LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  1

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

   1    42347    PAWARA ASHOK SAMA                               1805257

   2    40490    AHIRE ARUNA MEVALAL                             1805258

   3    39859    AHIRE GANESH VISHWAS                            1805259

   4    41817    AHIRE SANDIP TULSHIRAM                          1805260

   5    41318    AHIRE SWAPNIL SAHEBRAO                          1805261

   6    39747    ANUSE GANESH NARAYAN                            1805262

   7    40821    BACHHAO SUVARNA RAMESH                          1805263

   8    40822    BACHHAO VAISHALIBAI RAMESH                      1805264

   9    38429    BADGUJAR GAJANAN TUKARAM                        1805265

  10    38295    BAGUL ANIL ATMARAM                              1805266

  11    41701    BAGUL JYOTI SURESH                              1805267

  12    41381    BAGUL PARUBAI SHIVDAS                           1805268

  13    39713    BAGUL SUHALAL VISHWAS                           1805269

  14    38174    BAIRAGI SAGARDAS MOHANDAS                       1805270

  15    41382    BAISANE NARENDRA CHAITRAM                       1805271

  16    41928    BAISANE SHASHIKANT ROHIDAS                      1805272

  17    38296    BANJARA MADHUKAR SITARAM                        1805273

  18    40484    BARDE BANSI KASHINATH                           1805274

  19    38161    BARDE FIROJ NADAR                               1805275

  20    38733    BARHE VIJAY MANIK                               1805276

  21    38162    BARI SARITA ASHOK                               1805277

  22    41822    BAVISKAR DINESH LOTAN                           1805278

  23    37439    BAVISKAR HARSHAL SUBHASH                        1805279

  24    37426    BAVISKAR SAMADHAN PUNDALIK                      1805280

  25    89376    BEHERE SHANTARAM GOTU                           1805281

  26    41373    BHADANE BHAGAVAN PANDURANG                      1805282

  27    68112    BHADANE CHANDRAKANT PRAKASH                     1805283

  28    40311    BHADANE CHETANA BHIKANRAO                       1805284

  29    40302    BHADANE JOSNA ARUN                              1805285

  30    36118    BHADANE NILEEMA ASHOK                           1805286

  31    40620    BHADANE PANKAJ GANGADHAR                        1805287

  32    41200    BHAMARE MANOHAR APPA                            1805288

  33    38849    BHANDARE AMOL ASHOK                             1805289

  34    40617    BHANDARI YOGESH VITTHAL                         1805290

  35    38310    BHATMULE SANGITA KASHINATH                      1805291

  36    38163    BHAVSAR PRITY RAMESH                            1805292

  37    38905    BHOI HIRALAL BHILA                              1805293

  38    38919    BHOI SUCHITA DATTU                              1805294

  39    91845    BHOSALE PREMNATH NANAJI                         1805295

  40    38920    BHOSLE YOGESH PRAKASH                           1805296

  41    40493    BHOYE POPAT RAMESH                              1805297

  42    42177    BORASE DEEPAK PANDIT                            1805298

  43    36381    BORASE PIYUSH DILEEP                            1805299

  44    94033    BORLE GANESH SURESH                             1805300

  45    70717    BORSE MANOJ BHIMRAO                             1805301

  46    65398    BORSE NANDAKISHOR DINKRRAO                      1805302

  47    39714    BORSE YOGESH DILIP                              1805303

  48    36476    CHAUDHARI BALASAHEB PANDIT                      1805304

  49    95516    CHAUDHARI BHARAT SURESH                         1805305

  50    38906    CHAUDHARI DATTATRAY SUKLAL                      1805306

  51    37440    CHAUDHARI JAYESH CHANDRAKANT                    1805307

  52    85717    CHAUDHARI KISHOR VASANT                         1805308

  53    40303    CHAUDHARI MANOJ DAVAL                           1805309

  54    37427    CHAUDHARI PAURNIMA NANDKISHOR                   1805310

  55    38180    CHAUDHARI SHRIRAM BABULAL                       1805311

  56    37554    CHAUDHARI SUSHANT SHALIK                        1805312

  57    38734    CHAUDHARI SWATI HEMRAJ                          1805313

  58    39102    CHAUDHARI YOGESH DNYANESHWAR                    1805314

  59    37421    CHAUDHARI YOGESH GOKUL                          1805315

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  2

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

  60    38770    CHAUGULE NIMBA PANDHARINATH                     1805316

  61    36846    CHAVAN DATTATRAY SURESH                         1805317

  62    41306    CHAVAN MAHENDRA PREMCHAND                       1805318

  63    41214    CHAVHAN BHARTI SHAM                             1805319

  64    42744    CHITTE EKNATH SITARAM                           1805320

  65    44641    CHITTE VIJENDRAKUMAR ASHOK                      1805321

  66    39844    DESALE YOGESH ARUN                              1805322

  67    37429    DESHMUKH PUNAM DNYANESHWAR                      1805323

  68    41830    DESHMUKH SANDIP LAXMAN                          1805324

  69    38426    DESHPANDE YOGINI SURESH                         1805325

  70    41929    DHANGAR GAJANAN ASHOK                           1805326

  71    35838    DHANGAR GANESH RUPCHAND                         1805327

  72    38466    DHANGAR PUNDALIK NAMDEO                         1805328

  73    36833    DHANGAR RINA RAMBHAU                            1805329

  74    41932    DHANGAR UDAY DEVIDAS                            1805330

  75    41823    DHOBI DIGAMBAR LAXMAN                           1805331

  76    35434    DOKE JALINDAR VITTHAL                           1805332

  77    35435    DUBE DEEPAK JAGANNAT                            1805333

  78    37555    FIRAKE HITESH VASANT                            1805334

  79    38580    FIRAKE MINAKSHI DIGAMBAR                        1805335

  80    36119    FULPAGAR RAHUL JAGANNATH                        1805336

  81    28912    GADHE KIRAN BALU                                1805337

  82    40296    GAIKWAD POPAT KASHIRAM                          1805338

  83    40687    GANGURDE MUKESH BABU                            1805339

  84    39561    GATRI MAYUR MAHADU                              1805340

  85    38460    GAVADE HARISH SUBHASH                           1805341

  86    39715    GAVALE SANDHYA BHATU                            1805342

  87    42741    GAVALE SEEMA SANTOSH                            1805343

  88    42087    GAVALI SANJAY RAJARAM                           1805344

  89    70807    GAVIT ANIKARAO BHARAT                           1805345

  90    40823    GAVIT ANITA JERMA                               1805346

  91    41879    GAVIT KALPANA RAMESH                            1805347

  92    42745    GAVIT KAUSHALYA  SINGA                          1805348

  93    40824    GAVIT MANGALA DATTU                             1805349

  94    42743    GAVIT PRATAP SATU                               1805350

  95    40480    GAVIT SUNITA RAMA                               1805351

  96    40305    GAWANDE KALYANI PRAKASH                         1805352

  97    35538    GHYAR GOPAL RATAN                               1805353

  98    41374    GIRASE BHARTI CHANDRASING                       1805354

  99    38461    GOPAL KAILAS TUKARAM                            1805355

 100    93791    GOSAVI AMBADAS MADHUKAR                         1805356

 101    41375    GOSAVI NISHA CHANDRASHEKHARGIR                  1805357

 102    93792    GOSAVI TULSHIDAS UTTAMGIRI                      1805358

 103    38175    GUJAR DEEPIKA DAGADU                            1805359

 104    38164    GUJAR UJWALA KISAN                              1805360

 105    35442    HASEEN FATIMA HABEEB ALI                        1805361

 106    38771    HATKAR VINOD ASHOK                              1805362

 107    37430    INDHATE PRADIP RAMESH                           1805363

 108    38766    JADHAV ARUN BHAGWAN                             1805364

 109    41880    JADHAV DIPALI NIMBAJI                           1805365

 110    41376    JADHAV JITENDRA CHANDRAKANT                     1805366

 111    41311    JADHAV KRUSHANA CHATTARSI NG                    1805367

 112    41710    JADHAV MINAKSHI VASUDEO                         1805368

 113    42639    JADHAV NAYANA SOMNATH                           1805369

 114    38850    JADHAV RAVINDRA TULSHIRAM                       1805370

 115    40693    JADHAV SHALU RANCHOD                            1805371

 116    38469    JADHAV VINOD PREMRAJ                            1805372

 117    42083    JADHAV YOGESH VITTHAL                           1805373

 118    38767    JAGTAP PALLAVI NANA                             1805374

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  3

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 119    40298    JAGTAP SANJAY DATTU                             1805375

 120    34801    JAIN LOKESH ANILCHAND                           1805376

 121    42867    JAMBHORE DINESH HIRAMAN                         1805377

 122    38184    JUVANE NEETA SURESH                             1805378

 123    37556    KAKADE BHARTI NAGO                              1805379

 124    38185    KALYANKAR YOGITA NINAD                          1805380

 125    38857    KANKHARE VINOD RAMESH                           1805381

 126    39741    KAPADNIS KAVITA RAVINDRA                        1805382

 127    41702    KASAR HARSHADA DILIP                            1805383

 128    36834    KASAR RAVIKUMAR KRISHNA                         1805384

 129    38773    KEDAR KALPANA GIRDHAR                           1805385

 130    36835    KHAIRE MANOJ RAGHO                              1805386

 131    36836    KHAIRE VAISHALI TRYAMBAK                        1805387

 132    39712    KHAIRNAR AMOL TUKARAM                           1805388

 133    39858    KHALANE ANIL DIGAMBAR                           1805389

 134    36382    KHANDAGALE MILIND MANOHAR                       1805390

 135    42868    KHARDE CHUNILAL RAYSING                         1805391

 136    41307    KHARDE MEENA JAYSING                            1805392

 137    38768    KHATIK IMRAN MUNAF                              1805393

 138    39742    KHEMNAR SANDIP BAPU                             1805394

 139    41201    KOKANI JAYWANT BAKARAM                          1805395

 140    38165    KOLI ANIL HARIDAS                               1805396

 141    38166    KOLI DNYANESHWAR BHASKAR                        1805397

 142    41320    KOLI HEMANT BANSI                               1805398

 143    41818    KOLI JIVAN HIRAMAN                              1805399

 144    41378    KOLI RAVINDRA JAGNNATH                          1805400

 145    37435    KOLI SACHN RAJENDRA                             1805401

 146    38581    KOLI SANJAY PRALHAD                             1805402

 147    41883    KOLI SANJIVKUMAR PANDIT                         1805403

 148    37557    KOLI SHRIRAM EKANATH                            1805404

 149    42640    KSHIRSAGAR JAGDISH DATTATRAYA                   1805405

 150    39113    KULKARNI PRIYA ASHOK                            1805406

 151    40308    KUWAR SANGITA DEVAJI                            1805407

 152    41321    LAMBOLE SANDIP TULSHIRAM                        1805408

 153    38176    LINGAIT NITIN PANDHRI                           1805409

 154    36465    LOHAR PRAMOD DEVIDAS                            1805410

 155    38731    MAHAJAN DNYANESHWAR SUBHASH                     1805411

 156    37422    MAHAJAN HARSHAL RAVINDRA                        1805412

 157    38186    MAHAJAN HARSHU ARUN                             1805413

 158    38297    MAHAJAN LAXMIKANT SADASHIV                      1805414

 159    34512    MAHAJAN NANA SADASHIV                           1805415

 160    35325    MAHAJAN PRASHANT NARENDRA                       1805416

 161    39103    MAHAJAN RAVINDRA CHINTAMAN                      1805417

 162    34804    MAHAJAN SAHEBRAO ADHAR                          1805418

 163    40982    MAHAJAN SANTOSH GOTU                            1805419

 164    41383    MAHALE KHUSHAL MANILAL                          1805420

 165    40825    MAHALE NILAM YASHWANT                           1805421

 166    67279    MAHALE SANDEEP VIJAY                            1805422

 167    34513    MAHANUBHAV SUSHANT RAMESH                       1805423

 168    38167    MALI DIPALI DNYANESHWAR                         1805424

 169    35840    MALI NILESH ASHOK                               1805425

 170    66455    MALI RAMCHANDRA NIMBADAS                        1805426

 171    41384    MALI SAMADHAN BHATA                             1805427

 172    94896    MALI SANDIP VIKRAM                              1805428

 173    39852    MALI VIJAY MOTILAL                              1805429

 174    38427    MALKAR VISHAL ANIL                              1805430

 175    38917    MANE JITENDRA KISHOR                            1805431

 176    44569    MARATHE DIPAK DEORAM                            1805432

 177    38921    MARATHE GHANSHYAM BHASKAR                       1805433

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  4

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 178    41703    MARATHE MANISHA VIJAY                           1805434

 179    35436    MISS. BOROLE KANCHAN EKNATH                     1805435

 180    40299    MOHANE PRABHAVATI GIRIDHAR                      1805436

 181    42558    MOHANE SUNANDA VITTHAL                          1805437

 182    40140    MOHITE SIDDHARTH DAGADU                         1805438

 183    38907    MORANKAR SARITA MADHUKAR                        1805439

 184    41385    MORE AMRUTA NARAYAN                             1805440

 185    39104    MORE JAYDIP BARIKRAO                            1805441

 186    39563    MORE KUNAL SWAYANTANK                           1805442

 187    36124    MORE MANOJ BANSILAL                             1805443

 188    36837    MORE PRATIBHA DEELIP                            1805444

 189    39105    MORE PRAVIN BHAGAWAT                            1805445

 190    68295    MORE SUNITA YUVARAJ                             1805446

 191    34514    NAGDA URVIKA ASHOK                              1805447

 192    40317    NAHIRE SANDIP PRAKASH                           1805448

 193    86875    NAIK SWETAMBARI VILAS                           1805449

 194    40496    NANDRE YOGESH RAMESH                            1805450

 195    36120    NANDVE DEEPAK KASHINATH                         1805451

 196    35438    NERKAR GANESH RAMESH                            1805452

 197    36127    NERPAGAR PALLAVI SUBHASH                        1805453

 198    37441    NHALADE GOKUL MURLIDHAR                         1805454

 199    38187    NIKAM BHIMRAO ANANDA                            1805455

 200    85715    NIKAM KULDIP ASHOK                              1805456

 201    42033    NIKAM RAVIPRASAD VANA                           1805457

 202    38298    NIKAM SACHIN ASHOK                              1805458

 203    36838    NIKUMBH SANDIP SAKHARAM                         1805459

 204    39845    PADAVI DILIP NARESH                             1805460

 205    41145    PADAVI KISAN DEVISING                           1805461

 206    42439    PADAVI VILAS GULABSING                          1805462

 207    42870    PADVI DHARAMDAS PRATAP                          1805463

 208    42746    PADVI JAYANT GEMAJI                             1805464

 209    42780    PADVI KIRTI DILWARSING                          1805465

 210    42740    PADVI MANDA CHANDULAL                           1805466

 211    41146    PADVI MANOJ UTTAM                               1805467

 212    98305    PADVI RAJIV RAMESH                              1805468

 213    42442    PADVI RANJANI RAJENDRASING                      1805469

 214    42348    PADVI SAVITHRI SHIDYA                           1805470

 215    41308    PADVI SUJIT BHIMSING                            1805471

 216    40619    PAGARE HEMANT SURESH                            1805472

 217    38430    PARDESHI  SUBHASH  PADAMSING                    1805473

 218    37564    PARDESHI MUKESH DASHARATH                       1805474

 219    93630    PARDESHI VINOD NARSING                          1805475

 220    38769    PATHAK MAYUR GHANSHAM                           1805476

 221    39860    PATIL ANIL ASHOK                                1805477

 222    68851    PATIL ANIL SAHEBRAO                             1805478

 223    37561    PATIL ANITA MANOHARRAO                          1805479

 224    40973    PATIL ARVIND SHIVAJI                            1805480

 225    23544    PATIL ASHOK MULCHAND                            1805481

 226    38313    PATIL ASHRAY PRABHURAM                          1805482

 227    38851    PATIL AVINASH GOVINDA                           1805483

 228    38181    PATIL BHARATI DEVIDAS                           1805484

 229    37558    PATIL BHARATI SURESH                            1805485

 230    39106    PATIL BIPIN SHANTARAM                           1805486

 231    37562    PATIL CHETAN RAJENDRA                           1805487

 232    41819    PATIL DATTATRAY PRABHAKAR                       1805488

 233    40318    PATIL DHIRAJ BHAUSAHEB                          1805489

 234    41825    PATIL DINESH GOPALSING                          1805490

 235    39342    PATIL DIPAK DEVIDAS                             1805491

 236    67772    PATIL DIPAK JIJABRAO                            1805492

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  5

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 237    36466    PATIL DIPALI BHALCHANDRA                        1805493

 238    36386    PATIL DIPALI HILAL                              1805494

 239    38168    PATIL DIPALI PRALHAD                            1805495

 240    38908    PATIL GANESH NIMBA                              1805496

 241    66450    PATIL GAYATRI PRAKASH                           1805497

 242    40300    PATIL GHANSHAM YASHWANT                         1805498

 243    36478    PATIL GIRISH SITARAM                            1805499

 244    41377    PATIL GODAM CHUDAMAN                            1805500

 245    93611    PATIL GORAKH MURLIDHAR                          1805501

 246    36467    PATIL GORAKH NAGO                               1805502

 247    40481    PATIL HARESH DHANAJIRAO                         1805503

 248    93815    PATIL HEMANT SHIVDAS                            1805504

 249    41704    PATIL JAYASHREE NAMDEV                          1805505

 250    40974    PATIL JITENDRA PRABHAKAR                        1805506

 251    39861    PATIL KADAMBARI BHATU                           1805507

 252    38909    PATIL KAVITA PRAKASH                            1805508

 253    38922    PATIL KAVITA VASANT                             1805509

 254    38910    PATIL KIRAN SAMBHAJI                            1805510

 255    39748    PATIL KISHOR ABAJI                              1805511

 256    38299    PATIL KOMAL SURESH                              1805512

 257    39853    PATIL KULDIP SUBHASH                            1805513

 258    39567    PATIL MADHUKAR SHIVDAS                          1805514

 259    41881    PATIL MAHESH NANDALAL                           1805515

 260    41140    PATIL MANGESH POPAT                             1805516

 261    75828    PATIL MANISHA ARJUN                             1805517

 262    38169    PATIL MANOJ RAJU                                1805518

 263    38852    PATIL MEHENDRA HIRAMAN                          1805519

 264    38314    PATIL NITIN AJABRAO                             1805520

 265    39743    PATIL PALLAVI BHARAT                            1805521

 266    88378    PATIL PANKAJ INDAS                              1805522

 267    40975    PATIL PRAFUL SHALIKRAO                          1805523

 268    82019    PATIL PRASHANT ASHOK                            1805524

 269    36839    PATIL PRAVIN LAHU                               1805525

 270    68068    PATIL PRAVIN VIKRAM                             1805526

 271    41312    PATIL PURUSHOTTAM BHARAT                        1805527

 272    66452    PATIL RAHUL PRAKASH                             1805528

 273    40983    PATIL RAKESH SUBHASH                            1805529

 274    39345    PATIL RAKESH SURESH                             1805530

 275    38188    PATIL RANJANA BHANUDAS                          1805531

 276    38315    PATIL RAVINDRA PRALHADRAO                       1805532

 277    39854    PATIL SACHIN BAJIRAO                            1805533

 278    35439    PATIL SAMADHAN KASHINATH                        1805534

 279    38300    PATIL SAMADHAN SUBHASH                          1805535

 280    39108    PATIL SANDIP SAHEBRAO                           1805536

 281    38772    PATIL SHAILESH SURESH                           1805537

 282    37431    PATIL SHITAL SATISH                             1805538

 283    38915    PATIL SHRIKRUSHNA NAWAL                         1805539

 284    37559    PATIL SNEHAL MANOHAR                            1805540

 285    41705    PATIL SONI LILACHAND                            1805541

 286    37563    PATIL TEJAL SANJAY                              1805542

 287    36380    PATIL UDAYSING RAYSING                          1805543

 288    41559    PATIL UJWALA BHATU                              1805544

 289    40487    PATIL VAISHALI PRABHAKAR                        1805545

 290    38911    PATIL VARSHA RAJENDRA                           1805546

 291    41829    PATIL VIJAY BHAGAWAN                            1805547

 292    36840    PATIL YOGESH SUNIL                              1805548

 293    84014    PATIL YOGITA RAMBHAU                            1805549

 294    41557    PATOLE RAVINDRA ANAND                           1805550

 295    42173    PAWAR JAGDISH GULABRAO                          1805551

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  6

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 296    34516    PAWAR KAILAS MAHADU                             1805552

 297    40979    PAWAR KAPIL SHANTARAM                           1805553

 298    89481    PAWAR MAHESH RAMESH                             1805554

 299    40488    PAWAR RATNA HINDU                               1805555

 300    40497    PAWAR SANTOSH BABULAL                           1805556

 301    40498    PAWAR TUSHAR RAMESH                             1805557

 302    41203    PAWAR YUVRAJ SUBHASH                            1805558

 303    41324    PAWARA ASHOK MOTESING                           1805559

 304    42794    PAWARA BAJYA MANYA                              1805560

 305    42785    PAWARA BARSING NURA                             1805561

 306    42781    PAWARA BHAEDAS TUKARAM                          1805562

 307    41560    PAWARA DARASING REBA                            1805563

 308    42795    PAWARA DARASING SAMLYA                          1805564

 309    40690    PAWARA LALITA KISAN                             1805565

 310    42782    PAWARA MOHAN SHIVLA                             1805566

 311    42786    PAWARA ROHIDAS JUJARYA                          1805567

 312    44197    PAWARA SANDIP NARSING                           1805568

 313    41325    PAWARA SHARMILA DEVSHING                        1805569

 314    42079    PAWARA SUNIL CHENDYA                            1805570

 315    42783    PAWARA TEGA RAMA                                1805571

 316    41562    PAWARA VINOD NADAR                              1805572

 317    41933    PENDHARKAR JITENDRA RAMESH                      1805573

 318    38775    PINGALE DIPALI PRAKASH                          1805574

 319    39716    PINJARI ADILSHAIKH AYUB                         1805575

 320    42349    PINJARI ARAJU SK. HAMID                         1805576

 321    41379    POTADAR DHANANJAY SHAM                          1805577

 322    40688    POTE SANTOSH GANPAT                             1805578

 323    38732    RAJAPUT SACHIN AMBARSING                        1805579

 324    41707    RAJPUT NUTAN KAILASSINGH                        1805580

 325    41826    RAJPUT RAKESH KOMALSING                         1805581

 326    41820    RAJPUT SUNIL SUBHASHSING                        1805582

 327    39109    RANALKAR VISHAKHA KISHOR                        1805583

 328    41309    RATHOD  VINOD  MERCHAND                         1805584

 329    38858    RATHOD ATMARAM GOVINDA                          1805585

 330    38855    RATHOD KALPANA HANSRAJ                          1805586

 331    71687    RAUT HARIBHAU BHANUDAS                          1805587

 332    38912    ROKADE JYOTSANA BHAIYYASAHEB                    1805588

 333    97446    SABALE DIVAKAR SHALIGRAM                        1805589

 334    40499    SABALE HIMMATRAO SAKHARAM                       1805590

 335    40138    SABALE NANA BHIKA                               1805591

 336    41207    SAINDANE MAHENDRA SUBHASH                       1805592

 337    42350    SALAVE YOGESH SUDAS                             1805593

 338    67774    SALUNKE SAGAR RAVINDRA                          1805594

 339    39564    SALUNKHE KISHOR VIJAY                           1805595

 340    36468    SALUNKHE SWATI VASUDEO                          1805596

 341    35440    SANA AZMI RAZIYODDIN SHAIKH                     1805597

 342    36383    SANDANSHIV ARVIND VASANT                        1805598

 343    37560    SAPAKALE NARENDRA MADHUKAR                      1805599

 344    38582    SAPKAL YOGESH ARUN                              1805600

 345    38913    SAPKALE VISHAL KAILAS                           1805601

 346    38170    SARODE SACHIN KAILAS                            1805602

 347    39862    SATOTE RAKESH HARI                              1805603

 348    42165    SATPUTE SURESH PRABHAKAR                        1805604

 349    34805    SHAIKH IMRAN SHAIKH SIRAJ                       1805605

 350    35441    SHAIKH NILOFER PARVEEN RAUFUDDIN                1805606

 351    38853    SHAISTABI SHAKOOR BEG                           1805607

 352    39846    SHARDUL GANESH PRALHAD                          1805608

 353    40141    SHEWALE VIVEK DATTATRAYA                        1805609

 354    38301    SHIMPI AMOL PANDURANG                           1805610

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  7

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 355    40301    SHINDE KETAN TRYMBAK                            1805611

 356    41821    SHINDE KRUSHANA BABU                            1805612

 357    64699    SHINDE SANJAY SUKDEO                            1805613

 358    85450    SHINDE SUBHASH BUDHA                            1805614

 359    40310    SHINDE UMESH GORAKH                             1805615

 360    88973    SHIRSALE ROHINI SANTOSH                         1805616

 361    40818    SHIRSATH KAVITA ASHOK                           1805617

 362    97817    SHIRSATH PANKESH SHIVAJI                        1805618

 363    41380    SHIRSATH UJJWALA ATMARAM                        1805619

 364    36384    SHISODE SUNITA BHAURAO                          1805620

 365    36385    SHISODE SWAPNIL SUBHASH                         1805621

 366    41708    SHRIRAM SWARALI ASHOK                           1805622

 367    38307    SINKAR PRAJKTA PANDURANG                        1805623

 368    42174    SISODE RAJESH PANNALAL                          1805624

 369    38171    SONAR MAHENDRA PANDURANG                        1805625

 370    41934    SONAR MAHESH BHIKAN                             1805626

 371    40142    SONAVANE KRUSHNANAND BARKU                      1805627

 372    38856    SONAWANE AVINASH GANGARAM                       1805628

 373    73796    SONAWANE DINESH PANDURANG                       1805629

 374    39855    SONAWANE JYOTSNA MAGAN                          1805630

 375    40976    SONAWANE PANKAJ SHIVAJI                         1805631

 376    39857    SONAWANE RAMDAS PIRAN                           1805632

 377    38179    SONAWANE RAVINDRA KADU                          1805633

 378    39863    SONAWANE SAGAR BUDHA                            1805634

 379    39570    SONAWANE SHITAL BUDHA                           1805635

 380    41824    SONAWANE SURESH HIRAMAN                         1805636

 381    41204    SONAWANE TULSHIDAS DILIP                        1805637

 382    39864    SONAWANE VAISHALI GHANSHAM                      1805638

 383    40143    SONAWANE VAISHALI YASHWANT                      1805639

 384    40489    SONAWANE VASANTI SONU                           1805640

 385    41709    SONI DIPIKA JITENDRAKUMAR                       1805641

 386    22378    SONWANE VIVEK DILIP                             1805642

 387    38172    SURWADE SHITAL BHARAT                           1805643

 388    38190    SURYAWANSHI DEEPAK HIRALAL                      1805644

 389    39110    SURYAWANSHI GANGADHAR RAM                       1805645

 390    40494    SURYAWANSHI KALU GULAB                          1805646

 391    39865    SURYAWANSHI NAMRATA DHANRAJ                     1805647

 392    38914    SURYAWANSHI SAMADHAN SADASHIV                   1805648

 393    38173    SURYAWANSHI SWATI CHANDRAKANT                   1805649

 394    37437    TADAVI JAHANGIR MUNAF                           1805650

 395    37424    TADAVI KADIR NABAB                              1805651

 396    65543    TADAVI MURAD ABDUL                              1805652

 397    34517    TADAVI RAMESH BABULAL                           1805653

 398    37425    TADAVI VASIM HUSEN                              1805654

 399    41310    TADVI RANJANA AMARSING                          1805655

 400    42181    TAWADE GOKUL SHANKAR                            1805656

 401    35844    TAYADE RAMESH NAMDEV                            1805657

 402    40482    THAKARE ANIL ROHIDAS                            1805658

 403    41205    THAKARE DHARAMSING RAHEMSING                    1805659

 404    42166    THAKARE HARSHAL ARUN                            1805660

 405    41141    THAKARE RAJU RAMA                               1805661

 406    41319    THAKARE SUDHIR RAJARAM                          1805662

 407    96354    THAKUR ANURADHA BHIMSING                        1805663

 408    39847    THAKUR DEEPAK YUVRAJ                            1805664

 409    34519    THAKUR PRITESH PURUSHOTTAM                      1805665

 410    35841    THORAT KISHOR SHRIRAM                           1805666

 411    42445    TOKAREKOLI KAILASH NANABHAU                     1805667

 412    41216    TRIBHUVAN ANAND DAGU                            1805668

 413    38583    VADASKAR SURYAKANT VASANT                       1805669

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2101 B.A. History                                          Page....  8

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 414    41326    VALAVI  SAVITA  SIPA                            1805670

 415    42871    VALAVI DIPK MANSING                             1805671

 416    40483    VALAVI PRAMILA SUMAN                            1805672

 417    36121    VALAVI PRAMOD RAMA                              1805673

 418    41558    VALAVI SAGARSING GARDHYA                        1805674

 419    36847    VALVI DAMU RATYA                                1805675

 420    40985    VALVI DIKSHIKA KAPSING                          1805676

 421    42359    VALVI DURGABAI RAMESH                           1805677

 422    40819    VALVI MUNNY RAMSING                             1805678

 423    40826    VALVI SARALA MOHAN                              1805679

 424    42460    VALVI SAVITABAI RUBJI                           1805680

 425    42784    VALVI SHAILENDRA SUMANA                         1805681

 426    41149    VALVI SULAKSHANA PRAKASH                        1805682

 427    40820    VALVI URMILA JAIRAM                             1805683

 428    41142    VALVI VAISHALI MANTU                            1805684

 429    42447    VALVI YASHAWANT LAXMAN                          1805685

 430    38584    VANJARI SHITAL BHAGWAT                          1805686

 431    84942    VARADE NITIN MAGAN                              1805687

 432    42559    VASAVE ANIL KARMA                               1805688

 433    42742    VASAVE ANVIDAS ARJUN                            1805689

 434    42875    VASAVE DILVARSING RAMA                          1805690

 435    42876    VASAVE DINESH YASHAVANT                         1805691

 436    44307    VASAVE GEETA KRISHNA                            1805692

 437    41217    VASAVE KAILAS RUPSING                           1805693

 438    42085    VASAVE KISAN VESTA                              1805694

 439    42352    VASAVE LALSING KALYA                            1805695

 440    42353    VASAVE LATA CHANDRASING                         1805696

 441    42646    VASAVE MADHURI SUBHASH                          1805697

 442    42749    VASAVE MANGALA RAMESH                           1805698

 443    42738    VASAVE RAKESH MAHARU                            1805699

 444    36122    VASAVE RAMSING DHARMA                           1805700

 445    42354    VASAVE RUPSING DHIRSING                         1805701

 446    42877    VASAVE SANDIP BALA                              1805702

 447    42357    VASAVE SHIVAJI KAGADA                           1805703

 448    76658    VASAVE SUBHASH BAWA                             1805704

 449    38428    VASAVE SUCHITA SATTARSING                       1805705

 450    40977    WAGH HEMANTKUMAR PUNDLIK                        1805706

 451    38471    WAGH PAVANKUMAR TULSHIDAS                       1805707

 452    39848    WAGH RAJENDRA GOKUL                             1805708

 453    36842    YASHOD SHANKAR DILIP                            1805709

 454    42034    YELAVE TAKSHAMALA DHUDAKU                       1805710

 455    39111    YEOLE HARSHAL ARVIND                            1805711

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  1

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

   1    39346    ADAKMOL PRASHIK BHIMSEN                         1805712

   2    63156    AFSARA SAYED HAIDER                             1805713

   3    41327    AHIRE SAGAR ADHAR                               1805714

   4    35114    AHIRE SHITAL TUKARAM                            1805715

   5    38877    AHIRE SUDHIR BAPU                               1805716

   6    35161    AHIRRAO ASHVINI GULABRAO                        1805717

   7    36848    AHIRRAO SUREKHA PRATAP                          1805718

   8    35564    AMBEKAR JYOTSNA RAMESH                          1805719

   9    38586    AMODE SNEHA ARUN                                1805720

  10    36849    AMRUTKAR MAHESH SUBHASH                         1805721

  11    34521    AMRUTKAR PALLAVI ASHOKRAO                       1805722

  12    35448    ARSHAD KHAN HAMID KHAN SIKALAGAR                1805723

  13    66104    ASHFAQ AHMAD RAEES AHMAD                        1805724

  14    35565    AVARE NILESH KESHAV                             1805725

  15    67295    BACHHAV MANOJ GORAKH                            1805726

  16    36130    BADAGUJAR MADHURI VASUDEO                       1805727

  17    62932    BADGUJAR SHEKHAR BABULAL                        1805728

  18    38795    BADGUJAR VISHWANATH RAMESH                      1805729

  19    38587    BADHE PRIYANKA SURESH                           1805730

  20    41223    BADODE SONAL RAJENDRA                           1805731

  21    39872    BAGAL CHANDRASHEKHAR HIMMATRAO                  1805732

  22    41713    BAGALE MINAKSHI SUKALAL                         1805733

  23    40828    BAGUL ANITA TULSHIRAM                           1805734

  24    41714    BAGUL JAYA NIWRUTTI                             1805735

  25    38859    BAGUL MUKTABAI YASHAVANT                        1805736

  26    41563    BAGUL SANDIP KISAN                              1805737

  27    41099    BAGUL SHITALBAI RATILAL                         1805738

  28    39347    BAGUL VIKESH UTTAM                              1805739

  29    38066    BAGWAN SH KALIM SH SANDU                        1805740

  30    38032    BAHAKAR SANTOSH KADU                            1805741

  31    40157    BAHIRAM DHAKALYA BHIVRAM                        1805742

  32    41594    BAHIRAM SAVITTA VITTHAL                         1805743

  33    95160    BAISANE PANIRAJ KHANDU                          1805744

  34    36392    BAISANE SANDIP WAMAN                            1805745

  35    66971    BAISANE YOGESH HEMRAJ                           1805746

  36    39348    BALTE TRUPTI SHIRISH                            1805747

  37    38588    BARHATE UJJWALA RAMCHANDRA                      1805748

  38    41837    BARI GANESH BRIJLAL                             1805749

  39    37173    BARI MANGESH PANDIT                             1805750

  40    40848    BARI MANISHA BHAGAWAN                           1805751

  41    38033    BARI MONALI SHIWAJI                             1805752

  42    37174    BAVISKAR ASHVINI ASHOK                          1805753

  43    38868    BAVISKAR JYOTI JULAL                            1805754

  44    41831    BAVISKAR KAPIL SURESH                           1805755

  45    35990    BAVISKAR LALIT SURESH                           1805756

  46    62556    BAVISKAR MAHENDRA SAHEBRAO                      1805757

  47    37175    BAVISKAR PRADEEP BHAGWAN                        1805758

  48    34855    BAVISKAR RAHUL SANTOSH                          1805759

  49    38595    BAWASKAR YOGESH PRALHAD                         1805760

  50    40144    BEDSE RAJESHREE RAMAKANT                        1805761

  51    70122    BEHERE SADHANA CHHABILAL                        1805762

  52    38067    BELDAR PRAMOD RAMESH                            1805763

  53    66952    BELDAR VISHNU NIMBA                             1805764

  54    37566    BENDALE SHITAL BENESHWAR                        1805765

  55    39117    BHADANE MANJUSHA ASHOK                          1805766

  56    41951    BHADANE NUTAN VITHTHAL                          1805767

  57    36196    BHADANE RAHUL BHAUSAHEB                         1805768

  58    34806    BHAGESHWAR YOGESH BHASKAR                       1805769

  59    36410    BHALERAO MANISHA ABHIMAN                        1805770

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  2

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

  60    37567    BHALERAO RUPESH ANANTRAO                        1805771

  61    39118    BHALERAO SONALI RAMESH                          1805772

  62    87131    BHAMARE BIPINKUMAR JAYVANT                      1805773

  63    42891    BHAMARE KALPESH ABHIMAN                         1805774

  64    39119    BHAMARE NAVNITA KAUTIK                          1805775

  65    36594    BHAMARE SHRIKANT PRAMOD                         1805776

  66    40829    BHAMARE UJWALA RAMESH                           1805777

  67    40006    BHAMARE VINOD GULAB                             1805778

  68    39120    BHAMRE HARSHA GANESH                            1805779

  69    76055    BHAMRE HARSHONI JAYAWANT                        1805780

  70    34522    BHAMRE POONAM PRADIP                            1805781

  71    35542    BHARAMBE MINAXI SOPAN                           1805782

  72    35576    BHARAMBE SONALI LAXMAN                          1805783

  73    35144    BHARAMBE YOGITA GUNVANTA                        1805784

  74    37597    BHARMBE HARSHA HARI                             1805785

  75    39653    BHAVASAR PRACHI PRAMOD                          1805786

  76    92137    BHAVSAR CHETAN NANDKUMAR                        1805787

  77    67406    BHAVSAR RUPALI AMBALAL                          1805788

  78    36131    BHAVSAR SHRADDHA GOKUL                          1805789

  79    82800    BHAVSAR SUVARNA BRIJLAL                         1805790

  80    39095    BHAWARE BABAJI BUDHA                            1805791

  81    40633    BHIL GULAB DAGADU                               1805792

  82    40986    BHIL SURESH ASHOK                               1805793

  83    39582    BHISE ROHIDAS VAJESING                          1805794

  84    36411    BHOI JYOTI DHANARAJ                             1805795

  85    36850    BHOI MACHINDRA SAMBHAJI                         1805796

  86    41839    BHOI NITEEN MANGAL                              1805797

  87    35965    BHOI RAVINDRA GOPAL                             1805798

  88    36132    BHOI SHIVRAM PANDIT                             1805799

  89    38599    BHOI VAISHALI DEVACHAND                         1805800

  90    35571    BHOLE PUNAM RUPACHAND                           1805801

  91    41935    BHUJVA REKHABAI KANHYALAL                       1805802

  92    36851    BIDE ATUL DATTU                                 1805803

  93    88465    BIRARI SANGITA ASHOK                            1805804

  94    36408    BIRHADE GAUTTAM BABANRAO                        1805805

  95    35115    BIRHADE MONALI CHANDAN                          1805806

  96    36412    BIRHADE NARENDRA ADHAR                          1805807

  97    36133    BIRHADE YOGESH ASHOK                            1805808

  98    38590    BODADE VISHVANATH CHINTAMAN                     1805809

  99    34523    BONDE DEEPAK RAVINDRA                           1805810

 100    94041    BORAKHEDE DIPALI ASHOK                          1805811

 101    97369    BORASE HEMLATA PUNDALIK                         1805812

 102    41730    BORASE KAVITA SAHADU                            1805813

 103    39384    BORASE PRAVIN PRABHAKAR                         1805814

 104    39121    BORASE PUNAM SUDHAKAR                           1805815

 105    36852    BORSE GUNJAN RAMESH                             1805816

 106    39349    BORSE JITENDRA JAYSINGH                         1805817

 107    42185    BORSE KAVITA SAMBHAJI                           1805818

 108    40001    BORSE LAXMANRAO RAJDHAR                         1805819

 109    40700    BORSE NYURITA DNYANESHWAR                       1805820

 110    39350    BORSE PRAKASH VITTHAL                           1805821

 111    39997    BORSE SAGAR TRYAMBAK                            1805822

 112    35543    BORSE VIJAYLATA JASWAN                          1805823

 113    39174    BORUDE MINAL SUHAS                              1805824

 114    35966    BORWANKAR SACHIN GOVINDA                        1805825

 115    67298    BRAHMANE MANOJ SAKHARAM                         1805826

 116    40987    CHAKANE PRALHAD BHAIJI                          1805827

 117    39122    CHALKHURE PRANALI TATYAJI                       1805828

 118    35544    CHAUDHARE SUREKHA DHARMA                        1805829

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  3

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 119    85906    CHAUDHARI  PRIYANKA KASHINATH                   1805830

 120    41832    CHAUDHARI DEEPAK ASHOK                          1805831

 121    36135    CHAUDHARI DINESH ASHOK                          1805832

 122    36197    CHAUDHARI DINESH GULAB                          1805833

 123    42088    CHAUDHARI DIPAK SUDAM                           1805834

 124    35116    CHAUDHARI DIPIKA RAJENDRA                       1805835

 125    34838    CHAUDHARI HARSHA SUDHIR                         1805836

 126    41715    CHAUDHARI JAYSHRI LILACHAND                     1805837

 127    41386    CHAUDHARI KAMINI PRAKASH                        1805838

 128    36604    CHAUDHARI LAXMIKANT GOPAL                       1805839

 129    37598    CHAUDHARI LINA SURESH                           1805840

 130    39123    CHAUDHARI MADHULI DILIP                         1805841

 131    39124    CHAUDHARI MAHESH CHHOTU                         1805842

 132    37570    CHAUDHARI MAMATA SHARAD                         1805843

 133    39125    CHAUDHARI MONIKA BHALCHANDRA                    1805844

 134    42190    CHAUDHARI MUKTA DHANRAJ                         1805845

 135    42197    CHAUDHARI PANKAJ DASHARATH                      1805846

 136    41833    CHAUDHARI PANKAJ MADHUKAR                       1805847

 137    91770    CHAUDHARI PRASHANT ARUN                         1805848

 138    38639    CHAUDHARI PRATIKSHA GOPAL                       1805849

 139    41884    CHAUDHARI RAVINDRA BHIKA                        1805850

 140    39126    CHAUDHARI REKHA SURESH                          1805851

 141    35545    CHAUDHARI SAMADHAN SANTOSH                      1805852

 142    71663    CHAUDHARI SANDIP BUDHA                          1805853

 143    38651    CHAUDHARI SHARDA MURALIDHAR                     1805854

 144    37176    CHAUDHARI SHITAL VASANTRAO                      1805855

 145    37571    CHAUDHARI SUBHANGI RAVINDRA                     1805856

 146    35117    CHAUDHARI SUNITA VITTHAL                        1805857

 147    34807    CHAUDHARI SWAPNALI GAJANAN                      1805858

 148    36169    CHAUDHARI VARSHA MADHAV                         1805859

 149    35546    CHAUDHARI VINOD DURGALAL                        1805860

 150    35118    CHAUDHARI YOGITA PRAKASH                        1805861

 151    38591    CHAUDHARY UMADEVI GOPAL                         1805862

 152    40988    CHAUHAN YOGESH JALAMSING                        1805863

 153    36854    CHAVAN MINAKSHI HILAL                           1805864

 154    41334    CHAVAN PANKAJ BABUSING                          1805865

 155    41716    CHAVAN RUPALI SURESH                            1805866

 156    34856    CHAVAN SACHIN DILIP                             1805867

 157    29386    CHAVAN SACHIN SURESH                            1805868

 158    39352    CHAVAN SATISH MEHTA                             1805869

 159    35119    CHAVAN SAVITA GOVIND                            1805870

 160    36855    CHAVAN SHUBHANGI MADHAVRAO                      1805871

 161    42089    CHAVHAN ARATI MADHUKAR                          1805872

 162    38035    CHAVHAN PRASHANT HARISHCHANDRA                  1805873

 163    36192    CHAVHAN YOGITA SAKHARLAL                        1805874

 164    36409    CHIKATE SANGITA ASHOK                           1805875

 165    37308    CHITRE SUKDEV BHIKA                             1805876

 166    36889    CHITTE JITENDRA AAPA                            1805877

 167    39353    CHITTE PRAFULLA CHATUR                          1805878

 168    35967    CHITTE SACHIN BHASKARRAO                        1805879

 169    38036    CHOPADE KISHOR BHAGWAN                          1805880

 170    36136    DABHADE GANESH ASHOK                            1805881

 171    40990    DABHADE RUPALI EKANTH                           1805882

 172    34524    DAHALE NIKITA SHAM                              1805883

 173    34543    DAHATONDE AMBADAS ZUMBER                        1805884

 174    42097    DALAL JYOTI PRAKASHA                            1805885

 175    42199    DEOKAR KUNAL YASHAWANT                          1805886

 176    40548    DEORE GAYATRI VIJAYRAO                          1805887

 177    40568    DEORE SEEMA HIMMATRAO                           1805888

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  4

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 178    39127    DEORE SONAL MANGALDAS                           1805889

 179    40570    DEORE VINA BHASKARRAO                           1805890

 180    40626    DESALE BHASKAR BAPU                             1805891

 181    40549    DESALE DIPALI AMAR                              1805892

 182    40627    DESALE PRIYANKA GULABRAO                        1805893

 183    40145    DESALE VISHAL BHALCHANDRA                       1805894

 184    36170    DESALE YOGITA PRAMOD                            1805895

 185    34839    DESHMUKH BHAGWANTRAO SURESH                     1805896

 186    39354    DEVARE DIPAK SURESH                             1805897

 187    34840    DHAKE HEMANT DILIP                              1805898

 188    38600    DHAKE SUJATA PRALHAD                            1805899

 189    34525    DHANGAR ANIL SURESH                             1805900

 190    37309    DHANGAR KIRAN DANGAL                            1805901

 191    62922    DHANGAR KIRAN MOHAN                             1805902

 192    42098    DHANGAR SADHANA JAGAN                           1805903

 193    38652    DHANGAR SONAL DNYANESHWAR                       1805904

 194    39355    DHIVARE MANISHA SITARAM                         1805905

 195    42462    DHIVARE NAMRATA SHAMRAO                         1805906

 196    36199    DHUMAL VISHAL PRAKASH                           1805907

 197    42186    DORIK BHALACHANDRA PITAMBAR                     1805908

 198    36595    DUSANE PANKAJ AVINASH                           1805909

 199    39874    DUSANE SHASHIKANT NIMBA                         1805910

 200    34539    DUSE PRASHANT PURUSHOTTAM                       1805911

 201    40830    EDAGE KAVITA VILAS                              1805912

 202    35444    FAHEEM AHMED SHAIKH SALEEM                      1805913

 203    39371    FAHIM AHMED SHAIKH MUKTAR                       1805914

 204    35969    FAKIR YNUSKHAN KASAMKHAN                        1805915

 205    40709    FALKE PANKAJ GAJANAN                            1805916

 206    37458    FAROOQUE JUNEEDAKHTER VAZEERUDDIN               1805917

 207    34526    FEGADE MINAXI PRAKASH                           1805918

 208    67716    GAIKWAD MINAKSHI MANOHAR                        1805919

 209    37600    GAJARE VAISHALI KHEMACHAND                      1805920

 210    41000    GANGAVANE YASHSHRI SOMANATH                     1805921

 211    40159    GAVALE LALIT GIRIDHAR                           1805922

 212    42651    GAVIT DILIP JIVA                                1805923

 213    40711    GAVIT KAUSHIKA RAJENDRA                         1805924

 214    42652    GAVIT SUKALAL VASHYA                            1805925

 215    39128    GAWADE GANESH ARJUN                             1805926

 216    83561    GAYAKAWAD SUREKHA TARACHAND                     1805927

 217    38776    GAYAKAWAD YOGESH MADHUKAR                       1805928

 218    93343    GHARATE UMESH BHAGAWAN                          1805929

 219    40831    GHODASE RINABAI SANTOSH                         1805930

 220    34841    GHUGE KHUSHABU SHARAD                           1805931

 221    38601    GHULE SANTOSH PRABHAKAR                         1805932

 222    41717    GIRASE ARCHANA RAVINDRASING                     1805933

 223    40712    GIRASE KARANSING BHOJUSHING                     1805934

 224    86213    GIRASE NARAYANSING GANA                         1805935

 225    41218    GIRASE SHARADA GOTUSING                         1805936

 226    41936    GIRASE SUCHITABAI KOMALSING                     1805937

 227    41580    GIRASE SURENDRASING DASHARATHSING               1805938

 228    40701    GIRASE VIJAY SATTARSING                         1805939

 229    69849    GIRASE VIJAYA JAGANNATH                         1805940

 230    42090    GIRASE YOGITA NARENDRASING                      1805941

 231    39356    GIRI RAJENDRA SHAMBHUNATH                       1805942

 232    35547    GIRNARE YOGITA LOTU                             1805943

 233    42099    GITE NITA SHAMKANT                              1805944

 234    35122    GOHIL VAISHALI MANOHAR                          1805945

 235    41474    GOSAVI BHARATI MAGANGIR                         1805946

 236    41475    GOSAVI GAYATRI NANDLALPURI                      1805947

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  5

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 237    67874    GOSAVI KAMINI SHARAD                            1805948

 238    42036    GOSAVI PANKAJ DIGAMBAR                          1805949

 239    41564    GOSAVI PRADEEP DEVGIR                           1805950

 240    34842    GUJRATHI MAYURI SANJAY                          1805951

 241    41008    GULE HIRALAL RAMCHANDRA                         1805952

 242    40832    GULE SUKHAMI RAMCHANDRA                         1805953

 243    41718    GURAV PUNAM SITARAM                             1805954

 244    39654    HAKE MANISHA NARAYAN                            1805955

 245    38777    HATKAR VIJAY DAGDU                              1805956

 246    36137    HIRE AMOL FAKIRA                                1805957

 247    63724    HUSNA BANO SHAIKH ISHAAQUE RANGREZ              1805958

 248    40550    HYALIS YOGESH RAGHUNATH                         1805959

 249    35971    IMRANKHA FAIMULLAKHA                            1805960

 250    34541    INGALE VAISHALI AMRUT                           1805961

 251    40631    JADHAO AMOL PUNJARAM                            1805962

 252    40551    JADHAV ATUL VIJAY                               1805963

 253    40632    JADHAV KAILAS MOHAN                             1805964

 254    40552    JADHAV NITIN ABAJI                              1805965

 255    39129    JADHAV POOJA ANIL                               1805966

 256    36138    JADHAV RAVINDRA RAMESH                          1805967

 257    38860    JADHAV SUVARNA ASHOK                            1805968

 258    41937    JADHAV SUVARNA RAMESH                           1805969

 259    41834    JADHAV YOGESH SUBHASHING                        1805970

 260    39386    JAGTAP NIKHIL MUKUND                            1805971

 261    39130    JAGTAP PUNAM EKNATH                             1805972

 262    35992    JAIN  NILESH  RATNAKAR                          1805973

 263    36857    JANE CHETNA SHRIKANT                            1805974

 264    40694    JAVARE NITIN MILIND                             1805975

 265    37601    JAWALE DIPAK VILAS                              1805976

 266    75205    JAYASWAL MAMATA RAMANLAL                        1805977

 267    38037    JOGI GANESH SHANKAR                             1805978

 268    35567    KACHAVE DHANASHRI CHINTAMAN                     1805979

 269    35549    KACHVE CHITRA CHANDRABHAN                       1805980

 270    39131    KALE MONALI NAMDEV                              1805981

 271    40154    KALE PAURNIMA PANDITRAO                         1805982

 272    82990    KALE REENA BHALCHANDRA                          1805983

 273    72827    KAMBALE BHUSHAN RAVINDRA                        1805984

 274    38640    KAMBALE DHAMMCHAKRA MANIKRAO                    1805985

 275    39132    KAPADNE MAYURI VASUDEO                          1805986

 276    36393    KARANJE PRITI GOKUL                             1805987

 277    40695    KARANJIKAR MANJIRI SANJAY                       1805988

 278    38661    KASAR MAYURI KAILAS                             1805989

 279    39358    KHAIRNAR BHARAT DATTATRAY                       1805990

 280    42201    KHAIRNAR CHANDRAKANT KASHINATH                  1805991

 281    39655    KHAIRNAR CHARUSHILA PRAKASH                     1805992

 282    36596    KHAIRNAR DIPAK NANA                             1805993

 283    39133    KHAIRNAR KAMINI ARVIND                          1805994

 284    39359    KHAIRNAR NILESH KAUTIKRAO                       1805995

 285    40553    KHAIRNAR NILESH NANDAKISHOR                     1805996

 286    40833    KHAIRNAR NITA GANGADHAR                         1805997

 287    40834    KHAIRNAR ROHINI CHAMPALAL                       1805998

 288    40564    KHALANE ISHWAR ASHOK                            1805999

 289    38861    KHAN SHABEENA BANO BHIKNOOR                     1806000

 290    35980    KHANDARE AMOL HARIDAS                           1806001

 291    37572    KHARADE SAVITA BHAGWAN                          1806002

 292    34527    KHARATE VIVEK PRALHAD                           1806003

 293    36858    KHARATMAL VISHAL NAMDEO                         1806004

 294    41719    KHARKAR MANISHABAI VASANTRAO                    1806005

 295    36171    KHATIK ALTAB ABBAS                              1806006

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  6

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 296    41840    KHATIK JUNED ANIS                               1806007

 297    39656    KHERNAR SADHANABEN SUBHASHBHAI                  1806008

 298    39134    KHONDE DEPASHRI RAVIKANT                        1806009

 299    40554    KHONDE MANOJ SURESH                             1806010

 300    38796    KHUNEPIMPARE DINESH DILIP                       1806011

 301    35981    KIRANGE   VILAS    KHUSHAL                      1806012

 302    37573    KIRANGE YAMINI ASHOK                            1806013

 303    36859    KOKANDE LALITA SHALIGRAM                        1806014

 304    40622    KOKANI KISHOR VASANT                            1806015

 305    37602    KOLHE KAPILCHANDRA SATISH                       1806016

 306    35124    KOLHE SONAM SURESH                              1806017

 307    39135    KOLI DEEPIKA ONKAR                              1806018

 308    38602    KOLI DINESH RAMESH                              1806019

 309    40702    KOLI DNYANESHWAR ANANDA                         1806020

 310    38038    KOLI DNYANESHWAR VASANT                         1806021

 311    35972    KOLI HARSHAL VASUDEO                            1806022

 312    65302    KOLI KAVITABAI SHALIK                           1806023

 313    34808    KOLI KISHOR DAGADU                              1806024

 314    35148    KOLI MADHURI MANOHAR                            1806025

 315    38039    KOLI NARESH PANDURANG                           1806026

 316    35572    KOLI TANAJI TULSHIRAM                           1806027

 317    34809    KOLI TUKARAM RAMKRISHANA                        1806028

 318    42888    KOLI VIJAYATA DILIP                             1806029

 319    34810    KOLI YOGESH ANANDA                              1806030

 320    35993    KOLTE   VIJAYENDRA    PRABHAKAR                 1806031

 321    39164    KOR JAYESH NANABHAU                             1806032

 322    39165    KORE POOJA GOPAL                                1806033

 323    37576    KOSHTI ASHVINI RAMESH                           1806034

 324    34528    KOSHTI SAVITA BHANUDAS                          1806035

 325    64808    KOTKAR AJAY SUBHASH                             1806036

 326    38778    KSHATRIYA POONAM DATTATRAY                      1806037

 327    36139    KULKARNI ARCHANA SURYAKANT                      1806038

 328    36172    KULKARNI MANDAR PADMAKAR                        1806039

 329    41731    KULTHE DIPALI KANTILAL                          1806040

 330    38040    KUMAVAT SAPANA ASHOK                            1806041

 331    67106    KUMAVAT SONAL PRAKASH                           1806042

 332    36860    KUMAVAT SUNILKUMAR F/M MADANLAL                 1806043

 333    39173    KUNTEWAD SANGITA BHASKAR                        1806044

 334    37577    KURKURE MOHINI TIKARAM                          1806045

 335    38592    KURKURE SHITAL LAKSHMAN                         1806046

 336    34811    KUVAR PALLAVI RAMDAS                            1806047

 337    36400    LADE MANDAKINI SURESH                           1806048

 338    81087    LAMBOLE YOGESH TOTARAM                          1806049

 339    38042    LOKHANDE ANAGHA SURESH                          1806050

 340    37578    LOKHANDE TINA SURESH                            1806051

 341    39136    MADANE SANDIP ARJUN                             1806052

 342    38656    MAHAJAN AMOL CHANDRAKANT                        1806053

 343    38663    MAHAJAN BHUSHAN PRAKASH                         1806054

 344    37451    MAHAJAN DEVENDRA DINKAR                         1806055

 345    41567    MAHAJAN GURUDAS BHAGWAN                         1806056

 346    73781    MAHAJAN KALPANA SHIVADAS                        1806057

 347    38641    MAHAJAN KAVITA GANESH                           1806058

 348    37443    MAHAJAN KIRTI GOPAL                             1806059

 349    65303    MAHAJAN MANISHA MAGAN                           1806060

 350    39137    MAHAJAN MANISHA PANDIT                          1806061

 351    38642    MAHAJAN NARENDRA SHRIRAM                        1806062

 352    81079    MAHAJAN NILESH SAHEBRAV                         1806063

 353    38780    MAHAJAN NITEESH DILEEP                          1806064

 354    38862    MAHAJAN NITIN KANHIYALAL                        1806065

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  7

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 355    35995    MAHAJAN PANKAJ PRAKASH                          1806066

 356    41568    MAHAJAN PRAVIN ISHWAR                           1806067

 357    37455    MAHAJAN PRAVIN RAMESH                           1806068

 358    81088    MAHAJAN RAJU SAHEBRAO                           1806069

 359    38043    MAHAJAN RUPALI GOPAL                            1806070

 360    38644    MAHAJAN RUPALI PRALHAD                          1806071

 361    38781    MAHAJAN SAWAN MADHUKAR                          1806072

 362    67754    MAHAJAN SHARAD RAMESH                           1806073

 363    66792    MAHAJAN SHARDA SUDHAKAR                         1806074

 364    38593    MAHAJAN SHITAL SURESH                           1806075

 365    38658    MAHAJAN SONALI GOPAL                            1806076

 366    34851    MAHAJAN SWATI ABHIMAN                           1806077

 367    42195    MAHAJAN SWATI SHRIRAM                           1806078

 368    36597    MAHAJAN UMESH SANTOSH                           1806079

 369    34843    MAHAJAN VISHAL GANESH                           1806080

 370    34812    MAHAJAN VISHWANATH RAMDAS                       1806081

 371    37592    MAHAJAN YAMINI HARI                             1806082

 372    38665    MAHAJAN YOGESH BHASKAR                          1806083

 373    38645    MAHAJAN YOGESH ISHWARLAL                        1806084

 374    35162    MAHALE MADHURI VASANT                           1806085

 375    42187    MAHALE MAHESH PUNJU                             1806086

 376    36141    MAHALE MONIKA EKNATH                            1806087

 377    36861    MAHALE POONAM PRALHAD                           1806088

 378    41232    MAHALE VILAS SHIVAJI                            1806089

 379    41841    MAIRALE RAHUL DEELIP                            1806090

 380    38788    MALAK IRAPHANODDIN KARIMODDIN                   1806091

 381    39867    MALI AJAY ASHOK                                 1806092

 382    39166    MALI BHARATI RAMESH                             1806093

 383    78064    MALI BHATU HILAL                                1806094

 384    36142    MALI DINESH RATAN                               1806095

 385    41569    MALI DNYANESHWAR JEEVAN                         1806096

 386    42092    MALI DURWAS ANANDA                              1806097

 387    39868    MALI HARSHAL SURESH                             1806098

 388    41234    MALI LAXMAN MADHAV                              1806099

 389    38044    MALI MANISHA ISHWAR                             1806100

 390    38045    MALI MANOHAR YASHVANT                           1806101

 391    41570    MALI NILARAM PRAKASH                            1806102

 392    36143    MALI PRASAD HANUMANTRAO                         1806103

 393    39876    MALI PRAVIN VIKRAM                              1806104

 394    41571    MALI RATNA MOHAN                                1806105

 395    41720    MALI SONAL SHANTARAM                            1806106

 396    39175    MALI YOGESH BHASKAR                             1806107

 397    34844    MANDE SAPTASHRI SHIRISH                         1806108

 398    39583    MANE PANKAJ GOVIND                              1806109

 399    39138    MANORE KIRTI SANTOSH                            1806110

 400    34529    MANSURI NILOFAR SATTAR                          1806111

 401    40846    MARATHE ANITA HIRALAL                           1806112

 402    41939    MARATHE DARSHANA SAHEBRAO                       1806113

 403    36201    MARATHE JITENDRA RAMDAS                         1806114

 404    39877    MARATHE SACHIN DIPAK                            1806115

 405    39892    MARATHE SAGAR PRAKASH                           1806116

 406    34813    MHASANGE MADHURI SANJAYKUMAR                    1806117

 407    79815    MIRZA ANISABANO SALIMBEG                        1806118

 408    38863    MONE SONALI SUBHASH                             1806119

 409    40555    MORE CHETANA SHALIGRAM                          1806120

 410    41224    MORE GORAKH YUWARAJ                             1806121

 411    41235    MORE JITESH PANDURANG                           1806122

 412    38798    MORE KAVITA NARAYAN                             1806123

 413    38794    MORE MAHESH DILIP                               1806124

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  8

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 414    39893    MORE MAHESH RANGRAO                             1806125

 415    36862    MORE MANGILAL DEORAM                            1806126

 416    34845    MORE MANISHA RAVINDRA                           1806127

 417    39139    MORE NAYANA BHANUDAS                            1806128

 418    39167    MORE NISHA GOPALRAO                             1806129

 419    40155    MORE NUTAN RAJENDRA                             1806130

 420    34814    MORE RAKESH SADASHIV                            1806131

 421    36144    MULE JITANDRA AVINASH                           1806132

 422    41225    NAIK ANITA DILIP                                1806133

 423    43159    NAIK DILIP SARICHAND                            1806134

 424    36145    NANDAVE VIVEK VINAYAK                           1806135

 425    68345    NANDRE NITIN MADHAVRAO                          1806136

 426    40696    NARWADE ANIL RUPCHAND                           1806137

 427    36863    NARWADE PRAJAKTA VILAS                          1806138

 428    40697    NARWADE SUNIL RUPCHAND                          1806139

 429    38875    NARWADE TUSHAR MOTILAL                          1806140

 430    34815    NATHJOGI ARATI SURESH                           1806141

 431    35127    NATHJOGI SAVITA DATTU                           1806142

 432    35579    NEHETE ARCHANA GOPAL                            1806143

 433    35550    NEHETE RITA PRALHAD                             1806144

 434    40556    NERE KAMLESH RAMESH                             1806145

 435    39140    NERKAR CHHAYA SHIVAJI                           1806146

 436    40557    NERKAR SAVITA BHIKAN                            1806147

 437    36890    NERKAR SHITAL ASHOK                             1806148

 438    39573    NERKAR SUSHANT PRABHAKAR                        1806149

 439    35551    NEVE ASHWINI ASHOK                              1806150

 440    36146    NEVE PRAJAKTA SHAILESH                          1806151

 441    42202    NIKAM KAMLESH PRAKASH                           1806152

 442    35983    NIKAM PANKAJ BHIMRAO                            1806153

 443    41953    NIKAM PRAKASH BALASAHEB                         1806154

 444    39869    NIKAM SANDHYA SURESH                            1806155

 445    36891    NIKAM SAVITA SHREEPRAKASH                       1806156

 446    39878    NIKAM VAIBHAV KATTHU                            1806157

 447    38666    NIKAM VAISHALI LAXMAN                           1806158

 448    34530    NIKUMBH BHAGYASHRI SANTOSH                      1806159

 449    36147    NIKUMBH DIPAK SHRIRAM                           1806160

 450    41226    NIKUMBH VIJAY UDESING                           1806161

 451    36865    NIKUMBH YOGESHWAR NAMDEO                        1806162

 452    38059    NIMSE NILESH DASHARATH                          1806163

 453    35445    NISAR KHAN NAZIR KHAN                           1806164

 454    41336    NIZARE PITAMBAR DAMU                            1806165

 455    40991    PADAVI MANOJ KARANSING                          1806166

 456    34545    PADVI ABHISING BIJALA                           1806167

 457    40698    PADVI ASHOK TEJALA                              1806168

 458    42468    PADVI DIPIKA MADHU                              1806169

 459    88399    PADVI KHESHAV KANDYA                            1806170

 460    42653    PADVI VISHAL RAJANIKANT                         1806171

 461    38864    PAGAR PRASHANT ARJUN                            1806172

 462    40558    PAGARE GANESH HARICHANDRA                       1806173

 463    39879    PAGARE VIJAY VITTHAL                            1806174

 464    35974    PALASKAR HARSHA RAMESH                          1806175

 465    37444    PALVAY DIPALI ARJUN                             1806176

 466    40629    PANDIT KAVITA BHASKAR                           1806177

 467    40147    PARADHI DIPALI KANTILAL                         1806178

 468    36148    PARDESHI ARCHANA GANESHINGH                     1806179

 469    36866    PARDESHI DEEPIKA KESHAV                         1806180

 470    39574    PARDESHI KIRANSING PREMSING                     1806181

 471    36598    PARDESHI PRASHANT BHABULAL                      1806182

 472    41009    PARDESHI SWAPNIL GAJENDRASING                   1806183

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page....  9

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 473    35452    PARVEZ AKHTAR HAFIZ ALI                         1806184

 474    39575    PATAIT SEEMA DILIP                              1806185

 475    42093    PATEL ASHA SATISH                               1806186

 476    88923    PATEL JAYESH JAYVANT                            1806187

 477    41572    PATEL MANDAKINI RAGHUNATH                       1806188

 478    40841    PATEL MANISHA SHARAD                            1806189

 479    41461    PATEL SANGITA SURESH                            1806190

 480    38800    PATHAK REVATI VASUDEO                           1806191

 481    41946    PATHAK YOGINI GAJENDRA                          1806192

 482    40559    PATHAN NAZANINBANO JABBARKHAN                   1806193

 483    39890    PATIL ABHIJIT BHASKAR                           1806194

 484    36149    PATIL AMBADAS PRAKASH                           1806195

 485    37206    PATIL ANIL MAGAN                                1806196

 486    41721    PATIL ANITA ARUN                                1806197

 487    41573    PATIL ANITA JIJABRAO                            1806198

 488    39894    PATIL ARCHANA SHAMRAO                           1806199

 489    36176    PATIL BHARATI SURESH                            1806200

 490    34816    PATIL BHARTI DIVAN                              1806201

 491    39141    PATIL BHARTI UKHAJI                             1806202

 492    36150    PATIL BHATU NARAYAN                             1806203

 493    35128    PATIL BHAVANA DNYANESHWAR                       1806204

 494    41462    PATIL BHAVIKA HARI                              1806205

 495    69376    PATIL BHIKAN SHRIRAM                            1806206

 496    38068    PATIL BHIKARI LAXMAN                            1806207

 497    97688    PATIL CHANDRASHEKHAR MADHUKAR                   1806208

 498    36151    PATIL CHARUSHILA MANOHAR                        1806209

 499    34817    PATIL CHETAN KHUSHAL                            1806210

 500    42100    PATIL CHETANA RAMKRISHNA                        1806211

 501    38925    PATIL CHHAYA SUBHASH                            1806212

 502    37178    PATIL CHHAYABAI DHANRAJ                         1806213

 503    93505    PATIL DATTATRAY KADU                            1806214

 504    36394    PATIL DEEPAK BHAGAWAN                           1806215

 505    37207    PATIL DIPAK CHANDRASING                         1806216

 506    38801    PATIL DIPAK RAJENDRA                            1806217

 507    35996    PATIL DIPAK VISHVANATH                          1806218

 508    39142    PATIL DIPALI SURESH                             1806219

 509    39360    PATIL ESHWAR LOTAN                              1806220

 510    36177    PATIL GAJENDRA RAVINDRA                         1806221

 511    38642    PATIL GANESH JAGANNATH                          1806222

 512    39361    PATIL GANESH LAXMAN                             1806223

 513    36599    PATIL GANESH NAGRAJ                             1806224

 514    37593    PATIL GANESH VISHWANATH                         1806225

 515    42485    PATIL GANESHRAO KAUTIK                          1806226

 516    41722    PATIL GAYATRI PRABHAKAR                         1806227

 517    41463    PATIL GAYATRI SHANTILAL                         1806228

 518    28820    PATIL GIRISH BRIJLAL                            1806229

 519    95797    PATIL GIRISH DILIP                              1806230

 520    36152    PATIL GOKUL BUDHA                               1806231

 521    39143    PATIL HARSHALI PRABHAKAR                        1806232

 522    35552    PATIL HEENA MAHENDRA                            1806233

 523    62485    PATIL HIMMATRAO NAMDEO                          1806234

 524    36153    PATIL HIRAKANT DIGAMBAR                         1806235

 525    36202    PATIL JAGDISH YUVARAJ                           1806236

 526    35130    PATIL JAYASHRI NARAYAN                          1806237

 527    41388    PATIL JAYESH DAGADU                             1806238

 528    94298    PATIL JITENDRA DILIP                            1806239

 529    38048    PATIL JYOTI DATTU                               1806240

 530    36867    PATIL KALYANI SATISH                            1806241

 531    38782    PATIL KANTILAL LOTAN                            1806242

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 10

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 532    39144    PATIL KAVITA BHAGWAN                            1806243

 533    41233    PATIL KAVITA BHAGWAN                            1806244

 534    37445    PATIL KAVITA NANA                               1806245

 535    39362    PATIL KAVITA PUNDLIK                            1806246

 536    39998    PATIL KHEMCHAND BHATU                           1806247

 537    35569    PATIL KHUSHABU PRADIP                           1806248

 538    69380    PATIL KIRAN BAPURAO                             1806249

 539    37179    PATIL KIRAN SUBHASH                             1806250

 540    39657    PATIL KIRANBALA PRAKASH                         1806251

 541    39381    PATIL KISHOR KAILAS                             1806252

 542    43912    PATIL KISHOR LOTAN                              1806253

 543    40992    PATIL KISHOR RAJENDRA                           1806254

 544    63806    PATIL LAV TARACHAND                             1806255

 545    41723    PATIL MADHURI ASHOK                             1806256

 546    41724    PATIL MADHURI JAGANNATH                         1806257

 547    41470    PATIL MADHURI RAMESH                            1806258

 548    69853    PATIL MADHURI RANACHHOD                         1806259

 549    38647    PATIL MAHENDRA SURESH                           1806260

 550    34846    PATIL MAHIMA KISAN                              1806261

 551    35131    PATIL MANDAKINI RAMESH                          1806262

 552    34852    PATIL MANGESH SURESH                            1806263

 553    40148    PATIL MANISHA BAPU                              1806264

 554    38865    PATIL MANISHA VIJAY                             1806265

 555    42204    PATIL MAYUR PANJABRAO                           1806266

 556    34531    PATIL MAYURI GULABSING                          1806267

 557    36193    PATIL MEENAL ANNA                               1806268

 558    36608    PATIL MEGHASHYAM VIJAY                          1806269

 559    69155    PATIL MINAKSHI SHIVAJI                          1806270

 560    42188    PATIL MOHINI DNYANESHWAR                        1806271

 561    41464    PATIL MOHINI MANILAL                            1806272

 562    36868    PATIL MONALI PATINGRAO                          1806273

 563    41471    PATIL NAINAKUMARI DILIP                         1806274

 564    41465    PATIL NANDINI PAMAN                             1806275

 565    36869    PATIL NAYNA ISHWAR                              1806276

 566    34818    PATIL NILESH UTTAM                              1806277

 567    40560    PATIL NILIMA MOHAN                              1806278

 568    39388    PATIL NISHANT AVINASH                           1806279

 569    37180    PATIL NITA JAGANNATH                            1806280

 570    41584    PATIL NITIN SAHEBRAO                            1806281

 571    35133    PATIL PALLAVI BHAURAO                           1806282

 572    38594    PATIL PALLAVI NIWRUTTI                          1806283

 573    34819    PATIL PALLAVI VISHRAM                           1806284

 574    35975    PATIL PANKAJ DATTATRAYA                         1806285

 575    34532    PATIL PRADIP DEVIDAS                            1806286

 576    38783    PATIL PRADIP RAVINDRA                           1806287

 577    76268    PATIL PRAFULCHANDRA BHATU                       1806288

 578    36203    PATIL PRAMOD MAHARU                             1806289

 579    37181    PATIL PRAMOD PANDURANG                          1806290

 580    37182    PATIL PRANITA ANANDRAO                          1806291

 581    36600    PATIL PRASHANT BHIKAN                           1806292

 582    37183    PATIL PRASHANT PANDIT                           1806293

 583    36892    PATIL PRASHANT RAJARAM                          1806294

 584    41725    PATIL PRATIBHA SHRIRAM                          1806295

 585    60098    PATIL PRAVIN MURLIDHAR                          1806296

 586    39658    PATIL PRITI PURUSHOTTAM                         1806297

 587    37197    PATIL PRIYANKA GOPAL                            1806298

 588    41947    PATIL PRIYANKA KRUSHNADAS                       1806299

 589    38802    PATIL PRIYANKA NISHIKANTH                       1806300

 590    41726    PATIL PRIYANKA PRAKASH                          1806301

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 11

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 591    40149    PATIL PRIYANKA VIJAY                            1806302

 592    34820    PATIL PURUSHOTTAM NAMDEO                        1806303

 593    36601    PATIL RAHUL BAPURAO                             1806304

 594    39145    PATIL RAHUL TANAJI                              1806305

 595    35997    PATIL RAKESH AJABRAO                            1806306

 596    40623    PATIL RAKESH GOVINDA                            1806307

 597    39882    PATIL RAKESH SHAMRAO                            1806308

 598    94292    PATIL RAMRAO ANANDRAO                           1806309

 599    36402    PATIL RAVINDRA NIMBA                            1806310

 600    37203    PATIL REKHA PRAKASH                             1806311

 601    36871    PATIL REKHA SANJU                               1806312

 602    41574    PATIL ROHINI BHALERAO                           1806313

 603    69855    PATIL RUPALI DINESHRAO                          1806314

 604    41940    PATIL RUPALI GOPICHAND                          1806315

 605    39659    PATIL RUPALI HIMMATRAO                          1806316

 606    36872    PATIL RUPALI KAILAS                             1806317

 607    40630    PATIL RUSHALI BALU                              1806318

 608    89500    PATIL SAGAR BHAURAO                             1806319

 609    39363    PATIL SAGAR RAJENDRA                            1806320

 610    88003    PATIL SAHEBRAO WAMAN                            1806321

 611    35553    PATIL SAMADHAN TUKARAM                          1806322

 612    35554    PATIL SANDEEP ROHIDAS                           1806323

 613    36156    PATIL SANDIP RAJENDRA                           1806324

 614    41732    PATIL SANGITA GIRDHAR                           1806325

 615    39896    PATIL SAPANA SUBHASH                            1806326

 616    40161    PATIL SARALA DAGAJI                             1806327

 617    34822    PATIL SAVITA JIJABRAO                           1806328

 618    39660    PATIL SAVITA RATAN                              1806329

 619    37184    PATIL SHARAD SHRIRAM                            1806330

 620    34853    PATIL SHEKHAR MAHARU                            1806331

 621    37457    PATIL SHESHARAO DHANRAJ                         1806332

 622    38659    PATIL SHITAL ATMARAM                            1806333

 623    36873    PATIL SHUBHANGI BHAURAO                         1806334

 624    36180    PATIL SHUBHANGI SOMANATH                        1806335

 625    39146    PATIL SHWETA PRADIP                             1806336

 626    38049    PATIL SNEHAL SHAMKANT                           1806337

 627    37446    PATIL SONAL RAMCHANDRA                          1806338

 628    35555    PATIL SONALI BHIMRAO                            1806339

 629    37185    PATIL SONALI JANKIRAM                           1806340

 630    37310    PATIL SUDHAKAR JAGAN                            1806341

 631    41575    PATIL SUNIL DILIP                               1806342

 632    38050    PATIL SUNITA BHIMRAO                            1806343

 633    36876    PATIL SUNITA KAUTIK                             1806344

 634    39147    PATIL SUSHIL BALWANT                            1806345

 635    84808    PATIL SUVARNA DHARMSING                         1806346

 636    70121    PATIL SUVARNA NATESHWAR                         1806347

 637    41592    PATIL SWATI ARUN                                1806348

 638    34823    PATIL SWATI DINKAR                              1806349

 639    34533    PATIL SWETA ANANTRAJ                            1806350

 640    35984    PATIL TARUNA DIGAMBAR                           1806351

 641    87018    PATIL TIRUNABAI PRABHAKAR                       1806352

 642    39999    PATIL TRUPTI DILIPRAO                           1806353

 643    65435    PATIL UMESH BHAGWAT                             1806354

 644    65433    PATIL UMESH SOPAN                               1806355

 645    36887    PATIL VAIBHAV SUDAM                             1806356

 646    38784    PATIL VAISHALI DAYARAM                          1806357

 647    40150    PATIL VAISHALI DEVIDAS                          1806358

 648    41576    PATIL VAISHALI KAILAS                           1806359

 649    40835    PATIL VANDANA ASHOK                             1806360

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 12

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 650    41941    PATIL VANSHRI SAHEBRAO                          1806361

 651    39884    PATIL VASUDEO RANGRAO                           1806362

 652    28966    PATIL VIDHYA ASHOK                              1806363

 653    65313    PATIL VIDYA BALKRISHNA                          1806364

 654    36157    PATIL VIDYABAI GULABRAO                         1806365

 655    37186    PATIL VIJAY SUKALAL                             1806366

 656    65314    PATIL VIKAS MANILAL                             1806367

 657    40008    PATIL VIKAS PATING                              1806368

 658    39148    PATIL VINOD BHASKAR                             1806369

 659    69951    PATIL VINOD DATTATRAY                           1806370

 660    69595    PATIL VIRENDRA VISHWASRAO                       1806371

 661    36158    PATIL VISHALKUMAR VASANTRAO                     1806372

 662    91598    PATIL YASHVANT RAGHUNATH                        1806373

 663    34534    PATIL YOGESH ASHOK                              1806374

 664    36190    PATIL YOGESH BHAGWAN                            1806375

 665    39364    PATIL YOGESH DHARMA                             1806376

 666    41835    PATIL YOGESH PRAKASH                            1806377

 667    35136    PATIL YOGESHWARI AVINASH                        1806378

 668    36159    PATIL YOGITA NAMDEORO                           1806379

 669    41948    PATOLE VIDYA BUDHHISAGAR                        1806380

 670    66957    PAWAR CHAITRAM BHIMRAO                          1806381

 671    39339    PAWAR DHANRAJ VANSING                           1806382

 672    40847    PAWAR INDIRA KARMA                              1806383

 673    41942    PAWAR MADHURI SHASHANK                          1806384

 674    41331    PAWAR MALIKET SUBHASH                           1806385

 675    42189    PAWAR PANKAJ RAVINDRA                           1806386

 676    39885    PAWAR POONAM MANOHAR                            1806387

 677    39176    PAWAR PUNAM SHARAD                              1806388

 678    38869    PAWAR REKHA NARAYAN                             1806389

 679    38785    PAWAR SANDEEP YASHVANT                          1806390

 680    41577    PAWAR SANDIP LOTANSING                          1806391

 681    36181    PAWAR SHITAL HIMMAT                             1806392

 682    39661    PAWAR SHITAL SANJAY                             1806393

 683    39149    PAWAR SONAL RAGHUNATH                           1806394

 684    41952    PAWAR SULABHA SHARAD                            1806395

 685    39887    PAWAR UJWALA  RAJENDRA                          1806396

 686    41943    PAWAR URMILA ARVIND                             1806397

 687    70446    PAWAR VIJAY SUBHASH                             1806398

 688    36407    PAWAR YATIN ASHOK                               1806399

 689    34860    PAWAR YOGESH SUDHAKAR                           1806400

 690    39365    PAWARA ANARSING KASHIRAM                        1806401

 691    42883    PAWARA DARASING BHAWSING                        1806402

 692    41228    PAWARA PUNYA RANJYA                             1806403

 693    41578    PAWARA RAHUL LALSING                            1806404

 694    39584    PAWARA RAMESH MALSING                           1806405

 695    42571    PAWARA SUNIL AMARSING                           1806406

 696    42654    PAWARA VIRSING SUMBHA                           1806407

 697    42561    PAWARA VISHRAM DOHANYA                          1806408

 698    38880    PIMPARKHEDKAR SAGAR SAHEBRAO                    1806409

 699    93700    PINGALE JITENDRA DIGAMBAR                       1806410

 700    39366    PINJARI MANVAR DILAWAR                          1806411

 701    39373    PINJARI NISAR BABUBHAI                          1806412

 702    35976    PRADHAN RAHUL LALCHAND                          1806413

 703    37187    RAJALE NIRMAL PRAKASH                           1806414

 704    41727    RAJPUT MAMATA RAJENDRASING                      1806415

 705    69856    RAJPUT SANGITA ROHIDAS                          1806416

 706    34535    RAJPUT SHRIKANT SUBHASH                         1806417

 707    34544    RANE TUSHAR CHANDRAKANT                         1806418

 708    40836    RAO VARSHA KISHOR                               1806419

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 13

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 709    41007    RATHOD KIRAN BHIMA                              1806420

 710    38051    RATHOD SEEMA BHURASING                          1806421

 711    87788    RATHOD TARACHAND LALSING                        1806422

 712    37581    RAUT MAHENDRA HIRAMAN                           1806423

 713    38053    RONKHEDE KAVITA VIKAS                           1806424

 714    35137    ROTE MAYURI MADHUKAR                            1806425

 715    40837    SABALE ANITA BRIJALAL                           1806426

 716    87141    SABALE JITENDRA BHATU                           1806427

 717    40994    SABALE SAMADHAN RUPCHAND                        1806428

 718    38667    SADASHIV PRADIP LAXMAN                          1806429

 719    39374    SADIQUE HUSAIN SHABBIR AHMAD                    1806430

 720    82611    SAGARE VIJAYTA KASHINATH                        1806431

 721    37188    SAINDANE DEEPAK RAJENDRA                        1806432

 722    41011    SAINDANE HEMANT PANDURANG                       1806433

 723    38926    SAINDANE MADHURI GOTU                           1806434

 724    69165    SAINDANE RAKESH RAMESH                          1806435

 725    36395    SAINDANE TUSHAR KRISHNA                         1806436

 726    34824    SALESA ASHOK PRALHAD                            1806437

 727    41886    SALUNKE AMOL BHANUDAS                           1806438

 728    40156    SALUNKE ASHWINI RAMESH                          1806439

 729    36602    SALUNKE SAGAR SHIVAJI                           1806440

 730    41836    SALUNKHE DEVENDRA CHANDU                        1806441

 731    39150    SALUNKHE HEMANTKUMAR ASHOK                      1806442

 732    34847    SALUNKHE RAMKRUSHNA VASUDEO                     1806443

 733    36605    SALUNKHE ROSHANA VILASRAO                       1806444

 734    37208    SALUNKHE SUNIL CHINTAMAN                        1806445

 735    34825    SALUNKHE VIJAY SHANKAR                          1806446

 736    80819    SANAP DATTU RAMESH                              1806447

 737    34826    SANGALE PRASHANT PRAKASH                        1806448

 738    34827    SAPAKALE RAVINDRA PRALHAD                       1806449

 739    38070    SAPKAL GOPAL RAMESH                             1806450

 740    34854    SAPKALE HARSHAD ANKUSH                          1806451

 741    34828    SAPKALE KAVITA PREMRAJ                          1806452

 742    65328    SAPKALE SHARAD AVINASH                          1806453

 743    39581    SARDAR SUMITRA LOTAN                            1806454

 744    35557    SARODE SWATI KADU                               1806455

 745    42035    SAVALVE SUDARSHAN RAVINDRA                      1806456

 746    38648    SAWAKARE ANITA ASHOK                            1806457

 747    34863    SAWALE PRAMOD RAVINDRA                          1806458

 748    39382    SAWANT DIPAK DEVIDAS                            1806459

 749    85928    SAWANT MANISHA NANAJI                           1806460

 750    40995    SAYAIS BHARATI BAPURAO                          1806461

 751    35453    SAYED VAJAD ALI MOHAMMAD JAVEED                 1806462

 752    36160    SHAGUFTA PARWIN SAI SHAHAJAN ALI                1806463

 753    41219    SHAH AKABAR ABDUL RAHIM                         1806464

 754    39152    SHAH TRUPTI SUBHASHCHANDRA                      1806465

 755    35451    SHAIKH SULEMAN SK.MUSA                          1806466

 756    35153    SHARMA DIPALI DILIP                             1806467

 757    38870    SHEKH SHABANABI KUTUBUDDIN                      1806468

 758    36879    SHELKE KALYANI JAGANNATH                        1806469

 759    70123    SHELKE RAJASHRI KISHAN                          1806470

 760    40705    SHETE SHITAL SATISH                             1806471

 761    36396    SHETE SWAPANA ABHIMAN                           1806472

 762    67571    SHIMPI DEEPIKA PRAKASH                          1806473

 763    41944    SHIMPI JAGRUTI VIJAY                            1806474

 764    38065    SHIMPI KISHOR RAJENDRA                          1806475

 765    37190    SHIMPI MANOJ BANDU                              1806476

 766    34830    SHIMPI RAHUL ASHOK                              1806477

 767    35985    SHINDE AMOL ASHOKRAO                            1806478

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 14

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 768    92377    SHINDE CHETAN YUVRAJ                            1806479

 769    34864    SHINDE DILIP PRAKASH                            1806480

 770    41390    SHINDE GANESH RAJBAHADUR                        1806481

 771    39586    SHINDE JITENDRA DILIP                           1806482

 772    41466    SHINDE KALPANA RAMESH                           1806483

 773    39153    SHINDE KAVITA VITTHAL                           1806484

 774    86892    SHINDE MANOJ SUBHAS                             1806485

 775    40634    SHINDE PRASHANT RAJENDRA                        1806486

 776    68995    SHINDE RADHIKA NAMDEO                           1806487

 777    39663    SHINDE SHITAL KASHINATH                         1806488

 778    39154    SHINDE SUHAS RAJENDRA                           1806489

 779    39664    SHINDE SUSHAMA MANOHAR                          1806490

 780    38789    SHINDE SWATI AJITSING                           1806491

 781    35558    SHINDE SWATI MADHUKAR                           1806492

 782    37582    SHINDE VARSHA VASANT                            1806493

 783    36397    SHINGANE LAXMAN DHANAJI                         1806494

 784    36880    SHINKAR VAISHALI ASHOK                          1806495

 785    35986    SHIRSAT NILESH SUDHAKAR                         1806496

 786    39155    SHIRSATH ANKITA KISHOR                          1806497

 787    34546    SHIRSATH DHANRAJ BABULAL                        1806498

 788    40151    SHIRSATH HEMLATA DASHRATH                       1806499

 789    39576    SHIRSATH SAMADHAN BHASKAR                       1806500

 790    36161    SHIRSATH SANDIP MANGALMURTI                     1806501

 791    39871    SHIRSATH TRUPTI ZINGA                           1806502

 792    36883    SHIRUDE PRAJAKTA VITTHAL                        1806503

 793    42656    SHIVDE VIKAS RAMLAL                             1806504

 794    37453    SHRAVAGE DHANASHRI RAMESH                       1806505

 795    38055    SINKAR SAMADHAN SUBHASH                         1806506

 796    35446    SIRAJURREHMAN SHRI ABDUL REHMAN                 1806507

 797    36881    SOLANKE SHAILA ANANDRAO                         1806508

 798    41579    SONAGADE SWAPANA BHIMRAO                        1806509

 799    34831    SONAR AARTI NANDU                               1806510

 800    39156    SONAR ANITA BHIKAN                              1806511

 801    40838    SONAR JYOTI KEVALDAS                            1806512

 802    42567    SONAR MAYURI RAMESH                             1806513

 803    40996    SONAR NILESH RAMESH                             1806514

 804    41957    SONAR PRATIBHA DAMODAR                          1806515

 805    36162    SONAR RAJESH MAGAN                              1806516

 806    41338    SONAR SANTOSH KISHOR                            1806517

 807    35138    SONAR VIDYA SUDHAKAR                            1806518

 808    98121    SONAVANE CHHAYA SUBHASH                         1806519

 809    34865    SONAVANE RAHUL PANDURANG                        1806520

 810    41332    SONAWANE AMOL RAMDAS                            1806521

 811    39157    SONAWANE APARNA RAMESH                          1806522

 812    41100    SONAWANE AVINASH RAVINDRA                       1806523

 813    40624    SONAWANE BALASAHEB GORAKH                       1806524

 814    38056    SONAWANE BHARATI RAMDAS                         1806525

 815    36163    SONAWANE DIPAK BHIMRAO                          1806526

 816    39665    SONAWANE DIPIKA ASHOK                           1806527

 817    42037    SONAWANE GOKUL SHANTILAL                        1806528

 818    36404    SONAWANE HEMANTKUMAR ARUN                       1806529

 819    38649    SONAWANE KALPANA SHANTARAM                      1806530

 820    39158    SONAWANE KAVITA PRAKASH                         1806531

 821    34848    SONAWANE KISHOR CHINTAMAN                       1806532

 822    38060    SONAWANE MADHUKAR VITTHAL                       1806533

 823    34832    SONAWANE NITIN RAMCHNDRA                        1806534

 824    37191    SONAWANE PRADIP SHALIK                          1806535

 825    39159    SONAWANE PRADNYA SUBHASH                        1806536

 826    37192    SONAWANE PRAJAKTA BALKRISHNA                    1806537

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 15

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 827    40635    SONAWANE PRASHANT BALASAHEB                     1806538

 828    36413    SONAWANE PRAVINKUMAR BALURAM                    1806539

 829    40152    SONAWANE PUNAM YASHWANT                         1806540

 830    41949    SONAWANE RAJASHREE DILIPRAO                     1806541

 831    28701    SONAWANE RAJESH PRABHAKAR                       1806542

 832    67337    SONAWANE RAVIKIRAN KASHINATH                    1806543

 833    34849    SONAWANE SANDIP SHANTARAM                       1806544

 834    34833    SONAWANE SHANKAR ASHOK                          1806545

 835    39177    SONAWANE SHWETA SUNIL                           1806546

 836    35987    SONAWANE SUNNY RAVINDRA                         1806547

 837    40714    SONAWANE TEJESH BRIJLAL                         1806548

 838    40561    SONAWANE USHA BALU                              1806549

 839    40562    SONAWANE VAISHALI BAPU                          1806550

 840    40164    SONAWANE VRUCHITA DAGA                          1806551

 841    38057    SURALKAR JITENDRA BHAGIRATH                     1806552

 842    85329    SURDAS BHIMRAO MILIND                           1806553

 843    66178    SURWADE SAHEBRAO BHAURAO                        1806554

 844    35977    SURWADE SAMADHAN RAMESH                         1806555

 845    38871    SURYAVANSHI SACHIN NANA                         1806556

 846    38866    SURYAVANSHI SONALI PANDIT                       1806557

 847    34834    SURYAWANSHI AMOL ASHOK                          1806558

 848    39383    SURYAWANSHI JAYSHRI BAPURAO                     1806559

 849    35561    SURYAWANSHI MANISHA SURESH                      1806560

 850    35139    SURYAWANSHI PRITI DEVIDAS                       1806561

 851    36884    SURYAWANSHI RUPALI VILAS                        1806562

 852    39666    SURYAWANSHI SARITA BHIKAN                       1806563

 853    36882    SURYAWANSHI VIJAYALAXMI VIKRAM                  1806564

 854    70112    SWARGE ANAND NARAYAN                            1806565

 855    38668    TADAVI ALLAUDDIN BAHADUR                        1806566

 856    37193    TADAVI AMIT HAMID                               1806567

 857    85330    TADAVI ASIF NAJIRKHAN                           1806568

 858    42562    TADAVI BHAGATSING BIJYA                         1806569

 859    38660    TADAVI SHABANA HAIDAR                           1806570

 860    22309    TADAVI SHARIF JUMMA                             1806571

 861    34536    TADVI TANVI NASERKHAN                           1806572

 862    35998    TALELE KANCHAN RAMDAS                           1806573

 863    40009    TAMBOLI SAJID ABBAS                             1806574

 864    41002    TAMBOLI SONAM MADHUKAR                          1806575

 865    39378    TARTE SHITAL NIVRUTI                            1806576

 866    69733    TAVADE JAYSHRI MOTIRAM                          1806577

 867    37454    TAYADE ARCHANA RAMCHANDRA                       1806578

 868    91536    TAYADE LAXMAN NAMDEO                            1806579

 869    35978    TAYADE MANOJ SUDHAKAR                           1806580

 870    36164    TAYADE SHITAL SUDHAKAR                          1806581

 871    34835    TAYADE SONAL AMBADAS                            1806582

 872    41220    TELI TAUSIK AHMAD SK SALIM                      1806583

 873    41103    THAKARE DILAWARSING GANSHIRAM                   1806584

 874    34866    THAKARE HARSHAL HILALASING                      1806585

 875    78988    THAKARE JAYSHREE GORAKHNATH                     1806586

 876    64509    THAKARE JAYSHRI SUBHASH                         1806587

 877    40153    THAKARE KAVITA VINAYAK                          1806588

 878    70275    THAKARE KISHOR VANA                             1806589

 879    41003    THAKARE RAJU AATMARAM                           1806590

 880    39367    THAKARE RAKESH DHARMA                           1806591

 881    41329    THAKARE SOMANATH SHIVADAS                       1806592

 882    41945    THAKARE ULHAS SHALIGRAM                         1806593

 883    39160    THAKRE RAKESH DILIP                             1806594

 884    41221    THAKRE RUPESH ANAND                             1806595

 885    23284    THAKUR AMIT DEVIDAS                             1806596

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 16

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 886    38927    THAKUR ASHWINI RAMESH                           1806597

 887    35570    THAKUR GANESH PRAKASH                           1806598

 888    41950    THAKUR PANKAJ PRAKASH                           1806599

 889    38928    THAKUR RAHUL PRAKASH                            1806600

 890    35562    THAKUR SONALI RAVINDRA                          1806601

 891    41588    THELARI NIMBA DEVIDAS                           1806602

 892    39390    TURANKAR PRITESH PRABHAKAR                      1806603

 893    39379    VAIRAT SANDHYA ISHWAR                           1806604

 894    41229    VALAVI KANVAR SHANKAR                           1806605

 895    39161    VALKR MADHAVI KISANRAO                          1806606

 896    42095    VALVI BHAIDAS SHANKAR                           1806607

 897    40840    VALVI CHETANA RAMESH                            1806608

 898    41230    VALVI DARASING KHAALYA                          1806609

 899    42885    VALVI MANSH BIJYA                               1806610

 900    70486    VALVI MINAXI MOTIRAM                            1806611

 901    42663    VALVI NARENDRA ARVIND                           1806612

 902    41222    VALVI RAKESH TEJALA                             1806613

 903    41333    VALVI SACHINKUMAR RAMESH                        1806614

 904    34836    VANJARI MAHESH PANDIT                           1806615

 905    36398    VANKHEDE NILESH BAPURAO                         1806616

 906    93024    VARADE PALLAWI RAMESH                           1806617

 907    42664    VASAVE ANIL FATTU                               1806618

 908    41005    VASAVE ANKUSH GULABSING                         1806619

 909    83342    VASAVE APSING BAWA                              1806620

 910    42563    VASAVE ASHOK MOGYA                              1806621

 911    40997    VASAVE AVINASH JAVSAR                           1806622

 912    42886    VASAVE GANGARAM RAJYA                           1806623

 913    41231    VASAVE GULABSING DAMNYA                         1806624

 914    39162    VASAVE JAYASHREE BAPU                           1806625

 915    90019    VASAVE KUMUDINI FULSING                         1806626

 916    42887    VASAVE NARSING GAVALYA                          1806627

 917    40998    VASAVE NILIMA PRASAD                            1806628

 918    42569    VASAVE RAMJI JEGLA                              1806629

 919    42666    VASAVE SANDIP DILIP                             1806630

 920    42657    VASAVE SANJAY ARVIND                            1806631

 921    83902    VASAVE VANSING PARTA                            1806632

 922    41728    VASAVE VIKMULA BABUSING                         1806633

 923    66800    VICHAVE CHAKRADHAR DNYANESHWAR                  1806634

 924    35580    VISPUTE ASHWIN RAMESH                           1806635

 925    39170    VISPUTE DIPALEE BAPU                            1806636

 926    36188    VISPUTE HARSHA DAGADU                           1806637

 927    42096    WADILE HARSHA RAMESH                            1806638

 928    34867    WAGH DHANRAJ KANTILAL                           1806639

 929    36414    WAGH HEMKANT SUBHASH                            1806640

 930    34837    WAGH JAYANTA BABURAV                            1806641

 931    41729    WAGH JYOTI NARAYAN                              1806642

 932    87822    WAGH KALPANA SHRAVAN                            1806643

 933    39668    WAGH KAVITA VASANT                              1806644

 934    64510    WAGH NITIN RAOSAHEB                             1806645

 935    34537    WAGH PRIYANKA SAGAR                             1806646

 936    39368    WAGH SHRIKANT MANOHAR                           1806647

 937    35999    WAGHULADE ROMALI ASHOK                          1806648

 938    38867    WANI DEEPAK BALKRUSHNA                          1806649

 939    36189    WANI DIPALI SHASHIKANT                          1806650

 940    35140    WANI YOGITA SUNIL                               1806651

 941    38604    WANKHEDE ANITA SURESH                           1806652

 942    35141    WANKHEDE CHANDAN LILADHAR                       1806653

 943    38872    WANKHEDE KAVITA SHANTARAM                       1806654

 944    39163    WANKHEDKAR DIPIKA UTTAMRAO                      1806655

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2102 B.A. Geography                                        Page.... 17

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 945    39587    WANKHEDKAR SATISH SAHEBRAO                      1806656

 946    37201    WARULE RANI KRISHNADAS                          1806657

 947    34870    WISHVE MANOJKUMAR DATTATRAYA                    1806658

 948    39369    YADBOLE KHUSHBU TUKARAM                         1806659

 949    36165    YEVALE PALLAVI RAJENDRA                         1806660

 950    39380    ZAHID HUSAIN SHAKEEL AHMAD                      1806661

 951    35163    ZAMBARE KAVITA DILIP                            1806662

 952    34538    ZAVAR KALPESH RAJENDRA                          1806663

 953    63840    ZOPE RUPALI SHANTARAM                           1806664

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2103 B.A. Political Science                                Page....  1

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

   1    36574    AAWARE BALU HARIBHAU                            1806665

   2    83282    AGONE SANDEEP BHAGWAN                           1806666

   3    40125    AHIRE BAVINDRA BHIVRAM                          1806667

   4    36449    AHIRE DIPAK PRAKASH                             1806668

   5    36584    AHIRE SUJEETKUMAR RAMDAS                        1806669

   6    39650    AHIRE SUNITA LALA                               1806670

   7    40126    AHIRRAO SHASHIKANT NIMBAJI                      1806671

   8    43152    AMBODKAR BHUSHAN RAMCHANDRA                     1806672

   9    63969    AMBODKAR PALLAVI JAGANNATH                      1806673

  10    38514    AMRUTKAR NITIN RANGNATH                         1806674

  11    43184    AWARE DURGA KESHAV                              1806675

  12    35699    BACHHAV SHITAL KESHAV                           1806676

  13    36105    BADGUJAR BHARATI BHIMRAJ                        1806677

  14    22557    BADHAN NARENDRA RAMESH                          1806678

  15    74590    BAGALE MANOJ ROHIDAS                            1806679

  16    40682    BAGUL JAISING CHUDAMAN                          1806680

  17    40127    BAGUL MANJUSHA RAVSAHEB                         1806681

  18    39085    BAGUL MEENAL ARUN                               1806682

  19    68580    BAGUL SHARMILA DONGAR                           1806683

  20    41541    BAISANE SUDHAKAR PANDIT                         1806684

  21    94874    BARGE TUKARAM DADAJI                            1806685

  22    34793    BARI JAGDISH BHASKAR                            1806686

  23    38159    BARI YOGESH TUKARAM                             1806687

  24    38014    BAVASKAR KAMALAKAR PITAMBAR                     1806688

  25    38015    BAVASKAR KISHOR PANDIT                          1806689

  26    38016    BAVASKAR SAGAR UKHARDU                          1806690

  27    39638    BAVISKAR PUNAM MADHUKAR                         1806691

  28    42006    BAVISKAR TUSHAR BALASAHEB                       1806692

  29    40136    BEDSE PRAVIN CHINTAMAN                          1806693

  30    42007    BEHARE VASUDEV NIMBAJI                          1806694

  31    40288    BENUSKAR SAGAR RAVINDRA                         1806695

  32    39649    BHADANE YOGITA RAMESH                           1806696

  33    39639    BHAMARE YOGITA NAGARAJ                          1806697

  34    43768    BHANGALE SANDHYA RAVINDRA                       1806698

  35    65279    BHAWASAR PRAVEEN PRADEEP                        1806699

  36    36575    BHOI DURGA BHAGWAN                              1806700

  37    40290    BHOYE RANJANA CHHAGAN                           1806701

  38    84590    BIZOTE SHANKAR KAILAS                           1806702

  39    66635    BODADE RAMESH DEOSING                           1806703

  40    38515    BORADE YOGESH MOTILAL                           1806704

  41    40367    BORSE SUNIL GOKUL                               1806705

  42    35830    BUDKHULE ARCHANA SUBHASH                        1806706

  43    38269    CHAUDHARI BHARATI RAMESH                        1806707

  44    35531    CHAUDHARI GIRISH ARUN                           1806708

  45    40964    CHAUDHARI HIRALAL BHAGWAN                       1806709

  46    42008    CHAUDHARI MAMATABAI LAXMAN                      1806710

  47    35535    CHAUDHARI MANOJ GOPAL                           1806711

  48    36826    CHAUDHARI SACHIN PUNDALIK                       1806712

  49    42025    CHAUDHARI SHARAD NAMDEO                         1806713

  50    36460    CHAUDHARI SHEETAL GULABRAO                      1806714

  51    38280    CHAUDHARI SHOBHA SHRAWAN                        1806715

  52    36818    CHAUDHARI SONALI RAJENDRA                       1806716

  53    66135    CHAUDHARY SUNIL JAGANNATH                       1806717

  54    40291    CHAURE PRAMILA PANDU                            1806718

  55    40360    CHAURE RAJENDRA MAHARU                          1806719

  56    40294    CHAURE SURESH RAJMAL                            1806720

  57    37153    CHAUVHAN SURAJSING KALESHWARSING                1806721

  58    39553    CHAVAN DIPAK VITTHAL                            1806722

  59    71397    CHAVAN JYOTI UKHARDU                            1806723

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2103 B.A. Political Science                                Page....  2

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

  60    36799    CHAVAN KIRAN DHARMA                             1806724

  61    87108    CHAVHAN SANJAY BHIMRAO                          1806725

  62    34783    CHINAWALE ROHINI SUBHASH                        1806726

  63    39100    DAHITE TUKARAM TULSHIRAM                        1806727

  64    40135    DEORE KANCHAN KASHINATH                         1806728

  65    39317    DEORE VIJAYKUMAR SAHEBRAO                       1806729

  66    39333    DESALE RAJENDRA CHHABILAL                       1806730

  67    39651    DESHAMUKH SUWARNA SHIRISH                       1806731

  68    36800    DESHMUKH CHANDRASHEKHAR SHAHAJIRAO              1806732

  69    70254    DESHMUKH DIPAK SHAMRAO                          1806733

  70    34794    DESHMUKH MEGHRAJ BHARATRAO                      1806734

  71    34798    DESHMUKH NILESH PRABHAKAR                       1806735

  72    36801    DESHMUKH PALLAVI CHANDRAKANT                    1806736

  73    36802    DESHMUKH SWATI UTTAMRAO                         1806737

  74    40355    DEVARE YOGESH ARUN                              1806738

  75    36803    DHAMNE SAVITA DEVIDAS                           1806739

  76    35534    DHANDE VIJAY MURLIDHAR                          1806740

  77    38017    DHANGAR BHAGWAN TRYAMBAK                        1806741

  78    38149    DHANGAR DILIP VSANTA                            1806742

  79    92639    DHANGAR MANGESH ANANDRAO                        1806743

  80    37172    DHIWARE SANDIP HIRAMAN                          1806744

  81    38029    GANGATIRE ANANT RAMESH                          1806745

  82    68582    GANGURDE SUNIL KANILAL                          1806746

  83    40361    GANGURDE SURESH TANAJI                          1806747

  84    76880    GAVIT ANIL RATILAL                              1806748

  85    72268    GAVIT RAMESH DEVJI                              1806749

  86    41455    GAVIT SAVITA GAVA                               1806750

  87    40356    GAWALE GOPAL NARAYAN                            1806751

  88    65688    GAWALE NITIN GORAKH                             1806752

  89    38501    GAWALI SUNIL GOMAJI                             1806753

  90    34784    GHADAGE PRASHANT SUBHASH                        1806754

  91    40289    GHARATE ASHVINEE SUNIL                          1806755

  92    38502    GHATE DIPMALA BHAGWAT                           1806756

  93    34797    GHUGE KISHOR SUNIL                              1806757

  94    34785    GHUMARE AMOL RAMESH                             1806758

  95    42026    GIRASE DEEPAK ANANDSING                         1806759

  96    68107    GIRASE PRUTHVIRAJ PRALHADSINH                   1806760

  97    42020    GIRASE SANDEEP PRALHAD                          1806761

  98    41304    GIRASE SANJUSING RAMSING                        1806762

  99    34503    GODAWE DIPAK PUNA                               1806763

 100    36373    GOSAVI PANKAJ YUVRAJ                            1806764

 101    35702    HIRODKAR PALLAVI GAJANAN                        1806765

 102    35831    INGALE SARANG KRISHNA                           1806766

 103    38503    JADHAO MAMATA BHAGWAN                           1806767

 104    36374    JADHAV KAILAS YASHAWANT                         1806768

 105    36576    JADHAV KAVITA VALMIK                            1806769

 106    41542    JADHAV KETAN RAJESING                           1806770

 107    38150    JADHAV NILESHKUMAR DAGADU                       1806771

 108    35532    JADHAV SHAILENDRASING UDESING                   1806772

 109    40357    JADHAV SUVARNA VILAS                            1806773

 110    40129    JADHAV TUSHAR RAMESH                            1806774

 111    40358    JAGDALE CHETAN SUBHASH                          1806775

 112    41543    JAGDEO RAVAN VIJAY                              1806776

 113    36804    JAGTAP AMOL PRAMOD                              1806777

 114    36820    JAGTAP VARSHA NANA                              1806778

 115    35703    JOHARE VAISHALI BHIMRAO                         1806779

 116    36461    KADHARE VIJAY NATHU                             1806780

 117    84594    KAHATE DNYANESHWAR JAGANNATH                    1806781

 118    39828    KALE DHANANJAY AMBADAS                          1806782

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2103 B.A. Political Science                                Page....  3

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 119    66142    KALE JITENDRA DEORAM                            1806783

 120    39829    KALE YOGESHVAR TULSHIDAS                        1806784

 121    38504    KANDELKAR MANISHA GANPAT                        1806785

 122    38577    KANDELKAR RAMDAS BALIRAM                        1806786

 123    38505    KANDWELKAR JAYSHRI SHANKAR                      1806787

 124    35710    KARANDIKAR SWAPNA SURESH                        1806788

 125    42028    KARHAD JAGADISH PRABHAKAR                       1806789

 126    38018    KARWANDE ARUN EKANATH                           1806790

 127    34786    KATHORE ISHWAR RAMESH                           1806791

 128    87572    KATHORE PRAMOD RAMKRISHNA                       1806792

 129    42009    KHAIRNAR JAYASHRI SUBHASH                       1806793

 130    39319    KHANDARE PRASENJEET PRABHAKAR                   1806794

 131    35711    KHANDEKAR RESHMA BHIMRAO                        1806795

 132    41303    KHARDE RAKESH HIRAMAN                           1806796

 133    39320    KHATIK FAKRUNNISA BINTE SHAIKH NABEE            1806797

 134    38271    KHEDKAR DHARMA RAMDAS                           1806798

 135    35537    KHELWADE GANESH RAMDAS                          1806799

 136    39088    KHEMNAR RAKESH RAGHUNATH                        1806800

 137    39089    KHODKAR ANIL HIMMAT                             1806801

 138    37078    KHODPE YOGESH ASHOK                             1806802

 139    41544    KOKANI PANDURANG BHAIDAS                        1806803

 140    40363    KOKANI VIJAY MAHARU                             1806804

 141    34788    KOLI NILESH JAGATRAO                            1806805

 142    80695    KOLI NITIN MADHUKAR                             1806806

 143    34789    KOSHTI DIPAK VISHNU                             1806807

 144    40292    KOTHAWADE PUNAM MUKUNDA                         1806808

 145    36585    KULKARNI AARTI SUDHIR                           1806809

 146    39096    KULKARNI DIPALI GANESH                          1806810

 147    86182    KULKARNI PRADIP SUBHASH                         1806811

 148    38030    KUMAVAT CHANDRAKANT MOTIRAM                     1806812

 149    38019    KUMAVAT JAYA MOTILAL                            1806813

 150    42821    KUMBHAR SUNIL BAJIRAO                           1806814

 151    38155    LAD NANDAKISHOR PRALHAD                         1806815

 152    67299    LAHASE MOHAN RAJARAM                            1806816

 153    41545    LOHAR NILESH VASUDEO                            1806817

 154    38517    LONE SIMA AMBADAS                               1806818

 155    36805    MAGAR SARITA BHAGAWAN                           1806819

 156    38156    MAGARE SUSHIL ASHOK                             1806820

 157    39321    MAHAJAN GHANSHYAM RAMESH                        1806821

 158    38272    MAHAJAN PRAMOD POPAT                            1806822

 159    34790    MAHAJAN VAISHALI DNYANESHWAR                    1806823

 160    40368    MALACHE MAHENDRA MANGALSING                     1806824

 161    63139    MALI DINESH PADMAKAR                            1806825

 162    42029    MALI MANOJ ARJUN                                1806826

 163    42017    MALI NARENDRA BHILA                             1806827

 164    42010    MALI RAHUL TUKARAM                              1806828

 165    38273    MALI SANGITA NAMDEV                             1806829

 166    41546    MALI VIJAY ASHOK                                1806830

 167    65281    MARATHE SHITAL VIJAY                            1806831

 168    35833    MHASKE MANOJ BABURAO                            1806832

 169    37154    MIRZA ARIFBEG RAFIKBEG                          1806833

 170    40130    MOHITE NITIN SUDAM                              1806834

 171    38289    MORE BHUSHAN NIVRUTTI                           1806835

 172    43153    MORE PRAVIN RAMDAS                              1806836

 173    36806    MORE VIJAYPAL GANESH                            1806837

 174    36107    MUKKAWAR PAURNIMA SHREERAM                      1806838

 175    36577    MUSALMAN JAKIR PATHAN                           1806839

 176    38027    NAIK GAJANAN ANANDA                             1806840

 177    39322    NERKAR JYOTI RAMESH                             1806841

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2103 B.A. Political Science                                Page....  4

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 178    36824    NIKAM GANESH ARJUN                              1806842

 179    36807    NIKAM KALPANA DEVIDAS                           1806843

 180    35536    NIKAM RAJKIRAN KRUSHNA                          1806844

 181    41548    NIKAM VASUDEO CHINDHU                           1806845

 182    42011    NIKUM SAMRUDDHI ASARAM                          1806846

 183    39841    NYALODE MILIND VIJAY                            1806847

 184    39219    PACHORE GANESHKUMAR MOTILAL                     1806848

 185    36828    PADVI UMESH GOVIND                              1806849

 186    36808    PAGAR UJJWALA ANANDRAO                          1806850

 187    76167    PAGARE SUBHASH BHIVSAN                          1806851

 188    39830    PAGARE YOGESH VITTHAL                           1806852

 189    35832    PALIMKAR MADHUBALA RAJENDRA                     1806853

 190    38274    PANDE SANDEEP TARACHAND                         1806854

 191    97666    PANPATIL VIJAY BHAGAWAN                         1806855

 192    40131    PARDESHI CHANDRAKANT RAJENDRA                   1806856

 193    38151    PARDESHI CHHAYA HIRALAL                         1806857

 194    38282    PARDESHI MANGALSING MANSING                     1806858

 195    37155    PATEL RIJWAN SKMUSHTAK                          1806859

 196    80697    PATIL AMOL MADHUKAR                             1806860

 197    39825    PATIL ANITA MADHUKAR                            1806861

 198    38283    PATIL ASHWINI SUDHAKAR                          1806862

 199    36115    PATIL AVINASH DILIP                             1806863

 200    41550    PATIL AVINASH UJWALRAO                          1806864

 201    39640    PATIL BHAGYASHREE BHIMRAO                       1806865

 202    40815    PATIL BHARATI SHIVAJI                           1806866

 203    41551    PATIL CHANDRAKANT GAYBU                         1806867

 204    37156    PATIL DEEPAK CHHABILADAS                        1806868

 205    78811    PATIL DILIP GANSING                             1806869

 206    36586    PATIL DIPAK SUBHASH                             1806870

 207    37157    PATIL DIPALI NANA                               1806871

 208    37167    PATIL GANESH TRYAMBAK                           1806872

 209    38506    PATIL GANGARAM ASHOK                            1806873

 210    38507    PATIL HARSHA RAMRAO                             1806874

 211    42162    PATIL HARSHAD RAOSAHEB                          1806875

 212    36457    PATIL HEMKANT BHIKANRAO                         1806876

 213    38518    PATIL INDRAJIT DNYANESHWAR                      1806877

 214    34791    PATIL JAYESH ASHOK                              1806878

 215    38020    PATIL JITENDRA JAYSING                          1806879

 216    41552    PATIL JYOTSNA BHAGWAN                           1806880

 217    42023    PATIL KAMALESH YASHWANT                         1806881

 218    64428    PATIL KAMLESH BHALERAO                          1806882

 219    39642    PATIL KAVITA RAMESH                             1806883

 220    39090    PATIL KESHAV CHARUDATTA                         1806884

 221    37161    PATIL KISHOR PANDHARINATH.                      1806885

 222    36379    PATIL MADHUKAR SHANTARAM                        1806886

 223    36375    PATIL MADHUKAR SHANTARAM                        1806887

 224    39842    PATIL MAHESH DAMU                               1806888

 225    35704    PATIL MANISHA SUBHASH                           1806889

 226    38508    PATIL MANOJ RAMBHAU                             1806890

 227    35705    PATIL MAYURI PUNDALIK                           1806891

 228    40817    PATIL MOHINI GOPICHAND                          1806892

 229    39831    PATIL NARENDRA MADHAVRAO                        1806893

 230    85907    PATIL NILACHAND TEMLAL                          1806894

 231    38292    PATIL NILESH ASHOK                              1806895

 232    43904    PATIL NILESH PRAKASH                            1806896

 233    38152    PATIL NILESH VAMAN                              1806897

 234    36821    PATIL PADMAKAR MAHARU                           1806898

 235    39832    PATIL PARESH VINAYAK                            1806899

 236    38153    PATIL PRADEEP RAMESH                            1806900

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2103 B.A. Political Science                                Page....  5

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 237    36116    PATIL PRAKASH YUVRAJ                            1806901

 238    41456    PATIL PUSHPA UTTAM                              1806902

 239    38509    PATIL RAHUL UMRAO                               1806903

 240    40814    PATIL RANJANA SHIVAJIRAO                        1806904

 241    38519    PATIL RUPALI DARBARSING                         1806905

 242    39091    PATIL SANDEEP SAMBHAJIRAO                       1806906

 243    39324    PATIL SANGEETA DHANRAJ                          1806907

 244    92647    PATIL SANGITA  BALIRAM                          1806908

 245    41453    PATIL SAVITA VISHWASH                           1806909

 246    39554    PATIL SHITAL DAGADU                             1806910

 247    39652    PATIL SHUBHANGI BARIKRAO                        1806911

 248    36809    PATIL SITA SUBHASH                              1806912

 249    40965    PATIL SUNITA KONDIBA                            1806913

 250    40132    PATIL SUREKHA DEVIDAS                           1806914

 251    42624    PATIL SUSMABEN INDRAJIT                         1806915

 252    36117    PATIL SUVARNA PRALHAD                           1806916

 253    38520    PATIL SUVARNA SHIVAJI                           1806917

 254    35712    PATIL SUWARNA DILEEP                            1806918

 255    38521    PATIL SWAPNA SUBHASH                            1806919

 256    36810    PATIL SWAPNALI SUBHSH                           1806920

 257    37162    PATIL SWAPNEEL RAMLAL                           1806921

 258    36376    PATIL SWAPNIL PARSURAM                          1806922

 259    36822    PATIL TEJASHRI NARAYAN                          1806923

 260    35706    PATIL TULANA PRABHAKAR                          1806924

 261    86854    PATIL TUSHAR MANOHAR                            1806925

 262    38288    PATIL UMESH ARJUN                               1806926

 263    39092    PATIL URMILA RAMKRISHNA                         1806927

 264    41454    PATIL USHA EKNATH                               1806928

 265    39643    PATIL VAISHALI PRAKASH                          1806929

 266    36109    PATIL VAISHALI SHIVAJI                          1806930

 267    36450    PATIL VAISHALI SURESH                           1806931

 268    36829    PATIL VANITA PANDURANG                          1806932

 269    36830    PATIL YOGESH DILIP                              1806933

 270    34799    PATIL YOGESH GANESH                             1806934

 271    39839    PATIL YOGESH RAJENDRA                           1806935

 272    38575    PAWAR GAJANAN NAGRAM                            1806936

 273    84920    PAWAR GORAKH HARIDAS                            1806937

 274    34499    PAWAR MANISHA DATTATRYA                         1806938

 275    36377    PAWAR NITIN DINKAR                              1806939

 276    44281    PAWAR SANGITA ROHIDAS                           1806940

 277    39644    PAWAR SONALI KEDU                               1806941

 278    39338    PAWAR SUNIL DILIP                               1806942

 279    42012    PAWAR VIJAY PRABHAKAR                           1806943

 280    38031    PAWAR YOGITA PANDURANG                          1806944

 281    36811    PAWARA SUKDEO VANYA                             1806945

 282    38510    PINJARI IKBAL RASUL                             1806946

 283    36587    PUJARI YOGESH BHASKAR                           1806947

 284    41553    RAJPUT JAIPAL DURYODHAN                         1806948

 285    86554    RAJPUT UJJANBAI JATANSING                       1806949

 286    38021    RANIT YOGESH PITAMBAR                           1806950

 287    38511    RANJANKAR SHUBHANGI BHAGWAT                     1806951

 288    36812    RATHOD ANKUSH RAMSING                           1806952

 289    36813    RATHOD MANGALA DASHARATH                        1806953

 290    36814    RATHOD POONAM VASANT                            1806954

 291    37168    RAVTALE AJAY FIRANGA                            1806955

 292    40369    SABALE RAVINDRA BHILA                           1806956

 293    38157    SAKHALA KOMAL VIJAYKUMAR                        1806957

 294    41457    SALI BHARATI ICHHARAM                           1806958

 295    36464    SALUNKHE  ATUL  DEVIDAS                         1806959

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2103 B.A. Political Science                                Page....  6

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 296    36578    SALUNKHE LILADHAR MURALIDHAR                    1806960

 297    36451    SALUNKHE TRUPTI KAMLAKAR                        1806961

 298    39560    SALVE PAVAN SHYAMKANT                           1806962

 299    39326    SALVE VAIBHAV VINAYAK                           1806963

 300    36831    SANAP AMOL PRAKASH                              1806964

 301    38276    SAPAKE NILIMA PRAKASH                           1806965

 302    37158    SAPKALE JAGDISH EKNATH                          1806966

 303    36832    SAPNAR BABASAHEB DATTU                          1806967

 304    40966    SAYYAD IQRAR MOHAMMED SHAFI                     1806968

 305    36579    SHAIKH ANIS SHAIKH CHAND                        1806969

 306    37171    SHAIKH JAVID SHAIKH. CHAND                      1806970

 307    39555    SHELAR HITESH BANSILAL                          1806971

 308    38294    SHIMPI SAMADHAN PADMAKAR                        1806972

 309    39645    SHINDE DIPAVALI DEORAM                          1806973

 310    38523    SHINDE MANISH RAMCHANDRA                        1806974

 311    36452    SHINDE NIKETAN SURESH                           1806975

 312    39093    SHINDE PAWAN RAVINDRA                           1806976

 313    39646    SHINDE PRATIBHA PRATAP                          1806977

 314    37159    SHINDE SHITAL UTTAM                             1806978

 315    42018    SHIRSATH JAYSHRI NIMBA                          1806979

 316    39833    SHIRSATH JYOTI DINKAR                           1806980

 317    36372    SHISODE MANOJ BHAURAO                           1806981

 318    39834    SISODIYA PARAMVIR BHIMSING                      1806982

 319    38762    SONAVANE PRAVIN NANA                            1806983

 320    36815    SONAVANE RUPALI SAMBHAJI                        1806984

 321    37169    SONAWANE KISHOR BANSILAL                        1806985

 322    34800    SONAWANE MACHHINDRA HIRAMAN                     1806986

 323    39329    SONAWANE SACHIN BANDU                           1806987

 324    40133    SONAWANE TUSHAR GULABRAO                        1806988

 325    36453    SONAWANE YASHPAL LAHUJIRAO                      1806989

 326    38022    SURALKAR SHARDA BHAGIRATH                       1806990

 327    35836    SURWADE CHANDA SURESH                           1806991

 328    35835    SURWADE DIPMALA PRAKASH                         1806992

 329    38025    SURWADE PRADEEP BHIVSAN                         1806993

 330    39835    SURYAWANSHI HARISH GANGADHAR                    1806994

 331    39330    SURYAWANSHI HEMANT SUDHAKAR                     1806995

 332    36458    SURYAWANSHI SHRADDHA SHALIGRAM                  1806996

 333    94882    SURYAWANSHI VIJAY PANDIT                        1806997

 334    40683    SUTAR MANISH MARTIN                             1806998

 335    35707    SUTAR PALLAVI ARVIND                            1806999

 336    41458    TADAVI CHANDA BAJYA                             1807000

 337    38154    TADAVI IBRAHIM JAMAN                            1807001

 338    36823    TADAVI ISHA MUSA                                1807002

 339    37160    TADAVI RASHID RAJJAK                            1807003

 340    38158    TADAVI TEJAB ARUN                               1807004

 341    38277    TADVI VISHAL BHURAJ                             1807005

 342    39826    TALWARE JAGDISH BABULAL                         1807006

 343    38522    TAYADE MUKESH ANANDA                            1807007

 344    35714    TELANG AARTI LXMIKANT                           1807008

 345    42031    THAKARE JAGADISH KHANDERAO                      1807009

 346    40137    THAKARE KAPIL VIKAS                             1807010

 347    89286    THAKARE MAHENDRA TARACHAND                      1807011

 348    36454    THAKARE RAVINDRA HIRAMAN                        1807012

 349    39647    THAKARE RUPALI VISHWASRAO                       1807013

 350    37170    THAKARE SAMADHAN HILAL                          1807014

 351    39836    THAKARE SANDIP VASANTRAO                        1807015

 352    34501    THAKUR LAXMIKANT RATAN                          1807016

 353    42024    THAKUR RITURAJ SURATSING                        1807017

 354    39559    THANKAR VIJAY TUKARAM                           1807018

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2103 B.A. Political Science                                Page....  7

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 355    38023    TOMAR KULDEEPSING ABHAYSING                     1807019

 356    34792    TONGE MANOJ RAMDAS                              1807020

 357    40684    VADILE SOMNATH RUPCHAND                         1807021

 358    36581    VADNERE SWAPNIL MADHUKAR                        1807022

 359    40685    VALVI KARANSING RAMSING                         1807023

 360    40970    VALVI NISHIKANT CHHAGAN                         1807024

 361    40967    VALVI RANJEET BHANUDAS                          1807025

 362    40816    VALVI SHILA MAGAN                               1807026

 363    38512    VANJARI AYYUB SHERKHA                           1807027

 364    90092    VANJARI RAHUL ARJUN                             1807028

 365    38024    VANJARI VIJAY BHIMRAO                           1807029

 366    38278    VASATKAR LILADHAR RAMA                          1807030

 367    42625    VASAVE ANIL SAHEBRAO                            1807031

 368    41460    VASAVE CHARUSHILA ASHOK                         1807032

 369    42626    VASAVE CHETAN VASANT                            1807033

 370    42634    VASAVE DIPREKHA DILIPSING                       1807034

 371    42635    VASAVE KAMLESH PRATAPSING                       1807035

 372    70693    VASAVE PREMDAS AJET                             1807036

 373    36816    VASAVE RAMESH BHANGA                            1807037

 374    42636    VASAVE SATISH ASHOK                             1807038

 375    42637    VASAVE SUNIL BASRAM                             1807039

 376    40134    VASAVE VANSING DOMNYA                           1807040

 377    34504    VISPUTE SACHIN SHIRISH                          1807041

 378    36817    VYAS DEEPIKA PANNALAL                           1807042

 379    41554    WADILE SUVARANA DANGAL                          1807043

 380    37164    WAGH HEMLATA ASHOKRAO                           1807044

 381    40364    WAGH SACHIN ASHOK                               1807045

 382    41555    WAGH SONIYA MADHUKAR                            1807046

 383    38513    WAGH VIKAS SANTOSH                              1807047

 384    39648    WAGH YOGITA RAMKRUSHNA                          1807048

 385    36582    WANI AMOL SAKHARAM                              1807049

 386    63874    WANKHEDE SHEETAL PRAKASH                        1807050

 387    93683    WANKHEDKAR SACHIN BHIKAN                        1807051

 388    36583    YASHOD SANGAM ARUN                              1807052

 389    38576    ZANKE NITIN BHAGAWAN                            1807053

 390    35715    ZOPE DIPALI CHANDRAKANT                         1807054

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2104 B.A. Sociology                                        Page....  1

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

   1    40177    AHIRE GAYATRI SAHEBRAO                          1807055

   2    40398    BACHCHHAV KRISHNARAO HIMMATRAO                  1807056

   3    34958    BADGUJAR CHARUDATTA PRAMOD                      1807057

   4    40010    BADGUJAR RAMAKANT MNOHAR                        1807058

   5    34959    BAGADADE ADITYA DILIP                           1807059

   6    40011    BAGUL PARAS SHRAWAN                             1807060

   7    40506    BAHIRAM SUMITRA SOMA                            1807061

   8    34960    BARI RAHUL HIRALAL                              1807062

   9    40041    BAVISKAR HEMANT NARAYAN                         1807063

  10    34640    BAVISKAR PRADIP SURESH                          1807064

  11    42245    BEHARE RAKESH SHANTARAM                         1807065

  12    40012    BHADANE PRASHANT VASANT                         1807066

  13    86338    BHADANE PUSHPA VASANT                           1807067

  14    68428    BHADANE SANDIP BHAIDAS                          1807068

  15    34961    BHALERAO SANDIP SAKHARAM                        1807069

  16    40178    BHAMARE JAIPRAKASH ASHOK                        1807070

  17    40206    BHANDARI MILIND PRAVIN                          1807071

  18    39477    BHAVSAR BHUSHAN GOVIND                          1807072

  19    35012    BHOI GANESH HIMMATRAO                           1807073

  20    68405    BHOSALE DIPALI KHASERAO                         1807074

  21    42239    BORSE HIRALAL MADHUKAR                          1807075

  22    40013    BORSE MAHESH VILAS                              1807076

  23    39461    BORSE SHARADA BHATU                             1807077

  24    34996    CHAUDHARI KAPIL NARAYAN                         1807078

  25    34633    CHAUDHARI MANISHA RAMDAS                        1807079

  26    40014    CHAUDHARI MANOJ SHAM                            1807080

  27    40015    CHAUDHARI NAGESH MOTILAL                        1807081

  28    34634    CHAUDHARI RATILAL PRALHAD                       1807082

  29    34635    CHAUDHARI VAISHALI SUBHASH                      1807083

  30    39462    CHAUDHARI YOGESH HIRALAL                        1807084

  31    40500    CHAURE VALUBAI CHINTAMAN                        1807085

  32    63310    CHAVAN ANITA RAJENDRA                           1807086

  33    34641    CHAVAN NILAM RAJAN                              1807087

  34    34962    DAHIHANDE SANDEEP MANIKRAO                      1807088

  35    40063    DEORE SANDIP BHATU                              1807089

  36    40064    DEORE SAVITA ASHOK                              1807090

  37    94227    DEORE VISHAL MAHALU                             1807091

  38    34636    DESALE KANCHAN HILAL                            1807092

  39    39463    DESHMUKH SANDIP CHHAGAN                         1807093

  40    34963    DESHMUKH SHITAL SHARADARO                       1807094

  41    34964    DHAVALE NITA DAGADU                             1807095

  42    40065    DHIVARE SHOBHA RAMESH                           1807096

  43    34965    DUSANE AMRUTA ANIL                              1807097

  44    40507    GANGURADE BAJIRAO SHANTARAM                     1807098

  45    40397    GAWALE VIJAY MAHARU                             1807099

  46    40502    GAWALI PRAKASH SOMA                             1807100

  47    40066    GIRASE HARESHWAR HAMBARSING                     1807101

  48    39464    GOSAVI YOGITA RAJENDRAGIR                       1807102

  49    34646    HATAKAR AMAR BAPU                               1807103

  50    35356    JADHAV JITENDRA RAMESH                          1807104

  51    40180    JADHAV SWATI RAMESH                             1807105

  52    40024    JADHAV UJJAWALA RAMDAS                          1807106

  53    80810    JAGTAP KHEMRAJ DEORAM                           1807107

  54    35018    JAGTAP SACHIN PANDURANG                         1807108

  55    40067    JAIN SWATI PRADIP                               1807109

  56    90621    KALVANKAR PRITI SANJAY                          1807110

  57    70496    KANADE VIDYA SURESHRAO                          1807111

  58    34648    KAPADE JYOTI CHANDRAKANT                        1807112

  59    34966    KHAN TARANNUMBI AIJAJ                           1807113

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2104 B.A. Sociology                                        Page....  2

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

  60    39466    KHANDIKAR DIPAK BHAGWAN                         1807114

  61    39482    KHATIK SAROJ HAMID                              1807115

  62    40016    KHONDE DINESH DEVIDAS                           1807116

  63    40207    KOKANI SUNANDA PIRU                             1807117

  64    39483    KOLI DNYANESHWAR BARAKU                         1807118

  65    34967    KOLI MITHUN DATTATRAY                           1807119

  66    35019    KOLI SANJAY NATHTHU                             1807120

  67    34998    KOLI VISHAL LALCHAND                            1807121

  68    40027    KOTHAWADE ANKESH SHRIRAM                        1807122

  69    34637    KULKARNI PALLAVI MUKESH                         1807123

  70    39467    KULKARNI ROHAN ANIL                             1807124

  71    39484    KULKARNI SWATI RAMAKANT                         1807125

  72    40387    KUVAR NITA GULABRAO                             1807126

  73    40503    KUVAR TUSHAR NITIN                              1807127

  74    40504    KUWAR SUMAN KESARYA                             1807128

  75    35020    KUWAR VIMAL BABA                                1807129

  76    34968    LAD MOHAN ASHOK                                 1807130

  77    34969    LAD UMESH PRALHAD                               1807131

  78    40181    LADE ANITA SURESH                               1807132

  79    70497    LOHAR GAYATRI DILIP                             1807133

  80    34999    LOKHANDE SACHIN ASHOK                           1807134

  81    40205    LONARI SANDIP NAMDEO                            1807135

  82    42490    MAGARE RAHUL ARVIND                             1807136

  83    34970    MAHADIK VARSHA JAIPRAKASH                       1807137

  84    35013    MAHAJAN NILESH PADMAKAR                         1807138

  85    40068    MAHALE KAILAS LALCHAND                          1807139

  86    40045    MALE ANIL MOTILAL                               1807140

  87    35366    MALI KARAN SURYAKANT                            1807141

  88    40017    MALI MAHENDRA SAHEBRAO                          1807142

  89    40069    MALI PRAVIN DHUDAKU                             1807143

  90    39491    MARATHE NIRAJ VITTAL                            1807144

  91    40182    MASUL RAVINDRA DAYARAM                          1807145

  92    40516    MAWALI DILIP RESHMA                             1807146

  93    39469    MISTARI LALITA MOHAN                            1807147

  94    40208    MOHITE VIJAY DAYARAM                            1807148

  95    40018    MORE HEMANT SAHEBRAO                            1807149

  96    81219    MORE JAGDISH BABULAL                            1807150

  97    34971    MORE PUNAM RAVINDRA                             1807151

  98    35000    NAGALA JAYSHRI PUNAMCHAND                       1807152

  99    34972    NAGARE MINAL VASANT                             1807153

 100    35358    NIKAM DAYANAND PRABHAKAR                        1807154

 101    35021    NIKAM VIVEKANAND RANGRAO                        1807155

 102    35359    NIMBALKAR VISHAL BALKRUSHNA                     1807156

 103    70500    PADAVI KUVARSING RUBJI                          1807157

 104    70502    PADVI ASHOK BHAGATSING                          1807158

 105    70503    PADVI ASHOK MALSING                             1807159

 106    40383    PADVI GUNVANTI DUTYA                            1807160

 107    87467    PAITHANKAR RAHUL SHEMPA                         1807161

 108    40192    PANPATIL SUVARNA MADHUKAR                       1807162

 109    42236    PATHAK BHARATI GOVIND                           1807163

 110    40185    PATHAK MANISHA SOMESHWAR                        1807164

 111    35001    PATHARWAT JAYSHREE ARVIND                       1807165

 112    81619    PATIL ABHIJIT BALAWANT                          1807166

 113    39471    PATIL AMOL PITAMBAR                             1807167

 114    34973    PATIL BHUSHAN SUNIL                             1807168

 115    39472    PATIL DEEPIKA PRAKASHRAO                        1807169

 116    40019    PATIL DIPAK SHANKAR                             1807170

 117    35014    PATIL DIPIAK PRAKASH                            1807171

 118    34974    PATIL DIPTI JULAL                               1807172

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2104 B.A. Sociology                                        Page....  3

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 119    40071    PATIL KAILAS DAGADU                             1807173

 120    43035    PATIL KISHOR MADHUKAR                           1807174

 121    86401    PATIL PANKAJ RAGHUNATH                          1807175

 122    63650    PATIL PRASHANT PRAKASH                          1807176

 123    42237    PATIL PRATIBHA MAGAN                            1807177

 124    40030    PATIL PRAVIN DEVIDAS                            1807178

 125    35002    PATIL PRIYANKA NARAYAN                          1807179

 126    63329    PATIL RAHUL ASHOK                               1807180

 127    40031    PATIL RAKESH LILADHAR                           1807181

 128    40072    PATIL RAKESH RAMESH                             1807182

 129    35360    PATIL RAVIKANT SHALIKRAO                        1807183

 130    39494    PATIL REKHA GOPICHAND                           1807184

 131    34638    PATIL RUPESH ARUN                               1807185

 132    35003    PATIL SANDIP SURESH                             1807186

 133    34976    PATIL SARIKA GAJANAN                            1807187

 134    39486    PATIL SHALIGRAM RAMCHANDRA                      1807188

 135    63647    PATIL SHARAD TUKARAM                            1807189

 136    40037    PATIL SHEETAL ASHOKRAO                          1807190

 137    35361    PATIL SONAL THANSING                            1807191

 138    34977    PATIL SONALI SARJERAO                           1807192

 139    34978    PATIL SUMIT NANABHAU                            1807193

 140    40032    PATIL SUNITA VIJAY                              1807194

 141    40210    PATIL VAISHALI BAPU                             1807195

 142    34979    PATIL VANITA GOKULSING                          1807196

 143    40020    PATIL VIJAY DILEEP                              1807197

 144    39487    PATIL VIKAS DAGA                                1807198

 145    39474    PATIL VINOD PANDHARINATH .                      1807199

 146    39502    PATIL YOGESHWAR BHAGWAN                         1807200

 147    40389    PAWAR BHAIDAS PANDIT                            1807201

 148    35004    PAWAR KANHAIYALAL TILAKCHAND                    1807202

 149    34980    PAWAR LACHHABAI UKHA                            1807203

 150    35005    PAWAR MADHURI SUBHASH                           1807204

 151    34981    PAWAR RUPALI SUBHASH                            1807205

 152    35006    PAWAR VINITA SHIVAJI                            1807206

 153    40193    PIMPALE MEGHARAJ BHAURAO                        1807207

 154    95039    PINGALE PRAMOD SHANKAR                          1807208

 155    73338    PISOLAKAR HEMANGI KISHOR                        1807209

 156    40070    RANE SUNIL GOKUL                                1807210

 157    35015    RANE UJWALA BHAGWAN                             1807211

 158    40186    SALUNKE LALITA NATHU                            1807212

 159    42518    SAMUDRE JYOTI NAVANIT                           1807213

 160    34982    SANAP PRASHANT BHASKER                          1807214

 161    34984    SAPKALE DIPALI DILIP                            1807215

 162    35362    SAPKALE NITIN SHAMRAO                           1807216

 163    35348    SASANE RAMESH KASHINATH                         1807217

 164    39503    SASANE TUSHAR PANDIT                            1807218

 165    34643    SAWANDE VAISHALI RAMKRISHNA                     1807219

 166    90314    SHAH RITA HARISHCHANDRA                         1807220

 167    39499    SHAIKH MUNNA SHAIKH BASHIR                      1807221

 168    35349    SHELAKE SUDHAKAR BHASKAR                        1807222

 169    39475    SHEVATKAR PRIYANKA BHARAT                       1807223

 170    42238    SHIMPI DHANASHRI MADHUKAR                       1807224

 171    42241    SHIMPI DIPALI BALKRISHNA                        1807225

 172    34985    SHIMPI ROHINI DEVILAL                           1807226

 173    39488    SHINDE KISHOR SAKHARAM                          1807227

 174    34639    SHINDE MUKESH SURENDRANATH                      1807228

 175    40211    SHINDE SANDIP PANDIT                            1807229

 176    34986    SHIRSALE JYOTI KAILAS                           1807230

 177    81231    SHIRSATH RAJESHRI SUBHASH                       1807231

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2104 B.A. Sociology                                        Page....  4

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 178    34987    SOMANI PRIYA PRAKASHCHANDRA                     1807232

 179    34988    SONAWANE MAHENDRA VASUDEO                       1807233

 180    34989    SONAWANE MONALI VASUDEO                         1807234

 181    34990    SONAWANE NITIN BUDHA                            1807235

 182    40194    SONAWANE PRATIBHA POPAT                         1807236

 183    40195    SONAWANE PRIYANKA DILIP                         1807237

 184    40196    SONAWANE PUNAM RAMESH                           1807238

 185    34991    SONAWANE SANDEEP DILIP                          1807239

 186    35350    SONAWANE VIKAS BUDHA                            1807240

 187    40391    SONAWANE YOGESH VITHOBA                         1807241

 188    40392    SURYAVANSHI SANJAY SHANTARAM                    1807242

 189    86354    SURYAWANSHI JYOTI SHANTARAM                     1807243

 190    35009    SURYAWANSHI MADHURI SHANTARAM                   1807244

 191    40197    SURYAWANSHI PRATIBHA BHILA                      1807245

 192    34644    TADAVI YASMIN LALMOHAMMAD                       1807246

 193    34992    TANDALE SANDEEP MANIKRAO                        1807247

 194    40198    TATIYA PRIYA RAJENDRA                           1807248

 195    34993    TAYADE MADHAV GANGARAM                          1807249

 196    42503    THAKARE NILESH ARUN                             1807250

 197    35351    THAKARE PRAMOD TUKARAM                          1807251

 198    42504    THAKUR AJAY RAMESH                              1807252

 199    35367    THAKUR NITIN VASANT                             1807253

 200    35352    VALVI SAVITA MANSING                            1807254

 201    70508    VASAVE PRAKASH KARMA                            1807255

 202    70509    VASAVE RAJENDRA DUALYA                          1807256

 203    35353    VASAVE SARINA VIJESING                          1807257

 204    35354    VISPUTE MANOJ SATISH                            1807258

 205    40035    WADILE RATNABAI ATMARAM                         1807259

 206    39496    WAGH SACHIN BABURAO                             1807260

 207    40199    WANI PRIYANKA PANDITRAO                         1807261

 208    64597    WANI RAKESH DHANARAJ                            1807262

 209    40204    WANI SWATI KASHINATH                            1807263

 210    34994    WANI VARSHA SUDHAM                              1807264

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  1

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

   1    41291    AHIRE HIRALAL KASHINATH                         1807265

   2    94529    AHIRE MONIKA PANDIT                             1807266

   3    37118    AHIRE NARESH ASHOK                              1807267

   4    66806    AHIRE PRAVIN BHILA                              1807268

   5    35088    ALKARI PALLAVI VIJAY                            1807269

   6    66907    AMBHORE MUKESH ASHOK                            1807270

   7    59322    AMRUTKAR MANISH PANDHARINATH                    1807271

   8    35680    AVHAD ANITA RAGHUNATH                           1807272

   9    35894    AWATE AVINASH SANJAY                            1807273

  10    36559    BACHHAV DEVIDAS SUPADU                          1807274

  11    38710    BACHHE GANESH ARJUN                             1807275

  12    39046    BADGUJAR PRIYA VITTHAL                          1807276

  13    41530    BADGUJAR SUSHMA BHARAT                          1807277

  14    37067    BADGUJAR VILAS MOHAN                            1807278

  15    35089    BAGUL HARSHALI PRAKASH                          1807279

  16    39312    BAGUL SANJAY ZULAL                              1807280

  17    39047    BAGUL SHWETA CHITTARANJAN                       1807281

  18    39048    BAGUL SHWETA VIJAY                              1807282

  19    84139    BARADE POURNIMA SURESH                          1807283

  20    38134    BARI GAJANAN SHANKAR                            1807284

  21    36080    BARI NILESH BHAULAL                             1807285

  22    40799    BARI PRIYANKA ARUN                              1807286

  23    37119    BARI SIMA ASHOK                                 1807287

  24    35111    BAVISKAR JYOTI DINESH                           1807288

  25    37068    BAVISKAR KALPANA RAMESH                         1807289

  26    41300    BEDISKAR  SUSHEEL  NARAYAN                      1807290

  27    37961    BEDMUTHA SAPNA PRAVINKUMAR                      1807291

  28    40787    BEDSE RAKSHA KALYANRAO                          1807292

  29    40788    BEDSE SUWARNA BHALCHANDRA                       1807293

  30    40789    BEDSE SUWARNA SURESH                            1807294

  31    38484    BELDAR MOHANLAL RAGHUNATH                       1807295

  32    37069    BHADANE PRASHANT MANGA                          1807296

  33    40286    BHADANE RAKESH GULAB                            1807297

  34    68499    BHADANE VINOD ASHOK                             1807298

  35    35681    BHADANGE PALLAVI SUDHAKAR                       1807299

  36    40280    BHAGWAT VAISHALI BHASKAR                        1807300

  37    39049    BHAMARE AVINASH PANDURANG                       1807301

  38    39050    BHAMARE MAYURI NARENDRA                         1807302

  39    39548    BHAMARE RAHUL ASHOK                             1807303

  40    39051    BHAMRE POONAM MOHANLAL                          1807304

  41    65636    BHANGALE NAYANA JIVAN                           1807305

  42    34763    BHANGALE SACHIN NIVRUTTI                        1807306

  43    37070    BHANGALE YOGITA SURESH                          1807307

  44    34778    BHARULE RAVINDRA JANARDAN                       1807308

  45    41437    BHAT SHRUTI SHARADCHANDRA                       1807309

  46    42733    BHAVSAR ABHAY SURENDRA                          1807310

  47    35519    BHIRUD MINAL VASANT                             1807311

  48    39052    BHMARE ASHWINI MADHAVRAO                        1807312

  49    37071    BHOI GOVINDA DAMU                               1807313

  50    38498    BHOI SURESH DHANU                               1807314

  51    43528    BHOI VARSHA PANDURANG                           1807315

  52    35682    BHOWATE CHANDA NANA                             1807316

  53    37122    BIRARE BHAGYASHRI BHASKAR                       1807317

  54    40800    BIRARE SUSHMA RAMESH                            1807318

  55    37390    BIRARI KISHOR GOKUL                             1807319

  56    42732    BIRARIS SAGAR PRAKASH                           1807320

  57    40281    BIRARIS SHASHIKANT POPAT                        1807321

  58    38005    BORADE VIJAY BABURAO                            1807322

  59    39302    BORASE DURGESH SHIVAJI                          1807323

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  2

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

  60    40801    BORASE MADHURI RAJENDRA                         1807324

  61    40120    BORASE MAHENDRA HARIDAS                         1807325

  62    39303    BORASE SUSHANT RAMESH                           1807326

  63    40790    BORASE TINA HIRALAL                             1807327

  64    38724    BOROLE VANDANA VASUDEO                          1807328

  65    37072    BORSE AMOL SUBHASH                              1807329

  66    36103    BORSE SHYAMAL BHATU                             1807330

  67    41540    BUWA SANDIP SURESH                              1807331

  68    62723    CHAUDHARI  GOVIND PRALHAD                       1807332

  69    39053    CHAUDHARI AMRAPALI RAMESH                       1807333

  70    35963    CHAUDHARI CHETAN PITAMBER                       1807334

  71    35683    CHAUDHARI DNYNDEVI ARUN                         1807335

  72    37417    CHAUDHARI KAVITA PRAMOD                         1807336

  73    37744    CHAUDHARI KAVITA RAJENDRA                       1807337

  74    38727    CHAUDHARI LILADHAR PRALHAD                      1807338

  75    37406    CHAUDHARI MINAKSHI KAILAS                       1807339

  76    37073    CHAUDHARI NITIN RAMESH                          1807340

  77    94192    CHAUDHARI PRIYANKA DAGDU                        1807341

  78    37414    CHAUDHARI RAVIKANT DILIP                        1807342

  79    40811    CHAUDHARI RITABEN JAYANTILAL                    1807343

  80    37962    CHAUDHARI SACHIN ARJUN                          1807344

  81    37391    CHAUDHARI SHILPA PRAKASH                        1807345

  82    40803    CHAUDHARI SONIBAI DAMODAR                       1807346

  83    37848    CHAUDHARI SUNIL LAXMAN                          1807347

  84    35090    CHAUDHARI SWATI UDHAVRAO                        1807348

  85    37680    CHAUDHARI UMESH PRALHAD                         1807349

  86    41438    CHAUDHARI YOGITA SHANTILAL                      1807350

  87    38485    CHAUDHARY CHANDRAMA SUBHASH                     1807351

  88    36798    CHAVAN ANJALI RAMAKANT                          1807352

  89    39549    CHAVAN ASHWINI ANKUSH                           1807353

  90    37963    CHAVAN DILIP DHANRAJ                            1807354

  91    36777    CHAVAN KAILAS FATTESING                         1807355

  92    30355    CHAVHAN HEMLATA LAXMAN                          1807356

  93    66099    CHIM KOMAL MANOHAR                              1807357

  94    39054    CHINCHORE ARCHANA DILIP                         1807358

  95    41301    CHITTE DIPAK NATTHU                             1807359

  96    39055    CHITTE HARSHADA GANPAT                          1807360

  97    37407    DAMBARE NILIMA BHASKAR                          1807361

  98    37542    DAUTPURE BHUSHAN DATTATRAY                      1807362

  99    42004    DAVALE RAVINDRA GATA                            1807363

 100    39056    DEORE JAYSHREE DILIP                            1807364

 101    39550    DEORE MAHENDRA KESHAV                           1807365

 102    36561    DEORE RAVINDRA DNYANESHAR                       1807366

 103    36791    DESHMUKH GAYATRI BALASAHEB                      1807367

 104    34776    DESHMUKH PRASHANT SHESHRAO                      1807368

 105    36778    DESHMUKH PRIYANKA BALASAHEB                     1807369

 106    28323    DESHMUKH SAROJ AVINASH                          1807370

 107    37074    DESHMUKH SONIYA JAYDEO                          1807371

 108    36081    DESHPANDE SONALI RAJESH                         1807372

 109    37418    DEVARE VIVEK SHARAD                             1807373

 110    90992    DHAKE KAMINI RAMESH                             1807374

 111    37075    DHANGAR JITENDRA BABULAL                        1807375

 112    37126    DHANGAR SANDIP PRABHAKAR                        1807376

 113    37076    DHANGAR SUJAY SUDHAKAR                          1807377

 114    37392    DHARMADHIKARI ASHWINI ASHOK                     1807378

 115    37687    DHATRAK PANKAJ MOTIRAM                          1807379

 116    36082    DHIVARE RAHUL MOTILAL                           1807380

 117    37964    DHOLE DIPALI TULSHIRAM                          1807381

 118    41292    DHOLE MUKESH DATTU                              1807382

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  3

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 119    37965    DHONE JITENDRA DEORAM                           1807383

 120    37746    DUSANE DHANASHRI ARUN                           1807384

 121    42619    DUSANE SANDEEP NARESH                           1807385

 122    38264    FAKIR MUSTAKSHAH MASTANSHAH                     1807386

 123    37747    GADIKAR SHEETAL TUKARAM                         1807387

 124    37077    GADILOHAR KAVITA ASHOK                          1807388

 125    35684    GANDHELE HEMLATA DILIP                          1807389

 126    36562    GANGELE RINKESH VILAS                           1807390

 127    40958    GANGURDE SHRAVAN MAHARU                         1807391

 128    66276    GAVHALE PRADNYA PANDHARINATH                    1807392

 129    42620    GAVIT DANIYAL RULAJI                            1807393

 130    40123    GAVIT KAILAS PANDIT                             1807394

 131    42621    GAVIT KISAN KARMA                               1807395

 132    40962    GAVIT RAJANIKANT NANDA                          1807396

 133    42734    GAVIT RAJU ROTU                                 1807397

 134    39057    GAWADE SIDDHARTH BAPU                           1807398

 135    40282    GAWALI GIRIDHAR MURLIDHAR                       1807399

 136    40283    GAWALI SHASHIKANT GULAB                         1807400

 137    35896    GAYAKWAD VISHAL JADHAV                          1807401

 138    40791    GAYALE SUNITA DEELIP                            1807402

 139    37988    GAYKWAD PRIYA ANIL                              1807403

 140    37393    GHETE RAHUL MILIND                              1807404

 141    37128    GHISADI DHIRES DHARMA                           1807405

 142    40953    GHODKE RAVINDRA SANTOSH                         1807406

 143    39309    GHUGE BHUSHAN KAILAS                            1807407

 144    35897    GHULE VINOD SANTOSH                             1807408

 145    36563    GHUMARE HEMANT DHONDU                           1807409

 146    35954    GIRASE CHETANSING BHARATSING                    1807410

 147    67494    GIRASE POONAM DADUSING                          1807411

 148    37966    GORBANJARA DILIP MAMRAJ                         1807412

 149    36792    GORE YOGESH BHAGWAN                             1807413

 150    39543    GOTE INDRAJIT MARJI                             1807414

 151    37129    GUJAR SUVARNABAI RATIBHAN                       1807415

 152    35814    HARANKAR JYOTI KASHINATH                        1807416

 153    41293    INDVE HEMANTKUMAR VIJAY                         1807417

 154    35815    INGALE HARSHALA PRAMOD                          1807418

 155    38621    INGALE RITA HEMRAJ                              1807419

 156    35816    INGALE TANUJA PRABHAKAR                         1807420

 157    37967    INGALE VISHAL DIGAMBAR                          1807421

 158    21616    INGLE SHANKAR UTTAMRAO                          1807422

 159    39083    JADHAV AMOL HIMMATRAO                           1807423

 160    35091    JADHAV CHARULATA VILAS                          1807424

 161    37078    JADHAV SNEHAL ANIL                              1807425

 162    38002    JADHAV SWATI SHARAD                             1807426

 163    37968    JADHAV VISHAL VIKAS                             1807427

 164    38761    JAGDALE GAURANGEE KISHOR                        1807428

 165    35527    JAGTAP MAHESHKUMAR SAHEBRAO                     1807429

 166    37969    JAIN PRIYANKA MANAKCHAND                        1807430

 167    37970    JAIN PUJA RAMESHCHANDRA                         1807431

 168    37971    JAIN SONAL UTTAMCHAND                           1807432

 169    38265    JAISWAL NEETA DEVIDAS                           1807433

 170    35695    JAISWAL SWATI SUNIL                             1807434

 171    38500    JAMADAR AARIF DALMIR                            1807435

 172    35898    JANGLE SIMA ISHVAR                              1807436

 173    67221    JOSHI DIPALI RAMESH                             1807437

 174    38636    JOSHI PRITI PRAKASH                             1807438

 175    36564    KACHHAVA VIJAYSING PRAVINSING                   1807439

 176    91414    KAJALE PARMESHWAR SHALIGRAM                     1807440

 177    34764    KAKADE LAXMAN SHRAWAN                           1807441

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  4

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 178    35899    KAKADE RUPESH MADHUKAR                          1807442

 179    40284    KAKUSTE YOGESH SURESH                           1807443

 180    37972    KALBAILE SAMBHAJI SHIVAJI                       1807444

 181    37973    KALE LAXMAN KESHAV                              1807445

 182    37974    KALE RAMA KESHAV                                1807446

 183    37147    KAMBLE ARCHANA CHHAGAN                          1807447

 184    36779    KAPADE SHUBHANGI NARENDRA                       1807448

 185    39058    KAPURE HEMALI HARSHAD                           1807449

 186    35521    KARAJGIKAR DIPTI ARUN                           1807450

 187    35510    KASAR RAJESHRI SUBHASH                          1807451

 188    34487    KASLIWAL RAKHI VILAS                            1807452

 189    37764    KASODEKAR OMITA ARVIND                          1807453

 190    41532    KHAIRNAR KRUNAL SADASHIV                        1807454

 191    37079    KHAJURE SANGEETA LOTAN                          1807455

 192    39711    KHALANE HARISH YADHAVRAO                        1807456

 193    39059    KHATRI SUNITA RAJENDRA                          1807457

 194    35901    KHAVALE SATISH JAGANNATH                        1807458

 195    41294    KHEDKAR YOGESH FAKIRA                           1807459

 196    35512    KIRAN NANDESHWAR                                1807460

 197    35513    KIRAN RAMSWARUP PATEL                           1807461

 198    40954    KOKANI PINTYA GHAMEER                           1807462

 199    35093    KOLAMBE SNEHAL ULHAS                            1807463

 200    39551    KOLI MUKESH BHANUDAS                            1807464

 201    42338    KOLI NITIN KANHAIYALAL                          1807465

 202    66895    KOLI PRAKASH BAJIRAO                            1807466

 203    37080    KOLI RAMKRISHNA BHALERAO                        1807467

 204    37394    KOLI RUPALI GANGADHAR                           1807468

 205    37688    KOLI SHAM RAGHUNATH                             1807469

 206    36793    KOLI SHUBHANGI VIJAYRAO                         1807470

 207    37395    KOLI SULAKSHANA DILIP                           1807471

 208    38725    KOLI VINAYAK CHANDRAKANT                        1807472

 209    42339    KOLI YOGESH BHARAT                              1807473

 210    38711    KONDE KAMINI ANIL                               1807474

 211    36084    KOTHAWADE NILIMA ANIL                           1807475

 212    39060    KOTKAR MADHUSHRI RAMESHCHANDRA                  1807476

 213    37543    KULKARNI PRADNYA LILADHAR                       1807477

 214    39061    KULKARNI TRUPTI SHASHIKANT                      1807478

 215    37975    KUMAVAT ATUL SHRAVAN                            1807479

 216    39304    KUMAWAT RAVINDRA ANIL                           1807480

 217    39078    KUVAR RUPALI SHIVAJI                            1807481

 218    39311    KUWAR ASHABAI UTTAM                             1807482

 219    40124    KUWAR JITENDRA GANGADHAR                        1807483

 220    80454    KUWAR SANDIP CHHAGAN                            1807484

 221    39084    KUWAR YOGITA VASANTRAO                          1807485

 222    37081    LAD DIPALEE KESHAVARAO                          1807486

 223    39062    LAHAMGE AMITA RAMDAS                            1807487

 224    37396    LODHI SWATI BHAGAVAT                            1807488

 225    37082    LOHAR SWATI SURESH                              1807489

 226    39552    LOHARE DIPAK SHHRAWAN                           1807490

 227    35955    LOKHANDE PRATIBHA SUDHAKAR                      1807491

 228    34488    LOKHANDE SHARDA PRABHAKAR                       1807492

 229    39544    LONDHE VISHAL GOKUL                             1807493

 230    37409    MAHAJAN ARATI NARENDRA                          1807494

 231    37544    MAHAJAN ASHWINI GOPAL                           1807495

 232    38007    MAHAJAN DEEPAK RAMDHAN                          1807496

 233    37083    MAHAJAN DIPALI DNYANESHWAR                      1807497

 234    41533    MAHAJAN JITEDRA SURESH                          1807498

 235    37084    MAHAJAN KAVITA YUVRAJ                           1807499

 236    38623    MAHAJAN MAHENDRA SOPAN                          1807500

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  5

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 237    38848    MAHAJAN MINAKSHI HIRALAL                        1807501

 238    38728    MAHAJAN NALINI PRAKASH                          1807502

 239    38729    MAHAJAN NITA ANIL                               1807503

 240    37085    MAHAJAN PRAKASH BHIKA                           1807504

 241    92977    MAHAJAN PRAKASH GOPAL                           1807505

 242    37086    MAHAJAN PRIYANKA AVINASH                        1807506

 243    37976    MAHAJAN PRIYANKA SHRIRAM                        1807507

 244    37545    MAHAJAN SANJEEVANI BALU                         1807508

 245    38719    MAHAJAN SARANG BHAGWAT                          1807509

 246    37977    MAHAJAN SUSHIL SHANTARAM                        1807510

 247    37087    MAHAJAN VILAS DAMODAR                           1807511

 248    35902    MAHALE DEEPAK LILADHAR                          1807512

 249    39079    MAHALE KOMAL SURESH                             1807513

 250    37546    MAHALE SANDIP BHASKAR                           1807514

 251    36085    MAIRALE RAVSAHEB BHIKA                          1807515

 252    41299    MALI PURUSHOTTAM NAMDEV                         1807516

 253    41534    MALI SACHIN NANDLAL                             1807517

 254    37978    MALI YOGESH VAIJINATH                           1807518

 255    37146    MARATHE AMOL SAHEBARAO                          1807519

 256    37415    MOHAMMAD JAMIL MO KHALIL                        1807520

 257    37761    MOPARI SHARADA DHARMA                           1807521

 258    37748    MOPARI SUNITA DHARMA                            1807522

 259    65261    MORE DIPAK JAYANTILAL                           1807523

 260    35686    MORE DIPALI RAVINDRA                            1807524

 261    39313    MORE PRIYANKA RAVINDRA                          1807525

 262    35094    MORE REENA BALIRAM                              1807526

 263    37989    MORE RUPALI MANIKRAO                            1807527

 264    38840    MORE SANGITA MADHAV                             1807528

 265    37397    MORE SARITA BHAGAWAT                            1807529

 266    35903    MUKE PRADIP ARJUN                               1807530

 267    36780    NAGARE JAIBHARAT BHAGWAT                        1807531

 268    83268    NAGARE KISHOR VALMIK                            1807532

 269    40963    NAIK KIRAN JIVAN                                1807533

 270    37990    NAIK NARENDRA PRALHAD                           1807534

 271    40955    NAIK NILESH ASHOK                               1807535

 272    38135    NAIK SANDEEP SANTOSH                            1807536

 273    41444    NAIK SEEMA DEVANAND                             1807537

 274    64194    NAIK SUNIL RAMCHANDRA                           1807538

 275    38136    NAIK VINOD RUPACHAND                            1807539

 276    43054    NARKHEDE NITA DINKAR                            1807540

 277    35095    NARKHEDE YOGITA MADHUKAR                        1807541

 278    35912    NEHE GAJANAN DINKAR                             1807542

 279    39063    NERKAR PRIYANKA RAMESH                          1807543

 280    39064    NERKAR ROHINI BANSILAL                          1807544

 281    37979    NIKAM SUDHAKAR SUKLAL                           1807545

 282    70101    NIKUMBH AMOL VILAS                              1807546

 283    37088    NIMBALKAR RANVIRSING PRUTHVIRAJSING.            1807547

 284    39065    NYAHALODE NISHA VIJAY                           1807548

 285    34489    NYATI SAGAR GOKUL                               1807549

 286    40956    PADAVI GANESH RAMESH                            1807550

 287    34490    PADHAR MUKESH PANDIT                            1807551

 288    42341    PADVI NILESH RAMESH                             1807552

 289    41198    PADVI PINTYA JIRYA                              1807553

 290    40812    PADVI SUREKHA GANGAJI                           1807554

 291    38571    PALVE MANOHAR RAMDAS                            1807555

 292    40121    PANPATIL JYOTI LAHU                             1807556

 293    38720    PARADESHI SANGITA SHANKAR                       1807557

 294    42342    PARADKE DEVRAJ YUVARAJ                          1807558

 295    41183    PARADKE DILWARSING MONA                         1807559

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  6

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 296    39066    PARDESHI DEEPA RAMESHSING                       1807560

 297    35097    PARDESHI HARSHALI DILIPSINHA                    1807561

 298    38137    PARDESHI JAYARAM VIJAYSING                      1807562

 299    40792    PARDESHI SAPANA KAILAS                          1807563

 300    39067    PARDESHI YOGITA DILIP                           1807564

 301    35697    PARDHI SEEMA LAXMAN                             1807565

 302    40793    PATEL DEOKANYA RAJARAM                          1807566

 303    41184    PATEL JAISHRI BHAGAWAN                          1807567

 304    40809    PATEL KAVITA SAMBU                              1807568

 305    40794    PATEL SAVITA BHARAT                             1807569

 306    40795    PATEL SAVITA KIRAN                              1807570

 307    41185    PATEL SHITAL DAMU                               1807571

 308    40810    PATEL SHOBHA SURESH                             1807572

 309    40796    PATEL SWATI BHARAT                              1807573

 310    36096    PATHAN RAJMAHAMMAD AJIJKHAN                     1807574

 311    35687    PATIL AARTI RAYABA                              1807575

 312    38266    PATIL AJABSING SHAYSING                         1807576

 313    37130    PATIL AMBADAS SANTOSH                           1807577

 314    91190    PATIL ANITA ADHAR                               1807578

 315    41445    PATIL ANITA HIRALAL                             1807579

 316    42157    PATIL ASHA NAMDEO                               1807580

 317    40797    PATIL ASHA RAJARAM                              1807581

 318    37090    PATIL ASHABAI DAGDU                             1807582

 319    41199    PATIL ASHOK SUDAM                               1807583

 320    36086    PATIL ASHVINI RAMESH                            1807584

 321    84560    PATIL ASHWIN BHASKAR                            1807585

 322    35523    PATIL ASHWINI BHAGWANSING                       1807586

 323    37091    PATIL ASHWINI PRATAP                            1807587

 324    37681    PATIL BHAVANA MOHAN                             1807588

 325    34492    PATIL BHAVAO ADHAR                              1807589

 326    36781    PATIL BHUSHAN RAMABHAU                          1807590

 327    41535    PATIL CHHAYA DEVIDAS                            1807591

 328    41193    PATIL DHANSHREE RAJARAM                         1807592

 329    42158    PATIL DINESH DILIP                              1807593

 330    41186    PATIL DINESH SHENPADU                           1807594

 331    38714    PATIL DIPAK BHAGWAT                             1807595

 332    37092    PATIL DIPAK DEVIDAS                             1807596

 333    37398    PATIL DIPALI TRAMBAK                            1807597

 334    40798    PATIL DIPIKA BHARAT                             1807598

 335    41536    PATIL DNYANESHWAR VISHWAS                       1807599

 336    37419    PATIL GANESH RAJU                               1807600

 337    42337    PATIL HANSARAJ KISHOR                           1807601

 338    37399    PATIL HARSHADA NIMBA                            1807602

 339    37400    PATIL HEMANT PRAKASH                            1807603

 340    41446    PATIL HITAL CHHOTULAL                           1807604

 341    35957    PATIL JAYSHRI SUDHAKAR                          1807605

 342    35817    PATIL JYOTI KISHOR                              1807606

 343    38486    PATIL KAVITA RAMESH                             1807607

 344    70968    PATIL KAVITA RAVINDRA                           1807608

 345    37682    PATIL KAVITA SOMA                               1807609

 346    39069    PATIL KAVITA SUBHASH                            1807610

 347    38841    PATIL KIRAN NAMDEV                              1807611

 348    37749    PATIL KIRAN NANA                                1807612

 349    38010    PATIL KIRAN PITAMBAR                            1807613

 350    39080    PATIL KIRAN PRAKASH                             1807614

 351    37093    PATIL LALITA ASHOK                              1807615

 352    38715    PATIL LALITA SURESH                             1807616

 353    37980    PATIL MADHURI ASHOK                             1807617

 354    37133    PATIL MADHURI PANDITRAO                         1807618

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  7

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 355    41187    PATIL MANISHA ARJUN                             1807619

 356    41439    PATIL MANISHA DILIP                             1807620

 357    41194    PATIL MANISHA SANJAY                            1807621

 358    37750    PATIL MAYA VINAYAK                              1807622

 359    41188    PATIL MONIKA GANESH                             1807623

 360    37094    PATIL NILESH GOVINDA                            1807624

 361    73137    PATIL NILESH PANDHARINATH                       1807625

 362    36565    PATIL NILESH RAJENDRA                           1807626

 363    66900    PATIL NITIN RAMESH                              1807627

 364    39070    PATIL NUTAN RAMESH                              1807628

 365    38722    PATIL PADMAKAR BABURAO                          1807629

 366    35828    PATIL PALLAVI DEVIDAS                           1807630

 367    38716    PATIL PALLAVI VINAYAK                           1807631

 368    41537    PATIL PANDURANG NIMBA                           1807632

 369    39315    PATIL PARESH VASANTRAO                          1807633

 370    35514    PATIL PAVAN RAJENDRA                            1807634

 371    35529    PATIL POONAM PRABHAKAR                          1807635

 372    37095    PATIL PRAFULLASING HARCHANDRASING               1807636

 373    38634    PATIL PRASHANT PANDHARINATH                     1807637

 374    36566    PATIL PRASHANT RAMESH                           1807638

 375    37981    PATIL PRAVIN ATMARAM                            1807639

 376    38011    PATIL PRAVIN MANGAL                             1807640

 377    38487    PATIL PRAVIN NAMDEO                             1807641

 378    37097    PATIL PRAVIN SHRAWAN                            1807642

 379    37994    PATIL PRITEE PANDHARINATH                       1807643

 380    41189    PATIL PRITESH ATMARAM                           1807644

 381    39545    PATIL PRIYA VIJAY                               1807645

 382    37134    PATIL PUNAM NAMDEV                              1807646

 383    41190    PATIL RADHESHYAM  TUKARAM                       1807647

 384    39305    PATIL RAHUL SURYAKANT                           1807648

 385    37098    PATIL RAJENDRA DAULAT                           1807649

 386    38488    PATIL RAJENDRA DNYANESHVAR                      1807650

 387    38489    PATIL RAJIV SAMADHAN                            1807651

 388    39546    PATIL RAKESH SUDHAKAR                           1807652

 389    37766    PATIL RAVINDRA ASHOK                            1807653

 390    37412    PATIL ROHINI CHAMPALAL                          1807654

 391    40813    PATIL ROHINI MOHAN                              1807655

 392    37099    PATIL ROSHANI RAMESH                            1807656

 393    37401    PATIL RUPALI VEDU                               1807657

 394    35904    PATIL RUSHIKESH NAMDEV                          1807658

 395    34491    PATIL SACHIN CHINTAMAN                          1807659

 396    38625    PATIL SANDEEP DEVIDAS                           1807660

 397    41452    PATIL SANGITA RAMAKANT                          1807661

 398    37100    PATIL SATISH ASHOK                              1807662

 399    34496    PATIL SATISH RAMKRUSHNA                         1807663

 400    35098    PATIL SAYALI NAMDEO                             1807664

 401    37982    PATIL SHANTARAM KADU                            1807665

 402    36087    PATIL SHYAMKANT RANGARAO                        1807666

 403    38717    PATIL SONALI PRABHAKAR                          1807667

 404    41447    PATIL SONI CHUNILAL                             1807668

 405    41191    PATIL SUBHADRA UDDHAV                           1807669

 406    38572    PATIL SUDHIR MITHARAM                           1807670

 407    37149    PATIL SUNIL PITAMBAR                            1807671

 408    37101    PATIL SURAJ DNYANESHWAR                         1807672

 409    37402    PATIL SURYABHAN PRALHAD                         1807673

 410    39071    PATIL SWATI DIGAMBAR                            1807674

 411    37102    PATIL SWATI KAILAS                              1807675

 412    70108    PATIL SWATI VASANTRAO                           1807676

 413    41440    PATIL SWETA VISHWANATH                          1807677

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  8

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 414    38003    PATIL SWITI SUDHAKAR                            1807678

 415    81004    PATIL TRIVENI PRABHAKAR                         1807679

 416    37138    PATIL UMESH SHALIGRAM                           1807680

 417    37103    PATIL VARSHA HILAL                              1807681

 418    38626    PATIL VARSHA PRAKASH                            1807682

 419    37104    PATIL VARSHA SANJAY                             1807683

 420    37105    PATIL VASUNDHARA PRAMOD                         1807684

 421    41448    PATIL VIDYABAI VINAYAK                          1807685

 422    37983    PATIL VILAS KAILAS                              1807686

 423    35099    PATIL VISHRANTI PURUSHOTTAM                     1807687

 424    37984    PATIL VITTHAL SHIVRAM                           1807688

 425    37849    PATIL YOGESH SUBHASH                            1807689

 426    41197    PATIL YOGITA SUDAM                              1807690

 427    37106    PATIL YOGRAJ HIMMATRAO                          1807691

 428    41927    PATOLE ASHWINI NIMBA                            1807692

 429    37850    PAWAR AARTI BALKISHAN                           1807693

 430    72101    PAWAR MILIND RUPALA                             1807694

 431    35690    PAWAR PUSHPA SURESH                             1807695

 432    37985    PAWAR SATISH BHAGAWAT                           1807696

 433    39072    PAWAR SHITAL VASANT                             1807697

 434    35818    PAWAR SHRIKRUSHNA SHRIDHAR                      1807698

 435    35691    PAWAR SONAM RAGHUVIR                            1807699

 436    41450    PAWARA ASHA MADAN                               1807700

 437    39739    PAWARA DILIP JAMSING                            1807701

 438    42775    PAWARA KESHAV LUKA                              1807702

 439    42344    PAWARA MOHAN JORDAR                             1807703

 440    40122    PAWARA RATILAL SINGA                            1807704

 441    37403    PINJARI FARIDA SIRAJ                            1807705

 442    35958    PINJARI JAVID AHAMAD HARUN                      1807706

 443    41295    POTDAR MANOJ MADHAVRAO                          1807707

 444    37107    PRAJAPATI ANILBHAI SAKHARAM                     1807708

 445    37108    RAJPUT HARSHA GANGADHAR                         1807709

 446    67225    RAJPUT KAVITA BHIMSING                          1807710

 447    38139    RAJPUT SANTOSH BABULAL                          1807711

 448    38144    RAJPUT SHARAD BAJARANG                          1807712

 449    35530    RAMEKAR SHARADA SADASHIV                        1807713

 450    37995    RAMOSHI GAUTAM ARJUN                            1807714

 451    35515    RAMTEKE TUSHAR PARISHAD                         1807715

 452    36783    RANDHIR SHITAL ASHOK                            1807716

 453    36098    RANE JAYASHREE SHARAD                           1807717

 454    35914    RANE POONAM ARVIND                              1807718

 455    36570    RANE SUNIL BHAGAWAN                             1807719

 456    35915    RANE SUSHMA SUBHASH                             1807720

 457    37145    RANERAJPUT GURUDATT DILIP                       1807721

 458    39073    RATHOD JAGRUTI JAGAN                            1807722

 459    37996    RATHOD JYOTSNA SUBHASH                          1807723

 460    36784    RAUT JYOTI BAPA                                 1807724

 461    26414    SABLE YOGESH SURESH                             1807725

 462    36785    SAGALE BHAGWAN DEVIDAS                          1807726

 463    37752    SALI MANOJ SATYAWAN                             1807727

 464    35100    SALUNKE GAURI SUKADEO                           1807728

 465    42155    SALUNKE RAHUL NANBHAU                           1807729

 466    37997    SALUNKE VITTHAL KADUBA                          1807730

 467    39306    SALUNKE YOGESH BHAGWAN                          1807731

 468    35826    SALUNKHE NIVEDITA SURESH                        1807732

 469    37139    SALUNKHE SHITAL SARJERAO                        1807733

 470    35959    SALUNKHE YOGESH BHAGWAT                         1807734

 471    42345    SALVE NAGU PUNA                                 1807735

 472    37690    SANANSE LALITA KASHINATH                        1807736

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page....  9

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 473    34773    SANANSE PRAVIN PRAKASH                          1807737

 474    36088    SANDANSHIV BHIKA BUDHA                          1807738

 475    36795    SANGHAVI JAGRUTI JAGADISH                       1807739

 476    35960    SAPAKALE KAVITA SOPAN                           1807740

 477    34779    SAPKALE KIRAN RGHUNATH                          1807741

 478    37986    SAPKALE RAJU BHAGWAN                            1807742

 479    37763    SARDAR RAVIKUMAR ISHWARLAL                      1807743

 480    43056    SARODE DIPALEE VINAYAK                          1807744

 481    38490    SAWAKARE AARTI ATMARAM                          1807745

 482    39074    SAWANT SUREKHA MADHUKAR                         1807746

 483    41441    SHAIKH HEENAKAUSAR ABDULKARIM                   1807747

 484    37110    SHAIKH KALIM SHAIKH YUNUS                       1807748

 485    35905    SHEJULE MILEEND VISHWANATH                      1807749

 486    39310    SHELAR HARSHADA DIGAMBAR                        1807750

 487    35918    SHENDE PRATIBHA ASHOK                           1807751

 488    36796    SHIMPI SUNITA ARUN                              1807752

 489    37111    SHIMPI VINOD RAMESH                             1807753

 490    34766    SHINDE GOPAL SADASHIV                           1807754

 491    37851    SHINDE GOPAL SANTOSH                            1807755

 492    37112    SHINDE JYOTI PRAKASH                            1807756

 493    36572    SHINDE PRABHAKAR CHUDAMAN                       1807757

 494    66111    SHINDE SUVARNA MADHUKAR                         1807758

 495    37999    SHIRSATH HARSHDEEP PRAKASH                      1807759

 496    37150    SHIRSATH MANOJ NANA                             1807760

 497    42159    SHIRSATH NITIN DEVIDAS                          1807761

 498    36787    SHIRSATH RAHUL SURESH                           1807762

 499    42005    SHIRSATH SHAILESH BABURAO                       1807763

 500    35692    SHIRSATH YOGITA SUDHAKAR                        1807764

 501    37852    SHRI MAWALE KUNAL BHAGWAN                       1807765

 502    38147    SHUKLA SANGITA RAMPRASAD                        1807766

 503    37113    SONAR AVINASH EKNATH                            1807767

 504    38842    SONAR HEMANT ARUN                               1807768

 505    36102    SONAR MANOJ PANDURANG                           1807769

 506    35101    SONAVANE ASHWINI GAUTAM                         1807770

 507    37151    SONAVANE SUDHAKAR GOKUL                         1807771

 508    37684    SONAWANE GANESH RATILAL                         1807772

 509    39307    SONAWANE NITIN RAMKRISHNA                       1807773

 510    41192    SONAWANE PRASHANT KASHINATH                     1807774

 511    38726    SONAWANE RAHUL SUDHAKAR                         1807775

 512    39075    SONAWANE ROHINI BHANUDAS                        1807776

 513    37754    SONAWANE SACHIN ARJUN                           1807777

 514    40287    SONAWANE SAMADHAN VISHNU                        1807778

 515    37547    SONAWANE SANDIP GANESH                          1807779

 516    38631    SONAWANE SUNANDA PRAKASH                        1807780

 517    36100    SONAWANE VARSHA BHALCHANDRA                     1807781

 518    36090    SONAWANE YOGESH ASHOK                           1807782

 519    39308    SONJE ARCHANA NILKANTH                          1807783

 520    38843    SONJE SONALI BAPURAO                            1807784

 521    37114    SOYE SATISH NIMBA                               1807785

 522    35102    SUL SONAM SHAHADEO                              1807786

 523    36788    SURALKAR POONAM PRAKASH                         1807787

 524    37142    SURVE RAJASHRI BHALCHANDRA                      1807788

 525    35819    SURWADE RAJSHRI MADHUKAR                        1807789

 526    38141    SURWADE SANDIP LALCHAND                         1807790

 527    36789    SURYAVANSHI SUSHMA KISHORSING                   1807791

 528    38004    SURYAVANSHI VASUDEV BHANUDAS                    1807792

 529    35961    SURYAWANSHI RAKESH DATTU                        1807793

 530    37693    SUTAR BHUSHAN RAMESH                            1807794

 531    38632    TADAVI ABID JUMMA                               1807795

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2105 B.A. Economics                                        Page.... 10

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 532    37411    TADAVI AJIT IDBAR                               1807796

 533    37404    TADAVI HAKIM AKABAR                             1807797

 534    38627    TADAVI IDBAR RAHEMAN                            1807798

 535    38573    TADAVI JAVED JUMMA                              1807799

 536    38574    TADAVI JUMMA AKABAR                             1807800

 537    37115    TADAVI MAJIT RAJJAK                             1807801

 538    38491    TADAVI MUBARAK RAJJAK                           1807802

 539    38628    TADAVI MUSTUFA NASHIR                           1807803

 540    37152    TADAVI SARFARAJKHAN JAHANGIRKHAN                1807804

 541    36091    TADE CHETAN GOVIND                              1807805

 542    37416    TADVI GULSHAN RUBAB                             1807806

 543    35103    TADVI KAJAL HABIB                               1807807

 544    38012    TADVI PRAVIN SAMIR                              1807808

 545    38629    TALELE REKHA ASHOK                              1807809

 546    35516    TAYADE BHARATI TUKARAM                          1807810

 547    38718    TAYADE DIPALI BABULAL                           1807811

 548    35962    TAYADE MILIND GOKUL                             1807812

 549    38723    TAYADE MOHAN ARJUN                              1807813

 550    34767    TAYADE MUKESH ARUN                              1807814

 551    38492    TAYADE NARESH VALMIK                            1807815

 552    35517    TAYADE RAHUL DIGAMBAR                           1807816

 553    38493    TAYADE RAHUL MUKUNDA                            1807817

 554    35906    TAYADE SARITA BABURAO                           1807818

 555    35693    TAYADE SHILA DNYANESHWAR                        1807819

 556    40957    THAKARE HITESH SURESH                           1807820

 557    41449    THAKARE SAVITA BARAKU                           1807821

 558    39547    THAKARE VAISHALI ARVIND                         1807822

 559    35104    THAKUR VIJAYA KAILAS                            1807823

 560    37405    THAKUR VRUSHALI BHASKAR                         1807824

 561    35694    THINGALE SMITA PHILIP                           1807825

 562    39076    THORAT NILESH LALCHAND                          1807826

 563    38494    TILE SANJIV BABULAL                             1807827

 564    86166    TIWARI KAPIL BALU                               1807828

 565    35105    VADNERE JAYASHRI KAILASH                        1807829

 566    36790    VALAVI BABITA ERMA                              1807830

 567    41538    VALHE KAVITA HIMMATRAO                          1807831

 568    65866    VALVI AMARSING DHARMA                           1807832

 569    42346    VALVI DILIP DEDKA                               1807833

 570    40285    VALVI PRAMILA PRAKASH                           1807834

 571    41296    VASAIKAR SONIYABAI MAHADU                       1807835

 572    42623    VASAVE VISHWAJIT VINAYAK                        1807836

 573    37116    VISAVE DIPAK ANIL                               1807837

 574    38140    VISPUTE JITENDRA BABAN                          1807838

 575    35106    VISPUTE MAMATA SANJAY                           1807839

 576    67752    VIVREKAR NILESH SUBHASHCHANDRA                  1807840

 577    36797    WAGH JAGDISH BHIKAN                             1807841

 578    35908    WAGH RUPALI PANDURANG                           1807842

 579    37755    WAGH SWATI BAPU                                 1807843

 580    37549    WAGH VILAS SUPADU                               1807844

 581    35107    WANI AMITA MADHUKAR                             1807845

 582    37117    WANI HEMANT PRAKASH                             1807846

 583    37987    WANKHEDE DNYANESHWAR RAJARAM                    1807847

 584    36092    WANKHEDE YOGESH SURESH                          1807848

 585    35820    WARKE SNEHA PANDHARINATH                        1807849

 586    36093    YEWALE ASHWINI PRABHAKAR                        1807850

 587    35821    ZAMBARE SWATI LILADHAR                          1807851

 588    35822    ZOPE CHARU RAVINDRA                             1807852

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2106 B.A. Psychology                                       Page....  1

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

   1    37605    ADIWALE SWAPNIL PRAKASH                         1807853

   2    40715    AGALE KUNAL YASHWANT                            1807854

   3    36919    AHIRE VANDANA RAJU                              1807855

   4    38318    AHIRRAO KIRAN SURESH                            1807856

   5    36908    AMRITKAR RUPALI HIRALAL                         1807857

   6    38332    AMRUTKAR PRANALI PRABHAKAR                      1807858

   7    36621    ANDHOLKAR SNEHAL DILIP                          1807859

   8    35164    ATTARDE RITA SUBHASH                            1807860

   9    34871    BADGUJAR SHAILA LOTAN                           1807861

  10    36920    BAGUL RAVINDRA PRAKASH                          1807862

  11    89350    BAHALKAR KALYANI SHARADCHANDRA                  1807863

  12    35165    BARI DIPALI ARJUN                               1807864

  13    34877    BAVISKAR ARCHANA ANANDA                         1807865

  14    35166    BAVISKAR DIPTI ASHOK                            1807866

  15    40725    BAVISKAR MAHENDRA PANDHARINATH                  1807867

  16    40726    BAVISKAR NARENDRA PANDHARINATH                  1807868

  17    38319    BAVISKAR VRINDESHWARI VIVEK                     1807869

  18    34880    BHALERAO NARENDRA MALU                          1807870

  19    34547    BHALERAV PRADIP PRAKASH                         1807871

  20    39676    BHAMARE DIPALI RAJENDRA                         1807872

  21    38653    BHAMARE VINOD MAGAN                             1807873

  22    39391    BHANDARKAR DINESH SUBHASH                       1807874

  23    37625    BHANGALE VARSHA MANOHAR                         1807875

  24    37606    BHARAMBE DIPALI BHALCHANDRA                     1807876

  25    36895    BHARATI AKASH PRAKASH                           1807877

  26    35167    BHAVE SHILPA LAXMAN                             1807878

  27    35168    BHAVSAR APARNA PARSHURAM                        1807879

  28    35169    BHAVSAR HEMLATA GANESH                          1807880

  29    36609    BHOI KAILAS SHANTILAL                           1807881

  30    34872    BHOITE MADHURI MOHAN                            1807882

  31    35170    BHOLE ANITA ASHOK                               1807883

  32    67807    BHOSALE BALKRUSHNA KHASERAO                     1807884

  33    34564    BIRHADE SUNITA UTTAM                            1807885

  34    37607    BONDE MOHINI MUKUNDA                            1807886

  35    67808    BORADE GAURAV SUBHASH                           1807887

  36    39593    BORASE DIPALI JAGDISH                           1807888

  37    36896    BORASE JAISHRI RAMDAS                           1807889

  38    36610    BORASE SARITA VIKRAM                            1807890

  39    37608    BOROLE BHUSHAN MADHAV                           1807891

  40    39669    BORSE JAYSHREE LAXMAN                           1807892

  41    38334    BORSE PRANJALI VISHWASRAO                       1807893

  42    34881    BORSE RAJESH MADHUKAR                           1807894

  43    67809    BORSE SANDEEP PANDIT                            1807895

  44    38335    BRAMHANKAR SWATI SHAMKANT                       1807896

  45    42834    CHANDEL SHITAL GOVINDSING                       1807897

  46    40852    CHAUDHARI BHAVANA KASHINATH                     1807898

  47    38321    CHAUDHARI BHUSHAN ARUN                          1807899

  48    36611    CHAUDHARI DINESH RAMDAS                         1807900

  49    34559    CHAUDHARI HIMALI VIKAS                          1807901

  50    36897    CHAUDHARI MANISHA SANTOSH                       1807902

  51    35716    CHAUDHARI MEDHA DIPAK                           1807903

  52    34560    CHAUDHARI NITA MADHUKAR                         1807904

  53    37627    CHAUDHARI SMITA PRAKASH                         1807905

  54    69012    CHAUDHARI VARSHA VISHVANATH                     1807906

  55    36612    CHAVAN DINESH MORSING                           1807907

  56    36921    CHAVAN JAYASHRI SUBHASH                         1807908

  57    34548    CHAVAN KAVITA BHIKA                             1807909

  58    36898    CHAVAN PUJA SHAMSING                            1807910

  59    38322    CHAVHAN MANISHA RAMESH                          1807911

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2106 B.A. Psychology                                       Page....  2

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

  60    39670    CHAVHAN NIVEDITA MANOHAR                        1807912

  61    39671    CHINCHOLE NILIMA SONU                           1807913

  62    34549    CHOPADE ATUL ARUN                               1807914

  63    38336    DABHADE BHARTIBAI SURESH                        1807915

  64    34561    DAHALE POONAM SHYAM                             1807916

  65    60632    DEORAJ DINESH KRISHNA                           1807917

  66    39398    DEORE RAVINDRA NIMBA                            1807918

  67    36918    DESALE KAILAS PANDITRAO                         1807919

  68    36899    DESHMUKH SONALI VISHWASRAO                      1807920

  69    38323    DHAMNE PALLAVI ARUN                             1807921

  70    37609    DHANDE PUNAM NEMA                               1807922

  71    38337    DHANRALE NILIMA ARUN                            1807923

  72    73601    DHUMAL KAVITA SUBHASH                           1807924

  73    36900    DUGAD SHRADHA RAJMAL                            1807925

  74    37610    DUSANE NAYANA PANDURANG                         1807926

  75    39677    DUSANE RUPALI DATTATRAYA                        1807927

  76    34550    DUSANE SNEHA RAMAKANT                           1807928

  77    37611    FEGADE SHOBHA KAUTIK                            1807929

  78    37628    FIRAKE GAYATRI DEVIDAS                          1807930

  79    35717    GAIKWAD SHUBHADA MARKAS                         1807931

  80    39672    GANGURDE ASHWINI KAILASRAO                      1807932

  81    87955    GAVIT SANGITA RAOJI                             1807933

  82    34873    GHODKE VAIJAYANTI DATTATRAY                     1807934

  83    34551    GIRI RAJASHRI MURLIDHAR                         1807935

  84    39588    GOSAVI MONA JAYARAJ                             1807936

  85    39673    GOSAVI RAJSHREE PANDIT                          1807937

  86    39595    GOYAR AARTI GULABCHAND                          1807938

  87    36613    GUNDIYAL SNEHA MANULAL                          1807939

  88    39605    HIRE BHARAT SAMBHAJI                            1807940

  89    34552    INGLE GAJANAN KISAN                             1807941

  90    36901    JADHAV APARNA JAGANNATH                         1807942

  91    39596    JADHAV HITESH JAGANNATH                         1807943

  92    38324    JADHAV MADHUWANTI SUBHASH                       1807944

  93    36614    JADHAV MOHAN SUKNATH                            1807945

  94    40859    JADHAV ROHINI RAJARAM                           1807946

  95    40717    JADHAV ROHINI SUBHASH                           1807947

  96    39597    JAGTAP HARSHADA DILIP                           1807948

  97    35174    JOSHI POURNIMA SHANTARAM                        1807949

  98    40860    JOSHI REKHA RAGHUNATH                           1807950

  99    37613    JOSHI TRUPTI MOHAN                              1807951

 100    39684    KAMBLE NEELIMA MARUTI                           1807952

 101    39589    KAMBLE REVANNATH CHANDRAKANT                    1807953

 102    36913    KAPASE SAVITA NIMBA                             1807954

 103    35176    KAROSIYA LAXMI KISHOR                           1807955

 104    37614    KATRE YOGESH RAMA                               1807956

 105    40718    KEDAR PRERANA BHIKA                             1807957

 106    35179    KHADKE MAMATA DINKAR                            1807958

 107    35180    KHADKE PUNAM REVANAND                           1807959

 108    39598    KHAIRNAR SUNANDA RAMESH                         1807960

 109    35718    KHAPLI NEHA SANJAY                              1807961

 110    37632    KOLI POURNIMA SURESH                            1807962

 111    36922    KOTHAVADE SNEHA PRABHAKAR                       1807963

 112    36615    KOTKAR YOGITA RAMESH                            1807964

 113    34553    KULKARNI HARSHAD CHARUSHEKHAR                   1807965

 114    35181    KULKARNI NEHA SANJAY                            1807966

 115    67813    LOHAR CHETAN RAMLAL                             1807967

 116    38325    LOHAR JYOTI BARKU                               1807968

 117    39678    LOHAR SUVARNA VINOD                             1807969

 118    35182    MAHAJAN ARCHANA AVINASH                         1807970

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2106 B.A. Psychology                                       Page....  3

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 119    34874    MAHAJAN NITA HIRALAL                            1807971

 120    36616    MAHAJAN RESHMA VIJAY                            1807972

 121    37615    MAHAJAN SANDIP SHIVDAS                          1807973

 122    35183    MAHAJAN SEEMA DILIP                             1807974

 123    37616    MAHAJAN UJWALA PUNDALIK                         1807975

 124    39599    MAHALE ASHAWINI SUKDEO                          1807976

 125    44311    MAHALE PRATIBHA KASHINATH                       1807977

 126    35185    MAHIRE JAYSHREE MAHENDRA                        1807978

 127    44312    MALI REKHA VASANTRAO                            1807979

 128    39674    MANSURI NILOFAR NABAB                           1807980

 129    41014    MARATHE DINESH NARAYAN                          1807981

 130    40719    MARATHE RANI ESHWARLAL                          1807982

 131    40869    MARATHE YOGITA SUBHASH                          1807983

 132    37617    MAULIKAR SARITA NAMESHVAR                       1807984

 133    41012    MISTARI SARIKA ATMARAM                          1807985

 134    36623    MORANKAR MONALI RAMESH                          1807986

 135    39682    MORE DIPIKA SANJAY                              1807987

 136    39600    MORE MANISHA BHIMARAO                           1807988

 137    40854    MORE SANGITA BABULAL                            1807989

 138    41019    MORE SONALI DIGAMBAR                            1807990

 139    38345    MORE VISHAL HIRAMAN                             1807991

 140    39685    NADRE MONIKA BHASKAR                            1807992

 141    40862    NAGARALE SAPANA KANTILAL                        1807993

 142    35719    NAGARE GEETA RAJU                               1807994

 143    36902    NAIK MADHURA VIKAS                              1807995

 144    39679    NANDRE MANISHA SURESH                           1807996

 145    37618    NARKHEDE JYOTI CHHAGAN                          1807997

 146    37619    NEMADE HIRABAI YASHAVANT                        1807998

 147    37633    NERKAR NISHALI DEVIDAS                          1807999

 148    35720    NIKAM JYOTI MURLIDHAR                           1808000

 149    36914    NIKAM NIKITA BHATU                              1808001

 150    39392    NIKWADE SUNITA MADHAV                           1808002

 151    81107    PACHPANDE RAJENDRA VASUDEV                      1808003

 152    40855    PADVI MALATI DHARMA                             1808004

 153    40728    PADVI NITIN RAMESH                              1808005

 154    63997    PANDHARE UJWALA GANPAT                          1808006

 155    34554    PARIPURNA ANUJA ARVIND                          1808007

 156    38326    PATE SHUBHANGI VISHNU                           1808008

 157    40863    PATEL POONAM PUNJU                              1808009

 158    36903    PATIL ASHA POPAT                                1808010

 159    35721    PATIL ASHVINI ANIL                              1808011

 160    35186    PATIL BHAVANA RAVINDRA                          1808012

 161    34875    PATIL DIPALI VIJESH                             1808013

 162    35188    PATIL HEMLATA NARAYAN                           1808014

 163    34562    PATIL JAGRUTI KAILAS                            1808015

 164    35189    PATIL JYOTI SURESH                              1808016

 165    35190    PATIL JYOTSNA SURESH                            1808017

 166    36923    PATIL KAMALAKSHI DILIP                          1808018

 167    36904    PATIL MADHURI VIVEK                             1808019

 168    35192    PATIL MINABAI SHIVAJI                           1808020

 169    67596    PATIL MINANATH SHANTARAM                        1808021

 170    63221    PATIL MUKESH BHASKAR                            1808022

 171    38346    PATIL NAMRATA NATTHU                            1808023

 172    34555    PATIL PRATIBHA BHAGWAN                          1808024

 173    40864    PATIL PRIYANKA VAMAN                            1808025

 174    38338    PATIL RAJESHRI BHAGWAT                          1808026

 175    38327    PATIL RUPALI TUKARAM                            1808027

 176    35722    PATIL SANGEETA BHAGWAN                          1808028

 177    37620    PATIL SANGITA MANOHAR                           1808029

--------------------------------------------------------------------------------

 

           LIST OF STUDENTS FOR 18'th CONVOCATION. (02'nd March 2010.)

 

Course :- 2106 B.A. Psychology                                       Page....  4

--------------------------------------------------------------------------------

 SR.   SEAT NO.       NAME                                       DEGCODE

--------------------------------------------------------------------------------

 178    34556    PATIL SARITA DNYANESHWAR                        1808030

 179    35193    PATIL SARLA BALKRISHNA                          1808031

 180    35194    PATIL SAVITA VISHVASRAO                         1808032

 181    40856    PATIL SHOBHA CHUNILAL                           1808033

 182    38328    PATIL SHRIKANT ASHOK                            1808034

 183    37634    PATIL SUSHAMA PRAMOD                            1808035

 184    39680    PATIL SWAPNA SAVAJI                             1808036

 185    35723    PATIL TRUSHNA PRADIP                            1808037

 186    35195    PATIL VAISHALI MADHUKAR                         1808038

 187    38340    PATIL VANDANA BHIMRAO                           1808039

 188    37635    PATIL VARSHA BHANUDAS                           1808040

 189    35196    PATIL VRISHALI SUKADEV                          1808041

 190    40724    PATOLE KALPANA NARAYAN                          1808042

 191    36617    PAWAR ARUN SHANKAR                              1808043

 192    38329    PAWAR JAYSHRI MADHAV                            1808044

 193    40870    PAWAR PALLAVI VIKRAM                            1808045

 194    38341    PAWAR RAJESHWARI BHAURAO                        1808046

 195    35727    PURANIK SHRADDHA GIRISH                         1808047

 196    35728    RAJANE VIJAYALAXMI PRABHAKAR                    1808048

 197    39590    RANDHE DIPAK VASANT                             1808049

 198    67591    RATNAPARKHE HIMMAT DAGADU                       1808050

 199    35198    ROTE MINAL DIGMBAR                              1808051

 200    39675    SAHOO RUBY RANJAN                               1808052

 201    64818    SALUNKHE DEVENDRA NARAYAN                       1808053

 202    34882    SALVE TRISHULA JAGANNATH                        1808054

 203    39591    SAPKAL VALMIK BHAGWAN                           1808055

 204    41016    SAVALAKAR VAISHALI DEVIDAS                      1808056

 205    36625    SHARAMA PRITI RAJENDRA                          1808057

 206    35199    SHARMA PRIYA DHARAMSHEEL                        1808058

 207    34876    SHELAKE MANOJKUMAR MANIKRAO                     1808059

 208    35200    SHELAR PRACHI MADHUKAR                          1808060