37934  SONAWANE ANITA UTTAM            1512867
326  70492  SONAWANE JAYESH VISHWASRAO         1512868
327  91520  SONAWANE JITENDRA BASTIRAM         1512869
328  71507  SONAWANE NITIN SAHEBRAO          1512870
329  63916  SONAWANE SHATRUGHNA NAMDEO         1512871
330  61010  SONAWANE SHILPA SURESH           1512872
331  74012  SONAWANE SHITAL RAOSAHEB          1512873
332  90728  SONAWANE SWATI VASANT           1512874
333  82976  SONAWANE TUSHAR KASHINATH         1512875
334  38109  SONAWANE UMESH RAMCHANDRA         1512876
335  70172  SURVE CHETANA RAMESHRAO          1512877
336  90447  SURVE ULHAS DILIPRAO            1512878
337  69063  SURWADE AARTEE CHHABILDAS         1512879
338  91035  SURYAWANSHI GANESH RAMDAS         1512880
339  94937  SURYAWANSHI PRADIP RAJARAM         1512881
340  63920  SURYAWANSHI PUNAM SHIVAJI         1512882
341  63819  SURYAWANSHI SAPNALI RAMESH         1512883
342  94381  SURYAWANSHI UJWALA DILIP          1512884
343  75851  SWARGE VEDSHRI VASUDEO           1512885
344  67767  TADAVI ANIS NADARKHA            1512886
345  69064  TADVI FIROZ TURAB             1512887
346  38111  TALELE SONAL CHANDRAKANT          1512888
347  93023  TALELE YOGITA LILADHAR           1512889
348  72852  TALWARE KALYANI BALKRISHNA         1512890
349  94056  TAYADE NILESH ULHAS            1512891
350  91537  TAYDE MANOJ RAJARAM            1512892
351  91521  TEMKAR PRAVIN SURESH            1512893
352  97380  THAKAR UNNATI MUKESH            1512894
353  91037  THAKARE MANOJ PANDHARINATH         1512895
354  78495  THAKUR DIPAKKUMAR MUKUNDRAO        1512896
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2102 B.A. (Geography)                   Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  60610  THAKUR KAPIL RAMESH            1512897
356  91039  TUPERI ATISH MURALIDHAR          1512898
357  66252  VALVI MAHENDRA YASHWANT          1512899
358  76933  VALVI NILESH NANSING            1512900
359  66253  VALVI RAKESH BHARAT            1512901
360  85237  VARMA CHETAN OMPRAKASH           1512902
361  90727  VISPUTE RITA ASHOK             1512903
362  90562  WADE SURESH DAYARAM            1512904
363  73476  WAGH BHAIYYASAHEB ASHOKRAO         1512905
364  88509  WAGH KAVITA ASHOK             1512906
365  91522  WAGH KETAN PRABHAKAR            1512907
366  91528  WAGH RATNAPRABHA ABHIMAN          1512908
367  47469  WAGH YUVARAJ SATISH            1512909
368  68110  WANI PALLAVI RAMAN             1512910
369  92405  WANI PRASHANT DEVIDAS           1512911
370  91041  WANI URMILA DIVAKAR            1512912
371  95554  WANKHEDE NARESH ABHIMAN          1512913
372  67752  WANKHEDE SHAILENDRA MADANLAL        1512914
373  94917  WANKHEDE YUKRANT JAMNADAS         1512915
374  94057  WARADE DEVIDAS DEVARAM           1512916
375  93026  WARAKE KAVITA CHINTAMAN          1512917
376  68442  WARKE SEEMA WASUDEO            1512918
377  90911  ZAFAR AHMED GULAM RASOOL          1512919
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2103 B.A. (Political Science)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  96348  AADWAL JYOTI PURUSHOTTAM          1512920
2  67347  ADGALE DNYANESHWAR MANGA          1512921
3  92789  AHIRE RUPESHKUMAR BHAIDAS         1512922
4  68401  AHIRE SUNIL SUKDEV             1512923
5  94564  AMRUTKAR VIJAY PRABHAKAR          1512924
6  91200  AWATE NEETA RAGHUNATH           1512925
7  68662  BANAITE MANISHA VINOD           1512926
8  95118  BAVSKAR ARCHANA BHIMRAO          1512927
9  84685  BELDAR CHUNILAL PUNDALIK          1512928
10  76350  BHAMARE RAHUL NAVAL            1512929
11  94875  BHAMARE VISHAL GOPAL            1512930
12  68666  BHARAMBE PRAVINA JANKIRAM         1512931
13  66808  BHAVSAR MAHENDRA DASHRATH         1512932
14  62906  BHINGARE JYOSHTNA ASHOK          1512933
15  61632  BORKAR SUWARNA ISHWAR           1512934
16  91335  CHAUDHARI DINESH KASHINATH         1512935
17  37075  CHAUDHARI KAUMUDINI SUBHASH        1512936
18  37077  CHAUDHARI MANOJ SHANTARAM         1512937
19  95139  CHAUDHARI PRASHANT SHIVAJI         1512938
20  37432  CHAUDHARI RITESH PRABHAKAR         1512939
21  91337  CHAUDHARI SHIRISH SUDHAKAR         1512940
22  93506  CHAUDHARI VASANT EKNATH          1512941
23  63555  CHAUDHARI VINOD DEVSING          1512942
24  76159  DASHPUTE ARCHANA JAGANNATH         1512943
25  64733  DESALE SAVITA KASHINATH          1512944
26  37810  DESHMUKH JAGADISH MADHUKAR         1512945
27  91201  DHARMADHIKARI SONALI SHAMKANT       1512946
28  86798  GAVIT RAJESH PIRYA             1512947
29  72758  GIRASE VISHALSING RAJENDRASING       1512948
30  91202  GURAV BHARATI VASANT            1512949
31  84091  INGALE KAVITA MADHUKAR           1512950
32  91037  JADHAV KAVITA VISHVANATH          1512951
33  92120  JADHAV LALITA NANA             1512952
34  60499  JAGTAP BHAVANA DHANSINGH          1512953
35  68404  JAHURE ASHISH HUKUMACHAND         1512954
36  90088  JAIN DEEPAKKUMAR SURESHLAL         1512955
37  90397  JAWALE JITENDRA HIRAMAN          1512956
38  79624  JOSHI CHARUSHEELA SUDHAKAR         1512957
39  98293  JOSHI SUPRIYA SUDHAKAR           1512958
40  91697  KHAMKHEDKAR SAGAR ASARAM          1512959
41  72056  MAHAJAN HEMARAJ ASHOK           1512960
42  71522  MAHAJAN YOGESH SUBHASH           1512961
43  70121  MAHALE PRATIBHA NIMBA           1512962
44  91204  MALI RANJANA NIMBA             1512963
45  94553  MALI SANGITA LALA             1512964
46  74457  MALI SARALA RAMDAS             1512965
47  94554  MALI SUBHASH SITARAM            1512966
48  67717  MANE CHHOTU VEDU              1512967
49  97197  MARATHE TULSHIRAM PUNDLIK         1512968
50  94877  MUJAGE NITIN BHIKA             1512969
51  82383  NAIK DATTATRAY VASANT           1512970
52  63368  NIKAM INDIRA SIDHARTH           1512971
53  97047  PARDESHI LAJAVANTI NARAYANSING       1512972
54  72763  PARDESHI SANDIP ISHWAR           1512973
55  97051  PATIL AASHWINI MOHAN            1512974
56  92346  PATIL ARJUN NIMBA             1512975
57  93719  PATIL BHARATI UTTAM            1512976
58  91206  PATIL CHARULATA LILADHAR          1512977
59  69810  PATIL DINESH ASHOK             1512978
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2103 B.A. (Political Science)               Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  91730  PATIL DIPALI BALWANT            1512979
61  70123  PATIL HEMLATA HIRAMAN           1512980
62  97048  PATIL JAISHRI VISHWANATH          1512981
63  67320  PATIL JYOTI BHAGWAN            1512982
64  68847  PATIL KIRAN PRAKASH            1512983
65  94026  PATIL KRUNAL DATTATREY           1512984
66  84096  PATIL NILIMA DNYANESHWAR          1512985
67  79795  PATIL PAVAN BHOMRAJ            1512986
68  95146  PATIL PRAMOD DHANRAJ            1512987
69  66552  PATIL PURUSHOTTAM HARI           1512988
70  92122  PATIL RAVINDRA BHIMRAO           1512989
71  97209  PATIL SANDIP ARUN             1512990
72  50629  PATIL SARLA RAMBHAU            1512991
73  64362  PATIL SHASHIKANT JAGANNATH         1512992
74  66403  PATIL SHITAL BHAIDAS            1512993
75  63873  PATIL SONAL ANANDA             1512994
76  90400  PATIL SONALI MANOHAR            1512995
77  60507  PATIL SWATI MURARJI            1512996
78  72765  PATIL VIJAY DILIP             1512997
79  72527  PATIL VIKAS BHAIDAS            1512998
80  94894  PATIL VINOD ASHOK             1512999
81  91735  PATIL VINOD BAPURAO            1513000
82  75272  PAWAR SUSHMA VIKRAM            1513001
83  88900  PHALAK SUREKHA PANDURANG          1513002
84  66406  PIMPALE NILIMA PANDIT           1513003
85  38628  PIMPARE SHRINIVAS NATHTHU         1513004
86  97199  ROKADE PRADIP BAPU             1513005
87  72768  SALUNKHE NAMRATA SUBHASHRAO        1513006
88  76886  SALUNKHE ROHINI HIRALAL          1513007
89  91738  SAPKALE VARSHA ASHOK            1513008
90  68844  SHEKH TANVIR SHEKH NAJIR          1513009
91  72261  SHEWALE SACHIN POPATRAO          1513010
92  74688  SHINDE ARATI KISAN             1513011
93  94557  SHINKAR KALPESH ASHOK           1513012
94  98296  SONAR MAYUR RAMESH             1513013
95  70429  SONAWANE PRAVIN ROHIDAS          1513014
96  94558  SONAWANE SANDIP JAGANNATH         1513015
97  90401  SURYAVANSHI KISHOR BHIKA          1513016
98  66819  SURYAWANSHI KAMALAKSHIDEVI JAGADISH    1513017
99  91211  SURYAWANSHI KAVITA NIMBA          1513018
100  94559  SURYAWANSHI PRAMOD PRADIP         1513019
101  37435  SUTAR RAVINDRA SANDIPAN          1513020
102  91208  TAMBE NILIMA SANDU             1513021
103  96878  THAKARE UDAY SUBHASH            1513022
104  73152  THAKUR JAYWANT BHALCHANDRA         1513023
105  93780  THAKUR LAXMI LAXMANSING          1513024
106  67591  THAKUR PRADIP LAXMAN            1513025
107  67351  THAKUR SUDHIRKUMAR MUKUNDRAO        1513026
108  69814  VALVI KISAN GAWALYA            1513027
109  94726  VALVI MANUVEL JEMU             1513028
110  61817  VANJARI GAJANAN PRABHAKAR         1513029
111  88428  VARMA YOGITA DULICHAND           1513030
112  98298  VASAVE ABHIJITPAL BALIRAM         1513031
113  96875  VISPUTE CHANDRAKANT GAJANAN        1513032
114  68612  WADILE KANTA ASHOK             1513033
115  88429  WAGH SHITAL ASHOK             1513034
116  91003  WANI MANISH NANDKISHOR           1513035
117  94883  YERDAWKAR SANTOSH DASHARATH        1513036
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2104 B.A. (Sociology)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  73326  BADGUJAR PALLAVI RAMDAS          1513037
2  74064  BAHIRAM ARUN SHIVAJI            1513038
3  90603  BAVISKAR RITESH RAJENDRA          1513039
4  95818  CHALASE PRASHANT SURESH          1513040
5  73328  DEORE AJAY DEVIDAS             1513041
6  70491  DESHAMUKH VIJAY RAMESH           1513042
7  95035  DHANGAR DEVIDAS DAYARAM          1513043
8  73329  DIXIT DIPALI SHEKHAR            1513044
9  90624  GARUD VAISHALI PURUSHOTTAM         1513045
10  60831  GAYAKWAD SMITA RAJARAM           1513046
11  77036  HIRE ARAVIND RAMESH            1513047
12  95821  HIRE KAILAS GIRIDHAR            1513048
13  73330  JADHAV RAJESH LAXMAN            1513049
14  77038  JADHAV SHAILESH SOMNATH          1513050
15  95823  KHAIRNAR JAYESHKUMAR NAMDEORAO       1513051
16  86650  KHARAT DINESH UTTAM            1513052
17  67898  LOKHANDE ABHIJIT SURESH          1513053
18  90607  MARKAD BALU MACHINDRA           1513054
19  69381  PATIL ANURADHA DAGAJIRAO          1513055
20  79872  PATIL BHARATI DODHU            1513056
21  70484  PATIL NILESH DODHU             1513057
22  67410  PATIL NILESH MITHARAM           1513058
23  65914  PATIL NITIN GULABRAO            1513059
24  60813  PATIL SHARADA DAULATRAO          1513060
25  73336  PATIL SONALI KAILASRAO           1513061
26  90627  PATIL SWATI NANAJI             1513062
27  96029  PATIL VIJAY GAJAMAL            1513063
28  90615  PATIL VIVEK ULHAS             1513064
29  95829  SAGAR AKSHAY AJIT             1513065
30  60820  SAPAKALE MANISHA MADHUKAR         1513066
31  84433  SONAWANE BHARAT UKHAJI           1513067
32  76718  TADAVI MANJUSHA SAMPAT           1513068
33  60204  THOSAR VRUSHALI PRAKASH          1513069
34  70838  VALAVI PINKI VANTARAM           1513070
35  80250  VALAVI SHARMILA KOCHARU          1513071
36  60828  VASAVE LAXMI SAKHARAM           1513072
37  90179  VISPUTE MILIND DEELIP           1513073
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2105 B.A. (Economics)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  73132  BAGUL DEEPALI VASANT            1513074
2  37915  BAGUL GAUTAM MARTAND            1513075
3  96337  BAGUL SAPNA MOTHABHAU           1513076
4  90988  BARHATE KAVITA GANESH           1513077
5  92841  BHALERAO LINA DHANRAJ           1513078
6  88392  BHAMARE VAISHALI BHASKAR          1513079
7  90989  BHANGALE CHARUSHILA SURESH         1513080
8  91493  BHANGALE YOGITA ASHOK           1513081
9  90990  BHARAMBE DIPALI ANANDA           1513082
10  70777  BHIRUD AMOL SURYAKANT           1513083
11  92987  BHIRUD NITIN GHANSHAM           1513084
12  91187  BHOLE HEMANGI JAGDISH           1513085
13  96338  BHOPE ASHWINI ASHOK            1513086
14  70410  BORASE SHAILENDRA JIJABRAO         1513087
15  70772  CHAUDHARI CHHAYA ARUN           1513088
16  60973  CHAUDHARI LINA JAYANT           1513089
17  37427  CHAUDHARI MONIKA MANOHAR          1513090
18  93218  CHAUDHARI RAJENDRA LOTAN          1513091
19  91654  CHAUDHARI SONALI LOTAN           1513092
20  96339  CHAUDHARI SUNITA SATISH          1513093
21  91188  CHAUDHARI SUREKHA VASUDEO         1513094
22  66365  CHAUHAN NILIMA ANANTSING          1513095
23  94788  CHAVAN GULAB DALAPATSING          1513096
24  94531  CHAVAN KAVITA SUBHASH           1513097
25  87975  CHAVHAN NITIN SHANTARAM          1513098
26  96743  CHOUDHARI UJWALA JANGESH          1513099
27  83849  DABHADE ARCHANA RAMESH           1513100
28  37477  DANDAGE SANJAY RAMCHANDRA         1513101
29  62034  DANDGE SURESH RAMCHANDRA          1513102
30  72123  DEOKAR SONALI ASHOKRAO           1513103
31  92332  DEORE SOMSINGH RAMDAS           1513104
32  68065  DESAI PRAJAKTA PRAKASH           1513105
33  85502  DESALE PRASHANT BHASKAR          1513106
34  73145  DESHMUKH KALPANA BARAKU          1513107
35  92842  DHANDE PUNAM YASHAWANT           1513108
36  37386  DHANDE SAPANA SUDHAKAR           1513109
37  94532  FULPAGARE DHIRAJ RAMESH          1513110
38  90699  GAUTAM YOGINI KESHAV            1513111
39  38720  GAVANDE ATUL SHARAD            1513112
40  68382  HINGANE SARANG SHRIRAM           1513113
41  36915  INGALE SACHIN DEVIDAS           1513114
42  37478  JAAWALE SHOBHA GANESH           1513115
43  66369  JADHAV CHETAN YESHWANT           1513116
44  93138  JAWALE NITIN LILADHAR           1513117
45  37306  JUNAGADE SNEHAL VASANT           1513118
46  91497  KAKUSTE VAISHALI SURESH          1513119
47  70773  KALE CHANDAN KHANDU            1513120
48  96347  KASAR HARSHALI SURESH           1513121
49  90385  KHADSE SUNIL NAMDEV            1513122
50  73972  KHAIRNAR RAKESHKUMAR NAGU         1513123
51  84076  KHANDARE SMITA MANOHAR           1513124
52  90371  KOLI GANESH KADU              1513125
53  93766  KOLI SANTOSH YADAV             1513126
54  72741  KU USHA TULSHIRAM BACHHAV         1513127
55  94534  KULKARNI PRAJAKTA SUDHAKAR         1513128
56  92116  KULKARNI RUPALI RAMESH           1513129
57  97040  KULKARNI SAYALEE MORESHWAR         1513130
58  64987  KULKARNI SHAILESH KISHOR          1513131
59  90079  KULKARNI SWATI SHRIRAM           1513132
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2105 B.A. (Economics)                   Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  90373  LANDGE CHANDRAKANT PRAKASH         1513133
61  91189  LANDGE MANISHA BABULAL           1513134
62  90374  LATHI SACHIN SHARAD            1513135
63  99332  MAHAJAN BHARATI SHAMARAO          1513136
64  91415  MAHAJAN NILKANTH RAGHUNATH         1513137
65  92843  MAHAJAN POONAM ANIL            1513138
66  70946  MAHAJAN PRASHANT UMAKANT          1513139
67  38523  MAHALE SACHIN JAGANNATH          1513140
68  90080  MALI MINAL SURESH             1513141
69  81291  MEGHE VINOD EKNATH             1513142
70  94090  MISTARI ASHA DIGAMBAR           1513143
71  92118  MORE KIRAN SUKDEO             1513144
72  64615  MORE MUKESH RAMESH             1513145
73  68057  NAIK BHARTI GANESH             1513146
74  91660  NAVAGADE SUVARNA ARUN           1513147
75  92845  NAVE RENUKA RAMKRISHNA           1513148
76  93140  NEMADE KISHOR SUBHASH           1513149
77  85868  NIKAM NIRANJAN BALASAHEB          1513150
78  66003  NIKAM REKHA GANGARAM            1513151
79  90994  NIKUMBH KALYANI PRAKASH          1513152
80  92114  PAGAR AMOL ARUN              1513153
81  92115  PAGAR PRABHAKAR VASANT           1513154
82  71661  PALIWAL ASHISH RADHESHAM          1513155
83  92625  PATEL EKANATH HIRALAL           1513156
84  72526  PATIL ASHISH DHARMSING           1513157
85  91591  PATIL DAMAYANTI SUPADU           1513158
86  94531  PATIL KALPANA PUNJABHAI          1513159
87  94537  PATIL MANISHA VINAYAK           1513160
88  74887  PATIL PANKAJ TULSHIDAS           1513161
89  96340  PATIL PINALBEN SUBHASH           1513162
90  84679  PATIL PRAVIN SURESH            1513163
91  60518  PATIL SANDIP RAMESH            1513164
92  66549  PATIL SHAILAJA MADHUKAR          1513165
93  96751  PATIL SONALI DINKAR            1513166
94  72744  PATIL SONIYA SURESH            1513167
95  64325  PATIL SUNIL EKANATH            1513168
96  63359  PATIL SURESH MURALIDHAR          1513169
97  90999  PATIL VARSHA MADAN             1513170
98  74332  PATIL VIJAYA EKNATH            1513171
99  91192  PAWAR KARUNAKUMARI MADHUKAR        1513172
100  67680  PAWAR RAVINDRA JAGANNATH          1513173
101  92616  PAWARA DINKAR JIRYA            1513174
102  66382  PETHKAR UJJWALA REVAN           1513175
103  90995  RAMTEKE CHARUSHILA KAWDUJI         1513176
104  93055  SAITWAL YOGESH DEVIDAS           1513177
105  69023  SAPAKALE VIKAS ANANDA           1513178
106  91504  SAPKALE PRADNYAVANT SHANTARAM       1513179
107  92846  SARAF PALLAVI ARJUN            1513180
108  86678  SAVANT DIGAMBAR SAHEBRAO         1513181
109  85882  SAWATE ABHAY SHANKAR            1513182
110  86232  SHAKIL AHMED NISAR AHMED SHAIKH      1513183
111  84079  SHEGOKAR ABHILASHA SURESH         1513184
112  63004  SHIMPI NILESH SURYAKANT          1513185
113  70972  SHINDE BHARATI PRAKASH           1513186
114  37479  SONAR MADHURI BHIKA            1513187
115  25995  SONAR SATISH MURLIDHAR           1513188
116  90381  SONAWANE LILADHAR HIRALAL         1513189
117  91770  SONAWANE VIDYA DEVIDAS           1513190
118  73142  SONI KAVITA MARUTI             1513191
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2105 B.A. (Economics)                   Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  69199  SURYAVANSHI CHHAYA VASANT         1513192
120  68391  SURYAWANSHI PRATIKSHA SUDHAKAR       1513193
121  92981  SUTAR HEMANT RAMCHANDRA          1513194
122  92847  TADAVI FATAMA SUBHEDAR           1513195
123  37072  TADAVI FIROJ ARMAN             1513196
124  92849  TADAVI NJAMA RUBAB             1513197
125  91195  TADAVI SALAMA RASHID            1513198
126  72128  TADAVI SHRAVAN BABULAL           1513199
127  92851  TALELE MANISHA UMAKANT           1513200
128  69024  TAYADE MAHENDRA RATAN           1513201
129  47725  TAYADE MANISHA NAMDEO           1513202
130  76542  THAKARE RAVIN HARSING           1513203
131  39326  UMRAO PRASHANT PRABHAKAR          1513204
132  93771  VAIJAPURKAR DIPTI BHARATRAO        1513205
133  98000  VALVI TULSHIRAM RESHMYA          1513206
134  60278  WARKE NARENDRA EKANATH           1513207
135  92984  WAYKOLE VIDYA SHASHIKANT          1513208
136  64079  YADAV SITA NANDALAL            1513209
137  90996  ZAMBARE RUPALI SUBHASH           1513210
138  37564  ZOPE DEVAYANI RAJENDRA           1513211
139  70974  ZOPE MILIND VINAYAK            1513212
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2106 B.A. (Psychology)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  89920  AHIRRAO UJJWALA DHARMRAJ          1513213
2  70187  BACHCHHAV PANJABRAO KISANRAO        1513214
3  90743  BADGUJAR DIPALI PRAKASH          1513215
4  94939  BADGUJAR NITEEN RAJENDRA          1513216
5  90115  BADHE SUNIL ASHOK             1513217
6  90745  BARI SARALA RAMKRISHNA           1513218
7  93049  BHARAMBE CHETAN CHANDRAKANT        1513219
8  90748  BHAT ASHWINI SHARADCHANDRA         1513220
9  37210  BHAVSAR SEEMA RAMAKANT           1513221
10  38174  CHAUDHARI PURUSHOTTAM TIKARAM       1513222
11  90749  CHINCHOLE ASHWINI SUNIL          1513223
12  90784  DALAL SWATI SUNIL             1513224
13  95176  FULPAGARE PANKAJ BANSIDAS         1513225
14  92150  GAWALI NANDA VITTHAL            1513226
15  92626  GOSAVI RAJESHRI VASANT           1513227
16  92914  INAMDAR BHARATI GULABRAO          1513228
17  73592  JAGDEO HARSHADA PRASHANT          1513229
18  37395  JAGTAP VANDANA SURESH           1513230
19  90751  JAIN SONAL SANTOSHKUMAR          1513231
20  93059  JANGALE KRISHNA VASUDEO          1513232
21  83611  JOSHI RUPALI RAMESH            1513233
22  90753  JOSHI SHILPA SUDHIR            1513234
23  90754  KAPURE BHAVANA JAGANNATH          1513235
24  92151  KARNDIKAR NAYNA BHASKAR          1513236
25  94943  KASAR DIPALI BALKRUSHNA          1513237
26  90755  KENDRE VIDYA VILASRAO           1513238
27  68125  KHACHANE BHARTI DIGAMBAR          1513239
28  68156  KHAIRNAR VAISHALI MANOHAR         1513240
29  90757  KHIROLE ARCHANA BALKRISHNA         1513241
30  90758  KOLHE BHARATI PANDURANG          1513242
31  93050  KOLHE SANGITA MITHARAM           1513243
32  91217  KULKARNI MANJUSHA RAMESH          1513244
33  90759  LOHAR RUPALI BANSILAL           1513245
34  91218  LOTE PRITI MOHAN              1513246
35  68128  MAHAJAN SEEMA SANTOSH           1513247
36  63058  MAHAJAN SUBHASH DAULAT           1513248
37  91219  MAHALE PRATIBHA DINKAR           1513249
38  95178  MAHALE SWATI PITAMBAR           1513250
39  94945  MAHIRE VISHAL YASHAWANT          1513251
40  88978  MALI NANDAKINI LOTAN            1513252
41  90761  MARKANDE REKHA DILIP            1513253
42  90763  MEHATA SHWETA RAMCHANDRA          1513254
43  91220  MORE ARCHANA KASHINATH           1513255
44  90764  MORE DIPALI ARUN              1513256
45  72064  MORE MEENA SADASHIV            1513257
46  74722  MORE SWAPNA RAMESH             1513258
47  90765  MULE SHRADDHA SUDHIR            1513259
48  90767  NETKE ASHA NARAYAN             1513260
49  90768  NIMBHORKAR MANISHA PRABHAKAR        1513261
50  92153  PATIL EKANATH SUPADU            1513262
51  93052  PATIL JITENDRA LAXMAN           1513263
52  90769  PATIL KAVITA YASHWANTRAO          1513264
53  93053  PATIL MAHENDRA HARI            1513265
54  90772  PATIL NIKETA VISHWASRAO          1513266
55  95282  PATIL NILEEMA DILEEP            1513267
56  90773  PATIL POONAM NIVRUTI            1513268
57  69841  PATIL PUNAM KOMALSING           1513269
58  90795  PATIL RUPALI HARILAL            1513270
59  90774  PATIL SEEMA GOKULSING           1513271
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2106 B.A. (Psychology)                   Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  93054  PATIL SHUBHANGI YASHAVANT         1513272
61  90775  PATIL SUPRIYA SHYAMKANT          1513273
62  70204  PATIL TRUPTI CHHABULAL           1513274
63  93055  PATIL TUSHAR SURESH            1513275
64  90797  PATIL VANDANA MAGAN            1513276
65  64473  PATIL VARSHARANI ARUN           1513277
66  88991  PATIL VIDYA VASANTRAO           1513278
67  94155  PAWAR JITENDRA PANDHARINATH        1513279
68  92427  PAWAR SHARAD DHANARAJ           1513280
69  93066  RANE HARSHADA LAXMAN            1513281
70  90776  RANE KAVITA ASHOK             1513282
71  68139  SABALE CHARUSHILA VASANT          1513283
72  85624  SALUNKHE MAHENDRA DASHARATH        1513284
73  69843  SAWALKAR SHARAD VISHWASRAO         1513285
74  90777  SHARMA PRITI RADHESHYAM          1513286
75  67781  SHELAKE RAMKRISHNA KADU          1513287
76  67340  SHELAKE SAMADHAN SURESH          1513288
77  94052  SHINDE SHITAL DATTATRAYA          1513289
78  90778  SHIRKE JYOTSNA SUBHASH           1513290
79  67782  SONAWANE JITENDRA GOKUL          1513291
80  68142  SONAWANE SHILA ABHIMAN           1513292
81  90117  SURYWANSHI RAHUL BHAGWAT          1513293
82  90118  TALREJA SANDIP NARAYAN           1513294
83  94948  THAKUR SANTOSH VIJAY            1513295
84  92155  THAKUR VANDANA NANDKISHOR         1513296
85  90119  TIKARE MADHUKAR SURYABHAN         1513297
86  93999  WAGH SUNITA GULABRAO            1513298
87  90779  WANI APARNA BALKRUSHNA           1513299
88  90780  WANI GAYATRI VASANT            1513300
89  90786  WANKHEDE VARSHA SUBHASH          1513301
90  71030  ZOPE LALITA VASANTRAO           1513302
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2108 B.A. (Defence & Strategic Studies)          Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  94650  ANBHULE PRITI SURESH            1513303
2  98934  BIRHADE RAHUL TOTARAM           1513304
3  79011  BIRHADE SUNIL RAMBHAU           1513305
4  90126  CHAWHAN HEMANT ASHOK            1513306
5  75851  DEORE DIPAKRAO BABURAO           1513307
6  38546  FULPAGARE VIKAS BANSHIDAS         1513308
7  98935  GOSAVI SHIVAJI GOKUL            1513309
8  50443  KASAR SANDIP SURESH            1513310
9  65778  KULKARNI JAYASHRI GHANASHAM        1513311
10  93658  MALKHEDE RAMESH SHRAWAN          1513312
11  90490  MARATHE DHANRAJ BHAGWAT          1513313
12  98944  MARATHE SANDEEP ARJUNRAO          1513314
13  97383  PATIL DIPALI SAMBHAJI           1513315
14  72869  PATIL HEMLATA GIRDHAR           1513316
15  98936  PATIL KIRAN DINKAR             1513317
16  25728  PATIL PRAKASHRAO DAULAT          1513318
17  66927  PATIL RAVINDRA SHANTARAM          1513319
18  98937  PAWAR PRASAD SHASHIKANT          1513320
19  98938  RAJPUT AMARDIP PANDIT           1513321
20  69885  SHAH RAJKUMARI RAVINDRA          1513322
21  82798  SHIMPI HARSHADA ASHOK           1513323
22  98940  SONAWANE GANESH MUKUNDA          1513324
23  94659  SUDAKE HARSHADA SUBHASH          1513325
24  94660  SURYAWANSHI VAISHALI LAXMAN        1513326
25  88558  VIDHATE SUSHILKUMAR BHASKARRAO       1513327
26  98942  ZOPE TUSHAR SURESH             1513328
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2111 B.LIB.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  83887  ABDUL SALIM ABDUL HAMID RANGREZ      1513329
2  94801  SONAWANE AVINASH SUMANT          1513330
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2112 B.C.J.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  99757  SAMUDRE SANJEEV BHAIDAS          1513331
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2113 B.S.W.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  13974  BANSODE BHARAT GORAKSHANATH        1513332
2  23140  BARI KIRTI GIRIRAJ             1513333
3  23121  CHAUDHARI PREETI GOVIND          1513334
4  32425  CHAVAN MANOJ AMRIT             1513335
5  23260  DESALE GAYTRI VIJAY            1513336
6  23262  DESALE PUNAM VIJAY             1513337
7  13943  DUSANE LALITA RAMAKANT           1513338
8  13975  GAIKAWAD RAJESH ARJUN           1513339
9  13988  GAVIT DHARMA KAMAJI            1513340
10  23187  GAVIT PRABHUDAS TUKARAM          1513341
11  13977  GAVIT PRAKASH UKHARAM           1513342
12  23264  GIRASE AJITSING JAYSING          1513343
13  23122  HOLE MANOJ GOPAL              1513344
14  13978  JADHAV AMOL SUBHASH            1513345
15  93791  KALAL HEMANTKUMAR MOHANSA         1513346
16  71255  KOCHURE VANDANA RAMDAS           1513347
17  23124  KOLI CHANDRASHEKHAR MOTIRAM        1513348
18  23125  KOTHALKAR GANESH SHANKAR          1513349
19  23147  MAHALE HITESH NANURAJ           1513350
20  13990  MAVCHI PRAKASH DINESH           1513351
21  23161  MAVCHI SAMUVEL JIVA            1513352
22  23270  PATIL HANSARAJ POPAT            1513353
23  13966  PATIL MANOJ ADHAR             1513354
24  23282  PINGALE CHETAN PANDURANG          1513355
25  93752  SANANSE SHASHIKANT BARASU         1513356
26  23274  SHINDE KALPESH DEELIP           1513357
27  13982  SHIRSATH RAHUL DAMODHAR          1513358
28  23275  SHIRSATH SAPANA PUNAMCHAND         1513359
29  23127  SONAWANE ATUL SURYAKANT          1513360
30  13948  SONAWANE KAVITA VAMANRAO          1513361
31  23170  VASAVE MANGESH NIMBA            1513362
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2201 M.A. (History)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  31012  ALAHIT SANTOSH RAGHUNATH          1513363
2  91513  BHADANE PRADIP SAHEBRAO          1513364
3  91324  BHARAMBE SUJATA LAXMAN           1513365
4  31129  BHOSALE LALIT SHRIKRISHNA         1513366
5  80940  BORSE SATISH MADHUKAR           1513367
6  34592  CHAUDHARI RAVINDRA ANANDA         1513368
7  18182  CHAUDHARI VANDANA RAJDHAR         1513369
8  31078  DESHMUKH ABASABHEB MANIKRAO        1513370
9  91642  DESHMUKH SATISH MADHUKAR          1513371
10  31082  KATKAR ASHISH SHARDCHANDRA         1513372
11  91769  KHACHANE SANTOSHI RAMESH          1513373
12  86701  KOLI ANIL PRALHAD             1513374
13  79018  KOLI MILIND SUBHANRAO           1513375
14  71501  MAHAJAN ADHAR HARCHAND           1513376
15  10473  MALI ANJANA KANHAIYALAL          1513377
16  67354  MATEEAULLA SAEEDULLA SAYYED        1513378
17  31090  PANPATIL BAPU ARJUN            1513379
18  31027  PARDESHI ANIL RAJENDRA           1513380
19  71539  PATIL DHANANJAY SUPADU           1513381
20  86756  PATIL DIPAKRAO ANANDRAO          1513382
21  31033  PATIL KHEMRAJ VASANT            1513383
22  31396  PATIL MURLIDHAR KISAN           1513384
23  31034  PATIL PAWANKUMAR VISHNU          1513385
24  31397  PATIL PRASHANT BHARAT           1513386
25  40689  PATIL RAVINDRA VASUDEV           1513387
26  31140  PATIL SANJIV BHALERAO           1513388
27  92345  PATIL SMITA MACHCHHINDRA          1513389
28  40942  PATIL SUBHASH DUBA             1513390
29  10431  PATIL SUNIL BHALERAO            1513391
30  31221  PATIL SUREKHA SHANTARAM          1513392
31  91339  PAWAR SARALA JANKIRAM           1513393
32  35001  PAWAR SHILA ASHOK             1513394
33  92492  PAWARA DIPAK BAHADUR            1513395
34  86832  PAWARA DONGARSING LEHARYA         1513396
35  86770  RAISONI SUNIL SHANTILAL          1513397
36  31292  RANDHIR SHARAD PANDURANG          1513398
37  80938  SALUNKE VITTHAL KESHVRAO          1513399
38  86677  SARODE PRITI CHANDRAKANT          1513400
39  31045  SAVAKARE PUSHPALATA MANOHER        1513401
40  31046  SHEWALE SANDHYA RAVINDRA          1513402
41  71515  SHIMPI SIMA RAGHUNATH           1513403
42  67322  SONAWANE NITIN SAHEBRAO          1513404
43  31049  SUTAR RAJENDRA MADHUKAR          1513405
44  86949  VASAVE RAJESH NANAJI            1513406
45  86835  VASAVE ROHIDAS SAKHARAM          1513407
46  31226  WALHE MUKESH UTTAMRAO           1513408
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2202 M.A. (Geography)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  39938  AMEEMUDDIN SHAMSUDDIN QAAZI        1513409
2  26296  BAGUL SANJAY RAMESH            1513410
3  39955  BARHATE JYOTI SOPAN            1513411
4  90548  BHANGALE DHANARAJ RAMESH          1513412
5  93086  BHANGALE HARISH NATHU           1513413
6  40028  BHIDE ALKA MADHUKAR            1513414
7  26297  BHOI NIRANJAN SHANKAR           1513415
8  39949  BIRHADE UJWALA GAUTAM           1513416
9  15132  BORASE YOGITA BANSILAL           1513417
10  39956  BOROLE LEENA PRAKASH            1513418
11  15133  BORSE MANISHA BANSILAL           1513419
12  40032  CHAUDHARI DIPAK UTTAM           1513420
13  15151  CHAUDHARI DIPMALA KASHINATH        1513421
14  39957  CHAUDHARI MINA KASHINATH          1513422
15  82512  CHAUDHARI NAMRATA SAKHARAM         1513423
16  68113  CHAUDHARI PUSHPA MAGAN           1513424
17  93050  CHAUDHARI SURENDRA KALIDAS         1513425
18  39971  CHAUDHARI SURESH SHASHIKANT        1513426
19  39951  DANDGAVHAL NILESH KANTILAL         1513427
20  19741  DEORE KAILAS YASHAWANT           1513428
21  39939  DOLE RAJESH KAUTIK             1513429
22  39972  JADHAV SUYOG JAGANNATH           1513430
23  20506  KANKHARE ARUN SADASHIV           1513431
24  39943  KOLHE SHUBHANGI RAMESH           1513432
25  40034  KOLI SUREKHA GOKUL             1513433
26  82549  KULKARNI MAHESH SUBHASH          1513434
27  15043  LOHAR MUKESH HARIBHAU           1513435
28  39973  MAHADIK HEMANT RAMESH           1513436
29  39952  MAHAJAN ARCHANA KAILAS           1513437
30  15159  MAHAJAN NILIMA BHIKA            1513438
31  40035  MAHAJAN SEEMA SHANTARAM          1513439
32  15141  MAHAJAN SHRIKANT BHAGWAN          1513440
33  93054  MAHAJAN SUNIL SURESH            1513441
34  40115  MANDLE JITENDRA SHAMRAO          1513442
35  15225  MARATHE HARSHALA SHIVAJIRAO        1513443
36  40036  MORE DATTATRAY PANDIT           1513444
37  39974  NAZMIN SHAIKH MUSHTAQUE AHEMAD       1513445
38  40037  OZARKAR PANKAJ PRABHAKAR          1513446
39  39960  PANJE NAYANA BHASKARRAO          1513447
40  40143  PATEL MINA NAROTTAM            1513448
41  39975  PATIL ANANDRAO VIJAY            1513449
42  40038  PATIL ANIL CHANDRASING           1513450
43  40090  PATIL ANITA HIRAMAN            1513451
44  68207  PATIL GUNWANT ARUN             1513452
45  82552  PATIL JAGADIP DAGADU            1513453
46  40041  PATIL LALIT BHANUDAS            1513454
47  40070  PATIL MUKESH RAMESH            1513455
48  39976  PATIL NITIN SHANTARAM           1513456
49  39945  PATIL PARAG HARI              1513457
50  93056  PATIL PRADEEP SURESH            1513458
51  37770  PATIL RAJENDRA DAGA            1513459
52  93163  PATIL SANDIPKUMAR BHIMRAO         1513460
53  70380  PATIL SHITAL JAGANNATH           1513461
54  37784  PATIL SUNIL MOTILAL            1513462
55  68209  PATIL SURESH SANTOSH            1513463
56  40116  PATIL YOGESH SHALIGRAM           1513464
57  39961  PAWAR PRASHANT GULABRAO          1513465
58  93058  PAWAR SIMA BHIMRAO             1513466
59  15212  PAWARA KILANGYA MANYA           1513467
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2202 M.A. (Geography)                   Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  93239  SALI ANITA GOVIND             1513468
61  93167  SALUNKE ARUN DEORAM            1513469
62  40072  SALUNKHE PUNAM SURESHRAO          1513470
63  40046  SANGALE GANESH RAMBHAU           1513471
64  15048  SAPKALE REKHA UTTAMRAO           1513472
65  93061  SHIKHARE SHAILESH UKHARDU         1513473
66  88719  SHINDE SACHIN PANDURANG          1513474
67  40048  SHIRSATH VISHWASRAO EKNATH         1513475
68  28429  SONAWANE SHATRUGHNA NAMDEO         1513476
69  28425  SONAWANE TUSHAR KASHINATH         1513477
70  39979  SUMAIYYA AFRIN SHAFIULLAH KHAN       1513478
71  93170  SURYAWANSHI PUNAM SHIVAJI         1513479
72  40062  SURYAWANSHI SAPNALI RAMESH         1513480
73  39946  THAKARE CHANDRAKANT VASANTRAO       1513481
74  39947  THAKUR MOHINI PRALHAD           1513482
75  39981  WARGHAT PANKAJ KISAN            1513483
76  70523  WARULE TIRUPATIKUMAR RAMESH        1513484
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2203 M.A. (Political Science)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  35973  BAGUL SANJAY RAMESH            1513485
2  87850  BHANDARKAR JAYASHREE RAMAN         1513486
3  32375  BORASE PRATIBHA PARMESHWAR         1513487
4  32334  CHAUDHARI KIRTI DEVIDAS          1513488
5  36264  DESALE SAVITA KASHINATH          1513489
6  93406  GAIKWAD SANTOSH SAHADEV          1513490
7  92947  GAVIT BABU VELJI              1513491
8  32132  GHOGARE PRAKASH RAGHUNATH         1513492
9  32095  GOGADIA UMESH ASHOK            1513493
10  32097  INGALE MADHURI GOVIND           1513494
11  93096  JADHAV SHARADA MADHAVRAO          1513495
12  80989  JOSHI AJAY HARI              1513496
13  87859  KADAM VAISHALI VISHWASRAO         1513497
14  93098  KOLHEKAR RAVINDRAKUMAR DNYANESHWAR     1513498
15  35980  KULKARNI PRADNYA GANESH          1513499
16  87727  MALI SHANTARAM SAMBHAJI          1513500
17  87629  MESHRAM PRADNYASHIL ANWAR         1513501
18  93362  MOHD. ABID SK SAMAD            1513502
19  87631  NIKAM PRASHANT PUNJU            1513503
20  32348  PATIL ANIL BHAURAO             1513504
21  93332  PATIL BHUSHAN HIRAMAN           1513505
22  36270  PATIL CHANDRASHEKHAR VYANKATESH      1513506
23  93263  PATIL DADAJI VINAYAK            1513507
24  32274  PATIL EKANATH PRATAP            1513508
25  35820  PATIL GEETABAI SHANTARAM          1513509
26  32104  PATIL MANISH LAXMAN            1513510
27  93143  PATIL RAMESH SANTOSH            1513511
28  32354  PATIL SATISH CHIMANRAO           1513512
29  32105  PATIL SEEMA SHARAD             1513513
30  35991  PATIL SWATI MURARJI            1513514
31  93416  PATIL VIJAY PREMCHAND           1513515
32  87733  PATIL VIKAS BHAIDAS            1513516
33  80983  PATIL VITTHAL JAGANNATH          1513517
34  19228  PAWAR ALKA VIKRAM             1513518
35  35823  PAWAR KIRAN CHHAGANLAL           1513519
36  87871  PAWAR SUSHMA VIKRAM            1513520
37  32359  PINJARI RAMJAN BHIKAN           1513521
38  32284  RATHOD RAJENDRA BABAN           1513522
39  19270  SALUNKHE JAYSHREE CHHAGANLAL        1513523
40  32285  SHELAR JAYAVANT GULABRAO          1513524
41  32226  SONAWANE MANISH BHALERAO          1513525
42  36187  SURYAWANSHI MANIK GALICHAND        1513526
43  32109  TADE DINESH BALIRAM            1513527
44  93345  THAKUR SUDHIRKUMAR MUKUNDRAO        1513528
45  87797  WAGH SUDHAKAR SHANTARAM          1513529
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2204 M.A. (Sociology)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  88035  BHADANE PRADIP SAHEBRAO          1513530
2  32459  JADHAV ASHA LAXMANRAO           1513531
3  88015  KHAIRNAR RAJESH DHONDU           1513532
4  32476  MORE ROHINI ASHOK             1513533
5  32502  SONAWANE VINOD BHIKANRAO          1513534
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2205 M.A. (Economics)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  18919  BHAMARE SHITAL JANKIRAM          1513535
2  92894  BHAMARE VAISHALI BHASKAR          1513536
3  92994  BHAVSAR GANESH BABULAL           1513537
4  18647  CHAVAN VISHNU DAGA             1513538
5  92737  CHAYAN LAL D/O I J LAL           1513539
6  35361  CHOUDHARI ANJALI VASANTRAO         1513540
7  93035  DESALE SARIKA SHIVAJIRAO          1513541
8  33861  GAIKWAD MANOJKUMAR JYOTIRAM        1513542
9  35398  GAWANDE SANDIP SHANKARRAO         1513543
10  31888  GORE KIRAN PRAKASH             1513544
11  31718  JADHAV KISHOR SUBHASH           1513545
12  35295  MAGARE VIKAS ANANTRAO           1513546
13  31892  MAKADE KALPANA SUBHASH           1513547
14  31614  MARATHE MANISHA PRATAP           1513548
15  35406  MEGHE VINOD EKNATH             1513549
16  35368  MOHARIL SARITA PURUSHOTTAM         1513550
17  18929  NARBHAWAR MANISHA PITAMBER         1513551
18  92972  PATEL EKANATH HIRALAL           1513552
19  30106  PATIL ASHOK EKANATH            1513553
20  31585  PATIL BHARATI SUDHAKAR           1513554
21  92278  PATIL DIGAMBAR BALIRAM           1513555
22  91846  PATIL GAJANAN DHANSING           1513556
23  35301  PATIL GOKUL TRYAMBAK            1513557
24  31587  PATIL KHUSHAL PRABHAKAR          1513558
25  31986  PATIL MANISHA JAGANNATH          1513559
26  31798  PATIL NITIN MADHAVRAO           1513560
27  31898  PINJARI ASHA AJIT             1513561
28  92831  POTDAR MUKTI SUBHASHCHANDRA        1513562
29  31623  RANE ASHWINI PADMANATH           1513563
30  92669  SAVANT DIGAMBAR SAHEBRAO         1513564
31  87409  SHIRSATH RAMAKANT NILKANTH         1513565
32  87116  TADAVI SHRAVAN BABULAL           1513566
33  31730  WAHULRAJE VIDYA BHASKAR          1513567
34  92119  WARKE KIRAN AMRUT             1513568
35  71618  WARKE NARENDRA EKANATH           1513569
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2206 M.A. (Psychology)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  93075  BHIVASANE SUVARNA BHAGWAT         1513570
2  32592  JADHAV ASHISH SUBHASH           1513571
3  32563  MAHAJAN SANGITA BHAIDAS          1513572
4  32575  PATIL YOGINI SITARAM            1513573
5  32585  SHIRSATH SUNANDABAI HIMMATRAO       1513574
6  32595  WANI NETRA ARUN              1513575
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2207 M.A. (Philosophy)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32656  HEMRAJ MANOHAR PATODEKAR          1513576
2  88134  MAHAJAN MOHINI NARAYAN           1513577
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2208 M.A. (Defence & Strategic Studies)          Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36402  AHIRRAO RAKESH NARAYAN           1513578
2  42313  PATIL BHAUSAHEB KASHINATH         1513579
3  93163  PATIL GOKUL TUKARAM            1513580
4  32628  SHARMA SONIYA MOHAN            1513581
5  93582  WANKHEDE PRASHANT ROHIDAS         1513582
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2209 M.S.W.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  41014  ABDUL ARIF ABDUL RAZZAUE          1513583
2  40816  AGNIHOTRI YASHWANT ARVIND         1513584
3  40864  ASHISHKUMAR VISHNU GHUSALE         1513585
4  24083  BACHHAV KAUSHALYA C.            1513586
5  14653  BADGUJAR NITIN RAMDAS           1513587
6  40955  BAGUL JYOSTANA DILIP            1513588
7  40817  BARI RAJSHRI NAMDEO            1513589
8  40819  BHALERAO BHUSHAN GOVIND          1513590
9  40959  BHAMARE RAJIV PRAKASH           1513591
10  40820  BHARAMBE SARALA REVAJI           1513592
11  41020  BHAROTE BHAGYASHRI RAVINDRA        1513593
12  41023  BHOYE SANJAY VANJEE            1513594
13  40960  BORASE DEEPAK PRABHAKAR          1513595
14  40822  CHAUDHARI CHHAYA SHANTARAM         1513596
15  94377  CHAUDHARI KIRTI MUKUNDRAO         1513597
16  40824  CHAUDHARI MEENAKUMARI CHINDHU       1513598
17  40825  CHAUDHARI NILESH SHANTARAM         1513599
18  91843  CHAUDHARI ROHANKUMAR ARVINDBHAI      1513600
19  91842  CHAUDHARI SANDIPKUMAR VAJESINGBHAI     1513601
20  40961  CHAUDHARI VIJETA J.            1513602
21  24106  CHAVAN NILIMA BABURAO           1513603
22  40827  DANDEKAR NITEEN VASANT           1513604
23  35176  DEORE REKHA J.               1513605
24  84047  DESAI GITANJALI ARVIND           1513606
25  40950  DESAI SANDIPKUMAR REVAJIBHAI        1513607
26  18275  DESAI SWETA REVJIBHAI           1513608
27  22070  DESALE SHARAD MADHAVRAO          1513609
28  40963  DHAKAD PAVAN PRAKASH            1513610
29  40870  DHANDORE GITA I.              1513611
30  40965  DIGHE NITESH SHANTARAM           1513612
31  18276  GAMIT MITABEN BHANGIABHAI         1513613
32  40829  GHOTKAR SAPANA PANDHARINATH        1513614
33  83950  GHUGE VIJAY SHALIGRAM           1513615
34  75919  JADHAV ANITA YASHWANTA           1513616
35  91928  KOCHURE VANDANA RAMDAS           1513617
36  40834  KULKARNI MANDAR MANOHAR          1513618
37  41038  LAMBOLE SONALI ASHOK            1513619
38  24140  MAGARE SUNIL SUKDEO            1513620
39  41041  MAHAJAN JAGRUTI ASHOK           1513621
40  40971  MALI NANDAKINI LOTAN            1513622
41  18109  MEGHE VINOD EKNATH             1513623
42  24071  MORE SHUBHANGI YUVARAJ           1513624
43  24026  NITIN ANANDRAO JADHAV           1513625
44  92057  PATEL GEETABEN RAMTABHAI          1513626
45  94383  PATEL MUKESH BABUBHAI           1513627
46  92087  PATEL PINKESHKUMAR JEKISHANBHAI      1513628
47  92059  PATEL SATISHCHANDRA ZEENABHAI       1513629
48  40841  PATIL ANITA RAMAKANT            1513630
49  91957  PATIL KAILAS RAGHUNATH           1513631
50  40978  PATIL MAHENDRA NIMBA            1513632
51  40979  PATIL MANISHA RAMDAS            1513633
52  40844  PATIL PITAMBAR PANDIT           1513634
53  40845  PATIL RAJASHRI JAGANNATH          1513635
54  40848  PATIL SUNITA SHALIGRAM           1513636
55  40896  PATIL VISHVAJIT PANDITRAO         1513637
56  40849  PAWAR ANIL KARTAR             1513638
57  40851  PAWAR KIRAN CHHAGANLAL           1513639
58  40987  PAWAR SARALA HANUMAN            1513640
59  18291  PAWARA DINKAR JIRYA            1513641
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2209 M.S.W.                        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  40990  PIMPALE NILIMA PANDIT           1513642
61  24160  PRAJAPATI NITESHKUMAR MANSUKHBHAI     1513643
62  24144  RANE BHARAT RAMLAL             1513644
63  41061  RATHOD KETANKUMAR BALDEVSINH        1513645
64  18239  SALI SHITAL RAMCHANDRA           1513646
65  23885  SALUNKE PRAMOD VISHWASRAO         1513647
66  51647  SANANSE NARENDRA KASHINATH         1513648
67  91918  SANANSE SHASHIKANT BARASU         1513649
68  40868  SANTOSH HARICHANDAR GHODESWAR       1513650
69  40940  SHELAR MANOJ BABURAO            1513651
70  40854  SHELORE VINOD SHRIRAM           1513652
71  18296  SHIMPI PANKAJ HIRALAL           1513653
72  41062  SHROFF ANKITA SUBHASHCHANDRA        1513654
73  41063  SHROFF RUPALI VIJAY            1513655
74  92000  SONAWANE CHANDRASHEKHAR RAMANLAL      1513656
75  18129  SONAWANE RAVINDRA RAJARAM         1513657
76  40856  TADAVI AKHATAR GAFUR            1513658
77  83991  TADAVI CHANDRASHEKHAR BIRHAM        1513659
78  92095  THAKARE ANILKUMAR JAMSINGBHAI       1513660
79  41081  THAKARE MINAKSHI RAMU           1513661
80  40859  THAKUR KAPIL RAMESH            1513662
81  40860  THOSAR VRUSHALI PRAKASH          1513663
82  40861  UPASANI HITENDRA NARENDRA         1513664
83  92066  VALAVI SHARMILA KOCHARU          1513665
84  18305  VASAVA VINODBHAI NAVALBHAI         1513666
85  40862  VISHAL JETHI F/N VINOD KUMAR JETHI     1513667
86  84011  WADE SURESH DAYARAM            1513668
87  40863  WADHE KAVITA SURESH            1513669
88  34291  WANI SONALI ARUN              1513670
89  18176  WANKHEDE MANISHA SHANKAR          1513671
90  84102  WANKHEDE SHAILENDRA MADANLAL        1513672
91  92019  WANKHEDKAR RATNABAI TANAJI         1513673
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2210 M.C.J.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  93879  GADLING DEWANAND BHAURAO          1513674
2  24912  LIKHAR SHAILESH BHASKARRAO         1513675
3  25344  LOKHANDE DILIP MAHIPATI          1513676
4  93890  NITALE VINOD AJABRAO            1513677
5  25341  PATHAK SUNIL BALWANT            1513678
6  24917  TAPPE VAIBHAV VASANTAO           1513679
7  34077  THORAT DINESH SURESH            1513680
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2211 M.LIB.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32784  CHAUDHARI JAIPALSINGH BHARATSING      1513681
2  32791  FIRAKE VIDYA NILKANTH           1513682
3  32800  KURKURE ARVIND DASHARATH          1513683
4  19059  NIKAM PRAVIN JIJABRAO           1513684
5  32796  PATE NANDKISHOR EKNATH           1513685
6  32801  PATIL SUNIL PURUSHOTTAM          1513686
7  32785  PAWAR PRAVIN NILKANTHRAO          1513687
8  32797  SONAWANE AVINASH SUMANT          1513688
9  32787  SURYAWANSHI JYOTI SURESH          1513689
10  32804  TAYADE SANDEEP GOPAL            1513690
11  32798  WANI CHANDRASHEKHAR DHANRAJ        1513691
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2212 M.A. (Mass communication)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  94040  BAGUL NILIMA VIJAY             1513692
2  24979  BORSE SHWETAMBARI SATISH          1513693
3  25001  JAIN JAYA PREMCHAND            1513694
4  94096  MAHAJAN ARUN BHATU             1513695
5  94045  PAROLEKAR SANDIP RAMESH          1513696
6  24936  PATHAK VRUSHALI VIJAY           1513697
7  24938  SAWARKAR MANJU MADHUKAR          1513698
8  24939  SHARMA BHAVNA JAGANATH           1513699
9  24940  TILLU REVATI SANJAY            1513700
10  24996  WAGH KAVITA ASHOK             1513701
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2402 M.Phil. (Geography)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  BADGUJAR ARVIND AMRUT           1513702
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2502 Ph.D. (Geography)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  ALIZAD SURESH SUPADULAL          1513703
2    0  VAISHAMPAYAN MOHAN RAJARAM         1513704
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2503 Ph.D. (Political Science)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  MORE SURENDRA AMBAR            1513705
2    0  NIKAM BHAGWAN DAULAT            1513706
3    0  PAWAR PRAMOD MANOHAR            1513707
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2505 Ph.D. (Economics)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  AVINASH RAMLAL NIKAM            1513708
2  99999  DHAKE SURESH BHASKAR            1513709
3    0  DIWATE KARBHARI BABANRAO          1513710
4    0  GAMBHIRE SAMPAT NAMDEO           1513711
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 2506 Ph.D. (Psychology)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  BHARAT TULSHIRAM LABHANE          1513712
2    0  MARATHE SUREKHA VAMANRAO          1513713
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3101 B.SC. (Physics)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  60163  AGRAWAL NIKITA GOPAL            1513714
2  59315  BADGUJAR SAGAR RAMDAS           1513715
3  60517  BADGUJAR SONALI BHATU           1513716
4  59490  BAVISKAR RAHUL RAMLAL           1513717
5  24156  BENDRE VIJAY SAHADU            1513718
6  60518  BHADANE SHITAL RAJKISHOR          1513719
7  60110  BHALERAO KAMLESH ARVIND          1513720
8  34251  BHAMARE PRASHANT GANESH          1513721
9  56417  BHAMARE VIJAYENDRA BHATU          1513722
10  57374  BHANGALE NAYANA NARAYAN          1513723
11  34125  BHAVASAR BHAGYASHRI DNYANESHWAR      1513724
12  60165  BHAVSAR CHARUSHILA RAJENDRA        1513725
13  33660  BHAVSAR MAHESH PRAKASH           1513726
14  46375  BHAVSAR SUSHIL PANDURANG          1513727
15  59147  BONDE BHAVANA LAXMAN            1513728
16  60519  CHAUDHARI HARSHADA DILIP          1513729
17  46280  CHAUDHARI JITENDRA BANSILAL        1513730
18  56981  CHAUDHARI UJWALA PRAMOD          1513731
19  32850  CHAUDHARI YOGESH ARJUN           1513732
20  45930  CHAVHAN KAMLESH KASHINATH         1513733
21  58779  CHITODE VAIBHAV RATNAKAR          1513734
22  44660  DESHMUKH DIPALI RAMESHRAO         1513735
23  59582  DESHMUKH TAMAL PRAKASHRAO         1513736
24  61511  DESHPANDE ANAND KISHOR           1513737
25  23587  DESHPANDE KISHORI PRAKASH         1513738
26  46376  DESHPANDE SHILPA MADHUKAR         1513739
27  57816  DIAGO MICHAEL LEMOS F/N MICHAEL LEMOS   1513740
28  61797  DIGHE MUKESH ASHOK             1513741
29  60520  GAHIWAD GANESH LOTAN            1513742
30  59491  GARGE KEDAR SUBODH             1513743
31  44587  GORANE KAILAS SUBHASH           1513744
32  33838  GUJAR VRUSHALI PRAKASH           1513745
33  16789  INDASRAO VRUSHALI SHALIGRAM        1513746
34  31280  INGALE CHAITALI DNYANDEO          1513747
35  32759  INGLE SARANG DAMODAR            1513748
36  61798  JADHAV HARISH PUNDLIK           1513749
37  60522  JADHAV MOHINI PANDITRAO          1513750
38  61235  JADHAV SHYAM JAYARAM            1513751
39  62017  JAIN ROSHAN RAMESH             1513752
40  16758  JANGALE PRATIMA SAMBHAJI          1513753
41  33740  JAWARE PRASHANT GAJANAN          1513754
42  33056  KALE VAISHALI KHANDU            1513755
43  33840  KANHAIYA GANESH PARASHARAM         1513756
44  58370  KASAR ANJUM AARA ABDUL RAZZAQUE      1513757
45  32321  KASAT VIVEK VIJAY             1513758
46  58783  KETKAR AMIT SURYAKANT           1513759
47  32226  KHAIRE NILESH DAGADU            1513760
48  58784  KHARCHE KISHOR RAMDAS           1513761
49  17271  KOTKAR ARCHANA VASANT           1513762
50  58785  KULKARNI AMOL ANIL             1513763
51  61512  KULKARNI NIRMAL MAHENDRA          1513764
52  59309  KULKARNI SHWETA LAXMIKANT         1513765
53  59493  KULKARNI YOGINI CHANDRAKANT        1513766
54  51344  KUTTY SHIJU KUNJU             1513767
55  61411  LONAKAR GANESH SAYAJI           1513768
56  32439  MAHAJAN ANIL VITTHAL            1513769
57  60105  MAHAJAN BHUSHAN PRAKASH          1513770
58  30412  MAHAJAN MANOJ ARJUN            1513771
59  17071  MAHAJAN NILIMA BHAURAO           1513772
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3101 B.SC. (Physics)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  16790  MAHAJAN SUJATA DINKAR           1513773
61  60111  MALKHEDE PRASHANT LALCHAND         1513774
62  30856  MAMTA CHOUDHARY F/N DHANNARAM       1513775
63  61513  MANIYAR SAYED MUDASSAR AHAMED SAYYAD MAJID 1513776
64  58800  MANKAR GAJENDRA SHRIDHAR          1513777
65  63412  MARATHE PANKAJ NAMDEO           1513778
66  60524  MARATHE SAVITA PANDIT           1513779
67  58786  MD. SAJID KHAN  ILYAS  KHAN       1513780
68  59682  MOHAMMAD MUSTAKIM SAYYED SAJJAD ALI    1513781
69  45615  MOHD SADIQUE ABDUL RAHAMAN         1513782
70  51290  MUNDAKE PRAFUL CHANDRAKANT         1513783
71  45892  MUSALE BHUSHAN VINAYAK           1513784
72  33654  MUSALE SEEMA SUDAM             1513785
73  45893  NANDAN KALPANA PANDURANG          1513786
74  60525  NANDRE DARSHNA ASHOKRAO          1513787
75  31880  NAVALKHE SATISH UTTAMRAO          1513788
76  58371  NILOFAR JAHAN MEHMOOD KHAN         1513789
77  31380  NIZARE NANDALAL DAMU            1513790
78  60526  OGALE HARSHALA ARUN            1513791
79  16945  PACHPOLE PRADIP RAMKRISHNA         1513792
80  17344  PAGAR RAKESH SUBHASH            1513793
81  61298  PAGARE PRAVIN SUBHASH           1513794
82  59311  PARDESHI MOHAN BABURAO           1513795
83  31094  PATHAK AJAY DEVIDAS            1513796
84  60528  PATHAK MADHAVI PRAVIN           1513797
85  59586  PATIL ATUL MUKUNDA            1513798
86  58787  PATIL JAYESH SANTOSH            1513799
87  61958  PATIL JYOTI DEVIDAS            1513800
88  50939  PATIL JYOTI RAJARAM            1513801
89  59151  PATIL LALITKUMAR RAMCHANDRA        1513802
90  59152  PATIL MANISHA DNYANDEO           1513803
91  59313  PATIL PRIYANKA ASHOK            1513804
92  58788  PATIL PRIYANKA PRAMOD           1513805
93  32739  PATIL RAVINDRAKUMAR DILIP         1513806
94  61514  PATIL RUPESH SHASHIKANT          1513807
95  55879  PATIL SANDEEP LALJI            1513808
96  60106  PATIL SANDEEP SOPAN            1513809
97  60107  PATIL SHAKUNTALA SHAILENDRANATH      1513810
98  16840  PATIL SHITAL SHIRISH            1513811
99  45895  PATIL SHITAL SURESH            1513812
100  60529  PATIL SUVIDHA RAVINDRA           1513813
101  61959  PATIL SWETA SHARADRAO           1513814
102  51128  PATIL VISHAL BHASKAR            1513815
103  61960  PAWAR JYOTI NARAYAN            1513816
104  33656  PAWAR SONAL CHANDRAKANT          1513817
105  18370  PAWAR VISHAL DILIPRAO           1513818
106  33361  PIMPALE VINIT TUKARAM           1513819
107  61799  PRAJAPATI NILESH ANANDA          1513820
108  21947  RAJPUT SANDEEP JAGDISH           1513821
109  50219  RANE KANCHAN DAGADU            1513822
110  57820  RANE RASHMI ARUN              1513823
111  60195  RANE VAISHALI NINU             1513824
112  58789  RAO SAGAR KISHOR              1513825
113  60530  ROKADE BHUSHAN VIJAY            1513826
114  31593  SAGARE JAGDISH SHIVAJI           1513827
115  58199  SALUNKHE DIPAK BHARAT           1513828
116  21492  SAPKALE SUBODH MURALIDHAR         1513829
117  58201  SHAIKH MD ASHER MD SAEED          1513830
118  60531  SHELAR VIVEK BHATU             1513831
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3101 B.SC. (Physics)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  32687  SHELKE YOGESH YUVARAJ           1513832
120  59154  SHIRKE SARITA KASHINATH          1513833
121  57821  SHUKLA MAUKTIK MUKUND           1513834
122  61517  SHUKLA PRIYANKA BHALCHANDRA        1513835
123  58790  SONAR SHITAL MADHUKAR           1513836
124  61800  SONAWANE RACHANA VIJAY           1513837
125  33059  SONAWANE SHITAL BALIRAM          1513838
126  50056  SURWADE UMESH PRADIP            1513839
127  61801  SURYAWANSHI NITEEN ABASAHEB        1513840
128  50824  SURYAWANSHI PAVAN RAMESH          1513841
129  57822  SWATI LONDHE F/N ASHOK KUMAR LONDHE   1513842
130  33060  TELE PRAFULLA PRAKASH           1513843
131  62021  THAKUR VAISHALI RAMSING          1513844
132  44234  THETE CHHAYA KRISHNA            1513845
133  51292  WADILE RAJASHREE PRAFULCHANDRA       1513846
134  16765  WADNERE YOGESH PURUSHOTTAM         1513847
135  60906  WAGH PRAMOD KISAN             1513848
136  59684  WAGH SNEHAL SAYAJIRAO           1513849
137  32034  WANI JAYSHRI RAMESH            1513850
138  60907  YADAV RAMESHWAR RAMLAL           1513851
139  56713  YEOLE RAVINDRA VASANT           1513852
140  61414  ZAKAULLA KHAN REHMATULLA KHAN       1513853
141  57823  ZAMBARE YOGINI CHANDRAKANT         1513854
142  58791  ZAMBRE SACHIN GOPAL            1513855
143  59155  ZOPE YOGITA MURLIDHAR           1513856
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3102 B.SC. (Electronics)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  59891  AGRAWAL REKHA SUBHASHCHANDRA        1513857
2  22736  AHIRRAO PALLAVI SHANKARRAO         1513858
3  57959  ANUPAM NARAYAN F/N S.N.KUMAR        1513859
4  58549  AQUIL MUSTAFA MUSHTAQ           1513860
5  60675  BADGUJAR ROHAN RAVINDRA          1513861
6  60977  BADGUJAR UDAY RAVINDRA           1513862
7  58224  BAGHELE KAVITA               1513863
8  58410  BARI PRATIBHA SUBHASH           1513864
9  51047  BAVISKAR AVINASH AJITRAO          1513865
10  58225  BHALERAO SUSHANT SURESH          1513866
11  58411  BHARAMBE JAYSHREE KALIDAS         1513867
12  62037  BHOI DINESH MOTILAL            1513868
13  58828  BHOLE GIRISH SITARAM            1513869
14  57961  BHOLE VAISHALI ANIL            1513870
15  58412  BHOLE VRUSHALI ASHOK            1513871
16  58413  BORKAR PRITI PRABHUDAS           1513872
17  55902  CHAUDHARI AJAY DHARMARAJ          1513873
18  50248  CHAUDHARI GEETA ARUN            1513874
19  58226  CHAUDHARI NISHIKANT ARUN          1513875
20  58416  CHAUDHARI PUNAM SURESH           1513876
21  60978  CHAUDHARI RAKESH DINKAR          1513877
22  60979  CHAVAN SWATI PRAKASH           1513878
23  57962  DAHIBHATE PRAVIN RAMESH          1513879
24  57979  DAMBARE KAMLESH MANGESH          1513880
25  32292  DEO RAHUL ASHOK              1513881
26  50366  DHAWASE BALASAHEB MAROTRAO         1513882
27  57963  DHERE AVIRASHRI ARVIND           1513883
28  57964  DINI MURTAZA ILYAS             1513884
29  50367  DIXIT VINAY SHRAWAN            1513885
30  58829  DUBEY AMIT RAJENDRA            1513886
31  60980  FAHEEM HASAN JAMEEL AHMAD         1513887
32  59885  GAJARE JIVAN YADAV             1513888
33  51393  INDANI POOJA SHIRISH            1513889
34  58834  JADHAV ABHAYSING VASANT          1513890
35  61431  JADHAV KAVITA ROHIDAS           1513891
36  60676  JADHAV MANOJ DEELIP            1513892
37  60684  JADHAV SHRADDHA SOMANATH          1513893
38  50091  JAGTAP BHUSHAN NANDKISHOR         1513894
39  59512  JAGTAP NILESH ASHOK            1513895
40  57378  JOSHI ARCHANA PRAKASH           1513896
41  62040  JOSHI KUMARGAURAV ARUN           1513897
42  61432  JOSHI PRACHI VILAS             1513898
43  31215  JOSHI RAVINDRA BABAN            1513899
44  60985  KARLE AMOL SAMBHAJI            1513900
45  59886  KHADAYATE SHAILAJA PRAKASH         1513901
46  58414  KHADKE SUNITA KRISHNA           1513902
47  33261  KHAIRNAR ANIL GULABRAO           1513903
48  58546  KHALILKHAN HAMIDKHAN            1513904
49  59701  KHAN JAMIL AHMED MOHAMMED YAQOOB      1513905
50  32110  KOKANDE PALLAVI BHIKAN           1513906
51  57965  KOLHE NITAL PANDHARINATH          1513907
52  58550  KOLHE RITESH KAMALAKAR           1513908
53  33262  KOTKAR KAPIL KAMALKAR           1513909
54  60678  KULKARNI PAURNIMA BHAGAWANT        1513910
55  57966  MAHAJAN KAVITA DATTU            1513911
56  59887  MAHAJAN NIKHIL ASHOK            1513912
57  57967  MAHAJAN PRAJAKTA RAMBHAU          1513913
58  57968  MAHAJAN PRIYANKA VILAS           1513914
59  32112  MAHAJAN SHVETA CHANDRAKANT         1513915
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3102 B.SC. (Electronics)                  Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  60981  MARATHE GANESH VIJAY            1513916
61  45734  MARATHE NILESH PANDIT           1513917
62  43563  NHAVKAR VIKAS PRALHAD           1513918
63  46019  NIKUMBH MAHENDRA JAGANNATH         1513919
64  60982  PAGARE UMESH BHIMRAO            1513920
65  57969  PATIL BHAGYASHREE KAMALAKAR        1513921
66  31214  PATIL KIRAN SHANTARAM           1513922
67  59893  PATIL MAMTA CHANDRAKANT          1513923
68  57972  PATIL NITIN RAMDAS             1513924
69  57973  PATIL NITIN UMAKANT            1513925
70  58547  PATIL RAHUL VASANTSING           1513926
71  59888  PATIL RAVINDRA PRALHAD           1513927
72  60681  PATIL VAIBHAV ATMARAM           1513928
73  51051  PATIL VALMIK SHANKAR            1513929
74  31711  PATIL VINOD TUKARAM            1513930
75  31014  PAWAR GAURAV RAVINDRA           1513931
76  59889  PHALAK PANKAJ GOPAL            1513932
77  57974  RAJPUT JAYA UMARAO             1513933
78  60682  RANALKAR REKHA SURESHCHANDRA        1513934
79  31353  RANE DEVSHREE SUBHASH           1513935
80  59890  RANE NITIN RAMESH             1513936
81  31355  RANE SWATI NARAYAN             1513937
82  60685  RAOTE RAJESH SANDIP            1513938
83  60983  SALVE DEEPAKKVMAR ASHOK          1513939
84  57976  SAPKALE PRADIP CHANDRAKANT         1513940
85  16472  SARODE CHANDRASHEKHAR CHANDRAKANT     1513941
86  56055  SARODE ROHINI RAVINDRA           1513942
87  58831  SHINDE UMESH SATISH            1513943
88  62038  SONAR ANSHUMAN VINOD            1513944
89  59371  SONAWANE KAMINI PANDURANG         1513945
90  57977  SONAWANE SHWETA SURESH           1513946
91  58415  TOKE VIJAYA BALKRISHNA           1513947
92  33485  UPADDHE HITESH DNYANDEO          1513948
93  50094  VARADE YOGESH DATTATRAY          1513949
94  50372  VISHWAKARMA MAHENDRA SUBHASH        1513950
95  58228  WAGH RAHUL PRAKASH             1513951
96  58548  WASEEM KHAN KHURSHID JAMAL KHAN      1513952
97  56875  ZAMBARE TANUJA CHANDRAKANT         1513953
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  61029  AADIL HUSAIN AKHTAR HUSAIN         1513954
2  61031  ABRAR HUSAIN ABDUL RASHEED         1513955
3  50940  ADHAV DIPALI SURESH            1513956
4  34255  AGRAWAL PUNAM SHALIGRAM          1513957
5  59665  AHIRRAO GIRISH MADHUKAR         1513958
6  59645  AMRUTKAR SACHIN NIMBA          1513959
7  32961  AMRUTKAR ARCHANA SURESH          1513960
8  59551  AMRUTKAR PREETI ASHOK           1513961
9  60023  AMRUTKAR PUNAM VINAYAK           1513962
10  61032  ANSARI MOHAMMADSIRAJ ABULHASAN       1513963
11  32615  ATTARDE DEVENDRA PUNDLIK          1513964
12  61820  AVHARE NITESH ASHOK            1513965
13  60246  AWATARE PARESH SHARAD           1513966
14  60790  AYAREKAR SAMEER DATTATRAY         1513967
15  45924  BACHHAO PRITI DILIP            1513968
16  46359  BACHHAV GAJANAN MANSARAM          1513969
17  62044  BACHHAV RITESH BHATU            1513970
18  61033  BADGUJAR CHANDRAKANT BHASKAR        1513971
19  59393  BADGUJAR KIRTIKUMAR CHANDULAL       1513972
20  58939  BADHE NILESH RAVINDRA           1513973
21  58514  BADHE SEEMA DEVIDAS            1513974
22  58107  BAGAL DEEPAK SURESH            1513975
23  30819  BAGUL ABHAY DAMODAR            1513976
24  61134  BAGUL SHARAD BHAGWAN            1513977
25  58940  BARHATE MOHINEE MADHUKAR          1513978
26  32694  BARI AMOL LAXMAN              1513979
27  58941  BARI KANCHAN VASANT            1513980
28  33615  BAVISKAR KIRAN BHIKA            1513981
29  59088  BAVISKAR POURNIMA BABULAL         1513982
30  59396  BAVISKAR PRAKASH BHAGVAN          1513983
31  22483  BAVISKAR PRAVIN RAGHUNATH         1513984
32  61101  BEHERE JIDNYESH RAGHUNATH         1513985
33  58943  BENDALE SHITAL DINKAR           1513986
34  14887  BENDALE SUVARNA LILADHAR          1513987
35  61036  BHADANE RISHIKESH RAMESH          1513988
36  32042  BHADANE VINOD SURESH            1513989
37  61037  BHAMARE MANISHA DAULAT           1513990
38  61264  BHAMARE SHARAD ASHOK            1513991
39  45850  BHAMARE SIDDHARTHA ASHOK          1513992
40  60793  BHAMARE VIJENDRA VITTHAL          1513993
41  61265  BHAMRE PALLAVI BALASAHEB          1513994
42  44262  BHANGALE DEVENDRA NATHU          1513995
43  59235  BHANGALE DIPAK DAMODAR           1513996
44  58486  BHANGALE KAVITA NILAKANTH         1513997
45  58487  BHANGALE KUMUDINI NEMIDAS         1513998
46  58111  BHARAMBE AMOL GOPAL            1513999
47  59017  BHARAMBE ATUL RAVINDRA           1514000
48  50323  BHARAMBE DEEPAK NIVRUTTI          1514001
49  59904  BHARAMBE DIGAMBAR KASHINATH        1514002
50  59905  BHARAMBE HARISH VISHVANATH         1514003
51  59236  BHARAMBE JITENDRA  KRISHNA        1514004
52  59018  BHARAMBE SMITA RAVINDRA          1514005
53  33845  BHAVASAR ARUNA GHANASHYAM         1514006
54  50944  BHAVASAR SHITAL RATNAKAR          1514007
55  59397  BHAVE DIPALEE SHARAD            1514008
56  32696  BHAVSAR DIPAK RAMESH            1514009
57  60794  BHAVSAR GHANASHYAM ANIL          1514010
58  32147  BHAVSAR RUPESH SUDHAKAR          1514011
59  61748  BHAVSAR SWATI VASANT            1514012
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  46382  BHAVSAR YOGESH MADHUKAR          1514013
61  58488  BHIMATE JAYASHRI DEVIDAS          1514014
62  59982  BHIRUD SANGITA RAMESH          1514015
63  59089  BHIRUD LEENA MADHAV            1514016
64  44929  BHIRUD VARSHA NIVARUTTI          1514017
65  60345  BHOGARE RAKESH NATHU            1514018
66  44697  BHOI DIPAK TUKARAM             1514019
67  34214  BHOI SHRIKANT SANTOSH           1514020
68  44904  BHOLE KAVITA GAUTAM            1514021
69  58112  BHOLE PRADIP BHASKAR            1514022
70  60025  BIRARI SAGAR SUBHASH            1514023
71  60115  BOHARA TINA MANAKCHAND           1514024
72  22100  BONDE BHAVANA TULSHIRAM          1514025
73  59090  BONDE SHITAL DIGAMBAR           1514026
74  59906  BONDE VAIBHAV CHUDAMAN           1514027
75  32148  BORA VAISHALI RAMESHLAL          1514028
76  59709  BORASE BHUSHAN BHIKANRAO          1514029
77  59710  BORASE PRASHANT SHARAD           1514030
78  33070  BORASE PRIYANKA VIJAY           1514031
79  17077  BORASE VIDYA SADASHIV           1514032
80  59116  BORNARE JAYASHRI VASANT          1514033
81  59648  BORSE BHUSHAN NAGORAO          1514034
82  61042  BORSE BHUSHAN LALCHAND           1514035
83  61043  BORSE RAHUL GANESH             1514036
84  61625  BORSE SHALINI PRABHAKAR          1514037
85  45804  BORSE YOGESH RAMESH            1514038
86  59092  CHANDRAKAR SUREKHA CHATURILALJATAV     1514039
87  21682  CHATUR DHIRAJ SURESH            1514040
88  59983  CHAUDHARI DIPALI AMRIT          1514041
89  59984  CHAUDHARI HEMACHANDRA GHANASHYAM     1514042
90  59985  CHAUDHARI ISHWAR VASANT         1514043
91  45181  CHAUDHARI AJAY WAMAN            1514044
92  58325  CHAUDHARI AMOL VALLABH           1514045
93  61682  CHAUDHARI ANIL SUBHASH           1514046
94  60027  CHAUDHARI ASHOK BHADU           1514047
95  59907  CHAUDHARI BHAVANA VASANT          1514048
96  18590  CHAUDHARI CHAMPALAL DEORAM         1514049
97  59908  CHAUDHARI CHANDAN ARUN           1514050
98  59093  CHAUDHARI DEEPALI PRABHAKAR        1514051
99  58114  CHAUDHARI DEVAYANI SANJAY         1514052
100  32576  CHAUDHARI GEETA SURENDRA          1514053
101  30870  CHAUDHARI HEMANT GOPAL           1514054
102  58489  CHAUDHARI KHUSHABU ASHOK          1514055
103  18643  CHAUDHARI MAMATA MANOHAR          1514056
104  33849  CHAUDHARI MAMATA SANJAY          1514057
105  32577  CHAUDHARI NILESH GAJANAN          1514058
106  58945  CHAUDHARI NITIN ARUN            1514059
107  44181  CHAUDHARI PALLAVI MOHANDAS         1514060
108  60305  CHAUDHARI PAWAN SUDHAKAR          1514061
109  51133  CHAUDHARI PRASHANT SURESH         1514062
110  62047  CHAUDHARI PRAVIN ASHOK           1514063
111  59789  CHAUDHARI PRAVIN RAMESH          1514064
112  58491  CHAUDHARI PRITI JAGADISH          1514065
113  59909  CHAUDHARI PRIYANKA ARVIND         1514066
114  61045  CHAUDHARI RAMESHWAR HARI          1514067
115  32774  CHAUDHARI SARIKA RAMESH          1514068
116  60248  CHAUDHARI SHRIKRISHNA RAMESH        1514069
117  58946  CHAUDHARI SWAPNIL VILAS          1514070
118  35014  CHAUDHARI VAISHALI VISHNU         1514071
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  32461  CHAUDHARI YOGESH MURLIDHAR         1514072
120  44157  CHAUDHARY VIJAYATA MURALIDHAR       1514073
121  20988  CHAVHAN RANDHIR BHAVLAL          1514074
122  32743  CHAVHAN VASANTI PUNDALIK          1514075
123  59714  CHAVHAN YOGITA VIKASRAO          1514076
124  60249  CHOPADE MANOJ SUDHAKAR           1514077
125  60013  CHOPADE MOHINI KANHAIYALAL         1514078
126  60250  CHOPADE VINAYAK SURESH           1514079
127  33751  DAHIWELKAR SAMIR SUDHAKAR         1514080
128  50948  DEORE DEODATTA PANDURANG          1514081
129  61049  DEORE UMESH SHAMSING            1514082
130  59467  DEORE VINOD RAMCHANDRA           1514083
131  19409  DEORE VISHVESHVAR ANANDA          1514084
132  61050  DESHMUKH DEEPAK BHAGWAN          1514085
133  58299  DESHMUKH DHIRAJKUMAR RAJENDRA       1514086
134  60031  DESHMUKH GUNJAN PANJABRAO         1514087
135  58328  DESHMUKH LEENA VIJAYRAO          1514088
136  59162  DESHMUKH MUKESHKUMAR BALWANT        1514089
137  59715  DESHMUKH RASHMI ANANTRAO          1514090
138  30120  DESHMUKH SHRUSHTI SHYAMKANT        1514091
139  32947  DESHMUKH SNEHA SAMBHAJIRAO         1514092
140  60348  DESHPANDE ANJALI ANILKUMAR         1514093
141  33074  DESHPANDE HARSHAD SHRINIVAS        1514094
142  31932  DHAKE MILIND NARENDRA           1514095
143  17000  DHAKE PARESH VASANT            1514096
144  60032  DHAKE SWAPNIL GHANSHYAM          1514097
145  22151  DHANDE PRITI TULASHIRAM          1514098
146  60802  DHANRALE GANESH DATTATRAY         1514099
147  32700  DHARIWAL SUJATA RAJENDRAKUMAR       1514100
148  23000  DHIVARE NAMRATA VITTHALRAO         1514101
149  59095  DHOTE NILIMA BHAURAO            1514102
150  58949  DHUNDALE NILESH MADHUKAR          1514103
151  33075  DIALANI KARUNA LAJPAT           1514104
152  58950  FEGADE MOHINEE DATTATRAY          1514105
153  58493  FIRKE CHARULATA YADAV           1514106
154  16829  GADE SARIKA SATISHARAO           1514107
155  23034  GAIKAWAD ANIL KISAN            1514108
156  60169  GAIKWAD NILESH VITTHAL           1514109
157  60316  GAJESHWAR YOGESH KUMAR SHANKARLAL     1514110
158  59132  GANGURDE MALINI KESHAVRAO         1514111
159  59790  GARGE SANDEEP PRAKASH           1514112
160  61491  GAVALI SHASHIKANT MAHADU          1514113
161  44943  GAVHANE ARCHANA SUKDEO           1514114
162  62166  GAVIT AMIT DHARMA             1514115
163  60804  GAWALI GANESH LAXMAN            1514116
164  60805  GAWARE SANDIP SAMBHAJI           1514117
165  61461  GHADIYALI MUKARAM AASHIK          1514118
166  18783  GHATE DEEPAK BHAGWAT            1514119
167  46409  GIRASE ANILSING UDAYSING          1514120
168  61991  GIRASE RAJPAL INDRASING          1514121
169  60806  GIRASE VISHVAJITSINH VIJAYSINH       1514122
170  60170  GITE JYOTI RAMESH             1514123
171  61992  GODHAWANI KIRAN PRAKASH          1514124
172  61993  GODHAWANI POOJA HARESHLAL         1514125
173  62002  GODHWANI RAVINDRA PRAKASH         1514126
174  51410  GOHIL SANJAY LAKHABHAI           1514127
175  45211  GOHIL YOGINI MANOHAR            1514128
176  61054  GOLAR ROHINI BABULAL            1514129
177  33559  GOLHAR SHEETAL SUDHAKAR          1514130
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  60807  GOSAVI KIRANKUMAR SHANKARGIR        1514131
179  21602  GUJAR MANOJ DILIP             1514132
180  33560  GUJARATHI GAURAV CHANDRAKANT        1514133
181  60808  GUPTA MONIKA CHHAGANLAL          1514134
182  58951  GUPTA SAGAR NEMIDAS            1514135
183  60433  GURAV NILESH SOMANATH           1514136
184  60809  HATKAR RAJEEV SURESH            1514137
185  60317  INGALE AMOL SOPAN             1514138
186  60034  INGALE RAGHUNATH PRALHAD          1514139
187  50502  INGLE AJAY NARAYAN             1514140
188  34218  ISAI KALPESH ANIL             1514141
189  61055  ISE HRISHIKESH RAMESH           1514142
190  62052  JADHAV EKNATH SUDAM            1514143
191  61824  JADHAV MAYURSING YOGENDRASING       1514144
192  19532  JADHAV PRADIP GULZARSING          1514145
193  60171  JADHAV SURESHKUMAR RANGLAL         1514146
194  61057  JADHAV TUSHAR ASHOK            1514147
195  50949  JADHAV VAISHALI PRAKASH          1514148
196  62084  JADHAV VISHAL MADHUKAR           1514149
197  32701  JAIN JITENDRA ASHOKKUMAR          1514150
198  59791  JAIN KANTILAL GULABCHAND          1514151
199  58494  JAIN NEETA SURAJMAL            1514152
200  33562  JAIN SONAL SUMERUCHAND           1514153
201  60035  JAKHITE ATUL SURESH            1514154
202  51360  JAMADAR SANTOSHKUMAR PRALHADSING      1514155
203  59096  JARIWALA TASNEEM JIWAJI          1514156
204  60812  JAWADE KIRAN SUDAMRAO           1514157
205  43234  JAWALE DINESH KRISHNA           1514158
206  61462  JOSHI SANTOSH HITANAND           1514159
207  60813  JOSHI SHITAL PRAKASH            1514160
208  57967  JOSHI SUNIT SUDHAKAR            1514161
209  59134  JOSHI VANDANA KANTILAL           1514162
210  60815  KALE MANISHA DILIP             1514163
211  61058  KALE NITIN BAPURAO             1514164
212  60119  KALE SHITAL ARUN              1514165
213  61381  KAMBALE SHREEKANT SHAMKANT         1514166
214  50725  KAPADE KIRAN RAGHUNATH           1514167
215  33081  KAPADE RAJESHWAR JAGANNATH         1514168
216  62116  KARNAKAR SAPANA RAVINDRA          1514169
217  60251  KHAIRNAR AJAY PRALHAD           1514170
218  50951  KHAIRNAR DEEPAK PRAKASH          1514171
219  33422  KHAIRNAR DINESH NIMBA           1514172
220  59554  KHAIRNAR MAYURI RAVINDRA          1514173
221  58300  KHARCHE AMOL PURUSHOTTAM          1514174
222  32967  KHATRI SHITAL MOHANLAL           1514175
223  31814  KHURPADE ANITA KAUTIK           1514176
224  43235  KINAGE MAHESH SOPAN            1514177
225  32501  KIRANGE YATINDRA PRABHAKAR         1514178
226  32502  KOLATE PRADNYA GOPAL            1514179
227  50230  KOLHE CHARULATA ASHOK           1514180
228  50334  KOLHE NAMRATA ASHOK            1514181
229  59915  KOLHE YOGESH RAMKRISHNA          1514182
230  15787  KOLHE YOGINI MUDHUKAR           1514183
231  50159  KOTHARI NARESH GANPATCHANDJI        1514184
232  59097  KOTWAL VRUSHALI VIKAS           1514185
233  60308  KOTWAY YOGESH VISHWANATH          1514186
234  45982  KUKAWALKAR HARESHKUMAR SURESH       1514187
235  58959  KULKARNI AMOL ARVIND            1514188
236  58301  KULKARNI PADMAKAR ANANT          1514189
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  61063  KUWAR NILESH RAMESH            1514190
238  45069  LADHE UMESH VISHNU             1514191
239  60152  LODHA SHWETA SATISH            1514192
240  32703  LODHAYA SARITA RAMESH           1514193
241  59793  LODHI PRATAPSING BHAGAWATSING       1514194
242  58302  LOHAR AMAR VIVEK              1514195
243  59098  LOKHANDE KUNJAN PANDHARINATH        1514196
244  59005  LULLA RUPESH GIRDHARILAL          1514197
245  59652  MAGAR SUJITKUMAR BHAYYASAHEB        1514198
246  59099  MAGARE PRADNYA SATISH           1514199
247  60824  MAGARE SUVARNA HANSRAO           1514200
248  59653  MAHAJAN SHWETA SHASHIKANT        1514201
249  50908  MAHAJAN AMOL HIMMATRAO           1514202
250  60173  MAHAJAN CHETAN SUNIL            1514203
251  59918  MAHAJAN GAYATRI ARJUN           1514204
252  32625  MAHAJAN GHANSHYAM JAGANNATH        1514205
253  60016  MAHAJAN JAYASHRI VASANT          1514206
254  58123  MAHAJAN KAMLESH EKANATH          1514207
255  59808  MAHAJAN KANCHAN ABHIMAN          1514208
256  59100  MAHAJAN KANCHAN NANDKUMAR         1514209
257  50909  MAHAJAN KAPIL GOVINDRAO          1514210
258  45186  MAHAJAN MINAKSHI BHAGWAT          1514211
259  60038  MAHAJAN NEETAL RAMESH           1514212
260  58124  MAHAJAN PANKAJ DEVIDAS           1514213
261  60121  MAHAJAN PRIYANKA GIRISH          1514214
262  60019  MAHAJAN SACHIN NILKANTH          1514215
263  58331  MAHAJAN SANJAY LOTAN            1514216
264  58961  MAHAJAN SHARAYU DNYANDEO          1514217
265  62121  MAHAJAN SNEHAL PANDURANG          1514218
266  60299  MAHAJAN UMAKANT GOVIND           1514219
267  56050  MAHAJAN VANITA SURESH           1514220
268  22290  MAHAJAN VIDYA NAMDEO            1514221
269  58962  MAHAJAN VILAS DATTATRAYA          1514222
270  60392  MAHALE CHANDRAKANT TAKATSING        1514223
271  61994  MAHALE VILAS BHAURAO            1514224
272  98573  MAHIN MUKESH GOVIND            1514225
273  16576  MAHUL RUPESH NANDLAL            1514226
274  59182  MALI DIPAK KADU              1514227
275  51361  MALI SURESH FULA              1514228
276  60039  MALPURE SHITAL ARUN            1514229
277  30063  MALVIYA PREETI RAMLAL           1514230
278  58126  MANDHAN POOJA JAIRAMDAS          1514231
279  23396  MANDLIK ALKESH TULSHIRAM          1514232
280  59654  MANDOLE NATAVAR JANARDAN         1514233
281  31606  MANI MONALI ALEXANDER           1514234
282  62169  MANSURI NAJRANABANU IMTIYAZ        1514235
283  24521  MARATHE JAYAVANT SHIVRAM          1514236
284  60080  MARATHE MAHESH BHIMARAO          1514237
285  31061  MARATHE MANOJ DATTATRAYA          1514238
286  61466  MARATHE MUKESH DHARMA           1514239
287  51179  MARATHE PURUSHOTTAM JAGANNATH       1514240
288  62056  MARATHE SANDEEP SURESH           1514241
289  60153  MARKAD MAHESH SHENFADU           1514242
290  62170  MAYUR BHATT F/N LAXMI KANT BHATT      1514243
291  59555  MEKHA ARCHANA GOVIND            1514244
292  55850  METKAR RUPALI DEVIDAS           1514245
293  59412  METKAR SONALI DEVIDAS           1514246
294  60065  MISTARI DHANANJAY YUVRAJ          1514247
295  31424  MOHD.IMRAN MOHD TAHER           1514248
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  60471  MORE DIPAK WAMANRAO            1514249
297  60825  MORE GANESH RAMCHANDRA           1514250
298  33755  MORE KAILAS RAMESHWAR           1514251
299  32629  MORE MILIND DAGADU             1514252
300  33134  MORE PRADEEP WALMIK            1514253
301  57292  MORE SANKET ARJUN             1514254
302  58128  MOURYA JAYSHRIDEVI RAMASHANKAR       1514255
303  61912  MUNDADE KIRAN GOPALDAS           1514256
304  30263  NAIK SHAILESH ASHOK            1514257
305  59656  NALAWADE VIDYESH RAMBHAU         1514258
306  61275  NANDRE SONALI DATTATRAY          1514259
307  61277  NANDRE YOGITA PUNJARAM           1514260
308  59413  NAVARKAR SWATI ASHOK            1514261
309  50340  NEETU PANDEY F/N MADAN RAJ PANDEY     1514262
310  59939  NEHATE BHUSHAN RAMKRISHNA         1514263
311  32467  NEHATE KHILACHANDRA RAMESH         1514264
312  59920  NEHATE RAHUL SUPADU            1514265
313  59138  NEHETE HANSA REWANAND           1514266
314  58497  NEHETE VARSHA RAMESH            1514267
315  58965  NEMADE DHANASHRI VASUDEV          1514268
316  58966  NEMADE PRAJAKTA RAMCHANDRA         1514269
317  58967  NEMADE RAHUL ARUN             1514270
318  31482  NERKAR CHARUSHILA KHANDERAO        1514271
319  33087  NERKAR JAGADISH RAMESH           1514272
320  60394  NERPAGAR RAJESH BHARAT          1514273
321  31163  NIKAM BHASKAR KEVAL            1514274
322  32970  NIKAM DIPIKA ASHOK             1514275
323  61123  NIKUMBH PRASHANT PRAKASH          1514276
324  61829  NIKUMBHE GOPAL ADHAR            1514277
325  51143  OZA MIHIR ASHOK              1514278
326  60270  PACHPANDE MEHUL ASHOK           1514279
327  17175  PAGARE DIPAK MADHUKAR           1514280
328  58968  PAGARE SAGAR RAMESH            1514281
329  58304  PANCHARIYA ANUPKUMAR BRIJKUMAR       1514282
330  31832  PANDEY ANJOO GOPALJI            1514283
331  59101  PANDEY TRIPTI RAMA             1514284
332  60126  PARDESHI LAXMIKANT BABAN          1514285
333  22293  PARDESHI MANISHA BABUSING         1514286
334  30858  PARDESHI SANDHYA JANKILAL         1514287
335  59657  PATE HARSHAL PURUSHOTTAM          1514288
336  61637  PATEL BHAVESH SAKHARAM           1514289
337  32971  PATEL DIPALEE NAYANKUMAR          1514290
338  17289  PATEL GANESH RAJARAM            1514291
339  46449  PATEL HEMABEN SUDESHBHAI          1514292
340  61639  PATEL MONIKA GOVIND            1514293
341  32972  PATEL NAMRATA KISHOR            1514294
342  61640  PATEL PRALHADBHAI ONKARBHAI        1514295
343  31425  PATEL SHABANA MANZOOR AHMED        1514296
344  56681  PATEL SHIVNATH RAMAN            1514297
345  60435  PATHAK NEETA NANDKISHIR          1514298
346  59658  PATIL ANIL GULAB             1514299
347  61727  PATIL GAYATRI SURESH           1514300
348  61733  PATIL VIJAY YUVRAJ            1514301
349  59659  PATIL YOGESH BHASKARRAO         1514302
350  60127  PATIL AJAY BHAGWAN             1514303
351  16208  PATIL AJAYKUMAR ASHOK           1514304
352  32710  PATIL AMOLSING DATTU            1514305
353  44419  PATIL AMRUT YUVARAJ            1514306
354  35717  PATIL ANIL SANTOSH             1514307
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  59166  PATIL ANJU PRAKASH             1514308
356  61161  PATIL ARAWIND JIJABRAO           1514309
357  59556  PATIL ARCHANA MAHARU            1514310
358  23262  PATIL ARCHANA SHARAD            1514311
359  31796  PATIL ASHWINI ANANTRAO           1514312
360  59557  PATIL ASHWINI ARUN             1514313
361  60830  PATIL ATUL SURESH             1514314
362  31177  PATIL BHAGVAT SHANKAR           1514315
363  32711  PATIL BHALCHANDRA LAXMAN          1514316
364  33570  PATIL BRIJALAL SANTOSH           1514317
365  59660  PATIL CHANDRAKANT BHANUDAS         1514318
366  59923  PATIL CHETAN NEMA             1514319
367  58132  PATIL CHETAN PRALHAD            1514320
368  58133  PATIL CHETANA BHASKAR           1514321
369  17860  PATIL DEEPAK BABURAO            1514322
370  58134  PATIL DEEPAK JAMSING            1514323
371  60128  PATIL DEEPAK RAVINDRA           1514324
372  58336  PATIL DEEPAKKUMAR BHASKAR         1514325
373  33391  PATIL DEVIDAS BARKU            1514326
374  60395  PATIL DHIRAJ VIJAY             1514327
375  35757  PATIL DINESHKUMAR BHIKKANRAO        1514328
376  62088  PATIL DIPAK NARAYAN            1514329
377  61644  PATIL DIPAK RAMADAS            1514330
378  44401  PATIL DIPAK SUBHASH            1514331
379  58969  PATIL DIPTI UDDHAO             1514332
380  58135  PATIL DNYANESHWAR GAJANAN         1514333
381  45819  PATIL GITESH SARJERAO           1514334
382  60832  PATIL HARSHARANI SHRIRAM          1514335
383  59103  PATIL HEMANGINI ULHAS           1514336
384  51190  PATIL HEMANT RAMESH            1514337
385  33858  PATIL INDIRA YASHWANTRAO          1514338
386  34222  PATIL JAGDISH SUBHASH           1514339
387  59424  PATIL JYOTSNA DINKAR            1514340
388  59729  PATIL KALPANA GANESH            1514341
389  61645  PATIL KALPESH TUMADU            1514342
390  50456  PATIL KANCHAN BHAGAWAT           1514343
391  58137  PATIL KIRAN BHAGWAT            1514344
392  18291  PATIL LALITA SOPAN             1514345
393  55719  PATIL MADHURI PANDURANG          1514346
394  60399  PATIL MAHENDRA SHARAD           1514347
395  58305  PATIL MAHENDRAKUMAR MACHHINDRA       1514348
396  59244  PATIL MAMATA PANDURANG           1514349
397  50066  PATIL MANISHA GANESH            1514350
398  31904  PATIL MANISHA PRABHAKAR          1514351
399  34269  PATIL MANOJ KHANDU             1514352
400  60174  PATIL MONALI BABULAL            1514353
401  32870  PATIL MONALISA DILIP            1514354
402  61674  PATIL MUKESH CHATUR            1514355
403  50563  PATIL MUKUNDA RAMKRISHNA          1514356
404  59007  PATIL NISHA BHIMARAO            1514357
405  60044  PATIL NITA SARJERAO            1514358
406  58138  PATIL NITIN GULABRAO            1514359
407  16701  PATIL NITINKUMAR PRAKASHRAO        1514360
408  59028  PATIL PALLAVI RAMLAL            1514361
409  60312  PATIL PANDHARINATH MADHUKAR        1514362
410  44405  PATIL PANDURANG PANACHAND         1514363
411  60837  PATIL POONAM BHATU             1514364
412  60133  PATIL PRAMOD ANANDSING           1514365
413  33096  PATIL PRAMOD NAGRAJ            1514366
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 8
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
414  59168  PATIL PRASHANT ASHOK            1514367
415  32470  PATIL PRASHANT SURESH           1514368
416  33572  PATIL PRASHANT VASANTRAO          1514369
417  17510  PATIL PRATIBHA DASHARATH          1514370
418  33097  PATIL PRAVIN VINAYAK            1514371
419  45803  PATIL PREMCHAND BANSILAL          1514372
420  46086  PATIL PRITI ARJUN             1514373
421  31293  PATIL PRIYANKA ANIL            1514374
422  60048  PATIL RAVINDRA SANTOSH           1514375
423  32584  PATIL REKHA KAMALAKAR           1514376
424  44957  PATIL RUSHALI SHIVAJI           1514377
425  45035  PATIL SAMADHAN ASHOK            1514378
426  33861  PATIL SANDEEP SUBHASH           1514379
427  21124  PATIL SANJAY ANANDRAO           1514380
428  60135  PATIL SAYALI ASHOK             1514381
429  60357  PATIL SEEMA SHIVAJI            1514382
430  51023  PATIL SHANABHAU TUKARAM          1514383
431  58140  PATIL SHARAD EKNATH            1514384
432  32716  PATIL SHITAL SITARAM            1514385
433  61997  PATIL SHITAL SUBHASH            1514386
434  31911  PATIL SHYAMKUMAR ASHOK           1514387
435  32637  PATIL SONAL JIJABRAO            1514388
436  31888  PATIL SONALI DEVIDAS            1514389
437  60136  PATIL SONALI PRAKASH            1514390
438  62061  PATIL SONALI RAMDAS            1514391
439  60050  PATIL SONI PRAKASH             1514392
440  32794  PATIL SOPAN HARI              1514393
441  33863  PATIL SUCHITA SUBHASH           1514394
442  22440  PATIL SUNANDA SURESH            1514395
443  58141  PATIL SUNIL DNYANESHWAR          1514396
444  61654  PATIL SWAPNALI SURESH           1514397
445  33100  PATIL SWATI ANKUSH             1514398
446  59104  PATIL TRUPTI SUHAS             1514399
447  60137  PATIL TUSHAR PRABHAKAR           1514400
448  32638  PATIL TUSHAR PRATAPSING          1514401
449  22127  PATIL ULHAS DIGAMBAR            1514402
450  32904  PATIL UMESH DAGA              1514403
451  58142  PATIL UTKARSHA JANKIRAM          1514404
452  31295  PATIL VAISHALI BHAGWAT           1514405
453  32347  PATIL VAISHALI CHUNILAL          1514406
454  61655  PATIL VARSHA RAMESH            1514407
455  58143  PATIL VIJAY JAGAN             1514408
456  60440  PATIL VIJAY SHIVAJI            1514409
457  58144  PATIL VINOD MURALIDHAR           1514410
458  60882  PATIL VISHAL GULABRAO           1514411
459  50891  PATIL VISHAL SHANTARAM           1514412
460  60176  PATIL YOGESH EKNATH            1514413
461  45374  PATIL YOGESH RAGHUNATH           1514414
462  58499  PATIL YOGITA YUVRAJ            1514415
463  61280  PATOLE PUNAM ASHOK             1514416
464  87868  PATOLE SANDIP SHIWAJI           1514417
465  59106  PATOLE SHUBHANGI AJAB           1514418
466  59107  PATWARI DEEPIKA DEELIP           1514419
467  20809  PAWAR HEMANT KASHINATH           1514420
468  62062  PAWAR HITENDRA KAILASSING         1514421
469  60883  PAWAR KAVITA VISHWASRAO          1514422
470  50961  PAWAR MAMATA MAHENDRASING         1514423
471  32056  PAWAR NITIN TAPIRAM            1514424
472  34271  PAWAR SAGAR MANOHAR            1514425
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 9
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
473  32063  PAWAR SANDIP RAGHUNATH           1514426
474  50919  PAWAR SAPANA PANDURANG           1514427
475  45376  PAWAR SHASHIKANT PRABHAKAR         1514428
476  50745  PAWAR VIJAYENDRA ANANDRAO         1514429
477  23474  PAWAR VISHNU DHONDU            1514430
478  59558  PAWAR YOGITA ANANDSING           1514431
479  60054  PENDHARKAR PRASHANT ANIL          1514432
480  58978  PHALAK BHARATI MOHAN            1514433
481  32586  PIMPALE HEMANT NILKANTH          1514434
482  44911  PIMPALE JAYASHRI POPAT           1514435
483  60055  PITRUBHAKT SONALI VINAYAK         1514436
484  62173  PRAJAPAT AMRUTLAL LAKHMAJI         1514437
485  60359  PURKAR PRAJAKTA PRAKASH          1514438
486  17096  PUROHIT SUYOG SURESH            1514439
487  29253  RADE SACHIN BHAGWAT            1514440
488  55475  RADE SANDHYA MADHUKAR           1514441
489  60056  RAGHUVANSHI RUPESH MADHUKAR        1514442
490  58148  RAI PREETI AKHILESHWAR           1514443
491  34224  RAJPAL YASHODA PRADIP           1514444
492  59250  RAJPUT DURGESHSINH KAMALAKAR        1514445
493  58150  RAJPUT JAYAMALA HIRALAL          1514446
494  32976  RAJPUT LALSING NEHARUSING         1514447
495  22316  RAJPUT SANDIP VIJAYSING          1514448
496  61999  RAJPUT YOGENDRASING KOMALSING       1514449
497  44173  RANDHE PALLAVI PRAKASH           1514450
498  32612  RANE CHANDAN RAVINDRA           1514451
499  59276  RANE KUNDA NEMINATH            1514452
500  43241  RANE RAJENDRA MADHUKAR           1514453
501  59927  RANE SACHIN GANGADHAR           1514454
502  59108  RANE SAPANA RAVINDRA            1514455
503  58501  RANE SUVARNA BALIRAM            1514456
504  72104  RANE VAISHALI YASHAVANT          1514457
505  58502  RANE VANDANA NILKANTH           1514458
506  32719  RATHOD DIPAKCHAND TARACHAND        1514459
507  59928  RAUT JITENDRA PANDHARINATH         1514460
508  60319  RAVERKAR MANOJ ASHOK            1514461
509  58982  RIZWAN AHMED SHAIKH SHAKEEL AHMED     1514462
510  59929  ROTE MADHURI RAMESH            1514463
511  58151  RULE PRASHANT BHARAT            1514464
512  61083  SAINDANE PRAMOD PRUTHVIRAJ         1514465
513  59109  SAINI BHAVANA AINKUMAR           1514466
514  61281  SALAVE DIPALI YADAORAO           1514467
515  50962  SALUNKE SONAL MADHUKAR           1514468
516  59662  SALUNKHE PRASHANT SURESH         1514469
517  59742  SALUNKHE ASHA BABAN            1514470
518  58310  SALUNKHE HARSHAL ANIL           1514471
519  16706  SALUNKHE NITINKUMAR GULABRAO        1514472
520  62128  SALUNKHE TUSHAR VASUDEO          1514473
521  30099  SALUNKHE VIJAY MADHUKAR          1514474
522  33402  SAMEENA BANO MOHAMMAD SALIM        1514475
523  59743  SANANSE ULHAS BHAGWAN           1514476
524  45380  SANCHETI RAKESH SURESHCHAND        1514477
525  58983  SAPKALE PRADEEP SHAMRAO          1514478
526  58503  SARODE DIPTI PRADEEP            1514479
527  59110  SARODE MANISHA MUKESH           1514480
528  18294  SARODE PRATIBHA NIVRITTI          1514481
529  16453  SAWALE RASHMI RAMESH            1514482
530  59663  SAYANKAR MONALI RAMESH          1514483
531  31426  SAYED WASEEF ALI SAYED NISAR ALI      1514484
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 10
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
532  33894  SAYYAD MURTAJALI AKABARALI         1514485
533  62175  SAYYAD SAMRINKIRAN AFSARZAMAN       1514486
534  31428  SAYYED MOHD. IDRIS SAYYED BABU       1514487
535  58536  SAYYED RAHEMAT ALI SHABBIR ALI       1514488
536  33413  SHAH MOHAMMED AASIF MOHAMMED SAFEE     1514489
537  34337  SHAH PAYAL BHARATCHANDRA          1514490
538  32796  SHAIKH ASIF SHAIKH YUSUF          1514491
539  50348  SHAIKH AZIM QUISAR ABDUL GANI       1514492
540  31430  SHAIKH JAMIL AHEMED IQBAL AHEMED      1514493
541  60281  SHAIKH SAMIR SHAIKH SAKUR         1514494
542  45256  SHAIKH SHAHABAZ AHAMAD SHAIKH TAHER    1514495
543  60884  SHANKHAPAL MANOJ SUBHASH          1514496
544  58312  SHARMA ADITTYA NANDAKISHOR         1514497
545  60177  SHARMA HARSHAL ROSHANLAL          1514498
546  59931  SHELAKE NILIMA SAMADHAN          1514499
547  59035  SHEWALE PANKAJ PRAKASH           1514500
548  58169  SHEWALE SAGAR YESHWANT           1514501
549  34273  SHIMPI VINOD DILEEP            1514502
550  60178  SHIMPI VRUSHALI DILIP           1514503
551  58153  SHIMPI YOGESH HARIDAS           1514504
552  34370  SHINDE CHETAN DAYANAND           1514505
553  50965  SHINDE VINOD PRAKASH            1514506
554  32957  SHINKAR SWATI RAMESH            1514507
555  50894  SHIROLE SONALI MADHUSOODAN         1514508
556  45218  SHISODE SHANTANU SURESHRAO         1514509
557  59664  SHITOLE BHUSHAN SANTOSH         1514510
558  46453  SHROFF ANKITA SUBHASHCHANDRA        1514511
559  62129  SHROFF SONALI VIJAY            1514512
560  32720  SISODE DILIPKUMAR KADUBA          1514513
561  61660  SISODE PRIYADARSHANI PRAKASH        1514514
562  22815  SK SAJID SK BIRAM             1514515
563  59796  SOLANKE JAYESH KASHINATH          1514516
564  34408  SOLANKE KIRAN CHAMPALAL          1514517
565  15813  SONAR NITIN NIMNATH            1514518
566  33432  SONAR OMPRAKASH RAMESH           1514519
567  60869  SONAR PAWAN RAMCHANDRA           1514520
568  61138  SONAR VIJAY SURESH             1514521
569  15697  SONAVANE SUNIL SHANTARAM          1514522
570  62131  SONAVANE UPENDRA PANDURANG         1514523
571  32375  SONAWANE ANIL BALWANT           1514524
572  86871  SONAWANE MAHENDRA GUNAVANTRAO       1514525
573  58313  SONAWANE MANOJ VILAS            1514526
574  31098  SONAWANE MANOJKUMAR MADHUSUDAN       1514527
575  51147  SONAWANE NANDKISHOR RAMCHANDRA       1514528
576  45385  SONAWANE SANDEEP PRAKASH          1514529
577  59746  SONAWANE VARSHA DILIP           1514530
578  58314  SONAWANE YOGESH SAHEBRAO          1514531
579  62132  SONGADWALA NEHA SURESHCHANDRA       1514532
580  60850  SONGIRE AMOL SUBHASH            1514533
581  51148  SONI PRAGNYA JAGDHISHCHANDRA        1514534
582  58504  SONKUL KAVITA ARUN             1514535
583  30217  SURYAVANSHI BHUSHAN YUVRAJ         1514536
584  58315  SURYAWANSHI DINESH DEVIDAS         1514537
585  60851  SURYAWANSHI GUNPRIYA RATNAKAR       1514538
586  58160  SURYAWANSHI TUSHAR GANESH         1514539
587  45662  SURYAWANSHI UDAY SURESH          1514540
588  33763  SUTARIA SAGAR MAHESHKUMAR         1514541
589  55860  TAMBATKAR JAGDISH SUDHAKAR         1514542
590  31217  TARKAS PRASHANT ASHOK           1514543
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3103 B.SC. (Chemistry)                   Page.... 11
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
591  61661  TATIYA MAYUR SHANTILAL           1514544
592  60852  TATIYA PYUS DILIPKUMAR           1514545
593  58985  TAYADE KUNDAN CHANDRAMANI         1514546
594  60313  TAYADE SWAPNIL PANDIT           1514547
595  58505  THAKARE ARATI GULAB            1514548
596  60854  THAKARE CHETAN JANKIRAM          1514549
597  32907  THAKARE DINESH DNYANESHWAR         1514550
598  18992  THAKARE JAYSING DIWANSING         1514551
599  61344  THAKARE KARBHARI RATAN           1514552
600  59748  THAKARE SARITA PUNDLIK           1514553
601  44961  THAKUR PRASHANT KAILAS           1514554
602  60856  THOKADE RAJESH SAHEBRAO          1514555
603  60887  THORAT YOGESH SURESH            1514556
604  16892  TOKE NILESH PURUSHOTTAM          1514557
605  60060  TOTALE VANDANA DWARKADAS          1514558
606  58986  UMESH FEGADE                1514559
607  59012  UMRAO SONY CHHAKKILAL           1514560
608  34371  VADWALA ARIF ABDULSAMAD          1514561
609  58506  VAIDYA UNNATI DINANATH           1514562
610  58183  VAISHNAV MAYUR SURESHDAS          1514563
611  58987  VARADE MAHENDRA SOPAN           1514564
612  32643  VARHADE MANISHA PUNDALIK          1514565
613  59039  VARULE VAISHALI SHANTARAM         1514566
614  32747  VIKHANKAR VIDYA SUDHAKAR          1514567
615  32355  VINCHURKAR JITENDRA SURESH         1514568
616  32909  WAGH CHETAN PANDIT             1514569
617  60364  WAGH DIPAK PANDITRAO            1514570
618  59561  WAGH PRASHANT SUBHASH           1514571
619  60149  WALVI SHARMILA BHARATSING         1514572
620  32875  WANAKHADE NITA HARIRAM           1514573
621  44962  WANI AMOL SURESH              1514574
622  59979  WANI BHUSHAN ASHOK             1514575
623  31906  WANI CHANCHALA NARENDRA          1514576
624  60314  WANI MADHURI DHARMRAJ           1514577
625  46455  WANI SHRADDHA PRAKASHCHANDRA        1514578
626  58173  WANKHEDE DINESH DAULAT           1514579
627  59112  YADAV SEEMA RAM ANUJ            1514580
628  60859  YELVE ALKA SHIVAJI             1514581
629  58164  YEOLE DIPALI SHARAD            1514582
630  34344  YEOLE NIRANJAN RAMESH           1514583
631  58989  YEOLE SACHIN DILIP             1514584
632  50923  YEOLE SONALI EKNATH            1514585
633  58507  YOGITA PATIL F/N SUPDU PATIL        1514586
634  32587  ZAMBARE HEMANT ASHOK            1514587
635  50355  ZAMBARE JYOTI NIVRUTTI           1514588
636  59113  ZAMBARE SAVITA KISAN            1514589
637  22232  ZAMBARE SHUBHANGI ASHOK          1514590
638  56039  ZAMBARE YOGESH RAMDAS           1514591
639  59114  ZOPE BHAVANA CHANDRAKANT          1514592
640  56040  ZOPE HARSHALA RAMESH            1514593
641  30068  ZOPE MANISHA POPAT             1514594
642  59171  ZOPE SACHIN VINAYAK            1514595
643  50356  ZOPE SONALI RAVJI             1514596
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3104 B.SC. (Mathematics)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  31992  AGRAWAL KRISHNA MOHANLAL          1514597
2  61789  AGRAWAL MONIKA AMRITLAL          1514598
3  32666  ALTAF HUSAIN SHAIKH SATTAR         1514599
4  31411  AMREEN FIRDOUS NISAR MOHD         1514600
5  31412  ANEESA BI SHAIKH HUSAIN          1514601
6  43470  ANWAR JAHAN KABIRUDDIN           1514602
7  50534  BAGALE DINESH PANDURANG          1514603
8  58732  BAMB EKTA ASHOK              1514604
9  58733  BARI MANJU RATAN              1514605
10  33341  BHADANE PRAVIN BHATU            1514606
11  61393  BHAMARE BHUPENDRA DEVIDAS         1514607
12  58734  BHANGALE DIPALI MADHUKAR          1514608
13  59811  BHANGALE VAISHALI TUKARAM         1514609
14  31540  BHARAMBE YOGITA JAGANNATH         1514610
15  57778  BHARULE KAVITA PANDHRINATH         1514611
16  57779  BHOI PRAMOD SAMADHAN            1514612
17  58738  BHOLE HEMLATA RAMESH            1514613
18  22097  BHOLE PALLAVI MUKUNDA           1514614
19  58739  BHOLE RUPALI SHASHIKANT          1514615
20  58740  BHOSALE MANEESHA NILKANTH         1514616
21  58367  BONDE VAISHALI SURESH           1514617
22  33730  BOOTWALA ZAINAB MUSHIRBHAI         1514618
23  58741  BOROLE PUSHPA VILAS            1514619
24  60478  BORSE MOHINI ARJUN             1514620
25  59290  BRAMHANKAR SHILPA TRYAMBAK         1514621
26  57780  BUDHANI ROSHANI NANDLAL          1514622
27  59041  BURUJAWALE SUPRIYA RATNAKAR        1514623
28  59042  CHAUDHARI   DIMPAL  PANDURANG      1514624
29  56211  CHAUDHARI ABHIJIT SHIVAJI         1514625
30  59813  CHAUDHARI ANJALI SUDHAKAR         1514626
31  22104  CHAUDHARI DHANASHRI CHANDRAKANT      1514627
32  59814  CHAUDHARI KOMAL KAMALAKAR         1514628
33  32425  CHAUDHARI MANISHA ARUN           1514629
34  50215  CHAUDHARI NILANGI KAMALAKAR        1514630
35  60479  CHAUDHARI NILIMA SUBHASH          1514631
36  22840  CHAUDHARI VAISHALI DINKAR         1514632
37  60480  CHAUDHARI VARSHA GULABRAO         1514633
38  60891  CHAUDHARI VISHAL DILIP           1514634
39  59043  CHAVAN USHA SUBHASH            1514635
40  58187  CHINCHORE RAJESH DATTATRAY         1514636
41  18447  CHITTE MANOJ JAGANNATH           1514637
42  60481  CHITTE NISHA DIPAK             1514638
43  59291  CHOPADA SHRADDHA MOHANLAL         1514639
44  59817  CHOPADE VIBHAVARI DEVIDAS         1514640
45  60482  DEORE RAKESH DHANALAL           1514641
46  16400  DESAI SHRIPAL VASANDRAM          1514642
47  22580  DESHMUKH CHARUSHILA DADABHAU        1514643
48  32199  DESHMUKH MAYUR YOGENDRA          1514644
49  60286  DHANDE CHANCHAL RAMESH           1514645
50  60284  DHANGAR VINOD RAMKRISHNA          1514646
51  59818  FEGADE SARALA KESHAV            1514647
52  60892  FULPAGARE MANOHAR PRAKASH         1514648
53  50139  GADE TUSHAR SATISHRAO           1514649
54  60485  GANGURDE BHUPENDRA SHIVLAL         1514650
55  50216  GARASE BHAVANA BHASKAR           1514651
56  61791  GAYAKWAD NEETA DAGADU           1514652
57  35743  GIRASE VAISHALI CHANDRASING        1514653
58  32201  GOJARE SUBHASH BHASKAR           1514654
59  60486  GUJAR SHUBHANGI BHALCHANDRA        1514655
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3104 B.SC. (Mathematics)                  Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  57370  GUPTA HARSHAL ASHOKKUMAR          1514656
61  59481  GUPTA KULDEEP RAMESH            1514657
62  62008  HIRE HARSHALA ASHOK            1514658
63  86252  INGALE MINAXI SOPAN            1514659
64  59482  INGALE PRASHANT BHIKAJI          1514660
65  57802  JAWALE SAROJ RAVINDRA           1514661
66  57782  KALE HARSHA JAGANNATH           1514662
67  60094  KALE SHRADDHA RAMESH            1514663
68  58743  KAVISHWAR MANDAR SANJAY          1514664
69  58351  KHADKE PUNAM SUBHASH            1514665
70  50616  KHAIRNAR RAJASHRI ASHOK          1514666
71  17156  KHALANE SUPRIYA PANDURANG         1514667
72  62009  KHANORE BHARATI PRAKASH          1514668
73  58745  KOLHE  SWATI  PANDHARINATH       1514669
74  59292  KOTHAWADE KIRTI BHASKAR          1514670
75  57783  LALITA PINGLE F/N M S PINGLE        1514671
76  57784  LHAKPA CHEWANG SHERPA F/N CHOMPEL SHERPA  1514672
77  60487  LOICE PAVU                 1514673
78  59575  MAHAJAN RAKESH BABULAL          1514674
79  60095  MAHAJAN RAMESHWARI DNYANESHWAR       1514675
80  60288  MAHAJAN SAMADHAN TUKARAM          1514676
81  58353  MAHAJAN SWATEE SHARAD           1514677
82  50699  MAHAJAN VAISHALI JAGANNATH         1514678
83  30568  MAHAJAN VANDANA PUNDLIK          1514679
84  57785  MAHALPURE SONALI RAMESH          1514680
85  59581  MALI KAILAS RAMRAO            1514681
86  59045  MALI LAXMIDEVI BHIVARAJ          1514682
87  50617  MALI SUNIL ARJUN              1514683
88  60096  MALI VIDYA PANDURANG            1514684
89  43209  MARATHE PRAVIN YOGRAJ           1514685
90  33028  MARATHE VARSHA YASHWANT          1514686
91  17604  MATHUR VAISHYA AJAY KAILASH        1514687
92  62010  MHASADE SHAILA SURESH           1514688
93  31413  MISS ROZMEEN S.PATEL            1514689
94  24149  MISTRY NAMDEO CHANDAN           1514690
95  58748  MITRA SUPRIYA DEEPAK            1514691
96  31418  MOHAMMED IMRAN MOHAMMED IBRAHIM SHAIKH   1514692
97  33352  MOHD NAEEM MOHD HANEEF           1514693
98  58527  MOHD WASIM ZABIULLAH SHAN         1514694
99  31576  MURAI PRITI RAMDULARE           1514695
100  15718  NARKHEDE VAISHALI NIVRUTTI         1514696
101  58356  NEMADE MRUNALINI SHANKAR          1514697
102  50218  NEMADE SHITAL ULHAS            1514698
103  59483  NIKAM DIPALI PANJABRAO           1514699
104  59046  NIKAM VIDYA PRAKASH            1514700
105  61500  NIKAM VIJAY DHANRAJ            1514701
106  51286  NIKUM SUNIL JAGANNATH           1514702
107  61504  NIKUMBH RAJSHRI SANTOSH          1514703
108  58749  PACHAPANDE DEEPALI VILAS          1514704
109  59819  PACHAPANDE TEJAS VASUDEO          1514705
110  60289  PACHPOLE PALLAVI LAXMAN          1514706
111  46053  PATEL NANDKISHOR SUDAM           1514707
112  61501  PATEL NEHA JEEVAN             1514708
113  58528  PATHAN RIZWANA PARVEEN AZIMULLAH      1514709
114  59576  PATIL PRADIP HIRAMAN           1514710
115  33030  PATIL AMOL SHATRUGHNA           1514711
116  59293  PATIL AMRUTA CHANDRASHEKHAR        1514712
117  23261  PATIL ANITA PRAKASH            1514713
118  44365  PATIL CHANDRAKALA GULAB          1514714
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3104 B.SC. (Mathematics)                  Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  57786  PATIL CHHAYA PANDHARINATH         1514715
120  58764  PATIL CHITRA SHRIKRISHNA          1514716
121  58750  PATIL DEEPALI NATHU            1514717
122  58751  PATIL DEVENDRA DILIP            1514718
123  58777  PATIL DIPIKA VIJAY             1514719
124  58358  PATIL JAYASHRI ANIL            1514720
125  22886  PATIL KAILAS MANGO             1514721
126  57804  PATIL KALPESH LILADHAR           1514722
127  58766  PATIL KAVITA MURALIDHAR          1514723
128  60514  PATIL KETAN BHILA             1514724
129  60489  PATIL KIRAN NIMBAJI            1514725
130  61502  PATIL MADHURI VISHWANATH          1514726
131  59294  PATIL MANISHA PRALHAD           1514727
132  33829  PATIL MEGHA BHARAT             1514728
133  50618  PATIL NEHA NANASAHEB            1514729
134  57787  PATIL NILESH NARAYAN            1514730
135  58359  PATIL PRAJAKTA DILIP            1514731
136  58189  PATIL PRIYANKA RAMESH           1514732
137  60490  PATIL PUNAM DHANRAJ            1514733
138  32206  PATIL RAVINDRA NIMBA            1514734
139  61506  PATIL REKHA JAGAN             1514735
140  60491  PATIL ROHINI HILAL             1514736
141  21418  PATIL ROHINI PRAKASH            1514737
142  58360  PATIL ROHINI RAMESH            1514738
143  60492  PATIL RUPALI SHRIRAM            1514739
144  58752  PATIL SAMBHAJI GOPAL            1514740
145  57788  PATIL SANJAY PRABHAKAR           1514741
146  44575  PATIL SHARDA SHIVAJI            1514742
147  50543  PATIL SHITAL RATAN             1514743
148  21944  PATIL SMITA SUBHASH            1514744
149  57789  PATIL SUWARNA NARENDRA           1514745
150  60493  PATIL SWATI CHANDRAKANT          1514746
151  59296  PATIL SWATI NAGRAJ             1514747
152  30264  PATIL SWATI NANASAHEB           1514748
153  58361  PATIL TANUJA VILAS             1514749
154  60895  PATIL TUSHAR VINOD             1514750
155  58362  PATIL VAISHALI MITHARAM          1514751
156  60494  PATIL VIJAY BHIKA             1514752
157  60896  PATIL VIJAY BHIMRAO            1514753
158  33830  PATIL YOGITA SUBHASH            1514754
159  59297  PAWAR KANTABAI NANA            1514755
160  60495  PENDHARKAR LALITA PARSHURAM        1514756
161  44149  PINTO JACINTA BASIL            1514757
162  61508  PURANIK PRITI VIJAY            1514758
163  59047  RADE KANCHAN LAXMAN            1514759
164  57790  RADHIKA SHARMA F/N GOPI LALL SHARMA    1514760
165  33735  RAJPUT SWATI BALDEOSING          1514761
166  60496  RANDIVE MRUNAL SHANTARAM          1514762
167  58363  RANE YOGITA ASHOK             1514763
168  31563  RANJANE SHILPA MACHHINDRA         1514764
169  58753  RATNANI JYOTI JEEVATRAM          1514765
170  58767  RITWESH KUMAR SINGH            1514766
171  58365  SABIHANASRIN SAYYED ALI SAYYED       1514767
172  58190  SAFINA PARVEEN MUNSAF KHAN         1514768
173  58754  SAITWAL MANISHA SURESH           1514769
174  59578  SALUNKHE ARCHANA SURESH         1514770
175  60497  SALUNKHE PANKAJ VASANTRAO         1514771
176  58366  SARODE BHAVANA SATISH           1514772
177  60103  SAWALE NILESH PRAKASH           1514773
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3104 B.SC. (Mathematics)                  Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  58755  SHAIKH FAROOQUE SHAIKH ABDULLAH      1514774
179  58756  SHAIKH KAISER KIRAN RAEES AHMED      1514775
180  60511  SHAIKH NISHAT ANJUM KAFIL AHMED      1514776
181  21807  SHAIKH SHAZIYA PERVEEN RAFIQUE       1514777
182  59485  SHIRUDE GANESH PRABHAKAR          1514778
183  59049  SHIVALKAR MUKTA PRAMOD           1514779
184  57792  SINKAR ASHVINI MADHUKAR          1514780
185  19700  SONAR MADHAVI CHANDRAKANT         1514781
186  57809  SONAR YOGESH LAXMAN            1514782
187  56837  SONAWANE GHANSHYAM SUKADEO         1514783
188  60498  SONAWANE PALLAVI BALRAVI          1514784
189  22720  SONAWANE SUREKHA SANTOSH          1514785
190  61408  SONAWANE YOGESH SUBHASH          1514786
191  60101  SONEWALE KIRTI KRISHNARAO         1514787
192  21441  SUMAIYA BANO ABDUL GAFOOR         1514788
193  50619  SURYAVANSHI RAJASHRI YASHVANTRAO      1514789
194  57794  SWATI PATIL F/N NANDKISHOR PATIL     1514790
195  59486  TAVADE PRAKASH HARI            1514791
196  50545  TAYADE CHETANA CHANDRAKANT         1514792
197  31565  TAYADE JAYSHREE RAVINDRA          1514793
198  60499  TAYADE MOHAN DEOLAL            1514794
199  60500  THORAT MANISHA DNYANDEV          1514795
200  57372  TUFEL AHEMAD ABDUL HAQUE          1514796
201  59050  UDDHAGE SMITA ASHOK            1514797
202  60501  UGALE JAYA SHRIHARI            1514798
203  58192  UMARANE APARNA ASHOK            1514799
204  57796  VAIDYA SHEKHAR PRAKASH           1514800
205  44370  VINCHURKAR MEGHA DILIP           1514801
206  57797  VINOD PATIL F/N SHANTARAM PATIL      1514802
207  58757  WADHWANI POONAM MANOHARLAL         1514803
208  62013  WADILE AMIT SITARAM            1514804
209  60502  WADILE DHANASHRI LAXMAN          1514805
210  60512  WAGH GORAKH SHANTARAM           1514806
211  60503  WAGH PALLAVI ARVINDRAO           1514807
212  16109  WAGHULADE SARIKA ASHOK           1514808
213  59579  WANI MANISHA PRAKASH            1514809
214  59051  WANI PRIYANKA DATTATRAYA          1514810
215  60513  WANKHEDE ANIL ASHOK            1514811
216  60102  WANKHEDE SHANTARAM TRYAMBAK        1514812
217  59821  WAYKOLE JYOTSNA KRISHNA          1514813
218  57813  YASHVANT SHAH F/N ARUN           1514814
219  57798  ZAMBARE KANCHAN YUVARAJ          1514815
220  50700  ZOPE PUNAM RAMESH             1514816
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3105 B.SC. (Statistics)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  59330  BAGUL HARSHADA ANIL            1514817
2  59331  BHAVSAR MAHESH HARISHCHANDRA        1514818
3  57854  BHOLE PALLAVI LILADHAR           1514819
4  57855  CHAUDHARI YOGENDRA ASHOK          1514820
5  59332  DAHALE SWAPNIL SUHAS           1514821
6  55518  JOSHI ABHIJIT SUBHASH           1514822
7  59333  KHAIRNAR REKHABAI GOKUL          1514823
8  57858  KOLI JITENDRA BHAULAL           1514824
9  57859  LOKHANDE ULKA KUMAR            1514825
10  57860  MOHD AYYUB F/N MOHD IQBAL         1514826
11  60613  MUSALE VILAS MUKUNDRAO           1514827
12  57861  NARKHEDE MOHAK BALU            1514828
13  57862  NEMADE PRASHANT JAGANNATH         1514829
14  57863  PANDIT RAHUL NATHU             1514830
15  60614  PATIL AVINASH DILIP            1514831
16  57868  PATIL MANOJ GOPAL             1514832
17  57865  PATIL MEGHAWATI ASHOK           1514833
18  60615  PATIL PALLAVI ASHOK            1514834
19  60616  PATIL SUNIL MURLIDHAR           1514835
20  57869  PATIL SWAPNIL VIJAY            1514836
21  50574  RAJPUT MILIND KOMLSING           1514837
22  59336  SALUNKHE JITENDRA SURESHRAO        1514838
23  59337  SHAH NAMRATA NILESH            1514839
24  60617  SHINDE VIJAY PURANMAL           1514840
25  30932  SURVE AMOL YASHWANT            1514841
26  45475  THANVI CHANDRAKANT ISHWARDAS        1514842
27  60618  TORAWANE NIRMALKUMAR RAMAKANT       1514843
28  59338  WAGH BHAVANA SHIVRAM            1514844
29  32094  WANI RAHUL NARAYAN             1514845
30  60619  YEOLE BHAVANA VISHWAS           1514846
31  57867  YEOLE PALLAVI RAMESH            1514847
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3106 B.SC. (Botany)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  60534  AALEEYA PARVEEN MOHAMMAD HUSAIN      1514848
2  60535  AJALKAR VAISHALI MURLIDHAR         1514849
3  17522  BADGUJAR SADHANA BAPURAO          1514850
4  58372  BENDALE JAYASHRI MURALIDHAR        1514851
5  60536  BHADAGE MOHINI SUDHAKAR          1514852
6  57639  BHAMARE VRUSHALI DAULAT          1514853
7  59594  BHANDARKAR LALITA SADASHIV         1514854
8  33139  BHAT DHANASHRI VIJAY            1514855
9  31321  BIRHARI ARCHANA SUDHAKAR          1514856
10  59318  BORASE ASHVINI ARUNRAO           1514857
11  33637  BORASE SHITAL JAYVANT           1514858
12  58209  BORSE KISHOR ROHIDAS            1514859
13  97004  BORSE RUPALI HIMMAT            1514860
14  33712  CHAUDHARI ARCHANA MUKUNDRAO        1514861
15  57831  CHAUDHARI GAJENDRAKUMAR BHAGAWATRAO    1514862
16  61519  CHAUDHARI RAKESH ROHIDAS          1514863
17  44863  CHAUDHARI SHITAL VILAS           1514864
18  57739  CHAUDHARI YOGINI BHATU           1514865
19  60912  CHAVAN ARCHANA VINODKUMAR         1514866
20  58210  CHAVAN DHAIRYSHIL PURUSHOTTAM       1514867
21  45452  CHAVAN NEELIMA PANDHARINATH        1514868
22  20730  CHAVAN SACHIN SHIVBA            1514869
23  33142  CHOUKEKAR RASHMI RAJENDRA         1514870
24  33448  DANDAGAVHAL UJJWAL PRAKASH         1514871
25  60538  DEOKAR SUVARNA CHANDIDAS          1514872
26  56819  DHAKE PUNAM BHASKAR            1514873
27  33144  DHANRALE SATISH DATTATRAY         1514874
28  33145  DHIVARE PRADNYA VITTHALRAO         1514875
29  23049  DHOLE VIJAY ATAMARAM            1514876
30  44533  DUSHING YOGESH ANNA            1514877
31  60930  FAIZ AHMAD SAYYAD BILAL AHMAD       1514878
32  59834  FIRAKE JYOTI DIPAK             1514879
33  61966  GIRASE KAVITA SUKALAL           1514880
34  50754  INGALE HARSHA SUDHAKAR           1514881
35  31331  INGALE RAJASHRI VASUDEO          1514882
36  20885  ISHTIYAQUE AHMED HAFIZUDDIN        1514883
37  60913  JADHAV DINESH CHINDHA           1514884
38  33151  JAIN ROSHANI JAIKUMAR           1514885
39  34240  KARANKAL VIKAS SURESH           1514886
40  33599  KASAR KALYANI SURESH            1514887
41  61212  KASAR SUDHIR SURESH            1514888
42  59595  KEDAR DINESH SUPADU            1514889
43  59839  KHEDKAR MANISHA BALU            1514890
44  60539  KHIVASARA MONALI SHANTILAL         1514891
45  33714  KHONDE ARVINDKUMAR GULABRAO        1514892
46  58802  KULKARNI MUKESH NIMBA           1514893
47  33154  KULTHE CHANCHAL KISHOR           1514894
48  58803  LOKHANDE MINAKSHEE ANIL          1514895
49  45425  MAGARE SONALI HANSRAO           1514896
50  44440  MAHAJAN NITIN MADHUKAR           1514897
51  45427  MALI ANITA DEVIDAS             1514898
52  33608  MALI MAHESH MUKUND             1514899
53  60542  MALI MINAL BHAGWAN             1514900
54  51401  MALI PRAMOD DAGADU             1514901
55  62103  MALI YOGESH CHANDRAKANT          1514902
56  33155  MANSURI TABASSUM HARUN           1514903
57  33716  MARATHE SANDEEP ASHOK           1514904
58  58373  MEDHE PRANALI PRAKASH           1514905
59  50180  MOHAKAR VINOD PANDIT            1514906
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3106 B.SC. (Botany)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  60543  MORE SHITAL TUKARAM            1514907
61  61242  NANDRE SMITA KISHOR            1514908
62  58212  NARKHEDE SACHIN DILIP           1514909
63  59601  NIKAM KAVITA SHANTILAL          1514910
64  61978  NIKAM SWATI DHARMARAJ           1514911
65  62112  PADAVI BHAGYASHRI LALSINH         1514912
66  61969  PAKALE BHUPENDRA UMAKANT          1514913
67  60917  PANDE JYOTI ASHOK             1514914
68  60545  PARDESHI SHWETA DILIPRAJ          1514915
69  60546  PARDESHI SUPRIYA DILIP           1514916
70  43539  PARVEZ ALAM SAYED FAROOQUE         1514917
71  46096  PATEL AMRITA NAROTTAM           1514918
72  61355  PATEL HARSHADA BHARAT           1514919
73  45430  PATEL PARVIN GULAMEJAJ           1514920
74  56711  PATHAK JYOTI SHARAD            1514921
75  59596  PATIL RAJENDRA VISHWASRAO        1514922
76  45833  PATIL ANIL KASHINATH            1514923
77  50570  PATIL ASHVIN LILACHAND           1514924
78  50243  PATIL BHARATI NANASAHEB          1514925
79  43285  PATIL DEVAYANI SUNIL            1514926
80  22660  PATIL DHANASHRI ANANDRAO          1514927
81  59835  PATIL HARSHALI SAHEBRAO          1514928
82  46106  PATIL JAYSHREE UTTAM            1514929
83  60919  PATIL JITENDRA RAJENDRA          1514930
84  43534  PATIL KISHOR PANDURANG           1514931
85  23272  PATIL NAYANA KISHOR            1514932
86  45455  PATIL NAYANA RAMCHANDRA          1514933
87  16229  PATIL NITIN LOTU              1514934
88  57307  PATIL PRAMOD NAMDEO            1514935
89  34237  PATIL PRAMODINI VASANTRAO         1514936
90  58211  PATIL PRASHANT BHIKA            1514937
91  57832  PATIL PRAVIN DINAKAR            1514938
92  46107  PATIL PRITAM EKNATH            1514939
93  58213  PATIL SANGITA MADHUKAR           1514940
94  33640  PATIL SHEETAL BHATU            1514941
95  59842  PATIL SMITA RAMESH             1514942
96  60549  PATIL SUNITA SHALIGRAM           1514943
97  16231  PATIL UDAYSINGH SUBHASHRAO         1514944
98  43273  PATIL VAISHALI PRAKASH           1514945
99  60550  PATIL VIDYA BHAGAWAN            1514946
100  51217  PATIL YAJUVENDRA VINAYAK          1514947
101  46102  PATIL YOGITA BHIMA             1514948
102  62107  PAWARA TISARAM JAHANGIR          1514949
103  33158  PAWLE PRIYANKA ASHOK            1514950
104  33641  POTDAR SONALI SHANTARAM          1514951
105  34239  SALUNKE CHARULATA RAMAN          1514952
106  60554  SALUNKE DADABHAU SAHEBRAO         1514953
107  32161  SALUNKHE SWATI RAVSAHEB          1514954
108  31326  SAPKALE ARCHANA BHIMRAO          1514955
109  58804  SARODE NUTAN MOHAN             1514956
110  31327  SATHE MAMATA BHALCHANDRA          1514957
111  56275  SAYED NASRIN TABASSUM MEHAMOOD ALI     1514958
112  60922  SHARMA KANCHANMALA RADHESHYAM       1514959
113  50641  SHARMA SNEHAL GHANSHYAM          1514960
114  60555  SHARMA SONAL ASHOKKUMAR          1514961
115  34304  SHELKE VIJAYALAXAMI SAHEBRAO        1514962
116  60556  SHINDE PUNAM DATTATRAY           1514963
117  34305  SHIRSATH DIPAK SAJAN            1514964
118  60935  SHIRSATH SUSHILKUMAR ASHOK         1514965
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3106 B.SC. (Botany)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  58805  SONAR SHOBHA GOVINDA            1514966
120  50246  SONAR SONAL ARVIND             1514967
121  61971  SONAWANE BHIKAN KISAN           1514968
122  23475  SONAWANE YOGESH TARACHAND         1514969
123  33163  SURYAWANSHI NALINI BABURAO         1514970
124  33447  TABASSUMBANO MALAKKABEER          1514971
125  58374  TAYADE PAURNIMA PRALHAD          1514972
126  60558  THAKUR PRASHANT LILADHAR          1514973
127  33165  TIKHUTE DEEPALI SURESH           1514974
128  30880  UPASANI MANJUSHRI VASANTRAO        1514975
129  58806  VAIDKAR VINOD EKANATH           1514976
130  45954  VALVI SAVITA DILIP             1514977
131  33720  VALVI VARSHA DEELIP            1514978
132  57834  VIJAYA PATIL F/N KAMALAKAR PATIL     1514979
133  60559  WADNERE VIJETA RAVINDRA          1514980
134  33449  WAGH DEVENDRA DATTATRAYA          1514981
135  57651  WAGH RAJDIP RAMESH             1514982
136  59836  WANI MOHINI KISHOR             1514983
137  57835  WANI RAHUL SUHAS              1514984
138  60926  WANKHEDE ARCHANA BHAGWAN          1514985
139  60560  YADAV SWETA SHRIRAM            1514986
140  60927  YESHI MUKESH SHANTARAM           1514987
141  34241  YESHI SEEMA VASUDEO            1514988
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3107 B.SC. (Zoology)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  62155  AGRAWAL DIPIKABEN DINESHKUMAR       1514989
2  59605  AHIRE SHUBHANGI ISHWARLAL        1514990
3  33460  ANSARI NILOFER BASHIRAHMED         1514991
4  57841  ANUPAMA KAITHVAS F/N SUBHASH KAITHVAS   1514992
5  58810  ASHWINI PATIL               1514993
6  45904  BAGAD YOGINI SOMANATH           1514994
7  31506  BAISANE VAISHALI GARIBDAS         1514995
8  59609  BARDE ANAGHA MOHAN            1514996
9  33927  BAVISKAR ROHINI KANTILAL          1514997
10  31669  BHAMARE RAGINI DHANANJAYRAO        1514998
11  58388  BHARULE GAYATRI MURLIDHAR         1514999
12  58811  CHANCHAL MODULAL JAT            1515000
13  59606  CHAUDHARI PUSHPALATA BHATU        1515001
14  58389  CHAUDHARI DHANSHRI MADHUKAR        1515002
15  44725  CHAUDHARI DNYANESHWAR DAMODAR       1515003
16  44721  CHAUDHARI NAMRATA DAMODAR         1515004
17  32380  CHAUDHARI SUNIL VASANT           1515005
18  59687  CHAUDHARY PALLAVI VISHWAS         1515006
19  58812  CHOUDHARY KIRAN GYANCHAND         1515007
20  61361  DABHADE DEEPALI RAGHUNATH         1515008
21  32381  DANDGAVHAL GOVARDHAN PRAKASH        1515009
22  59501  DESALE KIRAN SAHEBRAO           1515010
23  16712  DESHAMUKHA SARIKA PRAKASH         1515011
24  59502  DESHPANDE BHAKTI KAMALAKAR         1515012
25  59844  DOLE BHUSHAN RAMESH            1515013
26  57842  GALANI RITU SHANKARLAL           1515014
27  61545  GIRASE NALINI CHANDRASING         1515015
28  60576  GIRASE PRATIBHA ANANDSING         1515016
29  22853  GIRI NIRANJAN RAMESH            1515017
30  58392  GORANE MONALI ROHIDAS           1515018
31  51037  GOSAVI GANESH GOKUL            1515019
32  33182  JADE PRITI SURESH             1515020
33  60577  JADHAV NEETA PUNA             1515021
34  59510  JADHAV YOGESH DHARMARAJ          1515022
35  30917  KALYANKAR GUNVANT GAJANAN         1515023
36  60579  KAMBLE SACHIN DEVIDAS           1515024
37  59845  KANADE RASHMI ANIL             1515025
38  59506  KARPATE HEMANT SITARAM           1515026
39  31690  KHARCHE ASHISH NARAYAN           1515027
40  33675  KOTHAWADE JYOTSNA NIMBA          1515028
41  61306  KOTHAWADE NISHA SHIWAJI          1515029
42  60591  KULKARNI TANAY RAMAKANT          1515030
43  60939  KUMAVAT RATNAMALA AMBU           1515031
44  16900  MAHAJAN MADHURI VIKAS           1515032
45  58394  MAHAJAN SUVARNA DINKAR           1515033
46  60580  MAHAJANI KEDAR RAVINDRA          1515034
47  46507  MALI KAMLESH HIMMATRAO           1515035
48  60582  MALPURE SHRADDHA CHANDRAKANT        1515036
49  58813  NAGARE KRUSHNA RAJU            1515037
50  43730  NAZNEEN AB ZAHER DESHMUKH         1515038
51  59690  NHALADE SUHAS MADHUKAR          1515039
52  58814  NIKAM PRADNYANKUR BHIMRAO         1515040
53  60583  NILE ATUL VILAS              1515041
54  34380  PADVI ISHWAR DHARMA            1515042
55  59695  PALIWAL PRIYANKA SHAMKANT         1515043
56  15206  PANDIT ASHISH MANOHAR           1515044
57  61369  PATEL SARIKA ASHOK             1515045
58  33726  PATEL YOGITA MADHAV            1515046
59  59607  PATIL VASUDHA PRAVINSING         1515047
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3107 B.SC. (Zoology)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  57843  PATIL ANITA SURESH             1515048
61  30383  PATIL BHUPENDRA LAXMANRAO         1515049
62  58396  PATIL DIPALI SHANTARAM           1515050
63  32533  PATIL DNYANESH ARUN            1515051
64  60597  PATIL GUNJAN VISHWASRAO          1515052
65  33922  PATIL HEMALATA PRAKASH           1515053
66  58822  PATIL KALPANA MOHAN            1515054
67  61808  PATIL MAHENDRA HIMMATRAO          1515055
68  21788  PATIL MILEEND BARKU            1515056
69  32534  PATIL RAVINDRA NILACHAND          1515057
70  22967  PATIL SUNIL ABHIMNYU            1515058
71  45711  PATIL VAISHALI SATISH           1515059
72  59323  PATIL VAISHALI SWARUPCHAND         1515060
73  58398  PATIL YOGITA ANIL             1515061
74  55953  PAWAR BHALCHANDRA SHIWAJI         1515062
75  61810  PAWAR MANGALA BANSILAL           1515063
76  58816  PRIYA NANDINI PATWA F/N SURESH KUMAR SHEVRA1515064
77  57846  PRIYANKA THAPA MANGER F/N CHAND      1515065
78  58400  RADE SHUBHANGI SURESH           1515066
79  60584  RAJPUT SANDEEP HILAL            1515067
80  60585  RAJPUT TRUPTI MOHANSING          1515068
81  58401  RANE ROHINI SHANTARAM           1515069
82  33925  REKHA SHUKLA F/N GIRAJA SHANKAR SHUKLA   1515070
83  59693  SAINDANE SARANGI SUDHAKAR         1515071
84  58402  SAINDANE UJWALA VASANT           1515072
85  32536  SANGALE JAYESH TUKARAM           1515073
86  31287  SHAH KOMAL SHAILENDRA           1515074
87  46262  SHAIKH NAZNEEN ANIS            1515075
88  33191  SHARMA AJITA MADHUSUDAN          1515076
89  46508  SHARMA CHETANKUMAR TEKCHAND        1515077
90  61364  SHARMA MANISHA RAMANLAL          1515078
91  32286  SHELAR DIPTI SHARADRAO           1515079
92  60943  SHIMPI GAURAV GOKUL            1515080
93  98316  SONAR ROHINI YASHAWANT           1515081
94  33787  SONAWANE PUNAM DAGADU           1515082
95  60586  SONAWANE SAGAR PRADEEP           1515083
96  46509  SONAWANE SHARAD BANSILAL          1515084
97  58404  SUVARNA NEHATE F/N VASANT NEHATE      1515085
98  61365  TAWADE PRADIPKUMAR CHINTAMAN        1515086
99  60588  THORAT APARNA ANNASAHEB          1515087
100  58817  TIWARI SUSHMA MOHAN            1515088
101  58818  TOMAR RUPALI PREMSINGH           1515089
102  19741  VALLECHA NISHA LAXMANDAS          1515090
103  61260  WAGHMODE LAHANU KISAN           1515091
104  57847  WANI KALPANA NARAYAN            1515092
105  60951  WANKHEDE PRAKASH TANAJI          1515093
106  58406  YEWALE JAYASHREE SURESH          1515094
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3108 B.SC. (Microbiology)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  60620  AHIRRAO MANISHA SHANTARAM         1515095
2  17125  AHIRRAO SAVITABAI SAHEBRAO         1515096
3  60621  AMRUTKAR MADHURI JAGANNATH         1515097
4  57876  ASMA DESHMUKH F/N A.N.DESHMUKH       1515098
5  23405  BADGUJAR RUPALI BHAGWAN          1515099
6  30944  BAGUL RAKESH JAGANNATH           1515100
7  51311  BEDSE SATISH DATTATRAY           1515101
8  34134  BHADANE BHUSHAN ASHOKRAO          1515102
9  60623  BHAMARE SACHIN BHASKAR           1515103
10  59861  BHARAMBE BHAVANA HEMCHANDRA        1515104
11  59862  BHARAMBE PALLAVI PUNDLIK          1515105
12  57877  BHOI RAKESH SHANKAR            1515106
13  57878  BHOLE PRASHANT LILADHAR          1515107
14  60624  BIRHADE DEEPTI SURESH           1515108
15  61563  BORASE JAYASHRI VITTHAL          1515109
16  34136  BORASE JIDNYASA DEELIP           1515110
17  60625  BORASE SAVITA DAULAT            1515111
18  50080  BUKTARE PORNIMA NARAYANRAO         1515112
19  57923  CHANDURKAR MANJIRI AJIT          1515113
20  59864  CHAUDHARI GAURAV ANIL           1515114
21  60627  CHAUDHARI KAVERI TUKARAM          1515115
22  33219  CHAUDHARI KRANTI SURESH          1515116
23  59865  CHAUDHARI LINA MAHENDRA          1515117
24  57488  CHAUDHARI MEGHA YUVARAJ          1515118
25  57880  CHAUDHARI NEENA AVINASH          1515119
26  59866  CHAUDHARI PRADNYA JAYRAM          1515120
27  30951  CHAUDHARI RAJASHRI MOHAN          1515121
28  34137  CHAUDHARI SHARDUL DEVIDAS         1515122
29  60668  CHAVAN NEHA DILIPKUMAR           1515123
30  31509  CHAVAN SONAL DEVIDAS            1515124
31  60672  DESALE CHETAN SAMBHAJI           1515125
32  60629  DESALE PARAG SURESH            1515126
33  57882  DHAKE VIDYA VISHNU             1515127
34  61567  DIXIT GAURI KISHOR             1515128
35  57883  DIXIT SHARVARI RAVINDRA          1515129
36  59350  GAUD POONAM GANESH             1515130
37  60632  GITE MEGHA SURYAKANT            1515131
38  33935  GUJARATHI SWETA ASHOK           1515132
39  33973  GURAV RAJANI MANILAL            1515133
40  43313  INGALE VINOD RAMESH            1515134
41  60633  JADHAV ASHWINI PANDIT           1515135
42  59352  JAIN PRIYANKA PRAKASH           1515136
43  60635  JAIN TRUPTI SURESH             1515137
44  60636  JIREKAR PUJARANI DINKAR          1515138
45  60638  JOSHI MANALI NANDKISHOR          1515139
46  60639  KANADE RASHMI DILIP            1515140
47  59869  KAPADE MEENA PRABHAKAR           1515141
48  57887  KHADKE JAYSHRI MADAN            1515142
49  61572  KULKARNI MAYUR MOHAN            1515143
50  57888  KULKARNI RASHMI VINAYAK          1515144
51  60641  LINGAYAT KIRTI BALKRISHNA         1515145
52  57889  MAHAJAN CHANCHALA SHRIKANT         1515146
53  61574  MAHAJAN SONAL NAMDEO            1515147
54  30959  MAHAJAN SUCHITA SUPADU           1515148
55  60642  MAHALE PRADIP HIMMAT            1515149
56  33227  MAHALE PRATIBHA ATUL            1515150
57  60643  MALI PUSHPAL ANANDRAO           1515151
58  51231  MARATHE VIKESH BHAIDAS           1515152
59  33939  MARATHE YESHPAL BANSILAL          1515153
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3108 B.SC. (Microbiology)                 Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  33974  MORE CHETAN MOTILAL            1515154
61  61579  MORE KETAN DATTATRAY            1515155
62  30960  NILE PRAMOL SURESH             1515156
63  60646  OZARKAR SHRADDHA PRABHAKAR         1515157
64  61583  PATEL HEMLATA SHIVDAS           1515158
65  57891  PATHAK SHRADDHA SHANKAR          1515159
66  60647  PATIL ASHWINI GHANASHYAM          1515160
67  33252  PATIL ASMITA ARUN             1515161
68  46131  PATIL BHARATI KASHINATH          1515162
69  60648  PATIL BHAVANA UTTAMRAO           1515163
70  57892  PATIL CHANDRASHEKHAR DEVIDAS        1515164
71  61873  PATIL DIPASHRI LAHU            1515165
72  50987  PATIL GAURAV ARUN             1515166
73  57893  PATIL GURUDAS NARAYN            1515167
74  33944  PATIL HEMALATA BHIMA            1515168
75  59871  PATIL JAYA VILAS              1515169
76  51233  PATIL JAYENDRA PITAMBAR          1515170
77  61876  PATIL JYOTI JAGANNATH           1515171
78  33947  PATIL JYOTI SOMANATH            1515172
79  61591  PATIL KIRAN LIMBA             1515173
80  46294  PATIL MAHESH PRAKASH            1515174
81  61592  PATIL MAHESHKUMAR PRAKASH         1515175
82  57895  PATIL MONAL MUKUND             1515176
83  31451  PATIL NITA EKNATH             1515177
84  98414  PATIL PRITEE ASHOK             1515178
85  56411  PATIL PRITI SOMAJI             1515179
86  33233  PATIL PRIYANKA ASHOK            1515180
87  61620  PATIL RAKESH CHHOTU            1515181
88  33235  PATIL RENUKA CHANDRAKANT          1515182
89  60653  PATIL RUPALI MANOHAR            1515183
90  57898  PATIL SANDIP SANJAY            1515184
91  51314  PATIL SHRADHA SATISH            1515185
92  60654  PATIL SNEHAL KAILAS            1515186
93  61880  PATIL SUVARNA PRALHAD           1515187
94  44468  PATIL VIDYA BAPURAO            1515188
95  33980  PATIL YOGITA KANTILAL           1515189
96  21761  PATIL YOGITA RATILAL            1515190
97  33965  PATIL YOGITA TUKARAM            1515191
98  33236  PAWAR AMOL RAMKRISHNA           1515192
99  57901  PAWAR KISHOR SHYAM            1515193
100  60655  PAWAR RACHANA MURLIDHAR          1515194
101  33238  PAWAR SHUBHANGI AMULRAO          1515195
102  61881  PAWAR SMITA SHANTARAM           1515196
103  23440  POTDAR PUNAM MOHAN             1515197
104  57902  PRONITA DEURI               1515198
105  57903  RADE RUPALI SUBHASH            1515199
106  60656  RAJPUT DEEPA RAMCHANDRA          1515200
107  34144  RAJPUT NAMRATA DILIPSING          1515201
108  60658  RANA KINJALBEN RAJANIKANT         1515202
109  51315  RANALKAR KRANTI PRAVIN           1515203
110  30963  RIZVI SABA MOHSIN             1515204
111  57904  ROKADE SARIKA BABULAL           1515205
112  59873  RUM PARAG VIJAYRAO             1515206
113  46296  SALUNKHE RAHUL CHANDANRAO         1515207
114  60660  SANGHAVI PRIYANKA RAJENDRA         1515208
115  16150  SHAHA DIPAL SHARADCHANDRA         1515209
116  60661  SHINDE SHITAL PRABHAKAR          1515210
117  60662  SHIRODE SANDHYA PANDURANG         1515211
118  46298  SHIRSATH MADHAVI EKNATH          1515212
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3108 B.SC. (Microbiology)                 Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  61885  SONAR PRACHI PRABHAKAR           1515213
120  60663  SONAWANE RAGINEE PANDURANG         1515214
121  57907  SONKUL PRAJAKTA PRAKASH          1515215
122  57908  SURVADE SAYALI KAMALAKAR          1515216
123  59361  SURYAWANSHI RAJESHWARI GAJANAN       1515217
124  60664  THAKARE MRUNALI BHAGWAN          1515218
125  61889  TIRAMAL DIPALI KISAN            1515219
126  31520  V.BHARATHI                 1515220
127  33249  VADNERE MEENAKSHI KESHAV          1515221
128  59875  VANJARI LINA BHASKAR            1515222
129  57910  VASANT POOJA DINESH            1515223
130  60665  VISPUTE PRADNYA BALKRUSHNA         1515224
131  16911  WAGHODE NEETA VIJAY            1515225
132  57911  WAGHULDE SHITAL BALKRISHNA         1515226
133  61601  WANI RUBI SHARADCHANDRA          1515227
134  51249  WANI SONAL ANILKUMAR            1515228
135  57912  YADAV SWATI G.               1515229
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3109 B.SC. (Geography)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  33477  DHANGAR CHETAN ASHOK            1515230
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3110 B.SC. (Geology)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  60606  GHARATE LAXMIKANT ARUN           1515231
2  60607  KHONDE NITESHKUMAR NARENDRA        1515232
3  60608  KONKAR JITENDRA VIKAS           1515233
4  33203  NAGARALE RAHUL LALDAS           1515234
5  33204  PATIL HEMRAJ PRABHAKAR           1515235
6  33209  PATIL KANTILAL DEVIDAS           1515236
7  45471  SANCHETI RAHULKUMAR MANMAL         1515237
8  60609  SHARMA BHARAT NANDKISHORE         1515238
9  33207  SURYAWANSHI LOTAN BABULAL         1515239
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  50576  AGRAWAL ANJALI MAHENDRA          1515240
2  59058  AGRAWAL DIPIKA KISHOR           1515241
3  61899  AGRAWAL PAYAL OMPRAKASH          1515242
4  58836  AGRAWAL RADHIKA MAHESH           1515243
5  61900  AGRAWAL SONAL SATISH            1515244
6  50095  AHIRE NILIMA ASHOK             1515245
7  57984  AMRITKAR PALLAVI VISHNU          1515246
8  60761  AMRUTKAR AMIT ASHOK            1515247
9  59618  AMRUTKAR RAHUL DATTATRYA          1515248
10  59514  AMRUTKAR VINIT VILAS            1515249
11  60987  ANSARI MOHAMMEDTAYYAB MOHAMMEDHANIF    1515250
12  58417  ATALE NILIMA ASHOK             1515251
13  58418  ATTARDE ARCHANA BHAGWAT          1515252
14  58551  ATTARDE JAGRUTI VINAY           1515253
15  31715  ATTARDE MUKESH GHANSHAM          1515254
16  58419  ATTARDE SAPANA VASANT           1515255
17  58838  AWARKAR HARSHAL BHASKAR          1515256
18  61901  BADGUJAR CHANDRASHEKHAR KISHOR       1515257
19  59374  BADGUJAR SUNITA PADMAKAR          1515258
20  58236  BADHE NILESH CHANDRAKANT          1515259
21  55906  BAGUL MAHENDRAKUMAR RAMKRISHNA       1515260
22  58839  BAGUL PALLAVI PRAKASH           1515261
23  60200  BAIRAGI ANITA NANDKISHOR          1515262
24  58840  BAPAT CHAITRALI VISHWAS          1515263
25  58066  BARDIYA GIRISH KANTILAL          1515264
26  59216  BARHATE BHARTI MURLIDHAR          1515265
27  58420  BARHATE KUNDA PRAKASHRAO          1515266
28  58553  BARHATE NEETA SHARAD            1515267
29  31874  BARHATE VAISHALI SHANTARAM         1515268
30  58841  BARI UJWALA BHAGWAN            1515269
31  61902  BAVISKAR DNYANESHWAR SURESH        1515270
32  61903  BAVISKAR GHANSHAYAM SUBHASH        1515271
33  50373  BENDALE LOKESH DHANAJI           1515272
34  59062  BENDALE MINAL CHUDAMAN           1515273
35  58421  BENDALE VISHAKHA PURUSHOTTAM        1515274
36  31718  BENDALE YOGESH NARAYAN           1515275
37  60693  BHADANE DEOYANI PRADIP           1515276
38  60990  BHAGAWAT SHIVNANDA CHANDRAKANT       1515277
39  60202  BHAGWAT PRITI DNYANESHWAR         1515278
40  58422  BHALERAO SHUBHANGI ASHOK          1515279
41  61767  BHALERAV PARAG SUBHASH          1515280
42  60694  BHAMARE SHRADDHA JAGANNATH         1515281
43  50099  BHANGALE RUPALI UMAKANT          1515282
44  20893  BHANGALE VAISHALEE DINKAR         1515283
45  60203  BHANGALE VAISHALI RAWINDRA         1515284
46  58664  BHAVASAR KIRAN RAJU            1515285
47  58665  BHAVASAR NILESH PANDITRAO         1515286
48  31219  BHAVASAR RUPALI NIMBA           1515287
49  17137  BHAVSAR RUPESH VASANT           1515288
50  59515  BHAVSAR TEJASWI RAMESH          1515289
51  59516  BHAVSAR VIPUL BIPIN            1515290
52  50100  BHOGE CHETANA NATHU            1515291
53  61904  BHOI MANOJ SANTOSH             1515292
54  16477  BHOLE ARCHANA VASANT            1515293
55  58470  BHOLE DIPALI LILADHAR           1515294
56  58423  BHOLE UNMESHA GOPAL            1515295
57  60697  BHOSALE VAISHALI BAPURAO          1515296
58  50189  BIRHADE SACHEEN PRABHAKAR         1515297
59  59063  BONDE JAYASHRI HARI            1515298
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  58425  BONDE MANISHA BHASKAR           1515299
61  60698  BONDE RUCHITA VINODRAO           1515300
62  16331  BONDE RUPALI JAGANNATH           1515301
63  29920  BORLE PRIYANKA VIJAY            1515302
64  58842  BOROLE KIRTI MANOHAR            1515303
65  72252  BORSE VAISHALI VISHVASRAO         1515304
66  58426  BRAHAMKAR SHUBHANGI CHANDRAKANT      1515305
67  32118  BRAHME SARIKA VILAS            1515306
68  33275  BUDDHA MADHURI DINANATH          1515307
69  58043  BUDHANI DIPA SURESHKUMAR          1515308
70  57915  CHANDRESH SHAH F/N RAMESH CHANDRA SHAH   1515309
71  59188  CHAUDHARI  PRACHI  BHALCHANDRA      1515310
72  58427  CHAUDHARI ANITA KASHINATH         1515311
73  45531  CHAUDHARI BHAGWAN MADHUKAR         1515312
74  31951  CHAUDHARI CHHAYA SEVAKARAM         1515313
75  59064  CHAUDHARI DEEPALI DNYANDEV         1515314
76  58044  CHAUDHARI HARSHAL SUNIL          1515315
77  50424  CHAUDHARI HARSHALI HARSHANANDAN      1515316
78  58576  CHAUDHARI JYOTI VASANT           1515317
79  57987  CHAUDHARI KAMINI KISHOR          1515318
80  56600  CHAUDHARI KAVITA DINKAR          1515319
81  31752  CHAUDHARI KAVITA WAMAN           1515320
82  31968  CHAUDHARI LALIT TOTARAM          1515321
83  58238  CHAUDHARI MAHESH DEVIDAS          1515322
84  58068  CHAUDHARI MAHESH RAMESH          1515323
85  58556  CHAUDHARI NAYANA PRADEEP          1515324
86  60700  CHAUDHARI NILIMA DINKAR          1515325
87  57988  CHAUDHARI PALLAVI JIVAN          1515326
88  57989  CHAUDHARI RAHUL DINKAR           1515327
89  58845  CHAUDHARI RUPALI PRAKASH          1515328
90  58557  CHAUDHARI SACHIN PRAKASH          1515329
91  55791  CHAUDHARI SARANG PRAMOD          1515330
92  59066  CHAUDHARI SARIKA SHASHIKANT        1515331
93  61013  CHAUDHARI SHYAMKANT YASHAWANT       1515332
94  58282  CHAUDHARI SONALI ASHOK           1515333
95  57990  CHAUDHARI SUVARNA CHUDAMAN         1515334
96  31575  CHAUDHARI UMESH DILIP           1515335
97  58428  CHAUDHARI YOGITA DILIP           1515336
98  59067  CHAUDHARY MAMATA TEJPAL          1515337
99  44311  CHAUDHARY PRAVIN VILAS           1515338
100  59619  CHAURE NITYA ASHOKKUMAR         1515339
101  58239  CHAVAN BALRAM MORSING           1515340
102  60701  CHAVAN CHETAN RAJENDRA           1515341
103  61907  CHAVAN DIPAK EKNATH            1515342
104  33494  CHAVAN MUKESH POPAT            1515343
105  60702  CHAVAN NAYANA PRAKASH           1515344
106  17208  CHAVAN RAKESH POPAT            1515345
107  58240  CHAVAN SUVARNA SHASHIKANT         1515346
108  57991  CHINCHOLE VRUSHALI ATUL          1515347
109  58483  CHOPADE SNEHAL SHEKHAR           1515348
110  60205  CHOPDE KIRTI NIVRUTTI           1515349
111  16253  CHOUDHARI VIJAY RAMBHAU          1515350
112  31040  CHOWKIDAR DIPTI VINAYAK          1515351
113  58241  DAHALE UDAY YOGENDRA            1515352
114  59193  DAMADE  KANCHAN  HARICHARAN       1515353
115  50514  DANGE ABHISHEKH ARUN            1515354
116  58429  DAVE NISHA JAYANTILAL           1515355
117  57992  DEELIP BAGDI F/N RAMESHWARLAL BAGDI    1515356
118  60992  DEORE ARVINDKUMAR SUKADEO         1515357
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  33303  DEORE BHAGYASHREE NIMBAJI         1515358
120  60703  DEORE BHUSHAN BALKRISHNA          1515359
121  72254  DEORE MEGHARANI SHIVAJI          1515360
122  60704  DEORE SHRADDHA SUDHIR           1515361
123  33278  DESAI KAVITA NARESH            1515362
124  58430  DESAI SHARAYU SHRIKRISHNA         1515363
125  60705  DESALE PRIYANKA PURUSHOTTAM        1515364
126  32121  DESALE VARSHA PRAMOD            1515365
127  59621  DESHMUKH PUJA ASHOK           1515366
128  59622  DESHMUKH RAHUL APPASAHEB         1515367
129  59194  DESHMUKH DEEPALI BHAUSAHEB         1515368
130  34159  DESHMUKH KUMUDINI RAVINDRA         1515369
131  50376  DESHMUKH NILESH VASANT           1515370
132  57993  DESHMUKH RITESH SURESH           1515371
133  51158  DESHMUKH SANDIPSING BHARATSING       1515372
134  58846  DESHPANDE ANAGHA RAMESH          1515373
135  32122  DESHPANDE ASHISH ANILKUMAR         1515374
136  57994  DHAKE MONALI ASHOK             1515375
137  58848  DHAKE SHILPA PRAMOD            1515376
138  61910  DHAMANI VARSHA PRATAPRAI          1515377
139  58849  DHANDE BHAGYASHRI PRADEEP         1515378
140  58431  DHANDE CHETANA KIRAN            1515379
141  58432  DHANDE PRITAM MADHUKAR           1515380
142  59070  DHAYE MONA NANA              1515381
143  59775  DISA GITIKA VIKASCHANDRA          1515382
144  59623  DIVEKAR NAVNATH SAHEBRAO         1515383
145  60706  DORIK KAVITA YASHWANT           1515384
146  58474  FEGADE KAVITA SUBHASH           1515385
147  58850  FEGADE NAMRATA MANOHAR           1515386
148  58851  FEGADE SWATI GOVINDA            1515387
149  31728  FEGADE VIPUL SATISH            1515388
150  58433  FIRAKE RESHMA GHANSHYAM          1515389
151  57995  FISKE SNEHAL MANIKARAO           1515390
152  50378  GADE MANOHAR BHASKAR            1515391
153  60993  GADILOHAR HARESH MANILAL          1515392
154  57996  GADIYA DARSHANA SUBHASH          1515393
155  59283  GAIKWAD TUSHAR SUNIL            1515394
156  30362  GAJRUSHI SANDEEP GOPAL           1515395
157  60708  GANDHLIKAR MINAL DEVIDAS          1515396
158  55942  GANGRADE RAKESH SURYAKANT         1515397
159  59071  GARGE SWAPNALI RAMANLAL          1515398
160  61912  GAUD AMIT ARUN               1515399
161  34161  GAUTAME DHIRAJ VASANTRAO          1515400
162  58852  GHODKE SWATI PRAMOD            1515401
163  61014  GIRASE PRASHANT RAJENDRASINGH       1515402
164  59776  GUJARATHI SHRADDHA UDAYLAL         1515403
165  34162  GURAV HEMANT SITARAM            1515404
166  60995  GURJAR GOPAL NANDALAL           1515405
167  59518  HAJARI ASHVINI VIJAYKUMAR         1515406
168  60207  HINGE KAMAL ASHOK             1515407
169  50773  INGALE JITENDRA SUBHASH          1515408
170  50111  INGALE SNEHAL PANDURANG          1515409
171  58243  IYER DHANLAXMI RAJGOPAL          1515410
172  30435  JADHAV PRASHANTKUMAR YUVRAJ        1515411
173  29822  JADHAV RAVINDRA DIGAMBER          1515412
174  60709  JADHAV SHWETA SOMANATH           1515413
175  61913  JADHAV SONI VIJAYSING           1515414
176  60710  JADHAV SUNITA LOTAN            1515415
177  57997  JADHAWANI SHEETAL RAMESHLAL        1515416
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  59777  JAGATAP JAGRUTI VILAS           1515417
179  50603  JAGTAP DIPTI ASHOK             1515418
180  50604  JAGTAP SANJAY ARUN             1515419
181  34042  JAIN MANISHA GAUTAMCHAND          1515420
182  61914  JAIN RUSHABH NARAYAN            1515421
183  60711  JAIN SANDIP DILIPCHAND           1515422
184  50647  JAKATDAR CHAITALI SANJAY          1515423
185  58434  JAWALE LEENA MANOHAR            1515424
186  58853  JAWALE PALLAVI DIGAMBAR          1515425
187  32825  JOSHI ABHIJIT RAMESH            1515426
188  58854  JOSHI BHUSHAN RAMKRISHNA          1515427
189  61915  JOSHI JITENDRA CHANDRAKANT         1515428
190  57999  JUNAGADE PRACHI PRAKASH          1515429
191  50256  JYOTI INGLE F/N DILIP INGLE        1515430
192  33818  KAGANE GIRISH PRABHAKAR          1515431
193  59082  KALASKAR RITA MADHUKAR           1515432
194  58046  KALE DIPAK JAGANNATH            1515433
195  58000  KAMAL POOJA RAJENDRAKUMAR         1515434
196  60712  KANKARIA NILESHKUMAR PRAKASHCHANDJI    1515435
197  50257  KARANKAL PRATIBHA SUBHASH         1515436
198  58001  KARDA RINKU CHETANDAS           1515437
199  58435  KARUNA BHOGE F/N BHASKAR BHOGE       1515438
200  17796  KASAR BHUSHAN SUBHASH           1515439
201  58578  KASAR LALIT DATTATRAY           1515440
202  33516  KASAR PRAKASH RAMCHANDRA          1515441
203  61917  KATARIYA KAVITA AJAYKUMAR         1515442
204  61918  KATARIYA MINAKSHI AJAY           1515443
205  60713  KATE SHUBHANGINI ONKAR           1515444
206  50116  KHADKE AJAY GOPAL             1515445
207  58436  KHADKE NILIMA CHARUDATTA          1515446
208  58437  KHADKE NILIMA KASHINATH          1515447
209  58476  KHADKE SAVITA NANDU            1515448
210  59532  KHAIRNAR AMOL ASHOK            1515449
211  60714  KHAIRNAR RUPALI SHARAD           1515450
212  60715  KHAIRNAR SANDIP MADHUKAR          1515451
213  60716  KHAIRNAR SWAPNIL SUBHASH          1515452
214  16544  KHALATE BALI SHRAWAN            1515453
215  58855  KHAN SUMAYYA JABBAR            1515454
216  60996  KHANDELWAL CHETAN ASHOK          1515455
217  60717  KHANKARI SUJATA BHAGWANT          1515456
218  59073  KHARCHE KIRTI RAMCHANDRA          1515457
219  59074  KIRANGE SHITAL EKNATH           1515458
220  58477  KOLAMBE MANISHA SOPAN           1515459
221  50284  KOLATE PRITI MURALIDHAR          1515460
222  31756  KOLHE BHUSHAN MADHUKAR           1515461
223  43834  KOLHE MANISHA EKANATH           1515462
224  58002  KOLHE NAYANA VILAS             1515463
225  58438  KOLHE SHITAL DHANRAJ            1515464
226  55571  KOLHE SMITA ASHOK             1515465
227  58003  KOLHE VIDYA ASHOK             1515466
228  58559  KOLTE NIKHIL PRABHAKAR           1515467
229  60997  KOTHAWADE JAYSHRI SHIVAJI         1515468
230  59519  KULKARNI ANUP VIJAY            1515469
231  59376  KULKARNI PRADNYA BALKRISHNA        1515470
232  33502  KULKARNI PUNAM BHALCHANDRA         1515471
233  58004  KULKARNI SACHIN SURESH           1515472
234  31247  KULKARNI SADHANA PRAKASH          1515473
235  58005  KULKARNI SHWETA CHANDRAKANT        1515474
236  46025  KULKARNI SUNIL NATHU            1515475
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  51159  KULKARNI SWATI SHARAD           1515476
238  58245  KUVAR NILESH NAGRAJ            1515477
239  60998  LAKHANI AZIZ AMIR ALI           1515478
240  58006  LATHI GAURI MUKUND             1515479
241  33503  LAVALETTE CHERYL ANGELO          1515480
242  59624  LOHAR KAVITA VISHWAS           1515481
243  58007  MAHAJAN CHAITALI KESHAV          1515482
244  44122  MAHAJAN HITENDRA PRAKASH          1515483
245  58440  MAHAJAN JAGRUTI PRAKASH          1515484
246  58008  MAHAJAN NIKHIL KISHOR           1515485
247  31222  MAHAJAN NILESH GOPAL            1515486
248  50775  MAHAJAN POURNIMA MANOHAR          1515487
249  58078  MAHAJAN PRANDYA BHASKAR          1515488
250  58009  MAHAJAN PRIYANKA PRAKASH          1515489
251  58856  MAHAJAN PURTI SHASHIKANT          1515490
252  60719  MAHAJAN SHEETAL MANSARAM          1515491
253  50286  MAHAJAN SNEHAL DHANANJAY          1515492
254  58857  MAHAJAN SUJATA SURESH           1515493
255  16261  MAHAJAN SUNIL SUDHAKAR           1515494
256  58442  MAHAJAN SWANUPAM DINKAR          1515495
257  33305  MAHAJAN VINOD DEVIDAS           1515496
258  61920  MAKHIJA POONAM RAJKUMAR          1515497
259  59625  MALI RUPALI JAGANNATH          1515498
260  61921  MALI BHUPESHKUMAR RAMESH          1515499
261  58246  MALI BHUSHAN BHASKAR            1515500
262  59075  MANDAIR TEJINDER RAJBINDERSINGH      1515501
263  58012  MANGWANI RAKHI INDERLAL          1515502
264  61023  MARATHE MANOJ AJAY             1515503
265  43405  MARATHE MUKESH MANOHAR           1515504
266  17145  MARATHE RUPALI WAMANRAO          1515505
267  58560  MARATHE SANJAY GOVIND           1515506
268  58561  MATE SHRIKANT SHYAMKANT          1515507
269  58858  MAVALKAR VAISHALI VAMANRAO         1515508
270  59285  MAYUR GOSAVI F/N MOHAN GOSAVI       1515509
271  58013  MEHTA POOJA NANDLAL            1515510
272  33804  MERCHANT HUSAIN AKIL            1515511
273  30977  MITKARI PRITI AVINASH           1515512
274  30679  MITKARI SHIVLING PRALHAD          1515513
275  60721  MORE LEENA PRAKASH             1515514
276  31582  MORE MANISHA ARUN             1515515
277  33812  MORE RAMESHWAR RAMESH           1515516
278  60722  MORE RASHMI RAMAKANT            1515517
279  59520  MUJUMDAR MRUDULA NARAYAN          1515518
280  50200  MUKHTAR AHMED SHAIKH ABDULLA        1515519
281  60999  MULLOLI PRAJEESHA PRASADAN         1515520
282  60211  NAIK AMRITA ARUN              1515521
283  58014  NAKHOLE AMIT SUBHASH            1515522
284  58049  NANDEDKAR LALITA VISHNU          1515523
285  31398  NARKHEDE ARCHANA ARUN           1515524
286  60213  NARKHEDE KIRAN BALKRISHNA         1515525
287  60214  NARKHEDE MONALI SUDHAKAR          1515526
288  50382  NARKHEDE PRITI GOVINDRAO          1515527
289  96796  NARKHEDE SACHIN PRALHAD          1515528
290  31734  NARKHEDE SHILPA MOHAN           1515529
291  61000  NAVARKAR VIJAY ASHOK            1515530
292  59377  NAWARGAONKAR MEGHA SUDHAKAR        1515531
293  58444  NEHATE SWAPNALI DEVIDAS          1515532
294  29726  NEHETE ARCHANA VASUDEO           1515533
295  58859  NEHETE SANGITA MADHAV           1515534
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  58445  NEHETE SUJATA GOVINDA           1515535
297  50273  NEMADE PRAVIN PREMRAJ           1515536
298  50259  NEMADE UJWALA YOGRAJ            1515537
299  50471  NEMADE VIPIN SURESH            1515538
300  59640  NERKAR EKNATH ARJUNRAO           1515539
301  60215  NEVE KALYANI NANDAKISHOR          1515540
302  58446  NEVE MANISHA VIJAY             1515541
303  59626  NIKAM ARUNDHATI KAKASAHEB         1515542
304  31194  NIKAM PUSHPABAI ASHOK           1515543
305  56644  NILE MANOJ SHANKAR             1515544
306  61002  OTARI YASHAWANT RAMCHANDRA         1515545
307  58447  PAGARIYA VAISHALI AJAY           1515546
308  17337  PANCHABHAI SACHINKUMAR JAGDISHBHAI     1515547
309  58861  PANCHAL HEMANGI RANJAN           1515548
310  59379  PANDYA KINJALBEN MAHENDRA         1515549
311  58562  PARDESHI AMOLSING SUNDERSING        1515550
312  60724  PARDESHI SAGAR AMRUT            1515551
313  60725  PARDESHI TRUPTI SHARAD           1515552
314  45539  PATEL MEENA VISHRAMBHAI          1515553
315  46265  PATEL PRAMODKUMAR JAGANNATHBHAI      1515554
316  46205  PATEL SANDIP BHAGAWAN           1515555
317  58247  PATHAK BHASKAR GANGADHAR          1515556
318  59083  PATHAK SIMA RAMESH             1515557
319  59627  PATIL JAYASHRI GULABRAO         1515558
320  58563  PATIL AJAY ANANDRAO            1515559
321  61924  PATIL AMIT PRAKASHRAO           1515560
322  58601  PATIL AMOL RAVINDRA            1515561
323  58018  PATIL AMRUTA KISHOR            1515562
324  60726  PATIL ARCHANA DNYANESHWAR         1515563
325  50426  PATIL ARUNA ANANTRAO            1515564
326  17147  PATIL ASHA RAJARAM             1515565
327  34189  PATIL ASHISH MANOHAR            1515566
328  16666  PATIL ASHISH VIJAY             1515567
329  58448  PATIL ASHWINI JAGANNATH          1515568
330  58082  PATIL BARKHA ARJUN             1515569
331  45543  PATIL DEEPA LAXMAN             1515570
332  60727  PATIL DEEPTI BHANUDAS           1515571
333  50302  PATIL DEVDATTA SUBHASH           1515572
334  58248  PATIL DEVENDRA NAMDEV           1515573
335  51275  PATIL GHANSHYAM RAJARAM          1515574
336  50383  PATIL HARSHAL SHARAD            1515575
337  43617  PATIL HITESH PURUSHOTTAM          1515576
338  30987  PATIL KAVITA KASHINATH           1515577
339  58083  PATIL KISHOR PRAKASH            1515578
340  31979  PATIL KOMAL KESHAV             1515579
341  51063  PATIL LALITKUMAR RATILAL          1515580
342  59521  PATIL LEENA DEVIDAS            1515581
343  58604  PATIL MADHAVI ASHOK            1515582
344  50682  PATIL MADHURI DIPAK            1515583
345  59779  PATIL MADHURI KAILAS            1515584
346  58564  PATIL MAHENDRA EKNATH           1515585
347  31980  PATIL MAHENDRASING VIJAYSING        1515586
348  45106  PATIL MAHESH KASHINATH           1515587
349  60217  PATIL MANJUSHA PRALHAD           1515588
350  33521  PATIL MEGHA HIRALAL            1515589
351  57805  PATIL MEHULKUMAR NANABHAU         1515590
352  58020  PATIL MINAL VASANT             1515591
353  58250  PATIL MOHIT PRABHAKAR           1515592
354  16375  PATIL NARENDRA KAPOORSING         1515593
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  31408  PATIL NEELAKSHI VILAS           1515594
356  29727  PATIL NILESH LALCHAND           1515595
357  32811  PATIL NILIMA HARI             1515596
358  58021  PATIL POONAM KRISHNA            1515597
359  58251  PATIL PRAFULLA RAVINDRA          1515598
360  58252  PATIL PRAMESH SHASHIKANT          1515599
361  50292  PATIL PRANAV RAJENDRA           1515600
362  58864  PATIL PRANOTI ASHOK            1515601
363  58566  PATIL PRASHANT BABULAL           1515602
364  60218  PATIL PRAVIN BHASKAR            1515603
365  45546  PATIL PRIYA DHANSUKH            1515604
366  31876  PATIL PRIYA KIRAN             1515605
367  58450  PATIL PRIYANKA NANDKISHOR         1515606
368  59391  PATIL PUNAM SUDHAKAR            1515607
369  58865  PATIL PURUSHOTTAM ARUN           1515608
370  60219  PATIL PUSHPA BABURAO            1515609
371  58671  PATIL RAHUL CHANDRAKANT          1515610
372  46334  PATIL RAHUL RAVINDRA            1515611
373  72362  PATIL RAHUL SHALIGRAM           1515612
374  34191  PATIL RAJESH LOTAN             1515613
375  61005  PATIL RAKESH ROHIDAS            1515614
376  58866  PATIL SACHIN LAXMAN            1515615
377  16377  PATIL SANDEEP RAMESH            1515616
378  50522  PATIL SANDIP DNYANDEO           1515617
379  50294  PATIL SANJAY SHALIKRAM           1515618
380  72363  PATIL SHAILESH ASHOK            1515619
381  59077  PATIL SHALINI KESHAVRAO          1515620
382  58606  PATIL SHARAD PRABHAKAR           1515621
383  50207  PATIL SHASHIKANT BALWANT          1515622
384  59628  PATIL SHRIRAM NIVRUTTI           1515623
385  59382  PATIL SHWETA VASANTRAO           1515624
386  61007  PATIL SNEHA PRAKASH            1515625
387  59522  PATIL SNEHAL ANIL             1515626
388  58023  PATIL SONAL RAMESH             1515627
389  32125  PATIL SONALI BHAGWAN            1515628
390  60220  PATIL SONALI MANOHAR            1515629
391  30990  PATIL SONALI NIMBAJI            1515630
392  59524  PATIL SUNIL PRABHAKAR           1515631
393  58479  PATIL SUREKHA DAJIBA            1515632
394  60736  PATIL SUSHILKUMAR SUBHASHRAO        1515633
395  58053  PATIL SWAPANA BALIRAM           1515634
396  61930  PATIL SWAPNIL ARUN             1515635
397  21258  PATIL SWATI BALU              1515636
398  21259  PATIL SWATI SUBHASH            1515637
399  58452  PATIL SWATI SUBHASH            1515638
400  58867  PATIL SWATI SUDHIR             1515639
401  58567  PATIL ULHAS SARJERAO            1515640
402  59781  PATIL UMESHWARI PRATAPRAO         1515641
403  30991  PATIL VAISHALI SHAM            1515642
404  59078  PATIL VAISHALI YASHWANT          1515643
405  60221  PATIL VANITA PRAMOD            1515644
406  20974  PATIL VIJAY ADHAR             1515645
407  58024  PATIL VINAY SHRIRAM            1515646
408  50260  PATIL VINITA VASANT            1515647
409  56943  PATIL VRISHALI ARUN            1515648
410  59641  PATIL YASHWANTRAO ANANDARAO        1515649
411  59525  PATIL YOGESH VITTHAL            1515650
412  61445  PATIL YOGESHRI ASHOK            1515651
413  58025  PAWAN BHISE F/N ASHOK BHISE        1515652
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 8
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
414  61008  PAWAR ASHOK ANANDA             1515653
415  58453  PAWAR BHAGYASHRI SAHEBRAO         1515654
416  58454  PAWAR NEELAM PRAKASH            1515655
417  58868  PAWAR NILIMA AMBADAS            1515656
418  61931  PAWAR NILIMA DILIP             1515657
419  60737  PAWAR RASHMI MADHUKAR           1515658
420  60738  PAWAR RUPALI BHANUDAS           1515659
421  30664  PAWAR VARSHA RAMRAO            1515660
422  50652  PAWAR VIJAY KISHOR             1515661
423  58869  PHADNIS MADHAVI SURESH           1515662
424  21555  PHEGADE ARCHANA PANDURANG         1515663
425  58455  PIMPARKAR CHETANA PRADIP          1515664
426  59526  PINJARI ALTAF ABDULLA           1515665
427  55602  POOJA D/O.SATISH KUMAR GUJRATHI M/N.JAISHREE
                              1515666
428  58259  PORWAL KETAN VILAS             1515667
429  60739  POTDAR LALIT PRAKASH            1515668
430  59782  POTDAR PURTI SHUBHASHCHANDRA        1515669
431  58027  PRACHI SHAH F/N VIJAY KUMAR SHAH     1515670
432  30998  PURASWANI AJAY SHAMLAL           1515671
433  33806  RAGHUVANSHI PRIYA RAVINDRASING       1515672
434  19161  RAISONI NIRMAL SHANTILAL          1515673
435  59527  RAJPUT BHUSHAN SAKHARAM          1515674
436  45569  RAJPUT MAYADEVI VIJAYSING         1515675
437  59528  RAJPUT SANDIP RATANSING          1515676
438  58673  RAM ABHAYNARAYAN RAJNATH          1515677
439  58260  RAMTEKE GHANSHYAM DIGAMBAR         1515678
440  59629  RANE RITA TULSHIRAM           1515679
441  60740  RANE AMOL SUKLAL              1515680
442  32821  RANE ASHISH MANOHAR            1515681
443  31488  RANE SACHIN MURALIDHAR           1515682
444  59227  RANE SWAPNIL RAMESH            1515683
445  50297  RANE SWATI RAGHUNATH            1515684
446  58870  RANE TINA GHANASHAM            1515685
447  17338  RATHI MADHURI RADHAKISHAN         1515686
448  58458  SAHASTRABUDHE PRACHI SHRIKANT       1515687
449  58028  SAHIL GUJRATHI F/N PRAVIN GUJRATHI    1515688
450  50579  SAINDANE JOTSNA SAMBHU           1515689
451  23391  SAINDANE PUNAM BHIKANRAO          1515690
452  44742  SAKI ASMABANO SAIFUDDIN          1515691
453  59286  SALI SAGAR PRABHAKAR            1515692
454  21262  SALUNKE PRASHANT SITARAM          1515693
455  59636  SALUNKHE KAMLESH LAXMAN          1515694
456  44556  SALUNKHE PARIMAL KHANDERAO         1515695
457  51066  SALUNKHE YOGESH RAJENDRA          1515696
458  22390  SANANSE SHRIKANT BARASU          1515697
459  61935  SANGHAVI PIYUSH KIRANKUMAR         1515698
460  50475  SANGOLE GOSAL KAILASH           1515699
461  20925  SAPKAL ARUNKUMAR PANDITRAO         1515700
462  60224  SAPNA DESHMUKH F/N DAMODAR         1515701
463  59080  SARODE RUPALI BHAGWAT           1515702
464  58029  SARODE RUPALI MORESHWAR          1515703
465  34195  SAWALE PRATIBHA DILIP           1515704
466  59630  SHAH ISHITA KISHOR            1515705
467  61936  SHAH PRITESH GOVINDLAL           1515706
468  59386  SHAHA NEHA RAJENDRA            1515707
469  59529  SHAIKH AZIM RAHEMAN            1515708
470  58055  SHAIKH MUNNAVAR TANVEER ABDUL HALEEM    1515709
471  61937  SHAIKH VASIM SK BISMMILAHA         1515710
472  60744  SHARMA POOJA PRAKASHCHANDRA        1515711
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 9
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
473  58459  SHIMPI MOHINI RAMESH            1515712
474  45554  SHINDE ATUL ASHOK             1515713
475  58030  SHINDE DEVENDRA SHANTARAM         1515714
476  33298  SHINDE HARSHA MOHAN            1515715
477  60747  SHINDE RAJASHRI MADHUSUDAN         1515716
478  59530  SHINKAR MUKESH VASANT           1515717
479  16384  SHRAWAGI RAJESH RANCHHOD          1515718
480  58873  SHRIVAS RASHMI S              1515719
481  50429  SHUKLA ANUYA ASHOK             1515720
482  58874  SHUKLA MEENAKSHI HANMANTRAO        1515721
483  58674  SINGH ABHISHEK PREMKUMAR          1515722
484  60225  SINHA GUNJAN SATYENDRAKUMAR        1515723
485  44558  SODAWALA MOHAMMED AKBARALI         1515724
486  55826  SONAR CHANDRAKANT NIMNATH         1515725
487  58263  SONAR DHAVAL DINKAR            1515726
488  60748  SONAR SWAPNIL DILIP            1515727
489  61939  SONAWANE JAYESH BABULAL          1515728
490  61011  SONAWANE KHEMESHWAR KRISHNA        1515729
491  60749  SONAWANE LALIT ATMARAM           1515730
492  58461  SONAWANE PUNAM KISHOR           1515731
493  58032  SONAWANE SACHIN RAJENDRA          1515732
494  58058  SONAWANE SUYOG ASHOK            1515733
495  60750  SONAWANE SWATI SUBHASH           1515734
496  46327  SONAWANE YOGESH SHRIKRISHNA        1515735
497  32132  SONI AMRITA VISHNUPRASAD          1515736
498  59784  SUGHANDHI POOJA RASIK           1515737
499  59531  SURADKAR SANDEEP PRAKASH          1515738
500  46328  SURYAVANSHI VINAYAKUMAR MANILAL      1515739
501  60752  SURYAWANSHI BHAWANA SAMBHAJIRAO      1515740
502  32134  SURYAWANSHI SONALI SURESH         1515741
503  61780  SWATI PATHAK F/N RAVINDRA PATHAK      1515742
504  55827  TALELE ABHISHEK KHEMCHAND         1515743
505  58571  TALELE PRANJAL RAJENDRA          1515744
506  58296  TAMBATKAR MADAN ARUN            1515745
507  98520  TAWAR DINESH LALSING            1515746
508  60753  TAYADE SWAPNIL RAGHUNATH          1515747
509  58034  THOMBARE SARIKA NARENDRA          1515748
510  58036  UMESH KUMAR VAJPAI            1515749
511  33310  VARMA ANILKUMAR BISANLAL          1515750
512  31262  VINGALE KISHOR RAMESH           1515751
513  60756  VISPUTE NEELESH PRAKASH          1515752
514  59631  WAGH YASHAVANTRAO CHIMANRAO       1515753
515  61940  WAGH URMILA BHAGAWAN            1515754
516  30319  WAGH YOGESH VASANT             1515755
517  58038  WAGHULDE JAYANT PRALHAD          1515756
518  60227  WANETKAR PALLAVI MUKUNDA          1515757
519  59200  WANI  DIPALI  SUDHAKAR          1515758
520  16750  WANI AMOL CHANDRAKANT           1515759
521  58039  WANI AMOL SANJAY              1515760
522  59233  WANI MAHESH MALHARI            1515761
523  57333  WANI MANOJ PRAKASH             1515762
524  58040  WANI SMITA NANDLAL             1515763
525  58464  WANKHEDE DEVYANI BHAGWAT          1515764
526  22734  WANKHEDE DHANASHRI RAMDAS         1515765
527  60757  WANKHEDE MRUNALINI ASHOKRAO        1515766
528  16615  WAYKOLE KALPANA DEVIDAS          1515767
529  58465  WAYKOLE LINA SATISH            1515768
530  72287  YADAO KRISHNA NARAYAN           1515769
531  59633  YEOLE SONALI RAVINDRA          1515770
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3112 B.SC. (Computer Science)               Page.... 10
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
532  50131  YEOLE RITESH RAVINDRA           1515771
533  50654  YEOLE SONALI BALAKRISHNA          1515772
534  58466  YEVALE KUMUD DAULAT            1515773
535  58041  ZAMBARE NARESH CHHAGAN           1515774
536  60228  ZAMBARE SANGITA RAMBHAU          1515775
537  58467  ZOPE PALLAVI PRAKASH            1515776
538  58877  ZOPE RENUKA RAMESH             1515777
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3113 B.SC.(TECH) (Plastics)                Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  75731  CHAUDHARI VISHAL RAMESH          1515778
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3117 B.SC. (Biochemistry)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  57925  BARDE KAVITA VASANT            1515779
2  57926  FULZELE SAGAR CHANDRAKANT         1515780
3  43336  GAJARE PRIYANKA PRADIP           1515781
4  57927  HADAP RINKAL PRAKASH            1515782
5  57929  JOSHI KALYANI ANIL             1515783
6  16151  JOSHI RAHUL PRABHAKAR           1515784
7  43349  JOSHI REEMA SUHAS             1515785
8  57930  KOTHALKAR OJASWITA GHANSHYAM        1515786
9  57931  MAHAJAN ARATI TUKARAM           1515787
10  57932  MAHAJAN KOMAL PRAKASH           1515788
11  57933  MALVIYA UJAWALA JOKHILAL          1515789
12  57934  PATIL KAVITA UMAKANT            1515790
13  50087  PATIL MOHANSING SHENPHADU         1515791
14  57936  PATIL NIKETA BHASKARRAO          1515792
15  57937  PATIL SANDEEP NAKUL            1515793
16  31005  PATIL SHRIKANT BHAGAWAN          1515794
17  57938  PHALAK VISHAL VASANT            1515795
18  57939  RAJPUT DIPAK VIJAYSING           1515796
19  57940  RANE VRUSHALI RAMESH            1515797
20  57941  RAWLANI RUCHI VIJAY            1515798
21  57942  RISHIKESH CHANDRAKANT KULKARNI       1515799
22  57943  SHAIKH IMRAN AHEMAD ABDUL RAZZAQUE     1515800
23  57945  WANI PALLAVI RAJENDRA           1515801
24  57947  YAZUM BHUTIA FIN S P BHUTIA        1515802
25  57948  ZAWAR ROHIT MANAKCHAND           1515803
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3118 B.SC. (Information Technology)            Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  33322  BAVISKAR CHITRA PRATAPRAO         1515804
2  45599  BHOSALE GANESH POPATRAO          1515805
3  60772  BORSE SWATI BHALCHANDRA          1515806
4  60773  BUVA MANDAKINI GANGAGIR          1515807
5  32835  CHAUDHARY VARSHARANI GOPAL         1515808
6  45588  CHITTE RAHUL RAMRAO            1515809
7  58894  DAWOODI HUSEN HAIDERALI          1515810
8  31538  DEODA SUMEET PRAKASH            1515811
9  58086  DESHPANDE AARTI PADMAKAR          1515812
10  60775  JADHAV KISHOR SURESH            1515813
11  60776  JAGTAP MUGDHA SHAMRAO           1515814
12  50135  KULKARNI JAYANT DIWAKAR          1515815
13  58088  NAGAR JAYA LAKSHMI NARAIN         1515816
14  50389  NEMADE KAMLESH PURUSHOTTAM         1515817
15  45591  PATHAK HEMANGI RAVINDRA          1515818
16  58089  PATIL AMOL VILAS              1515819
17  58099  PATIL BHUSHAN BHILA            1515820
18  50305  PATIL DIPAK NARAYAN            1515821
19  60778  PATIL DIPALI SUBHASH            1515822
20  58898  PATIL PRAFULL SHANKAR           1515823
21  58091  PATIL SARITA SHASHIKANT          1515824
22  60779  PATIL TEJAL ASHOK             1515825
23  51002  PAWAR SONALI KISHOR            1515826
24  61334  SALUNKE KRANTI VIJAY            1515827
25  43458  SHAH ROHAN SURESH             1515828
26  43421  SHAH SANDEEP GHANSHYAMDAS         1515829
27  50136  SHARMA KUNJAN KARCHARULAL         1515830
28  32396  SHINDE AMOL SURESH             1515831
29  60780  SHISODE ANITA MADHUKAR           1515832
30  60781  SOMVANSHI KAVITA RAGHUNATH         1515833
31  58093  SONKUL PANKAJ SUDHAKAR           1515834
32  45594  SURYAWANSHI SANTOSH GULABRAO        1515835
33  58094  TADAVI SAMIR FAKIRA            1515836
34  45595  TARKAS PRASAD ASHOK            1515837
35  50137  TOMAR VISHWESH NARAYANSINGH        1515838
36  58897  VERMA GARIMA D K VERMA           1515839
37  59644  YEOLE RAJESH DHANRAJ            1515840
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3119 B.SC. (Biotechnology)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  58608  AGRAWAL NISHA MADANLAL           1515841
2  58683  BADGUJAR KALPESH JAGANNATH         1515842
3  58609  BANNORE SONAL SANJAY            1515843
4  58684  BARHATE AMOL SUBHASH            1515844
5  58902  BAYANI UTTARA AVINASH           1515845
6  58685  BHAGAT SHARAD TEJRAO            1515846
7  58904  BHANGALE SHANDAVI CHAITANYA        1515847
8  58905  BHARAMBE SUREKHA DIGAMBAR         1515848
9  58611  BHAT JAYDEEP VISHWASRAO          1515849
10  58612  BHAVSAR SHWETA HANSKUMAR          1515850
11  58687  BHIRUD MAHESH SUPADU            1515851
12  58688  BHOLE DIMPAL PRAKASH            1515852
13  58907  BHOLE SHAMALI AVINASH           1515853
14  58613  CHARHATE NITIN ARJUN            1515854
15  58909  CHAUDHARI GANESH RAMCHANDRA        1515855
16  58690  CHAUDHARI HEMANGI PREMCHANDRA       1515856
17  58614  CHAUDHARI SUBODH SAHEBRAO         1515857
18  58693  CHAUDHARI VAISHALI NARAYAN         1515858
19  58911  CHAUDHARY RAKESH SHASHIKANT        1515859
20  58615  CHAUDHARY SWAPNA DHARMRAJ         1515860
21  58616  DEORE VISHAL RAVINDRA           1515861
22  58617  FULPAGARE VASUDEO PRAKASH         1515862
23  58618  GAIKWAD ANIKET MADUKAR           1515863
24  58912  GHOSH BISWAJIT SHAMA PODO         1515864
25  58913  GINOTRA YAMINI PREMNATH          1515865
26  58914  GULVE CHANDRASHEKHAR KAMALAKAR       1515866
27  58697  HAJARITHAKUR ABHISHEK SINGH JAIRAJSINGH  1515867
28  58619  HIVRALE AMOL UTTAM             1515868
29  58915  IKHANKAR MEGHA RAMESH           1515869
30  58917  JANGALE BHAVESH LILADHAR          1515870
31  58620  JOSHI PANKAJ CHANDRAKANT          1515871
32  58621  JOSHI PRASANNA PRAKASH           1515872
33  58622  KALE MEENAL TRIBHUVANDAS          1515873
34  58699  KARAHE ISHAN NARENDRA           1515874
35  58623  KASAR KANHAIYA VINAYAK           1515875
36  58624  KOLTE AMIT MILIND             1515876
37  58625  KULKARNI AMOL NARENDRA           1515877
38  58700  KULKARNI AMOL VITTHAL           1515878
39  58626  LUNKAD ROHIT KISHOR            1515879
40  58722  MADIWALE PRIYANKA SUHAS          1515880
41  58627  MAHAJAN KHUSHBU RAJENDRA          1515881
42  58701  MAHAJAN NAYANA DNYANESHWAR         1515882
43  58920  MANKARE GAJENDRA DINKAR          1515883
44  58724  MARATHE RATNAKAR MANOHAR          1515884
45  58629  MOIN AKHTAR RAFIQUDDIN QAZI        1515885
46  58630  MORE ARCHANA YUVARAJ            1515886
47  58702  NAKVE AMOL PRALHAD             1515887
48  58703  NARKHEDE JAGRUTI CHANDRAKANT        1515888
49  58934  PARATANE NILESH KHEMCHANDRA        1515889
50  58704  PATEL SHOHEB RAHIS             1515890
51  58922  PATIL ANITA SUKDEO             1515891
52  58631  PATIL BHUSHAN ARUN             1515892
53  58923  PATIL CHANCHALA PRAKASH          1515893
54  58632  PATIL KANCHAN SURESH            1515894
55  58924  PATIL NILESH DATTATRAYA          1515895
56  58925  PATIL PALLAVI KADU             1515896
57  58706  PATIL RAKESH SHANTARAM           1515897
58  58926  PATIL SACHIN DNYANDEO           1515898
59  58633  PATIL SACHIN MADHUKAR           1515899
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3119 B.SC. (Biotechnology)                 Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  58634  PATIL SNEHAL KRISHNA            1515900
61  58709  PATIL SURENDRA PURUSHOTTAM         1515901
62  58635  PATIL TEJPAL SUDHAKAR           1515902
63  58927  PATIL VRUSHALI MUKUND           1515903
64  58935  PORWAR DILIP VILASCHANDRA         1515904
65  58711  SABALE VAIBHAV BHASKARRAO         1515905
66  58929  SARAF APARNA NANDKISHOR          1515906
67  58639  SARODE KANCHAN KAMLAKAR          1515907
68  58936  SARODE SACHIN SHRIDHAR           1515908
69  58713  SAWALE PRAVIN TULSHIRAM          1515909
70  58640  SHAH NIKHIL DIPAK             1515910
71  58930  SHAIKH IMRAN SHAIKH AHMED ISSA       1515911
72  58714  SHAIKH IRFANAHMAD NISAR          1515912
73  58715  SHIBIN VARGHESE              1515913
74  58937  SHINDE NAMITA ARUN             1515914
75  58642  SURYAWANSHI NINAD KIRAN          1515915
76  58643  SURYWNSHI RAHUL KHUSHAL          1515916
77  58717  TAYADE SWAPNAJA SHUBHAKAR         1515917
78  58644  THOSAR CHANDRAKANT ASHOK          1515918
79  58718  TONGE DIPAK RAMDAS             1515919
80  58720  TRIVEDI AMIT UMASHANKAR          1515920
81  58721  VINOY V                  1515921
82  58931  WADHE PRITESH RAMA             1515922
83  58645  WALDE SANDEEP NARAYAN           1515923
84  58646  WANI PRAJAKTA YUVARAJ           1515924
85  58647  ZOPE HARSHAL MOHAN             1515925
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3201 M.SC. (Physics)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  39126  ABID HUSAIN SHABBIR AHMAD         1515926
2  39082  BHANDARKAR SWAPNIL SATISH         1515927
3  39083  BHAVSAR SUSHIL PANDURANG          1515928
4  92509  BOROLE PANKAJ RAMESH            1515929
5  39084  CHAUDHARI KIRAN RAJARAM          1515930
6  19227  CHAUDHARI VIJAYKUMAR BHAGWAN        1515931
7  39085  CHOPDE DIPALI VASANT            1515932
8  39134  DEORE SAVITA PRABHAKAR           1515933
9  69606  DESHPANDE BHUSHAN MADHUKAR         1515934
10  39086  DESHPANDE SHILPA MADHUKAR         1515935
11  39128  GIRI AJAY AVDHABIHARI           1515936
12  14329  JADAV SANJAYKUMAR LOTANBHAI        1515937
13  14330  JAGADALE ANIL RAMDAS            1515938
14  36777  JAWARE SURYAKANT EKNATH          1515939
15  67145  KATWANI RAHUL RAMJI            1515940
16  39089  MAHAJAN SACHIN YUVRAJ           1515941
17  39130  MOHD SADIQUE ABDUL RAHAMAN         1515942
18  39091  NANDAN KALPANA PANDURANG          1515943
19  39092  NETKAR SHITAL WALMIK            1515944
20  14342  NIZARE NANDALAL DAMU            1515945
21  39093  PALVE AMOL BHASKAR             1515946
22  14333  PATHAK YOGESH PADMAKAR           1515947
23  19743  PATIL ARATI RAMESH             1515948
24  14343  PATIL DEVENDRA GANGARAM          1515949
25  92523  PATIL MANOJKUMAR PRAKSHRAO         1515950
26  14335  PATIL PRAVIN PUNDLIK            1515951
27  92496  PATIL SACHIN DINKAR            1515952
28  39132  PATIL SONAL CHUDAMAN            1515953
29  92498  PAWAR UJJAWALA SHRIRAM           1515954
30  39099  PINGALE SAPANA BHALCHANDRA         1515955
31  39100  SHAIKH FIRDOS RUKHNODDIN          1515956
32  27855  SHINDE PRASHANT DILIP           1515957
33  67149  SONAWANE GANESH DAGADU           1515958
34  39103  THORAT KARUNA SURESH            1515959
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3203 M.SC. (Electronics)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36154  ATTARDE HIMALI KAUTIK           1515960
2  36156  BHANGALE ARTI GOVINDA           1515961
3  36180  BHARAMBE MILIND SADASHIV          1515962
4  36157  BHIRUD PRADNYA DHANANJAY          1515963
5  53010  BIRARIS AMIT SAHEBRAO           1515964
6  36158  BOROLE PRITI SUBHASH            1515965
7  36159  CHAUDHARI SARIKA MADHUKAR         1515966
8  36160  DEOKAR JITESH VIKAS            1515967
9  36162  DHANDE KETAKI ARUN             1515968
10  36163  DOMMETI SHIRISHA D/O VENKATESHWARA     1515969
11  36164  FIRAKE SAVITA BHASKAR           1515970
12  36166  JAVARE NARENDRA LAXMAN           1515971
13  36167  KHACHANE VIKRAM PRABHAKAR         1515972
14  36170  MAHAJAN GANESH ARJUN            1515973
15  16053  MAHAJAN MUKESH SUDHAKAR          1515974
16  36171  MIR MOHAMMED ALI KAZIM ALI         1515975
17  36172  MORE GAURAV NANDKUMAR           1515976
18  16058  PATIL KAVITA PRAKASH            1515977
19  36173  PATIL PRAMODKUMAR BAPURAO         1515978
20  25888  PIMPLE RAJENDRA VIJAY           1515979
21  36176  SACHIN CHANDRA               1515980
22  36178  SOUMITRA CHANDRA              1515981
23  36179  VASAVIR ASHISH VASANTBHAI         1515982
24  36183  ZAMBARE TANUJA CHANDRAKANT         1515983
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3204 M.SC. Physics (Spl.- With Energy Studies)       Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36221  CHAVAN RAJAN PANDIT            1515984
2  36206  CHAVHAN KAMLESH KASHINATH         1515985
3  36207  DEOKAR SACHIN PRAKASHRAO          1515986
4  36208  KOLHE SUNITA ASHOK             1515987
5  36216  KOLTE SHUBHANGI DINKAR           1515988
6  36211  MOHSIN KHAN ABDULLA KHAN          1515989
7  36217  PATIL CHHAYA BHAGAWAN           1515990
8  36212  PATIL JYOTI BHANUDAS            1515991
9  36218  PATIL JYOTI DEVIDAS            1515992
10  36214  SHAIKH SANA ANJUM MD KHALIL        1515993
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3205 M.SC. Physics (Spl.- With Material Science)      Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  64063  AGRAWAL DEEPAK PRALHAD           1515994
2  36272  BAGAL VIVEKANAND SANTOSHRAO        1515995
3  36250  CHAUDHARI JITENDRA BANSILAL        1515996
4  36252  DEORE NITIN NAVALRAO            1515997
5  36253  GAUD PRITI SUBHASHCHANDRA         1515998
6  36255  JADHAV MANISHA MARUTI           1515999
7  36257  KANKARIYA SNEHAL INDARCHAND        1516000
8  64064  KULKARNI RAHUL RAMESH           1516001
9  36262  PATIL ANITADEVI KISHOR           1516002
10  36263  PATIL DEVENDRA JIVARAM           1516003
11  36264  PATIL HARSHALI BALIRAM           1516004
12  63379  PATIL MANISHA DIGAMBAR           1516005
13  36265  PATIL PALLAVI GHANASHYAM          1516006
14  89858  RANE PALLAVI ASHOK             1516007
15  36266  SHABANA BI ABDUL REHMAN KHATIK       1516008
16  36267  SHAIKH ARIF SHAIKH IQBAL          1516009
17  36268  SONAWANE MILINDKUMAR SURESH        1516010
18  36269  SONAWANE VAISHALI MADHUKAR         1516011
19  36271  WANI SHILPA VINAYAK            1516012
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3206 M.SC. (Organic Chemistry)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  39429  AHIRARO PAWANKUMAR DASHRATH        1516013
2  69847  ARSHAD ALI MUZAFFAR ALI          1516014
3  28030  BAFNA PANKAJ JAVRILAL           1516015
4  92744  BAGUL ABHAY DAMODAR            1516016
5  39546  BHAMARE SIDDHARTHA ASHOK          1516017
6  69779  BHANGALE LILADHAR MURALIDHAR        1516018
7  39430  BHAVSAR YOGESH MADHUKAR          1516019
8  14670  BONDE BHAVANA TULSHIRAM          1516020
9  39549  CHAUDHARI ATUL BHASKAR           1516021
10  82285  CHAUDHARI SUNITA ARJUN           1516022
11  39550  CHAUDHARI VAISHALI UTTAM          1516023
12  20000  CHAVAN NITA SAHEBRAO            1516024
13  88337  CHOUTHANKAR RAJENDRAKUMAR DASHRATHRAO   1516025
14  14718  DATIR SHITAL CHANDULAL           1516026
15  39432  DEORE KIRANKUMAR ATMARAM          1516027
16  28085  DEORE VISHVESHVAR ANANDA          1516028
17  14671  DHANDE JAYASHRI UMAKANT          1516029
18  39393  GUPTA SUPRIYA S.K.             1516030
19  69652  INGALE SATISH RAMA             1516031
20  28179  JADHAV PRADIP GULZARSING          1516032
21  88443  JADHAV PRATIBHA KASHINATH         1516033
22  39552  JADHAV SUMIT VILASRAO           1516034
23  39633  JADKAR BHAGYASHRI EKANATH         1516035
24  39248  JAGTAP SANKET SHRIKRISHNA         1516036
25  39249  JAWALE DINESH KRISHNA           1516037
26  14484  JOSHI NARENDRA SADANAND          1516038
27  70148  KHORI VARSHA SUBHASH            1516039
28  39266  KINAGE MAHESH SOPAN            1516040
29  39553  KIRANGE BHUSHAN BHANUDAS          1516041
30  39385  KORDE RUPALI VIJAY             1516042
31  39554  KOSHTI SHIVAJI MADHUKARRAO         1516043
32  39433  KSHIRSAGAR MEGHA NAVALKISHOR        1516044
33  67729  KULKARNI RANJANA SHARADCHANDRA       1516045
34  92836  KULTHE RAJENDRA PRABHAKAR         1516046
35  14638  KUWAR JAYMALA SHIVAJI           1516047
36  39434  LANDGE RAVINDRA DHARMA           1516048
37  39269  MAHAJAN NITA HIRAMAN            1516049
38  69786  MAHAJAN PREETAM KISHOR           1516050
39  39386  MAHAJAN VAISHALI HEMCHANDRA        1516051
40  39252  MALI NITIN NIMBAJI             1516052
41  14490  MOHD AZHAR SAGIRUDDIN SIDDIQUIE      1516053
42  92738  NAVAGALE SHAILESH DIVAKAR         1516054
43  67788  NIKAM MADHUKAR JIJABRAO          1516055
44  39254  NILE AMOL SURESH              1516056
45  39435  PALKHE SANDEEP SUMANT           1516057
46  39575  PALVE AVINASH RAMBHAU           1516058
47  39255  PARASHAR SMITA GOVIND           1516059
48  39555  PARDESHI KALPESH RAMESHCHANDRA       1516060
49  61630  PATEL PRADIP NAGIN             1516061
50  61588  PATEL SHIVNATH RAMAN            1516062
51  67789  PATEL VINITDATTA RAJARAM          1516063
52  39256  PATIL DIPAK DHANARAJ            1516064
53  39437  PATIL DIPAK SUBHASH            1516065
54  27943  PATIL LALITA SOPAN             1516066
55  39257  PATIL MADHURI MADHUKAR           1516067
56  93243  PATIL MAHESH VITTHAL            1516068
57  39358  PATIL MILIND MANOHAR            1516069
58  39439  PATIL PANDURANG PANACHAND         1516070
59  69857  PATIL PARAG DEORAM             1516071
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3206 M.SC. (Organic Chemistry)               Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  39499  PATIL PRAVIN VASUDEO            1516072
61  39440  PATIL PREMCHAND BANSILAL          1516073
62  69767  PATIL RAJENDRA DURYODHAN          1516074
63  39689  PATIL RAJENDRA SUBHASH           1516075
64  61633  PATIL SHAILA GIRDHAR            1516076
65  92823  PATIL SWATI ANANDA             1516077
66  39260  PATIL SWATI PRAMOD             1516078
67  14475  PATIL ULHAS DIGAMBAR            1516079
68  92753  PATIL YOGESH POPATRAO           1516080
69  28119  PATOLE SANDIP SHIWAJI           1516081
70  39578  PAWAR BHAGYASHRI VIJAY           1516082
71  39571  PAWAR RADHESHYAM RAMA           1516083
72  39666  PAWAR SUSHIL DINKARRAO           1516084
73  14497  RAJPUT SANDIP VIJAYSING          1516085
74  39562  RAJPUT TEJENDRA AMRUT           1516086
75  39278  RANE RAJENDRA MADHUKAR           1516087
76  39262  SARASWAT MONA NANDKISHOR          1516088
77  14730  SARODE CHANDRAKANT HEMCHANDRA       1516089
78  39263  SEN INDRAJIT                1516090
79  14553  SHAIKH AASIF SHAIKH HAAROON        1516091
80  69860  SHAIKH YUNUS SHAIKH MUSTAFA        1516092
81  64213  SHIMPI AJAY SUDHAKAR            1516093
82  39563  SHINDE KANHAIYALAL NANABHAU        1516094
83  92812  SHISODE PRIYANKA SURESHRAO         1516095
84  67378  SOLANKI PRAVIN MOHANDAS          1516096
85  69723  SONAWANE MAHENDRA GUNAVANTRAO       1516097
86  39282  SONAWANE SANDEEP PRAKASH          1516098
87  39297  SURYAWANSHI ANIL SANTOSH          1516099
88  39500  TALELE HARISH RAMESH            1516100
89  39283  TANZEEM AARA MUZAFFAR KHAN         1516101
90  92831  VALVI YOGESHKUMAR PRABHAKARBHAI      1516102
91  14736  VASAVE KIRANKUMAR LALSING         1516103
92  14751  VASAVE SUJATA YESHVANT           1516104
93  39455  VISPUTE DIPAK MOTIRAM           1516105
94  82204  VISPUTE RITESH ASHOK            1516106
95  90241  VYAS CHANDRAKANT ONKAR           1516107
96  39443  WAGH GANESH BHANUDAS            1516108
97  39496  WAGHULDE BHUSHAN DEVIDAS          1516109
98  92667  WARKE SWATI KISHOR             1516110
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3207 M.SC. (Inorganic Chemistry)              Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  92569  ANITA PATIL F/N D PATIL          1516111
2  69605  CHAUDHARI VAISHALI SHIVAJI         1516112
3  92573  DESAI DEEPMALA ISHVARLAL          1516113
4  92563  DESHMUKH SHRUSHTI SHYAMKANT        1516114
5  69666  MALI DINESH PRABHUDAS           1516115
6  37108  MARATHE RAVINDRA BHATU           1516116
7  39197  PATIL PRAMOD SHIVALAL           1516117
8  19285  PATIL SANJAY ANANDRAO           1516118
9  39164  PAWAR SHASHIKANT PRABHAKAR         1516119
10  40626  RAJPUT JEETENDRA SHANTILAL         1516120
11  39178  SANCHETI RAKESH SURESHCHAND        1516121
12  39182  VALAVI ASHA RAMESH             1516122
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3209 M.SC. Chemistry (Spl.- With Polymer Chemistry)    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  89892  BORASE PANKAJ ROHIDAS           1516123
2  36314  DHAKE AMITA ARUN              1516124
3  64110  GARKHEDKAR KALYANI DIWAKAR         1516125
4  36303  MALI ANANDA DHARMA             1516126
5  36310  MALI PRAVIN NIMBA             1516127
6  89889  MANE JAGADISH RAMCHANDRA          1516128
7  36318  NIPPON GHOSH                1516129
8  26522  PATIL DINESH SHIVAJIRAO          1516130
9  36304  PATIL DINESH VINAYAK            1516131
10  36305  PATIL HITENDRA SUDAM            1516132
11  36306  RANE YOGESH NARAYAN            1516133
12  36307  SHENDE ASHISHKUMAR JAWAHARLAL       1516134
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3210 M.SC. Chemistry (Spl.- With Industrial Chemistry)   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36393  BADGUJAR KAVITA ASHOK           1516135
2  36395  CHAVAN REENA MANGESH            1516136
3  36384  DHANDE NILESH DATTATRAYA          1516137
4  36396  GIRASE PANKAJSING AMARSING         1516138
5  36386  KIRANGE ATUL PRAKASH SUNANDA        1516139
6  36399  NAGARE DNYANESHWAR NARAYAN         1516140
7  36403  PATIL JITENDRA HIMMAT           1516141
8  36411  PATIL SAVITA DEVIDAS            1516142
9  36388  PATIL SONALI SOPAN             1516143
10  36389  RAMANJI GUTHA F/N RAMAIAH         1516144
11  36390  RAVINDRA KRISHNARAO BURDE         1516145
12  36405  SHELKAR BHALCHANDRA SUDAM         1516146
13  36391  SURWADE JAYASHRI UTTAM           1516147
14  36407  VALVI VARSHA RAJAN             1516148
15  36392  VENKATA SUJATHA KALUMURI F/N YEDUKONDALU  1516149
16  36408  WARKE SONALI SURESH            1516150
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3211 M.SC. (Analytical Chemistry)             Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  28205  BHOLE LEENA NILKANTH            1516151
2  39714  KOLATE SACHIN SURESH            1516152
3  39739  MANDLIK ALKESH TULSHIRAM          1516153
4  70203  PANPATIL VIDYA DEVIDAS           1516154
5  39715  PATIL ATUL RAMKRISHANA           1516155
6  39740  PATIL SANDEEP GANESH            1516156
7  92943  SEWLANI RAJNI KISHANCHAND         1516157
8  39743  UDDHAGE VEENA ASHOK            1516158
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3212 M.SC. Chemistry (Spl.- With Pesticides&Agrochemicals) Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36348  BHOI DIPAK TUKARAM             1516159
2  36344  BHOSALE JITENDRA DILIPRAO         1516160
3  36345  CHETAN MADHUKAR ZADE            1516161
4  36346  DONGARE JAISHRI PUNDLIK          1516162
5  26007  GHATE DEEPAK BHAGWAT            1516163
6  82897  KHAIRNAR MANOHAR JAYWANT          1516164
7  36351  MALI RAHULKUMAR PRAVIN           1516165
8  70697  PATEL BABULAL RAHEMAN           1516166
9  36354  PATIL VILAS KASHINATH           1516167
10  70694  SHINDE SANJAY BHAGAWAT           1516168
11  36359  SURYAVANSHI BHUSHAN YUVRAJ         1516169
12  36347  UMESH DEVIDAS PETE             1516170
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3214 M.SC. (Mathematics)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  14256  BAGUL KAVITA SURESH            1516171
2  38884  BENDALE HEMANT PREMRAJ           1516172
3  66944  BHARAMBE NILIMA RAMCHANDRA         1516173
4  14195  BHOLE MRUNAL GOPAL             1516174
5  38885  BONDE DIPAK RAVINDRA            1516175
6  66947  CHAUDHARI ASHVINI SUBHASH         1516176
7  92375  CHAUDHARI PALLAVI ASHOK          1516177
8  14257  CHAUDHARI SUVARNA NAMDEO          1516178
9  38901  CHAUDHARI SWEETY VIJAY           1516179
10  38886  INGALE KUNAL JULAL             1516180
11  67042  JADHAV JYOTI MADHAVRAO           1516181
12  38946  KATYARE SWATI RAMESH            1516182
13  14264  KHAIRKHAR VIDYA BABULAL          1516183
14  19167  KHAN SAJID SAFDER             1516184
15  66952  KOLHE SNEHALATA RAMKRISHNA         1516185
16  38888  KOTHAVADE JAGDISH RAMAKANT         1516186
17  38889  KSHIRSAGAR VIJAY DAULAT          1516187
18  30909  MISTRY NAMDEO CHANDAN           1516188
19  92422  NIKAM VIDYA RAMDAS             1516189
20  14187  PANJWANI POONAM PREMCHAND         1516190
21  40147  PATIL PRAMOD MURLIDHAR           1516191
22  38891  PATIL PRANITA PRAMOD            1516192
23  66963  PATIL PUSHPA BHOJU             1516193
24  67047  PATIL SACHIN DEELIP            1516194
25  66965  PATIL SANGITA TRYAMBAK           1516195
26  66969  RANE LALITA AMBADAS            1516196
27  38999  SHAH SNEHAL PRAMODKUMAR          1516197
28  39057  SONAWANE ANIL SHASHIKANT          1516198
29  19170  SONAWANE GHANSHYAM SUKADEO         1516199
30  14274  WAGH DNYANESHWAR GOVIND          1516200
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3215 M.SC. Statistics (Spl.- With Industrial Statistics)  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  68038  CHAUDHARI RANJANA YASHWANT         1516201
2  36112  KULKARNI MUKUND GOPAL           1516202
3  63908  NARKHEDE NILESH RAMCHANDRA         1516203
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3216 M.SC. Mathematics (Spl.- With Computational Maths.)  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36059  BADHE MADHURI EKNATH            1516204
2  67990  BAGAD NALINI SUDHAKAR           1516205
3  67991  BARHATE RANJANA MOTILAL          1516206
4  36060  CHOUDHARY PREETIBALA BHASKAR        1516207
5  36061  IMRAN KHAN USMAN KHAN           1516208
6  36062  MAHAJAN PRADNYA DINKAR           1516209
7  36063  PARDESHI YUVRAJ GOKUL           1516210
8  15926  PATIL ANITA PRAKASH            1516211
9  36073  PATIL BHAGWAT YUVARAJ           1516212
10  61623  PATIL DHANANJAY KASHINATH         1516213
11  19858  PATIL NIRMALA MOTIRAM           1516214
12  89642  SHAIKH JAWEED SHAIKH GAFUR         1516215
13  36064  SONAWANE YOGINI BHASKARRAO         1516216
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3217 M.SC. (Computer Science)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  33203  BARHATE MADHURI MANOHER          1516217
2  65503  BENDALE MADHURI KAMLAKAR          1516218
3  36936  BHADANE SARIKA SUBHASH           1516219
4  37100  BHANGALE HEMANGI MURALIDHAR        1516220
5  65507  BHOLE ROHINI DNYANDEO           1516221
6  37041  BHOLE URMILA PREMCHAND           1516222
7  72664  BORLE PRIYANKA VIJAY            1516223
8  36938  BOROLE KIRTI BHAGWAT            1516224
9  65508  BURAD MANAS RAVI              1516225
10  36965  CHAUDHARI GAJENDRA RAMACHANDRA       1516226
11  37147  CHAUDHARI HARSHA BHASKAR          1516227
12  37070  CHAUDHARI JAYASHRI ARUN          1516228
13  37102  CHAUDHARI KRANTI SHANTARAM         1516229
14  65632  CHAUDHARI PRAJAKTA LAXMAN         1516230
15  95414  CHAUDHARI SARIKA HIRALAL          1516231
16  65634  CHAWRAI ARTI LAXMANDAS           1516232
17  37143  CHITODE MAMATA RATNAKAR          1516233
18  36984  DESAI DIPALI VIJAY             1516234
19  36941  DESHMUKH ANANT DINANATH          1516235
20  37150  DESHMUKH SONALI GULABRAO          1516236
21  36985  DESHMUKH YASHASHRI PRAVIN         1516237
22  65637  FIRKE BHAGYASHRI SHALIGRAM         1516238
23  37042  GAJARE PALLAVI ARUN            1516239
24  36942  GUJARATHI MAYURA VILAS           1516240
25  94403  JAIN PUNAM DESHBHUSHAN           1516241
26  94424  JAIN TRUPTI CHANDRAKANT          1516242
27  36944  JANGLE VINOD JAYANT            1516243
28  33028  JOJARE SACHIN SHANTARAM          1516244
29  84459  JOSHI KIRTI ASHOK             1516245
30  65517  JOSHI VIJAY PURUSHOTTAM          1516246
31  36945  KHABIYA PRASHANT RAMESHCHAND        1516247
32  37173  KHACHANE GOVIND RAMESH           1516248
33  70950  KHATIK IRFAN AHMED RABIYA BI        1516249
34  37354  KOLHE MANISHA EKANATH           1516250
35  65758  KOTHAWADE PRASAD SURESH          1516251
36  33029  KULKARNI CHANDRASHEKHAR SHRIKRISHNA    1516252
37  94618  KULKARNI RAVINDRA MEGHSHYAM        1516253
38  94378  MAGARE NITIN TULSHIDAS           1516254
39  70952  MAHAJAN PRAKASH DAULAT           1516255
40  36947  MAHALE SHITAL RAVINDRA           1516256
41  36948  MARATHE MUKESH MANOHAR           1516257
42  37260  NAGODE POONAM HIRALAL           1516258
43  37144  NARKHEDE DIPALI SUBHASH          1516259
44  84467  NARKHEDE PRASHANT SURESH          1516260
45  94353  NEHETE RUCHITA HEMANT           1516261
46  89025  NERE RAJESHVAR SAHEBRAO          1516262
47  36949  PALVE BHUSHAN DADA             1516263
48  59224  PANDIT SHEETAL MANOHAR           1516264
49  36975  PANGLE KIRTI UMAKANT            1516265
50  65645  PANJWANI SANGEETA DEEPAKLAL        1516266
51  65646  PATEL GARGI BHARAT             1516267
52  36950  PATHAK PARESH WASUDEV           1516268
53  37300  PATIL ANIL RANGRAO             1516269
54  36952  PATIL ARATI BHAIDAS            1516270
55  37107  PATIL BHUSHAN VIJAYSINGH          1516271
56  36953  PATIL CHANDRASHEKHAR PANDITRAO       1516272
57  65522  PATIL HEMLATA GANESH            1516273
58  89125  PATIL KAVITA KASHINATH           1516274
59  65650  PATIL KUMUDINI VISHNU           1516275
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3217 M.SC. (Computer Science)               Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  36956  PATIL MAHESH KASHINATH           1516276
61  37056  PATIL MANISHA SURESH            1516277
62  65523  PATIL MINAL ASHOK             1516278
63  65652  PATIL NALINI KESHAVRAO           1516279
64  37161  PATIL PALLAVI NILKANTH           1516280
65  94359  PATIL PUSHPA MADHAVRAO           1516281
66  94578  PATIL RUPALI UDDHAV            1516282
67  36957  PATIL SHUBHANGI SHIVAJI          1516283
68  65761  PATIL SNEHAL DILIPRAO           1516284
69  72470  PATIL SONALI NIMBAJI            1516285
70  36958  PATIL SONALI YOGIRAJ            1516286
71  65762  PATIL SUVARNA ARVIND            1516287
72  94483  PATIL SWATI BALU              1516288
73  65564  PATIL SWATI SUBHASH            1516289
74  89037  PATIL VAISHALI SHAM            1516290
75  37213  PATIL VRUSHALI ASHOK            1516291
76  65427  PAWAR MONALI CHANDRAKANT          1516292
77  72683  PAWAR PARAG HARI BHAGWAN          1516293
78  36980  RADE MANISHA JAGANNATH           1516294
79  89068  RAISONI NIRMAL SHANTILAL          1516295
80  94387  RANDIVE MADHAV PADMAKAR          1516296
81  36994  RANDIVE SATISH VASUDEO           1516297
82  65526  RANE SHEETAL RAMKRISHNA          1516298
83  37181  RATHOD AARTI GOPAL             1516299
84  37065  SANDHYA TEJRAO PATIL            1516300
85  37066  SARODE NITA DNYANESHWAR          1516301
86  65528  SARODE PALLAVI SHASHIKANT         1516302
87  36959  SETH DIPTI RAMESHCHANDRA          1516303
88  36981  SHAH AMRISH SHIRISH            1516304
89  37267  SHAH DIPTI PRAVINCHANDRA          1516305
90  36960  SHAZIYA BEGUM MUSHTAQUEAHMED        1516306
91  37044  SHROFF RAKHI PRAFULKUMAR          1516307
92  33043  SINGNURKAR SUNITA SHASHIKANTA       1516308
93  72797  SOMVANSHI SANDIP ASHOK           1516309
94  37045  SONI SHRADDHA KAILASHCHANDRA        1516310
95  65431  SURYWANSHI PRAMOD DATTATRY         1516311
96  29066  TAWAR DINESH LALSING            1516312
97  37068  TOTALE TRUPTI ASHOK            1516313
98  37145  UIKE BHAVANA SUMERSINGH          1516314
99  37000  VALVI NILIMA KARANSING           1516315
100  94582  VISPUTE MEGHA SHANTARAM          1516316
101  36961  WANI BHAMINI NIVRUTTI           1516317
102  65533  WANI MUKESH SHANTARAM           1516318
103  65657  WANI RAJENDRA VIRENDRA           1516319
104  94426  YADAV NEETA SHRIRAM            1516320
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3218 M.SC. (Botany)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  39759  ABHILASHA AWASTHI             1516321
2  39760  AHIRE KIRAN ATAM              1516322
3  39761  BARI NILESH ASHOK             1516323
4  39813  CHAVAN NEELIMA PANDHARINATH        1516324
5  39816  DUSHING YOGESH ANNA            1516325
6  39762  KHADKE DHEERAJ PRAKASH           1516326
7  39820  KULKARNI SAVITA DHANANJAY         1516327
8  82358  MALCHE YOGESH PRAKASH           1516328
9  39822  MISHRA PALLAVI VEDPRAKASH         1516329
10  39763  NARKHEDE KAVITA SHALIGRAM         1516330
11  39764  PANDEY POOJA OMPRAKASH           1516331
12  39847  PATEL AMRITA NAROTTAM           1516332
13  39765  PATIL BHUSHAN SONUSING           1516333
14  39825  PATIL DHANASHRI ANANDRAO          1516334
15  14950  PATIL NITIN VISHWAS            1516335
16  39766  PATIL POONAM PRAKASH            1516336
17  39827  PATIL PRADIP PANDIT            1516337
18  14951  PATIL SHEETAL AMRITSING          1516338
19  39767  PATIL SHRADDHA RAJENDRA          1516339
20  39833  PATIL UJWALA DHUDKOO            1516340
21  39768  PATIL VAISHALI PRAKASH           1516341
22  39769  PATIL VIDYA SHIVARAM            1516342
23  82360  PATIL YATIN JIJABRAO            1516343
24  39852  PATIL YOGITA BHIMA             1516344
25  39770  PAWAR NAYANA PRALHAD            1516345
26  39773  SHARMA ARTI VIMALKUMAR           1516346
27  39831  YEOLE PRERANA PRAKASH           1516347
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3219 M.SC. (Zoology)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  39873  BAGAD YOGINI SOMANATH           1516348
2  39900  CHAUDHARI DIPIKA ARVIND          1516349
3  20503  CHAUDHARI KALPANA LIMJI          1516350
4  39874  CHAUDHARI NAMRATA DAMODAR         1516351
5  39901  FULPAGARE SARIKA PIRAN           1516352
6  14998  GIRI NIRANJAN RAMESH            1516353
7  39876  JADHAV MANOJKUMAR JEEVANLAL        1516354
8  28269  JADHAV SANDEEP DILIPSING          1516355
9  20247  KHAN SHAGUFTA YASMEEN AKBAR REHMANI    1516356
10  93017  KUWAR YUGANDHARA RAMESH          1516357
11  82378  LANDGE RAJESH EKNATH            1516358
12  19599  MUNJANI MINAL PRAGAJIBHAI         1516359
13  39878  PATIL BHUPENDRA LAXMANRAO         1516360
14  39904  PATIL MANOJ SUDHAKAR            1516361
15  15001  PATIL SUNIL ABHIMNYU            1516362
16  39906  PATIL VAISHALI SATISH           1516363
17  39879  PAWAR BHALCHANDRA SHIWAJI         1516364
18  39911  SURYAWANSHI RANJIT RAGHUNATH        1516365
19  15003  VASIM AHMAD VAKIL AHMAD          1516366
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3220 M.SC. (Microbiology)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36595  AARSIWALA MURTUZA MOIZ HUSSAIN       1516367
2  36543  AHIRRAO GITANJALI GULABRAO         1516368
3  36650  AHIRRAO KALPANA NANA            1516369
4  17501  BADGUJAR RUPALI BHAGWAN          1516370
5  36666  BHAMARE RAVIKIRAN VASANTRAO        1516371
6  36651  BHANDARI DIPMALA CHANDANMAL        1516372
7  36544  BHARATI VAISHALI HARISHCHANDRA       1516373
8  17463  BHAVSAR AMOL RAMESH            1516374
9  36596  BHOGE KISHOR RAMDAS            1516375
10  36546  BHOSALE MANOJ HANUMANTRAO         1516376
11  36547  BORASE BHUSHAN DAGADU           1516377
12  36598  CHAUDHARI DEEPALI VIKAS          1516378
13  64441  CHAUDHARI LEENA PRAMOD           1516379
14  36624  CHAUDHARI PALLAVI RAVINDRA         1516380
15  36599  CHAUDHARI TRUPTIBAHEN VAMANBHAI      1516381
16  36652  CHOWDHURY NAZIR HOSSAIN RAHAT ALI     1516382
17  36653  DESHPANDE BHAGYASHRI VASANT        1516383
18  36614  DHAKE RAJASHRI CHANDRAKANT         1516384
19  36600  HALDANKAR NILESH SURESH          1516385
20  36550  HUNDIKAR BHAKTI MADHAV           1516386
21  36601  INGALE VINOD RAMESH            1516387
22  36551  JALGAONWALA RUBY ERACH           1516388
23  36552  KADAM MEGHRAJ SHALIGRAM          1516389
24  36602  KHORI PRASHANT SUBHASH           1516390
25  36603  KULKARNI APEKSHA ANANT           1516391
26  36604  KULKARNI JAYANT GANESH           1516392
27  36605  MALI YOGESH SHANTARAM           1516393
28  36606  PAREEK POONAM KAILASH           1516394
29  17468  PATIL BHAGYASHRI ICHCHHARAM        1516395
30  36658  PATIL BHARATI KASHINATH          1516396
31  36554  PATIL HEMANT JAGATARAO           1516397
32  17509  PATIL MADHURI SUDAM            1516398
33  36672  PATIL MAHESH PRAKASH            1516399
34  36660  PATIL MAMTA ARUN              1516400
35  17511  PATIL MEGHA VASANT             1516401
36  72096  PATIL NILAM GANGADHAR           1516402
37  36607  PATIL SEEMA DHANSING            1516403
38  36608  PATIL UJWAL SANTOSH            1516404
39  36557  PATIL VIDYA BAPURAO            1516405
40  36558  PATIL VIDYADEVI RAMRAO           1516406
41  17514  PATIL YOGITA UDDHAV            1516407
42  36609  PAYAL GHOSH                1516408
43  64493  POTDAR PUNAM MOHAN             1516409
44  36610  PURANIK PRADNYA SURESH           1516410
45  36662  SALUNKHE RAHUL CHANDANRAO         1516411
46  36559  SARAWADE ANIKET PRABHAKAR         1516412
47  36663  SHIRSATH MADHAVI EKNATH          1516413
48  16414  SHUKLA JAI PRAKASH             1516414
49  36611  SISODIYA KAVITA PRAVINSINGH        1516415
50  36560  SONAR JAYASHRI GOPAL            1516416
51  26622  SONAWANE KAVITA SURESH           1516417
52  36612  SURYAWANSHI JAYASHREE RAVINDRA       1516418
53  36562  THAKKAR MEETA PRAKASH           1516419
54  36563  VASAVE RATNAMALA SURESH          1516420
55  36621  WAGH SHITAL SUDHAKAR            1516421
56  36664  WANI ASHWINI PRADIP            1516422
57  36665  WANI SHITAL SURESHCHANDRA         1516423
58  36674  YADAGIRI SANDEEP F/N SRIHARI        1516424
59  36623  ZARE SHWETA SHAMKANT            1516425
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3221 M.SC. (Biotechnology)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36699  ANURADHA R D SINGH             1516426
2  36722  BAGAD PRACHI ANIL             1516427
3  36700  BAVISKAR PRAVIN RAGHUNATH         1516428
4  89042  CHAVHAN RANDHIR BHAVLAL          1516429
5  36701  DANE PRASHANT RAMESH            1516430
6  36723  DHANGAR JITENDRA PUNDLIK          1516431
7  36704  GHODAKE VINOD BHAGWAN           1516432
8  36705  INDHATE MANISHA ARJUN           1516433
9  36707  KUMBHAR DEVRAM ONKAR            1516434
10  36708  MARATHE MAHESH UTTAMRAO          1516435
11  36710  MORE RATNAKAR SUBHASH           1516436
12  36797  NAIK SHILPA PRAKASH            1516437
13  36711  PADAVI RAJSHRI LALSINHA          1516438
14  36713  PATIL SARIKA MADHUKAR           1516439
15  36714  PAWAR SUNITA POONAM            1516440
16  36715  RATHOD SUNIL KHUSHAL            1516441
17  36716  SANDANSHIV RAHUL BHASKAR          1516442
18  16461  SONAWANE YOGESH TARACHAND         1516443
19  36719  TALELE YOGITA HARI             1516444
20  36720  THAKUR REVATI JAYANT            1516445
21  36721  VYAVAHARE SAYALI NARAYAN          1516446
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3222 M.SC. (Biochemistry)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36488  ASESH BHATTACHARJEE            1516447
2  36439  BHAT SWATI SUBHASHCHANDRA         1516448
3  36490  BHOPLE DIPAK CHANDRAKANT          1516449
4  36440  BIRLA HITESH ANIL             1516450
5  36491  CHATTERAJEE SOURAV             1516451
6  36505  CHOPADE MAMATA SADASHIV          1516452
7  36441  DATHA TEJA W.S.F/N BALA UPENDRA RAO    1516453
8  36457  DESHMUKH DEEPAK SHIVAJIRAO         1516454
9  36506  FEGADE DIWAKAR HIRAMAN           1516455
10  36442  GAJARE PRIYANKA PRADIP           1516456
11  36493  GANVIR MAHESH SUKHDEV           1516457
12  36494  JAWALE JAYASHRI PRALHAD          1516458
13  36495  JERIN JACOB F/N JACOB MATHEW        1516459
14  36443  KAPURE MINAL NANDULAL           1516460
15  36463  KHAN YASMEEN BANO ABDULLAH KACHCHI     1516461
16  36496  KOLHE SACHIN RAMESH            1516462
17  36510  MALI SWAPNAJA SURESH            1516463
18  16339  MANORAMA RAI BIJAY SHANKAR         1516464
19  36445  MHASKAR APARNA VASUDEV           1516465
20  36446  MORE KUNAL RAVINDRA            1516466
21  36447  NAGAR PAYAL LAKSHMINARAYAN         1516467
22  36498  NARKHEDE POONAM RAMBHAU          1516468
23  36499  PATIL KISHORE JANARDHAN          1516469
24  36448  PATIL LEENA HEMCHANDRA           1516470
25  36500  PATIL RANJANA VASANT            1516471
26  36449  PATIL SWATI SURESH             1516472
27  36450  PAWAR SANDIP SHANTARAM           1516473
28  36451  PRAKASH K.                 1516474
29  36501  PROMITA DATTA               1516475
30  36452  RAJOPADHYE SHREEWARDHAN HARIBHAU      1516476
31  16354  RANE PARAG MAHESHKUMAR           1516477
32  36502  RATHOD SEEMA BHASKAR            1516478
33  64274  SHIRSATH PRASHANT GOVINDRAO        1516479
34  36461  SONAR PANKAJ SURESH            1516480
35  36454  THOMBARE JAYMALA MANOHAR          1516481
36  36455  VYAS SWATI PRALHAD             1516482
37  36456  WAGH NISHA SUBHASH             1516483
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3223 M.SC. (Geography)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  71679  DESHMUKH RAJENDRA MADHUKARRAO       1516484
2  71639  JANGLE UMAKANT KADU            1516485
3  41040  PATIL DATTATRAY YASHWANT          1516486
4  93233  THAKARE PANKAJ BHAGWAN           1516487
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3224 M.SC. (Information Technology)            Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  37333  BHAVSAR HARSHA PRABHAKAR          1516488
2  37327  BHIRUD SHUBHANGI VASANT          1516489
3  72831  DIPALI DAMODAR KULKARNI          1516490
4  95562  GANGRADE RAKESH SURYAKANT         1516491
5  37342  MAHAJAN VAISHALI CHANDRAKANT        1516492
6  37334  MALI DIPTI RAMCHANDRA           1516493
7  29241  PATEL PRASHANT JAGANNATH          1516494
8  94715  PATIL DHIRAJ VIJAY             1516495
9  72841  PATIL MAHESH RAMESH            1516496
10  37353  SALEM SALEH AHMED AL-AMRI         1516497
11  37338  SINGH YOGITA ABHAYPAL           1516498
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3225 M.SC. (Environmental Science)             Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36826  CHAUDHARI TUSHAR EKNATH          1516499
2  36827  CHOUDHARY KIRTI VIJAY           1516500
3  36830  JOSHI SHARVARI VASANT           1516501
4  26258  KINAGE MONALI SUBHASH           1516502
5  36831  LADHE UMESH VISHNU             1516503
6  36832  MAHAJAN MOHINI NAMDEO           1516504
7  36834  PADAVI SWATI AJIT             1516505
8  36835  PATHAK SACHIN PRADIP            1516506
9  36836  PATHAK SUVARNA NANDKISHOR         1516507
10  36837  PATIL BHARATI BHAGAVAN           1516508
11  36839  PATIL KIRAN SHIVRAM            1516509
12  36840  PATIL SHILPA ANANDRAO           1516510
13  36842  RAM MRIDULA BANSHRAJ            1516511
14  62102  RANE TUSHAR CHINDHU            1516512
15  36845  WAGH VARSHA NAMDEO             1516513
16  36846  WAGHULADE PRITI NIVRUTTI          1516514
17  36847  WANKHEDE SANDIP KAUTIK           1516515
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3250 M.C.A.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  33535  ACHARYA SACHIN VARDHAN           1516516
2  33389  AGRAWAL LOKESH SUBHASH           1516517
3  28617  AGRAWAL RACHANA RAJENDRA          1516518
4  88414  AKSHAY VYAS F/N DEVI PRASAD VYAS      1516519
5  65116  ALOK KUMAR SRIVASTAVA F/N AMRIT KUMAR SRIVASTAVA
                              1516520
6  69131  AMAR PRABHAKARRAO MALANGE         1516521
7  33330  AMIT KUMAR PALIWAL F/N SURESH CHAND    1516522
8  33149  AMRITESH ARUN               1516523
9  33188  ANJAN KUMAR ROY              1516524
10  33189  ANJEET HARIBHAU SHEGOKAR          1516525
11  64874  ANKUR UPADHYAY F/N RAJ KISHORE UPADHYAY  1516526
12  28820  ANOOP SHIHOORKAR F/N SUMANT SHIHOORKAR   1516527
13  33150  ASHISH KUMAR PATIL F/N VASANT RAO     1516528
14  33190  ASODEKAR AMOL ASHOK            1516529
15  28814  AUNDHAKAR MILIND MUKUND          1516530
16  33354  BADHE YAMINI PRAMOD            1516531
17  37621  BAVISKAR DIPAK SHANTARAM          1516532
18  88441  BENDALE AJAY BHAGAWAT           1516533
19  33552  BHAVASAR ANIKET AMBALAL          1516534
20  33390  BIRLA BHARAT CHANDRAKANT          1516535
21  33425  BOROLE PANKAJ BHANUDAS           1516536
22  33332  CHAUDHARI DAYANAND SEVAKARAM        1516537
23  65076  CHAUDHARI MANISH MOHAN           1516538
24  33568  CHAUDHARI UMESH DILIP           1516539
25  65078  CHAVAN BHUSHAN BHIMRAO           1516540
26  37806  CHOPADE VAISHALI ARUN           1516541
27  33333  CHOUDHARI VIVEK JANARDAN          1516542
28  65079  CHOUDHARY ASHOK SHIVRAM          1516543
29  88825  DEOKAR SANDEEP BAPURAO           1516544
30  33151  DESHMUKH YASHWANTI PRADEEP         1516545
31  68924  DESHPANDE PRASHANT DEEPAK         1516546
32  33152  DHANANJAY KR PANDEY            1516547
33  33335  DHIRENDRA RAWAL F/N RAJENDRA        1516548
34  88448  DIBYENDU CHOWDHURY             1516549
35  33153  DUSANE YOGESH DEVIDAS           1516550
36  88421  GHEWANDE SUMEDH MADHAO           1516551
37  33541  GIRNAR SANDIP SUKLAL            1516552
38  33542  GUJARATHI YOGITA PRAMODLAL         1516553
39  37673  HARI OM SOLANKI F/N RAM NARESH       1516554
40  33428  HIVARKAR TUSHAR SURYAKANT         1516555
41  33336  JADHAV HEMANTKUMAR NATHU          1516556
42  38016  JADHAV RACHANA RAMKRISHNA         1516557
43  69143  JADHAV RAVINDRA DIGAMBER          1516558
44  33337  JAIN BHAVESH CHAMPALAL           1516559
45  33361  JAISWAL SHRUTI VILAS            1516560
46  65082  JOSHI RAGHAVENDRA ANILKUMAR        1516561
47  33338  JOSHI VISHAL ASHOK             1516562
48  59798  JOSHI YOGESH TRYAMBAK           1516563
49  33362  KABRE VISHAL SUBHASH            1516564
50  33430  KARANKAL YOGESH HIRAMAN          1516565
51  88652  KASAR BHUSHAN SUBHASH           1516566
52  33155  KAVISHWAR KAVITA SANJAY          1516567
53  33544  KELWANI VINOD TEJUMAL           1516568
54  28665  KHANKARI MUKESH GOPALKRISHNA        1516569
55  33339  KHANWALE UNMESH DILIP           1516570
56  33340  KOLHE SHILPA DATTATRAYA          1516571
57  33410  KOLI MADHURI CHINDHU            1516572
58  33157  KULKARNI HARSHADA NARAYAN         1516573
59  25445  KULKARNI SHARYU VASANTRAO         1516574
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3250 M.C.A.                        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  33158  KUM. RICHA DUDHE F/N VIJAY         1516575
61  33545  KUNDAL REENA CHOITHRAM           1516576
62  33160  MAHAJAN LEENA NARENDRA           1516577
63  33341  MAHAJAN MAHESH ASHOK            1516578
64  33364  MAHAJAN PUNAM DINKAR            1516579
65  33395  MAHAJAN RAJASHRI KAMALAKAR         1516580
66  65129  MAHAJAN VAISHALI PRAKASH          1516581
67  37659  MAHENDRA KUMAR VISHWAKARMA F/N RAMSHARAN VISHWAKARMA
                              1516582
68  33161  MAHITOSH KUMAR               1516583
69  33162  MANOJ KUMAR SINGH             1516584
70  38019  MANWANI MEETA TEJPAL            1516585
71  33163  MILIND DATTATRAYA JAWALE          1516586
72  33164  MOHAMMAD SHAFEEQUE KHAN F/N MOHAMMAD BASHARAT
                              1516587
73  33165  MOHIT CHAUDHARY F/N PANDURANG RAO CHAUDHARY1516588
74  33745  NARKHEDE SACHIN PRALHAD          1516589
75  37909  NEHETE ARCHANA VASUDEO           1516590
76  33344  NEMADE ARCHANA ULHAS            1516591
77  33166  NIKHIL ANANT ABHYANKAR           1516592
78  33345  NITIN KUMAR CHOUDHARY F/N VINOD KUMAR CHOUDHARY
                              1516593
79  33557  PAGARE ANIL RAMAN             1516594
80  33167  PANKAJ TRIPATHI F/N VIRENDRA NATH TRIPATHI 1516595
81  33168  PANKAJ TRIVEDI F/N G.K.TRIVEDI       1516596
82  33169  PARASHAR DIPALI MADHUKAR          1516597
83  33546  PARDESHI PAVANKUMAR RAGHUNATHSING     1516598
84  69147  PATIL AMIT PITAMBAR            1516599
85  65087  PATIL ANITA NARAYAN            1516600
86  38039  PATIL ASHOK RAM              1516601
87  33547  PATIL DIPAK ATMARAM            1516602
88  88619  PATIL KARNA BHASKAR            1516603
89  28668  PATIL MADHURI SURESH            1516604
90  88460  PATIL MAHENDRASING DHANSING        1516605
91  33369  PATIL MINAL SURESH             1516606
92  33559  PATIL NANDKISHOR GOPAL           1516607
93  65088  PATIL NILESH PRABHAKAR           1516608
94  33414  PATIL NILIMA MANGO             1516609
95  33170  PATIL PRAFULLA NAMDEO           1516610
96  33370  PATIL RITESH HIRAMAN            1516611
97  33346  PATIL SEEMA SANTOSH            1516612
98  33347  PATIL SHWETA PRAKASH            1516613
99  64887  PATIL SUPRIYA SAHEBRAO           1516614
100  33172  PAWAR SACHIN SUBHASH            1516615
101  65089  PHASE APARNA ARUN             1516616
102  37912  PRASHANT CHOUDHARY F/N RAMESH       1516617
103  33374  RABINDRA NATH DWIVEDI F/N PRABHAKAR NATH DWIVEDI
                              1516618
104  33349  RAHUL SUBHASH BADHE            1516619
105  33198  RAJESH RAMESH UJADE            1516620
106  33174  RAM SUNDAR YADAV F/N MAHANTH RAM YADAV   1516621
107  33175  RAWTOLE POONAM BHALCHANDRA         1516622
108  33176  RUPALI NARAYAN KHADSE           1516623
109  28818  SAKET SARAF F/H VILAS SARAF        1516624
110  88434  SANDBHOR CHETAN PREMANAND         1516625
111  88622  SARAF PRIYA MOHAN             1516626
112  33178  SATYA PRAKASH               1516627
113  33179  SATYAJEE SRIVASTAVA            1516628
114  33377  SAURABH KUMAR LAAD F/N ARUN KUMAR     1516629
115  33564  SHAH RONAKKUMAR MAHESHBHAI         1516630
116  33180  SHANKAR KUMAR KEJRIWAL F/N PKK       1516631
117  64893  SHARMA HARISH UMESHCHANDRA         1516632
118  33350  SHELAKE PALLAVI RAMESHRAO         1516633
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3250 M.C.A.                        Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  33181  SHINDE PRAVIN SHIVAJI           1516634
120  33421  SHRAVAGI PANKAJ SUDAM           1516635
121  33574  SONAWANE TUSHAR NIMBAJI          1516636
122  65092  SONDAGAR SANDIP ARVIND           1516637
123  65093  SUYASH CHATURVEDI F/N S.K. CHATURVEDI   1516638
124  33183  TALELE MINAL VILAS             1516639
125  33201  TOTALE SHAILESH ASHOK           1516640
126  33351  VARMA VIVEK NANDALAL            1516641
127  33184  VARUN ANAND                1516642
128  33402  VINAY PRAKASH VERMA F/N C.B. VERMA     1516643
129  65140  WAGHODE JAGANNATH RAMDAS          1516644
130  69157  WAGHULADE AJAY ASHOK            1516645
131  88836  WALHE GOPAL JAGANNATH           1516646
132  65098  YADAV ARPANA KAMTAPRASAD          1516647
133  33352  ZAMBARE NISHA CHHAGAN           1516648
134  33186  ZOPE JYOTI BALIRAM             1516649
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3407 M.Phil. (Zoology)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  KALE JIBHAU SHANKAR            1516650
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3501 Ph.D. (Physics)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  MAHENDRA SINGH RAGHUWANSHI         1516651
2    0  MANOJ GAJANAN WANKHEDE           1516652
3    0  PATIL SUHAS RAMKRISHNA           1516653
4    0  WAGH MADHAV SITARAM            1516654
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3503 Ph.D. (Chemistry)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  ARINDAM KUKHERJI              1516655
2    0  CHAUDHARI GANESH RAMESH          1516656
3    0  MAHAJAN RAJESH PRABHAKAR          1516657
4    0  PATIL ABHIJIT GANGADHAR          1516658
5    0  PATIL TRYAMBAKRAO JAGANNATH        1516659
6    0  SHIMPI NAVINCHANDRA GOPAL         1516660
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3506 Ph.D. (Botany)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  JACOB THOMAS                1516661
2    0  PATIL SHESHRAO HIMMATRAO          1516662
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3507 Ph.D. (Zoology)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  GOSWAMI DHANRAJ BABUGIR          1516663
2    0  MAHAJAN ARUN YASHAVANT           1516664
3    0  SHARMA NARENDRA SUMERCHAND         1516665
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3508 Ph.D. (Microbiology)                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  KULKARNI MEENAL AJAY            1516666
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3510 Ph.D. (Geology)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  PATIL SANJAYKUMAR NARAYANRAO        1516667
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 3524 Ph.D. (Environmental Science)             Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  ATTARDE SANJAY BALIRAM           1516668
2    0  DHAKE RAJESH BHAGWAT            1516669
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4101 LL.B. III                       Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  34534  A AZEEM SK RAUF              1516670
2  34509  AGRAWAL BABITA JAIPRAKASH         1516671
3  34510  AGRAWAL ROHIT ARUN             1516672
4  34537  AHIRE SUSHANT SUBHASH           1516673
5  34539  AJAYRAJ DULICHAND             1516674
6  34540  AMODKAR ARATI VIJAY            1516675
7  34541  BADGUJAR DEVIDAS BHILA           1516676
8  34542  BADGUJAR KAMINI YOGARAJ          1516677
9  34674  BAGUL ROOPALI SURESH            1516678
10  34753  BANGAD HITESH RAMRATAN           1516679
11  34661  BARI KAMALAKAR PURUSHOTTAM         1516680
12  59482  BARI YOGESH RAMDAS             1516681
13  34543  BAVISKAR ANITA TOTARAM           1516682
14  34687  BHAT KRUTIKA ARVIND            1516683
15  34511  BHAVSAR NIRMAL SHANTARAM          1516684
16  34512  BHOMBE PRAVIN PRALHAD           1516685
17  34547  BHURIWALE ASHFAK NATTHU          1516686
18  34670  BORA KALPANA GOKULDASJI          1516687
19  34548  BORSE ARUN UKHARDU             1516688
20  34513  BUNDE SANJAY PANDHARINATH         1516689
21  34688  CHATRE SUNIL RAMPAL            1516690
22  34549  CHAUDHARI DIPALI PANDIT          1516691
23  34689  CHAUDHARI PRAMOD MUKUNDA          1516692
24  34552  CHAUDHARY SUNITA MANGALSING        1516693
25  59529  CHAUDHARY UMA PRAKASH           1516694
26  34514  CHAVAN JAGDISH WALMIK           1516695
27  34691  CHOUDHARI MAYA ISHWARLAL          1516696
28  36832  DAMLE PRAJAKTA SHRIKANT          1516697
29  34554  DASORE ARCHANA SHARAD           1516698
30  34692  DEORE PRATIBHA SHANKAR           1516699
31  34555  DESALE PRASHANT PRAKASH          1516700
32  34693  DESALE RAVINDRA VASANTRAO         1516701
33  34675  DESHMUKH VISHWANATH DHARMA         1516702
34  34694  DIKSHIT PRITI ANNAJI            1516703
35  34557  DISAWAL PAVAN KIRANKUMAR          1516704
36  34696  DUSANE NILESH GOPAL            1516705
37  34515  EDAKE BHUSHAN TRIMBAK           1516706
38  34558  FAKIR AJIJSHAH MAJIDSHAH          1516707
39  34559  FEGADE VINOD KRISHNA            1516708
40  34516  FUSE SANTOSH RAMBHAU            1516709
41  34518  GADHE DIPAK HARISHCHANDRA         1516710
42  11550  GAVIT BHILKYA RAMJI            1516711
43  34561  GOWRISANKAR N               1516712
44  34519  JADHAO NILESH NIVRUTTI           1516713
45  34563  JADHAV MAHENDRA DHONDU           1516714
46  34699  JADHAV SANTOSH PUNDLIK           1516715
47  34700  JAIN HITESH PRAKASHCHANDRA         1516716
48  34755  JAIN KAMLESH MADANLAL           1516717
49  34676  JAIN KAMLESHWAR ZUMBARLAL         1516718
50  34520  JAIN SONALEE PARASMAL           1516719
51  34565  JAISWAL GEETA RAMPRASAD          1516720
52  34521  JAMADAR ISHWAR GOKUL            1516721
53  34701  JOSHI KETAKI MUKUND            1516722
54  34702  KAKUSTE POONAM SAHEBRAO          1516723
55  34567  KAPADE PRABHU KRISHNA           1516724
56  34522  KAPARE PRANJU VASANT            1516725
57  34568  KARANKAL NARENDRARAO RAMESH        1516726
58  34569  KHADILKAR APARNA DEEPAK          1516727
59  95382  KHALANE SANDIP BABULAL           1516728
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4101 LL.B. III                       Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  34677  KHALANE SHIVAJI ARJUN           1516729
61  34570  KOLI DEEPAK VASUDEO            1516730
62  34571  KOR KHANDU HIRAMAN             1516731
63  34573  KULKARNI LEENA PARSHURAM          1516732
64  34704  KUNDAL MAHESH HANSRAJ           1516733
65  34678  KUWAR TUSHAR KEDA             1516734
66  34705  LINGAYAT DIPA KIRAN            1516735
67  34577  LODHIRAJPUT RAMBARANSING SITARAMSING    1516736
68  34579  MAHAJAN SHANTARAM BHIKAN          1516737
69  34581  MAHALE ASHISH ASHOK            1516738
70  34706  MAHALE BRAVIM YASHWANT           1516739
71  60496  MANDALE VIKAS VYANKATRAO          1516740
72  34584  MANDGE GANESH SUBHASH           1516741
73  34708  MARATHE GHANSHAM EKANATH          1516742
74  34524  MEDHE SEEMA RAMESH             1516743
75  36897  MORE ASHOK KISAN              1516744
76  34679  NADEEM IQBAL MUKHTAR AHMAD         1516745
77  34680  NAHAR KUNAL ABHAY             1516746
78  34709  NANDRE SUNIL JAYAWANTRAO          1516747
79  34592  PARDESHI SACHIN NEMCHAND          1516748
80  34593  PATEL ISMAIL GULMA             1516749
81  34761  PATHAK JYOTI SHARAD            1516750
82  36980  PATHAK PRASHANT SHARAD           1516751
83  34713  PATHAN TAJIMKHAN KARIMKHAN         1516752
84  34714  PATIL ANKUSH MACHHINDRANATH        1516753
85  34525  PATIL BHARATI VASANT            1516754
86  34715  PATIL BHUSHAN MADHUKAR           1516755
87  34716  PATIL CHANDRAKANT ANIL           1516756
88  34596  PATIL CHANDRAKANT HARI           1516757
89  34526  PATIL CHANDRASHEKHAR RAMDAS        1516758
90  34600  PATIL DNYANESHWAR GAMBHIRRAO        1516759
91  36944  PATIL DNYANESHWAR MADHUKAR         1516760
92  34603  PATIL ISHWAR DURYODHAN           1516761
93  34717  PATIL JAGANNATH SHANTARAM         1516762
94  34608  PATIL MAHESH BABURAO            1516763
95  34613  PATIL PRAVIN ISHWAR            1516764
96  11554  PATIL PURUSHOTTAM HARI           1516765
97  34682  PATIL SATISH BHIMRAO            1516766
98  34617  PATIL SATYAJEET VISHWASRAO         1516767
99  36949  PATIL SHASHIKANT JAGANNATH         1516768
100  34718  PATIL SHRIKANT MURALIDHAR         1516769
101  34620  PATIL SOPAN YOGRAJ             1516770
102  34719  PATIL TUSHAR ASHOK             1516771
103  95373  PATIL VIJAYA GULABRAO           1516772
104  34721  PATIL YOGESH SUBHASH            1516773
105  99886  PAWAR KUNDAN INDRADAS           1516774
106  34623  PAWAR MANGALA JAGANNATH          1516775
107  34527  PAWAR SHAMPRASAD MARTANDRAO        1516776
108  34725  PUROHIT VAIBHAV SUHAS           1516777
109  34668  RAISONI UMED SHIRISH            1516778
110  34683  RAJPUT SATPALSING MANOHARSING       1516779
111  34625  RATHI VARSHA BHAVARLAL           1516780
112  34626  RATHOD SUNIL SURESH            1516781
113  34627  RAVINDRA SUNDARLAL SHARMA         1516782
114  34628  RULE DATTATRAY RAVINDRA          1516783
115  34764  RUPCHANDANI MANISH BHAGVANDAS       1516784
116  34726  SAINDANE PRADIP NAGRAJ           1516785
117  36852  SALUNKHE GANESH NARAYAN          1516786
118  34728  SALVE VISHAL MADHUKAR           1516787
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4101 LL.B. III                       Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  34631  SAPKALE PRAKASH SHALIGRAM         1516788
120  34684  SHAH SHREYA ATULKUMAR           1516789
121  36857  SHAIKH FARUKH LATIF            1516790
122  34634  SHAIKH JAVED BABU             1516791
123  34635  SHAIKH PAPPU KAMRUDDIN           1516792
124  34733  SHAIKH SAMEER SHAIKH AFJAL         1516793
125  34639  SHARMA VIKAS PRAKASH            1516794
126  34734  SHINDE NIVEDITA DILIP           1516795
127  34640  SHINDE PARAG NAMDEO            1516796
128  34669  SHINDE SHAMKANT JALANDER          1516797
129  34643  SOLUNKE VIJAY RAMDAS            1516798
130  34645  SONAR SATISH MURLIDHAR           1516799
131  34646  SONAR UDAY MANOHAR             1516800
132  34735  SONAWANE SUNIL BHATU            1516801
133  34736  SONAWANE VINOD PRABHAKAR          1516802
134  34737  SONAWANE VISHAL RAMESH           1516803
135  34738  SURALKAR HANSRAJ DINKAR          1516804
136  34751  SURANA MAHENDRA PRAVIN           1516805
137  34648  SURYAWANSHI DEVAKINANDAN BABULAL      1516806
138  34530  SURYAWANSHI SANDIP DATTATRAYA       1516807
139  34649  SUTARE SANDEEP CHATRABHUJSA        1516808
140  34741  THAKARE PRASHANT BHIMRAO          1516809
141  34742  THAKUR HEMRAJ LAHANU            1516810
142  34653  THAKUR KALIDAS DAGA            1516811
143  34654  THAKUR KHUSHABU KANHAIYALAL        1516812
144  34655  THARWANI DHIRAJ RAMESHLAL         1516813
145  34743  THORAT SANDIP SAHEBRAO           1516814
146  34531  THOSAR KIRTI VIJAY             1516815
147  34532  VASEEM AHMAD ABDUL RASHEED         1516816
148  34658  WADE KAVITA PUNDALIK            1516817
149  34744  WAGH SHITAL ASHOK             1516818
150  34533  WAGHMARE YADAV DEORAO           1516819
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4102 3RD YR.B.S.L. B.S.L.                 Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  96107  AHIRRAO SANDEEP BHATU           1516820
2  35528  BAGLE PRAVINKUMAR SITARAM         1516821
3  34769  BAVISKAR MANISHA DODHU           1516822
4  11802  BAVISKAR SAPANA RAVINDRA          1516823
5  34816  BAWISKAR ANIL RAMDAS            1516824
6  31150  BHAT SHWETALI SHARAD            1516825
7  34817  BHURE RAHUL ASHOK             1516826
8  34853  CHAUDHARI ANITA NIMBA           1516827
9  11806  CHAVAN VISHWANATH KASHINATH        1516828
10  34770  DALAL HARSHAL ASHOK            1516829
11  11807  DESHMUKH SHWETA PRAKASHRAO         1516830
12  34772  DEV BHUSHAN BHAGWAT            1516831
13  34854  DHIVARE MADHURI MOTILAL          1516832
14  35460  DHOBI SHALIK HILAL             1516833
15  34773  DUSANE PRIYANKA KIRAN           1516834
16  34855  GAWALE NILAKSHI SUBHASH          1516835
17  34796  GOMASE VISHAL DIGAMBAR           1516836
18  11809  GURAV PRABHU JANKIRAM           1516837
19  34774  HARSIMRAT KAUR F/N JANG SINGH       1516838
20  96143  HASANI SUNNY SURESHKUMAR          1516839
21  34856  HEKARE PALLAVI NAMDEO           1516840
22  62797  INDIS PREMANAND NANABHAI          1516841
23  34857  INGALE SWATI MADHUKARRAO          1516842
24  34827  INGLE SHIRISH BHASKARRAO          1516843
25  11717  JADHAV SIDDHESHWAR GOVIND         1516844
26  34900  JADHAV VISHAL VITHHALRAO          1516845
27  34901  JAGTAP RAHUL ASHOK             1516846
28  73973  JAIN MADANLAL LALCHAND           1516847
29  34858  JAIN SANDIP PARASAMAL           1516848
30  34859  JAMADAR DIPIKA SUBHASH           1516849
31  34830  JOSHI DIPALI DILIP             1516850
32  11722  KOPREKAR PRAMOD GANESH           1516851
33  14382  KULKARNI RAJENDRA KAMLAKAR         1516852
34  34778  LADDHA PRITI DILIPKUMAR          1516853
35  34779  LOYA ARTI KEDARNATH            1516854
36  34860  MALI ANITA RAMESH             1516855
37  73923  MALI KAILAS SURESH             1516856
38  35576  MARATHE MANISHA VALMIK           1516857
39  34945  MARATHE RINA AJAY             1516858
40  34780  MARATHE SUSHIL ASHOK            1516859
41  34861  MEHTA SACHIN DURGASHANKAR         1516860
42  34781  MORE LAXMIKANT ASHOK            1516861
43  96064  MUJUMDAR RAHUL PRAKASH           1516862
44  34782  MUNDADA POOJA MUKESH            1516863
45  34783  NAGORI GIRISH ASHOKKUMAR          1516864
46  35525  NAIK PRIYANKA ANANT            1516865
47  82404  NAIK RAJENDRA PARASHRAM          1516866
48  34784  NEHETE RUPALI PRABHAKAR          1516867
49  11822  PACHPUTE MUKESH PRABHAKAR         1516868
50  34785  PAHUJA VIKRAM BALDEV            1516869
51  62696  PARATANE VINOD MADHUKAR          1516870
52  11729  PATHAK KIRTI JAGDISH            1516871
53  11731  PATIL BHAUSAHEB RAOSAHEB          1516872
54  34804  PATIL GAJANAN BHAGWAT           1516873
55  35526  PATIL HARSHADA AMRUTSING          1516874
56  11733  PATIL HEMANT BABANRAO           1516875
57  34786  PATIL MAHENDRA BHAGWAN           1516876
58  11736  PATIL MOHINI RAMESH            1516877
59  11740  PATIL RAHUL SHANTARAM           1516878
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4102 3RD YR.B.S.L. B.S.L.                 Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  34787  PATIL SANDIP BHANUDAS           1516879
61  11741  PATIL SANGRAM KESHERSING          1516880
62  34806  PATIL SHARIF SULEMAN            1516881
63  11742  PATIL SWAPNIL VIJAYSING          1516882
64  34807  PATIL TUSHAR PRAKASH            1516883
65  34809  PATIL VIRENDRA MANOHAR           1516884
66  11829  PAWAR YOGENDRA SURESH           1516885
67  74322  PITELA SUMITA LAXMAN            1516886
68  11830  RAGHUWANSHI UMESH PRAKASH         1516887
69  34811  RAJPUT SACHINSINGH RAMESHSINGH       1516888
70  11748  RANE RAJNISH MORESHWAR           1516889
71  34867  RAUT JITENDRA SHARADCHANDRA        1516890
72  11751  SANGLAKPAM PRATIMA DEVESHWAR SHARMA    1516891
73  34789  SAPAKALE LALITA MADHUKAR          1516892
74  11834  SAVALE NARESH PRABHAKAR          1516893
75  34790  SHINDE DINESH CHHOTULAL          1516894
76  11843  SOMWANSHI PALLAVI SUDHIR          1516895
77  62707  SONAWANE CHANDRASHEKHAR SHARAD       1516896
78  34869  SONAWANE KOMAL DEELIP           1516897
79  34792  SONAWANE SHAILEJA CHINDHU         1516898
80  35527  SONAWANE SWATI UKHA            1516899
81  34793  SOYANKE SONALI LAXMAN           1516900
82  34923  SURANA RATNA PRAVIN            1516901
83  34870  SURYAWANSHI UMESH VITTHAL         1516902
84  11752  TADVI ASLAM MAHAMMAD            1516903
85  34849  VAIDYA PRIYA SUHAS             1516904
86  34873  VALVI ROHINI BALIRAM            1516905
87  73946  WAGH JYOTSNA PANDIT            1516906
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4103 LL.B.(GENERAL)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36465  AGRAWAL ROHIT ARUN             1516907
2  36471  BHAVSAR NIRMAL SHANTARAM          1516908
3  11041  DASEGONKAR DILIP DINKAR          1516909
4  34307  DESHMUKH SURYAKANT RAMCHANDRA       1516910
5  36502  PATEL ISMAIL GULMA             1516911
6  36511  PATIL MAHESH BABURAO            1516912
7  95496  SURYAWANSHI SACHINDEO ATMARAM       1516913
8  36526  THOSAR KIRTI VIJAY             1516914
9  36527  VASEEM AHMAD ABDUL RASHEED         1516915
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4104 5TH YR. B.S.L. (LL.B.)                Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  35071  AMRUTKAR ROHINI HARI            1516916
2  35078  BARDE ABHIJIT PUNDALIK           1516917
3  28552  BHAT SHWETALI SHARAD            1516918
4  35045  CHANDAN PRAKASH BHAGWANCHAND        1516919
5  35079  CHANDRATRE KAVITA VIKAS          1516920
6  35072  CHAVAN MONA RAGHUNATH           1516921
7  35049  DESHMUKH NAJAMODDIN EHTESHAMODDIN     1516922
8  35051  DUGAD PRIYA DINESH             1516923
9  35105  HASANI SUNNY SURESHKUMAR          1516924
10  35108  INDIS PREMANAND NANABHAI          1516925
11  35109  JAIN MADANLAL LALCHAND           1516926
12  35073  JAIN SIMA SURESHCHANDRA          1516927
13  35037  JOSHI KIRTI BALKRISHNA           1516928
14  82451  KOTHARI MAMATA DHARAMCHAND         1516929
15  12065  KULKARNI RAJENDRA KAMLAKAR         1516930
16  62137  LOHAR DNYANESHWAR PANDURANG        1516931
17  35038  MAHAJAN PRASHANT MADHUKAR         1516932
18  35039  MAHALE PRAFULLA ASHOK           1516933
19  35106  MARATHE KIRAN SURESH            1516934
20  35052  MEMON JAVEED GAFFAR            1516935
21  35041  MHASKE MANISHA MADHAVRAO          1516936
22  35082  MISAL SANTOSH THAKAJI           1516937
23  35083  MORE YOGESHKUMAR CHINTAMANRAO       1516938
24  35053  NATHANI POONAM PRATAPROY          1516939
25  35084  NERKAR KHOJRAJ DHANRAJ           1516940
26  35085  NIKUMBH GHANSHYAM YUVRAJ          1516941
27  35054  PARATANE VINOD MADHUKAR          1516942
28  35086  PARDESHI RAMLAL LALCHAND          1516943
29  35087  PATHAK VIDYANAND NANDKISHOR        1516944
30  35089  PATIL GANESH YASHWANT           1516945
31  35090  PATIL MANISHA GULABRAO           1516946
32  35042  PATIL RUPALI KARTARSINGH          1516947
33  35060  PATIL SUNIL PUNDLIK            1516948
34  35091  PATIL UMESHKANT GULABRAO          1516949
35  35074  PAWAR GAJANAN GOPICHAND          1516950
36  35075  PAWAR PALLAVI VIJAY            1516951
37  35093  PINJARI ABID SHAIKH KARIM         1516952
38  35061  PINJARI SHAIKH RAHIM SHAIKH MOHAMMAD    1516953
39  95621  PITELA SUMITA LAXMAN            1516954
40  35062  PORWAL SHWETA SURESH            1516955
41  35064  SHIMPI YOGESH PRAHLAD           1516956
42  35065  SOMVANSHI MANISHA BALASAHEB        1516957
43  35094  SONAR DIPALI HIRALAL            1516958
44  35066  SONAWANE CHANDRASHEKHAR SHARAD       1516959
45  35068  TALELE NILESH PRAKASH           1516960
46  35100  THORAT LEENA PRADIP            1516961
47  12024  UPASANI SHRIPAD GOVIND           1516962
48  35076  VARMA BHARAT RAMESH            1516963
49  35101  WAGH JYOTSNA PANDIT            1516964
50  35102  WAGH RAHUL TUKARAM             1516965
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4301 D.L.L.& L.W.                     Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  35927  CHAUDHARI CHANDRAKANT AMRUT        1516966
2  35917  MUJUMDAR RAHUL PRAKASH           1516967
3  35918  MUNDHRA PUSHPKUMAR GAURISHANKAR      1516968
4  35929  NAGANE PRASHANT SHIVAJI          1516969
5  35963  PATIL MANISHA GULABRAO           1516970
6  42057  PAWAR KUNDAN INDRADAS           1516971
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 4302 D.T.L.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  10292  AGRAWAL NIRAJKUMAR GOKULCHAND       1516972
2  35794  BADGUJAR BHIKAN VISHWANATH         1516973
3  35711  BORSE SHILPA SUBHASH            1516974
4  35717  CHIMRANI PINKY BHARATKUMAR         1516975
5  96430  JAIN PRITEE SUBHASHCHANDRA         1516976
6  35729  JAIN RAHUL PRAKASH             1516977
7  35865  JAIN SWATI SATISH             1516978
8  35733  JOSHI YOGINI PURUSHOTTAM          1516979
9  35737  KASAR RAKESH SURESH            1516980
10  35742  KOTECHA NITINKUMAR SHANTILAL        1516981
11  35749  MANTRI GUNALI PRAKASH           1516982
12  93871  MATTANI BHARATI ASHOKKUMAR         1516983
13  35850  PARAKH TRUPTI PRAKASH           1516984
14  96367  PATEL ISMAIL GULMA             1516985
15  35900  PATIL BHARAT TARACHAND           1516986
16  35765  PATIL VINAY MURLIDHAR           1516987
17  93883  PATIL YOGITA BHILA             1516988
18  35830  RAJGURU ASHISH DHANANJAY          1516989
19  93886  REETA PURSHOTTAMDAS            1516990
20  30749  SHAH SARJU MAHENDRAKUMAR          1516991
21  35843  TAYADE SANDIP PRALHAD           1516992
22  35782  VAIDYA ASHISH PRAKASH           1516993
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5101 B.PHARM.                       Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  23557  AGRAWAL ASHISH GOPAL            1516994
2  95943  AGRAWAL OJASKUMAR DILIPBHAI        1516995
3  13824  AGRAWAL PAWANKUMAR RAMESHCHANDRA      1516996
4  23717  AHER SHUBHANGI YASHWANT          1516997
5  16203  AHIRRAO SHASHIKANT PRAKASH         1516998
6  23719  AMIT DAS                  1516999
7  95010  BADGUJAR JAGADISH JAGANNATH        1517000
8  23635  BADHE MAMATA MANOHAR            1517001
9  42908  BENDALE PRASHANT CHUDAMANRAO        1517002
10  23684  BHADANE DHANRAJ PRATAP           1517003
11  91232  BHADANE SHASHIKANT HIRAJI         1517004
12  23562  BHADANGE PRASHANT GOPINATH         1517005
13  94958  BHAMARE VIKAS PURUSHOTTAM         1517006
14  23720  BHAVSAR NILESH GOPALRAO          1517007
15  23563  BHOI SHRIKANT JAGANNATH          1517008
16  94926  BHOLE RITESH PRAKASH            1517009
17  23564  BIHOLA JAYDEEPSINH VIKRAMSINH       1517010
18  96676  BONDE SHAILJKUMAR DALU           1517011
19  23636  BOROLE SHRIKRISHNA RAMESH         1517012
20  95950  BORSE PRADEEP TUKARAM           1517013
21  23763  BOTHARA RUPALI CHANDMAL          1517014
22  97533  BRAHMANKAR CHETAN RAMAKANT         1517015
23  95013  BUWA VINOD AMRUTGIR            1517016
24  23764  CHAUDHARI AMOL ASHOK            1517017
25  23721  CHAUDHARI AMOL VIKAS            1517018
26  23637  CHAUDHARI DIGAMBAR KAMALAKAR        1517019
27  23638  CHAUDHARI JAYESH MOHAN           1517020
28  23565  CHAUDHARI KIRAN SUKLAL           1517021
29  23639  CHAUDHARI MAYUR ASHOK           1517022
30  23687  CHAUDHARI NITESH PRAKASH          1517023
31  23640  CHAUDHARI POONAM LILADHAR         1517024
32  23566  CHAUDHARI RAJESH TUKARAM          1517025
33  23641  CHAUDHARI SOMDATTA YASHAWANT        1517026
34  23688  CHAUK DHEERAJ SUHAS            1517027
35  94876  CHAVAN HEMANT SHIVABA           1517028
36  81370  CHAVAN SANTOSH SHANKARRAO         1517029
37  23567  CHAVAN VIJAY KISAN             1517030
38  23722  CHAWHAN DHANANJAY HIRAMAN         1517031
39  23723  CHAWLA NIKITA DHANWANT           1517032
40  23765  COLACO CHRISTAL INGATIUS          1517033
41  23766  DALAVI VAIBHAV SUDHAKAR          1517034
42  23724  DEORE HEMANTKUMAR VINAYAK         1517035
43  91180  DESHMUKH DANISH GAFFAR           1517036
44  91235  DEVANG PRIYANKA SHARAD           1517037
45  95020  DHAKAD SACHIN SURESHCHANDRA        1517038
46  23725  DHANAGAR YOGESH CHUDAMAN          1517039
47  95956  DUGGAD TAPANKUMAR PRAKASHCHANDRA      1517040
48  95835  FIRAKE BHUSHAN MURLIDHAR          1517041
49  23769  GADEKAR ASHWIN ASHOK            1517042
50  23645  GAJARE DEEPAK KISAN            1517043
51  23570  GARALA KEVINKUMAR CHANDULAL        1517044
52  23571  GARALA ROMALKUMAR JAYANTILAL        1517045
53  23726  GIRAM SHIVAJI MANOHAR           1517046
54  23770  GOYAL PURVA KAILASHCHANDRA         1517047
55  23691  GUJAR JITENDRA RAMESH           1517048
56  95960  GUNJAL RAMCHANDRA RAMESH          1517049
57  95782  JADHAV TUSHAR DEORAM            1517050
58  23772  JADHAV VIJAY ARUN             1517051
59  23647  JAGDALE SHRIKANT NAGESH          1517052
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5101 B.PHARM.                       Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  95023  JAIN ASHISHKUMAR SURESHCHAND        1517053
61  23573  JAIN BHARAT VIJAYKUMAR           1517054
62  23648  JAIN NILESH NARENDRA            1517055
63  23575  JAIN VIPULKUMAR JAYANTILAL         1517056
64  23649  JAWALE GANESH SUDHAKAR           1517057
65  23728  JOSHI AMITKUMAR KAMLESHBHAI        1517058
66  23729  JOSHI DNYANESH PRABHAKAR          1517059
67  23650  JOSHI PINKESHKUMAR HARSHADKUMAR      1517060
68  95880  JUVATKAR PRITAM VIJAY           1517061
69  23774  KA PATEL KRUNALKUMAR BHANUBHAI       1517062
70  23694  KADAM NITA BALASAHEB            1517063
71  23695  KADAM SANDIP JAGANNATH           1517064
72  23696  KAKAD SUNIL RAMHARI            1517065
73  23576  KAPADIYA HARDIK MRUGESHBHAI        1517066
74  23776  KEDARI CHETAN CHANDRAKANT         1517067
75  95784  KHANAPARA RENISHKUMAR KANTILAL       1517068
76  91184  KHARADE ANAND VASANT            1517069
77  23731  KHARCHE AJAY ARUN             1517070
78  23732  KHIRSARIA MILINDKUMAR MADHAVJI       1517071
79  23578  KOTHARI PRIYANKA PRAVINKUMAR        1517072
80  23733  KOTHAVADE PANKAJ SUDHAKAR         1517073
81  23697  KOTHAWADE JAYASHREE NAMDEO         1517074
82  23579  KOTKAR RAKESH PRALHAD           1517075
83  23651  KUMAVAT NILESH SUBHASH           1517076
84  43050  LAMBOLE VIJAY BHAGWAN           1517077
85  23580  LOHAR NILESH SUBHASH            1517078
86  95787  LOKHANDE HARSHAL PANDHARINATH       1517079
87  23581  LONDHE SUNIL GORAKSHANATH         1517080
88  95788  LOVHARE RAHUL BATUSING           1517081
89  94887  LUNAWAT PRITESH PARASMAL          1517082
90  23652  MAHAJAN AMOL SUNIL             1517083
91  23653  MAHAJAN DHIRAJ SHARAD           1517084
92  23654  MAHAJAN PIYUSH NILKANTH          1517085
93  95789  MAHAJAN TUSHAR BHARAT           1517086
94  23582  MAHAJAN YOGESH YADAV            1517087
95  95844  MALI MAHENDRA SUPADU            1517088
96  91290  MANE SHUBHANGI KISAN            1517089
97  23698  MARATHE SUPRIYA MADHUKAR          1517090
98  91190  MAURYA SATYENDRA BANSHRAJ         1517091
99  23699  MEHTA HEMALKUMAR BHUPENDRABHAI       1517092
100  23700  MERAI ANKITKUMAR HARSHADRAI        1517093
101  94971  MINAKSHI KOUL               1517094
102  72269  MISS JADHAV NAMITA RAMSING         1517095
103  23586  MOHAMMED RAGEEB MOHAMMED USMAN       1517096
104  23587  MOJIDRA CHINTAN PRAKASHBHAI        1517097
105  95846  MR.RAHIL KHAN ATTAULLAN KHAN        1517098
106  23655  NAGARWALA JAWAD MOHAMED ABID        1517099
107  95034  NAIK KEDAR LAXMIKANT            1517100
108  81578  NANDVE MUKESH DANGAL            1517101
109  23787  NARANG AMIT PRITAMLAL           1517102
110  91261  NAVALE SHRIKANT RAMCHANDRA         1517103
111  23656  NEMADE LALITA SHASHIKANT          1517104
112  72265  NEMADE MAHESH SOPAN            1517105
113  23588  NERKAR PRASHANT DADAJI           1517106
114  23788  NIRVED JOSHI                1517107
115  95793  NOMAN AHMED MOHAMMED            1517108
116  23701  PANDYA HEMAL AJITKUMAR           1517109
117  23590  PARIKH ANKIT KRUSHNAKANT          1517110
118  23591  PARIKH SAMIR JAGDISH            1517111
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5101 B.PHARM.                       Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  23790  PARMAR YOGESHKUMAR MANGALSING       1517112
120  23791  PATARE CHANDAN RAMNATH           1517113
121  23792  PATEL ARCHIT RAJESHBHAI          1517114
122  23592  PATEL ASHISH NARANBHAI           1517115
123  23736  PATEL BHAVIK RAJENDRAKUMAR         1517116
124  23737  PATEL BHAVINKUMAR SHAILESHBHAI       1517117
125  23738  PATEL BRIJESHKUMAR JITENDRAKUMAR      1517118
126  23793  PATEL BRIJESHKUMAR VASANTBHAI       1517119
127  23594  PATEL DHAVAL BABULAL            1517120
128  23794  PATEL DHAVAL VIPINBHAI           1517121
129  23795  PATEL DIPAN DHIRENDRABHAI         1517122
130  23796  PATEL HARUN MIYALAL            1517123
131  23797  PATEL HEMANGINIBEN KIRANBHAI        1517124
132  23595  PATEL HIMANSHU BAKUBHAI          1517125
133  23739  PATEL HIREN SHAILESH            1517126
134  23597  PATEL JIGNESHKUMAR BHARATBHAI       1517127
135  23799  PATEL JIGNESHKUMAR VISHNUBHAI       1517128
136  23800  PATEL KIRSHNA VIJAYBHAI          1517129
137  23659  PATEL KRISHNA AMARATLAL          1517130
138  23740  PATEL KRUNAL PRAMODBHAI          1517131
139  23598  PATEL MANAN DINESHKUMAR          1517132
140  23801  PATEL MIHIR UPENDRABHAI          1517133
141  23802  PATEL MONAL VIJAYKUMAR           1517134
142  23803  PATEL NIKITABEN JAGDISHBHAI        1517135
143  23804  PATEL NIMIT KARTIKEY            1517136
144  23805  PATEL NIRAJ RAMESHCHANDRA         1517137
145  23741  PATEL NISHITKUMAR SURESHBHAI        1517138
146  23807  PATEL RIKUNJ MUKESHBHAI          1517139
147  23742  PATEL SHIRALI JASHBHAI           1517140
148  23808  PATEL URVIBEN ROHITBHAI          1517141
149  23810  PATEL VISHNU GHANSHYAMBHAI         1517142
150  23744  PATELIYA PUSHAPARAJ MADHAV         1517143
151  23600  PATHAK KEDAR ANIL             1517144
152  23601  PATIL AMOL BHARAT             1517145
153  23602  PATIL ATUL ANANDRAO            1517146
154  23812  PATIL BHARAT RAMDAS            1517147
155  23702  PATIL BHASKAR RAMKRISHNA          1517148
156  23603  PATIL BHAVSAHEB VINAYAK          1517149
157  95927  PATIL CHAKRADHAR DEVIDAS          1517150
158  95928  PATIL DIPMALA BADHU            1517151
159  23703  PATIL GANESH BABULAL            1517152
160  95931  PATIL MANISHA JAGANNATH          1517153
161  81440  PATIL NILESH JAGANNATH           1517154
162  23605  PATIL NILESH SHARANGDHAR          1517155
163  23662  PATIL NITIN PUNJO             1517156
164  63628  PATIL NITIN RAGHUNATHRAO          1517157
165  23746  PATIL PALLAVI NAGIN            1517158
166  23747  PATIL PANKAJ SUBHASH            1517159
167  23815  PATIL PANKAJ SURESH            1517160
168  23663  PATIL PRASHANT DHANRAJ           1517161
169  95932  PATIL PRITI TILABHAI            1517162
170  23664  PATIL PURUSHOTTAM JANARDAN         1517163
171  95811  PATIL SAVITA PREMCHAND           1517164
172  23665  PATIL SHAMKANT NARAYAN           1517165
173  23683  PATIL SHEKHAR SURESH            1517166
174  23666  PATIL SONALI RAMDAS            1517167
175  91198  PATIL SULBHA GOPAL             1517168
176  23704  PATIL SUVARNA MADHAVRAO          1517169
177  23607  PATIL UDAYKUMAR HARIDAS          1517170
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5101 B.PHARM.                       Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  23608  PATIL UJJWAL PRABHAKAR           1517171
179  23748  PATIL VISHWANATH BHAGWAN          1517172
180  23817  PATIL YOGESH BHASKARRAO          1517173
181  91268  PAWAR DATTU RAYAJI             1517174
182  23609  PAWAR DIPAK PUNDALIK            1517175
183  95812  PAWAR SANDEEP RAMESHRAO          1517176
184  42921  PAWAR SHARADRAO HANMANTRAO         1517177
185  94904  PINJARI JAMIL AHMAD SATTAR         1517178
186  23819  PRAJAPATI AMIT DEVENDRA          1517179
187  23670  RANE JITENDRA ANIL             1517180
188  95857  RANE PANKAJ SITARAM            1517181
189  23611  RANE PANKAJ SURESH             1517182
190  23671  RANE SWAPNA PRAKASH            1517183
191  23672  RUPNAR YOGESH SIDDHESHWAR         1517184
192  23673  SAINDANE HEMANT ISHWARLAL         1517185
193  91269  SAKAT SACHIN SHRIDHAR           1517186
194  23706  SALAVI TUSHAR RAMESH            1517187
195  96713  SALI RAKESH PUNDLIK            1517188
196  23612  SALUNKHE PANKAJ SHRIKANT          1517189
197  23822  SANGHAVI CHETANKUMAR RAJENDRA       1517190
198  95045  SARITA KOUL JAWAHAR LAL KAUL        1517191
199  95859  SEEJA ALEXANDER              1517192
200  95938  SHAH GAUTAMKUMAR DHARAMCHAND        1517193
201  23613  SHAH PRATIK HIRENKUMAR           1517194
202  23823  SHAH RAHUL RAJESH             1517195
203  23614  SHAH SUDEEP DILIP             1517196
204  23751  SHAH VAIBHAVKUMAR SAMIRBHAI        1517197
205  23752  SHAH VIRAL MUKESH             1517198
206  23615  SHAH VISHALKUMAR VIPINCHANDRA       1517199
207  72267  SHAIKH IMRAN ZAHIRUDDIN          1517200
208  95816  SHAIKH TANVIRAHMAD JAMALODDIN       1517201
209  95861  SHAILENDRA KUMAR SHUKLA          1517202
210  23617  SHENDE VINOD KISAN             1517203
211  23675  SHIMPI RAHUL DEVILAL            1517204
212  23618  SHINDE NILESH NAGESH            1517205
213  91201  SHINDE PRASHANT CHANDRAKANT        1517206
214  23619  SHINDE RAHUL RAMESH            1517207
215  23753  SHINDE RAJENDRA DATTATRAYA         1517208
216  23709  SHINKAR DATTATRAYA MANOHAR         1517209
217  23710  SHIRUDE MAHESH SUBHASH           1517210
218  23620  SHIRUDE SANDIP SURESH           1517211
219  23755  SHUKLA NIRAJ RAMESHWARNATH         1517212
220  97586  SIDDIQUE QAMRUDDIN AZIZUDDIN        1517213
221  23756  SOLANKI CHETANSINH DALPATSINH       1517214
222  23623  SONAWANE MONALI RAMESH           1517215
223  23624  SONAWANE MUKESH HEMRAJ           1517216
224  95049  SONAWANE RAKESH KAILAS           1517217
225  81598  SUMESH KUMAR                1517218
226  23677  SURAJ M. SARODE              1517219
227  23678  TALELE SUHAS NILKANTH           1517220
228  94990  TASKAR KUNAL SHEKHAR            1517221
229  95863  TAYADE PRAPHULLAKUMAR RAMESH        1517222
230  23712  THAKARE MALESH MADHUKAR          1517223
231  23713  THAKARE SAGAR PRAKASH           1517224
232  23757  THAKKAR YOGESHVAR PRAVINCHANDRA      1517225
233  95941  TRIVEDI NAITIKKUMAR DEVSHANKAR       1517226
234  94919  UGALE RANJEET BALASAHEB          1517227
235  91203  USHIRE DEODHAR CHINTAMAN          1517228
236  23827  VISAVE GOKUL JAGANNATH           1517229
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5101 B.PHARM.                       Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  23680  VISPUTE PRAVIN TARACHAND          1517230
238  23681  WAGH DINESH MADHUKAR            1517231
239  23682  WAGHULADE MAHESH KHEMCHAND         1517232
240  23828  WANI PARESH BAPUSAHEB           1517233
241  23715  WANI PRIYA GAJANAN             1517234
242  23628  WANKHEDE AJIT RAMESH            1517235
243  23630  YEWALE JEEVAN SAMPATRAO          1517236
244  23632  ZAMBRE PRANALI FAKIRA           1517237
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5102 M.B.B.S.                       Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  92903  BHAMBAL ASHWIN ANAND            1517238
2  35327  CHAUDHARI MOHAN PRALHAD          1517239
3  63848  CHAUDHARI PRASHANT ICHHARAM        1517240
4  87938  CHAUHAN SANGITA MOHANSINGH         1517241
5  46773  CHAURE KAMALAKAR SHIVAJI          1517242
6  11324  DEORE DHAIRYASHEEL SURESH         1517243
7  41262  JAIN NILESH BILAKHICHAND          1517244
8  69187  JAISWAL HIMANSHU JAYANTILAL        1517245
9  35359  KHACHANE NEETA RAMESH           1517246
10  24712  KHATAVKAR PANDURANG RAYAPPA        1517247
11  11287  MAHAJAN DEEPKUMAR MANOHAR         1517248
12  92795  MORE VIKAS SUDARSHAN            1517249
13  69191  NERE NITIN PANDITRAO            1517250
14  35332  NIKAM NITIN VAMAN             1517251
15  98007  NYATI SNEHAL SUBASHCHANDRA         1517252
16  11341  PATIL PRADIP PRAKASH            1517253
17  92804  PATIL SAPNA NANA              1517254
18  11297  PATIL YOGESH SHIVAJI            1517255
19  11298  PATIL YUVRAJ JAGANNATH           1517256
20  24749  SALUNKE SWATI ASHOK            1517257
21  63853  SAMUDRA NITIN SUDHAKAR           1517258
22  35376  SAPKALE PANDURANG DAGADU          1517259
23  35380  SHIRASATH PRASHANT ATMARAM         1517260
24  47043  TUPERE PRADIPKUMAR UDDHAV         1517261
25  75941  TYAGI RAVI REWANAND            1517262
26  63856  VALAVI RECHAL SHIVAJI           1517263
27  63857  WADEKAR PANKAJ BARAKU           1517264
28  46777  WUIKE AVINASH DAULATRAO          1517265
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5201 M.PHARM. (PHARMACEUTICAL CHEMISTRY)          Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  89870  JAISWAL YOGINI SOHAN            1517266
2  89875  JITENDRA SUBHASHBHAI PATEL         1517267
3  63964  PATEL ANKIT VIJAYBHAI           1517268
4  89872  PATEL MINALBEN MAHENDRABHAI        1517269
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 5202 M.PHARM. (PHARMACOGNOSY)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  72582  JAIN ASHISHKUMAR SURESHCHAND        1517270
2  89901  PATEL KOMALBAHEN GHANSHYAMBHAI       1517271
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6101 B.E. (Computer)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  50771  ABHAY KUMAR SINGH F/N SUBHASH SINGH    1517272
2  88606  ABHISHEK GROVER F/N SANTOSH KUMAR GROVER  1517273
3  88513  ABHISHEK SINGH               1517274
4  50896  AGRAWAL ARTEE SATISHKUMAR         1517275
5  51020  AGRAWAL PRIYANKA KAMALKISHOR        1517276
6  89516  AGRAWAL PUJA GOPAL             1517277
7  50785  AGRAWAL VIPUL VINOD            1517278
8  50734  AJAY KUMAR S/O JAGMOHAN          1517279
9  38087  ALOK SHARMA                1517280
10  50834  AMUL PATEL F/N SHIRISH PATEL        1517281
11  50899  ANKIT VIJAYVARGIYA F/N SRI KAILASH CHANDRA VIJAYVARGIYA
                              1517282
12  50952  ANKUR GANDHI F/N SHRI PRAKASH CHANDRA GANDHI
                              1517283
13  23580  ANURAG PUROHIT               1517284
14  50807  APOORVA SETH F/N BHARAT SETH        1517285
15  50854  ARUNI TAYENG                1517286
16  50735  ASHISH BHADAURIA              1517287
17  51022  ATRI ANUPRIYA SHIVCHARANSINGH       1517288
18  51023  BADGUJAR PANKAJ SUDHAKAR          1517289
19  50900  BAFANA CHETANA SHANTILAL          1517290
20  51003  BAISANE ANITA PRAHLLADBHAI         1517291
21  62740  BANBAIT GURUPRITSINH SOHANSINH       1517292
22  38156  BAVISKAR RAVINDRA CHUDAMAN         1517293
23  51025  BEDI SANDEEP PARMJEET SINGH        1517294
24  50901  BHAMARE BIPIN ASHOK            1517295
25  51004  BHANDARI BHAGYASHRI ASHOK         1517296
26  50903  BHANDARI CHETNA SUMATILAL         1517297
27  50954  BHANUSHALI BEENA SHANKARLAL        1517298
28  88515  BHARAMBE JAYAPRABHA TOTARAM        1517299
29  50736  BHARUDE PALLAVI ARUN            1517300
30  88476  BHASKAR CHOUBEY F/N RAM KUMAR CHOUBEY   1517301
31  50904  BHATEVARA PREETI JAYANT          1517302
32  51026  BHAVASAR PUNAM YASHAVANT          1517303
33  50870  BHAVSAR RAKESH NARSINH           1517304
34  62433  BHIRUD VAISHALI MANOHAR          1517305
35  88416  BHOLE AISHWARYA ASHOK           1517306
36  50808  BORASE VRUSHALI ARUNRAO          1517307
37  57531  BORSE SACHIN NIMBAJIRAO          1517308
38  50885  BRAJESH MOHAN F/N BINOD KUMAR SHARMA    1517309
39  57301  CHANDRA ANKITA RAMESH           1517310
40  51027  CHASKAR VIJAY MADHUKAR           1517311
41  50871  CHAUDHARI BHUSHAN BALKRISHNA        1517312
42  50872  CHAUDHARI DIPAK DHANJI           1517313
43  88533  CHAUDHARI KRANTI MANOHAR          1517314
44  50873  CHAUDHARI MOHAN PANDIT           1517315
45  50798  CHAUDHARI PRASAD GOPICHAND         1517316
46  50738  CHAUDHARI RAHUL VIDYADHAR         1517317
47  50809  CHAUDHARI SHAMAL RATNAKAR         1517318
48  50835  CHAUDHARI SHILPA ANIL           1517319
49  50810  CHAUDHARI SONIYA PREMRAJ          1517320
50  50955  CHAUDHARI TEJASWINI WAMANRAO        1517321
51  88536  CHAUDHARY NILESH GOVINDA          1517322
52  50956  CHAUHAN MILAN PRAMODKUMAR         1517323
53  50957  CHAURE PANDIT RAMDAS            1517324
54  50958  CHAURE VIJAY JAGDISH            1517325
55  50906  CHAVAN NIKHIL PRAMOD            1517326
56  50799  CHAVHAN SHAM ASHOKRAO           1517327
57  57302  CHHAWACHHARIYA PANKAJ SUNDERLAL      1517328
58  50774  CHHUNCHHA ANKITKUMAR MAFATLAL       1517329
59  57533  CHOUDHARI RAVINDRA MADHAV         1517330
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6101 B.E. (Computer)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  57303  CHOUK TUSHAR HEMANT            1517331
61  50886  DANGE RAHUL MADHUKAR            1517332
62  51029  DARDA RAHUL MEGHRAJ            1517333
63  51030  DESAI CHINMAY PRAVINCHANDRA        1517334
64  38164  DESALE UNMESH YUVARAJ           1517335
65  50908  DESHMUKH ATUL ASHOK            1517336
66  50800  DESHMUKH JAYESH AMBADAS          1517337
67  50855  DESHMUKH RAJESHWARI BHAUSAHEB       1517338
68  50801  DESHMUKH VAIDEHI NARESH          1517339
69  50960  DESHPANDE ANITA ANILKUMAR         1517340
70  50909  DESHPANDE MUGDHA BHANUDAS         1517341
71  50802  DHANDE KARTIK ANANDRAO           1517342
72  50787  DUSANE SHUBHANGI SUBHASH          1517343
73  57483  FADTALE YOGESH VISHWANATH         1517344
74  50836  GAIKWAD BHARAT MANOHAR           1517345
75  50995  GAIKWAD NIKHIL ARUN            1517346
76  51031  GAIKWAD UMESH KARBHARI           1517347
77  50788  GALANDE AVINASH BABAJI           1517348
78  50739  GALANDE RAMAKANT LALASAHEB         1517349
79  50740  GARSE VINITA LILADHAR           1517350
80  62693  GAUNDARE YUVARAJ SHASHIKANT        1517351
81  50996  GEORGE DOMINIC               1517352
82  37999  GHODKE PALLAVI PRAMOD           1517353
83  57579  GHUNAKE MONALI GULABRAO          1517354
84  50789  GODHE SONAL SATISH             1517355
85  50811  GOURAV GUPTA                1517356
86  50852  I. KEDARNATH                1517357
87  62668  IJMULWAR SHRADDHA NARAYAN         1517358
88  62669  IMRAN AHMAD ZAINULABEDIN ANSARI      1517359
89  50790  IMRAN HUSAIN BARTAR HUSAIN         1517360
90  51032  IMRAN KHAN NAZIR KHAN           1517361
91  88426  JADHAV NILESH BABAN            1517362
92  38335  JADHAV PUNDLIK DATTATRAY          1517363
93  51005  JADHAV SHARMISHTHA BAPU          1517364
94  50837  JADHAV UMESH GANPAT            1517365
95  62518  JAGTAP VRUSHALI NARAYAN          1517366
96  51048  JAIN PARESH UMESHCHANDRA          1517367
97  38235  JAIN SAURABH SUDHIR            1517368
98  50812  JAIN TEJASHRI INDARCHAND          1517369
99  88570  JAIN TEJENDRA SAJJANRAJ          1517370
100  50857  JARE SHITAL RAMHARI            1517371
101  50965  JAYESH MANGAL F/N GOPAL MANGAL       1517372
102  50741  JOSHI CHAITALI SHRIKRISHNA         1517373
103  50742  JUNAGADE NISHA HIRALAL           1517374
104  50813  KAKUSTE ASMITA DILIPRAO          1517375
105  23648  KANKRALE RAJENDRA NAMDEO          1517376
106  50863  KAPADANE RASHMI PRAKASH          1517377
107  50966  KARWADE PARAG SURYABHANJI         1517378
108  30980  KASHYAP NAVEENKUMAR MAM CHAND       1517379
109  51067  KATARIYA SONIYA ANILKUMAR         1517380
110  50864  KAVITA RAMESHCHAND             1517381
111  50910  KHAIRNAR GAURAV NATWAR           1517382
112  50967  KHAIRNAR RAHUL HIMMATRAO          1517383
113  50743  KHAN MOHAMMAD JAINUL ABDIN K        1517384
114  51010  KHARWANDIKAR DEVENDRA AJITKUMAR      1517385
115  50744  KOTKAR SUBHASH BHASKAR           1517386
116  50814  KSHIRSAGAR SHWETA VIJAY          1517387
117  50912  KULKARNI DHANASHRI RATNAKAR        1517388
118  58531  KULKARNI PRASAD VILAS           1517389
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6101 B.E. (Computer)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  88576  KULKARNI VIPUL DILIP            1517390
120  50914  KUNDAL ARUNA PRAKASH            1517391
121  50867  LAIRENJAM BARU LUWANG           1517392
122  50815  LODHA NISHAKUMARI ASHOKKUMAR        1517393
123  50746  LOKHANDE ASHWINI BABURAO          1517394
124  50816  MAHAJAN DIPTI ASHOK            1517395
125  50915  MAHAJAN HARSHAL JAGANNATH         1517396
126  50916  MAHAJAN SNEHA ANANT            1517397
127  50876  MAHAJAN TANUJA ULHAS            1517398
128  50969  MAHAJAN VIRENDRA DASHRATH         1517399
129  50747  MAKHIJANI RINKOO JAIRAMDAS         1517400
130  50817  MALI SWAPNIL MUKUNDRAO           1517401
131  51006  MALIYAKKAL ARUN SASI            1517402
132  23774  MEHTA KARTIK DINESH            1517403
133  50918  MEHTA KHUSHBU VIJAYRAJ           1517404
134  50748  METKAR SMITA SUDHIR            1517405
135  51011  MHASKE VIDYA VISHNU            1517406
136  51050  MISTRY JAYESHKUMAR MAGANBHAI        1517407
137  50749  MOHOD ANIL SHRIRAM             1517408
138  51007  MONTI SHARMA F/N DINESH SHARMA       1517409
139  50750  MUKESH KUMAR HEMNANI F/N SUNDAR DASS HEMNANI
                              1517410
140  50853  NAIK AMIT MARUTI              1517411
141  38187  NANDEDKAR SUGANDHA C            1517412
142  50818  NARKHEDE DARSHANA ASHOK          1517413
143  50887  NARKHEDE SAUMIL SURESHKUMAR        1517414
144  50888  NAVJEET KUMAR F/N NAND KISHORE PRASAD   1517415
145  50752  NEHETE TUSHAR PRALHAD           1517416
146  50877  NEMADE DIPAK RAVINDRA           1517417
147  50971  NIKAM RAJSHRI ARUN             1517418
148  57201  NIKAM YOGESH ASHOK             1517419
149  38100  NIKHIL GOEL F/N R K GOEL          1517420
150  50972  NIKUMBH PARAG DAMODAR           1517421
151  51033  NIRMAL MADHAV JITENDRAKUMAR        1517422
152  50753  NITIN JOSHI                1517423
153  50920  OSWAL ADITI KISHOR             1517424
154  83030  PAHADE ASHISH VIKAS            1517425
155  50839  PAITHANKAR TITIKSHA RAVINDRA        1517426
156  51069  PAKHALE KIRAN ARVIND            1517427
157  50859  PANDIT SANDIP KACHESHWAR          1517428
158  50754  PANDYA PARTH GHANSHAYAM          1517429
159  51070  PARADESHI SHYELENDRASING MADANSING     1517430
160  50860  PARANJPE RAHUL ANIL            1517431
161  51071  PARDESHI ARVIND BUDHAPRASAD        1517432
162  50921  PARDESHI VASUNDHARA GOVINDSING       1517433
163  50755  PAREKH PRIYAK HASMUKHBHAI         1517434
164  50922  PARIKH DHAVAL TARUNKUMAR          1517435
165  88358  PATE PRASAD SURYAKANT           1517436
166  50792  PATEL HARDIK BHARATKUMAR          1517437
167  51052  PATEL HEMANGI SATISHCHANDRA        1517438
168  50923  PATEL KINJALKUMAR DILIPBHAI        1517439
169  50924  PATEL KRUNAL NAYANKUMAR          1517440
170  51008  PATEL NIRAVKUMAR RAJENDRAKUMAR       1517441
171  51053  PATEL PRAFUL GIRDHARILAL          1517442
172  51034  PATEL PRAGNESHBHAI KAMLESHBHAI       1517443
173  51054  PATEL PRITESHBHAI BHIKHUBHAI        1517444
174  88435  PATIL ANIL EKNATH             1517445
175  50975  PATIL ASHWINI RAMESH            1517446
176  50977  PATIL CHARUSHILA BALU           1517447
177  88448  PATIL CHHAYA DEVIDAS            1517448
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6101 B.E. (Computer)                    Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  50842  PATIL DEEPAK JAGANNATH           1517449
179  38193  PATIL DHANASHREE KISHORE          1517450
180  50756  PATIL DIPALI SUHALAL            1517451
181  51055  PATIL HEMLATA MOHAN            1517452
182  50757  PATIL KALYANESHWAR PANDHARINATH      1517453
183  50925  PATIL KUNAL MILIND             1517454
184  51072  PATIL KUNAL PRAKASH            1517455
185  51073  PATIL MAHESH DHONDU            1517456
186  62468  PATIL MUKESH DHANRAJ            1517457
187  38196  PATIL RACHANA SURESH            1517458
188  50928  PATIL RASHMI SURESH            1517459
189  51035  PATIL SHRADDHA ASHOK            1517460
190  88390  PATIL SONALI CHANDRAKANT          1517461
191  50843  PATIL SUMIT PREMRAJ            1517462
192  50793  PATIL SUVARNA YASHWANT           1517463
193  50777  PATIL SWAPNIL ARJUN            1517464
194  50758  PATIL TUSHAR ASHOKRAO           1517465
195  51036  PATIL UJJWAL UDDHAV            1517466
196  51016  PATIL VAISHALI MOTIRAM           1517467
197  58662  PATIL VINOD KATHU             1517468
198  50759  PATIL VISHAL NANA             1517469
199  50879  PATIL YOGESH GOPAL             1517470
200  50880  PATIL YOGESH SUBHASH            1517471
201  38303  PAWAR AJAY PARASHARAM           1517472
202  38201  PAWAR CHETAN LOTAN             1517473
203  51074  PAWAR PUNAM SURESH             1517474
204  51056  PAWAR RAVINDRA TEJMAL           1517475
205  50760  PAWAR SUCHETA EKNATH            1517476
206  23649  POL MANOJ KHANDU              1517477
207  50929  POPALI PRASHANT DINDAYAL          1517478
208  50820  PRAJAPATI JAIPRAKASH RAMSHREY       1517479
209  50980  PRAJAPATI SWAPNILKUMAR BABUBHAI      1517480
210  50981  PRATEEK PARIHAR F/N VIJAY KUMAR PARIHAR  1517481
211  50821  PRIYA SADIWALA F/N ARUN SADIWALA      1517482
212  51075  PUNJABI VIPUL DEVENDRAKUMAR        1517483
213  62674  PURKAR HEMANT DASHARATH          1517484
214  50983  RAHUL BAGATI F/N PUSHKAR NATH BAGATI    1517485
215  57206  RAHUL BANTA S/O RAKESH KUMAR BANTA     1517486
216  50984  RAHUL KUMAR                1517487
217  57502  RAJGURU MANISH DHANANJAY          1517488
218  50861  RAJKUMAR BABUL SINGH            1517489
219  51037  RAJPUT NAKULSINGH VIJAYSINGH        1517490
220  38202  RAJPUT POONAM VITTHALSINH         1517491
221  50761  RAJPUT SEEMA JAYSINGH           1517492
222  50986  RAJPUT SHEETAL MADHUKAR          1517493
223  50931  RAMPURWALA MURTAZA INAYAT HUSAIN      1517494
224  38204  RANE SANDIP SUKLAL             1517495
225  51017  RATAN KUMAR JHA              1517496
226  50862  RATHI CHANCHAL VIJAYKUMAR         1517497
227  51064  RAVAL BHUMIKA DINKERRAY          1517498
228  50822  RAVAL RUSHIDUTT VINODKUMAR         1517499
229  50823  RAVERKAR SHUBHANGI DEELIP         1517500
230  88643  RAVI DANDA D. H. RAO            1517501
231  63716  RAVI SHANKER ALOK             1517502
232  58695  RELAN CHANDAN BHARATBHUSHAN        1517503
233  50933  RELAN RAKESH KISHORKUMAR          1517504
234  50824  ROHOKALE ATULKUMAR SAMBHAJIRAO       1517505
235  50934  SADAFAL YOGESH DATTATRAY          1517506
236  50935  SALAVE PRIYADARSHANI VASANTRAO       1517507
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6101 B.E. (Computer)                    Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  50844  SALUNKHE DINANATH BHIKANBHAI        1517508
238  51038  SANDEEP TIKOO F/N BRIJNATH TIKOO      1517509
239  51018  SANJEEV KUMAR JHA             1517510
240  62696  SANKPAL DEVENDRA DATTATRAY         1517511
241  62442  SANTOSH KUMAR               1517512
242  50763  SAPRE VAIBHAV VIJAYKUMAR          1517513
243  50825  SAPTOL RAJENDRA MALKARJUN         1517514
244  50782  SARODE BHAVNA NILKANTH           1517515
245  50938  SAWANT DEVENDRA PRABHAKAR         1517516
246  50939  SHAH JIGARKUMAR NAVNITBHAI         1517517
247  50940  SHAH KRUNAL KALPESHKUMAR          1517518
248  88411  SHAH MANISH SHARAD             1517519
249  50988  SHAH SAGAR RASHMIKANT           1517520
250  50941  SHAIKH JAVED TOFIQUE F/N TOFIQ AHMED L. SHAIKK
                              1517521
251  51039  SHAIKH SAMIR SADIK             1517522
252  38116  SHANU SUSHMITA               1517523
253  50989  SHARMA ASUTOSH NARESH           1517524
254  51059  SHENDAGE MOHAN NAMDEO           1517525
255  50845  SHENDE NARESH RAMKRUSHNA          1517526
256  50846  SHIBU KOSHY                1517527
257  88601  SHINDE KAMINI BHILAJIRAO          1517528
258  50765  SHINDE RAHUL KUMARRAO           1517529
259  50943  SHINDE RAKESH NAGO             1517530
260  50944  SHINKAR BHUSHAN PURUSHOTTAM        1517531
261  50828  SHIRISH NAGAR               1517532
262  51076  SHIRSATH PRASHANT GIRDHAR         1517533
263  50766  SHUKLA SHIRISH CHANDRAKANT         1517534
264  50946  SIDDHARTHA BHATTACHARJEE          1517535
265  88400  SINGH ABHIJIT               1517536
266  50947  SONAWANE ASHISH RAVINDRA          1517537
267  50948  SONAWANE PRAKASH NARENDRA         1517538
268  50769  SONAWANE PRASAD MANIKRAO          1517539
269  51060  SONI MAULIN JITENDRA            1517540
270  50892  SOUMIK BOSE F/N SANKAR BOSE        1517541
271  57589  SUMANTA MUKHERJEE F/N JANARDAN MUKHERJEE  1517542
272  62697  SURANI PRATIK BHUPAT            1517543
273  50847  SURWADE PRASHANT RAGHUNATH         1517544
274  50949  SURYAWANSHI DEEPAK PUNAM          1517545
275  51077  SWARGE MONALI MURLIDHAR          1517546
276  51078  TAMBAT RAHUL MANNALAL           1517547
277  50848  TAMBEKAR PRASAD MUKUND           1517548
278  71228  THAKARE NILIMA PRABHAKAR          1517549
279  88686  THARWANI PRADEEP ARJUNDAS         1517550
280  50830  TILLU SNEHAL SANJAY            1517551
281  62566  TOKE DIPALI MANOHAR            1517552
282  51081  TRAPASIYA NIKUNJ MAKANBHAI         1517553
283  50831  UPADHYAY RAKESHKUMAR UMANATH        1517554
284  57384  UPENDRA KUMAR SINGH            1517555
285  62470  UPENDRA SINGH RAJPUROHIT F/N SUMER SINGH RAJPUROHIT
                              1517556
286  50849  VAGHANI MANSUKH KANJIBHAI         1517557
287  50795  VAISHAMPAYAN SAMAR KISHOR         1517558
288  50850  VALLECHA KAMAL RAMESHLAL          1517559
289  50881  VERMA RASHMI KANHAIYALAL          1517560
290  51061  VINOD MAHAJAN F/N SHANTARAM MAHAJAN    1517561
291  50992  VISPUTE SWAPNIL DHANRAJ          1517562
292  57387  VIVEK SHARMA                1517563
293  51040  WADILE SHAILENDRA PANDIT          1517564
294  51062  WADNERE PANKAJ SOMNATH           1517565
295  50832  WALUNJ BHALCHANDRA ANNASAHEB        1517566
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6101 B.E. (Computer)                    Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  62471  WANI BHUSHAN SNEHAKUMAR          1517567
297  50851  WANI UMESH NIVRUTTI            1517568
298  50779  WARKE KANCHAN SHASHIKANT          1517569
299  50894  WAYKOLE TUSHAR SATISH           1517570
300  50833  YEOLE RUPALI SUDHAKAR           1517571
301  50951  ZUBER AHMED GULAM AHMED          1517572
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  51342  AANJANEYA ANAND PRAKASH          1517573
2  51082  AAYUSH RATTAN VATS             1517574
3  51222  ABHAY PRAKASH RASTOGI F/N SUBHASH CHANDRA RASTOGI
                              1517575
4  59406  ABHILASH SUKUMARAN             1517576
5  51440  ABHINAV KUMAR F/N H.C.P. SINHA       1517577
6  51118  ABHINAV MUKHERJEE F/N A S MUKHERJEE    1517578
7  51223  ABHISHEK MAKWANA              1517579
8  51627  ABHISHEK SRIVASTAVA            1517580
9  51224  ADAK GANESH BABASAHEB           1517581
10  59358  AGRAWAL DHIRAJ RADHESHYAM         1517582
11  51083  AGRAWAL MAYURI BHATULAL          1517583
12  51152  AGRAWAL RAHUL CHANDRAKANT         1517584
13  24742  AHIRE SAVITA SHIVAJI            1517585
14  51374  AJAYKUMAR SHUKLA              1517586
15  51660  ALIASGAR SALEEEM              1517587
16  51375  ALTAMAS ALAM                1517588
17  88996  AMIT BHAN F/N HARI KRISHEN BHAN      1517589
18  51343  AMIT SINHA                 1517590
19  51536  ANAND KUMAR DWIVEDI F/N ANIL KUMAR DWIVEDI 1517591
20  51495  ANGAD KUMAR MADAN             1517592
21  51325  ANKUR GUPTA F/N SHAILENDRA GUPTA      1517593
22  51467  ANOOP KUMAR SINGH F/N R P SINGH      1517594
23  51226  ANSARI SARFARAJ SHAUKATALI         1517595
24  51468  ANTULE VASIM NIZAMUDDIN          1517596
25  88952  ANU PRIYA                 1517597
26  63712  ANUPAM BARAL                1517598
27  51628  ANURAG KUMAR SINGH             1517599
28  51119  ARPIT GARG F/N NARESH CHANDRA GARG     1517600
29  51326  ARTI RAINA                 1517601
30  88745  ASEEM SATIJA F/N SURESH KUMAR SATIJA    1517602
31  51227  ASHA SUSAN JAMES F/N JAMES JOHN      1517603
32  63295  ASHISH KUMAR                1517604
33  51280  ASHISH KUMAR                1517605
34  51217  ASHISH MEHRA S/O KAMAL SINGH MEHRA M/N MAMTA MEHRA
                              1517606
35  51600  ASHISH RAINA F/N BIHARILAL RAINA      1517607
36  63001  ASIM KUMAR                 1517608
37  51376  ATTARDE GANESH LILADHAR          1517609
38  51377  ATTARDE NILESH SURESH           1517610
39  51218  AVIK BOSE                 1517611
40  51496  AVINASH KUMAR F/N RANJIT KUMAR       1517612
41  51281  B B N RADHIKA F/N B KRISHNA RAO      1517613
42  63695  B. SRINIVASA RAJU             1517614
43  51629  BABU SAMIR HABIBBHAI            1517615
44  51537  BADGUJAR SUDARSHAN CHHAGANRAO       1517616
45  51282  BAGOOL RUPESH ANANT            1517617
46  51601  BAGRECHA SARIKA MAHENDRA          1517618
47  51408  BAGUL SARANG SUBHASH            1517619
48  51409  BAHALKAR SANDEEP CHANDRAKANT        1517620
49  51228  BAHETI PUNAM HARIKISHANJI         1517621
50  51121  BANDNA KUMARI D/O SH. RAM CHAND      1517622
51  51327  BARDIYA NILESH PREMCHAND          1517623
52  51661  BARI PRAVIN JAGANNATH           1517624
53  51122  BAVISKAR NARESH MOTILAL          1517625
54  51442  BAWA SWATI DADAJI             1517626
55  51154  BENDALE DEVENDRA RAJARAM          1517627
56  51155  BENDALE TEJASHRI VILAS           1517628
57  51229  BENDRE AMBARISH SANJEEV          1517629
58  51602  BENGALI SAURABH DEEPAK           1517630
59  51964  BHAGAT PRAVEEN MOTILAL           1517631
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  51230  BHALAVAT VIHAR DILIPBHAI          1517632
61  51345  BHAMARE LALIT TUKARAM           1517633
62  51443  BHAMARE MAHESH SUBHASH           1517634
63  51410  BHAMARE MRUNAL MOTIRAM           1517635
64  51157  BHANDARE DHIRAJ PRAFULLACHANDRA      1517636
65  51630  BHANDARI SHASHANK RAVINDRA         1517637
66  51346  BHANGALE HEMLATA JAGANNATH         1517638
67  51191  BHANGALE PURNIMA MADHUSUDAN        1517639
68  51084  BHANGALE SWAPNA DILIP           1517640
69  51085  BHARAT BHUSHAN AGRAWAL           1517641
70  51158  BHASIN ABHIRUCHI RAMESH          1517642
71  51662  BHATT KANAIYALAL GOVINDLAL         1517643
72  51663  BHATU BHAVESH MALDEV            1517644
73  59397  BHILARE SACHIN CHANDRAKANT         1517645
74  51159  BHOR NILESH BALKRISHNA           1517646
75  51328  BHOSLE SUHAS SHANTARAM           1517647
76  51664  BHUPENDRA SINGH TOMAR F/N KALYAN SINGH TOMAR
                              1517648
77  51124  BIJESH KUMAR                1517649
78  51086  BINAY KUMAR SRIVASTAVA           1517650
79  51444  BINIWALE KUSHAL KIRAN           1517651
80  51380  BIRENDRA PRASAD F/N RAJESHWAR PRASAD    1517652
81  51347  BODADE SANDIP VASUDEO           1517653
82  51665  BOHARI SOEB ISAQUEALI           1517654
83  51498  BOKRE AMIT BHAGWANDAS           1517655
84  51666  BORASE SACHIN SUBHASHRAO          1517656
85  51470  BORASE SONAL YUVRAJ            1517657
86  51125  BRAHMAPRAKASH JHA             1517658
87  51471  CHAKRABORTY DEEPANKAR SUBHANKAR      1517659
88  51538  CHANCHAL SINGH F/N SHYAM SINGH       1517660
89  62830  CHANDAN DAYAL F/N PRABHU DAYAL       1517661
90  18336  CHANDELA SANDEEP CHHIDDARAM        1517662
91  89064  CHANDRA SHEKHAR SINGH F/N M D SINGH    1517663
92  88958  CHANDRATRE KUNAL CHANDRAKANT        1517664
93  51088  CHAUDHARI ANIRUDDHA LILADHAR        1517665
94  51089  CHAUDHARI DIPALI UMAKANT          1517666
95  51445  CHAUDHARI JAYASHRI SANTOSH         1517667
96  51126  CHAUDHARI ONKAR SHIVDAS          1517668
97  51631  CHAUDHARI PRAVIN JADHAV          1517669
98  51160  CHAUDHARI PREETI VIJAYRAO         1517670
99  51381  CHAUDHARI PUNJAJI SHRIKRISHNA       1517671
100  51348  CHAUDHARI RATNAMALA DINKAR         1517672
101  51161  CHAUDHARI SUWARNA SURESH          1517673
102  63160  CHAUDHARY SHAHEED SHABBEER         1517674
103  63765  CHAUHAN MANISH JAGDISH           1517675
104  51499  CHAVAN BAPU HARI              1517676
105  18038  CHAVAN SANDEEP BALWANT           1517677
106  51730  CHAVAN SANTOSH VILAS            1517678
107  51231  CHHAYA ANKIT PURNENDRA           1517679
108  62831  CHHUNCHHA CHANDRAPRAKASH JAGADISHKUMAR   1517680
109  51090  CHINMOY KUMAR NISHU            1517681
110  51283  CHITODKAR VIVEK VISHVAS          1517682
111  97174  CHOKSHI MITESH INDRAVADANBHAI       1517683
112  51412  CHOKSI DHAVAL GHANSHYAMBHAI        1517684
113  51232  CHOUDHARI BHARATI VASANTRAO        1517685
114  51668  CHOUDHARY HARSHAL NARAYAN         1517686
115  51162  DAKSH SACHIN BHOOLCHANDRA SINGH      1517687
116  51284  DAVE KUNAL VRAJLAL             1517688
117  51472  DAVE YOGESHKUMAR MUKUNDRAY         1517689
118  63094  DAYAMA PAVAN ARUNKUMAR           1517690
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  51500  DEEPAK KUMAR JHA F/N HARIBHUSHAN JHA    1517691
120  51127  DEEPAK MATHUR S/O JAG MOHAN MATHUR     1517692
121  51091  DEEPAK RAINA F/N TRILOKI NATH RAINA    1517693
122  51329  DEO ARTI ASHOKRAO             1517694
123  51669  DEORE VIJAYKUMAR JAGANNATH         1517695
124  51349  DESAI BHAVIK MAHENDRA           1517696
125  51670  DESAI BHAVIKKUMAR HARSHADKUMAR       1517697
126  51633  DESAI CHINMAY JAGDISH           1517698
127  51539  DESAI JIMI SURESHBHAI           1517699
128  33397  DESHMUKH NILESH NARENDRA          1517700
129  51193  DESHMUKH PRASHANT KRISHNARAO        1517701
130  51128  DESHPANDE ONKAR ANIL            1517702
131  51501  DEVANISH SAHOO F/N PURNA CHANDRA SAHOO   1517703
132  51163  DEVARE BHUSHAN BALKRISHNA         1517704
133  51671  DHABALIA MADHAV BHUPENDRA         1517705
134  51672  DHAKAD CHANDAN HEMRAJ           1517706
135  51164  DHAMANE SAMEER RAVIKIRAN          1517707
136  51194  DHAMANE YOGESH VINAYAK           1517708
137  51673  DHAMANI RAJKUMAR PRUTHWIRAJ        1517709
138  51957  DHEERAJ KUMAR MALI             1517710
139  51675  DHOLE RAHUL PRAKASH            1517711
140  51473  DHOMSE SANTOSH VALU            1517712
141  51413  DHULIAWALA JAMILA BAKIR          1517713
142  39212  DHUPPAD SWATEE JAGDISH           1517714
143  51474  DIANA KURIEN                1517715
144  51414  DIPTI SINHA                1517716
145  88777  DISAWAL SAVAN KIRANKUMAR          1517717
146  51540  DOSHI RITESH NARENDRABHAI         1517718
147  51676  DOSHI SIDDHARTH NILESH           1517719
148  51677  DUMORE SANJAY VITHOBAJI          1517720
149  51165  FEGADE SOHAN VIDYADHAR           1517721
150  51382  FIRAKE MINAL CHHAGAN            1517722
151  88879  FIRKE CHANDRAKANT SHANTARAM        1517723
152  51415  GABADA NEHA KISHOR             1517724
153  51092  GADEKAR PARASRAM ARJUN           1517725
154  51234  GADRE SUCHIT CHINTAMANI          1517726
155  63095  GAIKWAD SATISH LAXMAN           1517727
156  51330  GAIKWAD VIKARANT BHAUSAHEB         1517728
157  51350  GANDHI RAJIV RAJENDRA           1517729
158  62896  GEORGE KURIEN               1517730
159  51961  GEVARIA MANOJKUMAR VITHALBHAI       1517731
160  51235  GHARATE MAHESH GORAKH           1517732
161  51541  GHODEKAR SHWETA SHANKAR          1517733
162  51351  GHULE JITENDRA GOPAL            1517734
163  51195  GHULE KISHOR PUNJARAM           1517735
164  51475  GIJO GEORGE F/N Y GEORGE          1517736
165  51680  GOHEL JATINBHAI JETHALAL          1517737
166  51416  GOHIL MAHIPATSINH ARVINDSINH        1517738
167  88806  GORE SACHIN SHAMRAO            1517739
168  51417  GOURAV AGRAWAL F/N SUBHASH AGRAWAL     1517740
169  51287  GOYANKA RAHUL SURESH            1517741
170  51196  GUGALE SACHIN BHASHKAR           1517742
171  51681  GUGHANE SATISH SADASHIVRAO         1517743
172  51093  GUJAR ASHA JAGANNATH            1517744
173  88964  GUJARATHI SONAL SATISH           1517745
174  51542  GUPTA MINI RAJENDRA            1517746
175  51288  GURUPAL SINGH BAJWA            1517747
176  51236  HALANI CHIRAG G              1517748
177  63002  HALANI MAULIN GUNVANTBHAI         1517749
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  88807  HANCHATE AJAY MAHADEORAO          1517750
179  51573  HIMANSHU VYAS F/N KANTI LAL VYAS      1517751
180  51197  HOLE MANOJ ASHOK              1517752
181  63696  INDERPREET SINGH F/N DHANWANT SINGH    1517753
182  51289  INDRAJEET KUMAR SINGH F/N RAM SWARUP SINGH 1517754
183  51352  INGALE PALLAVI VASANT           1517755
184  51504  INGLE AMIT SOPAN              1517756
185  51638  ITALIYA SANJAY DHIRAJLAL          1517757
186  51543  JADHAV ABHIJIT LAXMAN           1517758
187  51544  JADHAV AMIT HIRALAL            1517759
188  51603  JADHAV MEGHNA DINESH            1517760
189  51290  JADHAV SAGAR ARUN             1517761
190  51574  JADHAV SAGAR JAYSING            1517762
191  51477  JADHAV SWAPNIL NANDKUMAR          1517763
192  51505  JAID VITTHAL CHANDRAKANT          1517764
193  51094  JAIN ABHISHEK SHANTILAL          1517765
194  51419  JAIN MILKESH PRAMOD            1517766
195  51420  JAIN PRITI HANSRAJ             1517767
196  51640  JAIN SEEMA PRAKASHCHANDRA         1517768
197  51421  JAIN SUCHET SUDHIR             1517769
198  51546  JAISWAL NISTHA SUDHIRKUMAR         1517770
199  89004  JAKHETE MAYUR DILIP            1517771
200  51448  JANI RAHUL INDRAVADAN           1517772
201  51237  JAUHARI ABHINAV ASHOKKUMAR         1517773
202  51095  JAYASHREE DAULATRAO SHEWALE F/N SHEWALE DAULATRAO
                              1517774
203  51682  JEBALIYA HEMENDRA NIRMALBHAI        1517775
204  96929  JOSHI ARCHANA SATISH            1517776
205  51604  JOSHI PARTH GOVINDBHAI           1517777
206  51547  JOSHI PRASHANT SHASHIKANT         1517778
207  18047  JOSHI SHARAD KAILASH PRASAD        1517779
208  51238  JUNAIDUZ ZAFAR               1517780
209  51548  K YUVIKA SUDARSHAN             1517781
210  51449  KABANI NAZIR FIROZBHAI           1517782
211  51096  KALATHIYA HARESH GHANSHYAMBHAI       1517783
212  51198  KALE AJAY ASHOK              1517784
213  51684  KALE RAVINDRA AMBADAS           1517785
214  51331  KALE SNEHAL SUBHASH            1517786
215  51097  KAMAL MANISH RAJENDRA           1517787
216  51315  KAMDAR PALAK JANAKKUMAR          1517788
217  64120  KAMLESH KUMAR               1517789
218  51166  KANKHARE VAISHALI SANTOSH         1517790
219  51685  KAPADIA LAUKIK NILESHBHAI         1517791
220  51423  KAPADIA SUMIT RAMJIBHAI          1517792
221  59294  KARADKHEDKAR KSHITIJA           1517793
222  59760  KARMAKAR SANTANU SITAL           1517794
223  51239  KATALE VAISHALI SHASHIKANT         1517795
224  51686  KAVURI SUMATHIKRISHNA RANGANAYAKULU    1517796
225  51240  KAWALE JAYASHRI NATHU           1517797
226  51291  KHADKE BHAVANA LAXMAN           1517798
227  51213  KHADKE KANCHAN MADHUKAR          1517799
228  51549  KHAIRNAR NILESH PRAMOD           1517800
229  51129  KHAKARE SATISH PRATAPRAO          1517801
230  51578  KHAMBHOLJA CHINTAN CHAITANYAKUMAR     1517802
231  53352  KHAN ABID AYYUB              1517803
232  51316  KHANDELWAL NIKHIL RAJENDRA         1517804
233  51533  KHARWANDIKAR POONAM SUSHIL         1517805
234  63003  KHER HARSHIDDH PRAVINSINH         1517806
235  83484  KILAMBI PAWAN               1517807
236  51199  KOLTE PRAPHUL SHASHIKANT          1517808
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  51241  KOSAMBI KRUTARTH KAMLESH          1517809
238  51242  KOTHARI JIGAR AJAY             1517810
239  51167  KOTKAR CHETANA RAMESH           1517811
240  51098  KRITI VINAY                1517812
241  51317  KUKREJA SINDHU RAMESHLAL          1517813
242  51292  KULDEEP KALIA F/N HARISH KUMAR       1517814
243  51243  KULKARNI DEEPALI SHRIKANT         1517815
244  51168  KULKARNI KAVITA HANMANT          1517816
245  51200  KULKARNI PRASAD PRAKASHRAO         1517817
246  88969  KULKARNI RAGHUVIR SURESH          1517818
247  89523  KULKARNI UDAY AMBADAS           1517819
248  51735  KUM.MORE SAPNA PRAKASH           1517820
249  51099  KUNAL GAURAV                1517821
250  51479  KUNTAL DEBNATH               1517822
251  51293  LADHE PRITESH SHRIKANT           1517823
252  51687  LAKHANI ANIS AZIZALI            1517824
253  51606  LALIT PATIL F/N SURESH V. PATIL      1517825
254  51169  LAMBE PARAG VIRESH             1517826
255  88890  LATAD KAILASH SHRIKANTRAO         1517827
256  51130  LEONARD MANBHALANG MAWKHLIENG       1517828
257  51131  LOKHANDWALA MAZAHIR MOIZBHAI        1517829
258  51476  LUBNA BALAM INAMDAR            1517830
259  88972  MADHU PAL F/N JAGESHWAR          1517831
260  51480  MADHULIKA VERMA F/N ASHOK KUMAR VERMA   1517832
261  51132  MADHWANI PAYAL RAMESH           1517833
262  39122  MAHAJAN CHETANKUMAR VILAS         1517834
263  51133  MAHAJAN DIPAK JANARDAN           1517835
264  51354  MAHAJAN KAVITA PRALHAD           1517836
265  51355  MAHAJAN KUNAL ADHAR            1517837
266  51294  MAHAJAN NILESH SUPADU           1517838
267  51688  MAHAJAN PRAVIN PRAKASH           1517839
268  51244  MAHAJAN PRIYANKA JAGANNATH         1517840
269  51170  MAHAJAN RAHUL PRAKASH           1517841
270  33433  MAHAJAN RUPALI RAVINDRA          1517842
271  51245  MAHAJAN RUPALI SHARAD           1517843
272  51134  MAHAJAN SANDIP PRAKASH           1517844
273  51100  MAHAJAN VIKAS BALIRAM           1517845
274  51318  MAHAWAR BHUMIKA              1517846
275  88934  MAHESH RANJAN JAISWAL F/N MAHENDRA KUMAR JAISWAL
                              1517847
276  51481  MAHETA PRATIK DIPAKKUMAR          1517848
277  51689  MAHETA VISHAL MOTILAL           1517849
278  51101  MALEWAR ARUN RAGHUNATH           1517850
279  51454  MALI YOGITA HIMMATRAO           1517851
280  51646  MANGALKAR AMOL BABURAO           1517852
281  51388  MANISH KUMAR                1517853
282  51356  MANOJ KUMAR VISHWANI            1517854
283  51296  MANTRI KIRAN SURESH            1517855
284  63228  MASIHURRAHEMAN FAZALURRAHEMAN       1517856
285  59482  MAVALKAR PRASHANT VAMANRAO         1517857
286  88975  MD KHALID AHMAD              1517858
287  51357  MD SARWAR ALAM               1517859
288  51214  MEER MUJAHID ALI MEER MAJID ALI      1517860
289  89183  MEGHANA BORSE F/N GULABRAO BORSE      1517861
290  51358  MICKY PRIYA                1517862
291  51647  MINU TYAGI F/N DEVENDRA KUMAR TYAGI    1517863
292  51246  MISHRA MANISHKUMAR BHUVENESHWARNATH    1517864
293  39330  MISHRA RAHUL NRIPENDRA           1517865
294  51482  MODI VISHAL YASHWANTKUMAR         1517866
295  62898  MOHD ISHRAR ALI F/N JAHINUDDIN       1517867
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  51102  MOHD RIZWAN KHAN              1517868
297  99251  MOHIT WALECHA               1517869
298  51690  MORE SHASHANK ATMARAM           1517870
299  51201  MR. ASHISH KANTILAL PATEL         1517871
300  51247  MUKESH KUMAR                1517872
301  51171  MUNDE AMOL ANGAD              1517873
302  51456  NAGRALE ABHAY UDDHAORAO          1517874
303  51332  NAHAR SHEKHAR MANSUKHLAL          1517875
304  51319  NAIR SHALINI SADHASIVAN          1517876
305  51737  NAIR SMITA                 1517877
306  51691  NAKUM VAIBHAVKUMAR GHANSHYAMBHAI      1517878
307  51248  NARANG PAWANKUMAR CHANDRAPRAKASH      1517879
308  51359  NARKHEDE RUPALI DILIP           1517880
309  64223  NATH PRADIPKUMAR              1517881
310  51360  NEHETE PRANALI BHASKAR           1517882
311  51320  NERE MANOJ ASHOKRAO            1517883
312  51648  NERKAR BIPIN KALYANRAO           1517884
313  59642  NIKAM UJWAL BHAGAWAT            1517885
314  51581  NIRAJ NIRALA                1517886
315  51550  NITIN F/N R.K. GUPTA            1517887
316  51103  NIWANE VIVEK PRAKASH            1517888
317  51104  OBAIDURRAHEMAN ZAFAR ABID         1517889
318  51692  OZA GUNJAN ARUNCHANDRA           1517890
319  51105  OZA POOJA RAJENDRA             1517891
320  51362  PACHAPANDE VISHVAJIT DNYANDEO       1517892
321  51363  PACHPANDE RAKESH PRAKASH          1517893
322  51551  PAGARE DINESH BHASKAR           1517894
323  41421  PAKHALE PAWAN ARVIND            1517895
324  51483  PAKHARE RAHUL VILAS            1517896
325  51739  PALIYA JAYESHKUMAR DEVSURBHAI       1517897
326  51582  PALKHIWALA TAPAN HIMANSHU         1517898
327  51172  PANCHAL BHAVESHKUMAR DILIPBHAI       1517899
328  51136  PANCHBHAI AASHISH DILIP          1517900
329  51137  PANDEY ABHIJEET JAISHANKAR         1517901
330  52001  PANDEY ATULKUMAR KEWALA PRASAD       1517902
331  51321  PANDIRKAR GANESH CHANDRAKANT        1517903
332  51249  PARAB NAGESH KRISHNA            1517904
333  88882  PARATE AMOL SURESHRAO           1517905
334  51250  PARIKH DISHANT NANDKISHOR         1517906
335  51693  PARIKH MAULIN HARSHADKUMAR         1517907
336  51694  PARMAR AMITSINH HARISINH          1517908
337  51251  PARMINDER SINGH F/N JARNAIL SINGH     1517909
338  51457  PARULEKAR SAURABHA SUBHODH         1517910
339  33765  PARVEEN RAJPAL               1517911
340  51252  PATANKAR PRANALI DNYANESHWAR        1517912
341  51599  PATEL AMRISH MANUBHAI           1517913
342  51106  PATEL AMRUTLAL KESHAVLAL          1517914
343  51695  PATEL ANKIT RASHMIKANT           1517915
344  51219  PATEL BHAVIKKUMAR HARISHBHAI        1517916
345  51173  PATEL CHANDRAKANT HIRALAL         1517917
346  51696  PATEL CHIRAG ARVINDBHAI          1517918
347  51697  PATEL DEVANG ARVINDBHAI          1517919
348  51741  PATEL DHARMESH BABUBHAI          1517920
349  51742  PATEL HARSHISHKUMAR MAHENDRAKUMAR     1517921
350  51698  PATEL HETAL SHIVABHAI           1517922
351  51364  PATEL INDRAJIT DASHRATHLAL         1517923
352  51484  PATEL JAGRUT JAYESHKUMAR          1517924
353  51583  PATEL JATIN KUMAR BABUBHAI         1517925
354  51651  PATEL JATINKUMAR BHAGVATBHAI        1517926
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  51485  PATEL JAVAHAR JAYANTILAL          1517927
356  51138  PATEL JIGARKUMAR KANTILAL         1517928
357  51699  PATEL JIGNESHKUMAR KANJIBHAI        1517929
358  51552  PATEL KAMLESHKUMAR ISHVARBHAI       1517930
359  51607  PATEL KRUNAL BHARATBHAI          1517931
360  51743  PATEL MRUGESH ASHOKBHAI          1517932
361  51486  PATEL NAYANKUMAR VINODBHAI         1517933
362  51700  PATEL NIKUNJ HARIVANDANBHAI        1517934
363  51702  PATEL PRANAVKUMAR BHOGILAL         1517935
364  51703  PATEL PRATIK CHANDRAKANTBHAI        1517936
365  51704  PATEL PRATIK VINODKUMAR          1517937
366  51705  PATEL RAHULKUMAR GOVINDBHAI        1517938
367  51426  PATEL RAJESH HARJIBHAI           1517939
368  51298  PATEL RAVI GIRISHKUMAR           1517940
369  51707  PATEL SAGARKUMAR BALDEVBHAI        1517941
370  39241  PATEL SANDIPKUMAR RAMJIBHAI        1517942
371  51553  PATEL SAPAN UPENDRAKUMAR          1517943
372  59516  PATEL SOHAL GOPALBHAI           1517944
373  51427  PATEL YOGENDRAKUMAR KANCHANLAL       1517945
374  51708  PATEL YOGESHKUMAR HEMANTBHAI        1517946
375  51609  PATIL ABHIJIT GOVARDHAN          1517947
376  51610  PATIL ANIL SUBHASH             1517948
377  51174  PATIL ANITA RAGHUNATH           1517949
378  51709  PATIL ASHVINI SHRIKRISHNA         1517950
379  51253  PATIL ASHWINI ONKAR            1517951
380  51334  PATIL BHUSHAN JAGANNATH          1517952
381  51202  PATIL CHANDRAKANT VITTHAL         1517953
382  51254  PATIL GAJANAN UTTAM            1517954
383  51176  PATIL GAYATRI RAMDAS            1517955
384  51428  PATIL GOPAL ATMARAM            1517956
385  51611  PATIL HARSHADA NIVRUTTI          1517957
386  51365  PATIL JITENDRA BHASKAR           1517958
387  51107  PATIL KUNAL DHONDU             1517959
388  51487  PATIL MANISH SHYAM             1517960
389  51612  PATIL MANOJ BHAGWAN            1517961
390  51215  PATIL MAYURI JIJABRAO           1517962
391  51366  PATIL NILESH BABURAO            1517963
392  51710  PATIL NILESH SAHEBRAO           1517964
393  51139  PATIL NILESH VIJAY             1517965
394  63299  PATIL NITIN ASHOKRAO            1517966
395  51613  PATIL NITINKUMAR ARVINDBHAI        1517967
396  51256  PATIL PALLAVI ASHOK            1517968
397  51614  PATIL PARIKSHIT BABULAL          1517969
398  51177  PATIL PAVAN RAMESH             1517970
399  51257  PATIL POONAM ARUN             1517971
400  51615  PATIL PRAMOD SUBHASH            1517972
401  51178  PATIL PRIYADARSHAN SUNIL          1517973
402  51258  PATIL PUJA PRAKASH             1517974
403  51390  PATIL RAJESH CHUDAMAN           1517975
404  51259  PATIL RENUKA JEEVAN            1517976
405  51203  PATIL SACHIN ASHOK             1517977
406  51554  PATIL SANDEEP SHIVAJI           1517978
407  18488  PATIL SHAMKANT CHUDAMAN          1517979
408  51712  PATIL SHUBHANGI VIJAY           1517980
409  63365  PATIL SMITA RAMESH             1517981
410  51204  PATIL SUSHIL VAMANRAO           1517982
411  51260  PATIL SUVARNA ASHOK            1517983
412  51261  PATIL SUVARNA RAMNATH           1517984
413  51429  PATIL SWAPNIL DILIP            1517985
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 8
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
414  63364  PATIL SWATI SHARAD             1517986
415  89146  PATIL VINAY DNYANESHWAR          1517987
416  39397  PATIL VISHAL BHIMRAO            1517988
417  51430  PATIL VIVEK SURESH             1517989
418  51405  PATIL YOGESH NARHAR            1517990
419  51262  PATLE RAJESH DULICHAND           1517991
420  51586  PATURKAR NILIMA KIRAN           1517992
421  51745  PAWAR HEMANTKUMAR NILKANTHRAO       1517993
422  51617  PHASE RUPALI ARUN             1517994
423  51206  PINGALE SANDIP NARHAR           1517995
424  51335  PINPARKAR LATESHKUMAR CHANDRAKANT     1517996
425  88862  PIYUSH GAURAV F/N LALIT KUMAR       1517997
426  51336  PRAGHYA KHOSA F/N SUNIL KHOSA       1517998
427  51108  PRAGYA PRATIK               1517999
428  62832  PRASAD LEKHNARAYAN SHIVNATH        1518000
429  51337  PRAVEEN CHANDRAKAR F/N PAWANKUMAR CHANDRAKAR
                              1518001
430  51216  PRAVEEN KUMAR               1518002
431  51263  PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA F/N ASHOK KUMAR SRIVASTAVA
                              1518003
432  51587  PRERNA DIKSHIT F/N ANIL KUMAR DIKSHIT   1518004
433  51514  RAHUL KAMAL F/N RAJARAM DAS        1518005
434  51515  RAI SUNILKUMAR BABULAL           1518006
435  51141  RAJESH KUMAR                1518007
436  51264  RAJNEESH KUMAR SHARMA           1518008
437  51265  RAJNI JHA F/N SHANKAR KUMAR JHA      1518009
438  51713  RAJPUT KIRAN DEVENDRASINGH         1518010
439  51142  RAJPUT MAYUR RAJENDRASING         1518011
440  51179  RAJPUT RUPALI BHARATSING          1518012
441  51266  RAKESH MACHHI F/N S R MACHHI        1518013
442  51516  RANA ASHESH SAMIRBHAI           1518014
443  97095  RANANWARE SACHIN SAMBHAJI         1518015
444  51368  RANE ATUL ASHOK              1518016
445  51267  RANE RAHUL SURESH             1518017
446  51489  RANJAN KUMAR MISHRA            1518018
447  89023  RASHMI RANI F/N SURESH SINGH        1518019
448  51300  RATHI BHARAT PURUSHOTTAM          1518020
449  83283  RATHOD ISHWARLAL BHAGCHAND         1518021
450  51268  RATHOD JASHPALSINH RAJENDRASINH      1518022
451  51431  RATHOD SANDEEP JAGANNATH          1518023
452  51109  RATNAPARKHI VIVEK VINAYAKRAO        1518024
453  99108  RAVINDER SINGH JAGDISH PRASAD YADAV    1518025
454  51322  RAWOOL HEMANGI ARVIND           1518026
455  88735  RICHA AGARWAL F/N P K AGARWAL       1518027
456  97096  RISHIRENDRA BAHADUR SINGH         1518028
457  88758  RITESH KUMAR F/N C P ROY          1518029
458  51314  RIZWAN AHMED NISAR AHMED KHATIK      1518030
459  51714  ROHAN MANDHANYA              1518031
460  51432  ROOPAM SINHA                1518032
461  51715  ROSARIO TERENCE XAVIER           1518033
462  41296  ROTE RAMBHAU EKNATH            1518034
463  51301  SACHIN KUMAR F/N S K SINGH         1518035
464  51517  SAGAR VIPUL DINESHKUMAR          1518036
465  51654  SALUNKE KRUNAL GULABRAO          1518037
466  51518  SANDEEP NAGPAL F/N NANAKCHANDRA NAGPAL   1518038
467  51620  SANJAY KANTI BOSE             1518039
468  51303  SANJEEV KUMAR               1518040
469  33773  SANJIV PRASAD               1518041
470  51220  SANTOSH KUMAR MAHATO            1518042
471  51269  SANTOSH KUMAR OJHA F/N S R OJHA      1518043
472  51181  SAPKALE APARNA AMRIT            1518044
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 9
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
473  51144  SATAVALEKAR PRADNYA SHAMSUNDER       1518045
474  89099  SAURABH GAMBHIR S/O LALIT KUMAR GAMBHIR  1518046
475  51110  SAURABH KUMAR F/N HARENDRA PRASAD THAKUR  1518047
476  39348  SAVALIYA KAUSHIKKUMAR JAYSUKHLAL      1518048
477  65433  SAYED MOHD. SADIQ ABDUL AZIZ        1518049
478  51519  SHABANA KHAN F/N INTZARALI         1518050
479  51459  SHAH ABHISHEK AJAYKUMAR          1518051
480  51558  SHAH ANKITKUMAR RANDHIRKUMAR        1518052
481  51182  SHAH DARSHAN SANAD             1518053
482  51717  SHAH DHRUV                 1518054
483  51434  SHAH PARUL PANKAJ             1518055
484  51621  SHAH PAYAL NAVINCHANDRA          1518056
485  51369  SHAH SHAILESH SATISHBHAI          1518057
486  51183  SHAH TEJAS BHARATKUMAR           1518058
487  39208  SHAH ZALAK RAJENDRA            1518059
488  51184  SHAHA DARSHAN SUBHASCHANDRA        1518060
489  51394  SHAIKH ARIF AKBER             1518061
490  51559  SHAIKH ASHFAQUE ANJUM           1518062
491  51719  SHAIKH KHAJA MOHINUDDIN S.D.P.PARACHUR   1518063
492  51338  SHAIKH MOHD ASHFAQUE GULAB         1518064
493  51145  SHAKEB ARSALAN DR ATEEQUE AHMED DANISH   1518065
494  51396  SHAMKULE ALOK DAMODHAR           1518066
495  71492  SHARMA DILIP KUMAR SATYANARAYAN      1518067
496  51111  SHARMA PRACHI KESHAVDEV          1518068
497  41859  SHEJOLE RAVINDRA PRALHAD          1518069
498  51323  SHELAKE AJAY VITTHAL            1518070
499  51271  SHELKE MAHESH ASHOKRAO           1518071
500  51339  SHINDE RAJESH NIVRUTTI           1518072
501  51589  SHINDE SHRIKANT KANTILAL          1518073
502  51720  SHINDHAVAT GIRISHKUMAR HIRALAL       1518074
503  51185  SHIRSATH SUREKHA DEVIDAS          1518075
504  51305  SHITLA KUMARI               1518076
505  39247  SHIVALKAR VIVEK PRAMOD           1518077
506  51306  SHIVANGINI SAXENA F/N PRITAM KUMAR SAXENA 1518078
507  51307  SHRIVASTAV SAGAR BHARAT          1518079
508  51370  SHUCHI GARG                1518080
509  63301  SHUKLA CHINTAN BHARATKUMAR         1518081
510  51490  SHUKLA PARITOSH SHRIKANT          1518082
511  51146  SHUKLA RAJ KUNWAR RAJ KUMAR        1518083
512  51112  SHWETA SHARMA               1518084
513  51147  SHYAM KUMAR                1518085
514  88762  SIBU ABRAHAM                1518086
515  51273  SINGH DURGESH RADHESHYAM          1518087
516  51221  SINGH JHUNJHUN S/O P P SINGH        1518088
517  51722  SINGH PRADIP RAMAVATAR           1518089
518  51113  SINGH RAJESH BALLABH RAJ BALLASH      1518090
519  41299  SINGH SANTOSHKUMAR MAHENDRABAHADUR     1518091
520  51438  SONAWANE CHANDU DEVIDAS          1518092
521  88885  SONAWANE JITENDRA MURALIDHAR        1518093
522  51439  SONAWANE KULDIP ASHOK           1518094
523  51308  SONAWANE PRAVIN ATMARAM          1518095
524  51324  SONAWANE SARIKA RAMESH           1518096
525  51591  SONAWANE VIPUL RAMESH           1518097
526  51748  SONI MINTESHKUMAR MAHESHKUMAR       1518098
527  51625  SONJE CHETAN DEVIDAS            1518099
528  51114  SUDEEPA RAZDAN F/N RAJINDER KUMAR     1518100
529  51148  SUHAKEE PYRBOT WARBAH           1518101
530  51461  SURYAWANSHI PRAKASH MADHUKAR        1518102
531  39383  SUSHANT KUMAR               1518103
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6102 B.E. (Electronics & Telecommunication)        Page.... 10
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
532  51274  SUSHANT NEHETE F/N G D NEHETE       1518104
533  63232  SUSHIL KUMAR                1518105
534  51723  SUTHAR SNEHILKUMAR NAVINBHAI        1518106
535  51187  TADVI SAPNA MAHEBUB            1518107
536  51656  TAILOR AMIT ISHWARLAL           1518108
537  51115  TALELE MANISH PRAKASH           1518109
538  51657  TANJIM AHMAD SHE FARUK           1518110
539  63303  TARAPURE MAHESH SHRIKRUSHNA        1518111
540  51462  TARGE BIPIN RAMESHCHANDRA         1518112
541  51309  TARUN KHAPARDE F/N OMSHANKER KHAPARDE   1518113
542  51310  TAVADE DIPAK NAVAL             1518114
543  51116  TAYADE BHAGWAN PRALHAD           1518115
544  88993  TAYADE KAMLESH NINAJI           1518116
545  51188  TAYADE MANALI BABURAO           1518117
546  51626  THAKARE CHETAN RAMESH           1518118
547  51749  THAKARE SANDIP RAMESH           1518119
548  51149  THAKUR NILESH SUDHAKAR           1518120
549  51311  THOMBARE MAYURA SANJAY           1518121
550  51189  THORAT PRAKASH SAMPATRAO          1518122
551  51275  TILOK PATEL F/N GIRDHARI LAL PATEL     1518123
552  51209  TOKE MEENAL GOVINDA            1518124
553  51724  TRIVEDI GUNJAN CHANDRAKANT         1518125
554  51725  TRIVEDI PARTH CHANDRAKANT         1518126
555  51658  UMRAO VAISHALI PRABHAKAR          1518127
556  51526  USHNISH F/N DHRUBA BRATA DATTA       1518128
557  51276  VAIDYA DINESH DAGDU            1518129
558  51277  VANJANI RAJESHKUMAR SURESH         1518130
559  59774  VARUN GUPTA                1518131
560  51371  VARUN YASHWANT BOROLE           1518132
561  89107  VEDAK TEJAS PRAKASH            1518133
562  51527  VEKARIYA JIGNESHKUMAR VALJIBHAI      1518134
563  51560  VERMA ANIL BABURAM             1518135
564  51726  VERMA ANILKUMAR HARIRAM          1518136
565  51150  VIKRANT MEHTA F/N LALIT MEHTA       1518137
566  51561  VINOD VERMA                1518138
567  51151  VISHWA DEEPAK TRIPATHI F/N B N TRIPATHI  1518139
568  62835  VISHWADEEPAKSUDHANSU R L PODDAR      1518140
569  51562  VIVEK MISHRA F/N M D MISHRA        1518141
570  51492  VOHRA BALJEET SINGH RAVINDER        1518142
571  51727  WADILE KAILAS AANANDA           1518143
572  51564  WAGH SHRIKANT PRAKASH           1518144
573  51312  WAGHODE SACHIN YASHWANT          1518145
574  51372  WAGHULADE NILESHWARI LILADHAR       1518146
575  51400  WANARE ANIL EKNATH             1518147
576  51313  WANI HEMANT ASHOK             1518148
577  51401  WANKHEDE BHUSHAN VASANTRAO         1518149
578  51211  WANKHEDE SACHIN RAMESH           1518150
579  51190  WANKHEDE VAISHALI RAJARAM         1518151
580  51402  WARKE HARSHAL NIVRUTTI           1518152
581  51529  YADAV DHARMATMA RAMANAND          1518153
582  51117  YADAV RUSHIKET HARISHCHANDRA        1518154
583  51728  YADAV SUNILKUMAR UDAYRAJ          1518155
584  51565  YATINDRA THAKUR              1518156
585  51595  YEOLE BHUSHAN SUPADU            1518157
586  51279  ZOPE PANKAJ SURESH             1518158
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6103 B.E. (Instrumentation)                Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  36485  AJAY KUMAR BHATIA NIRMAL KUMAR BHATIA   1518159
2  50627  AMANDEEP SINGH S/O SHANGARA SINGH     1518160
3  50544  AMBAVALE AMOL CHANDRAKANT         1518161
4  63413  AMBEKAR NANDKISHOR SURESH         1518162
5  36553  BANJARA HARI DASHRATH           1518163
6  36433  BANKAPURE JEETENDRA VYANKATESH       1518164
7  50545  BAPAT SANKET PRABHAKAR           1518165
8  50598  BAVISKAR UMESH MADHUKAR          1518166
9  50546  BECHHAVE AMIT DATTATRAYA          1518167
10  50581  BERDE GURUDATT MANOHAR           1518168
11  50547  BHANGALE AMOL RAJANIKANT          1518169
12  50548  BHOSALE AMOL ATMARAM            1518170
13  82825  BHOSALE SARIKA SURESH           1518171
14  50628  BORKAR SANDEEP RAJARAM           1518172
15  88184  CHANDEGAONKAR KUNAL VILASRAO        1518173
16  50582  CHAUDHARI LOKESH SUBHASH          1518174
17  50583  CHAUDHARI NILESH KALIDAS          1518175
18  36540  CHAUDHARI VISHAL RAGHUNATH         1518176
19  50629  CHAUDHARY RAVIPRAKASH SITARAM       1518177
20  50584  CHAVAN SUSHIL SURESH            1518178
21  50549  CHAVHAN CHETAN SURESH           1518179
22  50630  DAHE SANJAY ANANDRAO            1518180
23  50550  DAHIWADKAR NITIN VINAY           1518181
24  50551  DATIR JANARADHAN TABAJI          1518182
25  50599  DAYAMA SUNIL ASHOK             1518183
26  36492  DESAI RASESH KISHOR            1518184
27  50609  DESALE RAGHUNANDAN RAMDAS         1518185
28  50600  DESHMUKH ABHIJEET KHANDERAO        1518186
29  50552  DHEKHANE AMOL SADASHIV           1518187
30  50585  DHOOT GOPALKRUSHNA RAMDHAN         1518188
31  50586  GAIKWAD DHIRAJ MOHAN            1518189
32  55740  GANGALE BHUSHAN LAXMAN           1518190
33  50611  GANGURDE DNYANENDRA ASHOK         1518191
34  50601  GHALIMATH GIRISH SHIVANAND         1518192
35  50553  GHEVADE DINESH DHONDIBA          1518193
36  57089  GHUGE RITESH VALMIK            1518194
37  98914  GIRASE PRASHANT VIJAYSING         1518195
38  50612  GUPTA DEEPAK CHHAGANLAL          1518196
39  17671  ICHE RITESH RAMBHAU            1518197
40  88208  JAIN KUNAL VIJAYKUMAR           1518198
41  33135  JAWALE KAMALESH KASHINATH         1518199
42  50632  JAWARE ASHOK RAMCHANDRA          1518200
43  32299  JOSHI UDAY RAJANINATH           1518201
44  50554  KADAM SUSHIL VASANT            1518202
45  50555  KHEWALKAR PRAJKT MANISH          1518203
46  50556  KOLHE DEEPALI SHANTARAM          1518204
47  50616  KOLHE HEMANT SHANKAR            1518205
48  50557  KOLI RAJANIKANT BHASKAR          1518206
49  98927  KUMAVAT PRAVIN ARJUN            1518207
50  40667  LANDGE VIJAYKUMAR KISANRAO         1518208
51  50602  LAWANDE AJIT RAOSAHEB           1518209
52  88223  LOKHANDE NISHANT GOKULDAS         1518210
53  50617  MALI DNYANESHWAR NIMBA           1518211
54  50558  NAIR SACHIN RADHAKRISHNAN         1518212
55  36498  NARINDER SINGH S/O HARNAM SINGH      1518213
56  55765  NEHETE PRASHANT KHEMCHANDRA        1518214
57  71099  PAGAR PANKAJ SUBHASH            1518215
58  55744  PANCHAL SUNIL JAGANNATH          1518216
59  50559  PARKALE NITIN RAMCHANDRA          1518217
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6103 B.E. (Instrumentation)                Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  22026  PATANGE NIRMALKUMAR DATTATRAYA       1518218
61  55766  PATEL SAMIDHKUMAR JAYANTI BHAI       1518219
62  50603  PATHAK PRANVKUMAR NARAYAN         1518220
63  50588  PATIL ABHIJIT ASHOK            1518221
64  50560  PATIL ABHIJIT SUBHASH           1518222
65  50561  PATIL AMIT KIRAN              1518223
66  50562  PATIL ANUP NEMCHAND            1518224
67  55809  PATIL BHARAT SUBHASH            1518225
68  50604  PATIL DEEPAK JIJABRAO           1518226
69  50589  PATIL DEVENDRA JAGANNATH          1518227
70  50590  PATIL JEEVAN ATMARAM            1518228
71  71071  PATIL JITENDRA MOHAN            1518229
72  50620  PATIL MADHAV DEVIDAS            1518230
73  57053  PATIL MAHENDRA SUBHASH           1518231
74  50563  PATIL NILESH MADHAV            1518232
75  57055  PATIL PANKAJ ATMARAM            1518233
76  98961  PATIL PANKAJ SUBHASH            1518234
77  57058  PATIL PRAMOD VASANT            1518235
78  88245  PATIL PRAVINKUMAR SHAMU          1518236
79  50564  PATIL SANDIP GULABRAO           1518237
80  50565  PATIL SEEMA ADHAR             1518238
81  50566  PATIL SHAILENDRA PRAKASH          1518239
82  50621  PATIL SUVARNA MADHUKAR           1518240
83  50567  PATIL TEJENDRASING BALKRISHNA       1518241
84  50638  PATIL VILAS BHIMBHAI            1518242
85  50568  PATIL VRUSHALI AVINASH           1518243
86  50591  PAWAR MAHENDRA SITARAM           1518244
87  50622  PAWAR SUJIT RAVINDRA            1518245
88  50569  PAWAR YOGINI ASHOK             1518246
89  50570  PRIYANKA REVO F/N BHUSHAN LAL REVO     1518247
90  88172  RAHUL CHAUDHARY              1518248
91  50571  RANDHIR KIRAN NARAYAN           1518249
92  50623  RANE SANDEEP VIJAY             1518250
93  50572  RATHEESH PURUSHOTHAMAN NAIR        1518251
94  50593  RAUT SAINATH RAMA             1518252
95  53265  RAVI DUTT SHARMA              1518253
96  50639  RAVI PRAKASH                1518254
97  71042  RAWAT BHAGWAN SINGH ANAND SINGH      1518255
98  82894  SACHIN GUPTA                1518256
99  50573  SARATE AMOL RAMCHANDRA           1518257
100  50594  SATHE TUSHAR NAMDEO            1518258
101  50595  SAWANT ATUL BALIRAM            1518259
102  50574  SAWANT VIVEK BHARAT            1518260
103  36570  SETHIA DEEPAK VIJAYKUMAR          1518261
104  50640  SHAIKH PARVEZ BHAI MOHAMEDBHAI       1518262
105  50624  SHETE PRACHI RAVINDRA           1518263
106  50575  SHIMPI YOGESH ASHOK            1518264
107  50576  SHREYAS MADHUSUDAN CHAMEDIA        1518265
108  82934  SONAR NARAYANRAO RAMESH          1518266
109  50577  SONAWANE JYOTI GENDALAL          1518267
110  50596  SONAWANE YOGESH GOVIND           1518268
111  50578  SONKUL MONALI MADHUKAR           1518269
112  50579  TALELE ABHAY PRAKASH            1518270
113  98968  THAKKAR BIMAL PRAVIN            1518271
114  82900  THAKUR JAINENDRASINH SHIVGULAM       1518272
115  36513  UMANG GARG AJAY KUMAR GARG         1518273
116  57106  VANDANA MISRI               1518274
117  50641  VISHWAKARMA KANHAIYALAL PHOOLCHAND     1518275
118  50580  WAGH NIVEDITA PRADIP            1518276
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6103 B.E. (Instrumentation)                Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  55771  WAGLE GAURAV YASHWANT           1518277
120  57107  WANKHEDE MAHESH UTTAMRAO          1518278
121  50625  ZIRADKAR SHRIKANT GANGARAM         1518279
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6104 B.E. (Mechanical)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  50140  ABHISHEK ANANT KULKARNI          1518280
2  50301  AGRAWAL MAYURKUMAR ASHOKBHAI        1518281
3  50302  AGRAWAL NISHIT VIJAYKUMAR         1518282
4  50246  AHIRRAO PRAMOD SUDHAKAR          1518283
5  61787  AJAYKUMAR PRATAPSINGH           1518284
6  50002  ALDAR DATTATRAY VITHOBA          1518285
7  50003  AMIT KAUL M/N PHOOLA KAUL         1518286
8  50004  AMITA SINGH F/N GHANASHYAM SINGH     1518287
9  20207  AMOL KESHAV GAWARE             1518288
10  40158  AMOL SURESH BADGUJAR            1518289
11  82140  AMRUTKAR NILESH POPATRAO          1518290
12  49975  ANEEB DEVIES V.              1518291
13  50173  ANGADI JAYALAKSHMI SHARANAPPA       1518292
14  49935  ANSARI NOORULLAH ABDULLAH         1518293
15  34446  ASHAPAK AHEMD ABDUL RASHID         1518294
16  20053  ASHISH SHARMA S/O RAKESH KUMAR SHARMA   1518295
17  50276  ASHISH VIJAYAN               1518296
18  50141  ATTARDE PARESH VASUDEV           1518297
19  54938  AVANISH                  1518298
20  50277  AVHAD SHIVNATH SHANKARRAO         1518299
21  50066  AVHAD SOMNATH RAMESH            1518300
22  49936  BADGUJAR MILIND JAGANNATH         1518301
23  50193  BADGUJAR PRAFULLA SHIVDAS         1518302
24  50034  BADHE INDRAJITA DIGAMBAR          1518303
25  50094  BADHE PRAFULLA SUDHAKAR          1518304
26  50175  BAJETHA MAHENDRASINGH JODHASINGH      1518305
27  51960  BAPAT ARUNDHATI ABHAY           1518306
28  49977  BENDALE VIVEK RAVINDRA           1518307
29  87940  BHAD JALINDAR EKNATH            1518308
30  98299  BHADANE MAHESH SAHEBRAO          1518309
31  31681  BHADANE VIJAY PUNDLIK           1518310
32  50142  BHALERAO PANKAJ SUDHAKAR          1518311
33  54941  BHAMARE NITIN BHASKARRAO          1518312
34  61843  BHAMARE PRADIP PITAMBAR          1518313
35  50143  BHANGALE PANKAJ SHALIGRAM         1518314
36  50144  BHANGALE YASHVANT SUDHAKAR         1518315
37  50260  BHAPKAR BHAUSAHEB VISHWANATH        1518316
38  50145  BHARAMBE MILIND PRALHAD          1518317
39  20056  BHARAMBE RAJENDRA LAXMAN          1518318
40  50047  BHAVSAR SHAMKANT RAMESH          1518319
41  50035  BHIRUD LALIT SURESH            1518320
42  49937  BHOLE SACHIN SURESH            1518321
43  50146  BHOSALE RAHUL ANANT            1518322
44  49938  BIRARI YOGESH RAJENDRA           1518323
45  50095  BONDE KUNDAN PRAKASH            1518324
46  39822  BONDE MANOJKUMAR YASHAVANT         1518325
47  50120  BONDE YOGESH PANDHARINATH         1518326
48  50194  BORASE SACHIN SHRAVAN           1518327
49  50195  BORKAR GANESH YASHWANT           1518328
50  49978  BOROLE UDAY SUBHASH            1518329
51  50176  BORSE NILESH SANTOSH            1518330
52  50334  BOSMIYA BHARATKUMAR GIRISHKUMAR      1518331
53  50335  CHANCHAL THAKUR              1518332
54  50247  CHANDRAPAL SINGHBISHT F/N J.P.S.BISHT   1518333
55  51965  CHATURVEDI RAHUL NARESHCHANDRA       1518334
56  54695  CHAUDHARI JAYAWANT BHAGWANSING       1518335
57  49939  CHAUDHARI KHAGENDRA DAGADU         1518336
58  40054  CHAUDHARI MAHESH BHAGWAN          1518337
59  50148  CHAUDHARI NILESH MURLIDHAR         1518338
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6104 B.E. (Mechanical)                   Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  50149  CHAUDHARI PAVAN BHASKAR          1518339
61  50150  CHAUDHARI PRASHANT LILADHAR        1518340
62  50304  CHAUDHARI RAHUL SHIVDAS          1518341
63  50068  CHAUDHARI SANDIP UTTAMRAO         1518342
64  87699  CHAUDHARI SHAM RAGHUNATH          1518343
65  82328  CHAUDHARI SHASHIKANT PUNDLIK        1518344
66  50151  CHAUDHARY SHIV KUMAR            1518345
67  97876  CHAVAN MOHIT VIKRAM            1518346
68  50279  CHAVAN SAGAR PRAKASH            1518347
69  49940  CHAVHAN VISHVASRAO AABARAO         1518348
70  50152  CHIKHALKAR AMOL DHONDU           1518349
71  50096  CHITRE APOORV ATUL             1518350
72  50196  CHOUKEKAR KETAN DIVAKAR          1518351
73  87902  CHURI MOHIT AJIT              1518352
74  50048  DAHIKAR HEMANT VASANTRAO          1518353
75  50305  DALIMKAR ABHIJIT DILIP           1518354
76  50281  DARADE YOGESH KHANDERAO          1518355
77  49979  DEEPAK PATWA S/O VIJAY RAJ PATWA      1518356
78  70434  DEORE AVINASH UTTAMRAO           1518357
79  49980  DESAI PRAGNESHKUMAR HARINDRABHAI      1518358
80  50121  DESAI RAVI AKSHAY             1518359
81  49981  DESAI VANCHHIT DINESHCHANDRA        1518360
82  50197  DESHMUKH AVINASH PRAKASH          1518361
83  50233  DESHMUKH MANDAR CHANDRAKANT        1518362
84  50006  DESHMUKH PARIKSHIT PRAKASH         1518363
85  49941  DESHPANDE GAURI KISHOR           1518364
86  49942  DEV SARANG RAMCHANDRA           1518365
87  50198  DHABALE HARSHAL SUKDEO           1518366
88  50007  DHAGE PRAVIN ASARAM            1518367
89  50199  DHAKAD DEVENDRA RAMCHANDRA         1518368
90  49943  DHAKE GANESH BHAGWAT            1518369
91  87923  DHANFULE PRASHANT BHASKARRAO        1518370
92  50261  DODE LALIT ANIL              1518371
93  50262  DODIYA KULDIP TAKHTASINH          1518372
94  61788  DOLE RAJESH SUKADEO            1518373
95  49944  DONGRE ASHISH YASHAWANT          1518374
96  50337  DUBEY SIDDHARTH ANILKUMAR         1518375
97  49945  FASAHAT KARIM               1518376
98  49946  GADGE SACHIN CHANGDEO           1518377
99  50008  GAIKWAD DILIP MEGHRAJ           1518378
100  34707  GAIKWAD GOPAL BHIKAJI           1518379
101  50283  GAIROLA GAURAV LAXMIPRASAD         1518380
102  50338  GANDHI SHYAM LAXMINARAYAN         1518381
103  50009  GANESH PATIL F/N ANIL PATIL        1518382
104  34532  GANGRADE VIVEK PUNAMCHAND         1518383
105  51959  GANGURDE GOPAL ATMARAM           1518384
106  49947  GANGURDE MANDAR MADHUKAR          1518385
107  54422  GARGOTE VIKAS DAMODAR           1518386
108  50200  GAURAV CHAUHAN F/N PRASIDH NARAIN     1518387
109  49948  GAURAV KUMAR S/O SUNDARLAL         1518388
110  50339  GAUTAM PAPIL MAHENDRAPAL          1518389
111  50091  GEORGE ANTO PRADEEP V SEELAN        1518390
112  50153  GHOLAP SANKET RAMAKANT           1518391
113  54423  GHOSH PRANAB                1518392
114  50201  GIRASE DINESHSING AMARSING         1518393
115  87970  GIRASE SHARADSING BHIMSING         1518394
116  50178  GORWADKAR KEDAR PRABHAKAR         1518395
117  87938  GOSAVI MAHESH K.              1518396
118  50049  GOVIND TRUPTI RATNAKANT          1518397
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6104 B.E. (Mechanical)                   Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  50092  GREWAL DALVEERSINGH JOGINDERSINGH     1518398
120  87786  GUJRATHI GAURAV MAHENDRALAL        1518399
121  87926  GUPTA SURESH DOCTOR            1518400
122  50050  GURPREET SINGH F/N BALWINDER SINGH     1518401
123  50072  GURSEWAK SINGH               1518402
124  49949  HANNY HIRANAND RAJPAL           1518403
125  50073  HARIPRASAD SOUNDARRAJAN          1518404
126  50099  HARISH KUMAR                1518405
127  54357  HASHMI SYED ADIL HUSAIN SYED IZHAR HUSAIN 1518406
128  50051  HATEKAR AMIT VIVEK             1518407
129  87633  HULSURE SHRINIVAS SUBHASH         1518408
130  50036  HUNDIWALE NIRAJ NARAYAN          1518409
131  63762  HYALIJ NILESH SAYAJIRAO          1518410
132  50100  ICHAKE SACHIN BHAGAJI           1518411
133  87944  JADHAV CHETAN ARUN             1518412
134  50202  JADHAV LALIT GULABRAO           1518413
135  50263  JADHAV NITIN CHIMAJI            1518414
136  50074  JADHAV PRASHANT SUKHDEO          1518415
137  50179  JADHAV SANTOSH PUNDALIK          1518416
138  50010  JAGTAP PANKAJKUMAR VILAS          1518417
139  50011  JAIN CHETAN MANGALCHAND          1518418
140  50203  JAIN HARSHAL SHANTILAL           1518419
141  50204  JAIN LALITKUMAR RAMESHCHAND        1518420
142  50037  JAIN MANISH NANDLAL            1518421
143  50154  JALWADI ASHUTOSH SHRIKANT         1518422
144  50155  JEEVAN JIJABHAU PANSARE          1518423
145  50340  JITESH KUMAR F/N B.R.JALA         1518424
146  50012  JIWANE BHASHKAR MAHADEO          1518425
147  50284  JOSHI AMOL MANOHAR             1518426
148  50234  JOSHI BHAUMIK BHARATBHAI          1518427
149  55112  JOSHI HIRENKUMAR NARMADASHANKAR      1518428
150  50156  JOSHI PRANAV PRAVIN            1518429
151  50013  JOSHI SARVESH TRYAMBAK           1518430
152  49983  JOSHI SATISH KRUSHNARAO          1518431
153  87945  JOSHI VIJAY JANAK             1518432
154  49984  KACHALIYA HARSHAL JAYESHBHAI        1518433
155  50075  KADU GIRISH RAOSAHEB            1518434
156  50101  KANHED ANAND BANDUKUMAR          1518435
157  50102  KANJIRAPARAMBIL LINISHKUMAR RAMACHANDRA  1518436
158  50309  KANTAWALA RONAK ATULKUMAR         1518437
159  50125  KAPIL DUNGARWAL F/N SHRI CHETAN DUNGARWAL 1518438
160  98552  KARANDE MAHESH S.             1518439
161  98320  KARANJULE DADABHAU BABAN          1518440
162  49950  KATE SANDESH POPAT             1518441
163  49986  KHADKE BHARAT DAYARAM           1518442
164  50180  KHAIRNAR CHHATRASAL KAILAS         1518443
165  50248  KHAIRNAR JAGDISH BAPU           1518444
166  50205  KHAIRNAR NARENDRA DAGA           1518445
167  20134  KHAIRNAR SANDIP KRISHNAKUMAR        1518446
168  50285  KHAIRNAR YUVARAJ RAMDAS          1518447
169  50286  KHANDEKAR ALANKAR MARUTI          1518448
170  20224  KHANDELWAL SUSHIL VINODKUMAR        1518449
171  49951  KHARUL SWAPNIL PRAMOD           1518450
172  50256  KHEDKAR BHUSHAN MAHENDRA          1518451
173  20225  KHOPKAR VIRENDRA MAHADEV          1518452
174  50014  KOLHE AMIT ANIL              1518453
175  49952  KOLHE BHAVNA SURESH            1518454
176  63709  KOLHE SACHIN SHANTARAM           1518455
177  50038  KOLHE YUVRAJ DAULAT            1518456
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6104 B.E. (Mechanical)                   Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  50103  KOPPALAKONDA RAJESH VENUGOPAL       1518457
179  50076  KOTHAWADE AMIT SHRIKRISHANA        1518458
180  50015  KUKAWALKAR DIPAK VINOD           1518459
181  50182  KULKARNI GAURAV UDAY            1518460
182  49987  KULKARNI NIKHIL SURESH           1518461
183  54361  KULKARNI PARAG DATTATRAYA         1518462
184  50077  KUMBHAR SACHIN MAHADEO           1518463
185  50104  KUMKAR PRASHANT TUKARAM          1518464
186  50183  KURKURE MANOJ RAMESH            1518465
187  50184  LADHE VINAY PRAMOD             1518466
188  50310  LAGE PRASHANT RAVINDRA           1518467
189  50206  LAL PRASHANT KRISHNA CHANDRA        1518468
190  25860  LANJEWAR MAYUR RANGRAJ           1518469
191  50078  LODHA KAPIL BALRAJKUMAR          1518470
192  50207  LOHAR HEMANT NARAYAN            1518471
193  50016  MAHAJAN GUNAWANT GANGARAM         1518472
194  50208  MAHAJAN JAYESH SHIVDAS           1518473
195  62371  MAHAJAN LALIT SHANKAR           1518474
196  50105  MAHAJAN PANKAJ ARUN            1518475
197  50017  MAHAJAN UMESH SUBHASH           1518476
198  50106  MAHALE JAYESH CHANDRAKANT         1518477
199  61909  MAHALE PAVAN PRAKASH            1518478
200  87794  MAHESH G NAIR               1518479
201  50209  MAHETA CHIRAGKUMAR DIPAKKUMAR       1518480
202  50107  MAHIPAL SINGH RANAWAT F/N MADHAV SINGH RANAWAT
                              1518481
203  61976  MAJITHIYA HARDIK JITENDRAKUMAR       1518482
204  50264  MALI HEMANTKUMAR BHATU           1518483
205  55055  MANDVE SACHIN SITARAM           1518484
206  50053  MANISH RANJAN               1518485
207  50158  MANJANI SUNNY AMARLAL           1518486
208  50265  MANOJ KUMAR F/N ISHWAR SINGH        1518487
209  50108  MANSURI MOBIN HUSHEN            1518488
210  50210  MARATHE VINOD CHHAGAN           1518489
211  87929  MASKE GANESH N.              1518490
212  50126  MEHTA KUNAL NARENDRABHAI          1518491
213  50018  MHASKE SANDIP HARIBHAU           1518492
214  50079  MISHRA ASHISH VISHNU            1518493
215  50109  MOHARKAR PRASHANT BAPURAO         1518494
216  50055  MOMIN AZHAR KHALIL             1518495
217  50019  MORE BHARAT BHIMRAO            1518496
218  49989  MORE GAUTAM RAJARAM            1518497
219  61910  MORE PRASHANT DANGAL            1518498
220  49990  MORE SUNIL BHATU              1518499
221  49953  MRITUNJAY KUMAR              1518500
222  50110  NABARUN GHOSH F/N MADHUSUDAN GHOSH     1518501
223  70297  NAGARE PRASHANT NARAYAN          1518502
224  50039  NAGDEV RAKESH GOVINDRAM          1518503
225  50111  NARKHEDE VISHNU ASHOK           1518504
226  50186  NASIR ALI                 1518505
227  50187  NAVGALE SAURABH DHANANJAY         1518506
228  64052  NEHETE ATUL ARJUN             1518507
229  50159  NEHETE PRAFULLA RAMESH           1518508
230  49954  NEVE VIJAY SHRIKRISHNA           1518509
231  61911  NIKAM AVINASH DHANRAJ           1518510
232  50020  NIKAM DINESHKUMAR LAXMANRAO        1518511
233  34661  NIKAM RAVINDRA PRABHAKAR          1518512
234  49991  NIKAM SACHIN PRAKASH            1518513
235  50237  PAGARE YOGESH BHASKAR           1518514
236  61632  PANCHAL PRASHANT DINESHCHANDRA       1518515
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6104 B.E. (Mechanical)                   Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  50160  PANDEY CHETAN HARGOVIND          1518516
238  87712  PANDYA JAYESH UMESH            1518517
239  50161  PANKAJ CHAUHAN F/N NARIYAN DASS      1518518
240  50311  PANT ANILKUMAR LALITA PRASAD        1518519
241  50162  PARDHE PRESENJIT VASANT          1518520
242  50112  PARMAR KALPESHKUMAR DILIPSINGH       1518521
243  50021  PARMESHWAR DESHMUKH F/N SHESHRAO     1518522
244  50266  PARSANA BHAUTIK GANPATBHAI         1518523
245  50113  PATEL ALPESHKUMAR MOHANBHAI        1518524
246  50212  PATEL ANAND PURSHOTAMBHAI         1518525
247  49955  PATEL ANAND SATISHBHAI           1518526
248  50213  PATEL ANKIT THAKORBHAI           1518527
249  50056  PATEL BHAIRAVKUMAR NATWARLAL        1518528
250  50313  PATEL BHAVIKKUMAR VIRCHANDBHAI       1518529
251  50346  PATEL DENISH BIPINKUMAR          1518530
252  50267  PATEL DIVYESH ARUNBHAI           1518531
253  50188  PATEL HARESHKUMAR AMRUTLAL         1518532
254  50314  PATEL JAGDISH BHAGWAN           1518533
255  50268  PATEL JATIN MANILAL            1518534
256  55117  PATEL KAILASH E.              1518535
257  50080  PATEL KAUSHIK BHARATBHAI          1518536
258  50257  PATEL MAHESH AMRUTLAL           1518537
259  54700  PATEL MAULIK TRIBHUVAN           1518538
260  49956  PATEL PINALKUMAR NATVERLAL         1518539
261  50249  PATEL PURVIT ASHVINBHAI          1518540
262  50214  PATEL TEJESH ASHOK             1518541
263  50269  PATHAK ASHISH VINAYAK           1518542
264  50348  PATHANIA JAGDEEP ARJUN           1518543
265  61633  PATIL ASHVIN BABULAL            1518544
266  50316  PATIL ATUL SHARAD             1518545
267  87913  PATIL DATTARAM SUKHADEO          1518546
268  50250  PATIL DEEPAK JIJABRAO           1518547
269  87834  PATIL DEVDATTA DIGAMBAR          1518548
270  50081  PATIL DHANRAJ SURESH            1518549
271  50290  PATIL GAURAV VIJAY             1518550
272  50350  PATIL JAGADISH TUKARAM           1518551
273  61978  PATIL KIRAN PRAVIN             1518552
274  49992  PATIL MAHENDRA SHIVAJI           1518553
275  49957  PATIL MAYUR SHANKAR            1518554
276  50317  PATIL MOHAN VASUDEO            1518555
277  49958  PATIL MRITYUNJAY VISHWASRAO        1518556
278  50318  PATIL NIKHIL PURUSHOTTAM          1518557
279  50057  PATIL PANKAJ AMRUTRAO           1518558
280  49959  PATIL PANKAJ GANPAT            1518559
281  50320  PATIL PANKAJ NAGIN             1518560
282  49960  PATIL PRASHANT SUBHASH           1518561
283  49961  PATIL PRUTHVIRAJ DEVIDAS          1518562
284  87981  PATIL RAHUL RAMESH             1518563
285  50058  PATIL RAMAKANT NARAYAN           1518564
286  50258  PATIL RAVINDRA UTTAMRAO          1518565
287  34570  PATIL SACHIN ANANDRAO           1518566
288  50022  PATIL SACHIN HIMMAT            1518567
289  50041  PATIL SACHIN SOMNATH            1518568
290  51958  PATIL SAGAR MAHADEV            1518569
291  49962  PATIL SHAM MANIK              1518570
292  50252  PATIL TUSHAR GOPAL             1518571
293  50270  PATIL VISHAL RAMRAO            1518572
294  87983  PATIL YOGESH JADHAV            1518573
295  50291  PATIL YOGESH VAMANBHAI           1518574
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6104 B.E. (Mechanical)                   Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  87865  PAWAR GAURAV SUBHASHCHANDRA        1518575
297  50023  PAWAR HARJITKUMAR UTTAMRAO         1518576
298  50216  PAWAR MANOJ SHANKAR            1518577
299  50292  PAWAR NITIN CHINDHU            1518578
300  19848  PAWAR VIKAS JULAL             1518579
301  50245  PAWAR YOGESH JAGANNATH           1518580
302  50059  PILLAI PREEDA DASAPPAN           1518581
303  50293  PINGLE PRASAD KISAN            1518582
304  32495  PRAJAPATI NARENDRA KANTILAL        1518583
305  50163  PRATEEK KHATRI S/O KRISHNA GOPAL KHATRI  1518584
306  50164  PROFIL KUMAR BHAT             1518585
307  50219  PUWAR KETANKUMAR GANPATSINH        1518586
308  50294  RAHATE ALANKAR NARAYANRAO         1518587
309  50024  RAHUL BHAGWAN DARKUNDE           1518588
310  50220  RAHUL TIWARI                1518589
311  54764  RAJESH KUMAR YADAVA            1518590
312  50042  RAM RAMESHRAO KOHALE M/N VIJAYA F/N RAMESHRAO
                              1518591
313  50253  RANA DIVYESH CHANDRAKANT          1518592
314  50114  RANDHAWA HARPREETSINGH GURCHAR       1518593
315  49963  RANE MILIND VILAS             1518594
316  50025  RASANE MAHESH ASHOK            1518595
317  50321  RASKAR PRAVINKUMAR MARUTI         1518596
318  50322  RAVISH RANJAN               1518597
319  49964  RISHI KUMAR SRIVASTAVA           1518598
320  49965  RITESH KUMAR                1518599
321  50043  ROOPLAKSHMI REGHUPATHY           1518600
322  50271  RUPESH PRABHAKAR SANKHE          1518601
323  50272  SAKPAL MAKRAND PANDURANG          1518602
324  63707  SALI CHHAGAN POPAT             1518603
325  50222  SALVE RAKESH ARUN             1518604
326  49966  SAMRAT BASU                1518605
327  50238  SANJAY PANDITA F/N AMBER NATH PANDITA   1518606
328  82320  SANJEEV KUMAR               1518607
329  50060  SANJEEVKUMAR JAGATNARAYAN         1518608
330  50061  SARABJIT SINGH GILL F/N PURUSHOTTAM SINGH GILL
                              1518609
331  50165  SARODE VIJENDRA MURALIDHAR         1518610
332  50324  SATHE SANDEEP SATTU            1518611
333  61736  SAUGATA SINHA               1518612
334  98292  SAXENA ANUJ AJAY              1518613
335  40084  SAYED MOHAMMED IQBAL NOOR MOHAMMED     1518614
336  50166  SAYYED HAMIDALI SAYEED LAYAKALI      1518615
337  50062  SAYYED SARFERAZ NAWAZ           1518616
338  50115  SEVAK HIREN RAHULBHAI           1518617
339  50325  SHAH DHWANI CHITRANGBHAI          1518618
340  50326  SHAH DIVY MAHENDRAKUMAR          1518619
341  50127  SHAH HARSH PANKAJBHAI           1518620
342  50223  SHAH KALPESH VINOD             1518621
343  87898  SHAH MUHAMMAD AZEEM MUHAMMAD SAFI     1518622
344  87767  SHAIKH MEHTAB RAZA MOHD.          1518623
345  50026  SHAIKH NAVID AKHTAR ABDUL SATTAR      1518624
346  50128  SHAKUN SHARMA F/N SUBHASH CHAND SHARMA   1518625
347  50027  SHARMA AMRITAYAN VIJAY BHARTI       1518626
348  50327  SHARMA CHANDAN NARESH           1518627
349  50355  SHARMA SATISH DEVDUTT           1518628
350  50273  SHERE VIPUL VIJAY             1518629
351  50028  SHEREKAR BHASKARRAO VISHWANATH       1518630
352  87809  SHINDE DATTATRAYA BAPURAO         1518631
353  50225  SHINDE NITIN GIRADHAR           1518632
354  50274  SHINKAR VISHAL VASANT           1518633
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6104 B.E. (Mechanical)                   Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  50029  SHIRODE SUMIT PRABHAKAR          1518634
356  50169  SHRIJITA MUJUMDAR             1518635
357  49967  SHRIKANT KUMAR               1518636
358  50226  SHROFF SAGAR MAHENDRA           1518637
359  50328  SHUKLA ARPIT BRIJESH            1518638
360  50129  SHUKLA HARDIK PANKAJKUMAR         1518639
361  87754  SINGH AMIT SHYAM SUNDER          1518640
362  50227  SISODE ABOLI PRAPHUL            1518641
363  50228  SOLANKI AMARDEEPSINH NAVALSINH       1518642
364  49968  SOLANKI RAJANKUMAR BALDEVSINH       1518643
365  50030  SOMANI NIKHIL PRAKASH           1518644
366  50170  SOMOSHI GORAKSHANATH SAVITRAJI       1518645
367  50189  SONAR BHUSHAN SURESH            1518646
368  50085  SONAWANE DEEPAK CHANDRABHAN        1518647
369  13188  SONAWANE MAHENDRA DAGADU          1518648
370  50130  SONAWANE NILESH PUNDALIK          1518649
371  50117  SONI NIMESH KANAIYALAL           1518650
372  34730  SONI PUSHPARAJ RAMPAL           1518651
373  50063  SONKUL RAHUL SUBHASH            1518652
374  50131  SUKHDEEP SINGH F/N ROOP SINGH       1518653
375  50229  SUMIT TIWARI                1518654
376  49969  SUNIL SAMDANI S/O. OMPRAKASH SAMDANI    1518655
377  50132  SUNNY VIKRANT KOUL             1518656
378  50031  SUPEKAR DEEPAK SHRIMANTRAO         1518657
379  49996  SUPEKAR NILESH DATTATRAYA         1518658
380  50299  SURYAWANSHI NILESH VIJAY          1518659
381  97813  SURYAWANSHI RUSHIKESH AMARSINGH      1518660
382  50045  TADAVI HUSEN YAKUB             1518661
383  50171  TADAVI SATTAR SARFARAJ           1518662
384  54433  TAK MAHENDRAKUMAR CHUNILAL         1518663
385  50240  TALEKAR ASHISHKUMAR CHANDRAKANT      1518664
386  50275  TANDEL DHAVALKUMAR BAVABHAI        1518665
387  49997  TANNA PRASHANT GUNVANTRAY         1518666
388  50172  TAWARE NILESH BABURAO           1518667
389  50230  THAKUR KIRAN CHANDRAKANT          1518668
390  50087  THORAT KAVIKUMAR RATANKUMAR        1518669
391  61791  TRIVEDI HARDIK VINODRAI          1518670
392  49971  UJJAINWALA ALIASGER MULLASHABBIR      1518671
393  54567  UMESH KUMAR GAUTAM             1518672
394  50254  UPADHYAY MANOJKUMAR SHRIKAILASHNATH    1518673
395  50065  VADALMANE PRASAD TRINATH          1518674
396  49998  VAKARE SACHIN BHASKARRAO          1518675
397  50088  VALVI NILESH BHAGATSING          1518676
398  50046  VINOD KUMAR F/N RAM SUBHAG MAURYA     1518677
399  50134  VINOD S. KUMAR               1518678
400  49972  VISHAL ALORIA F/N KEDARNATH ALORIA     1518679
401  50330  VISHAL KUMAR                1518680
402  49999  VIVEK ROSHAN F/N V K JAIPURIYAR      1518681
403  50232  WAGH RAJENDRA NIVRUTTI           1518682
404  50032  WANKHEDE MANOJ HARIRAM           1518683
405  61637  YADAV DHEERAJ SURESH KUMAR         1518684
406  49973  YADAV SUKHPALSINGH JAIRAMSINGH       1518685
407  50033  YADAV SURAJ NARAYAN            1518686
408  50255  YAGNIK MEHULKUMAR JAIMINIBHAI       1518687
409  50118  ZARIYE SHAILESHKUMAR TOLURAM        1518688
410  54813  ZOPE BIPINKUMAR SUDHAKAR          1518689
411  49974  ZOPE GANESH RAVINDRA            1518690
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6105 B.E. (Electronics)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  50430  ABHIJEET AKASH F/N CHANDRABHAN KUMAR SINHA 1518691
2  50431  AGRAWAL SNEHA RAJENDRA           1518692
3  50411  AHIRRAO DINESH BHASKAR           1518693
4  50417  AJMERI KHAN BUDHA KHAN           1518694
5  50413  AMIT KUMAR SOMANI F/N SHRI SURESH CHANDRA SOMANI
                              1518695
6  50418  AMRITA SINGH D/O BRIJESH KUMAR SINGH KUSHWAHA
                              1518696
7  50432  ANANDANI SURESH BHAGWANDAS         1518697
8  50433  ANASUYA DEBNATH F/N GOURANGA DEBNATH    1518698
9  62164  ANKUSH SAWANT               1518699
10  21633  ANUJ KUMAR UPADHYAYA DINESH KUMAR UPADHYAYA1518700
11  62031  ARINDAM SENGUPTA              1518701
12  50490  ARUN KUMAR F/N BALWANT SINGH        1518702
13  82591  ASHISH KUMAR                1518703
14  62165  AVINASH KUMAR               1518704
15  88060  BAGAD BHUSHAN TRAMBAK           1518705
16  50396  BHAMERE PRAVIN HIRALAL           1518706
17  50436  BHATT CHINTAN DEVENDRABHAI         1518707
18  50492  BHATT CHINTANKUMAR HASMUKHRAI       1518708
19  50493  BIPUL BIBHAKAR               1518709
20  50419  BISWAJIT DEBNATH S/O SANTOSH DEBNATH    1518710
21  36073  BORSE PRAVIN RAVINDRA           1518711
22  50496  CHAUDHARI TANUJA DINKAR          1518712
23  62168  CHHAJED LALIT NEMICHAND          1518713
24  50414  CHITTE SONALI JIJABRAO           1518714
25  50439  CHOPDA HITESH CHANDMAL           1518715
26  50440  DANDEKAR ASHISH BABANRAO          1518716
27  36076  DAS CHINMAY CHITTARANJAN          1518717
28  50441  DEEPAK KUMAR PATEL             1518718
29  50420  DEEPAK RAJ F/N SHRI THANWAR DAS TILWANI  1518719
30  50397  DEEPANSHU MATHUR B K MATHUR        1518720
31  50442  DESAI SOHAMKUMAR DILIPBHAI         1518721
32  36031  DESHMUKH VIBHOR SURESH           1518722
33  36077  DESHPANDE PRASHANT PRADIP         1518723
34  55401  DIMPLE DOSHI F/N KIRAN CHANDRA DOSHI    1518724
35  50406  GAURAV KUMAR                1518725
36  50445  GAURAV PRIYANK               1518726
37  98758  GAWALI NILESH PUNDLIK           1518727
38  50500  GOPAL SHARMA                1518728
39  50446  GUJRATHI CHARUL NANDKISHOR         1518729
40  36035  GUPTA MAHENDRAKUMAR DAYARAM        1518730
41  82639  GUPTE ROHAN SANJAY             1518731
42  62170  HENRY SHANLANG BINAN            1518732
43  50448  HUNDEKAR PRIYANKA PRAKASH         1518733
44  56555  HUSAIN MUSTAFA TAFAZZUL          1518734
45  50449  ISHI SEEMA VITHOBA             1518735
46  82597  JAGTAP SARIKA MADHUKAR           1518736
47  50450  JAIN SHEETAL RIKHABCHAND          1518737
48  50422  JAISWAL SACHIN RAMASHANKAR         1518738
49  50423  JAYESH RATHORE F/N SHRI S.N. RATHORE    1518739
50  50451  JOSHI SANNI RAJESHKUMAR          1518740
51  50452  K. VASANTH F/N K. SAMY KRISHNAN      1518741
52  50453  KADAM AMIT ASHOK              1518742
53  36037  KADAM PRITAM ANIL             1518743
54  50454  KANKE RAMESHWAR DILIP           1518744
55  50504  KAPADIA VIKAS ASHOKKUMAR          1518745
56  50538  KHALID MAHEMOOD SHAHID JAMEEL       1518746
57  50455  KORAT VASANTKUMAR RAMESHBHAI        1518747
58  50456  KORE YOGESH YASHWANTRAO          1518748
59  21523  KUMAR GAURAV                1518749
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6105 B.E. (Electronics)                  Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  62033  LOKESH BOHRA F/N V D BOHRA         1518750
61  62175  MADNY FAISAL AHMAD             1518751
62  50509  MANDEEP SINGH F/N AMARJIT SINGH      1518752
63  63214  MANJUSHA SINGH               1518753
64  50424  MANOJ RAI F/N SHRI YESHODA NAND RAI    1518754
65  50457  MEHTA ABHAYKUMAR DEEPAKBHAI        1518755
66  50510  MEHTA GAURAV MAHESHBHAI          1518756
67  50458  MEHTA RUBIN SUNIL             1518757
68  62178  MISTRY PAYOJ MUKESH            1518758
69  50514  MR.SACHIN PANDURANG DHEKLE         1518759
70  50461  MUDALIAR RAJESH NATRAJAN          1518760
71  88111  Mr. AVINASH SADASHIV KALE         1518761
72  88066  NAMGEY WANGMU F/N TASHI TSERING      1518762
73  36044  PANDIT YOGESH SHARAD            1518763
74  50464  PANDYA VISMAY BHARATKUMAR         1518764
75  50467  PATEL KINJALKUMAR CHANDRAKANT       1518765
76  50468  PATEL PARINKUMAR GOKULBHAI         1518766
77  50469  PATHAK DHANASHREE GAJANAN         1518767
78  50470  PATIL AJIT GULABRAO            1518768
79  50541  PATIL AMIT DEVIDAS             1518769
80  50471  PATIL AMIT MARTAND             1518770
81  50398  PATIL ASHWINI GOPAL            1518771
82  50473  PATIL MAHESH PANDIT            1518772
83  88068  PATIL MUKESH DEVIDAS            1518773
84  50399  PATIL PRIYAL GOVIND            1518774
85  62182  PATIL UJWALA ASHOK             1518775
86  50475  PATIL VARUNRAJ GAJENDRA          1518776
87  62034  PAWAR APARNA VINOD             1518777
88  50521  PAYEL ROY F/N PABITRA ROY         1518778
89  50476  PRAJAPAT SHAILESHKUMAR CHHAGANBHAI     1518779
90  50427  PRAJAPATI RAVISHANKAR RAMNATH       1518780
91  50522  RAI NIKUNJ BHUPENDRABHAI          1518781
92  36100  RAUT CHETAN PARMESHWAR           1518782
93  50477  SALI PANKAJ PUNDLIK            1518783
94  50408  SANDEEP D SARDAR F/N DAYARAM GIRDHAR SARDAR1518784
95  50401  SANER PANKAJ JIJABRAO           1518785
96  62035  SANJEET KUMAR SINGH            1518786
97  62186  SANJEET SINGH               1518787
98  62187  SANKALP SASWAT               1518788
99  53156  SANKAT MOCHAN               1518789
100  50402  SAPKALE PALLAVI VASANT           1518790
101  50524  SAROJ KUMAR PANDA F/N ANIL KUMAR PANDA   1518791
102  97961  SATPUTE SAGAR ARUN             1518792
103  50525  SAVITA THAPLOO F/N SHIV NARAYAN THAPLOO  1518793
104  96214  SHAIKH JAKIRSHAIKH BIRAM          1518794
105  50403  SHAIKH RESHMA SABHA M FAROOQ        1518795
106  53160  SHIKHA MALHOTRA              1518796
107  82702  SHINDE AJAY RAJARAM            1518797
108  32163  SHISODE GHANSHYAM VISHWASRAO        1518798
109  50415  SHUBHAM KUMAR JAIN F/N SHRI KAMLESH KUMAR JAIN
                              1518799
110  50429  SOJITRA MANHAR KANTILAL          1518800
111  88131  SONAWANE KETAN HEMANT           1518801
112  50482  SONAWANE NARESH DEVIDAS          1518802
113  50528  SONI PARTH NARESHKUMAR           1518803
114  62038  SUMIT PANDITA               1518804
115  50404  SWARUP DAS                 1518805
116  50484  THORAT SACHIN EKNATH            1518806
117  50533  UPADHYAYA PRIYANK BHIKHUBHAI        1518807
118  82716  VAIBHAV AGARWAL              1518808
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6105 B.E. (Electronics)                  Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  50485  VASHI PRIYAL ANILKUMAR F/N ANILKUMAR NATHUBHAI VASHI
                              1518809
120  50486  VINAYAK KOUL F/N VIJAY KOUL        1518810
121  50416  VIPUL CHATURVEDI F/N SHRI DINESH CHATURVEDI1518811
122  55420  YAWALKAR ABHISHEK VIKAS          1518812
123  63710  ZOPE AJAY PRABHAKAR            1518813
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6106 B.E. (Production)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  82377  AHIRE VISHAL PANDHARINATH         1518814
2  98633  AMBEKAR PRASHANT RAMESH          1518815
3  50368  ANSARI MATEEN FAISAL GULAM NOMANI     1518816
4  50369  BADGUJAR SWATI PRAMCHAND          1518817
5  50370  BAGESHWAR SAMBUDHA PRABHAKARRAO      1518818
6  50371  BAHEKAR SACHIN SHRIRAM           1518819
7  70658  BHAVSAR UJWAL VASANT            1518820
8  50372  BORASE VIKRANT BHASKAR           1518821
9  52028  CHAUDHARI BHATU HIRAMAN          1518822
10  50364  CHAUDHARI PARAG SHALIGRAM         1518823
11  50373  CHAUHAN ABHISHEK BABULAL          1518824
12  50365  DOIPHODE NITIN VITHAL           1518825
13  50374  DUDHADE SANJAY JAGANNATH          1518826
14  50391  GAWALE DIPAK SHIVAJIRAO          1518827
15  50375  JADHAV MANOHAR JAYSING           1518828
16  50376  JUJAGAR SATISH SURYAKANT          1518829
17  50377  KALSE DINESH DAMODAR            1518830
18  50378  KAMANDALE JITENDRAKUMAR SUBHASH      1518831
19  50379  KOR SANDIP KRISHNASINH           1518832
20  82439  KULKARNI PANKAJ PRAKASH          1518833
21  64347  MAHAJAN JITENDRA RAGHUNATH         1518834
22  88013  MANKAR NILESH SHESHRAO           1518835
23  50381  PATEL BHARATBHAI GOVINDBHAI        1518836
24  50382  PATHAK RAJESH DEVDAS            1518837
25  54890  PATIL PRAVIN DHARMARAJ           1518838
26  50386  QADEER HASAN TAUHID HASAN         1518839
27  50394  RAJEEV NARAYANAN              1518840
28  50388  SALONKHE ANAND BALKRISHNA         1518841
29  50389  SHIKHA HANDOO F/N JEEVAN KUMAR HANDOO   1518842
30  50390  SINGH RAJESH                1518843
31  62937  SINGH SHAMSHER RANBIR           1518844
32  62014  SONAR PRASHANT LALA            1518845
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6107 B.E. (Civil)                     Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32095  AHIRE PARAG SUBHASH            1518846
2  49913  AKHIL MATHUR NIRANJAN LAL MATHUR      1518847
3  87544  ANSARI JALIL AHMED SHABBIR AHMED      1518848
4  61487  BACHHAV MAHESH DADAJI           1518849
5  49896  BALSANE SANDEEP GOVARDHAN         1518850
6  87560  BAMANE PRABHAKAR SHIVAJI          1518851
7  61404  BAVISKAR NILESH DEVIDAS          1518852
8  49844  BHADANE NILESH LAKSHAMAN          1518853
9  87505  BHADANE RITESH PRAKASH           1518854
10  49817  BHANDARI MANISH GUNESH           1518855
11  49839  BHARMBE HEMLATA VASUDEO          1518856
12  49891  BHOSALE SACHIN BHASKARRAO         1518857
13  81840  BORADE ANITA NIVRUTTI           1518858
14  49871  BORASE YOGESH RAGHUNATH          1518859
15  49818  CHANDWANI VISHAL JAIKISHAN         1518860
16  49809  CHAUDHARI MAURKUMAR NIRMAL         1518861
17  49825  CHAUDHARI PREETAM PRABHAKAR        1518862
18  53376  CHAUDHARI UMESH NARAYAN          1518863
19  87462  CHAVHAN KUMARVIKAS HARIDAS         1518864
20  49826  CHITODKAR PANKAJ PANDIT          1518865
21  32904  CHOUDHARI MAHIPAL KASHINATH        1518866
22  49897  DANISH SHUAIB AHD EJAZ AHMED        1518867
23  49819  DEEPAK PATIL F/N PANDHARINATH PATIL    1518868
24  49845  DEO ULHAS RAMESH              1518869
25  49846  DEORE VISHAL SHANKARRAO          1518870
26  49793  DESALE AMOL BHASKAR            1518871
27  49847  DESALE DIPAK VASANT            1518872
28  49848  DIGHAVKAR CHANDRASHEKHAR VISHVAS      1518873
29  87491  DIXIT ABHIJIT SUDAM            1518874
30  49794  GANGELE SUJAY VIJAY            1518875
31  49849  GAWANDE SACHIN CHANDRAKANT         1518876
32  49909  GEORGE MATHEW C.              1518877
33  49919  GHULE SHARAD GANPAT            1518878
34  49892  GILU M. JOHN                1518879
35  49795  GIRISH PUROHIT S/O GANESH CHANDRA PUROHIT 1518880
36  49900  GOHIL YOGESH PUNAMCHAND          1518881
37  49873  GOVIND MAHENDRA NARAYAN          1518882
38  49915  GUPTA RAMESHKUMAR SHRIRAM         1518883
39  49902  ISHTIYAQUE AHMED ABDUL SAMAD        1518884
40  49850  JADE YOGITA RAGHUNATH           1518885
41  49920  JAISWAL VIJAY RAMESH            1518886
42  49888  JOSHI PARAG PRADIP             1518887
43  49893  KAPDIS PRAVIN SUDAM            1518888
44  49851  KARANJE KIRAN HANUMANT           1518889
45  49821  KARNAVAT PRITISHKUMAR SUVALAL       1518890
46  18654  KASAR SANDEEP CHANDRAKANT         1518891
47  49829  KEDAR HEMANT NIMBA             1518892
48  87519  KHABIYA MAHAVIR BHOMRAJ          1518893
49  41669  KHACHANE MAHESH YASHAWANT         1518894
50  49822  KHAN MOHD ASIF MOHD IQBAL         1518895
51  49852  KHANKARI AMRITA RAVINDRA          1518896
52  49853  KOTKAR ASHISH PRABHAKAR          1518897
53  53464  KUMAR KAUSHAL               1518898
54  49922  KUMAVAT DEVENDRA BHAULAL          1518899
55  49854  KUWAR KAVITA KASHINATH           1518900
56  32906  MADAVI JITENDRA BALAJI           1518901
57  61490  MAHANOOR SHANTANU SHYAM          1518902
58  49831  MANISH GUPTA                1518903
59  63713  MOHIT JAIN INDER CHAND JAIN        1518904
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6107 B.E. (Civil)                     Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  49874  MORE GOKUL HIRAMAN             1518905
61  49925  MORE KALLYANI SHIVAJI           1518906
62  87454  MR. VASAVE PRAVIN BHARAT          1518907
63  53036  MUKESH KUMAR                1518908
64  49905  NANDRE DIPAK NANABHAU           1518909
65  49811  NAPHADE PANKAJ VIJAY            1518910
66  49916  NATHE AMIT SADANAND            1518911
67  49875  NIYAZ AHMED FAIYAZ ANSARI         1518912
68  61462  OTARI ATISHKUMAR RAMCHNDRA         1518913
69  53357  PACHKHEDE CHETAN SURENDRA         1518914
70  63959  PAGARE PANKAJ NIVRUTTI           1518915
71  49812  PAGARE SANDEEP GANPAT           1518916
72  49855  PAGARIYA NIKHIL VIJAYKUMAR         1518917
73  49834  PALVE PRAVIN NIWRUTTI           1518918
74  49835  PANDAV NEETESH SURESH           1518919
75  49823  PANDEY NACHIKETA SURENDRAPRASAD      1518920
76  49856  PANGAVHANE NILESH SUDHAKAR         1518921
77  49857  PARDESHI RITESH ISHWARSINGH        1518922
78  49858  PATEL DIPESH MOHANBHAI           1518923
79  49927  PATEL JIGARKUMAR BABULAL          1518924
80  49859  PATIL AMITKUMAR KISHOR           1518925
81  63861  PATIL AMOL MAHADEO             1518926
82  49876  PATIL AMRUT DAGADU             1518927
83  49860  PATIL BHARATI BHAIDAS           1518928
84  49836  PATIL CHETAN JIVRAM            1518929
85  49796  PATIL DNYANESHWAR SHANTARAM        1518930
86  87525  PATIL HARSHAVARDHAN RAVSAHEB        1518931
87  49877  PATIL HITESHKUMAR SANTOSH         1518932
88  49797  PATIL KISHOR AMBAR             1518933
89  87511  PATIL KUNAL PRATAP             1518934
90  49906  PATIL MAHESH JIJABRAO           1518935
91  49862  PATIL MAHESH NAVNATH            1518936
92  49863  PATIL MANOJKUMAR ASHOK           1518937
93  49864  PATIL MAYUR KISHOR             1518938
94  49928  PATIL PANKAJ PANDURANG           1518939
95  49865  PATIL PRAJAKTA ARUN            1518940
96  49798  PATIL SAURABH BHIMRAO           1518941
97  49894  PATIL SONALI LAXMAN            1518942
98  61464  PATIL SUMIT ASHOK             1518943
99  33017  PATIL SWAPNIL HIRALAL           1518944
100  49799  PATIL TUSHAR SURESH            1518945
101  49866  PAWAR ABHIJIT CHANDRAKANT         1518946
102  61465  PAWAR DHIRAJ GOPICHAND           1518947
103  18629  PAWAR KIRAN PRALHAD            1518948
104  49813  PAWAR SHRIKANT NANDLAL           1518949
105  52830  PRAJAPATI KARTIKBHAI CHIMANLAL       1518950
106  49879  PRAJAPATI MANOHAR UTTAM          1518951
107  41702  PRASAD ARUN G               1518952
108  87540  PRASHANT KUMAR               1518953
109  49930  PRATIK SHRIVASTAVA SHANKAR LAL SHRIVASTAVA 1518954
110  53007  RAGHUWANSHI BHUSHAN SUBHASH        1518955
111  49800  RAJAN KUMAR                1518956
112  87459  RAJAT SHARMA                1518957
113  49880  RAJPUT KAPEEL VITTHALSINH         1518958
114  87537  RANDHIR RAHUL VISHWANATH          1518959
115  49837  RANE MAHENDRAKUMAR ANANDA         1518960
116  49912  RANE UDAYKUMAR PRAKASH           1518961
117  49890  RATHOD RAJENDRA MANGU           1518962
118  87573  RAUT SUSHMA SUKHDEO            1518963
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6107 B.E. (Civil)                     Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  49814  RONGE SANDEEP SURESH            1518964
120  49815  SAHARE PURUSHOTTAM VITTHALRAO       1518965
121  49882  SAKRIWALA HUZEFA HASANBHAI         1518966
122  49807  SAWAKARE KAILAS PUNDLIK          1518967
123  49824  SAYED ANWARUL HAQUE ZIYAUL HAQUE      1518968
124  87500  SHARMA ANIL HANUMAN            1518969
125  49883  SHELAKE DIPAK DHARMA            1518970
126  87447  SHINDE GANESH MANOHAR           1518971
127  49801  SHINDE RAHUL BHANUDAS           1518972
128  49884  SHINDE SANDIP ASHOK            1518973
129  49910  SHISODE BHAGYASHRI ANANDRAO        1518974
130  49816  SIDDIQUE IMRAN ULLAH AHMAD ULLAH      1518975
131  87564  SONAR PRITESH VILAS            1518976
132  49838  SONAVANE TUSHAR ASHOK           1518977
133  49885  SONAWANE DHIRENDRA KUMAR ASHOK       1518978
134  49867  SONAWANE VIJAY RAMESHCHANDRA        1518979
135  61381  SONTAKKE SUNIL BHAURAOJI          1518980
136  87565  SORTHI MANISHKUMAR PRADEEP         1518981
137  41662  SRIVASTAVA ASHVINIKUMAR P.         1518982
138  33000  SURYAVANSHI GORAKH SHRAVAN         1518983
139  87532  SURYAWANSHI DINESH BHAURAO         1518984
140  61467  TADVI REHAN MOHD. MASTAN          1518985
141  49868  TALWARE BHUSHAN BALKRISHNA         1518986
142  49804  THAKUR NISHANT GOVIND           1518987
143  87552  THAKUR VISHWAJEET GIRISH          1518988
144  49869  UPASANI RAHUL NANDKISHOR          1518989
145  49895  VAHAWARIA PIYUSH ISHWARLAL         1518990
146  49805  VARADE ASHOK RAMESH            1518991
147  49886  VISPUTE DNYANESHWAR P.           1518992
148  49870  WAGH GITA SUBHASH             1518993
149  61468  WAGH HEMANT DAGADU             1518994
150  49887  WAGH PRAMOD ARUN              1518995
151  87568  WAGHMARE HARISH LAHUJI           1518996
152  87474  WANKHEDE PRAFULLA JANARDAN         1518997
153  18634  YADAV UMESH RAMVILAS            1518998
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6108 B.ARCHITECTURE                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  97724  AHER NANDKISHOR RAMKISAN          1518999
2  97725  AMATE VIKAS MOHAN             1519000
3  96127  ANJANA SEN                 1519001
4  97736  BHAVSAR GANESH DINKAR           1519002
5  72384  CHITALE PARAG PRADEEP           1519003
6  72385  DANGE SNEHAL SUBHASH            1519004
7  53518  GORE SHRIKANT VITTHAL           1519005
8  72388  JADHAV NARENDRA TUKARAM          1519006
9  96138  PANDIT VISHVARAJ VINOD           1519007
10  84724  RAJDERKAR SAURABH JANARDAN         1519008
11  30237  VIRK RUPA SINGH HARBHAJAN SINGH      1519009
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6109 B.TECH. (Chemical Engg.)               Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  37823  ASWANI KUMAR MISRA S/O. HARI SHAYM MISRA  1519010
2  37824  BADHE PRIYANKA PANDURANG          1519011
3  96198  BARI MAHENDRA LAXMAN            1519012
4  62462  BHALERAO SUNIL DAGDU            1519013
5  37862  BHUPENDRA SURESH PATEL           1519014
6  37828  BODKHE VIREN VIJAY             1519015
7  97145  BOMBARDE NISHANTROY HEMANT         1519016
8  37830  CHAUDHARI AMIT SURESH           1519017
9  37834  DESHMUKH PANKAJ SHARADRAO         1519018
10  37835  DHALE PAVAN MARUTI             1519019
11  93958  GHARU VISHAL LAXMAN            1519020
12  37839  GODE MRUNALINI MAHADEO           1519021
13  37842  KADLAG SUBHASH SOMNATH           1519022
14  37845  KOLHE SHRADDHA RAGHUNATH          1519023
15  37846  KOLTE DATTATRAY GOPINATH          1519024
16  37847  KULKARNI ANIRUDDHA RAMPRASAD        1519025
17  37849  KULKARNI SWAPNIL SHASHIKANT        1519026
18  37850  KUMBHARE MANOJ BHASKARRAO         1519027
19  37220  MAHAJAN DINESH UTTAMRAO          1519028
20  37856  NANDANWAR SACHIN UTTAMRAO         1519029
21  37858  NEHETE MANOJ NISHIKANT           1519030
22  37859  NETKE MAHESH ARJUN             1519031
23  37226  PATIL APARNA VINAYAK            1519032
24  37863  PATIL ATUL RAMESH             1519033
25  37864  PATIL KANHAIYALAL RATILAL         1519034
26  37865  PATIL NIKHIL VIJAY             1519035
27  37860  RAHUL DEVIDASRAO PANDIT          1519036
28  37869  SALUNKE AJIT SURYAKANT           1519037
29  37871  SETHIA CHANDRAKANT KAMALKISHOR       1519038
30  37872  SHAH BHAUTIK NISHITKUMAR          1519039
31  37873  SHAIKH MOHAMMED RIYAZ MOHAMMED SHAFI    1519040
32  93987  SHAIKH SAMI UR RAHEMAN SHAIKH ABDUL RAHEMAN1519041
33  37837  SHRADDHA DWIVEDI D/O.SANTLAL DWIVEDI    1519042
34  37875  SINGH RASHMI BRIJBHUSHAN          1519043
35  37877  SUNNY RAJ F/N PRADEEP KUMAR GUPTA     1519044
36  37878  SURADKAR NARENDRA RATNAKAR         1519045
37  37882  TIWARI AJAY PARMANAND           1519046
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6110 B.E. (Chemical)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  51750  AHERRAO VISHAL PRAKASH           1519047
2  51764  AMBUKEN PREEJITH VENUGOPAL         1519048
3  51765  APARNA MATTO F/N RAJESH MATTO       1519049
4  51751  ARUP KUMAR MAHANTA F/N PRAFULLA KUMAR MAHANTA
                              1519050
5  51766  ATALKAR DINESH GANESHRAO          1519051
6  51767  ATTARDE SANDEEP PURUSHOTTAM        1519052
7  51752  DESALE SANDIP MURLIDHAR          1519053
8  51753  DEVANSHA SHRIKANT CHAUDHARI        1519054
9  33817  JAMES GEORGE                1519055
10  33818  KALAMBE KAVISHWAR VITTHALRAO        1519056
11  63485  KASAR RUPESH ANIL             1519057
12  51754  KHAMBALKAR JIGNESH V.           1519058
13  51769  KULKARNI UMESH SHANKAR           1519059
14  63486  MHASE NILESH SHIVAJI            1519060
15  59708  MOHITE PRASHANT RANGRAO          1519061
16  51770  PATIL BHUSHAN BHAGAWAN           1519062
17  89197  PATIL DHARMESH YASHWANT          1519063
18  63488  PATIL DINESH AMRIT             1519064
19  51755  PATIL DNYANESHWAR NARHAR          1519065
20  51771  PATIL NANDAN CHHAGAN            1519066
21  51756  PATIL PRAVIN PRALHAD            1519067
22  51757  PATIL RAHUL SURESH             1519068
23  51758  PATIL SUDHAM SHANTARAM           1519069
24  51772  PAWAR KAILAS JAGANNATH           1519070
25  51759  RAJPUT RAHUL KOMALSING           1519071
26  51773  RAJPUT VIRENDRASINGH SHARADSINGH      1519072
27  51760  RAMPAL BHAVESH YATINDRAMOHAN        1519073
28  51761  RATHOD MEGHA KANTILAL           1519074
29  51774  RAUT KEDAR SHYAM              1519075
30  63489  RITESH KUMAR KHANDELWAL F/N SHRI HANUMAN PRASAD KHANDELWAL
                              1519076
31  51762  SAPKALE NITIN SUBHASH           1519077
32  89215  SINGH SANTOSH L.              1519078
33  51775  TALATHI NIKHIL PRAMOD           1519079
34  51763  TANDALE SHIVAJI BALIRAM          1519080
35  51776  XAVIER VIJAY PHILIP            1519081
36  89206  YEWALE PRADIP BAPURAO           1519082
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6111 B.E. (Electrical)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  50675  ABHINIVESH R PATIL             1519083
2  50676  BAWANGADE SUSHANT HARIDAS         1519084
3  50642  BHOLE KISHOR RAMDAS            1519085
4  50677  BOROLE ATUL ASHOK             1519086
5  50725  CHAUDHARI CHANDRASHEKHAR PRAKASH      1519087
6  50726  CHAUDHARI DEEPAK ULHAS           1519088
7  50643  CHAUDHARI DIPAK PANDITBHAI         1519089
8  50644  CHAUDHARI PRASAD VIJAY           1519090
9  50694  CHAUDHARY MAHESH PREMCHAND         1519091
10  50701  CHAUHAN AMITKUMAR UMEDSINH         1519092
11  50645  CHAUHAN TARUNKUMAR BABUBHAI        1519093
12  50646  CHAVAN SREEKANT ASHOK           1519094
13  57446  CHOUDHARI SURYABHAN BHANUDAS        1519095
14  50702  DESAI BRIJESHKUMAR PRAVINBHAI       1519096
15  50703  DEVRE CHANDRAKANT DATTU          1519097
16  50678  DHANDE KETAN GHANSHAM           1519098
17  50679  DOHALE VINEET AVADHUTRAO          1519099
18  50648  DURVE HARSHALA VASANTRAO          1519100
19  50649  DUSANE SADHANA SUBHASH           1519101
20  50704  EPPALPALLI NITIN PRABHAKAR         1519102
21  50705  FEGADE RAKESH MANOHAR           1519103
22  50666  GARGE KAUSTUBH SUBODH           1519104
23  50650  GARJE RAMAKANT BHAGCHAND          1519105
24  50667  GOODAE ANOSH BARNABAS           1519106
25  50706  GURAV DATTATRAY BACHARAM          1519107
26  50651  HARTALKAR RUCHA DILIP           1519108
27  50729  JADHAV AMOL ARUN              1519109
28  36919  JADHAV VAIBHAV NAMDEO           1519110
29  50652  JAGALE SANTOSH LAXMAN           1519111
30  50695  JAURKAR AMIT SHARADRAO           1519112
31  50707  JOSHI ASHISH NARENDRA           1519113
32  50708  KARTHA ABHILASH OMANAKUTTAN        1519114
33  50696  KHANDARE NITIN MAHADEO           1519115
34  36840  KULKARNI HEMANGI ANIL           1519116
35  50682  KULKARNI PANKAJ KAMLAKAR          1519117
36  50683  KURKURE PRASHANT MANOHAR          1519118
37  50709  LAKIPHANGAL NITEEN DHONDU         1519119
38  88314  MAHADIK SANDIP APPASO           1519120
39  50710  MAHAJAN JITENDRA SOMA           1519121
40  50711  MAHAJAN MAHENDRA RAMDAS          1519122
41  50698  MANDAWAR KRUNAL DATTATRAY         1519123
42  50654  MARATHE SUYOG MADHUKAR           1519124
43  50684  MISAR SUNANDA KISANPRASAD         1519125
44  50655  MITESH SHARMA F/N SHIVCHARAN SHARMA    1519126
45  50712  NADKARNI MUKUND MAHESH           1519127
46  88316  NARKHEDE ROSHAN CHINTAMAN         1519128
47  50685  NEHETE MANOJ MANOHAR            1519129
48  88317  NINHAYADE SUDHIR NIMBA           1519130
49  50713  PANDE VIMAL SHYAMRAO            1519131
50  50657  PANDYA ASHISH MAHESHBHAI          1519132
51  50714  PANDYA VIRALKUMAR SATISHCHANDRA      1519133
52  50715  PATEL BHAVINKUMAR JAYDEVBHAI        1519134
53  50716  PATEL MITTULKUMAR GORDHANBHAI       1519135
54  50668  PATEL URVISH DINESHBHAI          1519136
55  50669  PATHAK SHRIKANT SATISH           1519137
56  50686  PATIL BHUSHAN DNYANESHWAR         1519138
57  50658  PATIL CHETAN DEVIDAS            1519139
58  50718  PATIL JITENDRA KANTILAL          1519140
59  36936  PATIL LAXMIKANT NAGIN           1519141
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6111 B.E. (Electrical)                   Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  50719  PATIL MANJULA TILESH            1519142
61  56082  PATIL NILESH DNYANESHWAR          1519143
62  50720  PATIL PRAMOD SURESH            1519144
63  50660  PATIL SURESH MAGAN             1519145
64  36939  PATIL VIKAS SUBHASH            1519146
65  50687  PAWAN NIGAM F/N SHRI SHASHI KUMAR NIGAM  1519147
66  50688  QUERESHI SHAHID SIKANDAR          1519148
67  50689  RAI PRASHANTKUMAR SHRUTISAGAR       1519149
68  50690  RANE VINOD MADHUKAR            1519150
69  50732  RAUT PALLAVI GAJANAN            1519151
70  50662  SARKAR ANUSHREE SAMIRAN          1519152
71  88298  SHARMA SHWETA CHANDRAPRAKASH        1519153
72  50691  SHRIVASTAVA VISHAL KRISHNA KUMAR      1519154
73  50723  SINGH JAIGOVIND TEJBAHADUR         1519155
74  50699  SOLUNKE YOGESH RAJENDRASING        1519156
75  50693  TADAVI AMIT LUKMAN             1519157
76  50724  WAGHMARE ANIL NAGORAO           1519158
77  50663  WARADE SAGAR PRABHAKAR           1519159
78  50664  WARKE HARSHAL VASUDEO           1519160
79  50700  WARKE UMAKANT ASHOK            1519161
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6112 B.E. (Industrial Electronics)             Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  51778  AKHIL CHATURVEDI F/N R C CHATURVEDI    1519162
2  51787  BHAISARE SUSHIL BHAGWANDAS         1519163
3  51789  BONDRE VIPIN DADARAO            1519164
4  51779  KU.MRUNALI D SARAF             1519165
5  51780  MAYANK KUMAR                1519166
6  51781  NAIK VAIBHAV BHARATKUMAR          1519167
7  51792  PAGAR RAKESH NANAJI            1519168
8  51782  PALAV TUSHAR SURESH            1519169
9  89240  PATIL DHEERAJ GOPAL            1519170
10  51793  PAWAR CHANDAN LAXMAN            1519171
11  51784  SAWANT VEDIKA ASHOK            1519172
12  51785  SINGH VIKASKUMAR NAGENDRABAHADUER     1519173
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6113 B.TECH. (Plastics)                  Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  37569  ALAP RAMPRASAD NAIKDESAI          1519174
2  37570  BHARAMBE NITIN GAJENDRA          1519175
3  37571  BHARDWAJ MANDAR NANDKUMAR         1519176
4  37572  CHAVAN SURAJ KRISHNKUMAR          1519177
5  37579  PATIL MAYUR SHIVANAND           1519178
6  37574  PATIL PALLAVI VIKRAM            1519179
7  95291  SANCHETI JITENDRA JAYCHAND         1519180
8  37576  SAVADEKAR NIRANJAN RATNAKAR        1519181
9  96530  THORAT SUHAS SAMPAT            1519182
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6114 B.TECH. (Paints)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  37581  JAIN HARSHAL RAMESH            1519183
2  37582  KHATIK ALTAF IBRAHIM            1519184
3  37595  MAHAJAN ATUL SITARAM            1519185
4  37584  MAHAJAN RAKESH BHANUDAS          1519186
5  37596  PATIL BIPIN SUDHAKAR            1519187
6  37588  PATIL PAVAN PRABHAKAR           1519188
7  37597  PIMPARKAR VIJAY MADHUKAR          1519189
8  37369  SHAH SWAPNESH KRISHNAKANT         1519190
9  37591  SHRIKRISHNA SHRIDHARRAO JADHAV       1519191
10  37592  SONTAKKE TUSHAR KRISHNARAO         1519192
11  37593  TANDALE VISHAL ALHAD            1519193
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6115 B.TECH. (Oil,Fats & Waxes)              Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  37373  BHAVE MANGESH SHEKHAR           1519194
2  37601  BOBDE SANDEEP VIJAYRAO           1519195
3  37598  GODSE DARSHANA HARIBHAU          1519196
4  71532  JOSHI RAKESH SUBHASH            1519197
5  37378  KAMBLE NISHANT MADHUKAR          1519198
6  37599  NAGORI ZAMEER ASGHAR            1519199
7  95312  PAKHALE SACHIN ASHOK            1519200
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6116 B.TECH. (Food)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  37602  BADGUJAR DHANSHRI GIRISH          1519201
2  37604  DHANDE SACHIN DNYANDEO           1519202
3  37611  KHATAKE SAGAR YUVARAJ           1519203
4  37605  KULKARNI AKANKSHA AVINASH         1519204
5  37606  PATIL DEEPAK KRISHNA            1519205
6  37610  WAYKOLE NITEEN SHASHIKANT         1519206
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6117 B.E. (Automobile)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  51798  BAGUL TUSHAR ANIL             1519207
2  51799  BHARATI YASHWANTA DHARMURAM        1519208
3  51801  CHANNE PANKAJ RAMDAYAL           1519209
4  51802  CHAUDHARI UMAKANT RAMDAS          1519210
5  51803  DAWANGE ATUL DATTU             1519211
6  51831  DESHMUKH PANKAJ TRYAMBAK          1519212
7  51804  DESHPANDE YOGESH G.            1519213
8  51805  DIVEKAR GIRISH VIJAYRAO          1519214
9  59833  GAWANDE SHEETAL RAMESHRAO         1519215
10  51806  JAGTAP ANIRUDHA HARISH           1519216
11  51807  JATHAR JEEVAN RAMESH            1519217
12  89270  JAVID IKBAL SHAIKH AMIR          1519218
13  51808  JOSHI AMIT ASHOKBHAI            1519219
14  51809  KHACHANE KAILAS RAMCHANDRA         1519220
15  51810  LATHI KISHOR ISHWARLAL           1519221
16  51811  MALWAR BHARAT ARUN             1519222
17  51812  MANE PRERANA RAGHUNATH           1519223
18  51833  NIKHIL PATIL S/O SHIVAJI PATIL       1519224
19  51813  PARIKH ADIT AMIT              1519225
20  51814  PATANKAR VINAYAK JAYANT          1519226
21  51815  PATIL DEEPAK ANKUSH            1519227
22  51816  PATIL MAHESH LAXMAN            1519228
23  51817  PATIL VIJAY DEVIDAS            1519229
24  51818  PHAPALE DNYANESHWAR SAYAJI         1519230
25  51819  RAM VINODKUMAR RAMPYAR           1519231
26  51835  SAHU RITU JAGDISH             1519232
27  51820  SAMDANI CHETAN ANIL            1519233
28  51821  SAPKALE YOGENDRA EKNATH          1519234
29  51836  SHEWALE SWAPNIL YASHWANT          1519235
30  51822  SHIMPI YUVRAJ DHARAMRAJ          1519236
31  51823  SHINDE SANDIP NANASAHEB          1519237
32  59841  SHRAVAGI MILIND BABANRAO          1519238
33  51824  SONAR DIPESH PRAKASH            1519239
34  51825  SONAWANE SANDEEP VISHWASRAO        1519240
35  51826  SUNEER MANTRI F/N NARAYAN M/N SUNITA MANTRI1519241
36  51827  SUTAR MANISH PANDHARINATH         1519242
37  51828  TAPADIYA CHETAN RAJMOHAN          1519243
38  51829  THORAT SANDEEP PANDHARINATH        1519244
39  51830  WADEKAR PRASHANT ARUN           1519245
40  89276  YADAV SACHIN VIRENDRASING         1519246
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6118 B.E. (Information Technology)             Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  51859  ABHINANDAN MARU F/N ARUN KUMAR MARU    1519247
2  51913  AHIRE BHUSHAN GOPICHAND          1519248
3  51932  AHIRRAO ATUL KIRAN             1519249
4  51852  AMIT GHOSH F/N MUKUND MURARI GHOSH     1519250
5  51894  ARTI MATTOO D/O RAMESH KUMAR MATTOO    1519251
6  51944  BADGUJAR CHANDRASHEKHAR DHARMENDRA     1519252
7  51895  BADGUJAR SANKET UMESH           1519253
8  51896  BADJATE SAGARKUMAR KALYANMAL        1519254
9  51916  BHAMARE DEVYANI PANDITRAO         1519255
10  51897  BHANDARI MAHESH ASHOK           1519256
11  51933  BORSE CHETAN ASHOK             1519257
12  51889  BORUDE MILIND NAMDEO            1519258
13  51898  CHAUDHARI AKANKSHA PRAKASH        1519259
14  51860  CHAUDHARI PRASHANT SURESH         1519260
15  51941  CHAUDHARI YUBHESH ARUN           1519261
16  51879  DARKUNDE NITIN SHANKAR           1519262
17  51899  DEORE SAGAR NIMBA             1519263
18  51880  DESHMUKH SUSHEEL RAMESHCHANDRA       1519264
19  51861  DESHPANDE PALLAVI RAMESH          1519265
20  51934  DHIMAN SWATI                1519266
21  51929  DHUMAL SHIVAJI VILASRAO          1519267
22  51853  GADEWAR VAIBHAV VIJAYRAO          1519268
23  60578  GALA MITAL ROHIT              1519269
24  89368  GHELANI DHARMESH RAJNIKANT         1519270
25  51862  GOAD SWAPNIL BHARAT            1519271
26  51837  JAIN SARANG SHARAD             1519272
27  89361  JAIN YOGITA SURESH             1519273
28  89328  JAMADAR GANGADHAR NINGAPPA         1519274
29  51942  JOSHI JITENDRA PRAVEEN           1519275
30  51924  JOSHI VAISHALI PURUSHOTTAM         1519276
31  51900  JOSHUA MARKAS F/N PRABHUDAS MARKAS NAGRALE 1519277
32  51863  KAKADE JITENDRA PRABHAKAR         1519278
33  51935  KAKUTSEY CHINAR GOKUL           1519279
34  51872  KARNAVAT RIDDHI VIJAY           1519280
35  51881  KARVA SHILPA PRAKASH            1519281
36  51945  KHANDELWAL DINESH SITARAM F/N SITARAM G KHANDELWAL
                              1519282
37  51855  KRISHNA PANDEY               1519283
38  51864  KSHIRSAGAR JAGRUTI GAJANAN         1519284
39  51856  KU.SARIWALA SHILPA             1519285
40  51943  LALWANI ABHISHEK AJIT           1519286
41  51838  MAHAJAN NITIN RAMADAS           1519287
42  51865  MAHAJAN TANUJA ARUN            1519288
43  51936  MALUSARE VISHAL RAGHUNATH         1519289
44  89280  MANISH KUMAR F/N MITHILESH KUMAR SINGH   1519290
45  51937  MOKASHI AMIT ASHOK             1519291
46  51904  NANDWALKAR BHUSHAN RAJENDRA        1519292
47  51858  NANKAR NIKESH SHARAD            1519293
48  51866  NAVIN NATU F/N JAYANT NATU         1519294
49  51839  NEHA SHARMA                1519295
50  51888  PALAVE AVINASH BHASKAR           1519296
51  51840  PANDHARKAR ASHWINI MADHAV         1519297
52  51905  PARAKHE DEEPAK LAXMAN           1519298
53  51920  PATEL KAPIL RAMNIKLAL           1519299
54  51890  PATEL PINALI KESHAVBHAI          1519300
55  51938  PATEL SHWETA BHIMJI            1519301
56  51883  PATIL AMOL LAXMAN             1519302
57  51841  PATIL CHANDRAVADAN SHANKAR         1519303
58  51873  PATIL NILESH CHANDRAKANT          1519304
59  51946  PATIL PUNAM ASHOK             1519305
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6118 B.E. (Information Technology)             Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  51891  PATIL RAHUL ASHOK             1519306
61  51842  PATIL RUPALI RAMRAO            1519307
62  51874  PAWAR CHETAN RAMESHRAO           1519308
63  51947  PAWAR NILESH ASHOKARAO           1519309
64  51875  PAWAR NISHANT CHANDRASHEKHAR        1519310
65  51843  PAWAR PRADIP LAXMAN            1519311
66  51892  PAWAR SUDHIR BHASKAR            1519312
67  51926  PRASHANT JAYANTKUMAR DESAI         1519313
68  51867  PRAVEEN B. BARGE              1519314
69  51845  QAZI HEENA KAUSAR FEROZODDIN        1519315
70  51846  RAJESH RANJAN               1519316
71  51847  RAJNOR DNYANESHWAR SAVLIRAM        1519317
72  51884  RANE NITIN VIJAY              1519318
73  89321  RANJIT RAVINDRA PAWAR           1519319
74  51906  RAUT LINA SHRINIVAS            1519320
75  51868  RUPESH KUMAR F/N BIRENDRA PRASAD SINGH   1519321
76  51939  SANDHYA MISHRA F/N K.K. MISHRA       1519322
77  51849  SARODE AMOL PRAMOD             1519323
78  40100  SAWANT ARCHANA RANGHANATH         1519324
79  51876  SAWARKAR DIPAK SHYAMRAO          1519325
80  51908  SHAH RITIN DIPAK              1519326
81  51948  SHAHZEB SAUDAGAR ABDUL WAJID SAUDAGAR   1519327
82  51927  SHEETAL F/N SURINDER ZADOO         1519328
83  51886  SHIRSATH BALASAHEB GORAKSHNATH       1519329
84  51850  SONAWANE RUPALI RAMESH           1519330
85  51949  SONAWANE SANDIP RAVINDRA          1519331
86  51869  TAYADE SHRIKANT VISHVANATH         1519332
87  51870  THITE AJAYKUMAR RANGNATH          1519333
88  51910  THUMMAR ATULKUMAR KISHORBHAI        1519334
89  51950  TILVA DINESH KUMAR NA F/N TILVA NATHALAL HASRAJ B
                              1519335
90  51851  TOUSIF AHMED ZAHIR AHMED          1519336
91  51931  UPASNA F/N RAJINDER PANDITA        1519337
92  51877  VAKODKAR AMIT RAHUL            1519338
93  51887  VERULKAR MONALI MANOHAR          1519339
94  51951  VINCENT ANTHONYSAMI            1519340
95  51878  VISHAL KUMAR SAHU             1519341
96  51940  WADHEVA MANISH NARAYANDAS         1519342
97  51871  WAGH SIDDHARTH SURESH           1519343
98  51921  WANI PALLAVI ARUN             1519344
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 6509 Ph.D. (Chemical Technology)              Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  SONAWANE SHIRISH HARI           1519345
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 7101 B.A.M.S.                       Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  20611  AHER HARISHKUMAR RAVASAHEB         1519346
2  69613  AHIRE VRUSHALI DEORAO           1519347
3  25303  BHALERAO ASHISH GOPALRAO          1519348
4  47437  BHAMARE VAISHALI SAHEBRAO         1519349
5  82596  BORASE VAISHALI CHUNILAL          1519350
6  73738  CHAUDHARI PALLAVI LAXMAN          1519351
7  14847  CHAVAN NIVEDITA SURESH           1519352
8  97696  GAIKWAD SURESH SONU            1519353
9  35258  GARDE SANJAY PIRA             1519354
10  21499  GAUD ASHOK RAMASHANKAR           1519355
11  20653  HIRE NITIN SHIVAJI             1519356
12  82581  JANGALE MAHESH VASUDEV           1519357
13  14937  JOSHI SUHAS MUKUNDRAO           1519358
14  73840  KUVAR SUVARNA BHAIDAS           1519359
15  73751  MAHAJAN VAISHALI VASANT          1519360
16  69586  MAHALE KISHOR MURLIDHAR          1519361
17  14912  MEGHAWAT HEMANT SAKRAM           1519362
18  73721  MUKUND ARCHANA SURESHRAO          1519363
19  35260  PAGARE MANOJ JIBHAU            1519364
20  25315  PARADESHI SANTOSHKUMAR JANKILAL      1519365
21  82646  PATIL ANIL RAMESH             1519366
22  46846  PATIL DEVIRAJ ANNA             1519367
23  25316  PATIL MANOHAR DINKARRAO          1519368
24  36767  PATIL PARAG SHIVAJIRAO           1519369
25  82651  PATIL SANDIP SUBHASH            1519370
26  35249  PATIL SHEETAL KHANDERAO          1519371
27  25319  PATIL VIPUL LAXMAN             1519372
28  82654  PAWAR AMOL ARUNRAO             1519373
29  23537  SALVE BABAN KERU              1519374
30  97590  SANT RUPALI CHANDRAKANT          1519375
31  25306  SANTOSH KUMAR SINGH DILRAJ SINGH      1519376
32  10629  SISODE NILESH GHANASHYAM          1519377
33  14875  SULTANE PRABHAKAR NAVAL          1519378
34  82686  THAKARE SAPANA SAHEBRAO          1519379
35  89490  WARADE GAJANAN BHASKAR           1519380
36  97693  YEOLE CHETANKUMAR PRAKASH         1519381
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 7102 B.H.M.S.                       Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  94322  BAVISKAR SACHIN MADHUKAR          1519382
2  94324  BORKUNDKAR SOHAN BHIMRAO          1519383
3  28342  DEORE RAJESH PANDHARINATH         1519384
4  94326  PATIL HEMLATA PRALHAD           1519385
5  34734  TORAWANE GAYTREE DADAJI          1519386
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  20273  A SANISH SOMAN               1519387
2  20765  ABHYANKAR TUSHAR RAMESH          1519388
3  19656  ABOTI SNEHAL NARENDRA           1519389
4  20010  ADEKAR KAMOD DAMODAR            1519390
5  19657  AGARWAL SWATI SURENDRA           1519391
6  20275  AGNEL LEMOS F/N MICHAEL LEMOS       1519392
7  19658  AGNIHOTRI ANUP ANIL            1519393
8  20011  AGNIHOTRI DEVDATTA KAMALAKAR        1519394
9  80984  AGRAWAL AKASHKUMAR DILIPBHAI        1519395
10  86152  AGRAWAL ALKA OMPRAKASH           1519396
11  47057  AGRAWAL BABITA JAIPRAKASH         1519397
12  21852  AGRAWAL HEMLATA SANTOSH          1519398
13  20276  AGRAWAL KRISHNA JAGDISH          1519399
14  21689  AGRAWAL MONICA RAMANLAL          1519400
15  21108  AGRAWAL MUKESHKUMAR SUBHASHCHANDRA     1519401
16  19661  AGRAWAL NEHA VIJAY             1519402
17  58156  AGRAWAL PAVANKUMAR RADHESHYAM       1519403
18  21232  AGRAWAL PREETI HARIKISAN          1519404
19  21233  AGRAWAL PREETI HARIPRASAD         1519405
20  86153  AGRAWAL PUNAM SANTOSH           1519406
21  23268  AGRAWAL RAKHI GOVERDHANDAS         1519407
22  20504  AGRAWAL RAKHI VISHVANATH          1519408
23  43916  AGRAWAL RASHMI VIJAYLAL          1519409
24  21813  AGRAWAL RAVINDRA RAJENDRA         1519410
25  21814  AGRAWAL RINA JAGANNATH           1519411
26  21406  AGRAWAL RINA SATISH            1519412
27  26704  AGRAWAL RITESHKUMAR RAJENDRABHAI      1519413
28  34271  AGRAWAL ROHIT ARUN             1519414
29  20065  AGRAWAL RUCHITA VINOD           1519415
30  20506  AGRAWAL SAROJ RAMESHWAR          1519416
31  19662  AGRAWAL SHYAM JUGALKISHOR         1519417
32  21958  AGRAWAL SNEHA RAMESHCHANDRA        1519418
33  21816  AGRAWAL SNEHA SANJAY            1519419
34  21960  AGRAWAL SNEHAL SUBHASHCHANDRA       1519420
35  21817  AGRAWAL SONI SANTOSH            1519421
36  21818  AGRAWAL TINA GOVINDLAL           1519422
37  21235  AGRAWAL VISHAL SATISH           1519423
38  20066  AHERAO REKHA DILIP             1519424
39  20593  AHIR SWAPNIL SANTOSH            1519425
40  20719  AHIRE ASHIVNI SHUBHASH           1519426
41  21643  AHIRE CHARUBAI BHIKANRAO          1519427
42  20766  AHIRE KALPANA ROHIDAS           1519428
43  21690  AHIRE RAJENDRA SURESH           1519429
44  85461  AHIRE VIJAY BARAKU             1519430
45  20933  AHIRRAO HANSDHWAJ PANDITRAO        1519431
46  21411  AHMEDABADWALA YUSUF HUNED         1519432
47  21412  AINAPURE PRANOTI PRADIP          1519433
48  20068  AKOLE SWATI SURESH             1519434
49  19664  ALI ARWA HATIM               1519435
50  85366  ALIZAD RAVI SURESH             1519436
51  20720  AMBEKAR NILESH PRATAP           1519437
52  84412  AMIN ARPITA SUBHASH            1519438
53  19665  AMIT KUMAR BHANDARI F/N LOON KARAN BHAND  1519439
54  20507  AMRITA JAISWAL F/N ANIL G.JAISWAL     1519440
55  21413  AMRUTKAR KAVITA MADHUKAR          1519441
56  20069  AMRUTKAR SONALI RAMESH           1519442
57  20281  ANISH M MENON F/N V MURALIDHARAN      1519443
58  20282  ANJU SHIVPRASAD PAL            1519444
59  85645  ANNADATE VINAY KIRAN            1519445
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  20651  AP BINCE RAMADASAN             1519446
61  21237  ARORA RAJIV ARUNKUMAR           1519447
62  19666  ARSIWALA ABDULQUADIR NASIRHUSAIN      1519448
63  43598  ASHTON ROMELL F/N CHARLES ROMELL      1519449
64  21110  ATHAWALE VIJAY PRAKASH           1519450
65  19668  ATTARDE DEVAYANI PITAMBER         1519451
66  18570  ATTARDE SHILPA SHASHIKANT         1519452
67  21416  AVALKANTHE KAILAS DEELIP          1519453
68  21664  BACCHAV AMRUTA DEVIDAS           1519454
69  21757  BACHCHHAV DIPIKA RAMADAS          1519455
70  80108  BACHPAI DIPAK NITIN            1519456
71  80579  BADGUJAR ANITA GULAB            1519457
72  19669  BADGUJAR SHRIDARSHAN GOPICHAND       1519458
73  21238  BAFNA KALPESH KISHORKUMAR         1519459
74  21420  BAFNA MONALI SHANTILAL           1519460
75  85327  BAFNA PUJA PRAVIN             1519461
76  21421  BAFNA SONALI SHANTILAL           1519462
77  79870  BAGAD VAISHALI SUDHAKAR          1519463
78  43530  BAGHEL DHARMENDRA AJAYPALSINGH       1519464
79  62073  BAGRECHA SANDIP MANIKCHAND         1519465
80  20509  BAGUL DEEPALI RAVINDRA           1519466
81  21422  BAGUL HEMANT DHONDU            1519467
82  20071  BAGUL NISHA KANTILAL            1519468
83  85693  BAGUL NITIN PUNDLIK            1519469
84  21424  BAGUL RANJANA BALU             1519470
85  18629  BAHADURGE MUKUND ARUN           1519471
86  12974  BAHETI SMITA PURUSHOTTAM          1519472
87  20212  BAJAPAIYEE NITU LAXMISHANKAR        1519473
88  85475  BAJPAI ANAND NARENDRA           1519474
89  80586  BANCHHOD PALLAVI UDAY           1519475
90  19671  BANSAL VARSHA RAMNIVAS           1519476
91  20287  BANSODE SACHIN SUBHASH           1519477
92  85563  BANTHIYA DIPESH KISHOR           1519478
93  21241  BARDIYA PUJA PRAVINKUMAR          1519479
94  20903  BARHATE SAVITA CHUDAMAN          1519480
95  43556  BARHATE VEENA SUBHASH           1519481
96  20072  BARI ARCHANA PUNDLIK            1519482
97  20213  BARI BHAGIRATH CHINDHU           1519483
98  19942  BARI DIPAK HARI              1519484
99  19672  BARI HARISH ASHOK             1519485
100  21426  BARI HARSHA VASANT             1519486
101  20214  BARI KESHAV SHANTARAM           1519487
102  20887  BARI PAVAN KALIDAS             1519488
103  21093  BARI PRAVIN RAMESH             1519489
104  21013  BARI PUNAM SURESH             1519490
105  85367  BARI RAHUL SURESH             1519491
106  20073  BARUDWALE PUNAM ARAVIND          1519492
107  19673  BAVASKAR GAJANAN ASARAM          1519493
108  18119  BAVASKAR SANJAY SHIVARAM          1519494
109  19945  BAVISKAR DARSHAN SURESH          1519495
110  20290  BAVISKAR DIPAK AVINASH           1519496
111  85917  BAVISKAR MONIKA PRABHAKAR         1519497
112  21242  BAVISKAR ROSHAN EKNATH           1519498
113  21428  BAVISKAR SARIKA GOKUL           1519499
114  21328  BAVISKAR SHILPA PRATAPRAO         1519500
115  21015  BEDMUTHA SMEETA UMESH           1519501
116  19675  BEHEDE ANAND SHRIRAM            1519502
117  20075  BEHEDE SHWETA SHARAD            1519503
118  43722  BHALERAO HARSHVARDHAN ASHOK        1519504
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  20510  BHALGE LALITA CHANDRAKANT         1519505
120  43658  BHAMARE HEMANT SUDHAKAR          1519506
121  21628  BHAMARE PRADEEP GULABRAO          1519507
122  21431  BHAMARE PRIYANKA DEEPAK          1519508
123  79793  BHAMARE RAKESH BHIKAJI           1519509
124  21243  BHAMARE VAISHALI ASHOK           1519510
125  21113  BHANDARE PARINITA PRAKASH         1519511
126  20653  BHANDARI MAHENDRA VIJAY          1519512
127  20655  BHANDARKAR GAUTAM SUHAS          1519513
128  93813  BHANDARKAR MEHUL HARISH          1519514
129  43405  BHANGALE HARSHAL KISHOR          1519515
130  20215  BHANGALE SHITAL PRAMOD           1519516
131  85128  BHARADIYA PRIYA BADRINARAYAN        1519517
132  19678  BHARAMBE CHETAN SHASHIKANT         1519518
133  20513  BHARGAV PRACHI BHUSHAN           1519519
134  20293  BHARTI SINGH F/N JANGBAHADUR SINGH     1519520
135  85702  BHASIN STUTI RAJKUMAR           1519521
136  21245  BHAT CHHAYA RAVINDRA            1519522
137  21435  BHAT VAIBHAV ARVIND            1519523
138  20294  BHATE GANESH RAJENDRA           1519524
139  21246  BHATE VARUN TAILESH            1519525
140  85487  BHATIA PRITI KISHOR            1519526
141  23386  BHATIA VARSHA BHARAT            1519527
142  19680  BHATT MEGHA NIRANJAN            1519528
143  19681  BHAVNANI KEETI VIJAYKUMAR         1519529
144  20295  BHAVSAR CHETAN SATISH           1519530
145  19682  BHAVSAR KAILAS BAPU            1519531
146  20934  BHAVSAR KAPIL JAGDISH           1519532
147  20078  BHAVSAR MINAL EKNATH            1519533
148  20986  BHAVSAR PRAVIN HARISHCHANDRA        1519534
149  21853  BHAVSAR RAHUL AMBALAL           1519535
150  85290  BHAVSAR SANDIP SUDHAKAR          1519536
151  18360  BHAVSAR VIKRANT NANDKISHOR         1519537
152  43918  BHAVSAR YATISH VIJAY            1519538
153  78781  BHAVSAR YOGITA RAJENDRA          1519539
154  20200  BHAWASAR NEELIMA SATISH          1519540
155  20906  BHIRUD VIVEK PRAMOD            1519541
156  21191  BHOI GANESH SURESH             1519542
157  43711  BHOITE JAYASHREE ARUNRAO          1519543
158  20080  BHOITE KAVITA SHIVAJIRAO          1519544
159  20296  BHOITE RAKESH RAMCHANDRA          1519545
160  20081  BHOJWANI DEEPA PESURAM           1519546
161  43409  BHOLANE ANANDKUMAR ASHOK          1519547
162  20297  BHOLANE RAHULDEO NARAYAN          1519548
163  21982  BHULA TALHA MAHMAD             1519549
164  20015  BHUTADA HARISH ASHOK            1519550
165  20298  BILWAL SHRADHA ASHOK            1519551
166  23029  BIRHADE NIKITA UTTAM            1519552
167  43411  BIRLA SANIL KIRAN             1519553
168  78785  BIRPAN NILESH RUPA             1519554
169  20657  BIRPANKAR HARSHA LALCHAND         1519555
170  20299  BODHARE SHRIKANT SUBHASH          1519556
171  21854  BOHARI ABDULKADIR AJHARHUSEN        1519557
172  21819  BOHARI JAINAB ABDEALI           1519558
173  86023  BOHARI MOIYAL SAKIR HUSSEN         1519559
174  20514  BONDE ASHA RAMA              1519560
175  46533  BONDE PRASHANT DNYANDEV          1519561
176  20721  BORA MADHUBALA KUNDANMAL          1519562
177  43762  BORASE KAVITA LALCHAND           1519563
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  19946  BORASE PARESH PRAKASH           1519564
179  21820  BORASE PRAVIN SANTOSH           1519565
180  21250  BORASE YOGESH DHANRAJ           1519566
181  20045  BORNARE BHUSHAN HIRAMAN          1519567
182  20217  BOROLE GIRISH ASHOK            1519568
183  20300  BOROLE LALIT MADHUKAR           1519569
184  19685  BORSE NISHA NARESH             1519570
185  43763  BORSE PRATIBHA SADASHIV          1519571
186  47832  BORSE REKHA NATTHU             1519572
187  20515  BORSE SWAPNA GOPINATH           1519573
188  21440  BOTHARA SHEETAL HEMCHANDRA         1519574
189  84480  BUGDE ROHAN ARVIND             1519575
190  21019  BULE LALITA NANDKISHOR           1519576
191  43620  BUNDELE DINESH PADMAKAR          1519577
192  21251  BURAD DIPTEE DILIP             1519578
193  47705  BURKULE PRATIBHA PANDURANG         1519579
194  20888  BURUJWALE SONAL SUBHASH          1519580
195  79497  CHATUR PRASANNA RAVINDRANATH        1519581
196  79699  CHAUDHARI ANAGHA NAMDEO          1519582
197  20084  CHAUDHARI ANUSHRI DINKAR          1519583
198  21192  CHAUDHARI BHAGAWAN PUNDALIK        1519584
199  21442  CHAUDHARI BHARAT DIPAK           1519585
200  19686  CHAUDHARI BHUSHAN PRABHAKAR        1519586
201  21252  CHAUDHARI BHUSHAN SURESH          1519587
202  19687  CHAUDHARI CHETAN ASHOKRAO         1519588
203  19688  CHAUDHARI CHETANA SHARAD          1519589
204  20907  CHAUDHARI DIPAK DNYANESHWAR        1519590
205  20516  CHAUDHARI DIPALI PRAKASH          1519591
206  46913  CHAUDHARI DIPTI FAKIRA           1519592
207  20988  CHAUDHARI GAYATRI RAMESH          1519593
208  84736  CHAUDHARI GEETA ASHOK           1519594
209  43723  CHAUDHARI GIRISH PURUSHOTTAM        1519595
210  21604  CHAUDHARI HEMLATA RAMESH          1519596
211  20479  CHAUDHARI JAYANT NILKANTH         1519597
212  20304  CHAUDHARI KAMLESH ASHOK          1519598
213  43544  CHAUDHARI KANTILAL ASHOK          1519599
214  85544  CHAUDHARI KUNDAN SHAMARAO         1519600
215  79874  CHAUDHARI LAXMAN DAGDU           1519601
216  79039  CHAUDHARI LEENA KISHOR           1519602
217  94166  CHAUDHARI MAHENDRA JAYARAM         1519603
218  20305  CHAUDHARI MAHESH ARVIND          1519604
219  79086  CHAUDHARI MANOJ TUKARAM          1519605
220  20085  CHAUDHARI NEHA ASHOK            1519606
221  34136  CHAUDHARI NIRMAL SURENDRA         1519607
222  84739  CHAUDHARI POONAM GANGADHAR         1519608
223  21254  CHAUDHARI PRASHANT DHARMA         1519609
224  20306  CHAUDHARI PRASHANT VIJAY          1519610
225  20629  CHAUDHARI PREMENDRA MADHUKAR        1519611
226  26100  CHAUDHARI PRITI JAYAVANT          1519612
227  21855  CHAUDHARI PRITI PUNA            1519613
228  20307  CHAUDHARI PRIYA PRABHAKAR         1519614
229  43413  CHAUDHARI RAHUL HEMRAJ           1519615
230  80033  CHAUDHARI RAJENDRA MADHUKAR        1519616
231  20086  CHAUDHARI RATNA ISHWAR           1519617
232  21255  CHAUDHARI RUPALI JAGANNATH         1519618
233  19914  CHAUDHARI SACHIN RAMESH          1519619
234  79088  CHAUDHARI SANDEEP UDDHAVRAO        1519620
235  19689  CHAUDHARI SHWETA BHASKAR          1519621
236  20087  CHAUDHARI SONALI CHANDRAKANT        1519622
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  21021  CHAUDHARI VILAS ANANDA           1519623
238  21098  CHAUDHARI YOGITA PANDURANG         1519624
239  19690  CHAUDHARI YUVARAJ EKNATH          1519625
240  19915  CHAUDHARY SUSHIL RAJSHEKHAR        1519626
241  19691  CHAUGHULE ABOLI ANIL            1519627
242  19692  CHAUK HARSHADA SUHAS            1519628
243  20309  CHAUK MANOJ ANIL              1519629
244  43563  CHAUOHARI SAVITA VAMAN           1519630
245  21821  CHAVADA MINA BHUENDRA           1519631
246  19693  CHAVAN AMOL UTTAMRAO            1519632
247  43765  CHAVAN ASHISH SUDHAKAR           1519633
248  19694  CHAVAN NAYANA ANAND            1519634
249  80902  CHAVAN NILESH ANKUSHRAO          1519635
250  19695  CHAVAN SAGAR LAXMINARAYAN         1519636
251  20218  CHAVAN YUVRAJ ASHOK            1519637
252  20517  CHAVHAN DIPEEKA EKNATH           1519638
253  19949  CHAVHAN KAILAS PUNAMCHAND         1519639
254  23133  CHAVHAN PALLAVI PURUSHOTTAM        1519640
255  21448  CHAVRE MAYUR SHRIPAD            1519641
256  21117  CHHAJED GAUTAMKUMAR NYALCHAND       1519642
257  19696  CHHAJER RAHUL RATANLAL           1519643
258  20518  CHIKHALKAR SUVARNA RAJENDRA        1519644
259  84875  CHIRMADE PARESH KANTILAL          1519645
260  21193  CHITODKAR ASHVINI VISHWAS         1519646
261  20267  CHOPADA NILESH PRAVIN           1519647
262  19950  CHOPADE PANKAJ RAVINDRA          1519648
263  20313  CHOPADE VILAS ICHHARAM           1519649
264  19697  CHOPDA VISHAL RAJENDRA           1519650
265  20089  CHOPDAWALA FARIDA ASGARALI         1519651
266  21450  CHOTMURADA KHUSHBU ANILDATT        1519652
267  47712  CHOURASIYA SANDEEP SAMERJEET        1519653
268  20519  CHOURASIYA SHEFALI RAJKUMAR        1519654
269  20316  CLIVE CLEMENT JINIA            1519655
270  20317  CYRIL STANLEY MORRIS            1519656
271  20090  DAGA NAMRATA RAJENDRA           1519657
272  78797  DAHAD KAVITA DEELIP            1519658
273  19698  DAHAD MRUNAL NAVINCHANDRA         1519659
274  20091  DAHAD PRITI GANPATI            1519660
275  84743  DAKALIYA UJWALA RANIDAS          1519661
276  79796  DALAL CHETANA KAMAL            1519662
277  85224  DALAL SHWETA KAMALKISHOR          1519663
278  20926  DANDAGAVAL KISHOR BHASKAR         1519664
279  21693  DATIR MANISH SATISH            1519665
280  80363  DATIR RAHUL PRAKASH            1519666
281  23467  DAVE SHWETA JAYESHKUMAR          1519667
282  20320  DAVID THERESA BENJAMIN           1519668
283  20321  DAYAMA NIRMAL RAJENDRA           1519669
284  20264  DAYMA RAHUL KISHOR             1519670
285  20322  DEO SAMRUDHI RAJIV             1519671
286  20723  DEO SONALI PRAKASH             1519672
287  20770  DEOKAR NIVEDITA ASHOK           1519673
288  43509  DEOLE DHANASHRI ASHOK           1519674
289  86002  DEORE ASHWINI VASANT            1519675
290  84489  DEORE PRASHANT SUBHASH           1519676
291  21453  DEORE RUPALI ASHOK             1519677
292  21454  DEORE SARIKA BALWANT            1519678
293  21260  DESHMUKH KEDAR VISHNU           1519679
294  21620  DESHMUKH MAHESHKUMAR CHANDRASHEKHAR    1519680
295  80603  DESHMUKH RENUKA ARUN            1519681
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  21458  DESHPANDE JANHAVI SHARADCHANDRA      1519682
297  21024  DESHPANDE PALLAVI JAYPRAKASH        1519683
298  20772  DESHPANDE SARANG MANGESH          1519684
299  19953  DEVARALE AVINASH SURESH          1519685
300  20908  DEVARE BHUSHAN DATTATRAY          1519686
301  20325  DHAKE NILESH ASHOK             1519687
302  21649  DHAMANE BHAGYASHRI ARUN          1519688
303  23273  DHAMANE JITENDRA VASANTRAO         1519689
304  85074  DHANDE PALLAVI DHANRAJ           1519690
305  61866  DHANDE PRATIMA MADHUKAR          1519691
306  20220  DHANKE SHRIKANT DAYARAM          1519692
307  21460  DHARMADHIKARI ASHVINI AVINASH       1519693
308  20095  DHINGRA MANISHA SATPAL           1519694
309  20096  DHIVARE SNEHAL ASHOK            1519695
310  21822  DHOBI VAISHALI BANSILAL          1519696
311  34143  DHOKRAT SUVARNA KARBHARI          1519697
312  20221  DHOOT ROHIT ARUN              1519698
313  85710  DHULIAWALA SHIRIN ABDULKADIR        1519699
314  43418  DHUPPAD GAURAV DILIP            1519700
315  19281  DIALANI SONA MOOLCHAND           1519701
316  84945  DINESH G YADAV F/N GANESH BHAIYALAL    1519702
317  21461  DIXIT PRANITA PRAMOD            1519703
318  43473  DONGARE DEVENDRA GOVINDRAO         1519704
319  21262  DOSHI PRASHNEEL JAYESH           1519705
320  21263  DOSHI PRATIK VIRESH            1519706
321  43565  DSOUZA ANNABELL JOSEPH           1519707
322  84948  DSOUZA NOORAPAULINAJACNTA CLEMENTROLAND  1519708
323  20557  DUBEY PRIYA NARENDRA            1519709
324  19704  EZZY HUZEFA MOHAMMEDHUSSAIN        1519710
325  20927  FALAK MANOJ KESHAV             1519711
326  20047  FALAK RAVINDRA YOGIRAJ           1519712
327  19918  FALAK SHARAD SOPAN             1519713
328  21463  FALKE KALPANA NAMDEO            1519714
329  20775  FATANGARE NITIN BALASAHEB         1519715
330  19705  FATEH FAIYAZ SHABBIR            1519716
331  79283  FULPAGARE RUPALI PRABHAKAR         1519717
332  19954  FUSE GANESH SHRIKRUSHNA          1519718
333  23091  GADE PARESH AVINASH            1519719
334  80373  GAJENDRAGADKAR DEEPASHREE SHYAMKANT    1519720
335  84493  GALA HARNISH JAYANTILAL          1519721
336  19707  GALPHADE DIPTI SURESH           1519722
337  19708  GANDHI DHARA ASHWINKUMAR          1519723
338  19709  GANDHI VINAY RAJENDRA           1519724
339  23435  GARALE MUKESH VIJAY            1519725
340  20331  GARIMA SRIVASTAVA F/N VIPIN KUMAR SRIVAS  1519726
341  20521  GARKHEDKAR AMRUTA SADASHIV         1519727
342  19710  GAUTAM ANAND KESHAV            1519728
343  21694  GAVIT DEEPAK DAMU             1519729
344  21468  GAWALI YOGITA HANUMAN           1519730
345  20097  GEHI UMA VASUDEV              1519731
346  20098  GHODESHWAR VAISHALI VIKRAM         1519732
347  20333  GHODKE SANDIP RAMESH            1519733
348  43421  GHOGARE NITIN NARAYAN           1519734
349  20265  GHORPADE HARSHAL GAJANAN          1519735
350  20334  GHOSH NAVIN K               1519736
351  21070  GHULE SHARADA MANIKRAO           1519737
352  80377  GHUNDIYAL AVINASH RAMESHLAL        1519738
353  21470  GHUNDIYAL HARSHKANTA RAMESHLAL       1519739
354  20335  GHURKA POOJA VINOD             1519740
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  85648  GIRI RAHUL SURESH             1519741
356  19711  GIRJAPURE UDAY PANDURANG          1519742
357  19712  GORE ABHAY PRAKASH             1519743
358  19713  GOUR AMARSINGH KUWARSINGH         1519744
359  21824  GUJARATHI NEHA VIJAYALAL          1519745
360  20991  GUJARATHI PRASHANT ARUNKUMAR        1519746
361  21473  GUJARATHI RADHA RAMESH           1519747
362  21265  GUJRATHI RUPAL SATISH           1519748
363  84653  GULVE SAMEER SUBHASH            1519749
364  19714  GUND PRABHAKAR GANGADHAR          1519750
365  86164  GUPTA CHANCHAL RADHESHAM          1519751
366  81160  GUPTA GULSHAN HARINARAYN          1519752
367  20522  GUPTA SHARDA BAJRANG            1519753
368  19715  GUPTA SIDDHARTH RAJKISHORE         1519754
369  19716  GURAV DIPALI VASUDEO            1519755
370  43797  GURAV GANESH NANDKUMAR           1519756
371  43567  GURAW YOGITA DATTATRAY           1519757
372  86054  HAKIMI MURTAZA SHABBIRHUSAIN        1519758
373  19718  HARESHWAR AMRITA RAJENDRA         1519759
374  20099  HARIMKAR DHANASHRI VASUDEO         1519760
375  79514  HARJANI VIKAS SURESH            1519761
376  43568  HASRANI ANITA MANOHARLAL          1519762
377  20777  HATKAR VAISHALI RUPCHAND          1519763
378  20337  HEDA SHRIKANT MADHUSUDAN          1519764
379  43569  HIRODKAR GIRISH PRABHAKAR         1519765
380  21121  HIVARE KAVITA LILADHAR           1519766
381  20910  INGALE ATUL SUDHAKAR            1519767
382  43570  INGALE SATISH PRABHAKAR          1519768
383  19955  INGLE MOHAN VASUDEV            1519769
384  21266  IRSHAD AHMED MOHAMMAD FARUQ        1519770
385  20101  ISANE ARCHANA RAMESH            1519771
386  86171  JADHAV BHARAT SAJAN            1519772
387  21744  JADHAV CHANDRASHEKHAR HARISH        1519773
388  21122  JADHAV PRAMOD NATTHU            1519774
389  47838  JADHAV RAKESH DILIP            1519775
390  19956  JADHAV SANDIP SURESH            1519776
391  19719  JADHAV VIKRANT VIJAY            1519777
392  43612  JAGTAP JAYU SUBHASH            1519778
393  85372  JAIN ANAND MANGALCHAND           1519779
394  20102  JAIN ASHWINI PRAKASH            1519780
395  20103  JAIN BHAVANA BHARATKUMAR          1519781
396  19721  JAIN CHARULATA MANGALCHAND         1519782
397  21862  JAIN DEEPAK PRAKASHCHAND          1519783
398  21478  JAIN DHANAVANTI INDARCHAND         1519784
399  19722  JAIN DILIP JAYANTILAL           1519785
400  21479  JAIN DINESHKUMAR MANOHAR          1519786
401  79804  JAIN DIPAK SAROPCHAND           1519787
402  43511  JAIN HARSHA GANESHMAL           1519788
403  19723  JAIN ISHWAR RAJENDRA            1519789
404  19724  JAIN KAVITA RAJENDRA            1519790
405  19725  JAIN KHUSHBOO HARAKCHAND          1519791
406  46570  JAIN MANISH PARASMAL            1519792
407  21826  JAIN MANOJ ASHOKCHAND           1519793
408  19726  JAIN PAYAL DILIP              1519794
409  20104  JAIN PAYAL SURENDRA            1519795
410  86056  JAIN PEENALKUMAR HIRACHAND         1519796
411  80111  JAIN PRANALI VIRCHAND           1519797
412  19727  JAIN REENA PRAKASH             1519798
413  86058  JAIN REENAKUMARI GULABCHAND        1519799
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 8
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
414  86059  JAIN RUPALI ASHOK             1519800
415  80907  JAIN RUPESH KIRANKUMAR           1519801
416  21703  JAIN SANGITA MANILAL            1519802
417  19728  JAIN SARITA SUVALAL            1519803
418  43660  JAIN SEJAL CHHATRAPATI           1519804
419  92489  JAIN SHITAL ASHOKKUMAR           1519805
420  19238  JAIN SONAL SUDHIR             1519806
421  21863  JAIN SONALI SAHEBCHAND           1519807
422  21486  JAIN SUNNY SATISH             1519808
423  21487  JAIN SWITI RAJMAL             1519809
424  20341  JAIN TANUJA RAMESH             1519810
425  20105  JAIN VAISHALI MADANLAL           1519811
426  21269  JAISWAL AMIT DINESHCHANDRA         1519812
427  78829  JAISWAL AMRITA VILAS            1519813
428  19881  JAISWAL ASHISHKUMAR YUWARAJ        1519814
429  21704  JAISWAL DHIRAJ JAGADISH          1519815
430  21270  JAJU SNEHA RADHESHYAM           1519816
431  20106  JAKHETE KAVITA SUBHASH           1519817
432  19729  JAKHETE SHRADDHA HEMANT          1519818
433  80632  JALUKAR HARSHADA YASHWANT         1519819
434  20523  JANGALE TANUJA PRAMOD           1519820
435  20342  JARIWALA SAJEDA SAIFUDDIN         1519821
436  20525  JAWARE PRIYANKA DNYANDEO          1519822
437  13016  JOSHI AMOL PRABHAKAR            1519823
438  85547  JOSHI ASHVINI ARUN             1519824
439  20107  JOSHI ASHWINI ARUN             1519825
440  19731  JOSHI BHAKTI SUDHIR            1519826
441  43769  JOSHI BHALCHANDRA CHINTAMAN        1519827
442  20343  JOSHI JAYA KANTILAL            1519828
443  79106  JOSHI KAVITA CHINTAMAN           1519829
444  85376  JOSHI KUNAL SHAMKANT            1519830
445  20226  JOSHI MADHAVI VIJAY            1519831
446  21490  JOSHI MAHENDRA SUBHASH           1519832
447  21271  JOSHI MONALI DILIP             1519833
448  19732  JOSHI PARESH SHIRISH            1519834
449  19957  JOSHI PRANAV PRAMOD            1519835
450  20108  JOSHI PRIYA NIRMAL             1519836
451  46577  JOSHI SANDEEP RAJENDRA           1519837
452  20182  JOSHI SANDHYA ARUN             1519838
453  20891  JOSHI SANGEETA PRAKASH           1519839
454  20109  JOSHI SAYALI SANJAY            1519840
455  21494  JOSHI SUNITA RAVINDRA           1519841
456  20448  JOSHI VISHAL PRABHAKAR           1519842
457  20344  KABARA BHUSHAN LAXMINRAYAN         1519843
458  20110  KABARA SHEETAL RAVINDRA          1519844
459  20111  KABRA AMRITA NAREDRAKUMAR         1519845
460  43771  KABRA KAMLESH SURESHCHANDRA        1519846
461  20345  KABRA MITTAL VIJAYKUMAR          1519847
462  84957  KABRA SHITAL VIJAYKUMAR          1519848
463  46933  KADAM DIPTI PRASAD             1519849
464  20254  KADAM RAKESH LAXMAN            1519850
465  20347  KAKADE DEEPAK JANKIRAM           1519851
466  19733  KALE PUSHKAR SATISH            1519852
467  20348  KALE RAHUL HEMANT             1519853
468  20349  KAMINI DAMADE F/N RAJENDRAPRASAD DAMADE  1519854
469  19735  KANKARIYA ANUJA ABHAY           1519855
470  19736  KANKARIYA KAPILKUMAR ASHOKCHND       1519856
471  21497  KANT DHANSHREE MOHAN            1519857
472  84509  KARDA POONAM CHETANDAS           1519858
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 9
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
473  26572  KARLAWALA HAMIDA HUSENI          1519859
474  43845  KARLE SHITAL MADHAVRAO           1519860
475  20116  KARNAVAT PAYAL PRAFULCHAND         1519861
476  20352  KARSALE MANMOHANKRUSHNA LAXMAN       1519862
477  21679  KASAR GITANJALI BHATU           1519863
478  85467  KASAR NILESH SUBHASH            1519864
479  20227  KASAR SAPANA PRAKASH            1519865
480  21272  KASAR SONALI VISHNU            1519866
481  13023  KASLIWAL CHETEN PRAKASH          1519867
482  19646  KATALARI ALIASGAR MAZAHARHUSEN       1519868
483  19738  KATARIA POOJA SURESH            1519869
484  20117  KATARIYA KOMAL NARENDRAKUMAR        1519870
485  21273  KATARIYA PANKAJ MAHENDRA          1519871
486  85096  KATKAR MRUDULA VITTHAL           1519872
487  20665  KAVISHWAR CHETANA RAVINDRA         1519873
488  20666  KAVISHWAR HIMGAURI RATNAKAR        1519874
489  46582  KEDAR POONAM BHAGWAT            1519875
490  20911  KHACHANE VIJAY RAMCHANDRA         1519876
491  20354  KHADASE SANDIP YASHWANT          1519877
492  43848  KHAIRNAR RAJESHWARI NAGU          1519878
493  80760  KHAIRNAR SAMEER ASHOK           1519879
494  43801  KHAIRNAR SANI SANJEEV           1519880
495  20118  KHAIRNAR SHEETAL SHAMRAO          1519881
496  19739  KHAMKAR VAISHALI SANTOSH          1519882
497  43515  KHAN YASMEEN MOHSIN            1519883
498  21499  KHANDEKAR NITIN RAMBHAU          1519884
499  20601  KHANDELWAL HARISH RAMESH          1519885
500  21126  KHANDELWAL NEHA SHYAMSUNDAR        1519886
501  21275  KHANDELWAL PRITESH OMPRAKASH        1519887
502  21276  KHANDELWAL SONIYA RADHESHAM        1519888
503  20697  KHANDERIA PRATIK SATISH          1519889
504  20119  KHANWALE VASANTI DILIP           1519890
505  21706  KHANWANI DEEPA MANOHAR           1519891
506  43573  KHARARE MADHURI BHAGAWAN          1519892
507  43663  KHAROTE PRASHANT RAMESH          1519893
508  21707  KHATIK ARUN GULAB             1519894
509  21827  KHEMANI DIPALI UDDHAVADAS         1519895
510  20355  KHETTI HUSSAIN MOIZ            1519896
511  20528  KHEWALKAR YOGITA ANNAJI          1519897
512  43772  KHIVSARA BHUSHAN RAJENDRA         1519898
513  21500  KHIVSARA SHUBHANGI CHANDMAL        1519899
514  21084  KHODAPE SHARAD PANDURANG          1519900
515  20356  KHONDE MANOJ RAJENDRA           1519901
516  20121  KHOTE SHRADDHA VILAS            1519902
517  21502  KOCHAR DARSHANA SHANTILAL         1519903
518  19742  KOCHAR POOJA PAVANKUMAR          1519904
519  21277  KOCHER ROHIT PUNAMCHAND          1519905
520  21033  KOLATE PANKAJ MITHARAM           1519906
521  19883  KOLHE KUNDAN RAMESH            1519907
522  19960  KOLHE YOGESH SUDHAKAR           1519908
523  20123  KOLHE YOGITA SUDHAKAR           1519909
524  43716  KOLI JYOTI RAMCHANDRA           1519910
525  19743  KONDODI RASHMI RAVINDRAN          1519911
526  21653  KORADE PRIYANKA SHRAVAN          1519912
527  20124  KOTAKAR DIPALI PRAKASH           1519913
528  19964  KOTECHA MITHUN MANOJ            1519914
529  20667  KOTHARI BHAVIKA PRAVIN           1519915
530  20669  KOTHARI MEGHA BIPIN            1519916
531  21504  KOTHAWADE LAXMIKANT SURESH         1519917
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 10
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
532  21658  KOTHAWADE PRIYANKA PRABHAKAR        1519918
533  20357  KOTWAL LOKESH RAVINDRA           1519919
534  84961  KSHATRIYA DEEPAK NATHU           1519920
535  21279  KSHIRE RUCHA CHANDRAKANT          1519921
536  19922  KSHIRSAGAR SANDEEP PRAKASH        1519922
537  19744  KUDAL SANDEEP DIGAMBAR           1519923
538  84517  KUDE SWAPNIL BHALCHANDRA          1519924
539  20358  KULKARNI ALOK SATISH            1519925
540  20893  KULKARNI AMIT MADAN            1519926
541  19745  KULKARNI ANAND ASHOK            1519927
542  20359  KULKARNI AVANI SATISH           1519928
543  19746  KULKARNI BHAGYASHREE MOHINIRAJ       1519929
544  84366  KULKARNI DHAVAL SUDHIR           1519930
545  19747  KULKARNI GANESH MANMOHAN          1519931
546  78857  KULKARNI GAURAV VIKAS           1519932
547  19748  KULKARNI GAURI MUKUND           1519933
548  79957  KULKARNI NILESH ASHOK           1519934
549  20912  KULKARNI NITA SUNIL            1519935
550  21511  KULKARNI RUPALI SHYAMKANT         1519936
551  19750  KULKARNI SWAPNIL BANDU           1519937
552  19965  KULKARNI VIJAY SHASHIKANT         1519938
553  79958  KUMAVAT SEEMA SAHEBRAO           1519939
554  79959  KUMAVAT VINOD SAHEBRAO           1519940
555  80396  KUNDAL DHANUKA DEV             1519941
556  85739  KUTE PRASHANT VASANT            1519942
557  85377  LAD DIPESH GIRISHLAL            1519943
558  19751  LAD RAHUL PUNDLIK             1519944
559  19752  LADDHA NILESH OMPRAKASH          1519945
560  86063  LAHOTI KOMAL BALKRISHANA          1519946
561  19753  LAHOTI NAMRATA RAJENDRA          1519947
562  20529  LAHOTI PRIYANKA DILIP           1519948
563  19754  LALWANI NITU BHAGWANDAS          1519949
564  20126  LALWANI RINA KANHAIYALAL          1519950
565  20127  LALWANI VIDYA RAMCHANDRA          1519951
566  21281  LATIF HUSAIN MOHAMMAD VAKIL        1519952
567  13356  LINGDE ASHISHKUMAR VASANT         1519953
568  19755  LODHA SUMEET VIJAYKUMAR          1519954
569  43549  LOHAR AMIT RAMESH             1519955
570  19926  LOHAR DHIRAJKUMAR NAMDEO          1519956
571  43578  LOKHANDE NILESH ASHOK           1519957
572  20229  LONDHE MANISH SHANKAR           1519958
573  20670  LULLA SIMA RAMESHLAL            1519959
574  21196  MAHADIK GANESH DILIP            1519960
575  19970  MAHAJAN DEEPAK NAMDEO           1519961
576  85437  MAHAJAN GAURAV GANESH           1519962
577  47477  MAHAJAN GIRISH RAVINDRA          1519963
578  85666  MAHAJAN HIRALAL SHAMARAO          1519964
579  20129  MAHAJAN JAISHRI JAGANNATH         1519965
580  19971  MAHAJAN KHUSHAL GOPAL           1519966
581  21197  MAHAJAN NITEEN ANANDA           1519967
582  20023  MAHAJAN PANKAJ BHANUDAS          1519968
583  20671  MAHAJAN PANKAJ PREMSING          1519969
584  20130  MAHAJAN POONAM RAGHUNATH          1519970
585  20672  MAHAJAN RAHUL MADHUKAR           1519971
586  19759  MAHAJAN RITESH CHANDRAKANT         1519972
587  20947  MAHAJAN RUPALI SHIVDAS           1519973
588  21198  MAHAJAN SANDIP BHASKAR           1519974
589  20364  MAHAJAN VEENA ANIL             1519975
590  26295  MAHAJAN VIJAY BHAGAWAT           1519976
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 11
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
591  21200  MAHAJAN VIJAY DINAKAR           1519977
592  19760  MAHAJAN VIVEKANAND DAYARAM         1519978
593  47661  MAHAJAN YOGESH PARASHARAM         1519979
594  80654  MAHALE DIPAK CHANDRAKANT          1519980
595  21127  MAHALE PURUSHOTTAM SHRIRAM         1519981
596  85480  MAHALE RAJENDRA BHAGWAN          1519982
597  21866  MAHESHWARI BHUSHAN BADRILAL        1519983
598  20131  MAHESHWARI PRIYA OMPRAKASH         1519984
599  85949  MALHOTRA BHAVNA SUNILKUMAR         1519985
600  20948  MALI DEEPAK RAJARAM            1519986
601  20186  MALI SMITA DEVIDAS             1519987
602  80115  MALPURE RUPALI KASHINATH          1519988
603  20231  MANDORE AMOL JAYPRAKASH          1519989
604  19762  MANDORE LEENA DILIP            1519990
605  20133  MANDORE POOJA PRADIP            1519991
606  78877  MANDORE SUNNY SHRIKANT           1519992
607  19973  MANE MANOJ RAMCHANDRA           1519993
608  21745  MANGALANI SONI MANOHARLAL         1519994
609  20366  MANISH LAXMANDAS RATNANI          1519995
610  20367  MANJANI RENU RAMESHLAL           1519996
611  20368  MANJANI VARSHA RAMESHLAL          1519997
612  43431  MANTRI ARPIT NAVINCHANDRA         1519998
613  18374  MANTRI GUNALI PRAKASH           1519999
614  20134  MANTRI TRUPTI KISHOR            1520000
615  20232  MANUDHANE SNEHA KISHOR           1520001
616  20269  MANUDHANE SUPRIYA KISHOR          1520002
617  19763  MANUDHANE VAISHALI ASHOK          1520003
618  20372  MANWANI BARKHA ASHOK            1520004
619  84775  MARATHE ASHA BANSILAL           1520005
620  21713  MARATHE PRAMOD SAHEBRAO          1520006
621  20233  MARATHE PREMRAJ BHANUDAS          1520007
622  21518  MARATHE RAKESH MANOHAR           1520008
623  80992  MEENA PRITEE RAMDHAN            1520009
624  21919  MEHATA NEHA SUBHASHCHANDRA         1520010
625  80402  MEHTA PUNIT VASUDEV            1520011
626  79545  MENDKI GAYATRI PURUSHOTTAM         1520012
627  20951  MENE RADHIKA SUBHASH            1520013
628  19765  MENOTHUMATIL DENCY JOY           1520014
629  21714  MERCHANT HUSAIN ZAHED           1520015
630  86066  MERCHANT MUSTAFA HUSENIBHAI        1520016
631  78884  MHASKAR ARCHANA MANOHAR          1520017
632  80533  MISTARI VISHAL HARI            1520018
633  21284  MODI NAVNEET GOPAL             1520019
634  20234  MOGARE ATUL DILEEP             1520020
635  19766  MOGHE DIPASHRI SUHAS            1520021
636  20373  MOHRIL SAGAR DATTATRAY           1520022
637  20135  MOMAYA HARSHA RAMESH            1520023
638  21519  MORANAKAR PRASHANT SAHADU         1520024
639  20953  MORE BHUSHAN GANESH            1520025
640  19767  MORE HARSHLATA NAMDEO           1520026
641  84778  MORE MANISHA ANANTRAO           1520027
642  21521  MORE MONALI SHANTARAM           1520028
643  21522  MORE NILESH GORAKH             1520029
644  80822  MORE RAMESH TARACHAND           1520030
645  20954  MORE SWAPNITA VIJAY            1520031
646  19768  MORE TUSHAR SHASHIKANT           1520032
647  19769  MORE UMESH NANDKUMAR            1520033
648  21609  MORE YOGESH TUKARAM            1520034
649  19974  MOTE SHWETA MANOHAR            1520035
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 12
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
650  19975  MUDHADA ANAND MAHENDRAKUMAR        1520036
651  19976  MUJAWAR JABIR AHEMAD SHAKIL AHEMAD     1520037
652  20136  MULE BHAKTI SUDHIR             1520038
653  43518  MULEY PRAJAKTA DHANANJAY          1520039
654  19770  MULLA MOIZ ARIFHUSAIN           1520040
655  21525  MUNDADE KOMAL SHANTILAL          1520041
656  21287  MUNOT AMIT CHANDMAL            1520042
657  19316  MUNOT VISHAL CHANDMAL           1520043
658  78890  NAGANE BIPINCHANDRA BABANRAO        1520044
659  20235  NAGDA HARSHIKA ASHOK            1520045
660  19771  NAGDA TANVI KISHORE            1520046
661  20374  NAGRANI AMIT ASHOK             1520047
662  20791  NAGRE NISHA NARHARI            1520048
663  43613  NAGRE SANGEETA BABURAO           1520049
664  20138  NAHALE SEEMA UTTAM             1520050
665  21288  NAHAR ABHISHEKH DHANSUKH          1520051
666  21715  NAHAR SWEETY MANSUKHLAL          1520052
667  85792  NAIK ABHIJIT VILAS             1520053
668  26423  NAIK AMOL GIRISH              1520054
669  86172  NAIK DEVENDRA ANANT            1520055
670  13049  NAIK DIPAK RAMCHANDRA           1520056
671  21526  NAIK JAGDISH JAISING            1520057
672  79123  NAIK KAPIL LAXMIKANT            1520058
673  80465  NAIK KETAKI CHANDRAKANT          1520059
674  78891  NAIK PRAJAKTA PRAKASH           1520060
675  21717  NAIK PRASHANT ASHOK            1520061
676  23346  NAIK PRITESH ARVIND            1520062
677  19046  NAIK SWATI ASHOK              1520063
678  20375  NAIR AJAY GOPAL              1520064
679  21909  NAJIYABI SHAIKH HUSANOODIN         1520065
680  19772  NANDEDKAR AMBRISH NANDKUMAR        1520066
681  23104  NANDEDKAR PRAKASH EKNATH          1520067
682  43433  NANDODE SONALI SURESH           1520068
683  19773  NAPTE DEVYANI RAMDAS            1520069
684  21528  NARALE DINESH VASANT            1520070
685  20236  NARKHEDE NANDKISHOR DIGAMBAR        1520071
686  19774  NARKHEDE PRAFULL ASHOK           1520072
687  20534  NARWADE KAVITA ASHOK            1520073
688  43585  NAVAGALE SWAPNALI DIVAKAR         1520074
689  19775  NAVAL SUPRIYA NARESH            1520075
690  43586  NAVGALE ABHIJIT PRABHAKAR         1520076
691  20675  NAVSARIKAR TEJESH RAJENDRA         1520077
692  20913  NEHETE HARSHA PRAKASH           1520078
693  43536  NEHETE HEMANT NARAYAN           1520079
694  43434  NEHETE PUSHKAR PRAKASH           1520080
695  43639  NEHETE SACHIN JAGANNATH          1520081
696  23106  NEHETE SANJAY PRABHAKAR          1520082
697  43519  NEHETE VAISHALI GOVIND           1520083
698  21529  NEMADE APARNA NIVRUTI           1520084
699  19776  NEMADE CHETAN PRAMOD            1520085
700  21356  NEVE PANKAJ PRABHAKAR           1520086
701  19779  NEVE RAHUL RAJENDRA            1520087
702  20237  NHAYADE VILAS RAGHUNATH          1520088
703  21774  NIKAM DIPAK BHIKA             1520089
704  79126  NIKAM RAVINDRA SUKALAL           1520090
705  19780  NIMBALE SUNIL MADHUKAR           1520091
706  20792  NIMBALKAR SMITA DILIPRAO          1520092
707  22139  NIVEDITA BHAT F/H D R BHAT         1520093
708  13237  NOOR MOHAMMAD ABDUL REHMAN         1520094
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 13
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
709  21533  ODHEKAR AMRUTA VITTHAL           1520095
710  21290  OSWAL VARSHA AASKARAN           1520096
711  21535  OTARI DIPALEE RAMCHANDRA          1520097
712  19781  OZA GEETA HEMANT              1520098
713  21536  OZA SANGITA UCHHALAL            1520099
714  20453  PACHPANDE ASHISH RAJENDRA         1520100
715  21937  PADAVI UMESH GANGARAM           1520101
716  86067  PADVI GITANJALI YASHWANT          1520102
717  20997  PAGARIYA VIJAY AJAY            1520103
718  34395  PAKHALE RUPALI RAMESH           1520104
719  84532  PALAN RAHUL CHANDRAKANT          1520105
720  21223  PALATSHAHA VIKRANT DEVIDAS         1520106
721  78902  PALVE VIRENDRA KADU            1520107
722  20376  PAMNANI VEENA SANTOSH           1520108
723  85877  PANCHABHAI MANGESH SUBHASH         1520109
724  20238  PANDAV YOGESH RAMESH            1520110
725  20377  PANDE ARVIND DURGASHANKAR         1520111
726  43537  PANDE KUNAL PRAKASH            1520112
727  21292  PANDIT NEHA SHARAD             1520113
728  19783  PANDIT PRITI RAMDEV            1520114
729  43439  PANGRIYA GAURAV ANIL            1520115
730  20677  PANJAWANI MANISH VIJAYKUMAR        1520116
731  21720  PANJAWANI RITA NIZARALI          1520117
732  21721  PARDESHI AMITKUMAR MOHANSHING       1520118
733  19784  PARDESHI PRASHANT NATHUSINH        1520119
734  79965  PARDESHI PRAVIN PRATAP           1520120
735  19049  PARDESHI RAKESH PREMSING          1520121
736  21043  PARDESHI SHITAL GOKULSING         1520122
737  20794  PARDESHI SHRADDHA SUBHASHSING       1520123
738  43489  PARDESHI VISHAL PURAN           1520124
739  20699  PAREKH AMITA PRAKASHCHAND         1520125
740  19785  PARGAONKAR HRISHEEKESH MADHAV       1520126
741  18404  PARIHAR VIKRAM KIRANSINH          1520127
742  20536  PARMAR ANMOL VIJAYSINGH          1520128
743  20189  PARPYANI DEEPA DARSHANLAL         1520129
744  20537  PARSE HARSHALI MADHUKAR          1520130
745  21044  PARVATE GANESH VASANT           1520131
746  20712  PARVEJ MOHAMMAOALI AKBARALI        1520132
747  19427  PATEL BALKRISHNA T SAMADI         1520133
748  47969  PATEL HEENA NATWARLAL           1520134
749  21294  PATEL HEMA VISHRAMBHAI           1520135
750  21541  PATEL LALIT NATWARALAL           1520136
751  21542  PATEL MAYA RAVJIBHAI            1520137
752  47480  PATEL MEHUL RAMESH             1520138
753  20379  PATEL SARIKA DHIRAJLAL           1520139
754  20380  PATEL SHITAL BHAGVAT            1520140
755  20727  PATHAK AMRITA LAXMIKANT          1520141
756  20713  PATHAK HARSHAL ARUN            1520142
757  20896  PATHAK KIRTEE ANIL             1520143
758  92397  PATHAK NILESH CHANDRAKANT         1520144
759  13240  PATHAK SONAL UDAY             1520145
760  20679  PATIL AJAY SURESH             1520146
761  20849  PATIL AMOL SAHEBRAO            1520147
762  19787  PATIL ANAND DILIP             1520148
763  20382  PATIL ANANDA BHASKAR            1520149
764  93659  PATIL ANITA BANSILAL            1520150
765  20851  PATIL APEKSHADEVI KRISHNARAO        1520151
766  20143  PATIL BHAGYASHREE NILKANTH         1520152
767  20538  PATIL BHARATI DINKAR            1520153
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 14
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
768  92515  PATIL BHAVESH ANANDRAO           1520154
769  13179  PATIL CHANDAN SOMA             1520155
770  79138  PATIL CHANDRASHEKHAR TUKARAM        1520156
771  20958  PATIL CHHAYA DEELIP            1520157
772  19788  PATIL DATTATRAYA SHRIRANG         1520158
773  80015  PATIL DEELIP GANGADHAR           1520159
774  21544  PATIL DEEPALI PUNDALIK           1520160
775  85796  PATIL DHANANJAY YOGENDRA          1520161
776  20701  PATIL DIPAK RAMESH             1520162
777  20492  PATIL DIPALI PRAMOD            1520163
778  20539  PATIL DIPALI SHANTARAM           1520164
779  19980  PATIL GAJENDRA SUPADU           1520165
780  84386  PATIL GANESH ANIL             1520166
781  19789  PATIL GANESH SHANKARRAO          1520167
782  21298  PATIL GAURAO PARMESHWAR          1520168
783  20795  PATIL GAURAV MADHUKAR           1520169
784  20635  PATIL HARISH JAGANNATH           1520170
785  20680  PATIL HARSHA BANSILAL           1520171
786  80016  PATIL HARSHAL PRAKASH           1520172
787  19791  PATIL HARSHAL SUDHAKAR           1520173
788  21927  PATIL HEMENT NAROTTAM           1520174
789  21205  PATIL JAYESH UTTAMRAO           1520175
790  20144  PATIL JAYSHRI DIGAMBAR           1520176
791  78916  PATIL JITENDRA BHAGWAT           1520177
792  86120  PATIL JYOTI ASHOK             1520178
793  20145  PATIL KALPANA NAMDEO            1520179
794  43641  PATIL LALITA RAMESH            1520180
795  43615  PATIL LATA RAMLAL             1520181
796  19792  PATIL LAXMIKANT DILIP           1520182
797  20540  PATIL LEENA HIRAMAN            1520183
798  86044  PATIL LEENA PURUSHOTTAM          1520184
799  85357  PATIL LILADHAR DINKAR           1520185
800  80995  PATIL MAHENDRA RAMESH           1520186
801  21138  PATIL MANOJ BALIRAM            1520187
802  85445  PATIL MANOJ RAGHUNATH           1520188
803  18765  PATIL MANOJKUMAR BANSI           1520189
804  20960  PATIL MEGHANA SURESH            1520190
805  20857  PATIL MINAKSHI SHIVAJI           1520191
806  84986  PATIL NAMRATA GHANASHYAM          1520192
807  20146  PATIL NANDABAI DNYANESHWAR         1520193
808  80668  PATIL NANDULAL SITARAM           1520194
809  85586  PATIL NILESH MADHUKAR           1520195
810  19981  PATIL NITIN AADHAR             1520196
811  85483  PATIL NITIN BHASKAR            1520197
812  19793  PATIL NITIN KRUSHNA            1520198
813  86123  PATIL PADMA KISHOR             1520199
814  85198  PATIL PALLAVI RAMESH            1520200
815  25783  PATIL PALLAVI SHARAD            1520201
816  43594  PATIL PANKAJ SUDHAKAR           1520202
817  20258  PATIL PARAG MAHENDRA            1520203
818  20636  PATIL PRADEEP GANESH            1520204
819  19889  PATIL PRAFULLA BHARAT           1520205
820  43493  PATIL PRANAV SANJAY            1520206
821  80201  PATIL PRASANNA SITARAM           1520207
822  19982  PATIL PRASHANT RAVINDRA          1520208
823  20961  PATIL PRASHANT UTTAMRAO          1520209
824  19983  PATIL PRASHANT VIJAYSING          1520210
825  19985  PATIL PRIYADARSHAN TUKARAM         1520211
826  47447  PATIL RAGINEE LAXMAN            1520212
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 15
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
827  21047  PATIL RAHUL KISAN             1520213
828  20385  PATIL RAJASHRI MADHUKAR          1520214
829  19795  PATIL RAJESH GOVIND            1520215
830  20241  PATIL RAJESH PRAKASH            1520216
831  20541  PATIL RASHMI PANDURANG           1520217
832  20962  PATIL RATNAPRABHA DATTATRAYA        1520218
833  19986  PATIL ROHAN BHANUDAS            1520219
834  20963  PATIL RUPALI VIKRAM            1520220
835  47885  PATIL SANDEEP ASHOK            1520221
836  20386  PATIL SANDIP RAVINDRA           1520222
837  20148  PATIL SANGITA PANDHARINATH         1520223
838  21548  PATIL SARITA MADHUKAR           1520224
839  21851  PATIL SAROJ SHARADRAO           1520225
840  20914  PATIL SAVITA PREMCHAND           1520226
841  20981  PATIL SHITAL JIJABRAO           1520227
842  20542  PATIL SHITAL SAKHARAM           1520228
843  21299  PATIL SMRUTI MADHUKAR           1520229
844  43751  PATIL SNEHALATA PRAKASH          1520230
845  19797  PATIL SOMNATH VITTHAL           1520231
846  19798  PATIL SONAL PRALHAD            1520232
847  20150  PATIL SONIYA SURYABHAN           1520233
848  19799  PATIL SUBHASH MADHUKAR           1520234
849  21000  PATIL SUCHITA RAVINDRA           1520235
850  20151  PATIL SUVARNA KRUSHNARAO          1520236
851  19800  PATIL SWAPNIL ARUN             1520237
852  43709  PATIL SWAPNIL LAXMAN            1520238
853  20387  PATIL SWAPNIL PRAVIN            1520239
854  19987  PATIL TUSHAR JAYAVANTRAO          1520240
855  23473  PATIL TUSHAR NAROTTAM           1520241
856  79148  PATIL UJWALA NANA             1520242
857  18379  PATIL UMESH SANTOSH            1520243
858  19801  PATIL UPENDRA GANESH            1520244
859  23059  PATIL VASANT BHANUDAS           1520245
860  19802  PATIL VILAS SARDARSING           1520246
861  20860  PATIL VISHAL VISHWANATH          1520247
862  19803  PATIL VIVEK PRAKASH            1520248
863  19804  PATIL VIVEK SUBHASH            1520249
864  86176  PATOLE DIPALI SHIWAJI           1520250
865  21143  PATWARI SAGAR JAGDISH           1520251
866  20966  PATWARI SARANG VIKAS            1520252
867  43743  PATWARI SHWETA PUNAMCHAND         1520253
868  13257  PAWAR AMITKUMAR VIJAYSINH         1520254
869  20243  PAWAR DEVENDRA SHASHIKANT         1520255
870  20389  PAWAR DNYANESHVAR PANDURANG        1520256
871  21055  PAWAR JAYASHRI PANDIT           1520257
872  23395  PAWAR JAYESH SURESH            1520258
873  21300  PAWAR MRINALKUMAR RAGHUNATH        1520259
874  84598  PAWAR PRATIK SATISH            1520260
875  20915  PAWAR YOGESH PANDIT            1520261
876  20391  PHALAK BHAVANA NARAYAN           1520262
877  47377  PHASE MAHESHWAR UTTAMRAO          1520263
878  20244  PINJARI JAVED MOHAMMAD SHAIKH       1520264
879  43625  POTADAR KIRANKUMAR PRALHAD         1520265
880  19807  POTDAR KALPESH CHANDRAKANT         1520266
881  19808  POTDAR PANKAJ RAMAKANT           1520267
882  92400  POWELL PATRICIA DONA GRENVILLE       1520268
883  19891  PRABHUDESAI MANASI SHEKHAR         1520269
884  20543  PRIYANKA SHARMA F/N RAJENDRA PRASAD SHARMA 1520270
885  21553  PUNJABI MANJITKAUR KARNALSINGH       1520271
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 16
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
886  34587  PURANIK MADHURI MAHENDRA          1520272
887  20967  PURANIK MRUNAL SHRIKANT          1520273
888  48151  PURANIK SAUDNYA RAJENDRA          1520274
889  26623  PURANIK SUMNIMA RAJENDRA          1520275
890  21869  PURANIK SWAPNIL RAGHUNATH         1520276
891  20392  PUROHIT ADITI NANDLAL           1520277
892  19810  PURUSHOTTAM F/N PRABHAKAR PATIL      1520278
893  20544  PUSHPA LAMKUCHE F/N RAMESH KUMAR LAMKUCH  1520279
894  19624  RAGHUWANSHI MEENA SUMERSING        1520280
895  19811  RAJPUT BHAGAWANSING FULSING        1520281
896  20393  RAJSHREE YUVRAJ SAPKALE          1520282
897  19812  RAM NIRBHAYNARAYAN RAJNATH         1520283
898  21723  RAMIWALA MURTUZA SHABBIRBHAI        1520284
899  43495  RAMTEKE PANKAJ DIGAMBAR          1520285
900  20643  RAMTEKE SATISH JAGDISH           1520286
901  21555  RANA KOMAL VIJAY              1520287
902  19991  RANA SAMEER PRAKASH            1520288
903  85881  RANA SATYASHIL MOTILAL           1520289
904  21832  RANALKAR AMRUTA PRAVIN           1520290
905  20394  RANE BHAVNA CHINTAMAN           1520291
906  20154  RANE NISHA ASHOK              1520292
907  43719  RANE PALLAVI GIRDHAR            1520293
908  20245  RANE PUSHKAR BHASKAR            1520294
909  20031  RANE RAHUL VILAS              1520295
910  43835  RANE SHARADA SOMANATH           1520296
911  20396  RANE SUSHMA EKNATH             1520297
912  20397  RANE SWATI ARUN              1520298
913  43630  RANE VINAYAK RAVIKANT           1520299
914  20398  RATHI ANUSHRI ARUN             1520300
915  20155  RATHI KOMAL CHANDRAKANT          1520301
916  84716  RATHI SANDEEP RADHAKISHAN         1520302
917  20817  RATHOD RAVINDRA MAMRAJ           1520303
918  79569  RATHOD SHUBHANGI RAMESH          1520304
919  23366  RATHOD SUDAM AWARAJ            1520305
920  20399  RATNANI POOJA GAGANDAS           1520306
921  20156  RAUT RAJASHRI PANDURANG          1520307
922  86030  RAVATALE SHITAL UDESING          1520308
923  19813  RAWLANI SAVITA NANAKRAM          1520309
924  19907  RENUKA GIRIDHARILAL AGRAWAL        1520310
925  20400  RIYASAT F/N SHAKIR MOHD YUNUS       1520311
926  21303  RIZWANI RAJANI KAILASH           1520312
927  19814  RUNWAL GAUTAM ASHOK            1520313
928  21625  SAGADE MUKESH VIJAYKUMAR          1520314
929  21304  SAIFEE RASHIDA SHABBIRHUSAIN        1520315
930  21305  SAIFEE TASNEEM HASANALI          1520316
931  84717  SAITWAL MANGESH ARUN            1520317
932  43496  SAITWAL PRASHANT DAGAJI          1520318
933  43855  SALI RAHUL VINOD              1520319
934  19815  SALI SONALI GANESH             1520320
935  20686  SALUNKHE LAKSHMIKANT ARUN         1520321
936  18523  SANAS ROHINI MOHAN             1520322
937  20158  SANAS TRIPTI SURESH            1520323
938  21561  SANCHETI BHARATI SUBHASHCHAND       1520324
939  20730  SANCHETI BHUSHAN NAGARAJ          1520325
940  80559  SANCHETI KAVITA PRAKASHCHAND        1520326
941  19816  SANCHETI RASHMI ARUNKUMAR         1520327
942  20159  SANDANSHI SNEHAL DILIP           1520328
943  19817  SANDANSHIVE VISHAL RAJENDRA        1520329
944  43786  SANGATANI PUJA DHANRAJ           1520330
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 17
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
945  19818  SANGHAVI APURVA VINOD           1520331
946  26354  SANGTANI DEEPAK DHANRAJ          1520332
947  19819  SANGWIKAR PRASAD RAM            1520333
948  20402  SANJEEVKUMAR CHATURILAL CHANDRAKAR     1520334
949  19820  SANKLECHA PRIYANKA RAMESHCHAND       1520335
950  19892  SANKLECHA RUPESH RAMESHCHAND        1520336
951  21724  SANYASI DEEPAK SAKHARAM          1520337
952  20247  SAPKALE AMAR SUBHASH            1520338
953  84603  SAPKALE CHANDRAKANT PRAKASH        1520339
954  20546  SAPKALE DEVESHRI DEVIDAS          1520340
955  20403  SAPKALE NILESH SUBHASH           1520341
956  20804  SAPKALE YUVRAJ RAMESH           1520342
957  19893  SAPKAR SHVETA ARVIND            1520343
958  19821  SARAF CHETAN RAVINDRA           1520344
959  21807  SARAF DEEPALI PRAKASH           1520345
960  43720  SARAF DHANANJAY ASHOK           1520346
961  20160  SARAF SHRADHA DIVAKAR           1520347
962  21207  SARAF SUDHEER ARUN             1520348
963  19691  SATHE KHUSHAL CHANDRAKANT         1520349
964  20457  SATPUTE YOGESH ISHWARCHANDRA        1520350
965  21562  SAVANT REKHA SURESH            1520351
966  19822  SAYED NADIM MOHAMADALI           1520352
967  21306  SAYYAD SAMINA BASHIR            1520353
968  19823  SAYYED AZHAR MAHEMOOD           1520354
969  79769  SAYYED MOEEN ALI MOZAFFAR ALI       1520355
970  19824  SETHIA SUDHA RATANLAL           1520356
971  19825  SETHIA TARUN JETHMAL            1520357
972  20161  SETHIYA SAMTA NIRMALKUMAR         1520358
973  21307  SHAH AADITYA SUHAS             1520359
974  19895  SHAH ANISH SHARAD             1520360
975  21726  SHAH ARPITA KISHORKUMAR          1520361
976  23448  SHAH DHAVAL YOGESH             1520362
977  21973  SHAH DIPTIBEN AJEETBHAI          1520363
978  21727  SHAH KOMAL HEMANTKUMAR           1520364
979  21308  SHAH MOKSHA RAJENDRA            1520365
980  19826  SHAH NAVIL BHARAT             1520366
981  78952  SHAH NILESH VIJAY             1520367
982  20162  SHAH PRACHI KAMLESH            1520368
983  21309  SHAH PUNAM SURESH             1520369
984  21729  SHAH SEJAL KIRITKUMAR           1520370
985  20163  SHAH SHITAL SHARADCHANDRA         1520371
986  21310  SHAH TEJAS RAJENDRA            1520372
987  20687  SHAH VIDYA SATISH             1520373
988  21002  SHAHA GITAL BHARAT             1520374
989  21833  SHAHA PRIYANKA PRAKASH           1520375
990  43452  SHAHANE PRASHANT ASHOK           1520376
991  86077  SHAIKH MOHMED SHAHNAVAJ MEHMOOD      1520377
992  20460  SHAIKH SAMEER SHAIKH ABDUL         1520378
993  34473  SHAIKH SHAKIL HAROON            1520379
994  23115  SHAIKH VIKAR AKHTAR            1520380
995  19831  SHAMNANI EKTA CHANDERLAL          1520381
996  20731  SHARMA ANUPRIYA ARVIND           1520382
997  94192  SHARMA BABULAL GULABCHAND         1520383
998  19832  SHARMA DEVENDRA KUMAR JAGDISH       1520384
999  19833  SHARMA GAURAV SARVAJEET          1520385
1000  21974  SHARMA KAVITA SURESH            1520386
1001  21316  SHARMA POONAM BHIKCHAND          1520387
1002  21317  SHARMA RAKESHKUMAR PURUSHOTTAM       1520388
1003  23450  SHARMA SIDDESH GIRISH           1520389
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 18
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1004  20032  SHARMA SURAJ MOHAN             1520390
1005  78962  SHARMA YOGESH PRAKASH           1520391
1006  21318  SHETIYA BHARTI PRAKASHLAL         1520392
1007  21319  SHEWALE PRATIBHA DADAJI          1520393
1008  20164  SHEWALE SHILPA RAMESH           1520394
1009  20249  SHIMPI AMEY GOPAL             1520395
1010  21569  SHIMPI ANIL RAMESH             1520396
1011  85680  SHIMPI NILESH SUBHASH           1520397
1012  80697  SHIMPI POONAM HARISH            1520398
1013  20969  SHIMPI PRAMOD RAMESH            1520399
1014  19994  SHIMPI PRASHANT MUKUND           1520400
1015  19995  SHIMPI SAGAR SHRINIVAS           1520401
1016  20638  SHINDE CHANDRAHAS RAVINDRA         1520402
1017  20688  SHINDE SNEHAL PANDITRAO          1520403
1018  19834  SHINDE VARSHA NANDKISHOR          1520404
1019  20192  SHINKAR NISHA SUBHASH           1520405
1020  84802  SHIRKE AMRITA ARUN             1520406
1021  85361  SHIRODE YOGESH SURESH           1520407
1022  20033  SHIRSATHE PRASHANT DATTATRAYA       1520408
1023  21570  SHIRUDE AMRUTA RAMESH           1520409
1024  21571  SHIRUDE SACHIN DEVIDAS           1520410
1025  19836  SHIRUDE SUJATA SUBHASH           1520411
1026  20733  SHIRUDE VAISHALI PRAKASH          1520412
1027  20808  SHITOLE VINAYAK RAGHUNATH         1520413
1028  20571  SHRAVAGE VAIBHAV DATTATRAY         1520414
1029  17865  SHRAVAGI ASHVIN MANGALDAS         1520415
1030  21874  SHRAVGE BHUSHAN SHARAD           1520416
1031  43457  SHRAWAGI NINAD SHRIKRISHNA         1520417
1032  85055  SHRIVAS AJAY SHIVKUMAR           1520418
1033  20405  SHRUTI NAIR F/N P P SREERAMAN       1520419
1034  21574  SHUKLA DHANASHREE PRADIP          1520420
1035  19996  SHUKLA LAKEPRATAP RAVINDR PRASAD      1520421
1036  47530  SHUKLA SURAJKUMAR PADMAKAR         1520422
1037  34476  SIKANDER SHAEZAD HAROON          1520423
1038  21576  SINDHI SURAJKUMAR TULSIDAS         1520424
1039  19839  SINGH BIKRAM UPDESH PRASAD         1520425
1040  20689  SINGHAVI MAHAVIR HIRALAL          1520426
1041  19840  SIRWANI HARISH MANOHAR           1520427
1042  20865  SOHANI BHAGAWATI MOHANDAS         1520428
1043  20406  SOHANLAL BANSILAL PARDESI         1520429
1044  19841  SOLANKE RAHUL PRAKASH           1520430
1045  34478  SOLANKI POONAM BIPIN            1520431
1046  19842  SOMANI BHAVNA SUBHASHCHANDRA        1520432
1047  21731  SOMANI MADHU MURLIDHAR           1520433
1048  21146  SONAJE PANKAJ RAMESH            1520434
1049  43460  SONAR KALPESH MOHAN            1520435
1050  85211  SONAR MANOJ BHIKA             1520436
1051  19844  SONAR NILESH SUBHASH            1520437
1052  81170  SONAR NISHA ANIL              1520438
1053  79898  SONAR PRITI DILIP             1520439
1054  19846  SONAR SARIKA MADHUKAR           1520440
1055  84447  SONAR VISHAL SURYAKANT           1520441
1056  84403  SONAR VIVEK DINKAR             1520442
1057  21732  SONAVANE AJITEM BHASKAR          1520443
1058  79458  SONAWANE AMOL SHANTARAM          1520444
1059  20549  SONAWANE ARCHANA NAMADEV          1520445
1060  84901  SONAWANE ASHISH PANDHARINATH        1520446
1061  21733  SONAWANE ASHISH PURUSHOTTAM        1520447
1062  20250  SONAWANE ATUL SURESH            1520448
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 19
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1063  85199  SONAWANE CHANDRAKANT ATMARAM        1520449
1064  19847  SONAWANE CHARUSHEELA WAMAN         1520450
1065  21579  SONAWANE DHANANJAY SAHEBRAO        1520451
1066  80442  SONAWANE JAHNAVI DILIP           1520452
1067  19999  SONAWANE JITENDRA DEVIDAS         1520453
1068  85982  SONAWANE KAVITA PARASHRAM         1520454
1069  20409  SONAWANE KEDAR DASHRATH          1520455
1070  80756  SONAWANE MAHESH SUBHASH          1520456
1071  19938  SONAWANE MANISH ASHOK           1520457
1072  20410  SONAWANE PRAFULL PITAMBAR         1520458
1073  19848  SONAWANE RAHUL BALKRISHNA         1520459
1074  43602  SONAWANE SUSHIL DATTATRAYA         1520460
1075  43603  SONAWANE VIJAY BHIMRAO           1520461
1076  20000  SONAWANE VIKAS DEVIDAS           1520462
1077  23120  SONGIRE BABAN JAIRAM            1520463
1078  23264  SONGIRE HARSHALA DILIP           1520464
1079  19849  SONI GHANSHYAM RAMLAL           1520465
1080  19676  SONI PALAK JAGDISHCHANDRA         1520466
1081  20411  SONI YOGESH BHAGWANDAS           1520467
1082  43499  SOYANKE SUNIL SHALIK            1520468
1083  85003  SUNIL MATHEW F/N VERKEY          1520469
1084  85059  SURALKAR GANESH BHAGAWT          1520470
1085  19850  SURANA MOHIT PURANCHAND          1520471
1086  85511  SURANA MONALI PRAKASHCHAND         1520472
1087  43462  SURANA PIYUSH MAHENDRA           1520473
1088  20734  SURANA RAKHI MADANLAL           1520474
1089  85512  SURANA SONALI PRAKASHCHAND         1520475
1090  84805  SURAVADE SANGITA RAJADHAR         1520476
1091  21226  SURYAVANSHI KIRAN NILKANTH         1520477
1092  20809  SURYAWANSHI BHUSHAN AMRUT         1520478
1093  20272  SURYAWANSHI RAHUL SUBHASH         1520479
1094  21582  SURYAWANSHI SONALI DEVIDAS         1520480
1095  43820  SURYAWANSHI TRUPTI KASHINATH        1520481
1096  20735  SURYAWANSHI VIDYA PIRA           1520482
1097  21320  SURYAWANSHI YOGITA BHAIDAS         1520483
1098  80286  SUSHIR PRAMOD SHALIGRAM          1520484
1099  20413  SUTAR DEVRAJ SHALIKRAM           1520485
1100  20464  SUTAR MADHAVI VISHWAJIT          1520486
1101  20917  SUTAR VISHAL DATTU             1520487
1102  20415  SWETA PAL F/N NANDKISHORE         1520488
1103  19852  TADAVI YUNUS HAYATKHA           1520489
1104  48154  TALELE APARNA PRABHAKAR          1520490
1105  47047  TALELE ARCHANA PRABHAKAR          1520491
1106  21321  TATHED ANAND PARASMAL           1520492
1107  19853  TATIYA KOMAL HIRACHAND           1520493
1108  85122  TAWARE ARCHANA SUBHASH           1520494
1109  20417  TAYADE BHUSHAN KASHINATH          1520495
1110  85004  TAYADE MAHENDRA PREMCHAND         1520496
1111  20418  TAYADE MAHENDRA TUKARAM          1520497
1112  25519  TAYADE PRASHANT HANUMANT          1520498
1113  20419  TAYADE RAJU ASHOK             1520499
1114  20420  TAYADE RAVINDRA LALCHAND          1520500
1115  20421  TAYADE SAMATA PRAKASH           1520501
1116  20170  TAYADE UJWALA ARUN             1520502
1117  80848  THAKAR BHUMIKA MUKUND           1520503
1118  21148  THAKARE NIRMALSING RAMESH         1520504
1119  20691  THAKARE UMESHKUMAR BHASKARRO        1520505
1120  84406  THAKKAR ROBIN NARSHI            1520506
1121  20972  THAKOR PADMINI RANVIRSINH         1520507
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 20
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1122  84692  THAKUR GANESH ISHWAR            1520508
1123  21322  THAKUR VIJAY DILIP             1520509
1124  20422  THALANI MEENA ASHOK            1520510
1125  21323  THANAWALA MUFFADAL ASGERALI        1520511
1126  20034  THEPADE DINESH PRAVIN           1520512
1127  23243  THOKE GAUTAM KHANDU            1520513
1128  21876  THOMARE PRASHANT JAYANT          1520514
1129  20918  THOMBARE BHUSHAN RAGHUNATH         1520515
1130  85988  THORAT JYOTI BHIMRAO            1520516
1131  20002  THORAT NILESH KESHAV            1520517
1132  48014  THUSE AMOL NANDKUMAR            1520518
1133  80451  THUSE APARNA NANDKUMAR           1520519
1134  19854  TIWARI DIPESH VIJAY            1520520
1135  19855  TOSHNIWAL ANAND SUBHASH          1520521
1136  43754  TOTALE MAMATA SURESHCHANDRA        1520522
1137  85607  TOTALE VIVEK SHRINIVAS           1520523
1138  19856  TRIVEDI KHUSHBU VINODKUMAR         1520524
1139  20551  TUTE SAPANA BHALCHANDRA          1520525
1140  19857  UGALE YOGESH RAMESH            1520526
1141  21589  UMRANKAR BHAGYSHREE NARAYAN        1520527
1142  80452  UPADHYE SHEELA NATHURAM          1520528
1143  13102  UPASANI HITENDRA NARENDRA         1520529
1144  43527  VADNERE MINAL DILIP            1520530
1145  78982  VAIDYA ASHISH PRAKASH           1520531
1146  21685  VAIDYA DIPALI SUDHAKAR           1520532
1147  47781  VAIDYA KALPANA SURESH           1520533
1148  80778  VAIDYA MANDAR MAKARAND           1520534
1149  34189  VAIDYA PAVAN SUHAS             1520535
1150  19861  VALLECHA AMIT SANTOSH           1520536
1151  19862  VALLECHA DINESH ASHOKKUMAR         1520537
1152  21877  VALLECHA POOJA LAXMANDAS          1520538
1153  86035  VALVI BHAVANA SUBHASH           1520539
1154  21080  VARADE DEVENDRA SUDHAKAR          1520540
1155  20423  VARADE UMESH PADMAKAR           1520541
1156  20003  VARMA SANDIP SUBHASHCHANDRA        1520542
1157  84904  VASWANI GHANSHYAM KAMLESH         1520543
1158  20552  VATSALA LAXMANPRASAD            1520544
1159  21592  VENDE UJJWALA RUPCHAND           1520545
1160  20424  VERMA RASHMI RAVIKUMAR           1520546
1161  20064  VIBHANDIK HARSHAL SHARAD          1520547
1162  20004  VIBHANDIK KUNAL SHARAD           1520548
1163  84905  VISHAL NIGAM F/N VINOD KUMAR        1520549
1164  85774  VISPUTE PRABODH BALKRUSHNA         1520550
1165  43607  VISPUTE SHEKHAR SHANTARAM         1520551
1166  19349  VITTHALA DAMODAR BHAGUBHAI         1520552
1167  79393  VYAS RACHANA MAHENDRA           1520553
1168  19863  VYAS RAHUL OMPRAKASH            1520554
1169  19864  VYAS RAVI BHAGWANDAS            1520555
1170  80184  WADE AMOL RAMESH              1520556
1171  20173  WADEKAR KAVITA CHHAGAN           1520557
1172  23288  WADEKAR SATISH DEVIDAS           1520558
1173  20261  WADHWANI BUNTY KEWALRAM          1520559
1174  43789  WAGH BHARATI ARAVINDRAO          1520560
1175  20738  WAGH GAYATRI NARENDRA           1520561
1176  20812  WAGH PRATIBHA PRATAPRAO          1520562
1177  20006  WAGH RAKESH RANGRAO            1520563
1178  21595  WAGH SHILPA SUBHASH            1520564
1179  23217  WAGHARE NAYANA KESHAV           1520565
1180  20920  WAGHODE VARSHA VIJAY            1520566
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8101 B.COM.                        Page.... 21
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1181  20921  WAGHULDE LINA DEVIDAS           1520567
1182  20425  WAKODE SHAILESH RANDHIR          1520568
1183  23218  WALKE SANDEEP NILKANTH           1520569
1184  20007  WANI AJAY KISHOR              1520570
1185  20174  WANI HEMLATA SAMBHAJI           1520571
1186  86084  WANI JAYESH LAXMANBHAI           1520572
1187  84570  WANI MANOJ BHANUDAS            1520573
1188  21326  WANI MUKESH KIRIT             1520574
1189  20175  WANI PALLAVI PARASHURAM          1520575
1190  20829  WANI PRAMOD SHRIDHAR            1520576
1191  18968  WANI PRAVIN SURESH             1520577
1192  20176  WANI RANJITA MADHUKAR           1520578
1193  20640  WANI RAVINDRA RATNAKAR           1520579
1194  20178  WANI RUPALI SHARAD             1520580
1195  46840  WANI SHAILENDRA PRALHAD          1520581
1196  21152  WANI SMITA NARENDRA            1520582
1197  20193  WANI SUVARNA ARUN             1520583
1198  21596  WANI VARSHA KADU              1520584
1199  85659  WANI VISHAL NANDALAL            1520585
1200  20427  WANI VISHWAMBHAR DIVAKAR          1520586
1201  19868  WANJARA PAYAL VIJAY            1520587
1202  23509  WANKHEDE SWARUPA RAJAN           1520588
1203  19869  WARKE GIRISH BHAGAVAT           1520589
1204  78989  WARKE SANGEETA ANIL            1520590
1205  19870  WARKE SHITAL VINAYAK            1520591
1206  21066  WARMA KALPANA MOHANLAL           1520592
1207  19871  WARULE MAHENDRA SHANTARAM         1520593
1208  20428  YADAV SHIVKUMAR ALPNATH          1520594
1209  20553  YAWALKAR RUPALI VIKAS           1520595
1210  21067  YAWALKAR SNEHAL SUBHASH          1520596
1211  79902  YEOLE DIPALI DATTATRAYA          1520597
1212  19873  YEVALY UMESH PANDURANG           1520598
1213  20554  YEWALE HARSHA CHANDRAKANT         1520599
1214  85012  YOGESHWAR NARAYANSWAMI VAGEDALLU      1520600
1215  43467  ZAMBAD RITESHKUMAR SUBHASH         1520601
1216  80471  ZANWAR ANITA HANUMANDAS          1520602
1217  20195  ZAWAR LAXMI RAMESHWAR           1520603
1218  20429  ZOPE AMIT KISHOR              1520604
1219  18815  ZOPE YOGITA PREMCHAND           1520605
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8102 B.B.S.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  25664  AGRAWAL AAKASH PURUSHOTTAM         1520606
2  25665  AGRAWAL ISHA BABULAL            1520607
3  25666  AGRAWAL PANKAJ ASHOK            1520608
4  25690  AHUJA AMIT PRADEEP             1520609
5  25691  AHUJA JAYA MANOHAR             1520610
6  25667  AHUJA PANKAJ PREM             1520611
7  25692  AHUJA SUNNY MANOHARLAL           1520612
8  25711  AKHADMAL PRAMOD SAHEBRAO          1520613
9  25668  BADAMI RUBAB MOIZ             1520614
10  25669  BADAMI TASNEEM RIYAZ            1520615
11  25670  BHANSALI SHRUTI NARENDRAKUMAR       1520616
12  25671  BHOITE APURVA JAIPRAKASH          1520617
13  25644  BHOLE CHETAN GOPAL             1520618
14  25635  BHOLE VISHAL MUKUNDA            1520619
15  25672  BHUTRA VEDANT SUNIL            1520620
16  25701  BUDDHADEO AMMI JITENDRA          1520621
17  25645  CHANDAN ANAND KISHOR            1520622
18  25703  CHAUDHARI VIRENDRA MURARJI         1520623
19  25704  CHHABRA SHEETALKAUR TARJIT         1520624
20  25673  DEOKAR REEMA VIVEK             1520625
21  25674  GHADGE UMESH LAXMAN            1520626
22  25625  GIRASE PRAVIN ARAVIND           1520627
23  25675  GROVER AKANKSHA DALBIRSINGH        1520628
24  25693  INGALE VINITA BHASKAR           1520629
25  25646  JADHAV KULDIP DILIP            1520630
26  25676  JAIN AASHITA MAHENDRA           1520631
27  24619  JAIN ASHISH NANDKISHOR           1520632
28  25694  JAIN SIDDHARTH SHEKHAR           1520633
29  25695  JAKHETE SAURABH ASHOKKUMAR         1520634
30  25688  JANJALE SWAPNIL MOHAN           1520635
31  25677  KISWANI ROHIT DHARAMDAS          1520636
32  25626  KULKARNI SWAPNIL VIKAS           1520637
33  25678  LOKHANDWALA FATEMA KHANBHAI        1520638
34  25637  LOTWALA SHRADHA RAJENDRA          1520639
35  25652  MAHAJAN DIPALI SHIVA            1520640
36  25707  MAHAJAN SNEHAL DILIP            1520641
37  25696  MANIYAR AARTI KAMALKISHOR         1520642
38  25697  MANIYAR MANISH BRIJMOHAN          1520643
39  24588  MUNJAWDKAR ASHIWINI SURESH         1520644
40  25698  MUTHA PURVA DILIP             1520645
41  25639  NANDODE ANISHA ASHOK            1520646
42  25699  NARGUNDKAR MANALI RAMESH          1520647
43  25679  NARKHEDE CHANDAN ARUN           1520648
44  25627  NEVE MONALI BALKRISHNA           1520649
45  35381  NIKAM YOGITA TULSHIRAM           1520650
46  25628  PATEL GANESH PUNA             1520651
47  25648  PATEL NILESH RAJARAM            1520652
48  25629  PATEL RITESHKUMAR DILIPKUMAR        1520653
49  25649  PATEL SHANTNUBHAI BHARATBHAI        1520654
50  25656  PATIL BHUPENDRA SHARAD           1520655
51  25661  PATIL BHUSHAN ANIL             1520656
52  25640  PATIL DEEPAKRAO BHIMRAO          1520657
53  25653  PATIL DINESH HIRALAL            1520658
54  25708  PATIL JAYESH SUKLAL            1520659
55  25630  PATIL JITENDRA RAGHUNATH          1520660
56  25631  PATIL NITIN CHHAGAN            1520661
57  25632  PATIL PRAMOD GIRADHAR           1520662
58  25657  PATIL SAGAR SATISH             1520663
59  25680  RANANI MINAZBANU ABDULMAJID        1520664
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8102 B.B.S.                        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  25681  RAWLANI YASH MUKESH            1520665
61  25682  SHAH POOJA NARENDRA            1520666
62  25683  SOGTHI JINESH ANILKUMAR          1520667
63  17806  SOLANKI SUJAN BIPIN            1520668
64  25641  SONAR BHAGYASHRI VIJAY           1520669
65  25643  SONAWANE ASHVINI SURYAKANT         1520670
66  25684  SUKHWANI PRITI BANSILAL          1520671
67  25685  SURANA PRIYANKA MAHENDRA          1520672
68  25713  TAYADE SANTOSH SHANTARAM          1520673
69  25634  THAKARE MEGHCHANDRA HANUMANTRAO      1520674
70  25687  VED JIGNESH DEVENDRA            1520675
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8103 B.B.A.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  22314  AGRAWAL PAYAL VINOD            1520676
2  22306  BAFNA ANKIT CHHAGANLAL           1520677
3  97261  DANI RUPALI MADHUKAR            1520678
4  22317  HUDDAR PALLAVI ASHOK            1520679
5  22307  JAIN HARESH JAYANTILAL           1520680
6  22308  JAIN PRAFUL S/O SMITA BEN         1520681
7  97267  KOTWAL VIJAY SUBHASH            1520682
8  22313  PRAKASH GAIKWAD F/N RAMKRISHNA GAIKWAD   1520683
9  22320  SHARMA AMIT KAILASH            1520684
10  22309  SUJALA MUKHIA               1520685
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8104 B.eCOMMERCE                      Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  25236  ASHAR VANDANA NARSI            1520686
2  15531  ATUL KUMAR JAIN F/N SURYAKANTJI JAIN    1520687
3  25237  BAHETI ANURADHA VINOD           1520688
4  25238  BAHETI POOJA DIPAK             1520689
5  25239  BANWAT SAPNA NEMICHAND           1520690
6  25266  BAVISKAR POOJA DINESH           1520691
7  25293  BHATEWARA NIKHIL NIRMAL          1520692
8  25240  CHAUDHARI DIPTI RAJENDRA          1520693
9  25272  CHHAJED ABHAY GALLUDAS           1520694
10  25241  CHORDIYA ASHWINI NAGINCHAND        1520695
11  66141  DAS ARUNAV                 1520696
12  25295  DAVE NILKANTH YOGESH            1520697
13  66142  DHANDE PALLAVI ARUN            1520698
14  25242  DIBYA RANI RAI F/N S M RAI         1520699
15  25296  GANDHI KINJAL LALIT            1520700
16  15589  GIRASE HARSHADA VIJAYSING         1520701
17  25243  JAIN EKTA GAUTAMCHAND           1520702
18  25297  JAIN KHUSHABU MADAN            1520703
19  25244  JAIN RITESH SHANTILAL           1520704
20  15569  JAIN VISHAL RASIKLAL            1520705
21  25298  JOSHI PRACHI PRAMOD            1520706
22  25246  KAMINI SHAH F/N SANTOSH SHAH        1520707
23  25247  KAWADIYA HEENA RAJENDRA          1520708
24  25300  KOTHAWADE SUJATA SURESH          1520709
25  89581  KOTWAL JYOTI SUBHASH            1520710
26  66144  KOTWAL KRANTI SUBHASH           1520711
27  25301  KULKARNI ANKUSH SHRIPAD          1520712
28  25249  LODAYA HANSIKA CHANDRASEN         1520713
29  66168  MAHALE NARENDRA ARUN            1520714
30  25250  MALPANI KHUSHBU YOGESH           1520715
31  25252  MORE BHAKTI RAVINDRA            1520716
32  15506  NAIK RUPAK JAYANT             1520717
33  15541  OZA SHRUTI JATIN              1520718
34  89579  PATIL JYOTI RAGHUNATH           1520719
35  15515  PATIL MANISH LALCHAND           1520720
36  25253  PATIL RAHULKUMAR RATAN           1520721
37  25254  PATIL SAGAR SURESH             1520722
38  25256  PATIL VINIT MACHCHHINDRA          1520723
39  25306  RANALKAR SAMPDA ANIL            1520724
40  25283  SONAWANE VISHAL MANGALDASS         1520725
41  25284  SUMIT YADAV F/N KAILASH YADAV       1520726
42  25304  SURANA PRERANA RIKHABCHAND         1520727
43  25259  TEKAWADE TEJSWINI MOHANRAO         1520728
44  25262  WAGHULDE DIPESH SANJIV           1520729
45  66149  WAGHULDE SUMIT SUNIL            1520730
46  25263  WANI SWATI KAMLAKAR            1520731
47  25264  WARUDE NILESH BHAIDAS           1520732
48  25265  YAWALKAR PRITAM VIKAS           1520733
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8201 M.COM.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  23451  ADWANI RINKU GOVINDRAM           1520734
2  23452  AGARWAL RITU SURENDRA           1520735
3  24307  AGRAWAL NEHA HARIOM            1520736
4  23453  AGRAWAL NILESH MANAKCHAND         1520737
5  23622  AGRAWAL NIRAJKUMAR GOKULCHAND       1520738
6  47885  AGRAWAL PINKY PRALHAD           1520739
7  24732  AGRAWAL SNEHABEN PUSHKARLAL        1520740
8  24308  AMRITKAR DNYANESHWAR VASUDEO        1520741
9  24123  BABLI SHRIVASTAV              1520742
10  23454  BAFANA REKHA MEGRAJ            1520743
11  24310  BAFNA SNEHAL RAMESHKUMAR          1520744
12  24311  BAGAD VAISHALI SUDHAKAR          1520745
13  23557  BAGRECHA SONALI MOHANLAL          1520746
14  87033  BAIRAGI SULOCHANA RAMDAS          1520747
15  23624  BAJPAI DINESH JAGDISH           1520748
16  23457  BALAPURKAR SWATI SHRIPAD          1520749
17  23560  BARDIYA ROSHAN NARENDRA          1520750
18  23841  BARHATE HEMANT DHANRAJ           1520751
19  12463  BEDMUTHA AMITKUMAR DINESH         1520752
20  23458  BEDMUTHA NIKHILKUMAR UMESH         1520753
21  23561  BELDAR PRAVIN VISHNU            1520754
22  24058  BENDALE ANITA GANESH            1520755
23  81108  BHOLE KASHI PREMCHAND           1520756
24  23459  BHUTADA MAMTA VIJAYKUMAR          1520757
25  23460  BHUTADA SAMATA VIJAYKUMAR         1520758
26  24028  BIRHADE PRITI ASHOK            1520759
27  23461  BIRLA LILADHAR RAMDAYAL          1520760
28  23462  BIRPAN NILESH RUPA             1520761
29  23463  BIYANI PAVAN SUBHASH            1520762
30  12564  BONDE PRASHANT DNYANDEV          1520763
31  24496  BORSE REKHA NATTHU             1520764
32  24010  CHATUR SWAPNALI SURENDRA          1520765
33  23569  CHAUDHARI MINAL ASHOK           1520766
34  23464  CHAUDHARI MONALI DEVIDAS          1520767
35  23631  CHAUDHARI NILESH SHANTARAM         1520768
36  23632  CHAUDHARI NIRMAL SURENDRA         1520769
37  23844  CHAUDHARI RAJENDRA MADHUKAR        1520770
38  24699  CHAUDHARY AMIT VILAS            1520771
39  23633  CHAUDHARY SACHIN DILIP           1520772
40  24126  CHAUHAN PRIYANKA RAJENDRA         1520773
41  23466  CHAVAN VEENA SUDHIR            1520774
42  24737  CHAVANDAGIR SANTOSH UTTAM         1520775
43  24700  CHAWAN YATIN GULABRAO           1520776
44  47104  CHAWARE APARNA BHIKAN           1520777
45  24031  CHAWHAN RUPESH VIJAY            1520778
46  24440  CHHAJED SHEETAL RAMESH           1520779
47  24127  CHITODKAR PRANITA GANESH          1520780
48  23469  CHORDIYA ARATI PRAFULLA          1520781
49  24060  DAHALE AJIT ANIL              1520782
50  24313  DESHMUKH PRATIBHA ANANDRAO         1520783
51  47178  DESHPANDE SARIKA SHRIPAD          1520784
52  24128  DETHE ARCHANA PRALHAD           1520785
53  23472  DHAGE SANGITA RAMDAS            1520786
54  24441  DHULIAWALA RASHIDA MOHAMMED        1520787
55  23474  GULVE AARTI SHIVCHANDRA          1520788
56  23641  GUPTA AVINASH CHANDRIKAPRASAD       1520789
57  24803  GURUDIPKAUR KASHIMIRSINGH NAGRE      1520790
58  24146  HEDA VARSHA SUBHASH            1520791
59  23475  IKHE YOGINI RAMESH             1520792
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8201 M.COM.                        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  23476  INGALE MINAL PRAKASH            1520793
61  23846  JADE MANOJ ASHOK              1520794
62  24442  JADHAV AARTI RAMESH            1520795
63  13330  JADHAV RAKESH DILIP            1520796
64  24703  JAIN JITENDRA KESRIMAL           1520797
65  47243  JAIN MAHESH BANSILAL            1520798
66  23643  JAIN MANISH PARASMAL            1520799
67  24444  JAIN MONIKA RAJMAL             1520800
68  23886  JAIN PRANALI VIRCHAND           1520801
69  23478  JAIN RAJASHRI PAWANKUMAR          1520802
70  24789  JAIN RUPESH KIRANKUMAR           1520803
71  24445  JAIN SHEETAL PRAKASH            1520804
72  23577  JAIN SHITAL SURESH             1520805
73  23847  JAYKAR YOGESH SUBHASH           1520806
74  23479  JOSHI MONALI KISHOR            1520807
75  47121  JOSHI PRASHANT PRAVIN           1520808
76  23481  JOSHI SHITAL RATNAKAR           1520809
77  24130  JOSHI SONALI DATTATRAY           1520810
78  23482  JOSHI SONALI KISHOR            1520811
79  23581  JOSHI VANDANA VILAS            1520812
80  24013  JOSHI VIVEK ARUN              1520813
81  23582  KABRA DIPESH LAXMINARAYAN         1520814
82  23483  KABRE SWATI VIJAY             1520815
83  24155  KAMBLE VIDYA VASANT            1520816
84  23484  KAPOOR EKTA ROSHANLAL           1520817
85  24499  KARANKAL LEENADEVI HEMANT         1520818
86  23647  KASAR RAHUL SURESH             1520819
87  23485  KASAT DEEPAK SUBHASH            1520820
88  23486  KATARIYA PAWANPRASAD INDRALAL       1520821
89  23487  KAUSHIK DEEPTI DEEPAK           1520822
90  24212  KAVISHWAR MANISH RATNAKAR         1520823
91  50429  KAVTHALKAR MADHURI ASHOKRAO        1520824
92  24707  KESUR RAVI NANDLAL             1520825
93  23488  KHAMAKAR SUSHIL PUNDALIK          1520826
94  23584  KHAROLE ASHWINI PRAKASHCHANDRA       1520827
95  23849  KHARUL PRAJKTA VASANT           1520828
96  24743  KHEDKAR PRASAD DEVIDAS           1520829
97  24067  KHEWALKAR MILIND ANNAJI          1520830
98  13675  KHIVSARA ASHWINKUMAR MOHANLAL       1520831
99  12491  KOSHTY SANJAY VIJAY            1520832
100  24744  KOTHAWALA ALAZAR ABBASBHAI         1520833
101  23493  KSHIRSAGAR MANJIRI ARVIND         1520834
102  24015  KULKARNI ASHWINI ASHOK           1520835
103  23494  KULKARNI GAURAV VIKAS           1520836
104  23649  KULKARNI SHIREEN SANJIV          1520837
105  24131  KULKARNI SMITA LAXMAN           1520838
106  24330  KUMAVAT SEEMA SAHEBRAO           1520839
107  23497  LAHOTI AMRUTA RAJENDRA           1520840
108  23651  LATHI SHYAMSUNDER BALKISAN         1520841
109  23587  LOHAR SHARVARI SUBHASH           1520842
110  24588  LOKHANDE AMIT DATTATRAYA          1520843
111  92718  LOKHANDE YOGITA LAXMAN           1520844
112  12503  MAHAJAN GIRISH RAVINDRA          1520845
113  24042  MAHAJAN HIRKANI KISHOR           1520846
114  23655  MAHAJAN YOGESH PARASHARAM         1520847
115  12505  MAHESHWARI ATISHKUMAR NANDKISHOR      1520848
116  24712  MAHETA HIRAL KIRIT             1520849
117  23588  MAKREJA MAHENDRA JAMIYATMAL        1520850
118  62825  MALI RAJESH MOHAN             1520851
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8201 M.COM.                        Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  12673  MANGLANI AJITKUMAR NANDLAL         1520852
120  23500  MANIYAR SAPNA SATYANARAYAN         1520853
121  47141  MANKAR KIRAN EKANATH            1520854
122  24369  MANUDHANE SHITAL VILAS           1520855
123  48832  MARATHE SHIRISH SHARANGDHAR        1520856
124  24133  MATHARU AMRITA INDERPAL          1520857
125  24747  MEENA PRITEE RAMDHAN            1520858
126  23501  MEHTA SHRAVIKA PRADEEP           1520859
127  24043  MENDKI GAYATRI PURUSHOTTAM         1520860
128  24713  MORE RAMESH TARACHAND           1520861
129  24215  MUNDADA BHAWANA HARIKISAN         1520862
130  23854  MUNDADA SAPANA SUDHIRKUMAR         1520863
131  23592  MUNGAD NIKITA PRAKASH           1520864
132  23504  MUNGAD PRACHI KAILASH           1520865
133  47683  MUNOT VISHAL CHANDMAL           1520866
134  23505  NAHAR RAJUL SURESHCHAND          1520867
135  87468  NAIK PREMLAL NURA             1520868
136  23507  NAPTE KAVITA RAMDAS            1520869
137  24449  NAWALE KAVITA ASHOK            1520870
138  23510  NEHATE HARSHA BHAGAVAT           1520871
139  12510  NILESH KUMAR PATIL F/H PANDIT RAO     1520872
140  24071  NIRKHE SHRADDHA JIVANDHAR         1520873
141  12619  NYATI YATIN RAJMAL             1520874
142  24073  PARASHAR VAISHALI MADHUKAR         1520875
143  24316  PARDESHI PRAVIN PRATAP           1520876
144  24216  PARVEJ HUSAIN AKABARALI          1520877
145  24317  PATE PALLAVI GANESH            1520878
146  23514  PATE ULKA DINANATH             1520879
147  24505  PATEL BALKRISHNA T SAMADI         1520880
148  23515  PATHAK GANESH KALIDAS           1520881
149  24148  PATHARWAT YOGITA VIJAV           1520882
150  48980  PATIL ANITA BANSILAL            1520883
151  24506  PATIL BHAVESH ANANDRAO           1520884
152  24218  PATIL DEELIP GANGADHAR           1520885
153  24219  PATIL HARSHAL PRAKASH           1520886
154  23667  PATIL JITENDRA NARAYAN           1520887
155  24721  PATIL MAHENDRA RAMESH           1520888
156  23860  PATIL MONALI BHAGAWAT           1520889
157  23905  PATIL UJWALA NANA             1520890
158  12915  PATIL VAIBHAVI YAVANTILAL         1520891
159  23520  PATIL VAISHALI JIJABRAO          1520892
160  23521  PATIL YOGESH SURESH            1520893
161  81088  PAWAR RASIKA SUBHASH            1520894
162  23523  PINGALE AKHIL PRAKASH           1520895
163  23524  PINGALE NIKHIL SOMNATH           1520896
164  12635  POTDAR VARSHA VIJAY            1520897
165  24048  PURANIK AJIT KRISHNAKUMAR         1520898
166  47897  RAGHUWANSHI MEENA SUMERSING        1520899
167  23526  RAJKOTIYA BHAVIKA DILIPKUMAR        1520900
168  47218  RANE PANKAJ ASHOK             1520901
169  23528  RIZANI AMITKUMAR GORDHANDAS        1520902
170  23864  ROTE YOGESH ASHOK             1520903
171  23531  SANGHVI PALLAVI DEEPAKCHAND        1520904
172  12972  SAPKALE SARJU MURLIDHAR          1520905
173  81329  SARAF PORNIMA RAMCHANDRA          1520906
174  23533  SHAH AMRUTA MANILAL            1520907
175  24453  SHAH RUPAL KIRAN              1520908
176  24454  SHAH SHRUTI RAJANIKANT           1520909
177  13137  SHAH VIKRAMKUMAR ARVIND          1520910
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8201 M.COM.                        Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  47691  SHAIKH PARVEEN RAZAQUE           1520911
179  13670  SHARMA ASHISH RAMESHCHANDRA        1520912
180  13462  SHARMA DIPAK SADHULAL           1520913
181  24139  SHARMA DIPALI SHIVKUMAR          1520914
182  47909  SHINDE MANOJKUMAR ANNASAHEB        1520915
183  13594  SHINDE RAJENDRAKUMAR ANNASAHEB       1520916
184  13213  SHIURKAR SACHIN DATTATRAYA         1520917
185  24576  SHYAMSUKHA RACHITA RAMESH         1520918
186  24577  SHYAMSUKHA SWETA RAJENDRA         1520919
187  24156  SONAVANE CHANDRAMUKHI SADASHIV       1520920
188  24728  SONAWANE POOJA LAXMANRAO          1520921
189  23541  SURANA KALPITA VASANTKUMAR         1520922
190  23915  SURWADE MAHENDRA PANDIT          1520923
191  24052  T. O. SUDEEP                1520924
192  23544  TADAVI SARFRAJ UGHADU           1520925
193  23545  TADAVI SULEMAN FATTEKHA          1520926
194  23546  TALREJA SUNNY NARAYAN           1520927
195  24140  TANK BHAVANA SHANTILAL           1520928
196  23547  TATIA RAJUL SURESHCHAND          1520929
197  24226  TATIYA RUCHI LALCHAND           1520930
198  24457  TAWADE KALPANA CHANDRAKANT ARUNA      1520931
199  24157  TAYADE NALINI PRALHAD           1520932
200  23611  TAYADE RAJASHRI NANDLAL          1520933
201  13663  THAKUR CHARUSHILA PADMAKAR         1520934
202  24318  THOMBARE MADHURI PURUSHOTTAM        1520935
203  13030  TIWARI PRITI GOVIND            1520936
204  13337  VAIDYA KALPANA SURESH           1520937
205  24597  VAIDYA PRADNYA UDDHAV           1520938
206  23867  VARLANI VIJAYKUMAR KISHANCHAND       1520939
207  47697  VITTHALA DAMODAR BHAGUBHAI         1520940
208  23549  VYAS PURTI OMPRAKASH            1520941
209  23614  VYAS RACHANA MAHENDRA           1520942
210  13193  WABALE PRAJAKTA BALVANTRAO         1520943
211  47591  WABLE ARCHANA BALVANTRAO          1520944
212  24492  WANI BHAKTI NANDKISHOR           1520945
213  24319  WANI MANISHA SUDHAKAR           1520946
214  23551  WANI SAVITA ARVIND             1520947
215  12551  WANI SHAILENDRA PRALHAD          1520948
216  23552  WANI SONALI DWARKADAS           1520949
217  24320  YEOLE DIPALI DATTATRAYA          1520950
218  23554  ZAVAR MUKESH TARACHAND           1520951
219  23555  ZAVAR RACHANA ARVIND            1520952
220  23556  ZAWAR SUMIT RAJMAL             1520953
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8202 M.B.A.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  42043  ABHISHEK SHEMBEKAR F/N P.J.SHEMBEKAR    1520954
2  41993  AGRAWAL RADHARANI JAGDISH PRASAD      1520955
3  41807  AHIR RAJESHWARI VIJAY           1520956
4  41748  ALI AHMED ALI F/N AHMED ALI        1520957
5  93991  AMBEKAR NANDKISHOR SURESH         1520958
6  41749  ASAWA SHITAL SUBHASH            1520959
7  18776  BAJPAI DINESH JAGDISH           1520960
8  41751  BANWAT PRIYA PREMCHAND           1520961
9  41994  BENDALE SNEHAL KASHINATH          1520962
10  14196  BHANDARI ABHISHEK             1520963
11  41565  BHANDARI VINAY GOPAL            1520964
12  66301  BHOLE DHANANJAY RAMESH           1520965
13  33660  BIMBE VAIBHAV RAMESH            1520966
14  41566  BODADE PRADIP VASUDEO           1520967
15  41756  BORASE JAGDEEP DAULAT           1520968
16  18863  BORNARE PRASHANT PANDIT          1520969
17  41898  CHAUDHARI MANISHA SHARAD          1520970
18  66579  CHAUDHARI SACHIN SURESH          1520971
19  41568  CHAUDHARI UMESH RAGHUNATH         1520972
20  41758  CHAUDHARI VAIBHAV SHARAD          1520973
21  66580  CHAUDHARY PRASHANT ASHOK          1520974
22  41759  CHINCHOLE SUJAY ARVIND           1520975
23  41760  CHIRMADE HOMESH ANIL            1520976
24  41569  CHITODKAR SHILPA DIVAKAR          1520977
25  41761  DALAL SHEETAL SAHJANAND          1520978
26  18706  DESAI LINA VITTHALDAS           1520979
27  66305  DESAI NILESH BHANUDAS           1520980
28  18653  DESHMUKH AHETESHAM MUKHTAR         1520981
29  41820  DHANDE BHARAT ASHOK            1520982
30  41592  FULZELE PALLAVI CHANDRAKANT        1520983
31  41823  GANGURDE MAYURESH VIJAY          1520984
32  41825  GEETANJALI MAUNY F/N SHAILENDRA      1520985
33  41571  GHODKE MEETALI MUKUND           1520986
34  41763  GUPTA ABHIJIT KISANLAL           1520987
35  93822  HANUMANTHARAO RAYUDU            1520988
36  66782  HARANKAR VIJAY VASANT           1520989
37  31941  HEKARE SANDIP VITTHALRAO          1520990
38  41766  JAGTAP VISHAL NANDKISHOR          1520991
39  66585  JIBRIL YOUSUF WERIH            1520992
40  41767  JOBIN KURUVILLA              1520993
41  41573  JOSHI UMESH ANANT             1520994
42  41768  KALSAIT SWATI DEVIDAS           1520995
43  25297  KASAR AMOL ARUN              1520996
44  41574  KATARIYA HARSHA NARENDRAKUMAR       1520997
45  41575  KAUSHIK GUHA                1520998
46  41769  KHADAR ABDI HANAN F/N ABDI HANAN      1520999
47  18662  KHAIRNAR CHETAN ISHWAR           1521000
48  66655  KHAN SAJID AJMAL              1521001
49  42018  KHAN SHAHNAWAZ MOHAMMED HASNAIN REHANA   1521002
50  18664  KHEDKAR PRAVIN BAPPASAHEB         1521003
51  66588  KOLHE RASHMIKUMAR DATTATRAY        1521004
52  66312  KOTHARI KRANTI PARAS            1521005
53  41772  KSHIRSAGAR PRANITA MADHUKAR        1521006
54  41773  KSHIRSAGAR ROHAN MADHUKAR         1521007
55  41576  KULKARNI ANAND ARUN            1521008
56  41775  KULKARNI NILESH ASHOK           1521009
57  18890  KULKARNI NILESH BHALCHANDRA        1521010
58  41776  KULKARNI PRANITA PRAKASH          1521011
59  66314  KULKARNI SHREEPAD SURESH          1521012
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8202 M.B.A.                        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  41598  MAHAJAN ARUN PRAKASH            1521013
61  41778  MAHAJAN BHUSHAN SATISH           1521014
62  41831  MAHAJAN PANKAJ RAMESH           1521015
63  18457  MAHASHABDE JAYANT VASUDEO         1521016
64  66791  MORE BHUPENDRA PRAKASHRAO         1521017
65  41578  NAGAR HARDIK DINESH            1521018
66  41832  NAIGANVKAR GAYATRI MADHUKAR        1521019
67  41833  NAIK PRAJAKTA PRAKASH           1521020
68  66793  NAINAV SANDIP KADUBA            1521021
69  18736  NILESH SOMNATH PATIL            1521022
70  31672  NITIN SHARMA S/O SHRIKRISHNA BALDEO    1521023
71  18738  PALOD SHARAD KAILESH            1521024
72  41839  PATHAK ANUPAM GAJANAN           1521025
73  41783  PATHAK PANKAJ GAURISHANKAR         1521026
74  41997  PATIL ARUN DAULATRAO            1521027
75  41599  PATIL BHUSHAN SURESH            1521028
76  41999  PATIL NEELIMA PURUSHOTTAM         1521029
77  41789  PATIL NIRANJAN LILADHAR          1521030
78  25668  PATIL PRITESH PRABHAKAR          1521031
79  18494  PATIL SANDEEP SAHEBRAO           1521032
80  41602  PATIL UMESH VITTHAL            1521033
81  42821  PATIL VISHAL DHANARAJ           1521034
82  41790  PAWAR RAHUL SURESH             1521035
83  41579  RAHUL JAGANNATH PATIL           1521036
84  41580  RAVIBHUSHAN PRALHAD DHONGADE        1521037
85  41791  SAHITYA POONAM BIRBALDAS          1521038
86  41854  SALUNKHE PARIMAL KHANDERAO         1521039
87  18800  SANAP MANGESH MANOHAR           1521040
88  41793  SANGHAVI PIYUSH PRADEEP          1521041
89  41926  SETHIA SAVITA RATANLAL           1521042
90  66615  SHAH LIBNA PAUL              1521043
91  41795  SHAH NILESH VIJAY             1521044
92  41796  SHAH PURURSH ABHAY             1521045
93  89321  SHAH TRUSHANT KIRTIKUMAR          1521046
94  32131  SHARMA BHAVNA JAGANATH           1521047
95  41797  SHARMA PALLAVI NANDKISHOR         1521048
96  41858  SHARMA VIVEK CHANDRAPRAKASH        1521049
97  18464  SHELKE MANOJ VISHWASRAO          1521050
98  94144  SHETH MALAV PRAVINCHANDRA         1521051
99  97903  SHIMPI MAHESHWAR SHANTARAM         1521052
100  18803  SONAR NITIN NIMNATH            1521053
101  41799  SONAWANE AMIT RAVINDRA           1521054
102  42032  SONAWANE JYOTI PANDIT           1521055
103  41581  SURYAVANSHI DHANANJAY VISHASRAO      1521056
104  66619  TADAVI AJIT AHAMAD             1521057
105  18759  THOMBRE EATHEL ANIL            1521058
106  41625  TIKAM SINGH SHEKHAWAT           1521059
107  94038  TIWARI JAYA RAVINDRA            1521060
108  41801  TRIVEDI SIDDHARTH ARUNKUMAR        1521061
109  41861  UPADHYAY GARIMA RAJANIKANT         1521062
110  25314  VINEET TRIVEDI S/O AMAR NATH TRIVEDI    1521063
111  18763  VISPUTE TUSHAR PRAKASH           1521064
112  41803  VISRANI NITIN KISHORE           1521065
113  18765  VYAVAHARE PANKAJ NIVRUTTINATH       1521066
114  41804  WALHE HEMANT ANNA             1521067
115  41805  YADAV KALPESH NARENDRA           1521068
116  41609  ZALTE MRUNALINI MADHUKAR          1521069
117  41583  ZAVAR CHHAYA ASHOK             1521070
118  41864  ZAWAR PRASHANT PRAVIN           1521071
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8203 M.C.M.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  38376  AMRITKAR PALLAVI SATISH          1521072
2  38525  ASODEKAR SHEETAL VASUDEO          1521073
3  72179  BAGUL KISHOR SURESH            1521074
4  37995  BARI DHANANJAY NARAYAN           1521075
5  50091  BHAMARE NAYANA SURESH           1521076
6  48269  BONDE SHITAL RAMESH            1521077
7  38496  BUNCHHOD ANUP UDAY             1521078
8  38226  CHANDWANI POONAM BALCHAND         1521079
9  21430  CHAUDHARI APARNA WAMAN           1521080
10  16795  CHAUDHARI GAJANAN BHAGWAT         1521081
11  16796  CHAUDHARI MANISHA MUKUNDA         1521082
12  38169  CHAUDHARI MONALI SUBHASH          1521083
13  69167  CHAUDHARI PALLAVI MADHUKAR         1521084
14  38160  CHAUDHARI PRADNYA RAJARAM         1521085
15  37996  CHAUDHARI PRITI ARUN            1521086
16  38153  CHAUDHARI RAJASHREE DINKAR         1521087
17  37997  CHAUDHARI SUDHIR VIJAYKUMAR        1521088
18  48485  CHAUDHARI VINOD AMBADAS          1521089
19  50013  CHAVAN SARIKA UDAY             1521090
20  38034  CHOPADE SHASHIKANT RAMBHAU         1521091
21  38330  DESHMUKH AMOL MUKUNDRAO          1521092
22  37998  DESHPANDE RAKHI RAGHUNATH         1521093
23  37999  DHINGRA RAJAN SATPAL            1521094
24  38000  DONGRE VILAS GOVIND            1521095
25  38532  FAGANEKAR YAMINI PRAKASH          1521096
26  38500  GAJENDRAGADKAR DEEPASHREE SHYAMKANT    1521097
27  38001  GARKHEDKAR KETAKI DIWAKAR         1521098
28  49443  GIRASE YOGENDRASING PRATAPSING       1521099
29  71841  GUPTA ARVINDKUMAR AVADH BIHARI       1521100
30  17177  HUDE SMITA VILAS              1521101
31  89245  INGALE JYOTI PRALHAD            1521102
32  85847  JADHAV ANIL MADHAVRAO           1521103
33  69170  JADHAV GAJANAN SHIVAJI           1521104
34  48495  JAIN SHRUTIKA KAMALCHAND          1521105
35  16798  JAITKAR SAGUNA UKHA            1521106
36  38042  JANGID VARSHA NANDKISHOR          1521107
37  69616  JOSHI CHITRA ASHWINIKUMAR         1521108
38  38006  JOSHI YOGITA PRABHAKAR           1521109
39  38535  KAKUSTE VANDANABAI DILIP          1521110
40  38045  KAMBLE UTTARA DADA             1521111
41  38537  KASODEKAR ARCHANA RAMESH          1521112
42  63224  KIRANGE MADHURI MANOHAR          1521113
43  16930  KIRTI MADANSA CHAVHAN           1521114
44  50049  KOTHAWADE KIRAN NIMBA           1521115
45  17260  KULKARNI BHAGYASHREE RAMESH        1521116
46  38077  KULKARNI PRAJAKTA DATTATRYA        1521117
47  49644  KULKARNI SIDDHAY PRABHAKAR         1521118
48  73007  KULKARNI SONALI PRABHAKAR         1521119
49  48373  KULKARNI VARSHA GAJANAN          1521120
50  48270  KUTTY DHANNYA NARAYANAN          1521121
51  38007  LAD SONALI GORDHANDAS           1521122
52  31342  LINGAYAT RUCHITA KIRAN           1521123
53  64607  LOKHANDE PRAKASH RATILAL          1521124
54  48090  MAHAJAN LEENA VILAS            1521125
55  69783  MAHAJAN MANISHA TUKARAM          1521126
56  98499  MAHALKAR ABHIJEET NANDKISHOR        1521127
57  85580  MAHIN MUKESH GOVIND            1521128
58  69617  MALI SWATI PANDURANG            1521129
59  38542  MANGHANANI POOJA VIRUMAL          1521130
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8203 M.C.M.                        Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  84923  MANISH DUTT SHARMA             1521131
61  50177  MISHRA SWAPNIL VITTHALPRASAD        1521132
62  38228  MULCHANDANI MANJU GORDHAN         1521133
63  38508  MUSALE YOGITA RAMESH            1521134
64  38379  NALAWADE SEEMA RAMBHAU           1521135
65  38163  NARKHEDE PRAJAKTA RAMESH REKHA       1521136
66  38173  NARKHEDE SHITAL SURESH           1521137
67  38155  NEHATE HARSHAL RAMKRISHNA         1521138
68  38156  NEMADE VISHRANTI MUKUNDA          1521139
69  38509  NERKAR SHALINI NARAYAN           1521140
70  38510  NIKUMBH DEEPALI JAGDISH          1521141
71  38511  NIKUMBH JAYASHREE MANGALDAS        1521142
72  84928  NILESH PANDHARI ASERKAR          1521143
73  64053  NILESH PATIL GAJANAND           1521144
74  38009  NILESH VISHWANATH AGRAWAL         1521145
75  38010  NIMBALE ANIL MADHUKAR           1521146
76  85180  NIRKHE NILESH RAVINDRA           1521147
77  69513  PATALE ATUL RAMESH             1521148
78  38387  PATE YOGITA EKNATH             1521149
79  38254  PATHAK NILESH CHANDRAKANT         1521150
80  38757  PATIL ARCHANA SHARAD            1521151
81  49515  PATIL HARSHALI PRAKASH           1521152
82  38157  PATIL MADHURI VIJAY            1521153
83  38011  PATIL MOHAN VIJAY             1521154
84  63996  PATIL MONALIKA TRAMBAK           1521155
85  38158  PATIL NAYANA VIDYADHAR           1521156
86  38544  PATIL PRADNYA BHATU            1521157
87  38117  PATIL RAKESH MANOHAR            1521158
88  38105  PATIL RUPALI MADHUKAR           1521159
89  38112  PATIL SHEETAL VASANTRAO          1521160
90  38165  PATIL SHITAL BHAGWAN            1521161
91  48385  PATIL SUNIL VASANT             1521162
92  64243  PATIL SWATI NANASAHEB           1521163
93  49694  PATIL VIJAY GAMBHIR            1521164
94  21305  PAWAR SANJAY SAHADU            1521165
95  38013  PHALAK MAMTA BHAGWAT            1521166
96  48073  PRATIBHA MAUNY F/H SHAILENDRA       1521167
97  68965  RAHUL BAGULKER F/H HIRALAL         1521168
98  16852  RAUT UMESH DINKAR             1521169
99  38014  SAGAR SHARADCHANDRA SHARMA         1521170
100  69517  SALUNKHE NILESH ASHOK           1521171
101  38016  SAMRAT NANARAO DESHMUKH          1521172
102  49532  SANTOSH KUMAR               1521173
103  69177  SARAF BHARAT SUBHASH            1521174
104  31520  SATHE SUHAS MUKUND             1521175
105  50032  SAYYAD SAJID ALI MOHAMMAD ALI       1521176
106  30884  SHAH VIKRAMKUMAR ARVIND          1521177
107  38060  SHELKE SWATI SHANKAR            1521178
108  17311  SHIMPI JITENDRA DEVIDAS          1521179
109  38391  SHINKAR SONALI RAMKRISHNA         1521180
110  38017  SINGH ANVITA NARENDRA           1521181
111  38790  SONAR KUNAL PRABHAKAR           1521182
112  38520  SONAWANE JAHNAVI DILIP           1521183
113  38063  SONAWANE POONAM PRAKASH          1521184
114  38521  SONAWANE SUSHAMA BALRAVI          1521185
115  17318  SONAWANE TIRTHARAJ LAXMANRAO        1521186
116  17043  SONGIRE DEEPALI PURUSHOTTAM        1521187
117  17055  SURYAWANSHI ARUN BHAURAO          1521188
118  38522  SURYAWANSHI JIBHAU BAPU          1521189
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8203 M.C.M.                        Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  38382  TALWELKAR BHUSHAN BHASKARRAO        1521190
120  38089  TAYADE HEMLATA GOPALRAO          1521191
121  38258  TAYADE NILESH PANDIT            1521192
122  49543  TAYADE PRASHANT HANUMANT          1521193
123  38020  THAKUR SWATI MANGALSING          1521194
124  38523  TOLANI PINKY PRAKASHLAL          1521195
125  38090  VAIDYA PAVAN SUHAS             1521196
126  38524  VARMA PALLAVI OMPRAKASH          1521197
127  63185  WANI AJITKUMAR PURUSHOTTAM         1521198
128  17166  WANI AMITA VINODKUMAR           1521199
129  38260  ZOPE REKHA DNYANDEO            1521200
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8204 M.M.S.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  94772  DESHMUKH ANKUSH SUBHASHRAO         1521201
2  97348  NARKHEDE NITIN N.             1521202
3  94786  SYED SARFARAZ ALI             1521203
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8205 M.P.M.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  51792  BHAMARE ANANT VASANTRAO          1521204
2  24864  BHARSAKLE AARTI INDER           1521205
3  63703  CHAUDHARI APARNA SURESH          1521206
4  24866  CHAVAN DILIP SANTOSH            1521207
5  87228  GAJARE CHHABILDAS MADHUKAR         1521208
6  24867  KOLHE ASHA PRALHAD             1521209
7  24869  KOTWAL VIJAY SUBHASH            1521210
8  24870  KULKARNI KEDAR VIJAY            1521211
9  24871  MAHAJAN ARCHANA MADHUKAR          1521212
10  24884  MAHAJAN SWATI PRAKASH RANJANA       1521213
11  24872  MAHASHABDE KIRAN SATISH          1521214
12  24873  MAHENDRA RAMCHARAN PARDESHI        1521215
13  87237  MORE SARIKA VASANTRAO           1521216
14  24874  PAL MUKESH NANDKISHORE           1521217
15  87238  PANDIT DEEPALI VASANT           1521218
16  88888  PATIL JAYASHRI SHASHIKANT         1521219
17  24887  PATIL MAHENDRASING DHANSING        1521220
18  24901  PATIL VIJAY HILAL             1521221
19  87241  PAWAR JYOTSNA RAMESH            1521222
20  24876  PETHKAR DIPALI UDHAV            1521223
21  24877  PURANIK DEVENDRA MANGAL          1521224
22  24888  SAPKALE SUDHIRKUMAR UTTAM         1521225
23  24880  SHAIKH SAMAR RANA MOHAMMAD ABID      1521226
24  24881  SHAKYA CHHAYADEVI NARAYAN         1521227
25  24882  SONAWANE MANGESH SHASHIKANT        1521228
26  24863  VANDANA LAL                1521229
27  99065  VYAWAHARE SAMEER SUBHASH          1521230
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8301 D.B.M.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32824  AZZAD KHAN LIYAT KHAN           1521231
2  32828  BHAVSAR YOGITA RAJENDRA          1521232
3  32998  BHOGARAJU LAKSHMISUNEETA SOMSUNDRASARMA  1521233
4  32946  CHAUDHARI ARCHANA MURLIDHAR        1521234
5  15676  CHAUDHARI JAYASHRI DAULAT         1521235
6  15751  DALAL DEEPAK SURESH            1521236
7  32939  DESHMUKH YOGESH SHIVAJIRAO         1521237
8  32835  DESHPANDE RAJESH GANESH          1521238
9  15678  GAJARE CHHABILDAS MADHUKAR         1521239
10  15753  GURUDIPKAUR KASHIMIRSINGH NAGRE      1521240
11  91463  JAGTAP JAGRUTI ASHOK            1521241
12  32847  KABRA SONALI SANJAY            1521242
13  32951  KHEWALKAR MILIND ANNAJI          1521243
14  15622  KHORI VINOD SUBHASH            1521244
15  32918  KOTKAR ASHWINI ASHOK            1521245
16  32919  KOTKAR ROHINI ASHOK            1521246
17  91464  MAHAJAN PRERANA MADHUKAR          1521247
18  32854  MAHASHABDE KIRAN SATISH          1521248
19  10155  MANTRI GUNALI PRAKASH           1521249
20  32855  MOHD SADIQUE SHAIKH ANWAR         1521250
21  15777  NAGARKAR KIRAN SHARAD           1521251
22  32857  NIKAM SAMARSEN CHANDRASEN         1521252
23  32858  ONKAR SAPANA NARESH            1521253
24  32860  PATIL BHARAT SHANTARAM           1521254
25  15691  PATIL BHUSHAN PANDURANG          1521255
26  32861  PATIL CHAITANYA MADHUKAR          1521256
27  32958  PATIL LALITA VASUDEV            1521257
28  15694  PATIL NAYANA MANOHAR            1521258
29  33004  PATIL PRITI SOMAJI             1521259
30  91483  PATIL VISHAL SURESH            1521260
31  33006  PATIL YOGITA KANTILAL           1521261
32  32868  RAJPUT NITIN HANSRAJ            1521262
33  84168  SHARMA BHAVNA JAGANNATH          1521263
34  32873  SHIMPI KALPANA GOPALRAO          1521264
35  32942  SHIURKAR SACHIN DATTATRAYA         1521265
36  32962  SHRIVAS AJAY SHIVKUMAR           1521266
37  32878  SONAWANI AMRITA ARUN            1521267
38  32905  VAIDYA PAVAN SUHAS             1521268
39  32881  VALLECHA RITESH LAXMANDAS         1521269
40  15770  VIRENDRA KUMAR OJHA            1521270
41  15801  VISPUTE AARTI PRAMOD            1521271
42  32885  WANI APURWA PUSHKARAK           1521272
43  32886  WANI PRANJALI SUBHASH           1521273
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8302 D.C.M.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  96143  BANCHHOD PALLAVI UDAY           1521274
2  96226  CHAUK HARSHAL CHETAN            1521275
3  40452  CHAUK JAI CHETAN              1521276
4  68470  DHANDE PRANITA LOTU            1521277
5  84004  DHARMANI JYOTI KISHANCHAND         1521278
6  96021  FIRKE AJAY GOPALRAO            1521279
7  83983  JAISWAL SANJAYKUMAR DEOLAL         1521280
8  96051  JOSHI RASHMI ASHOK             1521281
9  40431  KAPADNE SANTOSH BHANUDAS          1521282
10  96235  MARATHE HARSHALA SHIVAJIRAO        1521283
11  93410  MORE ANITA SHANTARAM            1521284
12  96104  NAGARALE CHOTTUBHAU NHANU         1521285
13  96212  NANDRE DARSHNA ASHOKRAO          1521286
14  93413  NAVALE SAVITA ASHOK            1521287
15  83988  PATIL BHARATSING PRALHAD          1521288
16  40250  PATIL DIPALI PRAKASH            1521289
17  93420  PATIL PRADNYA BHATU            1521290
18  93485  SHARMA RAKESHKUMAR PURUSHOTTAM       1521291
19  83995  SONAWANE UJWAL DAGADU           1521292
20  96189  THAKUR RAHUL CHANDRAKANT          1521293
21  96192  ZENDE SNEHAL RAVINDRA           1521294
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8307 A.D.S.T.M.                      Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  89781  CHAUDHARI PRASHANT GULABRAO        1521295
2  95482  PATHAK ASHISH VINAYAK           1521296
3  89741  PATIL PALLAVI SUBHASH           1521297
4  41384  RANE RAHUL VILAS              1521298
5  41431  SALUNKHE YOGESH RAJENDRA          1521299
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8308 D.C.A.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  89676  BHAWASAR JEEVAN DILIP           1521300
2  41254  HIRE HARSHALI NARENDRA           1521301
3  41209  KHARARE MADHURI BHAGAWAN          1521302
4  41210  KOLHE NAMRATA ASHOK            1521303
5  41216  MANKAR GAJENDRA SHRIDHAR          1521304
6  41259  MORE DIPALI TULSHIDAS           1521305
7  89657  RAO ANAGHA ACHYUT             1521306
8  41230  SHAIKH AZIM QUISAR ABDUL GANI       1521307
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8309 D.C.P.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  96832  VADNERE MINAL DILIP            1521308
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 8310 DM&EIM.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  16554  AGRAWAL ROHIT ARUN             1521309
2  16556  AKHADMAL PRAMOD SAHEBRAO          1521310
3  41118  ALI AHMED ALI F/N AHMED ALI        1521311
4  16561  BAGUL NISHA KANTILAL            1521312
5  16568  CHAUDHARI JAYASHRI DAULAT         1521313
6  16569  CHAUDHARI MANISHA SHARAD          1521314
7  16570  CHAUDHARI RATNA ISHWAR           1521315
8  41138  JAIN NIKITA V.               1521316
9  41139  JAIN PRACHI VIJAY             1521317
10  16584  JAIN VAISHALI MADANLAL           1521318
11  16590  KABRA AMRITA NARENDRAKUMAR         1521319
12  41142  KALSAIT SWATI DEVIDAS           1521320
13  41143  KHADAR ABDI HANAN F/N ABDI HANAN      1521321
14  16594  KHANWALE VASANTI DILIP           1521322
15  16595  KOLHE PRAFULLA RAGHUNATH          1521323
16  41146  KSHIRSAGAR PRANITA MADHUKAR        1521324
17  41183  NAIGAONKAR GAYATRI MADHUKAR        1521325
18  16605  PATIL MANOJ BALIRAM            1521326
19  41167  PHATANGALE KETAKI LAXMIKANT        1521327
20  16608  RAUT RAJASHRI PANDURANG          1521328
21  82510  SANAP MANGESH MANOHAR           1521329
22  16614  SANGHVI PALLAVI DEEPAKCHAND        1521330
23  16621  SURANA KALPITA VASANTKUMAR         1521331
24  16622  SURANA SONA V.               1521332
25  16624  TATIA RAJUL SURESHCHAND          1521333
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9101 B.ED.(GENERAL)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  13733  ABDUL SAJID ABDUL SAEED          1521334
2  96220  AHER BALU TRYAMBAK             1521335
3  13751  AHIRE PRAKASH RAGHUNATH          1521336
4  51774  AHIRE VAISHALI LAXMANRAO          1521337
5  12544  AKHADE LAXMAN TUKARAM           1521338
6  93601  ANDHALE MANOHAR NAMDEO           1521339
7  50748  BADGUJAR RAJESH ARUN            1521340
8  11199  BAFNA PANKAJ JAVRILAL           1521341
9  11285  BAGALE RAVINDRA MAGAN           1521342
10  11620  BAISANE TUSHAR GARIBDAS          1521343
11  50961  BARHATE KHUSHAL RAMBHAU          1521344
12  11074  BAVISKAR ANIL RAGHUNATH          1521345
13  51539  BEDSE PRABHAKAR BHATU           1521346
14  51906  BELDAR DILIP ONKAR             1521347
15  91302  BHAMARE BHARAT NIMBA            1521348
16  90718  BHAMARE GOURI DHANRAJ           1521349
17  51026  BHAMARE NILESH BALVANTRAO         1521350
18  11697  BHAMARE RATILAL JIBHAU           1521351
19  91003  BHARATI HARI DAGADU            1521352
20  21715  BHIRUD RAJENDRA NATHU           1521353
21  11235  BHOI NIRANJAN SHANKAR           1521354
22  51412  BORASE PRADNYA SHRIRAM           1521355
23  10672  BORSE SANTOSH SARDAR            1521356
24  12273  BRAMHANE ARUNA MANOHER           1521357
25  51694  C GANGADHAR                1521358
26  51864  CHAUDHARI APARNA WAMAN           1521359
27  11877  CHAUDHARI CHHAYA BHIKAJI          1521360
28  11525  CHAUDHARI KALPANA LIMJI          1521361
29  90395  CHAUDHARI KAMALAKAR YOGARAJ        1521362
30  50864  CHAUDHARI MAMATA MANOHAR          1521363
31  12818  CHAUDHARI SANJAY SHIVADAS         1521364
32  95903  CHAUDHARI SHILPA SURESH          1521365
33  50906  CHAUDHARI SURENDRA KALIDAS         1521366
34  11642  CHAUDHARI VAIJAYANTI PREMACHAND      1521367
35  97632  CHAUDHARI VAISHALI SHIVAJI         1521368
36  51691  CHAVAN ALKA EKANATH            1521369
37  96312  CHAVAN JAGADISH BANSHILAL         1521370
38  50921  CHAVAN NARAYAN SAKHARAM          1521371
39  12771  CHAVAN NITA SAHEBRAO            1521372
40  91063  CHAVAN PANDURANG MOTILAL          1521373
41  11881  CHAVAN VAISHALI SHANKARRAO         1521374
42  50508  CHAVHAN NITIN DHANRAJ           1521375
43  51762  CHAVHAN VAISHALI ANANDRAO         1521376
44  11049  CHINCHORE SANGITA NARAYAN         1521377
45  92066  DEORAJ SOMANATH KHANDU           1521378
46  90939  DEORE SUNIL NARAYAN            1521379
47  96558  DESHMUKH BHANUDAS KASHINATH        1521380
48  13706  DESHMUKH NILESH ASHOKRAO          1521381
49  50392  DESHMUKH RAJENDRA MADHUKARRAO       1521382
50  11851  DESHMUKH SHUBHANGI ASHOKRAO        1521383
51  91542  DESHPANDE LEENA MADHUKARRAO        1521384
52  11130  DEVARE PRATIBHA VASANT           1521385
53  10856  DHANDE PRANITA LOTU            1521386
54  10510  DHANGAR KAILAS LAHANU           1521387
55  11531  DHOBLE SATISH PRACHANDRAO         1521388
56  91522  GAVALI VAISHALI BALASAHEB         1521389
57  11724  GAVHANE LAXIMAN LIMBRAJ          1521390
58  97906  GAVIT BHILKYA NURA             1521391
59  25127  GAVIT MAMATA SONA             1521392
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9101 B.ED.(GENERAL)                    Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  90065  GAVIT SADANAND GONA            1521393
61  51452  GHATVISAVE SIDDHARTH KACHARUBA       1521394
62  51427  GHETE RAJESHRI CHUDAMAN          1521395
63  11321  GUJAR MANOJ DILIP             1521396
64  50737  GUJAR UJWALA V.              1521397
65  21192  INAMDAR IFTEKHAR AHMAD FAYAZODDIN     1521398
66  13866  INGALE RAJRATAN RANOJI           1521399
67  51602  INGALE SANGITA RAMCHANDRA         1521400
68  11535  INGALE SATISH RAMA             1521401
69  50613  JADE SANJAY AVINASH            1521402
70   4454  JADHAV BHILA SHRAWAN            1521403
71  91912  JADHAV NATHU DODHU             1521404
72  11759  JADHAV SATISH SHAHURAO           1521405
73  10270  JAGTAP SUSHANT PRABHAKAR          1521406
74  10803  JOSHI AJAY HARI             1521407
75  52345  JOSHI JAYANT SHRIKRISHNA          1521408
76  12093  KADAM NIRMALA DANGAL            1521409
77  50784  KALE PRASHANT PRABHAKAR          1521410
78  90548  KANKHARE ARUN SADASHIV           1521411
79  11051  KAPADANE RAJIV RUPCHAND          1521412
80  11481  KARANKAL LEENADEVI HEMANT         1521413
81  12880  KARNKAR MUKESH WAMAN            1521414
82  60054  KAVITA SUDHAKAR GAJARE           1521415
83  10662  KAZI FATEMA TABASSUM NASIMUDDIN      1521416
84  10516  KHADKE KUMUDINI RAMESH           1521417
85  91655  KHAIRNAR ASHALATA CHINTAMAN        1521418
86  10592  KHALIL AHMAD SHAIKH MOHAMMAD        1521419
87  90238  KHAN SAJID SAFDER             1521420
88  21173  KHAN SHAGUFTA YASMEEN AKBAR REHMANI    1521421
89  50538  KHAN SHAHANA SAGHEE AHMAD         1521422
90  11621  KHATIK SK. HAMID SK. YASEEN        1521423
91  11887  KOLAPKAR SWATI PRAMOD           1521424
92  50633  KOLI ASHOK WAMAN              1521425
93  90009  KOLI POPAT RAJARAM             1521426
94  50632  KOLTE VANDANA ASHOK            1521427
95  50596  KOSHTI MANGALA PRAMOD           1521428
96  96203  KUMAVAT GANESH DHONDU           1521429
97  51457  LADDA SAROJ RAMPRASAD           1521430
98  11694  LAHASE ASHOK DAYARAM            1521431
99  11953  LODI KANHAIYALAL KARANSING         1521432
100  13780  LOHALEKAR DEVIDAS BHAGAWANDAS       1521433
101  90961  MAHAJAN ASHOK PANDHARINATH         1521434
102  50400  MAHAJAN BHAGWAN KESHAV           1521435
103  11750  MAHAJAN DILIP PUNDLIK           1521436
104  10760  MAHAJAN KISHOR ARJUN            1521437
105  11207  MAHAJAN MILIND SURESH           1521438
106  51311  MAHAJAN PARMESHWAR RAMDAS         1521439
107  10761  MAHAJAN SHITAL DEVIDAS           1521440
108  51097  MAHAJAN SUNIL SURESH            1521441
109  51635  MAHIRRAO MAHENDRA HANSRAJ         1521442
110  51039  MALCHE YOGESH PRAKASH           1521443
111  11715  MANGALE SHALINI SHITARAM          1521444
112  13394  MARATHE JAYVANT SHIVARAM          1521445
113  11303  MARATHE SACHIN SHIVAJIRAO         1521446
114  96024  MOHD ZIAUL HAQUE MOHD ATAUL HAQUE     1521447
115  92129  MORE RAJU UTTAM              1521448
116  12995  MORE SUDHAKAR PANDHARINATH         1521449
117  10984  MUNJANI MINAL PRAGAJIBHAI         1521450
118  11954  MUSALMAN S. JAKIRODDIN S. MOHIYODDIN    1521451
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9101 B.ED.(GENERAL)                    Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  11580  NAGARALE PRIYA SHANTARAM          1521452
120  51713  NAGARGOJE DINKAR DAYANOBA         1521453
121  60055  NALAWADE MANISHA RAMBHAU          1521454
122  91517  NARBHAWAR MANISHA PITAMBAR         1521455
123  90653  NARENDRA PUNDLIKRAO RAUT          1521456
124  12023  NIKAM SUNITA NARAYAN            1521457
125  11750  NILE PRAMOD KRISHNA            1521458
126  91545  NILE RAJENDRA LOTAN            1521459
127  50712  PACHPOL REKHA VISHWANATH          1521460
128  51842  PADAVI MANSING TEMBRYA           1521461
129  12014  PADVI PREMAL HIRESING           1521462
130  22319  PAGAR TUSHAR NARAYAN            1521463
131  50633  PANDE AJAY SHAMLAL             1521464
132  11637  PATEL PRADIP NAGIN             1521465
133   3822  PATEL RAMESHCHANDRA MOHANLAL        1521466
134  51560  PATEL SHIVNATH RAMAN            1521467
135  11953  PATHAK RAKHI KASHINATH           1521468
136  10248  PATHAN SAHEBKHAN ABBASKHAN         1521469
137  12304  PATIL ANIL BABULAL             1521470
138  11955  PATIL ARATI RAMESH             1521471
139  10903  PATIL ARCHANA NANA             1521472
140  50817  PATIL ASHVINI BHAGWAN           1521473
141  91920  PATIL BALASAHEB DASHARATH         1521474
142  50818  PATIL BHARTI ABHIMANYU           1521475
143  90335  PATIL CHANDRAKANT VASANTRAO        1521476
144  90069  PATIL CHARUCHANDRA BHALCHANDRA       1521477
145  51146  PATIL DEEPAK BABURAO            1521478
146  10463  PATIL DEVENDRA YASHAWANT          1521479
147  11059  PATIL DHANANJAY KASHINATH         1521480
148  91428  PATIL DIGAMBAR MAKUNDARAO         1521481
149  51422  PATIL DILEEP JAIDEO            1521482
150   4326  PATIL DILIP KASHINATH           1521483
151  91226  PATIL GANESH MANILAL            1521484
152  97272  PATIL GANESH SHANKAR            1521485
153   3906  PATIL GOVIND TUMADU            1521486
154  50762  PATIL JITENDRA DINKAR           1521487
155  11334  PATIL JITENDRA SURESH           1521488
156  10697  PATIL MAHENDRA TRYAMBAK          1521489
157  51274  PATIL MAHESH VITTHAL            1521490
158  10773  PATIL MEGHARAJ VASANT           1521491
159  60149  PATIL MOHINI SHIVAJIRAO          1521492
160  10486  PATIL MOHINI SUBHASH            1521493
161  20931  PATIL NANDKUMAR ARJUN           1521494
162  90848  PATIL NIRMALA RAMSING           1521495
163  50696  PATIL PARAG DEORAM             1521496
164  10785  PATIL RAJANI B.              1521497
165  10465  PATIL RAJENDRA DAGA            1521498
166  10868  PATIL RAJENDRA DURYODHAN          1521499
167  50791  PATIL RAJIV DINESH             1521500
168  96363  PATIL RAVINDRA VASUDEO           1521501
169  10112  PATIL SAHEBRAO SHRIPAT           1521502
170  11957  PATIL SANGITA MADHUKAR           1521503
171  11337  PATIL SANJAY ANANDRAO           1521504
172  97806  PATIL SANJAY DAGA             1521505
173  13630  PATIL SANJAY DATTU             1521506
174  20910  PATIL SHARADA MADHAV            1521507
175  30179  PATIL SHIVAJI MADHAVRAO          1521508
176  90479  PATIL SUBHASH RAMRAO            1521509
177  11119  PATIL SUNIL BHALERAO            1521510
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9101 B.ED.(GENERAL)                    Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  51815  PATIL SUNITA BABURAO            1521511
179  50359  PATIL SUNITA SUDHAKAR           1521512
180  13832  PATIL SUREKHA GIRIDHAR           1521513
181  12193  PATIL SUSHIL ARVIND            1521514
182  10803  PATIL VALMIK ANANDA            1521515
183  50452  PATIL VALMIK YUVARAJ            1521516
184  11177  PATIL VIKAS PUNDLIK            1521517
185  96965  PATIL VIKAS SAHEBRAO            1521518
186   4504  PATIL VISHWANATH SHARAD          1521519
187  21684  PATIL VITTHAL JAGANNATH          1521520
188  91283  PATOLE SANDIP SHIWAJI           1521521
189  91037  PAWAR ALKA VIKRAM             1521522
190  22923  PAWAR BANDU BAPURAO            1521523
191  51819  PAWAR UJJWALA SHRIRAM           1521524
192  50703  PAWAR VISHAL DILIPRAO           1521525
193  21101  QUADRI MOIZ ALAM MANZOOR ALAM       1521526
194  11245  RAJPUT ISHWAR RAGHUNATH          1521527
195  90737  RANE SANJAY BABULAL            1521528
196  90336  RUPANAR KISHOR MURLIDHAR          1521529
197  12441  SALUNKHE ASHA HANSARAJ           1521530
198  10947  SALUNKHE JAYSHREE CHHAGANLAL        1521531
199  11034  SALUNKHE NITINKUMAR MUKUNDRAO       1521532
200  12205  SAMUDRE SANGITA BHAIDAS          1521533
201  50942  SAMUDRE SANJEEV BHAIDAS          1521534
202  97335  SAPKAL DIPAK MITHARAM           1521535
203  11011  SAPKALE UJWALA SURESH           1521536
204  50883  SARODE PRATIBHA NIVRITTI          1521537
205  11557  SARODE SUSHAMA PRALHAD           1521538
206  12122  SAVKARE LATA HARCHAND           1521539
207  12976  SAWAKARE SARALA WAMAN           1521540
208  96212  SHAH MRUTYUNJAY HOUSHILAL         1521541
209  11561  SHAIKH FIRDOSJAMAL SHAFFIUDDIN       1521542
210  50709  SHAIKH TARANNUM PRAVIN SHAIKH RAFIQUE   1521543
211  50637  SHARMA AASHISH RAMESHCHANDRA        1521544
212  10439  SHELAR JAYAVANT GULABRAO          1521545
213  91100  SHEWALE ASHOK GOPINATH           1521546
214  90105  SHIKOKAR SHANTARAM RAMCHANDRA       1521547
215  51871  SHINDE MANGALA KHANDERAO          1521548
216  90931  SHINDE MRUNALINI DILIP           1521549
217  11800  SHINDE PRASHANT DILIP           1521550
218  50376  SHINDE RAGHUNATH EKNATH          1521551
219  10934  SHINDE RAMKRISHNA VITTHAL         1521552
220   4784  SHINDE SANGITA ARUN            1521553
221  51409  SOLANKI DILIP NARSING           1521554
222  91649  SONAR JAYASHRI VISHVNATH          1521555
223  12399  SONAR KALPANA RAMLAL            1521556
224  90852  SONAWANE GHANSHYAM SUKADEO         1521557
225  50413  SONAWANE KISHOR BHAGAWAN          1521558
226  92047  SONAWANE KRISHNA KASHIRAM         1521559
227  50803  SONAWANE MAHENDRA GUNAVANTRAO       1521560
228  13004  SONAWANE NANA BHIKARI           1521561
229  91706  SONAWANE POURNIMA RAMAN          1521562
230  11122  SONAWANE PRADIP DINKAR           1521563
231  95840  SONAWANE PRASHANT BRIJLAL         1521564
232  51228  SONAWANE RAHUL CHINDHU           1521565
233  11967  SONAWANE RAJENDRA VASANTRAO        1521566
234  51220  SONAWANE YOGESH RAGHUNATH         1521567
235  90445  SURWADE SHALINITAI KADU          1521568
236  23160  SURYAWANSHI KAMALAKAR CHINDHU       1521569
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9101 B.ED.(GENERAL)                    Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  51025  SURYAWANSHI PUNAM SHIVAJI         1521570
238  90185  SYED MIRAJ SYED ASGAR           1521571
239  51156  TAKTE SMITA DIGAMBAR            1521572
240  12461  THORAT MILEEND BABULAL           1521573
241  11889  THORAT TRUPTI PRALHAD           1521574
242  13875  UPADHYE RAJENDRA RAMESH          1521575
243  91628  VALHE DEVIDAS ANANDA            1521576
244  11932  VALVI MEENA SHIVRAM            1521577
245  30400  WARULE MILINDKUMAR RAMESH         1521578
246  50629  WARULE TIRUPATIKUMAR RAMESH        1521579
247  51537  WAYAL DNYANESHWAR SHANKARRAO        1521580
248  11594  YASMEEN FARHAT ABDUL RAZZAK        1521581
249  10965  ZAMBARE JAYSHRI PITAMBAR          1521582
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9102 B.ED.(PHYSICAL)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  10042  AMANDEEP SINGH DALJIT SINGH        1521583
2  95162  BAGUL RAJENDRA BHASKAR           1521584
3  53320  BAVISKAR ANIL PANDIT            1521585
4  12700  BHALODKAR RAJENDRA GAJANANRAO       1521586
5  31866  CHAUDHARI HITENDRA EKANATH         1521587
6  20054  CHAUDHARY VANDANA RAJADHAR         1521588
7  92348  CHINCHALE UTTAM BABURAO          1521589
8  95005  DESHMUKH CHHAYA GULABRAO          1521590
9  20318  DHANDE DNYANDEO RAGHUNATH         1521591
10  92166  GIRASE AVINASH DHANSING          1521592
11  95167  GURULE SHANKAR TUKARAM           1521593
12  10278  JADHAV SHISHKUMAR DHUDAKU         1521594
13  10638  JOSHI SANJAY HARI             1521595
14  53969  LAGADE PRASHANT MALLIKARJUN        1521596
15  92665  MAHAJAN JEETENDRA RAMDAS          1521597
16  13046  PANDE AJAY SHAMLAL             1521598
17  20668  PATIL ANANDA ADHAR             1521599
18  92347  PATIL ANIL BHIKA              1521600
19  93543  PATIL CHATUR RAJARAM            1521601
20  10327  PATIL DINESHKUMAR BHIKKANRAO        1521602
21  10179  PATIL DNYANESHWAR GOPAL          1521603
22  50011  PATIL GAJANAN DHANSING           1521604
23  50071  PATIL GOKUL RAMESH             1521605
24  20335  PATIL KISHOR SHANTARAM           1521606
25  92089  PATIL KISHOR YOGARAJ            1521607
26  12264  PATIL LILADHAR RAMESH           1521608
27  13079  PATIL PRALHAD PUNDLIK           1521609
28  91920  PATIL RAMESH SHIVLAL            1521610
29  31838  PATIL SINDHU NAMDEV            1521611
30  10076  PATIL SUBHASH KHANDERAO          1521612
31  50015  PATIL URMILA RAJARAM            1521613
32  93372  SAIYAS VILAS VASANTRAO           1521614
33  50227  SALUNKHE MILIND VISHRAM          1521615
34  92699  SURYWANSHI DIPAK ABHIMAN          1521616
35  31840  TAYADE ARUNKUMAR PUNDLIK          1521617
36  10320  ZAMBARE BHARAT RAMDAS           1521618
37  12795  ZOPE ANIL PRALHAD             1521619
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  10266  A. WAHEED A. RASHEED            1521620
2  10895  ABDUL AHAMAD MAHAMAD YUNUS         1521621
3  11870  ABUREHAN MOHD SALIM            1521622
4  10221  AFSAR BANO KABIRUDDIN           1521623
5  11461  AHERRAO DINESH DEOMAN           1521624
6  31517  AHIR SANDHYA SARANGDHAR          1521625
7  10939  AHIRE PUNDLIK VIJAYSING          1521626
8  11281  AHIRRAO MADHURI SURESH           1521627
9  10220  AKHTAR RASUL SHAIKH GULAM MUSTUFA     1521628
10  10767  AKLADE RAJSHRI SUBHASHRAO         1521629
11  11247  ALAHIT SANTOSH RAGHUNATH          1521630
12  10884  AMBEKAR DEEPALI PRATAP           1521631
13  10206  AMJAD KHAN ASLAM KHAN           1521632
14  10700  AMODE ARCHANA PRABHAKAR          1521633
15  10896  AMRITKAR SONALI BARKU           1521634
16  11035  AMRITKAR SWAPNIL SUBHASH          1521635
17  10082  AMRITKAR YOGESH PUNDLIK          1521636
18  11871  ANSARI ASHFAQUEAHMAD MOHDHASHIM      1521637
19  99695  ANSARI MOHD. SADIQUE MOHD. SHABAN     1521638
20  10223  ANWAR JAHAN KABIRUDDIN           1521639
21  10608  ARCHANA ASHOKRAO GAWANDE          1521640
22  10235  ARSHAD ALI MUZAFFAR ALI          1521641
23  11387  ASHAPURE RAJESH JASWANT          1521642
24  11631  ATTARDE VIDYA BHAGWAT           1521643
25  11576  BACHHAO JYOTI DNYANDEO           1521644
26  12067  BACHHAV PRITI DILIP            1521645
27  31542  BADADE PREETI BHIMRAO           1521646
28  10793  BADGUJAR NISHA HIRALAL           1521647
29  10346  BAGAL KESHAV BHAGWANRAO          1521648
30  10807  BAGAL VIVEKANAND SANTOSHRAO        1521649
31  10056  BAGUL JYOTI J.               1521650
32  10985  BAGUL PRATIBHA RAMKRISHNA         1521651
33  11081  BAISANE JYOTI MAGAN            1521652
34  31150  BAISANE VAISHALI GARIBDAS         1521653
35  10574  BAMDALE SHRIKANT BABASAHEB         1521654
36  10109  BARDE SWAPNIL PUNDLIK           1521655
37  10019  BAVISKAR BALU SHALIGRAM          1521656
38  10466  BAVISKAR MANISHA CHHAGANRAO        1521657
39  99604  BAVISKAR NITIN MADHUKAR          1521658
40  11037  BAVISKAR SWATI LAXMAN           1521659
41  10652  BENDALE NAYANA RAMCHANDRA         1521660
42  11191  BHADANE SACHIN SURYAKANT          1521661
43  30867  BHADANE VAISHALI VISHWASRAO        1521662
44  11192  BHADANE YOGESH VISHWAS           1521663
45  11741  BHALSANE KRANTI BHASKAR          1521664
46  30910  BHAMARE GOPICHAND BHASKARRAO        1521665
47  31543  BHAMARE RAGINI DHANANJAYRAO        1521666
48  11569  BHAMARE SHARAD SAHEBRAO          1521667
49  30868  BHAMRE HEMLATA PRAKASH           1521668
50  10110  BHAMRE SACHIN BHALCHANDRA         1521669
51  31125  BHANDARI ASHISH CHANDRAKANTRAO       1521670
52  99597  BHANGALE RUPALI RAMCHANDRA         1521671
53  10017  BHARULE BHARATI JANARDAN          1521672
54  11257  BHAVSAR LILADHAR ISHWARLAL         1521673
55  10939  BHAVSAR RAJASHREE GAJANAN         1521674
56  11761  BHOLE KAVITA GAUTAM            1521675
57  10661  BHOLE LEENA VASANT             1521676
58  10112  BHOLE MRUNAL GOPAL             1521677
59  11420  BIRHADE MANISHA BHIMRAO          1521678
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 2
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
60  10019  BIRHADE VARSHA VINAYAK           1521679
61  11469  BORASE BHARATI SAMBHAJI          1521680
62  99575  BOROLE PANKAJ RAMESH            1521681
63  10576  BORSE ASHA KESHAVRAO            1521682
64  10781  BORSE DEEPALI BHIVLAL           1521683
65  10444  BORSE NANDA GOPINATH            1521684
66  10495  BORSE RAJENDRA TRYAMBAK          1521685
67  11570  BORSE SHATRUGHANA JIBHAU          1521686
68  11016  BORSE SHITAL BHALCHANDRA          1521687
69  10962  BORSE VIKAS SHRAVAN            1521688
70  10114  BRAHMNE CHANDRAKANT PRABHAKAR       1521689
71  11234  CHANDWADE MADHUKAR KASHINATH        1521690
72  31446  CHAUDHARI CHAMPALAL DEORAM         1521691
73  25181  CHAUDHARI CHANDRAKANT WASUDEO       1521692
74  11401  CHAUDHARI CHHAYA VASANT          1521693
75  10577  CHAUDHARI DEEPALI PUNDALIK         1521694
76  10349  CHAUDHARI HARESH GAMBHIR          1521695
77  11278  CHAUDHARI HEMANT KISAN           1521696
78  11763  CHAUDHARI KAVITA SATISHCHANDRA       1521697
79  10746  CHAUDHARI KOMAL CHUDAMAN          1521698
80  11636  CHAUDHARI MANGALA CHANDRAKANT       1521699
81  10747  CHAUDHARI MEENA SHRIRAM          1521700
82  10022  CHAUDHARI MINA KASHINATH          1521701
83  11085  CHAUDHARI NAMRATA SAKHARAM         1521702
84  30323  CHAUDHARI NILESH MADHUKAR         1521703
85  10963  CHAUDHARI PRAMOD SAHEBRAO         1521704
86  10084  CHAUDHARI PRASHANT BALIRAM         1521705
87  11465  CHAUDHARI RAJASHRI BHARAT         1521706
88  30680  CHAUDHARI RAM SHANTARAM          1521707
89  10641  CHAUDHARI RITA DAULAT           1521708
90  10707  CHAUDHARI SANTOSH RAMDAS          1521709
91  10579  CHAUDHARI SHEETAL BHAGWAN         1521710
92  10663  CHAUDHARI SMITA LOKANATH          1521711
93  10941  CHAUDHARI SUVARNA NAMDEO          1521712
94  10236  CHAUDHARI UJWALA PRAMOD          1521713
95  10267  CHAUDHARI UMESH SHIVAJI          1521714
96  25105  CHAUDHARI VAISHALI KRUSHNA         1521715
97  10514  CHAUDHARI VIJAY DINANATH          1521716
98  99764  CHAUDHARI VIJAYKUMAR BHAGWAN        1521717
99  10057  CHAUDHARI YOGINI VISHNU          1521718
100  12126  CHAUDHARY GAJANAN JAGANNATH        1521719
101  99576  CHAUDHARY SATISHKUMAR HARIBHAUJI      1521720
102  10580  CHAVAN ATUL BABURAO            1521721
103  10003  CHAVAN DINESH SHRIRANG           1521722
104  10427  CHAVAN DNYANDEV SHRIRANGRAO        1521723
105  10642  CHAVAN JYOTI DINKAR            1521724
106  10350  CHAVAN MRUNALI RATILAL           1521725
107  10968  CHAVAN PRAVIN ASHOK            1521726
108  11589  CHAVAN RAJU MAHARU             1521727
109  30366  CHAVAN SAMPAT PANDHARINATH         1521728
110  10986  CHAVAN VILAS UKHA             1521729
111  10286  CHAVHAN NITIN SHANTARAM          1521730
112  10698  CHITTE JAGADISH KESHAV           1521731
113  11748  CHOPADE GEETA KRISHNA           1521732
114  11496  CHORMARE PANDHARINATH SAHEBRAO       1521733
115  11038  DABHADE DIPALI DATTATRAYA         1521734
116  99535  DANISH AALAM SHAIKH GULAM HUSAIN      1521735
117  10277  DAPKAR RAMESHOR MUJABHAU          1521736
118  11201  DATE SNEHA SHASHANK            1521737
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 3
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
119  11425  DEODHE SUNIL SOPAN             1521738
120  11120  DEOKAR SACHIN PRAKASHRAO          1521739
121  99650  DEORE NANDULAL BABULAL           1521740
122  30766  DESALE AMOL RAGHUNATH           1521741
123  10268  DESALE PRAKASH VINAYAK           1521742
124  11591  DESHMANE PRADEEP RAMBHAU          1521743
125  11793  DESHMUKH SMITA RAOSAHEB          1521744
126  11466  DESHPANDE BHUSHAN MADHUKAR         1521745
127  11263  DEVARE RUPALI BRIJLAL           1521746
128  10643  DEVAYANI GOPALRAO CHAUDHARI        1521747
129  10666  DHANDE NAYANA DEVCHANDRA          1521748
130  10667  DHANDE SHOBHANA LAXMAN           1521749
131  10626  DHANGAR SONALI PRAKASH           1521750
132  10668  DHANGAR TARA NAGARAJ            1521751
133  11307  DHARIWAL MALKEET KAUR BALWANT SINGH    1521752
134  10902  DHIVARE NAMRATA VITTHALRAO         1521753
135  10710  DHIVARE SAMADHAN HIRAMAN          1521754
136  11477  DHOLE VIJAY ATAMARAM            1521755
137  11951  DIPALI TUKARAM BASOLE           1521756
138  11272  DIVATE AMOL VAMAN             1521757
139  11654  DOLE MADHURI KAUTIK            1521758
140  11089  DORA ROHINI BHIMANNA            1521759
141  10711  DUSANE SHAMKUMAR MADHUKAR         1521760
142  10025  ERANDE SAVITA POPAT            1521761
143  10227  FARIDA BI SHAIKH RAZZAQUE         1521762
144  10749  FEGADE NARESH MANOHAR           1521763
145  10669  FIRAKE ROHINI SURESH            1521764
146  11159  FULPAGARE ARATI ARVIND           1521765
147  11749  GADHARI SHOBHA HILAL            1521766
148  10582  GAHERWAR NARENDRA TULJARAM         1521767
149  30461  GANESH SURESH KINGE            1521768
150  11426  GANGURDE BHAGWAT SANTOSH          1521769
151  11021  GANGURDE KAMLAKAR LAXMAN          1521770
152  10629  GARUD PRADNYA BHIMRAO           1521771
153  11208  GAVIT JAYSHRI PRATAP            1521772
154  31685  GAVIT MILIND ALU              1521773
155  11952  GAVIT NILESH PUNAJI            1521774
156  31518  GAVIT SANGITA ARJUN            1521775
157  10087  GAWAI ARVIND GULABRAO           1521776
158  10926  GAWAI PRAVIN TEJRAO            1521777
159  11073  GHOTKAR SWATI SHIVAJI           1521778
160  11424  GHULE GIRISH PANDHARINATH         1521779
161  11646  GIRASE DIPTI BHATUSING           1521780
162  31528  GIRASE SAVITA DEVIDAS           1521781
163  11811  GIRASE SUVARNSING KOMALSING        1521782
164  10750  GODSE VANDANA PANDITRAO          1521783
165  10229  GOODAE SOPHIA PAUL             1521784
166  11109  GOPAL REKHA ANNA              1521785
167  11334  GOSAVI JITENDRAGIR VISHWASGIR       1521786
168  12073  GOSAVI RAJESH GANGAGIR           1521787
169  12025  GUJARATHI VIPULCHANDRA DINESHCHANDRA    1521788
170  10722  GUNJOTE SATISH BABURAO           1521789
171  10644  GUPTA MAMTA NANDKISHOR           1521790
172  99603  GURAV CHHAYA SURESH            1521791
173  10503  GURAV SHIVKUMAR RAMKRUSHNA         1521792
174  11265  HAKE VARSHA VASANT             1521793
175  11572  HIRE DEEPAK SURESH             1521794
176  10230  IMRAN KHAN AFSAR KHAN           1521795
177  10231  IRFAN ALI RAFAT ALI            1521796
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 4
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
178  10610  JADHAO JAYASHRI TULSHIRAM         1521797
179  30957  JADHAV ANIL DEVIDAS            1521798
180  30644  JADHAV MAHESHKUMAR VIJAYKUMAR       1521799
181  12027  JADHAV RAKESH ROHIDAS           1521800
182  11955  JADHAV SANDIP VITTHALRAO          1521801
183  11467  JADHAV SANJAYKUMAR LOTANBHAI        1521802
184  10475  JADHAV SATISH SAHEBRAO           1521803
185  10436  JAGTAP AMITKUMAR GORAKHNATH        1521804
186  31605  JAGTAP ANITA KASHINATH           1521805
187  11739  JAGTAP SANGITA KASHINATH          1521806
188  11133  JAIN YOGESH HIRALAL            1521807
189  11874  JAVEED SHAIKH RAFEEQ            1521808
190  10073  JOSHI AMIT RAMESH             1521809
191  11025  JOSHI SUJATA ATUL             1521810
192  11442  JYOTSNA SHRIRAM UMBARKAR          1521811
193  10122  KABARE SUMIT SANJAY            1521812
194  10292  KACHAVE KIRANKUMAR GOVINDRAO        1521813
195  10670  KACHKURE CHANCHAL VISHWASRAO        1521814
196  10045  KADAM DIPTI PRASAD             1521815
197  10318  KADAM UJAWALA GULABRAO           1521816
198  10430  KALEKAR MAHADEV RAMBHAU          1521817
199  99547  KALYANKAR ANURADHA GAJANAN         1521818
200  11354  KAMBLE KAVITA SHYAMKANT          1521819
201  12058  KAMBLE SACHIN GIRDHARI           1521820
202  11468  KANADE ANIL MUKUND             1521821
203  10353  KAPADNE VAISHALI SURESH          1521822
204  11428  KARPE VISHAL SHIVAJIRAO          1521823
205  10233  KASHIF ANJUM ATHARUDDIN SHAIKH       1521824
206  11469  KAYASTH AMAR RAMAYAN            1521825
207  10476  KHACHANE PRAFULLA LAHU           1521826
208  11501  KHADASE DINESH RAMESH           1521827
209  10944  KHAIRKHAR VIDYA BABULAL          1521828
210  11722  KHAIRNAR MANISHA CHHAGAN          1521829
211  11988  KHAIRNAR UMESH DADAJI           1521830
212  11389  KHAIRNAR VAISHALI NARESH          1521831
213  11651  KHALANE SUPRIYA PANDURANG         1521832
214  10671  KHALATE BALI SHRAWAN            1521833
215  11529  KHAMKHEDKAR SAGAR ASARAM          1521834
216  30218  KHAN IMRAN KHAN SAEED KHAN         1521835
217  11840  KHAN SHAHINBEE AZIZ            1521836
218  10125  KHANDALE TUSHAR MURLIDHAR         1521837
219  10199  KHANDARE BHARATI VISHWANATH        1521838
220  11470  KHARCHE SWATI MANOHAR           1521839
221  11312  KHIVSARA ASHWINKUMAR MOHANLAL       1521840
222  10753  KHONDALE SHARADA DHANARAJ         1521841
223  11269  KIRANGE PALLAVI LAXMAN           1521842
224  10713  KOLI DIPAK LAXMAN             1521843
225  10007  KOLI GAJANAN YOGRAJ            1521844
226  11134  KOR PRASHANT KRUSHNASING          1521845
227  10736  KOTAME SACHIN BHASKARRAO          1521846
228  10646  KOTWAL JYOTI SUBHASH            1521847
229  30604  KOYALE VILAS PUNDLIKRAO          1521848
230  31201  KULKARNI MAHESH SUBHASH          1521849
231  10777  KULKARNI SEEMA JAGADISH          1521850
232  10127  KULKARNI UJJVALA HANMANT          1521851
233  11292  KUMAWAT GIRISH KASHINATH          1521852
234  10061  KUMBHAR JYOTI HIMMATRAO          1521853
235  11654  KURKURE GOPAL DEVIDAS           1521854
236  10562  KURKURE VANDANA NILKANTH          1521855
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 5
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
237  12079  KUWAR JAYMALA SHIVAJI           1521856
238  11655  KUWAR RATNAMALA SHIVAJI          1521857
239  11217  KUWAR YUGANDHARA RAMESH          1521858
240  11697  LAHASE PRATIBHA MURLIDHAR         1521859
241  10289  LODHE VAIBHAV SHANTARAM          1521860
242  11390  LOKHANDE JAGANNATH LAXMAN         1521861
243  10554  MAGARE DNYANESHWAR BHASKAR         1521862
244  10280  MAGARE SANDEEP SAHEBRAO          1521863
245  10583  MAHAJAN CHANDAN HEMCHANDRA         1521864
246  10089  MAHAJAN DEEPALI BHASKAR          1521865
247  10085  MAHAJAN HEMALATA PRABHAKAR         1521866
248  11135  MAHAJAN JITENDRA NANA           1521867
249  11311  MAHAJAN MANOJ ARJUN            1521868
250  11769  MAHAJAN MINAKSHI BHAGWAT          1521869
251  10817  MAHAJAN NISHANT HARI            1521870
252  30560  MAHAJAN PRITEE KASHINATH          1521871
253  10657  MAHAJAN SANGITA RAJDHAR          1521872
254  10028  MAHAJAN SUHASINI PRABHAKAR         1521873
255  10611  MAHAJAN SWATI KASHINATH          1521874
256  10677  MAHAJAN TANUJA DASHARATH          1521875
257  10063  MAHAJAN UMESH GOPAL            1521876
258  11093  MAHAJAN VIJAY NAMDEO            1521877
259  30922  MAHAJAN VISHAL ANANDA           1521878
260  10132  MAHAJAN YOGESH RAMESH           1521879
261  11656  MAHALE NARENDRA DINKAR           1521880
262  10737  MAHALE VINAYA ANANDRAO           1521881
263  10370  MAHALE VIVEK HILAL             1521882
264  11014  MAHALE YOGESH NIMBA            1521883
265  11560  MAHEBOOB KHAN HABIBULLAH KHAN       1521884
266  11048  MALI LALIT JAYAWANT            1521885
267  10869  MALI MAHENDRA HIRALAL           1521886
268  11444  MALI SHIVAJI JAYRAM            1521887
269  10129  MANE LAXMIKANT UMAKANT           1521888
270  10738  MANGALE SATISH ARJUN            1521889
271  10130  MANISHA DEVORAM PATIL           1521890
272  10647  MANISHA PRABHAKAR MAHAJAN         1521891
273  10326  MANISHA SUDHAKARRAO DHAJEKAR        1521892
274  11548  MANJAL ASHA ARJUN             1521893
275  11407  MANOJ VASUDEO DAHIBHATE          1521894
276  11796  MANSURI SALMASULTANA GULAMAHEMAD      1521895
277  11849  MARATHE CHAITRAM SUKDEV          1521896
278  11723  MARATHE HARSHALA SHIVAJI          1521897
279  11297  MARATHE VASUDHA ESHWARLAL         1521898
280  10905  MASUD AHMAD INAMULLAH           1521899
281  10500  MENDAKI REVATI PRABHAKAR          1521900
282  11684  MENDKI ROHINI PRABHAKAR          1521901
283  10234  MIR SHIRIN WAJID ALI            1521902
284  11502  MITHAWALA KOMAL RAJNIKANT         1521903
285  10755  MOGHE VANDANA BALKRISHNA          1521904
286  10236  MOHD. AZHAR SAGIRUDDIN SIDDIQUI      1521905
287  10250  MOHD. MUSTAQEEM MOHD. SHARIF        1521906
288  99658  MORE MAMTA VASANTRAO            1521907
289  11733  MORE PRATIBHA PAULAD            1521908
290  30542  MORE SANGITA UTTAM             1521909
291  11359  MORE SUNITA SUDHAKAR            1521910
292  12033  MORE YOGITA SUNIL             1521911
293  10894  MULE SUNIL RAMDAS             1521912
294  10029  MULLA NASIBODDIN JAYNODDIN         1521913
295  10237  MUNDE SHITAL CHANDRAKANT          1521914
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 6
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
296  10189  MURSALIN AHMAD ABDUL WAHAB JHARE      1521915
297  12082  MUSALE BHUSHAN VINAYAK           1521916
298  12006  MUSALMAN SALIMALI MEHARBANALI       1521917
299  11503  NAGOTE VAISHALI ARJUN           1521918
300  30832  NAIR RESHMA RAGHAVAN            1521919
301  10815  NAIR SUSHMA RAGHAVAN            1521920
302  11504  NAKHATE JIJABHAU PANDITRAO         1521921
303  10648  NALAWADE ANJALI NARAYANRAO         1521922
304  10612  NAMRATA BHASKARRAO DESHMUKH        1521923
305  10758  NARENDRA KUMAR BHIMRAO BORASE       1521924
306  10031  NARKHEDE LALITA MADHUKAR          1521925
307  11659  NARKHEDE SHIRISH RAMESH          1521926
308  10053  NARKHEDE TULSHIRAM SUDHAKAR        1521927
309  11770  NARKHEDE VAISHALI NIVRUTTI         1521928
310  10190  NASREEN KAUSAR ABDUL SATTAR KHAN      1521929
311  10580  NEMADE MANOHAR ANAND            1521930
312  11771  NERKAR GAYATRI DADAJI           1521931
313  11430  NERKAR PRADIP BHAGAWAN           1521932
314  10852  NEVE SANGITA AJAY             1521933
315  11170  NIGADE YOGITA DILIP            1521934
316  10948  NIKAM JAGATSING BHARATSING         1521935
317  11772  NIKAM MADHURI PANJABRAO          1521936
318  11474  NIKAM PRATIBHA RAJARAM           1521937
319  11878  NIKAM PUSHPABAI ASHOK           1521938
320  11248  NIKAM SANGITA GAUTAM            1521939
321  99759  NISHAT ANJUM BINTE MOHAMMAD IQBAL     1521940
322  10077  NITIN PRAKASH NAPHADE           1521941
323  10132  OHAL SATISH SHESHRAO            1521942
324  10360  PACHPOLE PRADIP RAMKRISHNA         1521943
325  30722  PADVI DAULAT JEKAMSING           1521944
326  30993  PAGARE SHITAL DAGADU            1521945
327  10529  PAGARE VAISHALI YASHWANT          1521946
328  10133  PANJWANI POONAM PREMCHAND         1521947
329  25213  PARASHAR PRATIMA PANALAL          1521948
330  11339  PARDESHI KISHOR PRATAP           1521949
331  10679  PARDESHI MANISHA BABUSING         1521950
332  10092  PARKHAD PRADIP MADHUKAR          1521951
333  11924  PATANKAR SHAMKANT YUVRAJ          1521952
334  11564  PATEL ASAPAK HARUN             1521953
335  11662  PATEL NANDKISHOR SUDAM           1521954
336  11051  PATHAK HEMANGI RAVINDRA          1521955
337  10949  PATHAN ANISKHAN AKABARKHAN         1521956
338  10781  PATHAN IMRAN KHAN NAZIM KHAN        1521957
339  10759  PATHAN SAMINA IBRAHIM           1521958
340  10178  PATHAN VAJIDKHAN USUFKHAN         1521959
341  10363  PATHE ARCHANA BHASKAR           1521960
342  11711  PATIL AARTI PANDIT             1521961
343  10566  PATIL AJAY BIJESING            1521962
344  10975  PATIL AMOL PRAKASH             1521963
345  30327  PATIL ANIL CHANDRASING           1521964
346  10896  PATIL ANIL SUDHAKAR            1521965
347  11366  PATIL ANITA PRAKASH            1521966
348  10760  PATIL ARCHANA GOPAL            1521967
349  10613  PATIL ARCHANA SHIVAJI           1521968
350  30372  PATIL ARCHANABAI BHALERAO         1521969
351  11533  PATIL ASHA BHIKAN             1521970
352  31226  PATIL ASHOK TUKARAM            1521971
353  31425  PATIL ASHWINI ATMARAM           1521972
354  10715  PATIL ATUL KUNJILAL            1521973
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 7
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
355  30276  PATIL BHAGAWAT SHAMRAO           1521974
356  30965  PATIL BHUPENDRA LAXMANRAO         1521975
357  10299  PATIL BHUSHAN DNYANDEO           1521976
358  10777  PATIL BHUSHAN RAMESH            1521977
359  10420  PATIL CHANDRAKANT RAMLAL          1521978
360  30436  PATIL CHATUR BAPURAO            1521979
361  10062  PATIL DEEPAK ARJUNRAO           1521980
362  25087  PATIL DHANSHRI GOVIND           1521981
363  10449  PATIL DINANATH EKANATH           1521982
364  10300  PATIL DIPAK PANDHARINATH          1521983
365  10063  PATIL DIPAK SHIVAJI            1521984
366  10282  PATIL DIPAKRAO ANANDRAO          1521985
367  10773  PATIL DIPALI SAMBHAJIRAO          1521986
368  10341  PATIL DIPTI MOHAN             1521987
369  11668  PATIL DNYANESHWAR DIGAMBAR         1521988
370  10301  PATIL EKNATH PANDURANG           1521989
371  10535  PATIL GAJANAN DHANSING           1521990
372  11096  PATIL GANESH PUNDLIK            1521991
373  10593  PATIL HARSHA BALKRISHNA          1521992
374  30995  PATIL HEMRAJ GAJMAL            1521993
375  10882  PATIL HIRALAL BHIKAN            1521994
376  10034  PATIL ISHWAR PRAKASH            1521995
377  10329  PATIL JAYJIT PRAKASH            1521996
378  12037  PATIL JYOTI RAGHUNATH           1521997
379  10909  PATIL KAILAS MANGO             1521998
380  10490  PATIL KIRAN BHIMRAO            1521999
381  10739  PATIL KIRAN NARAYAN            1522000
382  11535  PATIL KIRANKUMAR YUVRAJ          1522001
383  30741  PATIL KISHOR NANA             1522002
384  10437  PATIL KISHOR YUVRAJ            1522003
385  10134  PATIL KISHORKUMAR DEVIDAS         1522004
386  30422  PATIL MAHENDRA DASHRATH          1522005
387  10365  PATIL MAHESH BHIMRAO            1522006
388  11901  PATIL MAHESH VASANT            1522007
389  10135  PATIL MANISHA DIGAMBAR           1522008
390  99751  PATIL MOHAN SUBHASH            1522009
391  30857  PATIL MURLIDHAR RAMESH           1522010
392  11324  PATIL NANDKUMAR UKHA            1522011
393  10136  PATIL NAYANA AJABARAO           1522012
394  10137  PATIL NILIMA NIVRUTTI           1522013
395  11508  PATIL NILIMA SUBHASH            1522014
396  30517  PATIL NILIMA VEDUSING           1522015
397  10367  PATIL NITIN DHANRAJ            1522016
398  10762  PATIL NITIN LOTU              1522017
399  11176  PATIL NITIN VISHWAS            1522018
400  11537  PATIL NITINKUMAR NATHU           1522019
401  10681  PATIL PALLAVI GHANASHYAM          1522020
402  11616  PATIL PALLAVI RAMESH            1522021
403  11538  PATIL PANKAJ BHAGWAT            1522022
404  10562  PATIL PARESH RAMESH            1522023
405  10904  PATIL PRADEEP SURESH            1522024
406  10138  PATIL PRADNYA ASHOK            1522025
407  10139  PATIL PRADNYA BHASKARRAO          1522026
408  10545  PATIL PRAKASH PANDIT            1522027
409  10302  PATIL PRAKASH SURESH            1522028
410  10500  PATIL PRAMOD NAMDEO            1522029
411  10822  PATIL PRAMODKUMAR SANTOSH         1522030
412  11746  PATIL PRASHANT BHARAT           1522031
413  10682  PATIL PRATIBHA BRIJALAL          1522032
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 8
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
414  11628  PATIL PRAVIN JIBHAU            1522033
415  30452  PATIL PRAVIN NATESWAR           1522034
416  31551  PATIL PURTI GANESH             1522035
417  10569  PATIL PUSHPA BHOJU             1522036
418  10993  PATIL RAHUL NARHAR             1522037
419  11054  PATIL RAJASHRI BHIMRAO           1522038
420  10874  PATIL RAJDIP SHIVAJI            1522039
421  11903  PATIL RAKESH RAGHUNATH           1522040
422  11855  PATIL RAMBHAU BHASKAR           1522041
423  10036  PATIL RUPESH DEELIP            1522042
424  10451  PATIL SACHIN NANASAHEB           1522043
425  10593  PATIL SAMADHAN ASHOK            1522044
426  11857  PATIL SAMADHAN HARI            1522045
427  11037  PATIL SANDEEP GANESH            1522046
428  10139  PATIL SANDEEP RAGHUNATH          1522047
429  11409  PATIL SANDIP CHHOTULAL           1522048
430  10875  PATIL SANDIP PREMCHAND           1522049
431  10422  PATIL SANGITA SITARAM           1522050
432  11449  PATIL SARIKA PATANGRAO           1522051
433  10439  PATIL SATISH PATINGRAO           1522052
434  11673  PATIL SAVITA BABULAL            1522053
435  10482  PATIL SHARDA SHIVAJI            1522054
436  11676  PATIL SHITAL SATISH            1522055
437  10594  PATIL SHITAL SHIRISH            1522056
438  30904  PATIL SONAL ANANDA             1522057
439  11788  PATIL SONAL VASANT             1522058
440  30969  PATIL SONALI ABHIMANYU           1522059
441  11968  PATIL SONALI VITTHAL            1522060
442  11120  PATIL SUDARSHANA PRAKASH          1522061
443  10608  PATIL SULOCHANA GOVINDRAO         1522062
444  11596  PATIL SUNIL RAMDAS             1522063
445  10485  PATIL SUNIL VASANT             1522064
446  10141  PATIL SUREKHA ASHOK            1522065
447  10716  PATIL SUWARNA VIJAYRAO           1522066
448  10303  PATIL SWATI NATHU             1522067
449  31101  PATIL TUSHAR DEVIDAS            1522068
450  11056  PATIL UDDHAV SHANKARRAO          1522069
451  11928  PATIL UJWAL SUPADU             1522070
452  30701  PATIL VAISHALI DAGAJIRAO          1522071
453  11482  PATIL VAISHALI DILIP            1522072
454  10486  PATIL VIDYA BHAURAO            1522073
455  11394  PATIL VIKAS FAKIRA             1522074
456  10596  PATIL VITTHAL MITHARAM           1522075
457  11630  PATIL YATIN JIJABRAO            1522076
458  10931  PATIL YOGESH MANGO             1522077
459  11453  PATIL YOGESH NAMDEV            1522078
460  30305  PATIL YOGESH PURUSHOTTAM          1522079
461  11677  PATIL YOGESH RANGRAO            1522080
462  12087  PATIL YOGESHWAR RAMKRISHNA         1522081
463  11548  PATIL YUVARAJ VASANT            1522082
464  11451  PATIL YUWARAJ BHAGAWAN           1522083
465  11180  PATKAR SANGITA RAMESH           1522084
466  30970  PAWAR BHALCHANDRA SHIWAJI         1522085
467  10314  PAWAR BHARAT NIMBA             1522086
468  10712  PAWAR BHARATI SHRIRAM           1522087
469  10383  PAWAR HEMANT KASHINATH           1522088
470  99548  PAWAR HEMKANT BHIMRAO           1522089
471  11777  PAWAR JAYSHRI GANESH            1522090
472  11550  PAWAR SACHIN SURESH            1522091
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 9
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
473  11616  PAWAR SHITAL MANOHER            1522092
474  30306  PAWAR VIDYA JIJABRAO            1522093
475  11410  PAWAR YOGITA GULABRAO           1522094
476  11802  PAWARA DONGARSING LEHARYA         1522095
477  10702  PAZAI DNYANESHWAR ASHOK          1522096
478  10765  PIMPALE JAYASHRI POPAT           1522097
479  30336  PIMPARE MANOJKUMAR UKHA          1522098
480  11122  PINJARI LATEEFA AJIT            1522099
481  10440  PINJARI SHAIKH JAVED SHAIKH YASIN     1522100
482  10144  PINTO JACINTA BASIL            1522101
483  10241  PONGALLU VEENA GOPALSWAMY         1522102
484  10009  POOJA VIJAYSINGH SHEKHAWAT         1522103
485  11328  PRAMOD SHIVAJI SHIMBRE           1522104
486  10079  PRAVIN SOPAN SHIMBRE            1522105
487  12042  PURANIK TEJAS CHANDRAKANT         1522106
488  11680  PUSATKAR SHITAL RAMESH           1522107
489  30143  RADE SANDHYA MADHUKAR           1522108
490  99539  RAEES AHMED SHAIKH ABDULLA         1522109
491  11511  RAHUL VILASRAO NARKHEDE          1522110
492  10276  RAJPUT SAVITA GOKULSING          1522111
493  11681  RAJPUT SUJAY VIJAYSING           1522112
494  10064  RAJPUT SUVARNASING DIVANSING        1522113
495  10636  RAKTE JYOTI BHAUSAHEB           1522114
496  30889  RAMRAJE SUCHITA ASHOK           1522115
497  30145  RANE LALITA AMBADAS            1522116
498  11778  RANE PALLAVI ASHOK             1522117
499  11458  RANE PARAG MAHESHKUMAR           1522118
500  10718  RATHOD RADHESHYAM MOHAN          1522119
501  10798  RATHOD SATTESING UDALSING         1522120
502  10766  RATHOD SHIVAJI KISAN            1522121
503  10703  RATHOD VIJAY DEVIDAS            1522122
504  30519  RAUT NANDA NAMDEO             1522123
505  11344  RIZVI AASMA ZUBEEN             1522124
506  10315  SABNE VAISHALI SHIVLAL           1522125
507  11060  SACHIN RAMDAS BORKAR            1522126
508  10767  SADAFALE MRUNAL ASHOKRAO          1522127
509  10011  SAINDANE JYOTI HIMMATRAO          1522128
510  11597  SAINDANE MUKESH HIMMATRAO         1522129
511  11061  SAIYYAD YUNUSALI INAYATALI         1522130
512  10043  SAKHARE VITTHAL SAMINDAR          1522131
513  10897  SALE PRASHANT RAMDAS            1522132
514  11268  SALUNKE KISHOR KASHINATH          1522133
515  10724  SALUNKE PAVANKUMAR PUNDLIK         1522134
516  10806  SALUNKHE HEMRAJ GAVHARLAL         1522135
517  11787  SALUNKHE PUNAM SURESHRAO          1522136
518  11585  SAMAGAR MANOHAR DHANAJIRAO         1522137
519  10698  SAMBARE PRADEEP DEVIDAS          1522138
520  10768  SAMBARE TUSHAR VINAYAK           1522139
521  10339  SANAP GANESH BAPURAO            1522140
522  10704  SANDANSHIV SARALA HARCHAND         1522141
523  10012  SANGITA BHAGWAT JOSHI           1522142
524  10769  SAPAKALE VINOD BHAGAWAT          1522143
525  11241  SAPKAL SANDEEP BALIRAM           1522144
526  10098  SAPKALE RAVINDRA RAJARAM          1522145
527  10340  SAPKALE SAVITA PRAKASH           1522146
528  10202  SARASWAT DEEPTI ASHOK           1522147
529  10053  SARASWAT SANGITA SURESHCHANDRA       1522148
530  30612  SARIKA BAGEM SHABBIR AHMAD         1522149
531  10566  SARODE JAGDISH RAMESH           1522150
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 10
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
532  10630  SARODE VAISHALI SUDHAKAR          1522151
533  10099  SATPUTE YOGIYA ISHWARCHANDRA        1522152
534  10954  SAVLE GORAKH HARIBHAU           1522153
535  11554  SAWANT BHAVANA ARUN            1522154
536  10150  SAWKARE ARUNA SUKDEV            1522155
537  10245  SAYYED ALAMARA MOHABBATALI         1522156
538  10955  SHAH JAYPRAKASH SUBHASHCHANDRA       1522157
539  10248  SHAIKH AAKIF AHMED ATHARUDDIN       1522158
540  11861  SHAIKH AARIF HUSAIN ANWAR HUSAIN      1522159
541  11881  SHAIKH AASIF SHAIKH HAAROON        1522160
542  30188  SHAIKH ANJUMARA SALIMUDDIN         1522161
543  10255  SHAIKH AQUEEL SHAIKH A RAHEMAN       1522162
544  11452  SHAIKH JAHIRODDIN MOHIYODDIN        1522163
545  10684  SHAIKH JASMINE FEIRDOS ISRAIL       1522164
546  10575  SHAIKH JAWEED SHAIKH GAFUR         1522165
547  30253  SHAIKH MOHAMMAD YOUNUS SHAIKH SHABBIR   1522166
548  10215  SHAIKH NIKHAT PARVEEN MUSHTAQUE AHMED   1522167
549  10151  SHAIKH RASHID RAFEEQUE           1522168
550  11889  SHAIKH RIYAZ IBRAHIM            1522169
551  10252  SHAIKH SADIYA ANJUM SHAIKH NIZAM      1522170
552  12063  SHAIKH SHAHABAZ AHAMAD SHAIKH TAHER    1522171
553  10176  SHAIKH VAJID SHAIKH SATTAR         1522172
554  11890  SHAIKH WASEEM SHAIKH SALEEM        1522173
555  11685  SHARMA MEENA DWARKADAS           1522174
556  10152  SHARMA NISHADEVI JAISRAJ          1522175
557  11620  SHARMA RASHMI GOPALKRISHNA         1522176
558  11484  SHEJWAL YUVRAJ SHESHRAO          1522177
559  25206  SHELKE DEEPAK PANDURANGRAO         1522178
560  31500  SHELKE DIPLAXMI SAHEBRAO          1522179
561  12009  SHENDE ASHWINKUMAR AMBALAL         1522180
562  11276  SHEVATKAR NIKITA SHARAD          1522181
563  10504  SHEVATRE EKNATH ACHYUTRAO         1522182
564  11081  SHEWALE MANISHA SHRAWAN          1522183
565  11973  SHIMPI JITENDRA DEVIDAS          1522184
566  10039  SHIMPI SUNITA PRAKASH           1522185
567  10732  SHINDE BALAJI VASANT            1522186
568  10765  SHINDE DEEPAK VISHWANATH          1522187
569  30282  SHINDE SHARAD GANGARAM           1522188
570  11522  SHINDE VANDANA APPASO           1522189
571  10387  SHINGANE PRAVIN RAJARAM          1522190
572  11757  SHIRAL DNYANESHWAR BHAGAWANRAO       1522191
573  11623  SHIRSATH CHANDRAKANT MURLIDHAR       1522192
574  11386  SHIRSATH PRADIP BHAIDAS          1522193
575  30695  SHUKLA VIJAY PRAKASH            1522194
576  11687  SINHA ANITA PRATAP             1522195
577  10102  SINKAR VAISHALI YADAV           1522196
578  10892  SINKAR VINOD VASANT            1522197
579  11183  SONAR SHITAL CHHOTULAL           1522198
580  12097  SONAR VINITA VIKAS             1522199
581  10726  SONAWANE DATTATRAY ARUN          1522200
582  11396  SONAWANE JYOTI NIMBA            1522201
583  11556  SONAWANE KISHOR JOGARAJ          1522202
584  11184  SONAWANE LAXMIKANT PRAKASH         1522203
585  10285  SONAWANE MANISH BHALERAO          1522204
586  10441  SONAWANE PRADEEP RAMESH          1522205
587  11424  SONAWANE PRASHANT BALIRAM         1522206
588  99786  SONAWANE RAMKRISHNA DASHARATH       1522207
589  11974  SONAWANE SAVITA ASHOK           1522208
590  10804  SONAWANE SHITAL GANPAT           1522209
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 11
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
591  30823  SONAWANE SHITAL PUSHPARAJ         1522210
592  10377  SONAWANE SNEHAL GUNWANT          1522211
593  10048  SONONE BHUSHAN SHANTARAM          1522212
594  11892  SUMAIYA BANO ABDUL GAFOOR         1522213
595  10639  SURWADE SANGITA DADAJI           1522214
596  11806  SURYAWANSHI SUSHIL RAOSAHEB        1522215
597  99753  SYED IMRAN SYED AHFAZ           1522216
598  25101  TADAVI FIROJ SAMSHER            1522217
599  30101  TADVI YASIN ITBAR             1522218
600  10685  TALELE SAPANA BHASKAR           1522219
601  10772  TAMBAT PREETI ONKARRAO           1522220
602  10253  TANVEER KHAN AKHTAR KHAN          1522221
603  11688  TAYADE NARAYAN BHAGWAN           1522222
604  11755  TAYDE HIRA RAJARAM             1522223
605  11434  THAKARE NAYANA MADHUKAR          1522224
606  10278  THAKARE SATISH NARAYAN           1522225
607  11516  THAKARE SUBHASH SHANTARAM         1522226
608  11786  THAKUR ASHWINI RAMSING           1522227
609  10392  THAKUR SWATI SHIVARAJSINGH         1522228
610  12100  THETE CHHAYA KRISHNA            1522229
611  10379  THOKE MAHENDRA SUBHASHRAO         1522230
612  10879  THOMBARE NILESH LILADHAR          1522231
613  10959  TISE MILIND NIMBA             1522232
614  12049  TODKAR BALASAHEB MOHANRAO         1522233
615  11922  TORAWANE DINESH ASHOKRAO          1522234
616  11292  TORAWANE UJWALA RAMAKANT          1522235
617  10103  TUSE VAISHALI ASHOK            1522236
618  10279  UNNATI SHANKARRAO PAWAR          1522237
619  11923  UPASANI VIJAY ASHOK            1522238
620  11378  VADNERE PRASHANT PANDIT          1522239
621  30716  VAIDYA VIKAS SURESH            1522240
622  10531  VAISHANAV PRAVIN RAMESHDAS         1522241
623  30974  VAKARE BHAVANA SANTOSH           1522242
624  31620  VALVI HEMLATA GEMJI            1522243
625  12017  VALVI SANGITA HIRALAL           1522244
626  10054  VASAIKAR NITIN PRALHAD           1522245
627  12106  VASAVE KIRANKUMAR LALSING         1522246
628  31676  VASAVE SANDIP APSING            1522247
629  31703  VASAVE SUJATA YESHVANT           1522248
630  11926  VATANI REKHA KISHANCHAND          1522249
631  31297  VISPUTE KAMLESH BHIMRAJ          1522250
632  31211  WADILE ARUN KHEMRAJ            1522251
633  11148  WADILE BABITA LAXMAN            1522252
634  10631  WADKAR KAVERI RAMCHANDRA          1522253
635  11894  WADNERE YOGESH PURUSHOTTAM         1522254
636  10960  WAGH DNYANESHWAR GOVIND          1522255
637  11108  WAGH PRASHANT PRAKASH           1522256
638  10880  WAGH RAKHI SANJAYKUMAR           1522257
639  11310  WAGH SANTOSH YASHWANT           1522258
640  10429  WAGHMARE TEJESH RAMESH           1522259
641  10961  WALHE MANOHAR PUNDALIK           1522260
642  11627  WANI MAHESH LAXMAN             1522261
643  10918  WANKHEDE DHANASHRI RAMDAS         1522262
644  11783  WANKHEDE DIPTI RAJAN            1522263
645  12111  WARANGULE GAJANAN SHIVAJIRAO        1522264
646  10687  YAMINI F/H P.R. CHOUDHARY         1522265
647  10072  YASMEEN AKHTAR MOHD SHAFI         1522266
648  10254  YASMEEN PARVEEN GULAMGAUS         1522267
649  11460  ZAHID HUSAIN GULAM GAUS          1522268
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9104 B.Ed.                         Page.... 12
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
650  10774  ZAWAR DIPAK BALKRUSHNA           1522269
651  11691  ZOPE NITA GOVINDARAO            1522270
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9105 B.P.Ed.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  31751  AAKLADE RAJSHRI SUBHASHRAO         1522271
2  12272  AMAR GOSWAMI F/N KESHAV GOSWAMI      1522272
3  11962  AMBRE SAMEER RAJARAM            1522273
4  12301  ANJU KUMARI F/N M SINGH          1522274
5  12002  ARIF HUSAIN                1522275
6  12302  ASHA KHANKA                1522276
7  12267  BHOI DILIP ONKAR              1522277
8  12303  BHUPAL SINGH F/N DUNGER SINGH       1522278
9  12126  BORSE RAJESHWARI DILIP           1522279
10  12273  CHANCHAL SINGH BOHRA            1522280
11  12118  CHAVAN RUPESHKUMAR YASHAVANTRAO      1522281
12  31806  CHINCHOLE MAHESH JANARDAN         1522282
13  12319  DARSHAN SINGH NEGI             1522283
14  12311  DEEPAK KUMAR F/N MANOHAR LAL        1522284
15  12275  DINESH KUMAR F/N L RAM           1522285
16  12083  GAIKWAD MANISH SHIVARAM          1522286
17  12276  GIRISH CHANDRA MISHRA F/N B.D. MISHRA   1522287
18  12268  GOSAVI DIPAK KRUSHNAPURI          1522288
19  12277  HARISH NATH GOSWAMI F/N K N GOSWAMI    1522289
20  31787  HARJIT SINGH F/N MOHINDER SINGH JASWINDE  1522290
21  12321  KHAGENDRA SINGH KHOLIYA          1522291
22  12278  KISHOR CHANDRA F/N NIRMAL CHANDRA     1522292
23  12280  KM JIWANTI DEVI              1522293
24  12281  KM MAMTA DEVI BOHRA F/N M S BOHRA     1522294
25  12305  KM NIRMALA BHATT F/N ISHWARI DUTT BHATT  1522295
26  12282  KM SANGEETA SARKI             1522296
27  12283  KM USHA SUTERI F/N J N SUTERI       1522297
28  12284  KUNWAR SINGH RANA             1522298
29  12285  LALIT MOHAN F/N SHANKAR RAM        1522299
30  12322  LAXMI THAPA F/N BASANT JUNG THAPA     1522300
31  12286  MADAN MOHAN VERMA F/N TRIBHUWAN LAL VERMA 1522301
32  12287  MANOJ KUMAR NAINWAL F/N RAMESHCHANDRA NAINWAL
                              1522302
33  12312  MUKESH TAMTA F/N N RAM           1522303
34  12288  NARESH RAM F/N D RAM            1522304
35  99817  PATIL RAMKRUSHNA BHATU           1522305
36  12244  PATIL RUPALI SUDHAKAR           1522306
37  31797  PATIL SANJAY SUBHASH            1522307
38  12245  PATIL SURESH BHIKAN            1522308
39  12229  PAWARA KILANGYA MANYA           1522309
40  12323  PRADEEP SINGH JETHI F/N M SINGH      1522310
41  12324  RAJEEV GIRI F/N KESHAV GIRI        1522311
42  12084  SAGAR DINESH GIRDHAR            1522312
43  12085  SAGAR MAYUR MURALIDHAR           1522313
44  99819  SHAIKH NAZIMODDIN SALIMODDIN        1522314
45  12326  SHINDE CHANDARANI BAPUSAHEB        1522315
46  12223  SONAWANE MAHESH HANSRAJ          1522316
47  12034  SULTANA KHAN HAMEED KHAN PATHAN      1522317
48  12292  SUNEEL CHANDRA F/N HAYAT RAM        1522318
49  12293  SURENDRA SINGH F/N HAYAT SINGH BOHRA    1522319
50  63018  SURYAWANSHI PADMAKAR CHINTAMAN       1522320
51  12297  UMESH CHANDRA GAHTORI F/N BENI PRASAD GAHTORI
                              1522321
52  12298  YOGESH CHANDRA PANDEY           1522322
53  12299  YOGESH KUMAR OLI F/N B.R.OLI        1522323
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9201 M.ED.(GENERAL)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  13013  BADGUJAR SADHANA DEVIDAS          1522324
2  12237  BAVISKAR DIPAK RAMDAS           1522325
3  22356  BAVISKAR SADASHIV RAMDAS          1522326
4  98873  BHAMRE GOURI DHANARAJ           1522327
5  22365  DEORE SANJAY KASHINATH           1522328
6  22359  DHANDE CHANDRAKANT LAXMAN         1522329
7  22352  GANJARE PRAVINKUMAR KESHAORAO       1522330
8  77159  JADHAV ASHA LAXMANRAO           1522331
9  22367  MAHAJAN ASHOK BHIKA            1522332
10  98742  PATIL DINKAR LAHU             1522333
11  26869  PATIL KALPANA LILADHAR           1522334
12  98743  PATIL NIRMALA RAMSING           1522335
13  22371  PATIL UMAKANT PANDURANG          1522336
14  77147  PATIL VIDYADEVI RAJARAM          1522337
15  24128  SAMUDRE SANGITA BHAIDAS          1522338
16  13019  SAMUDRE SANJEEV BHAIDAS          1522339
17  93471  SOJAL DEVANAND YADAV            1522340
18  12188  SONAJE RAMCHANDRA GOVIND          1522341
19  26888  SONAWANE MAHENDRA GOPALRAO         1522342
20  22355  WAGH DEVIDAS MURLIDHAR           1522343
21  77134  WANKHEDE SUNIL DODHU            1522344
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9202 M.ED.(PHYSICAL)                    Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  93504  BHAT BASHIR AHMAD AB. KHALID        1522345
2  23557  BORSE KISHOR GOVINDRAO           1522346
3  80699  CHUNILAL SHYAMLAL DASS           1522347
4  50032  S.ARSHAD HUSSAIN ANDRABI          1522348
5  50033  S.JAMEEL MUSTAFA S.GH. MUSTAFA       1522349
6  50034  S.NOOR-UL-HAQ               1522350
7  93543  WANI MOHD. SHAFI              1522351
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9203 M.P.Ed.                        Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1  32173  ANIL SHARMA                1522352
2  92425  BAGUL RAJENDRA BHASKAR           1522353
3  98404  BANNAPURE ANJLI RAMDAS           1522354
4  12880  BHALODKAR RAJENDRA GAJANANRAO       1522355
5  98413  CHAUDHARI RAJENDRA PRABHAKAR        1522356
6  92463  CHAVAN NARESH GULAB            1522357
7  12850  GURDEEP SINGH               1522358
8  22214  JAGJEET SING                1522359
9  92439  LAGADE PRASHANT MALLIKARJUN        1522360
10  12238  MOHD FAROOQ                1522361
11  12193  MUKESH D/O RAM KUMAR            1522362
12  98449  NARINDER PAL SINGH             1522363
13  12861  PATEL PRAMOD JADHAV            1522364
14  12196  PATIL DINESHSING PANDIT          1522365
15  12869  RAVINDER SINGH RAINA            1522366
16  22218  SHINDE SANDEEP SADASHIVRAO         1522367
17  22219  SONAWANE JITENDRA SURESH          1522368
-------------------------------------------------------------------------------- 
LIST OF STUDENTS FOR 15'th CONVOCATION. (03'rd March 2007.)
Course :- 9501 Ph.D. (Education)                   Page.... 1
--------------------------------------------------------------------------------
SR.  SEAT NO.    NAME                 DEGCODE
--------------------------------------------------------------------------------
1    0  KUTE MEENA PRAKASH             1522369
2    0  LANDGE NANA NARAYAN            1522370
3    0  MISTRY RAVINDRA DONGAR           1522371
4    0  PATIL VILAS SHANKAR            1522372
5    0  SANER YADAV HARI              1522373
6    0  WARUDKAR DEENANATH SADASHIV        1522374
--------------------------------------------------------------------------------